O nás

Jsme kolektiv lidí, který již nehodlá pouze přihlížet neustálé manipulaci s naším národem, svobodou a bezpečností. Hlásíme se k šíření národní identity projevující se pozitivním vztahem k vlastnímu národu. 

Kolektiv VOLIMCESKO (VC)

cropped-Transparentni_bila.png

Vysvětlení některých základních pojmů:

Matriční ŘÍZENÍ

“Existuje druh moci, který se nedostal do pole zájmu tradiční politologie a proto leží vně jejího chápání, ale přesto je nevyhnutelně svázán s procesy, majícími místo ve světě (realitě) matric-předurčení. Za prvé, je to podřízenost společnosti matrici nebo nějaké množině matric; za druhé, je to moc nad společností těch lidí, kteří disponují schopnostmi k ničení, transformaci a vytvoření předtím neexistujících matric, předurčujících život společnosti v rámci Všeobjímající matrice – Božího předurčení bytí. Pokud se pokusíme popsat obsah matric takového druhu, výsledkem je koncepce života společnosti jako nějaký ideál a jako množina prostředků, předurčených pro realizaci toho ideálu v životě. Moc na základě matricových procesů nazýváme konceptuální mocí. Je dobré mít na mysli, že koncepce života společnosti není ideologií. Ideologie dokonce není ani vždy vyjádřením koncepce, ale jeden z prostředků realizace koncepce. 

Hierofant

Označení entity (s velkou pravděpodobností člověka) znajícího budoucnost. Umí číst osud, tj. MATRICE – scénáře možného vývoje událostí. Disponuje okultní znalostí z předpotopní doby, takže umí ovlivňovat nebo vytvářet úplně nové MATRICE.

22

Číslo 22 představuje 22 žreců – hierofantů, kteří tvoří globální tandemové ŘÍZENÍ vyjádřené takto: 2 x (1 + 10). Řídili severní a jižní část antického Egypta. Je evidentní a znatelné, že jejich systém ovládání lidstva kontinuálně pokračuje až do dnešních dnů.

11

Číslo 11 demonstruje jedno z křídel globálního ŘÍZENÍ (1 + 10), a to buď křídlo atlantické (západní, BÍLÍ) nebo křídlo euroasijské (východní, ČERVENÍ). Nepochybujeme, že jejich systém ovládání lidstva nás dále ŘÍDÍ a usměrňuje lidskou společnost.

44

Číslo 44 je číselná míra slova ŽREC. Označuje nejvyšší ŘÍZENÍ Země. To je teorie nebo názor této metodologie. My si subjektivně myslíme, že vyjadřuje ŘÍZENÍ, které už není lidského původu a je nadřazené pozemskému globálnímu ŘÍZENÍ “22”. To je náš prozatímní názor.

Amon-Ra

Býk ve starověkém Egyptě je symbolem boha Amona-Ra. Významem je to symbolické zobrazení systému řízení davově-“elitární“ společnosti civilizace starověkého Egypta. V doslovném smyslu hierofanti „orali“ Amonem-Ra, představujíce to masám jako boží vůli. Tento systém ŘÍZENÍ lidí je i dnes kolem nás všudypřítomný. Výroba otroků se dosud nezastavila, bohužel! Charging Bull je oblíbená turistická destinace, která denně přitahuje tisíce lidí a symbolizuje Wall Street a finanční čtvrť.

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru