Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Systém fungování států a jejich přeformátovávání

Pojďme se zamyslet, jak asi probíhá systém fungování světa a jak ovlivňuje i náš národ. První moment, který bychom měli vzít v potaz je, že možná existuje nějaká centrální světová moc, která má schopnost ovlivňovat veškeré národy (státy) včetně vztahů mezi nimi. Ten systém ovládání (řízení) si můžeme přirovnat třeba k ovlivňování chodu ohromného rodinného domu, který je někým veden a obsluhován.

 

Každá místnost, pokoj, komůrka, sklep, půda, garáž (státy) mají svou důležitou funkci, aby dům mohl správně plnit přidělenou roli. Charakteristické pro odlišně staré domy je jejich rozdílné dispoziční řešení, velikost jednotlivých světnic i jejich počet. Tato rozdílnost v sobě skrývá technologickou vyspělost, způsob žití rodin, způsob trávení volného času aj. jako odraz tehdejší doby. Uživatelé konkrétních místností mají vyzrálost, vzdělání (poskytnuté znalosti) a morálku jen na té výši, aby byli schopni pouze naplnit očekávanou funkčnost té svěřené části domu.


Každý systém má jen určitou životnost


Obsluha systému (domu) občas nutně musí přikročit k jeho skokové větší přestavbě z objektivních důvodů, jako jsou např. změna přírodních vlivů (cyklů), změna znalostí a vyspělosti osob v daných místnostech, posun v technologiích nekoresponduje se současným dispozičním řešením a také jednoduše proto, že doteď fungující systém se již vyčerpal, doslova přežil. Jinými slovy, dům již není schopen v nově vzniklých reáliích držet pohromadě a bezproblémově plnit svou funkci, pro kterou byl postaven.

 

Z tohoto důvodu dochází k nutné přestavbě nemovitosti (světa). Tam, kde dodnes býval obývací pokoj, je v budoucnu počítáno, díky vybudování nových příček, s několika novými světnicemi, jakých je mnoho dalších. Jinde se mezi několika pokoji vybourají ve zdech otvory pro osazení dveří, a tak vznikne nový komplex místností vhodný pro častější vzájemnou komunikaci, tzn. užší spolupráci. Takže takovouto rekonstrukcí nedochází pouze ke stavebním změnám, ale začnou se měnit i vztahy uvnitř celého objektu.


Nové místnosti, nová impéria a tak pořád dokola


V různých časových etapách také dochází k posunu v roli, ke které byla stavba vytvořena, tzn. z rodinného domu bude vznikat třeba chlív. Aby mohlo dojít k takovému posunu, tak je třeba vytvořit záminku/ky, aby uživatelé tohoto stavení akceptovali nové postupy pro např. zednické práce, vytápění, přístup k vodě aj. K tomu v reálném světě slouží různé nátlakové metody jako lokální války, světová válka, terorismus a také samozřejmě různé epidemie či pandemie. Každý stát má vyčleněnou skupinu osob, která zavedení těchto postupů prosazuje, tzv. ELITU.


Evropa na konci 18. století

Na příměru „domu“ jsme si ukázali pravděpodobný systém ovládání světa, a tak bychom mohli přistoupit k tomu, jak vzhledem k těmto skutečnostem lze chránit naše národní zájmy. Z výše napsaného vyplývá, že již nějaký scénář pro náš region byl vypracován a už dávno dochází k jeho prosazování.


Nejdůležitější ze všeho je mít takové vedení země, které chápe budoucí procesy v úplné celistvosti a nikoliv jen určité vytržené části, které si následně ani neumí poskládat dohromady, tudíž se stává pouhou loutkou pro ty, kteří procesům kompletně rozumějí. Toto je první předpoklad. Druhá zásadní věc je, aby ono vedení bylo pronárodní, protože potom je šance, že pro národ z onoho procesu vytěží maximum pozitivního a snaží se minimalizovat negativní dopady. V opačném případě takové vedení neprosazuje zájmy vlastního národa, ale zájmy nějakého cizího ekonomického subjektu nebo jiné moci, kterého fakticky (ale skrytě) zastupuje.


Česká republika – území se státností, ale bez jakékoliv suverenity


Naše současné vedení (Babiš, Zeman) vykazuje aspekty pronárodní politiky, ale nenechme se ukolébat. Na jejich způsobu zvládání té uměle vyvolané krize Covid-19 se viditelně projevuje povinnost skládat účty cizí moci, což není jejich chybou, ale objektivní danost postavení ČR ve světové politice. Toto už je trochu zase jiné téma, tak třeba o tomto příště.


    Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Vzkaz elitám ohledně německých voleb?

Německé volby jsou dnes v Evropě tématem číslo 1, a tak ani my se jim nevyhneme. Podíváme se na ně ale poněkud z jiného úhlu. Předevčírem se na německé televizi ARD udála zajímavá situace. Během soutěžního pořadu Gefragt-Gejagt se divákům na několik vteřin znázornily výsledky volebního průzkumu tzv. Exit poll. Detailně jsme prozkoumali internetem kolující video z této události a nestačili jsme se divit! Pojďme se společně na zjištěné skutečnosti podívat.   My jsme video

Číst dál »

Historie peněz a uctívání Mammona (2. díl)

V druhém dílu našeho seriálu o historii peněz a “mamonářství” si přiblížíme základní fakta moderního bankovnictví, dále něco o Warlord Banking Families a také o počátku modelu centrálních bank. Moderní bankovnictví Původní moderní banky byly „obchodní banky“, které ve středověku vynalezli italští obchodníci s obilím. Jak lombardští obchodníci a bankéři rostli na základě síly obilných plodin na lombardských pláních, mnoho vysídlených Židů prchajících před španělskou perzekucí přitahovalo bankovnictví v Itálii. Židé nemohli držet půdu v

Číst dál »

Spekulace o pravých důvodech zavedení mRNA očkování

Tento příspěvek je odlišný od předchozích tím, že porušuje naše interní pravidlo! To spočívá v tom, že veškeré články na tomto webu jsou tvořeny autorskými texty. Samozřejmě používáme citace z jiných zdrojů a pracujeme s odkazy. Hlavní podstatou ale zůstává, tvořit příspěvky na základě vlastního uvažování a přesvědčení, které je výsledkem studia, no – spíše samostudia.   Dostali jsme od našeho čtenáře mailem odkaz na text, který je z našeho pohledu tak zajímavý a mimořádný,

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru