Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země? 


Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ. Vlivem správného ŘÍZENÍ se stane to, že každá skupina objektů uvidí to, co z pohledu subjektu ŘÍZENÍ vidět má. Událost v ruském Krasnogorsku nám výše popsaný fakt plně demonstrovala a potvrdila.


Teroristický čin z pohledu Lidí, ale ŘÍDÍCÍ manévr z pohledu “Správců” ze dne 22.3.2024 v koncertní síni na okraji Moskvy je z našeho pohledu naprosto přelomová věc nejenom v ukrajinsko-ruském konfliktu. Podpisy obou křídel ŘÍZENÍ třeba také zde [1], a to ve větě: 137 (11) killed & at least 182 (11) injured in shooting at Moscow Piknik concert! Důsledky budou samozřejmě obrovské pro celou současnou bílo-červenou globální “válku”. Jejich “válka” má přece LIDSTVO posunout na další level, ne? Ukázali nám ten jejich “jízdní řád”, “noty” nebo “scénář”? Ano, ukázali! A kde? 


Existuje kniha, kde se kořen slova PIK objevuje 308 krát (11), celé slovo PIKNIK 259 krát a dokonce je často prezentována jako jeden ze stavebních kamenů nauky KOB. My jsme ji zde několikrát taktéž k přečtení doporučovali. Jedná se o knihu Poslední gambit [2]. Ale vraťme se na začátek, tzn. k onomu teroristickému útoku, bohužel.


Útok v koncertním sále

 

Celá teroristická akce se odehrála před vystoupením rockové skupiny právě s názvem Пикник (Piknik) [3]. Většina z našich čtenářů samozřejmě ví, že jedním z hlavních pilířů dobrého ŘÍZENÍ směrem k lidem neznalých věci je, dostat obrazový vjem (OBRAZ) do jejich podvědomí. Lidem znalých věci to prostě stačí jenom strčit před nos, protože oni již sami pochopí. Jako třeba takhle:Název skupiny je vyveden v červené barvě a též kompletně v červené barvě byla upoutávka v koncertním sálu na TV monitoru [4] v době útoku. A vidíte tu ABSOLUTNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC NA CELÉM PLAKÁTU? Úplně dole je ta INFORMACE, kvůli které je v těchto dobách celý svět vzhůru nohama, a to новое измерение = NOVÉ MĚŘENÍ = NOVÝ ROZMĚR! Kniha Poslední gambit to vyjadřuje jako přechod od HMOTA-ENERGIE-PROSTOR-ČAS k novému MATÉRIE-INFORMACE-MÍRA. Pro odcházející biblické období je charakteristické jméno EVA – i na plakátu je nepřehlédnutelné …


Matriční řízení

 

Kniha Poslední gambit nám představuje systém globálního řízení, který označuje jako MATRIČNÍ. Jednoduše řečeno: jedná se o soubor MATRIC (dalo by se říci možných SCÉNÁŘŮ), které udávají směr pozemského vývoje. Každý ať si nastuduje sám. Důležité je si připomenout, že kniha nám předkládá tři “plánky” možných (i nemožných?) scénářů, které byly v roce 1992 postupně otisknuty v časopise Doba zvratů (Час пик) pod názvy:


  • Historický piknik
  • Obranný piknik
  • Post historický piknik

Ještě raději poznamenáme, že tyto události jsou skutečně pravdivé a všechny 3 “plánky” opravdu v roce 1992 v uvedeném časopisu vyšly. Na základě znalostí těchto faktů jsme právě přesvědčeni, že celá tragická událost z Krasnogorska cíleně odkazuje na částečně plánovanou a očekávanou změnu nenáhodně sdělenou v uvedené knize. Nauka KOB se nám snaží vnutit myšlenku, že kniha je dílem ruských intelektuálů, kteří odhalují praktiky ŘÍZENÍ Globálního prediktoru (obdoba námi používaného pojmu “Správci”, ale v žádném případě není mezi nimi rovnítko), ale my jsme zastánci teorie, že kniha samotná je dílem “Správců” – otázka názoru, ale hodně PODSTATNÁ! Ještě se k ní vrátíme …


Post historický piknik

 
Zopakujme si to, co jsme zde již několikrát uvedli. Dle nejenom našeho subjektivního názoru se v tomto časovém období jako Lidstvo (i lidstvo) nacházíme v plánku “Post historický piknik” úplně vlevo dole v podobě toho chlapíka se sekerou. Tento výjev jsme již komentovali zde [5], ale zopakujme si:

V koláži pod názvem Post historický piknik uveřejněné v petrohradském týdeníku Час пик (Doba zvratů) dne 17. srpna 1992 je v levém dolním rohu postava držící na pravém rameni sekeru, která má na zubech jasně vyznačeno slovo „ПАРОЛЬ“ (heslo – vstupní fráze, kontrolní slovo). 


Samotné heslo je na rameni u toho muže v národním kroji Hucula – tak sami sebe nazývají obyvatelé západní Ukrajiny, a to SEKERA! Dále citace z knihy vztahující se ke slovu sekera: 


Mezi verši Bible,obsahující slovo „sekera“, hrabě označil kapitolu 3:10 z Matouše s kázáním Jana Křtitele, vytiskl ho a triumfálně přečetl svým nízkým, trochu třesoucím se hlasem: 


Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude sťat a vhozen do ohně. 


V reakci na poslední souvětí ocitujeme ještě jednu věc z knihy PG, a to:


“A všimněte si pořadí: nejprve proběhne vliv mrtvé vody a teprve potom se navrhuje aplikovat živou vodu. A jak jsem zjistil, ve všech ruských pohádkách je to vždy stejně: samotnou živou vodu nikdo nepoužívá, vždy napřed mrtvou. A mrtvou vodu občas používají i samotnou – proti všelijaké havěti, a ta od ní slábne a umírá”.


Kdo má IQ vyšší než hodnotu 107, tak už asi chápe, jakou dobu teď prožíváme. Dovysvětlíme – člověk (blb) ji nazve dobou hrozné globální nemoci a agresí Ruska, Člověk ji nazve genocidou a obrannou SVO Ruské federace, “Správci” ji nazvou neodkladným řídícím manévrem a Bůh (nejvyšší MATRICE) ji pojmenuje jako důležitou, nutnou očistnou kúru nezbytnou pro další vývoj Lidstva. Do jaké kategorie patříte vy? MY – Člověk ji nazve genocidou a obrannou SVO Ruské federace (i když chápeme proces, ale jsme Lidé) a tak to prostě na té Zemi “ASI” chodí …


To jsme ale odbočili. Teď jsme ve fázi “Ukrajina” a brzy se dle scénáře posuneme kam? My tušíme, ale nejsme si 100% jistí, takže si to necháme pro sebe. Jsme srábotkové. Tady je celý Post historický piknik:Tragédie v Crocus City Hall pozměnila pozice všech hlavních globálních hráčů (PG str. 35). Co se stane vlivem této události na nižší (průměrné) úrovni chápání (vidění), tzn. u normálního obyvatelstva? Ruský národ se ještě více semkne a pro putinovské ŘÍZENÍ vzniká nová pozice pro manévrování – nově zamíchané karty! Ruská federace může dále plnit svou historickou předurčenou globální roli ve službě Lidstvu v nově nastavených parametrech umožňujících posun na další metu v plánku “Post historický piknik” …


Několik bodů k zamyšlení

 
  • jaký “druh” obecenstva se dostaví na “druh” hudby prezentovaný skupinou PIKNIK?
  • Ředitel FSB informoval o zadržení 11 lidí – kdo hlavně stojí za výchovou takového druhu obecenstva? Má se “bílá” jedenáctka od určité pyramidové úrovně směrem dolů začít bát?
  • новое измерение – v dohlednu nové technologie, více pravdy o skutečné historii Lidstva, více pravdy o skutečném fungování “pikniku” Země, návrat pravdivé fyziky?

Dvě varianty “vidění” na “alternativě”

 

Předpokládáme, že u čtenářů alternativní scény s alespoň částečnými znalostmi KOB se objeví minimálně dvě rozdílné interpretace “vidění” onoho teroristického činu. Shoda bude zajisté panovat v tomto: Terorismus je jazyk, kterým mezi s sebou hovoří hlavní globální hráči, což znamená, že teroristickým činem někdo z hlavních globálních hráčů promlouvá k jinému globálnímu hráči nebo k více globálním hráčům najednou a něco mu (jim) sděluje.  


I. varianta


Tato varianta vychází z předpokladu, že kniha Poslední gambit, a vlastně celá ruská nauka KOB, je dílem ruských intelektuálů, skrze které promluvil DUCH ruského národa. Při tomto “vidění” je možné dojít pouze k jedinému výsledku a to takovému, že teroristický akt v Krasnogorsku oznamuje konec GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ SYSTÉMEM 2 x (1 +10), tzn. TANDEMOVÉHO ŘÍZENÍ BÍLÍ + ČERVENÍ. V tomto vidění světa je hlavním vyslaným vzkazem to, že temnota prohrála a Zemi postupně ovládne spolužití LIDÍ v systému nazývaném RUSKÝ SVĚT (ruská civilizace).

Z našeho předchozího psaní je Vám jasné, že toto už dávno není naše vidění světa, i když po určitou dobu studia také bylo! Je to přirozený vývoj. Myslíme, že je fér i toto vidění světa zmínit a dát možnost každému se nad ním též zamyslet.


II. varianta

 

Tato varianta odrážející naše současné vidění GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ SVĚTA vychází z předpokladu, že kniha Poslední gambit, a vlastně kompletně celá ruská nauka KOB, jsou ve skutečnosti dílem “Správců”. KOB i DOTU jsou hlavně naukou pro “vybrušování” jejich velkého globálního nástroje v podobě Ruské federace pro její novou roli. Je evidentní, že její role se za poslední roky významně proměnila a nabyla na globálním významu.


Naše teoretické shrnutí obou variant je následující: Při platnosti první varianty můžeme očekávat skutečnou plnohodnotnou konvenční válku v Evropě. Pokud platí to naše vidění světa, tzn. druhá varianta, tak velká válka v Evropě nebude, ale to neznamená, že by se po ní ruská armáda nemohla projít včetně minimálních obětí! Jak už jsme zmiňovali v našem jednom KOMENTÁŘI: Raději TRAKTORY, než-li TANKY …


Závěrem 


Všímáte si, že se vše “točí” kolem konce jedné epochy? Za poslední dobu těch odkazů na tento fenomén z vyšších sfér stále přibývá. Je jich více a více a je nám to stále nějakým způsobem připomínáno. Nedávno jsme se tomu věnovali v článku Mona Lisa pod útokem prozradila vše na základě obrazů Leonarda da Vinciho a teď zase díky upozornění “Správců” na NOVÉ MĚŘENÍ.


Myslíme si, že přestavba světa se tímto teroristickým aktem posouvá do nové další fáze a tragédie je vzkazem nejenom putinovskému ŘÍZENÍ, že se může postoupit na nové hrací políčko v POST HISTORICKÉM PIKNIKU. Odhadujeme, že nastává nová fáze ve zvyšování tlaku na odstraňování “BÍLÝCH” z důležitých řídících pozic! Rusko-ukrajinský konflikt nabere nový rozměr a směr vývoje. Vstříc nové epoše …


Možná sem zabloudil také čtenář, který je zde poprvé, a tak si může připadat slušně řečeno minimálně divně. Pokud má trochu zájem se zorientovat v základních pojmech a celém tom “příběhu”, tak ho odkážeme nejdříve třeba na tuto stránku [6] a posléze třeba na tyto články [7]  [8]  [9]  [10]  [11]. Kdo z Vás nečetl onen Poslední gambit, tak pro snadnější pochopení tohoto příspěvku Vás alespoň odkážeme na tyto jednotlivé stránky knihy, a to str. 35, 157 – 159, 162 a 237. Určitě to nebude postačovat, ale pro začátek alespoň něco. Samozřejmě, že nejlepší variantou je přečíst si knihu PG celou.


AKTUALIZACE 13.4.2024


Několikrát nám bylo vytýkáno, že jsme neokomentovali žlutou ceduli SOLD OUT. Přiznáme se, že jsme tak učinili úmyslně, ale když si to LID žádá, tak …  Náš pohled vyjádříme těmito slovy:


Jen klíčová menšina LIDÍ si byla schopna zajistit vstupenky do nového paradigmatu. V tuto chvíli je VYPRODÁNO a prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by zprostředkovatel vstupenek měl zvětšovat velikost ok u pomyslného síta výběru. Nastavení parametrů není v pravomoci správce (zprostředkovatele) vstupenek. Třeba ale nakonec budou ještě na poslední chvíli dány do oběhu nějaké “volňásky” v podobě druhé šance. Zatím je jasně žlutě oznámeno, že je VYPRODÁNO! Tak asi tak …


Malá nápověda – Jasná žlutá barva směrovky nebyla vybrána náhodně. Modrá a žlutá je dobrá? Už je to tak! [22].


Zdroje: brooklynvegan.com, cs.wikipedia.org, rumble.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

AKTUALIZACE Twitter – účinný nástroj

Článek ze dne 27. dubna 2022 – AKTUALIZACE 28. října 2022   Celosvětově významná událost probíhá v těchto dnech ve Spojených státech. Další důležitý kamínek zapadl do mozaiky přestavby světa, a to kamínek “NADMÍRU” důležitý. Vše nasvědčuje tomu, že novým majitelem Twitteru se stává Elon Musk. To je obrovský zásah do budoucího ovlivňování světového informačního pole. Co se ve skutečnosti skrývá za touto transakcí? To se pokusíme osvětlit v následujících řádcích. Twitter je účinný nástroj

Číst dál »

Izraelsko-palestinský konflikt

Probíhající izraelsko-palestinský konflikt jako začátek finálního holocaustu etnických Židů nebo pouze snaha o jeho provedení? Je tento řídící manévr počátkem rozpadu EU a zároveň také startovním výstřelem pro další přerozdělení Evropy na námi již dříve avizované nové regiony?   V druhém díle našeho seriálu o pandemii jsme na konci článku [1] lehce nadhodili také židovskou otázku. Nemysleli jsme si, že takto brzy nás okolnosti donutí, věnovat se tomuto tématu detailněji. Asi jsme nebyli v našem

Číst dál »

Informace pro čtenáře

AKTUALIZACE dne 2. dubna 2023   Musíme ještě učinit závěrečné prohlášení k prezidentským volbám. Po prozkoumání maximálního počtu dostupných informací z veřejných zdrojů musíme konstatovat, že VOLIMCESKO se přiklání k názoru, že Andrej Babiš s velkou pravděpodobností volby vyhrál. Toto konstatování vůbec nic nemění na naší původní chybě, protože nějaké naše interní zjištění není vůbec DŮLEŽITÉ! Podstatný je pouze takový výsledek voleb, který je oficiálně uznán celým mezinárodním společenstvím. A tak se i stalo! Za

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru