KOMENTÁŘE

Naše krátké komentáře

KOMENTÁŘ: Bílá husa půjde brzy na pekáč …

Není možné ignorovat rozhovor bývalého prezidenta Miloše Zemana s Lubošem Veselým v pořadu X talk ze dne 6. března 2024. Miloš Zeman tam vyslovil několik významných nejenom globálních PRAVD. Nastavil zrcadlo panu Vondrovi, Green Dealu a fašismu. Toto je pouze krátký komentář, takže se budeme věnovat pouze těm významným věcem a “nicky” necháme stranou. Zaměříme se pouze na určitá vyřčená fakta, u kterých se pokusíme vysvětlit jejich podstatu. Celý rozhovor zde [1] nebo [2]. Potrefená

Číst dál »

KOMENTÁŘ: Jaderné zbraně a strašení …

Koncem února bylo odstartované další strašení jadernou válkou. Je potřeba vybudit dav tím správným směrem, takže se vytáhla hodně vysoká karta. Západní obyvatelstvo je nutné popostrčit k nepokojům vůči svým národním liberálním “elitám”, protože bez patřičné akce se Evropa jen těžko přeformátuje. Musí se opět vyvolat onen požadovaný strach, který je vždy tím hlavním motorem pro jakoukoli naplánovanou změnu a přestavbu. Covidová hysterie je toho důkazem …   Nenáhodná série článků v rozmezí několika dnů

Číst dál »

KOMENTÁŘ: Evropská covidová lavina pravdy se už pomalu řítí

Na mediální alternativní scéně se ve větším množství než je obvyklé začaly objevovat informace o značných problémech v italské policii. Zajímavé na tom hlavně je to, že i samotní výše postavení policisté přestávají tuto realitu zamlčovat. Počet náhle zemřelých policistů už je tak ohromný a neustále narůstá, že tento fakt se už ani hlavním prolhaným médiím nedaří zakrývat. Celá záležitost se pomalu začíná stávat celospolečenským italským tématem, což je samozřejmě velmi nepohodlné určitým elitářským kruhům

Číst dál »

KOMENTÁŘ: Nikdo nedělá pro ukončení PAX AMERICANA více než Joe Biden

Když přemýšlíte nad kroky poslední americké administrativy, tak musíte dojít ke stejnému závěru jako my! Za dnešním představitelem prezidenta USA stojí stejná mocná globální síla jako za bývalým prezidentem Trumpem, a to znamená jedinou věc, že “Správci” Země naplňují svůj globální plán. Nikdo nedělá pro ukončení PAX AMERICANA více než Joe Biden!   Na úvod si musíme ujasnit jednu podstatnou věc. Je naprosto jasné, že nynější Joe Biden je jiná osoba než původní, skutečný Joe

Číst dál »

KOMENTÁŘ: Česká firma JetBrains a globální politika?

Jakou skutečnou roli hraje Česká republika nyní v globální politice? Již dlouhou dobu zde na našich stránkách píšeme o budoucí veledůležitém postavení Prahy v ŘÍZENÍ Evropy po jejím přeformátování. Myslíme, že můžeme konstatovat, že Praha se už minimálně na spoluřízení starého kontinentu velkou měrou podílí. Uvedeme Vám příklad, který nás v tom již definitivně utvrdil!

Číst dál »

Doporučená videa

Z našich článků

Info

Autorita – Video z článku Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19? [1], které pojednává o demokratické liberální společnosti a jejímu vztahu k autoritám. Společnost vychovávána v tomto duchu je trvale poškozena ztrátou schopnosti samostatného kritického myšlení!

Perex z článku

Z domova i ze světa

Komentář

Viry – Největší podvod proti LIDSTVU je skutečnost, že viry nebyly nikdy izolovány. Bohužel ( i BOHU dík zároveň – jinak by další LEVEL lidstva nebyl možný), pro finální “hru” nakonec tento podvod ještě dobře posloužil …

Anketa

Anketa již byla uzavřena! Otázka byla: 

 

Směřování vývoje LIDSTVA a celého světa je?

 

Výsledky:

75% – Výsledkem naplňování hlavních trendů dávno připraveného SCÉNÁŘE “Tvůrcem”!

17% – Výsledkem soupeření hlavních globálních řídících sil na Zemi!

8% – Výsledkem fungování jiného mně neznámého principu ŘÍZENÍ!

 

Jelikož byl o anketu malý zájem, tak dále v této naší iniciativě pokračovat nebudeme. Myslíme, že je to škoda, ale LID rozhodl …

Názory, citace

Tipy ke studiu

Aktualita

Vládní dokumenty

V mnoha vládních dokumentech je bezpočet indicií, že Země je plochá. KLIKNI na obrázek.

Aktuálně doporučené naše články

Něco o ŘÍZENÍ

TEXT Z KNIHY VYDANÉ ROKU 1982:

„Drobnosti si neber příliš k srdci,“ vysvětloval toho dne odpoledne Sneerovi vedoucí sekce, mladý energický mulat s dobrosrdečným pohledem. „Nezastupuj ani policii, ani administraci. Oni si budou vědět rady sami, a když ne, taky nevadí. Tvůj úkol spočívá pouze ve vyhmátnutí toho, co by mohlo škodit globální rovnováze v aglomeraci. Zpronevěry a zlodějiny občanů, korupce úředníků, neschopnost vědců, omezenost funkcionářů na nižších příčkách, to všechno jsou hlouposti, které základy rovnovážných vztahů ohrozit nemohou.

Naopak bych řekl, že ty jevy jsou v mnoha případech stabilizátorem, působícím žádoucím způsobem. Lidé, kteří jsou zaneprázdněni drobnými podvůdky, vyřizováním svých všedních záležitostí a řešením osobních problémů, nemají čas na úvahy o zásadních otázkách! Jestli uslyšíš, jak někdo nadává na nuláky a přitom má na mysli Radu a celý vládní aparát, nereaguj. To je dobře, že podnuláci mají za příčinu všech starostí nás, že my jsme v jejich očích odpovědní za nedostatky a chyby námi stvořeného společenského řádu. Pokud věří v naši vinu, je do krize daleko. Důležité je, aby neřekli ani slovo o někom, kdo je nad námi, ať si už toho Někoho představují, jak chtějí. Je nutné popírat všechny zmínky o existenci Velkých cizinců, lidé, kteří nemají dost vědomostí o skutečném stavu nás všech, čili všichni kromě nás, musí být nadále přesvědčeni, že Země je suverénní planetou, řízenou lépe nebo hůře lidmi, ale řízenou pouze jimi.“

František Bardon

JEHO MYŠLENKY:

V tajných kněžských školách všech dob se vyučovala magie a mystika zároveň a ve stejném poměru, neboť oba tyto základní pojmy byly a nadále budou pro hermetickou vědu mimořádně důležité. K magii se počítaly především všechny vědomosti, které byly získány v průběhu věků na materiální úrovni a této roviny se týkají. Vše technické bylo ve znalostních oblastech podle uvážení kněžské kasty přenášeno mistry na žáky. Do oblasti magie spadaly všechny vědecké obory, mezi nimi matematika, chemie, fyzika a astronomie.

Naopak vše, co nebylo hmotné podstaty, např. náboženství, světový názor, pojem Boha, morálka, ctnosti, schopnosti, vlastnosti všeho druhu, spadá do dosahu mystiky. Z hermetického pohledu nelze tedy magii oddělovat od mystiky, neboť kde neexistují zákonitosti hmotné podstaty, nemohou být ani schopnosti, ctnosti či morální názory.

Postupem doby, vývojem a pokrokem lidstva byla hmotařská věda pomalu izolována. Stala se nutně osamocená, neboť se cíleně oddělila od nejvyšší zákonitosti, síly, látky a substance, které nemohly být hrubohmotnými smysly pravdivě určeny. Proto povstalo 1. fyzické vědění, kterého může být dosaženo rozumově intelektuálním vzděláním či výcvikem, a 2. metafyzické vědomí, které pojednává o jemných silách a látkách, nelze však pouhým rozumem pochopit.

Tato okolnost způsobila, že metafyzické vědění stále více ustupovalo do pozadí, až nakonec zůstalo majetkem jen pravých zasvěcenců. Aby hermetik pronikl do metafyzických zákonitostí, do univerzálních zákonů, musí znát logické souvislosti všech oblastí vědění. Magie není nic jiného než vyšší metafyzika, která pojednává o silách, látkách a substancích jemného druhu, nicméně k dnešním všeobecným znalostem všech vědních oborů má analogický vztah.

© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru