Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Kulturní fronta jako nástroj k ovládání mas (1. díl)

Od 20. století účelově vydržovaná společenská kasta jako propagandistický nástroj každého dosud proběhnuvšího režimu. Herci, herečky, zpěváci, zpěvačky, baviči, šašci………! Přeplacení vědomí i nevědomí manipulátoři jako donašeči nových trendů, nové morálky, nového způsobu života. Najímaní “soudci” všeho a všech. Proč je široká část veřejnosti napodobuje, kopíruje?

 

Naše kulturní fronta svou skutečnou morálku a pravou tvář vždy veřejně deklaruje přísahou vládnoucí vrchnosti a to i často v Národním divadle např. Říši a Adolfu Hitlerovi (1942), socialistickému Československu (1948), podpisem Anticharty 77 (1977). Posledním velkým obratem je postavení se za ideály listopadové revoluce a v prvé řadě její ikonu Václava Havla. Česká kulturní fronta (dále KF) je výborně charakterizována např. zde [1].

 

Vznik a předurčená role kulturní fronty


Toto povolání získalo svoje nadstandardní postavení v minulém století díky nově vzniklému fenoménu, a to filmovému průmyslu. Ten umožňuje snímat ze společnosti určité napětí a to je jeden z hlavních důvodů, proč si herce společnost tak vydržuje. Získali status výjimečnosti. Dříve tato profese váženou nebyla, a tak komedianti byli vždy téměř tou nejnižší kastou!

 

Od té doby KF naplňuje také svou další předurčenou roli, která jí byla chytře propůjčena, a to poskytovat lidem bezcenné rady! To je totiž také, bohužel, smysl její existence. Je to díky tomu, že nevládnou žádnou znalostí skutečného pracovního oboru, ale celý život pouze předstírají to, co jiní skutečně vytvářejí a dělají. Díky této podporované schopnosti byla KF postavena na stejnou prestižní úroveň jako finančníci nebo inženýři. Herci svou roli ve společnosti většinově vůbec nechápou, tudíž opravdu jejich jakékoliv rady jsou zcela BEZCENNÉ!! Při svých neznalostech se představitelé KF za své činy ani nezastydí…….. Prostě dělají svou práci opravdu dobře 🙂

 

Financování a prosazování oficiální ideologie


Současné financování a zadávání té správné požadované ideologie KF má na starosti vícero zdrojových subjektů, ale nejznámějšími jsou Státní fond kinematografie (SFK) a Česká televize (ČT). První úlohou těchto penězovodů je přidělování dotací producentům a subdodavatelům, kteří “točí” filmy a seriály. Druhou zásadní rolí SFK a ČT je určovat, jaké filmy (seriály, pořady) se budou natáčet, tzn. jaké nové prosazované hodnoty je nutné do diváků, občanů “nalejt”, jako např. homosexualismus, relativizaci rodiny, multikulturalismus, feminismus, gender agendu, rasismus naruby, měnit pohled na sudetoněmeckou otázku, podporu rusofobie, globální oteplování, negaci národních států, násilí atd.

 

Hlavní cíle a způsoby jejich naplňování


Základní cíle činnosti KF je kontinuálně zajišťovat téměř nepostřehnutelný posun ve vnímání různých společenských nebo také národních problémů (témat) a pomalinku přepisovat historii takovým směrem, kterým to vrchnost požaduje a nastolit ten jediný správný světonázor v dané společnosti.

 

Právě to neustálé otevírání nových a nových Overtonových oken [2] je to hlavní zadání řídících struktur umělcům, přičemž za odvedenou práci jsou štědře placeni z daní svých spoluobčanů. Pokud to děláš především ideologicky naprosto správně, protože na kvalitu se již dávno u nás mnoho nehledí, tak je ti dovoleno se spolupodílet na “dojení” veřejných peněz. Hlavně držet hubu a partu, že třeba “Hřebejkovic ovečky”? Namátkou vybrané příklady některých takových účelově vzniklých uměleckých děl nemusíme hledat dlouho:

 

Náhodný výběr některých programovacích filmů

Jedna pravdivá recenze na film Habermannův mlýn je tady [3].

 

Morálka některých obecně uznávaných ikon


Každý režim má své vybrané neustále používané a protěžované ideologické podporovatele z řad KF. To ale neznamená, že se tito “vyvolení” neangažovali i v předchozích dobách. Jsou příklady i takových “morálních autorit”, které stanuly v čele za jakékoliv vládnoucí garnitury. Uvedeme si některé příklady obdivovaných herců či hereček:

 

Ukázka herců, kteří kolaborovali s každým režimem

Obrovský strach a panika


Všechna ta všudypřítomná agresivní rétorika nejčastěji mediálně ukazovaných představitelů KF, kteří velebí oficiální světonázor polistopadových let až do současných dnů, má zejména tyto důvody:

 

  1. Obavy z odstřihnutí od finančních prostředků z výše uvedených penězovodů.
  2.  Strach z odhalení podvodů při “dojení” těchto penězovodů, a to i včetně dalších nástrojů, které beztrestně umožňovaly parazitovat na veřejných penězích, tzn. různé granty, dotace atd.

KF je schopna podporovat kohokoliv z našeho politického spektra, jen když jim zachová současné vydobyté výhody a možnost vykrádat zdroje veřejných peněz. Dnes je KF jedna ruka s těmi, kteří za cenu udržení svých pozic podporují svojí politikou vznik války v Evropě ve prospěch určité části elit za mořem. Musíme zopakovat: NEVĚDOMOST ZABÍJÍ!!

 

V dalším navazujícím díle se podíváme na cílené ničení české vlastní televizní tvorby. Smyslem není házet úplně všechny herce a herečky do jednoho pytle, ale pravdivě poukázat na tuto společenskou vrstvu jako na velmi důležitý nástroj vládnoucích elit, který je zkušeně používán k ovládání lidových mas. To je KF základní a nejdůležitější funkce!

 

Druhý díl zde!

 

Zdroj: necyklopedie.org, citarny.cz, rukojmi.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Francie:Maroko – stádo dostane svou emocionální dávku!

Již mnohokrát jsme zde avizovali naše přesvědčení o tom, že v blízké budoucnosti vzniknou na evropském území nová impéria. Stále se držíme našeho posledního prezentovaného odhadu, a to znamená variantu těchto tří: Chalífát, NŘŘ a Mezimoří. Pokud je toto uspořádání nové Evropy opravdu cílem, tak musí být splněna zákonitě jedna podstatná podmínka – ROZPAD SOUČASNÝCH STÁTŮ (STÁTNOSTÍ).  Myslíme si, že MS ve fotbale opět plní svou funkci v podobě toho správného a požadovaného emocionálního “nabíjení”

Číst dál »

Historie peněz a uctívání Mammona (3. díl)

V dalším pokračování našeho seriálu o historii peněz a „mamonářství“ si přiblížíme rodinné klany Warburgů a Rothschildů. My, stejně jako vy, samozřejmě víme, že tyto klany jsou pouze viditelný předvoj skutečné moci, ale na jejich historii se dá zase o něco více pochopit systém finančního zotročování lidstva. Jdeme na to … Warburgové Rodina Warburgů se usadila v Benátkách, kde nosili příjmení del-Banco. Historické dokumenty popisují Anselma del Banca jako Žida a jako jednoho z nejbohatších

Číst dál »

Eurovize 2022 – Festival politické písně

Tato fraška, oficiálně označovaná jako pěvecká soutěž, nemá s regulérní soutěží nic společného a s kulturou už vůbec! Vždy se jedná výhradně o politiku a čas pro oznamování dalšího vývoje ve vztazích mezinárodního společenství. Trapné letošní vítězství Ukrajiny dalo pomyslné razítko na již částečně probíhající změnu ve vnímání průběhu konfliktu na ukrajinském území, a také ve vnímání samotných Ukrajinců obyvateli Evropy. Každý soudný evropan při smyslech viděl, že celé vystoupení ukrajinské skupiny bylo jedna velká

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru