Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Inflace, kurzy měn, očkování! K čemu to slouží?

První článek v roce by měl být něčím speciální, ale ono je dnes na globálním kolbišti téměř vše speciální! Vystačíme si pouze nasvícením několika témat, která budou mít v roce 2024 s velkou pravděpodobností globální význam. To je hlavní důvod, proč si je připomenout. Stane se brzy NADÚMRTNOST v některých částech světa také hlavním tématem místních MSM? Je INFLACE výsledkem tržní ekonomiky nebo je úmyslným nástrojem ŘÍZENÍ? Jaký bude rok 2024? Hodně přelomový …

 

Konkrétně pro tento příspěvek jsme vytvořili tuto jednoduchou excel tabulku [1], která kompletně zdrojově vychází ze známého dnes již neexistujícího deagel.com [2]. Pokud se detailněji podíváme na některá data, tak je jasné, že vše je dopředu připravený plán. My o tom píšeme již dlouho, ale na základě trochu jiného úhlu pohledu. Teď využijeme hlavně tyto informace. Ještě připomeneme, že pro nás původní tabulka vytvořená pro deagel.com v roce 2014 je dílem tajných služeb. Cílem bylo a stále ještě je, předat informace lidem (nikoliv pouze KÁDRŮM), kteří již mají určité znalosti o GLOBÁLNÍM ŘÍZENÍ na jiné, tzn. o mnoho vyšší úrovni oproti obyčejnému davu!


Z naší tabulky se dají lehce vyčíst trendy, které už probíhají nebo brzy probíhat budou. My se zasoustředíme na to, kdy bylo vše odstartováno a dále na témata uvedená výše v perexu.


Start finální fáze přeměny

 

Každý dárce, který využil šance, stát se členem věrnostního klubu PREMIUM, a tudíž má možnost číst a hlavně přemýšlet o informacích zveřejněných v této sekci, tak již určitě oplývá určitými znalostmi ze sféry skutečného ŘÍZENÍ světa. Takže vám všem je jasné, že procesy přeměny způsobu fungování nynější civilizace samozřejmě už probíhají minimálně desítky let, ale některé zásadní zcela určitě dokonce stovky. Důvodem mimo jiné také je, že tato plánovaná a řízená přeměna taktéž reaguje na fyzikální (přírodní) přeměnu Země (pravidelnou cyklickou – malou nebo velkou, ale též na kontinuální vývojovou), která není výsledkem působení “Správců”.


My se v posledních letech zaobíráme většinou pouze tím oním završením, tzn. onou finální fází! Nemůžeme si být 100% jistí, ale tušíme, že i deagel.com v roce 2014 ohlásil její start! Myslíme, že tato kolonka vše oznámila:Číslo 44.030.000 je počet obyvatel Ukrajiny na začátku roku 2014 včetně Krymu. Číslo 44, jakožto demonstrace nejvyššího ŘÍZENÍ, figuruje v souvislosti s ukrajinskou státností vícekrát. Namátkou si také můžeme zopakovat, že velikost její rozlohy je 44 největší atd. My číslo 44.030.000 také čteme, jako oznámení toho, že nejvyšší řízení pověřuje své jedno křídlo (víme, že červené) provedením finální fáze přestavby světa fyzicky zde na Zemi!


V roce 2014 bylo vše odstartováno a následný vývoj do dnešního dne sloužil hlavně k tomu, aby se všechny důležité státnosti dokázaly dostat do svých naplánovaných závěrečných pozic.


  • ZÁPAD – totální průmyslový a zároveň ekonomický pád, maximální degradace obyvatelstva (2015 začátek migrace, gender agenda, korektnost, podpora homosexuálů, maximální útok na rodinu a další hovadiny, které všichni znáte), likvidace armád atd.
  • VÝCHOD – vliv sankcí = orientace na vlastní výrobu a produkci = soběstačnost, vymanění se zpoza ŘÍZENÍ Západu, podpora vojenského průmyslového komplexu, budování nových nezávislých suverénních finančních systémů atd.

I skutečný politický laik, když se nad tím vším zamyslí, musí vidět tu celkovou koordinovanost a synchronicitu! 

 

Nadúmrtnost

 

Dlouho tvrdíme (včetně jiných), že se lidstvo nachází v procesu ukončování ŘÍZENÍ dle biblické koncepce! Mnohé interpretace tohoto tvrzení se liší! My si to jednoduše vysvětlujeme tak, že hlavním cílem je zbavit lidstvo závislosti na materiální spotřebě – v nové epoše pro ni nebude místo. Bez vymýcení uvedeného nešvaru v jasné části lidstva není možný další duchovní vzestup! Není těžké si domyslet, která část lidstva touto závislostí trpí, hlavně lidé tzv. ZÁPADU. Pod čarou připomínáme, že hlavním nástrojem “Správců” pro globální ŘÍZENÍ podle biblické koncepce byla, a prozatím i je, židovská diaspora – to ale není téma pro tento článek.


Začínáme chápat, že u lidí dlouhodobě a úmyslně pěstovaná závislost na materiální spotřebě následně vlastně vede již k určitému stupni deformace jejich algoritmu mozkové činnosti, která se následně zákonitě odrazí i na jejich genetice! Z toho logicky vyplývá, že závislost na materiální spotřebě na genetické úrovni je již těžko léčitelná. Z pohledu GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ existuje jediná možnost nápravy …


Když se podíváte na tu naší excel tabulku [3], tak si všimněte hodnot ve sloupci “E”, které nás informují o plánovaném úbytku nebo přírůstku obyvatelstva v jednotlivých státnostech. Nelze přehlédnout, že drtivý úbytek lidí je právě odhadován pro země tzv. Západu. Dnes již i na MSM najdete články, které hlásí nevysvětlitelné nadprůměrné umírání ve Velké Británii, na Novém Zélandě, v Irsku, ve Finsku, v Holandsku, na Kypru, v Německu atd. Na “alternativě” se o tomto statisticky doloženém fenoménu píše již nejméně rok. Je jasné, že řídící operace p(L)andemie Covid-19 přináší své ovoce, a to jak korekci globální ekonomiky, tak korekci obyvatelstva Země. Nesoulad poměru proočkovanosti a úbytku nebo přírůstku lidí v různých zemích si ozřejmíme v “Závěru” příspěvku.


Státy G7

 

Právě státy G7 byly vývěskou odcházejícího systému ŘÍZENÍ. Když se v oné excel tabulce podíváte do listu “G7”, tak uvidíte plán úbytků lidí v těchto zemích. U dvou státností se zastavíme!


  • Kanada – Nižší procentuální číslo úbytku obyvatelstva si vysvětlujeme tím, že země má neskutečně nízkou hustotu zalidnění (3,5 obyv./km čtv.). Je nutné zachovat určitou schopnost obyvatelstva samostatně obhospodařovat tak rozsáhlého území.
  • Japonsko – Hustota zalidnění (337 obyv./km čtv.) a takto malý plánovaný úbytek je nám záhadou. Důvod samozřejmě nějaký bude, ale my jsme ho prozatím, bohužel, neodhalili.

Důvody vysokého procenta proočkovanosti na Západě jsme již popsali v 11/2022 [4].


Inflace

 

Velmi zajímavý článek na téma inflace vyšel na portálu e15.cz [5] 19. prosince, který obsahuje obrázky, grafy a evropskou tabulku aktuální míry meziroční inflace v jednotlivých státech a světe div se, Česko je za říjen i listopad v EU nejhorší, tzn. ČR má nejvyšší míru inflace. Dle náhledového obrázku by si klidně člověk mohl začít myslet, že evropský projekt TROJMOŘÍ opět vstoupil do hry, ale je to jen první dojem.Tématu se ve stejný den na e15.cz věnuje ještě jeden příspěvek [6]. Po aktualizaci 5.1. patří již naší státnosti “pěkné” 5. místo a z mapky prezentující země s nejvyšší mírou inflace už vypadly třeba Estonsko, Lotyšsko a Litva.Svět

 

Zbylé státnosti červeně zabarvené v náhledovém obrázku spojuje jedna zásadní věc a to, že drtivá většina z nich podle deagel.com nemá naplánován nějaký drastický úbytek obyvatelstva! Konkrétně Polsko (-14%), Česko (-8), Maďarsko (-5), Slovensko (-7), Ukrajina (-28), Turecko (-12), Sýrie (-10), Írán (0), Turkmenistán (0), Pákistán (+7), Myanmar (+6), Laos (+8), Egypt (+9), Súdán (+9), Etiopie (-4), Zimbabwe (+6), Argentina (-7) a Venezuela (-7). Výjimkou je 14%-ní Polsko a samozřejmě Ukrajina, kde probíhá válečný konflikt. Turecko je ovlivněno vícero faktory. Pokud se podíváte na informace o všech těchto zemích z poslední doby, tak pochopíte, že ony státnosti jsou nositeli nějakého brzkého politického úkolu s globálním přesahem v blízké době.


Evropa

 

Takto tedy vypadají poslední uveřejněná data o meziroční evropské inflaci.Je evidentní, že vysoká inflace se záhadně týká hlavně zemí východní Evropy. Viditelná koncentrace inflačního problému na tomto konkrétním území musí určitě něco demonstrovat a znamenat. Vše by dávalo smysl pouze pod jedinou podmínkou a to, že přijmeme tezi alternativních ekonomů, kteří tvrdí, že vysoká inflace je hlavně výsledkem působení vysoké základní úrokové sazby centrálních bank daných zemí! Teze dále tvrdí, že výše základní úrokové sazby dále ukazuje míru okrádání dané státnosti včetně jejích občanů nadnárodním ŘÍZENÍM z důvodu nějakého globálního nebo i pouze regionálního cíle! Vysoká inflace má obrovský vliv na nespokojenost obyvatelstva včetně jeho nálady a připravenosti na vnitřní politickou změnu. A jsme doma … !


Bourání současných politických pořádků započne ve východní Evropě. Proces už běží a důkazem toho jsou již proběhnuvší politické změny na Slovensku a dávno již v Maďarsku. Když to hodně zjednodušíme, tak můžeme konstatovat, že skutečnými vládami v téměř všech zemích světa jsou jejich CENTRÁLNÍ BANKY. To už ale přeci dávno víme …


Závěrem

 

Přestavba světa z důvodu již nesprávně fungujícího stávajícího způsobu globálního řízení (BÍLÍ) včetně očekávané přicházející přírodní změny ve způsobu fungování toho, čemu společně říkáme Země, využívá v procesech řízení za tímto účelem nemálo globálních nástrojů. Dnes jsme se tady některých dotkli.


Očkování

 

Tohoto nástroje v tuto chvíli již známe některá konkrétní zacílení. Nejedná se pouze o snížení obyvatelstva, ale též o snahu ho dominantně ovládat, a to díky odhaleným ingrediencím v injekcích. To je odpověď na otázku, proč konkrétní míra proočkovanosti nemá stejnou nebo již obdobnou míru nadúmrtnosti nebo úbytku obyvatelstva dle deagel.com! Samozřejmě, že klíčem jsou obsahově rozdílné šarže + jiní výrobci vakcín na VÝCHODĚ i ZÁPADĚ. Dobrou ukázkou jsou třeba tyto země: Rusko = proočkovanost 61,6 % , úbytek 0,30 %  nebo také Írán = proočkovanost 73,6 % , úbytek 0,05 % nebo i Čína = proočkovanost 91,9 % , úbytek 1,56 % ! Kdo už dávno chápe probíhající a viditelné přenosy center ŘÍZENÍ globální moci, tak ho to vůbec nemůže překvapit! Vynikající video z poslední doby s českým překladem o obsahu Covid-19 vakcín včetně odhalování a odhadování jejich skutečných funkcí je zde [7].


Inflace

 

My tento nástroj spolu s kurzovním nástrojem vnímáme tak, že s jejich pomocí je možné ovládat zdrojové zajištění státností nebo národů ve světě! Ten, kdo je ovládá, určuje to, kdo bohatne a kdo chudne …  Tato teze perfektně fungovala za doby ŘÍZENÍ, které je v současnosti odstavováno. Žádná měna na světě neodráží schopnosti, pracovitost nebo znalosti lidí toho území, kde je ona měna domácím platidlem, a to ať už ve formě národní (státní) nebo např. euro v eurozóně. Myslíme, že je vše jasné …


Oba výše uvedené nástroje se v současné době podílejí největší měrou na přestavbě celého světa, protože jsou nemalým zdrojem mnoha globálních problémů a otřesů. I na základě jejich vlivu dojde časem nejenom v Evropě k obrovskému překreslení hranic a zániku malých státností vyprojektovaných jen na určitou dobu, která už vlastně pominula! Nelze přehlédnout, že nová globální centra moci Rusko, Čína a Írán mají nadprůměrnou míru zaočkování proti podvodu Covid-19, ale plánovaný úbytek obyvatelstva je extrémně minimální. Obdobný trend lze také vypozorovat ve východní Evropě oproti západní. Pro “nematerialisty”: Vše dopadne dobře …


Zdroje: web.archive.org, e15.cz, otevrisvoumysl.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Datum expirace unipolárního světa se blíží

Obrovská nespokojenost některých států USA s federální politikou Bílého domu nabírá na obrátkách. Výsledkem této nespokojenosti jsou již konkrétní kroky vzdoru, jako např. žaloba generálních prokurátorů na administrativu Joea Bidena. Nové vzorky z Měsíce odebrané Číňany neodpovídají vzorkům přivezených z mise Apollo 11! Monopol na šíření pouze té “jedné pravdy” současných sociálních sítí brzy skončí. Trump ohlásil příchod jeho platformy TRUTH Social. Toto jsou jen některé probíhající procesy, které se spolupodílejí na ukončování současného unipolárního

Číst dál »

Vojtěch – fašistický pohůnek s dětskou tváří

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obdržel další nové noty na terorizování českého národa. Tentokrát je to už ale vyšší level, protože nás pomalu začal připravovat na očkování malých dětí. Podle nás je to červená linie tohoto fašistického pokusu na lidech a velká zkouška pro český národ! Obstojíme? Ubráníme budoucnost českého člověka na tomto území? Projeví se nakonec ve většině dnešní populace ještě poslední zakořeněné zbytky lidství nebo to nejcennější, co náš národ má, taktéž prodáme satanovi?

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru