Pandemie – proroctví J. Attaliho 1

Covid-19 jako mistrovské řešení údajného přelidnění? Vedou nás skuteční správci planety Země na předem naplánovanou porážku jako ty ovce? Jsou Židé určeni opět jako první? Židé, jako již cca 100 let nepotřebný nástroj ke spoluřízení světa? Důkaz, že vše již bylo před časem vyřčeno!

 

Na internetu, v jednom komentáři na „alternativě“, byl zveřejněn výňatek rozhovoru z roku 1981, který byl veden s Jacquesem Attalim [1] poradcem francouzského prezidenta Mitterranda [2] a svobodným zednářem, na téma „Budoucnost života“ viz. obrázek níže. Okamžitě po přečtení tohoto úryvku čtenář nabyl pocitu, že nahlédl do obecného návodu na plánování genocidy národů, které v současné době možná čelíme.

 

 

 

 

Rozhodli jsme se tento text rozfázovat na několik sekcí, kterým se budeme v této dvojdílné sérii článků jednotlivě věnovat. Sekce jsme očíslovali tak, jak probíhá posloupnost myšlenkového procesu, když něco plánujeme. Původní dedukce probíhala asi takto:

 

! Máme problém – PŘELIDNĚNÍ !člověk je pouze biologický stroj – 1výběr strategie – 2způsoby selektování – 3, 4, 5, 6možné varianty provedení – 7, 8, 9, 10ekonomická krize – 11

 

Přelidnění jako výsledek sezení všech u společného stolu

 

Správci tohoto světa sní o snížení počtu obyvatelstva, protože již příliš velký počet „plebsu“ jim ujídá ze společného stolu jménem planeta Země. Oni ho nevnímají jako společný, ale výlučně v jejich vlastnictví.

 

Nejupřímněji vyjádřil svůj vztah k této komplikaci jeden z nižších představitelů tzv. elity, a to princ Philip v roce 1988: “ V případě reinkarnace sním o tom, že se na tento svět vrátím jako smrtelný virus, abych vnesl alespoň nějaký vklad do vyřešení problému přelidnění“.

 

Některé jednotlivé sekce z obrázku jsou již svým popisem přizpůsobeny směrem k probíhající pandemii.

 

Sekce 1 – Člověk je pouze biologický stroj

 

Podstatou člověka je srdce, nikoliv mozek. Pojem „SRDCE“ můžeme považovat za kousek božství nebo metaforu na způsob napojení na vesmír nebo klíč na fungování v možné programové hře ………. je to jedno, prostě si přiznáváme, že nás něco přesahuje. Diskuze o tomto je na jiný samostatný článek. My toto dogma „SRDCE“ přijímáme, a tak vyvstává řečnická otázka: Jak nám vládnou ti, kteří tento narativ nepřiznávají nebo se jím neřídí? Nejsme si jisti, ale pocit z určitého „odlidštění“ u těchto „bezvěrců“ v nás přetrvává, navozuje značnou nedůvěru a obavy!

 

Sekce 2 – Aplikace „DOBRA“

 

Lež ve stylu „pojďte se osprchovat“ při vstupu do plynové komory by už hromadně asi neprošla, tak je potřeba vymyslet rafinovanější způsob. Vytvořit uměle celosvětový zdravotní problém a zároveň chytrý způsob jeho řešení ve jménu zdraví. A je to, ne? Statisticky se při různorodém IQ a vzdělání lidí ve společnosti najde dostatek chudáků, kteří tomuto podvodu (řídícímu manévru) uvěří. Ve jménu zdraví i špejlí do prdele, no ne? A doma budete, holoto nenažraná! Bohužel, ve jménu zdraví (vlastně dobra) jsou lidi ochotni přijmout jakékoliv změny v jejich dosavadním způsobu života. Vždyť je to ve jménu …………… koho vlastně?

 

Sekce 3 – Selekce VĚKOVÁ

 

Nejdříve je v otázce „nepotřebnosti“ nutné si určit priority pro roztřídění oněch „biologických strojů“, kteří užírají z planetárních zdrojů. Staří lidé časem přestanou konkurovat v produktivitě mladším generacím, takže je potřeba vyloučit je ze systému. Dle stávajících zvrácených hodnot systému do něho méně odvádějí než dostávají, a to už se nebude tolerovat!

 

Prostě při rozhodovacím procesu není přítomno žádné lidství, ale matematika (plus-minus), ekonomika (má dáti-dal) a hlavně logika (levá hemisféra), která velí: pryč s nimi! Už mají málo sil, takže se ani nemohou bránit. V případě probíhající pandemie je výsledkem tohoto uvažování, že jsou první „chráněni“ nařízenou izolací od společnosti a také jsou první očkováni. Důsledky těchto zvolených opatření jsou již viditelné třeba v podobě stále nově a nově vznikajících volných kapacit v domovech důchodců, LDN a nemocnicích. Raději ani nemyslet. SVINSTVO JAKO PRASE!

 

Sekce 4 – Selekce podle fyzické funkčnosti

 

Argument v podstatě stejný jako v předchozí sekci. V tomto konkrétním případě to znamená, že nedostatečně funkční tělo brání být adekvátně prospěšný systému, takže nazdar bazar a šáteček! Experimentální injekce na Covid-19 je pro tělo tak zatěžující, že selekce proběhne ve společnosti v podstatě bez povšimnutí. Když se „honily“ čísla na Covid, tak téměř každý hospitalizovaný měl oficiálně tento vir, ale až budou lidé umírat na injekce proti Covidu, tak to bude na základě normálních nemocí nebo přirozenou smrtí či stářím. HNUS FIALOVEJ!

 

Sekce 5 – Selekce podle inteligence

 

Zde automaticky dojde k oddělování „zrna od plevele“. Brutálně řečeno – kdo je v produktivním věku takový „vemeno“, že si nechá do sebe dobrovolně aplikovat dosud málo vyzkoušenou experimentální injekci za účelem ochrany před infekční nemocí, která vykazuje smrtnost nižší než klasická chřipka, tak není hoden přežívat v nastoleném systému. Takto to současní správci planety vnímají. To je tvrdá realita přátelé. NIC HEZKÉHO!

 

Sekce 6 – Obecná selekce ve společnosti

 

Tento uměle vytvořený vir a jeho následná „léčba“, bohužel, samozřejmě definitivně zasáhne i do jiných různých částí společnosti. Každý zemřelý navíc je jejich výhra ve smyslu odstranění dalšího strávníka z výše uvedeného společného stolu jménem planeta Země (Gaia).

 

V navazujícím druhém závěrečném díle se budeme v rozboru onoho textu věnovat Eutanazii, koncentračním táborům, pandemii jako obecnému nástroji k řízení mas, Židovské otázce a již začínající ekonomické krizi. Všechno je to opravdu letem-světem, takže kdo chce pochopit více, musí začít praktikovat samostudium. Bohužel, dnes už to začíná být otázka přežití!

 

Pokračování – 2. díl

 

Zdroj: cs.wikipedia.org

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru