Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Covid-19 – Hra o naše svobody, test lidstva

Je dobré si připomenout, co nazýváme slovy pandemie a epidemie. Od roku 2010 stačí k vyhlášení pandemie stav, kdy k přenosu viru dochází v nejméně dvou různých částech světa zároveň. K těmto zjednodušujícím kritériím WHO přistoupila těsně před vyhlášením pandemie prasečí chřipky. Náhoda?

 

Epidemií označujeme stav, kdy je nakaženo virovým onemocněním cca 1.600-1.800 osob na 100.000 obyvatel, tzn. převedeno na ČR: min. 160.000 nakažených na celou republiku. Tudíž je jasné, že se ani zdaleka nenacházíme v období epidemie. Smrtnost je daleko nižší než u klasické chřipky a o sběru dat o nakažených by se dalo také s úspěchem zapochybovat. Prostě lež jako věž!

 

Takže z toho plyne otázka. Jaký účel má tato uměle vyvolaná hysterie („epidemie“). Pojďme se spolu zamyslet. Velkou chybou je, posuzovat fenomén COVID-19 z pohledu veřejného zdraví! To je ta slepá ulička, která byla úmyslně před lidi postavena. Pojďme z ní společně sejít a otevřeme oči této události dokořán. Pokusme se alespoň částečně odhalit, kam směřuje zacílení tohoto řídícího manévru:

 

1. Strach

 

Neustále vyvolávat strach ve společnosti, je nejlepší způsob, jak ji bezproblémově ovládat a hlavně DLOUHODOBĚ ŘÍDIT! Za poslední dekády jsme toho byli svědky již mnohokrát: prasečí chřipka, ptačí chřipka, řízený terorismus, uměle vyvolávané ekonomické krize atd. Jak dlouho jim toto bude neustále procházet? Má lidstvo sílu se těmto hrám konečně postavit? My věříme, že existují jedinci, kteří jsou schopni lidstvo nasměrovat na tu správnou cestu odporu. Již jsou vidět…….

 

2. Svobody

 

Smyslem je nastolit situaci (režim), kdy ve jménu strachu je možné, postupnou salámovou metodou, odebírat zavedené veškeré svobody, hlavně v západním světě. Za normálního stavu tak činit, je o mnoho složitější. Není nic výstižnějšího než nošení roušek – OBČANE: DRŽ HUBU!!! Jedná o útok na politické svobody! Úmyslem celé této krize je, získat po čase 100%-ní kontrolu nad lidstvem a nedovolit svobodně rozvinout jeho genetický potenciál.

 

Již jsme svědky řízené degenerace našeho národa, která je roky zajišťována úmyslně nefunkčním školstvím, kde se více a více snižují nároky na výuku – inkluze, nepovinnost matematiky u maturit, nejednotná náročnost na školách, nesmyslné humanitní směry, nauka o genderismu a nově zavádění možnosti učení z domova. Jako by někdo schválně opomněl, že ZŠ má vedle funkce vzdělávací také funkci výchovnou. Tím se u dětí docílí neschopnosti sociálního zařazení.

 

Svoboda slova již neexistuje

 

3. Životní prostředí

 

Maximálně omezit turismus na planetě, tzn. „špinavou“ dopravu (auta, letadla, lodě atd.) a zajistit neznečištění prozatím původních nebo málo dotčených území (rekreační destinace pro bohatší klientelu, zachovat čisté doteď turismem neovlivněné ostrovy atd.). To vše se také daří pomocí pozastavování výroby na základě protivirových opatření. Toto není konáno ve jménu zdraví pro všechny, ale pouze pro vyvolené, kteří následně budou smět přebývat v těchto čistých oblastech.

 

4. Finance + Ekonomika

 

Přestavba finančních a obchodních pravidel mezi soukromými firmami, ale zároveň i státy. S tím související i upouštění inflační bubliny. Na světě je v oběhu již příliš mnoho peněz nekrytých skutečnou „prací“. Jinými slovy: v tuto chvíli je na reálný výrobek vystaveno několikanásobné množství finančních derivátů, směnek, akcií atd. Hrozil celosvětový rozklad ekonomiky. Zastavením cestování se také přetrhávají dosavadní mezistátní, obchodní i osobní vazby, které tento, dále neudržitelný systém, obsluhovaly a podporovaly.

 

Probíhá přestavba těchto vztahů: Firmy vs. Firmy, Firmy vs. Státy, Státy vs. Státy.

 

Tento uměle vytvořený celosvětový ekonomický útlum právě umožňuje přenastavit tyto vztahy do nových parametrů méně ohrožujících fungování na této planetě, což vede k jedinému: nastolování totální diktatury! Tento nový fašistický model umožní mj. snížit spotřebu zdrojů tzv. „vyspělých“ států, což samozřejmě povede k obrovskému snížení životní úrovně jejich obyvatelstva. Zatím nám předkládají pouze dvě varianty dalšího vývoje, a to chalífát nebo fašismus. Smíříme se s tím? Z toho si jako máme vybrat?

 

5. Očkování

 

Jste přesvědčeni, že současná očkování probíhají v zájmu veřejného zdraví? My říkáme, že tedy přesvědčeni opravdu nejsme! Vždy přemýšlejme o tom, co si dobrovolně necháme vpravit do těla! Nesmíme připustit, aby očkování bylo povinné! Otázku ziskovosti tohoto podvodného projektu teď ponecháme stranou. Jedno je jisté – uzoučká skupina zainteresovaných osob obrovsky vydělá na platbách přímo ze státních rozpočtů. Není to také částečně určitý způsob řešící otázku, z jejich pohledu, přelidněnosti Země? Jak může účelově nastavené očkování ovlivnit procentuální míru úmrtnosti u očkovaných lidí?

 

Očkování

 

Zamyšlení závěrem

 

Závěrem takové zamyšlení, které bychom mohli nazvat KOLABORANT ANO ČI NE? Náš národ si sám nevládne a nejsme suverénní stát, bohužel! Proč to zde zmiňujeme? Účast v tomto projektu je pro vládní politiky (obdobných států, kterých je min 95%) prostě POVINNÁ! Pokud určitý politik tak nějak kličkuje a nehoruje pro koronavirová opatření, dalo by se říct, že je pronárodní, a proto nedostává zdaleka takový mediální prostor.

 

Ale zda “politik – loutka” plamenně až hystericky doporučuje veškerá tato opatření a ještě by je rád rozšiřoval, jedná se o vykonavatele cizí moci a my ho označujeme za VLASTIZRÁDCE KOLABORANTA. A bohužel takovými „osobnostmi“ se to v našem mediálním prostoru jenom hemží. Toto neplatí jen pro politiky, ale i pro vyjadřující se vědce, různé epidemiology, lékaře atd. Myslete na to při následujících volbách.

 

Závěrem snad říci, začněme nahlas mluvit o tom, co si doopravdy myslíme. Cílová stanice těchto her nese veškeré znaky fašismu. Chcete to? STRACH NENÍ DOBRÝ RÁDCE

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Polská pýcha a Jan Žižka součástí evropského scénáře?

Starý kontinent se začíná otřásat v základech a vlády jeho národních států se předhánějí, která z nich ještě více přiloží pod pomyslný kotel v ukrajinském konfliktu! Myslíme, že status nejužitečnějších idiotů a zároveň největších škůdců svého vlastního národa si s maximální vervou přivlastnili polští vládní činitelé. Historie je evidentně neponaučila, a tak vedou sebevědomě a hrdě polský lid vstříc zániku jejich státu – již poněkolikáté, bohužel!   Za pár měsíců vstoupí do tuzemských, ale i

Číst dál »

Vojenská analýza konfliktu na Ukrajině

Podruhé za fungování našeho webu jsme nuceni porušit interní pravidlo, které spočívá v tom, že veškeré články na tomto webu jsou tvořeny autorskými texty. Poprvé jsme tak učinili v době maximální snahy o zprostředkování těch z našeho pohledu nejdůležitějších informací ohledně genových injekcí mRNA [1]. Nyní tak činíme z důvodu vojenské analýzy zveřejněné na portálu cf2r.org [2], autorem je Jacques Baud, což je bývalý plukovník generálního štábu, bývalý člen švýcarské strategické rozvědky, specialista na východoevropské

Číst dál »

Kulturní fronta jako nástroj k ovládání mas (1. díl)

Od 20. století účelově vydržovaná společenská kasta jako propagandistický nástroj každého dosud proběhnuvšího režimu. Herci, herečky, zpěváci, zpěvačky, baviči, šašci………! Přeplacení vědomí i nevědomí manipulátoři jako donašeči nových trendů, nové morálky, nového způsobu života. Najímaní “soudci” všeho a všech. Proč je široká část veřejnosti napodobuje, kopíruje?   Naše kulturní fronta svou skutečnou morálku a pravou tvář vždy veřejně deklaruje přísahou vládnoucí vrchnosti a to i často v Národním divadle např. Říši a Adolfu Hitlerovi (1942),

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru