Covid-19 – Hra o naše svobody, test lidstva

Je dobré si připomenout, co nazýváme slovy pandemie a epidemie. Od roku 2010 stačí k vyhlášení pandemie stav, kdy k přenosu viru dochází v nejméně dvou různých částech světa zároveň. K těmto zjednodušujícím kritériím WHO přistoupila těsně před vyhlášením pandemie prasečí chřipky. Náhoda?

 

Epidemií označujeme stav, kdy je nakaženo virovým onemocněním cca 1.600-1.800 osob na 100.000 obyvatel, tzn. převedeno na ČR: min. 160.000 nakažených na celou republiku. Tudíž je jasné, že se ani zdaleka nenacházíme v období epidemie. Smrtnost je daleko nižší než u klasické chřipky a o sběru dat o nakažených by se dalo také s úspěchem zapochybovat. Prostě lež jako věž!

 

Takže z toho plyne otázka. Jaký účel má tato uměle vyvolaná hysterie („epidemie“). Pojďme se spolu zamyslet. Velkou chybou je, posuzovat fenomén COVID-19 z pohledu veřejného zdraví! To je ta slepá ulička, která byla úmyslně před lidi postavena. Pojďme z ní společně sejít a otevřeme oči této události dokořán. Pokusme se alespoň částečně odhalit, kam směřuje zacílení tohoto řídícího manévru:

 

1. Strach

 

Neustále vyvolávat strach ve společnosti, je nejlepší způsob, jak ji bezproblémově ovládat a hlavně DLOUHODOBĚ ŘÍDIT! Za poslední dekády jsme toho byli svědky již mnohokrát: prasečí chřipka, ptačí chřipka, řízený terorismus, uměle vyvolávané ekonomické krize atd. Jak dlouho jim toto bude neustále procházet? Má lidstvo sílu se těmto hrám konečně postavit? My věříme, že existují jedinci, kteří jsou schopni lidstvo nasměrovat na tu správnou cestu odporu. Již jsou vidět…….

 

2. Svobody

 

Smyslem je nastolit situaci (režim), kdy ve jménu strachu je možné, postupnou salámovou metodou, odebírat zavedené veškeré svobody, hlavně v západním světě. Za normálního stavu tak činit, je o mnoho složitější. Není nic výstižnějšího než nošení roušek – OBČANE: DRŽ HUBU!!! Jedná o útok na politické svobody! Úmyslem celé této krize je, získat po čase 100%-ní kontrolu nad lidstvem a nedovolit svobodně rozvinout jeho genetický potenciál.

 

Již jsme svědky řízené degenerace našeho národa, která je roky zajišťována úmyslně nefunkčním školstvím, kde se více a více snižují nároky na výuku – inkluze, nepovinnost matematiky u maturit, nejednotná náročnost na školách, nesmyslné humanitní směry, nauka o genderismu a nově zavádění možnosti učení z domova. Jako by někdo schválně opomněl, že ZŠ má vedle funkce vzdělávací také funkci výchovnou. Tím se u dětí docílí neschopnosti sociálního zařazení.

 

Svoboda slova již neexistuje

 

3. Životní prostředí

 

Maximálně omezit turismus na planetě, tzn. „špinavou“ dopravu (auta, letadla, lodě atd.) a zajistit neznečištění prozatím původních nebo málo dotčených území (rekreační destinace pro bohatší klientelu, zachovat čisté doteď turismem neovlivněné ostrovy atd.). To vše se také daří pomocí pozastavování výroby na základě protivirových opatření. Toto není konáno ve jménu zdraví pro všechny, ale pouze pro vyvolené, kteří následně budou smět přebývat v těchto čistých oblastech.

 

4. Finance + Ekonomika

 

Přestavba finančních a obchodních pravidel mezi soukromými firmami, ale zároveň i státy. S tím související i upouštění inflační bubliny. Na světě je v oběhu již příliš mnoho peněz nekrytých skutečnou „prací“. Jinými slovy: v tuto chvíli je na reálný výrobek vystaveno několikanásobné množství finančních derivátů, směnek, akcií atd. Hrozil celosvětový rozklad ekonomiky. Zastavením cestování se také přetrhávají dosavadní mezistátní, obchodní i osobní vazby, které tento, dále neudržitelný systém, obsluhovaly a podporovaly.

 

Probíhá přestavba těchto vztahů: Firmy vs. Firmy, Firmy vs. Státy, Státy vs. Státy.

 

Tento uměle vytvořený celosvětový ekonomický útlum právě umožňuje přenastavit tyto vztahy do nových parametrů méně ohrožujících fungování na této planetě, což vede k jedinému: nastolování totální diktatury! Tento nový fašistický model umožní mj. snížit spotřebu zdrojů tzv. „vyspělých“ států, což samozřejmě povede k obrovskému snížení životní úrovně jejich obyvatelstva. Zatím nám předkládají pouze dvě varianty dalšího vývoje, a to chalífát nebo fašismus. Smíříme se s tím? Z toho si jako máme vybrat?

 

5. Očkování

 

Jste přesvědčeni, že současná očkování probíhají v zájmu veřejného zdraví? My říkáme, že tedy přesvědčeni opravdu nejsme! Vždy přemýšlejme o tom, co si dobrovolně necháme vpravit do těla! Nesmíme připustit, aby očkování bylo povinné! Otázku ziskovosti tohoto podvodného projektu teď ponecháme stranou. Jedno je jisté – uzoučká skupina zainteresovaných osob obrovsky vydělá na platbách přímo ze státních rozpočtů. Není to také částečně určitý způsob řešící otázku, z jejich pohledu, přelidněnosti Země? Jak může účelově nastavené očkování ovlivnit procentuální míru úmrtnosti u očkovaných lidí?

 

Očkování

 

Zamyšlení závěrem

 

Závěrem takové zamyšlení, které bychom mohli nazvat KOLABORANT ANO ČI NE? Náš národ si sám nevládne a nejsme suverénní stát, bohužel! Proč to zde zmiňujeme? Účast v tomto projektu je pro vládní politiky (obdobných států, kterých je min 95%) prostě POVINNÁ! Pokud určitý politik tak nějak kličkuje a nehoruje pro koronavirová opatření, dalo by se říct, že je pronárodní, a proto nedostává zdaleka takový mediální prostor.

 

Ale zda „politik – loutka“ plamenně až hystericky doporučuje veškerá tato opatření a ještě by je rád rozšiřoval, jedná se o vykonavatele cizí moci a my ho označujeme za VLASTIZRÁDCE KOLABORANTA. A bohužel takovými „osobnostmi“ se to v našem mediálním prostoru jenom hemží. Toto neplatí jen pro politiky, ale i pro vyjadřující se vědce, různé epidemiology, lékaře atd. Myslete na to při následujících volbách.

 

Závěrem snad říci, začněme nahlas mluvit o tom, co si doopravdy myslíme. Cílová stanice těchto her nese veškeré znaky fašismu. Chcete to? STRACH NENÍ DOBRÝ RÁDCE

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru