Naší snahou je šířit nový pohled na společenské a politické dění u nás i ve světě, než jaký je prezentován médii hlavního proudu! Staň se pravidelným spolutvůrcem propagování těchto myšlenek směrem k veřejnosti.

Prosíme, zvažte jednorázový nebo pravidelný příspěvek ve prospěch této aktivity. Děkujeme!

Příspěvek

Bankovním převodem z ČR

Číslo účtu: 3016314163/0800

Variabilní symbol: 001

Zpráva pro příjemce: Dar

Bankovním převodem ze zahraničí

Kód banky: GIBACZPX

IBAN: CZ5408000000003016314163

Zpráva pro příjemce: Dar

Díky Vaším darům je možné zabezpečit dlouhodobý provoz tohoto projektu. Potřebná měsíční provozní částka činí 7.000 Kč! Za případnou podporu DĚKUJEME.