Ruská říše v novém formátu CCCP 2.0?

Jsme svědky ohlášení počátku rekonstrukce Ruské říše na nový formát tzv. CCCP 2.0? Ve čtvrtek 17.3.2022 došlo ve vzdušném prostoru RF k zajímavé události, která podle nás tuto variantu pravděpodobně ohlašuje a dává na vědomí všem, kteří se drží světových “madel” řízení.

  

Speciální ruská letadla ve vzdušném prostoru

 

 Nárůst ruských speciálních letadel opouštějících Moskvu vyvolal na sociálních sítích velké spekulace. Prvotní zprávu o tomto jevu na svůj server dne 17. března “zavěsil” The Aviationist [1]. V ČR o této události známý MSM portál informoval právě tímto způsobem [2]:

 

 

 

 

Celkem s jistotou se dá konstatovat, že MSM většinově přebrala text ze zprávy uveřejněné na twitteru pod přezdívkou Evergreen Intel. Tímto “nickem” se budeme ještě později zabývat, protože naprosto přesně zapadá do celého ohlašovacího manévru.

 

 


 Tento objem pohybů letadel může něco znamenat, ale také nemusí znamenat vůbec nic, protože nikdo nezná skutečný důvod těchto letů. Mezi převládajícími divokými teoriemi online najdeme evakuaci ruských vládních úředníků z Moskvy, mimořádné setkání, výcvik v jaderné válce nebo dokonce jaderný poplach – takto se vyvíjely spekulace na stránkách médií hlavního proudu. Vesměs všichni pozorovatelé se shodli na tom, že skutečnost, že pohyb letadel lze vidět na Flightradaru, značí, že Rusko chce, aby byly viděny, nebo mu to minimálně nevadí. Tuto důležitou informaci si zapamatujte, protože to je další podstatný dílek do naší skládačky.

 

Způsob provedení oznámení této “SCÉNY” do veřejného prostoru je pro nás důkaz, že za tímto sdělujícím manévrem stojí “Správci”. Dle nás o tom není pochyb a celkem jasně to osvětluje události, kterých jsme byli svědky v minulých měsících!

 

Všesvazové referendum o zachování Sovětského svazu

 

Celý tento letecký manévr odkazuje na jednu jedinou skutečnost, a to na toto celounijní referendum, které se uskutečnilo samozřejmě právě 17. března v roce 1991 (1+7+3 = 11) [3]. Občané měli odpovědět na otázku “Považujete za nutné zachovat Svaz sovětských socialistických republik jako obnovenou federaci rovnoprávných suverénních republik, ve které budou plně zaručena práva a svobody osoby jakékoliv národnosti?”

 

 

Ústřední komise pro referendum CCCP stanovila, že naprostá většina občanů je pro zachování svazového státu v obnovené podobě. Pro zachování svazu se vyslovilo přes 77 procent účastníků ankety, proti bylo asi 22 procent.

 

 

Původní hlasovací lístek

V šesti unijních republikách (Litva, Estonsko, Lotyšsko, Gruzie, Moldavsko, Arménie), které dříve vyhlásily nezávislost nebo přechod k nezávislosti, se referendum ve skutečnosti nekonalo. 

 

 

Řada politiků však vůli občanů vyjádřenou v referendu ignorovala a Unie zanikla v důsledku Belovežských dohod podepsaných 8. prosince 1991 (8+1+2 = 11). Detailní výsledky referenda – tabulka [4] a mapka [5].

 

 

Vzkaz – sdělení – konstatování – informování

 
My jsme přesvědčeni, že celý tento příběh ze dne 17. března 2022 má jediný úkol, a to informovat řídící mechanismy o tom, že obnova Ruské říše započala. Mnohá území, která Moskva ztratila díky rozpadu CCCP, se brzy navrátí zpět pod její správu v nějakém novém formátu uspořádání. To právě bylo demonstrováno tím krátkým opuštěním letadel (státních útvarů) hlavní město (centrum říše) na tak krátkou dobu (cca 30 let není v historii impéria prostě nic – zanedbatelný časový úsek) a jejich brzký návrat zpět k “MATCE”.  

Datum “ohlášky” byl úmyslně stanoven na den počátku procesu rozpadu CCCP 1.0, kdy tenkrát byla jasně deklarována vůle lidu v onom referendu, ale nebyla brána v potaz! Světové procesy byly nastaveny jiným směrem. Myslíme, že skutečná touha po obnově Ruské říše v nějaké nové podobě v lidech zůstala téměř stejná jako kdysi při referendu 17. března 1991, a tak vznik CCCP 2.0 je reálný a uskutečnitelný!  

 

Jak jste si jistě povšimli, tak celý vývoj na ruském území za dobu posledních dekád (spíše několika století) je nepřetržitě protkán čísly “Správců”, tzn. 11, 22 někdy i 44. Týká se to všech podstatných událostí tzn. rozpady, obnovy, změny, rekonstrukce atd. Nemyslíme si, že je to pouze tím, že Rusko má konstantně tak malou subjektnost v globálních procesech, a tak je stále řízen “Správci”. Hlavním důvodem je pravděpodobně to, že světový scénář pro hlavní nejdůležitější rozhodující procesy na Zemi je prostě napsán a bohužel, i dopsán! Je, nebo není možné z něho byť jen nepatrně uhnout?

 

 

Použitý Nick Evergreen Intel

 

 Tato přezdívka, která byla vybrána pro ohlášení znovuobnovení Ruské říše samozřejmě není náhodná, protože svým obsahem ovlivňuje další vývoj. Výborná charakteristika obsahu tohoto slova je prezentována v přiloženém obrázku, odkaz [6].

