Kulturní fronta jako nástroj k ovládání mas (1. díl)

Od 20. století účelově vydržovaná společenská kasta jako propagandistický nástroj každého dosud proběhnuvšího režimu. Herci, herečky, zpěváci, zpěvačky, baviči, šašci………! Přeplacení vědomí i nevědomí manipulátoři jako donašeči nových trendů, nové morálky, nového způsobu života. Najímaní „soudci“ všeho a všech. Proč je široká část veřejnosti napodobuje, kopíruje?

Naše kulturní fronta svou skutečnou morálku a pravou tvář vždy veřejně deklaruje přísahou vládnoucí vrchnosti a to i často v Národním divadle např. Říši a Adolfu Hitlerovi (1942), socialistickému Československu (1948), podpisem Anticharty 77 (1977). Posledním velkým obratem je postavení se za ideály listopadové revoluce a v prvé řadě její ikonu Václava Havla. Česká kulturní fronta (dále KF) je výborně charakterizována např. zde.

Vznik a předurčená role kulturní fronty

Toto povolání získalo svoje nadstandardní postavení v minulém století díky nově vzniklému fenoménu, a to filmovému průmyslu. Ten umožňuje snímat ze společnosti určité napětí a to je jeden z hlavních důvodů, proč si herce společnost tak vydržuje. Získali status výjimečnosti. Dříve tato profese nebyla váženou, a tak komedianti byli vždy téměř tou nejnižší kastou!

Od té doby KF naplňuje také svou další předurčenou roli, která jí byla chytře propůjčena, a to poskytovat lidem bezcenné rady! To je totiž také, bohužel, smysl její existence. Je to díky tomu, že nevládnou žádnou znalostí skutečného pracovního oboru, ale celý život pouze předstírají to, co jiní skutečně vytvářejí, dělají. Díky této podporované schopnosti byla KF postavena na stejnou prestižní úroveň jako finančníci nebo inženýři. Herci svou roli ve společnosti většinově vůbec nechápou, tudíž opravdu jejich jakékoliv rady jsou zcela BEZCENNÉ!! Při svých neznalostech se představitelé KF za své činy, bohužel, ani nezastydí…….. Prostě dělají svou práci opravdu dobře 🙂

Financování a prosazování oficiální ideologie

Současné financování a zadávání té správné požadované ideologie KF má na starosti vícero zdrojových subjektů, ale nejznámějšími jsou Státní fond kinematografie (SFK) a Česká televize (ČT). První úlohou těchto penězovodů je přidělování dotací producentům a subdodavatelům, kteří „točí“ filmy a seriály. Druhou zásadní rolí SFK a ČT je určovat, jaké filmy (seriály, pořady) se budou natáčet, tzn. jaké nové prosazované hodnoty je nutné do diváků, občanů „nalejt“, jako např. homosexualismus, relativizaci rodiny, multikulturalismus, feminismus, gender agendu, rasismus naruby, měnit pohled na sudetoněmeckou otázku, podporu rusofobie, globální oteplování, negaci národních států, násilí atd.

Hlavní cíle a způsoby jejich naplňování

Základní cíle činnosti KF je kontinuálně zajišťovat téměř nepostřehnutelný posun ve vnímání různých společenských nebo také národních problémů (témat) a pomalinku přepisovat historii takovým směrem, kterým to vrchnost požaduje a nastolit ten jediný správný světonázor v dané společnosti.

Právě to neustálé otevírání nových a nových Overtonových oken je to hlavní zadání řídících struktur umělcům, přičemž za odvedenou práci jsou štědře placeni z daní svých spoluobčanů. Pokud to děláš především ideologicky naprosto správně, protože na kvalitu se již dávno u nás mnoho nehledí, tak je ti dovoleno se spolupodílet na „dojení“ veřejných peněz. Hlavně držet hubu a partu, že třeba Hřebejkovic ovečky? Namátkou vybrané příklady některých takových účelově vzniklých uměleckých děl nemusíme hledat dlouho:

Náhodný výběr některých programovacích filmů

Jedna pravdivá recenze na film Habermannův mlýn je tady.

Morálka některých obecně uznávaných ikon

Každý režim má své vybrané neustále používané a protěžované ideologické podporovatele z řad KF. To ale neznamená, že se tito „vyvolení“ neangažovali i v předchozích dobách. Jsou příklady i takových „morálních autorit“, které stanuly v čele za jakékoliv vládnoucí garnitury. Uvedeme si některé příklady obdivovaných herců či hereček:

Ukázka herců, kteří kolaborovali s každým režimem

Obrovský strach a panika

Všechna ta všudypřítomná agresivní rétorika nejčastěji mediálně ukazovaných představitelů KF, kteří velebí oficiální světonázor polistopadových let až do současných dnů, má zejména tyto důvody:

  1. Obavy z odstřihnutí od finančních prostředků z výše uvedených penězovodů.
  2.  Strach z odhalení podvodů při „dojení“ těchto penězovodů, a to i včetně dalších nástrojů, které beztrestně umožňovaly parazitovat na veřejných penězích, tzn. různé granty, dotace atd.

KF je schopna podporovat kohokoliv z našeho politického spektra, jen když jim zachová současné vydobyté výhody a možnost vykrádat zdroje veřejných peněz. Dnes je KF jedna ruka s těmi, kteří za cenu udržení svých pozic podporují svojí politikou vznik války v Evropě ve prospěch určité části elit za mořem. Musíme zopakovat: NEVĚDOMOST ZABÍJÍ!!

V dalším navazujícím díle se podíváme na cílené ničení české vlastní televizní tvorby. Smyslem není házet úplně všechny herce a herečky do jednoho pytle, ale pravdivě poukázat na tuto společenskou vrstvu jako velmi důležitý nástroj vládnoucích elit, který je zkušeně používán k ovládání lidových mas. To je jeho základní a nejdůležitější funkce.

Druhý díl zde!

Zdroj: necyklopedie.org, citarny.cz, rukojmi.cz

Kolektiv VC

PŘISPĚT PŘISPĚT