Geniální tah nebo projev kolaborantství?

Jsme svědky geniálního tahu vládce Hradu a premiéra nebo znaku kolaborantství potvrzujícího naše koloniální postavení? Jaký scénář opravdu sledujeme?

Podvod jménem Covid-19 se začíná hroutit jako domeček z karet, takže je potřeba na někoho ukázat prstem a smýt ze sebe vinu.V předchozím příspěvku jsme si vysvětlili povinnou účast politiků v této taškařici, a když se blíží „game-over“, tak pro zlost lidí je potřeba najít ten správný hromosvod! Tzn. vehementního zastánce všech restrikcí za účelem boje s tímto umělým mediálním virem.

A vítězem se stává? Ano, myslíme, že černého Petra si vytáhl velmi „oblíbený“ profesor, plukovník Roman Prymula – HURÁ! Tento od pohledu namyšlený, arogantní, lidem pohrdající papaláš s velkou pravděpodobností bude obětí svého pocitu nedotknutelnosti, neomylnosti, nafoukanosti a stane se tuctovým pěšákem zneužitým ve hře šachového velmistra.

Roman Prymula nachytaný bez roušky

Pravda o koronaviru začíná vycházet na světlo a v důsledku ukončení tohoto celosvětového divadla budeme s ústy dokořán zírat na některá prohlášení nejviditelnějších účastníků na všech stranách dnešního názorového spektra. Těšme se na oficiální způsob ukončování, utlumování onoho řídícího manévru a jaký typ ventilu bude vybrán pro upouštění páry té nazlobené části společnosti.

Skoro to vypadá, že monopol na řízení pozemšťanů planety Země skončil. Úkoly stanovené pro projekt Covid-19 prozatím nebyly dostatečně splněny a dá se již konstatovat, téměř se 100%-ní jistotou, že už ani kompletně dokončeny být nemohou.

Je zde již několik viditelných nezdarů, alespoň v našich zeměpisných šířkách:

· STRACH – nezavládl takovým způsobem, jak bylo původně zamýšleno. Prostě síla jimi ovládaných mediálních domů již není taková a donekonečna omílaná lež už tak nezabírá jako před několika dekádami let nazpět v neinternetovém věku.

· HLOUPNUTÍ – degenerace některých národů ještě není naštěstí na takové úrovni, která by zapříčinila předání všech svobod bez BOJE. I když i u nás takový pokus od ministra Hamáčka, bohužel, již míří do parlamentu. Nevěříme, že projde!

· EKONOMIKA – myslíme, že dokončení přestavby obchodních vztahů na všech úrovních nebylo, na základě původního zadání, dokončeno. Je otázkou, jestli i my toto máme hodnotit jako klad, protože určitá transformace světové ekonomiky je nutná!

· OČKOVÁNÍ – prozatím strana vykonavatelů projektu nemá k dispozici vlastní vakcínu. Vlastníkem zatím jediné funkční vakcíny je Rusko. To je realita a je třeba brát to v potaz. Zde máme pochybnosti o tom, jaký konkrétní cíl byl pro tuto oblast vůbec stanoven. Nevěříme, že zde jde pouze o maximalizaci zisku.

Na mysl se vkrádá myšlenka. Nebyl hlavním úmyslem této řízené akce vlastně její pouze částečný úspěch? Prostě jenom tak na půl? Komu opravdu takový výsledek poslouží? Je jmenování p. Prymuly ministrem pouze nechtěná, ale nutná úlitba skutečným správcům našeho státu?

Zdroj: blesk.cz

Kolektiv VC

PŘISPĚT PŘISPĚT