 

 

Vyjadřuje to tu skutečnost, že obsah CCCP je stále aktuální a lidé po něm stále touží. Pozor, to není nějaké PR pro způsob života pod vedením té jedné jediné správné politické strany nebo pro návrat k tehdejšímu zavedenému typu socialismu, to by byl hluboký omyl! Obsah slova evergreen je “oslím můstkem” k neutuchající touze ruských lidí po jejich způsobu života, tzn. po jejich ruském světě – po jejich ruském duchu – po jejich ruské civilizaci. Ta touha nikam nezmizela a teď bude využita ve prospěch zachování lidské civilizace na planetě Zemi.

 

 

Slovo Intel okamžitě evokuje Intel Corporation – firmu zabývající se výrobou integrovaných obvodů, čipových sad a mikroprocesorů. A právě mikroprocesor je část počítače (část lidské rasy), která vykonává funkce CPU a je integrován do jediného integrovaného obvodu. Jedná se o ústřední část počítače, která čte instrukce z paměti a vykonává program – napsaný scénář?

 

 

Podle nás zvolený nick říká toto: Ruský duch – ruská civilizace pod vedením “Správců” přebírá ochranu nad lidskou rasou na planetě a začíná realizovat záchranářské práce za účelem zachování současné lidské civilizace na Zemi, a to dle předem připraveného scénáře. 

 

Předem napsaný scénář?

 

 Úvahu, která připouští již dávno předem sepsaný scénář pro život na Zemi, jsme částečně rozebírali v minulém článku [7]. Další malé potvrzení pro tuto variantu fungování zde na zeměkouli jsme objevili opět a zase v knize Poslední gambit vydané v roce 2002 [8].

 

V koláži [9] pod názvem Post historický piknik uveřejněné v petrohradském týdeníku Час пик (Doba zvratů) dne 17. srpna 1992 je v levém dolním rohu postava držící na pravém rameni sekeru, která má na zubech jasně vyznačeno slovo „ПАРОЛЬ“ (heslo – vstupní fráze, kontrolní slovo).

 

 

 

Samotné heslo je na rameni u toho muže v národním kroji Hucula – tak sami sebe nazývají obyvatelé západní Ukrajiny, a to SEKERA! Dále citace z knihy vztahující se ke slovu sekera:

 

Mezi verši Bible,obsahující slovo „sekera“, hrabě označil kapitolu 3:10 z Matouše s kázáním Jana Křtitele, vytiskl ho a triumfálně přečetl svým nízkým, trochu třesoucím se hlasem:  

Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude sťat a vhozen do ohně.  

 

Atlantické řízení světa již dávno strčilo hlavu pod SEKERU HISTORIE! Doporučujeme (už poněkolikáté) přečíst celou knihu, aby bylo možné se v chápání posunout zase dále. Oklikou jsme se opět dostali zpět k Ukrajině jako k heslu pokračování historie a ani jsme nepotřebovali modro-žlutou nápovědu oproti minulému příspěvku.

 

Ukázka jasné MATRICE

 
 V tomto článku jsme se snažili správně uchopit a pochopit následující vývoj a novou roli Ruska ve světě. Celý náš složitě konstruovaný text (lépe to prostě zatím neumíme) je skvostným způsobem vyjádřen v tomto videu, MATRICI.

To je MATRICE (scénář), která probíhá. Není potřeba nějakého zvláštního komentáře.

 

Závěrem

 

Na mysl se dere otázka, na kterou člověk zformovaný ještě v současném systému možná ani nechce znát odpověď. Do jaké úrovně probíhajících procesů na Zemi je ještě schopna se projevit svobodná vůle obyvatele planety – člověka? Nebo už i rozhodovací fáze o tom, zda na utření zadku použijeme levou či pravou ruku spadá do naprogramovaného scénáře a my jsme pouze jeho vykonavatelé (loutky) s pocitem svobodné volby?

 

Jsme opravdu tak lehce programovatelní?  

 

Zdroje: theaviationist.com, novinky.cz, cs.wikipedia.org, vladimirmatula.zjihlavy.cz, vimeo.com (Konceptual CZ)

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Dogmata alternativních médií

Dogmata alternativních médií mají často negativní vliv na svobodné myšlení lidí hledajících pravdu o fungování světa. Tato skutečnost dělá medvědí službu všem lidem, kteří milují svobodu rozhodování a touží se samostatně vzdělávat za účelem dalšího poznání a získání nových dalších pohledů na probíhající nebo již proběhnuvší světové události. V současné době se nacházíme ve zlomovém období, které s sebou přináší mnoho změn a mnoho jevů, kterým prostě nerozumíme. To není úplně jenom naše chyba! Je

Číst dál »

Lidé, nenechte se, prozřete a spojte se!

Na “búku” byl uveřejněn pod nickem Tom Joseph velmi hezký text, který přesně zobecňuje současný stav lidstva, ve kterém se nachází. Zdejší čtenáři samozřejmě většinu faktů znají, ale i tak si myslíme, že je dobré ho zde zveřejnit. Z lidí, kteří už “prokoukli”, málokdo používá tuto informační platformu, a tak by je toto zamyšlení mohlo minout. Není tam nic nově objeveného, ale je to taková čistá zpověď jednoho z nás, někoho z davu. Převzatý text

Číst dál »

Válka o válku nebo NE-válku

Rozdělení Evropy na minimálně 2 regiony se přibližuje rychleji než by si člověk myslel. Bohužel, válka o opravdovou válku nebo “NE-válku” na evropském kontinentu se rozhořela na všech myslitelných frontách, tzn. také těch sportovních – i když tam odjakživa probíhala a neustále probíhá. Jinak řečeno – teď se, ona válka, velmi zviditelnila, a to konkrétně na bitevním poli fotbalovém. Kdo se trochu zajímá o reálnou politiku (nikoliv o tu, která je nám prezentována v MSM),

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru