Chobotnice přichází o svá chapadla (2. díl)

V závěrečném druhém dílu tohoto příspěvku se zaměříme na řízenou likvidaci českých liberálních stran a nemůžeme opomenout podvod s očkováním. Domácí politiku USA včetně americké situace ve světě si necháme na některý příští samostatný článek. Na úvod chceme osvětlit jednu podstatnou věc, která mnohým lidem uniká a to, že dosazený politický lídr v jednotlivých zemích často bývá managerem (vykonavatelem) vícero procesů! Jasnou ukázkou pro toto konstatování je premiér Babiš, a to si vysvětlíme.


Ne úplně povedené volební kampaně v Česku zažívají liberální probruselské partaje – k naší nemalé radosti. Je to shoda náhod? Smůla? Nemyslíme si …….


Probruselským stranám zvoní umíráček


Probruselské strany již nebudou mít nárok na řízení států ve střední a východní Evropě. To je trend, který bude mít stoupající tendence v uvedené části Evropy. Souvisí to s výstavbou nového impéria na daném území. Psali jsme o tom již několikrát – souhrn zde. A tak, podle nás, není možné, aby strany prounijního a protinárodního typu zaznamenaly většinově úspěch u voleb v budoucích členských státech onoho nového konglomerátu. Nedovedeme si představit, že by některá ze stran jmenovitě ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 nebo Starostové a nezávislí slavila návrat k moci v takové míře, že by významně určovala následující směřování naší země. Jsme přesvědčeni, že je to nereálné z důvodu nastavení nízkofrekvenčních (dlouhodobých) procesů pro Českou republiku.


Všimněte si, že ty různé trapné „kauzy“ na konta oněch kolaborantských partají jenom přibývají a není týden, ve kterém by neproběhl nějaký atak. Začalo to s Ferim (psali jsme zde) a pokračuje to zesměšňováním Bartoše, Fialy, Pekarové, Hamáčka atd. Ne vždy jde o naplánovaný cílený útok, protože občas (spíše často) je to přímo jejich viditelná nekompetentnost, která čím dál častěji než bylo dříve zvykem vyvěrá na veřejnost. Jinými slovy, spotřební materiál je zbavován marketingového balastu, a tak veškerá jeho ubohost je systematicky obnažována, aby byla lidem ukázána a demonstrována. Dovedete si představit Bartoše nebo Pekarovou na postu předsedy vlády? Ani ve vedení kolonie nemůžou stanout takoví diletanti, neumětelové!


Současné liberální neomarxistické fašistické parlamentní strany

Budeme dále bedlivě sledovat vývoj volebního klání a bavit se jejich naučenou liberální říkankou a stupňující se hysteričností. Jejich vnější podpora zpoza hranic bude slábnout, takže se postupně utopí ve své neznalosti, spíše bychom dokonce řekli tuposti! A poslední co je opustí, ale opravdu se to stane, je jejich arogance a to už jim opravdu nezbude vůbec nic! Takový postupně blížící se konec jim predikujeme.


Babiš je povinen plnit zadanou agendu pro ČR


Babiš je podnikatel a následně také premiér České republiky, který pravděpodobně nemá čisté svědomí ohledně způsobu nabytí svého majetku, takže to byl a je ideální kandidát na raketový postup v politice, protože může být lehce usměrňován (vydírán) svými loutkovodiči v zájmu správného „manažování“ zadaných agend (dodaných not) z nadnárodního řízení. Předpokládáme, že kdo pravidelně navštěvuje tyto stránky nebo jiné obdobného zaměření, tak už je dávno obeznámen tím, že světová politika není synonymem pro „soupeření států“ (skrze jejich vlády) mezi sebou. O tomto jsme již vloni psali zde.


Je nutné přiznat, že Babiš je KÁDR velmi schopný (i všehoschopný) a ve schopnosti řízení procesů je dalek od svých současných českých politických soupeřů na míle. A na něm si můžeme manifestovat vedení minimálně dvou agend, které na vlastní kůži pociťujeme každý den.


  1. Příprava českého území na vstup do nového impéria
  2. P(L)andemie Covid-19 včetně očkovací tyranie

1. Příprava českého území na vstup do nového impéria


Příprava a zavádění této agendy má naši plnou podporu, protože v současném rozložení globálních sil je to asi zatím jediná možná cesta, jak si zachovat vlastní českou kulturu a určitou státnost. Tato možnost nám dává šanci vyhnout se zaváděnému islámského chalífátu na rozdíl od většinové části současné západní Evropy. Je třeba tuto variantu hodnotit z pragmatického hlediska, tady pro naivní představy a touhy není prostor. Jak se říká, musí se hrát s kartami, které jsou reálně na stole! Náš cíl přece je: uchovat český národ pro budoucí generace a nenechat ho nenávratným způsobem naředit!


Babiš je schopen vést přípravu i začátek realizování této agendy. To byl jeden z hlavních důvodů, proč byl vybrán do vedení právě geopolitického bodu jménem Praha (pardon ČR) v této etapě přestavby světa. Dennodenně jsme svědky, jak musí stále neúnavně odrážet útoky starých struktur, které se svých vydobytých pozic rozhodně nechtějí vzdát bez boje. Vždyť jekot probruselských stran je stále ještě slyšet a ještě chvíli slyšet bude! Zde si premiér vede více než dobře.


Pro boj se starou strukturou moci Babiš také využívá pandemické restrikce z důvodu možnosti přetrhat její dlouholeté vazby tuzemské i zahraniční. Je to jeden z úkolů pandemie Covid-19 za účelem přeformátování světa. Psali jsme zde.


2. P(L)andemie Covid-19 včetně očkovací tyranie


Vysvětlováním důvodů tohoto řídícího manévru jsme strávili celkem dost času a v předešlých článcích již bylo osvětleno nemálo. Nyní si ho připomínáme pouze proto, protože to je další proces, který Andy dostal nakázaný z nadnárodní úrovně řízení a pravidla pro Covid proces jsou striktní a povinná. Manévrovací prostor v jeho řízení je minimální a neuposlechnutí způsobu prosazování této agendy má pro všechny politiky na světě tragické důsledky.


Jsme přesvědčeni, že jedním z vícero cílů této agendy je určité snížení inteligentní bílé populace na Zemi zvyklé na příliš vysokou životní úroveň (psali jsme zde), a proto ji musíme ze všech sil negovat a neustále upozorňovat na tento jeden její konkrétní cíl! Andy jede neustále bomby v očkovacím nátlaku, a tak se nám krásně ukazuje, jak velký sociopat to je. Toto sociopatické chování je charakteristické pro všechny osobnosti v loutkových vládách – vlastně absolutně nic překvapivého. Vynikající český lékař a spisovatel František Koukolík o těchto lidech psal zde.


Normální slušný obyčejný člověk (nejlépe s velkým „Č“) by nikdy nedokázal nasunovat tuto agendu mezi obyvatelstvo s vědomím, že mnoha lidem způsobí úmyslnou újmu na jejich zdraví a že některým přivodí dokonce SMRT! Na to už musíte mít opravdové „koule“ a žádný lidský cit. Soucit – tak o tomto člověčím citu nemají tito nelidé ani ponětí. Bohužel, do spektra těchto nelidí můžeme už dnes také zařadit prezidenta Zemana!


Sledujte procesy nikoliv politiky


Už chápete, že hodnotit politika černobílou optikou je hloupost? V současném způsobu řízení světa je politik pouze manažerem, který provádí a nasunuje agendu (procesy) jemu přidělenou. To platí pro 95% vrcholných politiků a důkazem je jejich naprosto viditelný jednotný boj (postup) proti p(L)andemii Covid-19.


Každý proces je rozfázován!

Je jasné, že přece není možné, aby vývoj světa stál pouze na jednotlivých osobnostech daných států (spíše státností), protože to by bylo zárukou brzkého chaosu na celé planetě. Fungování států musí být korigováno z nadnárodní úrovně řízení. Na obyčejných lidech je, aby rozpoznali jednotlivé procesy a svým chováním některé podporovali a jiné negovali. To je v probíhajících časech jediná možnost, jak něco ovlivnit a možná změnit.


Volbou politiků pouze volíme barvu fasády vedení státu či státností, ale není nám dovoleno činit volbu mezi navrhovanými procesy nebo mít dokonce vliv na jejich vytváření. Při parlamentních volbách je davu vštěpován pocit, že něco volí (ovlivňuje), ale to je jen iluze a další ukázka způsobu ovládání společnosti. Parlamentní volby možná mohou trochu ovlivnit krátkodobé (vysokofrekvenční) procesy, ale dlouhodobé (nízkofrekvenční) v žádném případě!


Jedinou možností, jak nastolit cestu změny, je vyhledávat a získávat takové znalosti o řízení procesů na planetě, které následně dovolí dostatečnému počtu lidí zaujímat ty správné postoje ke konkrétním procesům. Nejdříve je ale nutné, se naučit ty procesy rozpoznat a pochopit. Vše je na samotných lidech a jejich ochotě samovzdělávat se, protože ve státem řízeném školství tyto vědomosti opravdu nezískáte. Proč asi, že?


Zdroje: kosmas.cz, ods.cz, top-09.cz, kdu.cz, pirati.cz, cssd.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru