Pandemie – proroctví J. Attaliho 2

V předchozí první části [1] dvojdílného seriálu, který se věnuje rozboru výňatku z dávného rozhovoru (1981) se zednářem Jacquesem Attalim ohledně řešení otázky přelidnění, jsme si rozebrali asi polovinu námi označených bodů. V závěrečném druhém díle se zaměříme na možné varianty způsobu provedení, vznikající ekonomickou krizi a nakonec se dotkneme i Židovské otázky. Pojďme na to…

 


Výňatek z rozhovoru (1981)! Máme problém – PŘELIDNĚNÍ ! ► člověk je pouze biologický stroj – 1 ► výběr strategie – 2 ► způsoby selektování – 3, 4, 5, 6 ► možné varianty provedení – 7, 8, 9, 10 ► ekonomická krize – 11


Sekce 7 – Eutanazie jako nápomocné doplňkové řešení

 

Eutanazie jako dlouhodobě připravovaný a lidem nenápadně podsouvaný vhodný nástroj na pravidelnou regulaci nepotřebných (přebytečných) biologických strojů parazitujících na systému. Je snaha udělat z eutanazie zákonné právo pro každého „svobodného“ člověka v maximálním počtu států. Pak už stačí nastavit ty správné potřebné parametry v rozhodovacím procesu pro vytvořenou schvalovací komisi, která každý konkrétní příklad bude rozhodovat (dozorovat), a je to, ne?


V tu chvíli v dnešním korupčním prostředí ve většině států světa máte uzákoněnou genocidu, ale POZOR!, ve jménu zdraví a dobra. Prostě systém jede jako namazaný stroj. Jsme svědky seriálu na pokračování o regulaci lidského bytí na Zemi, přičemž jeden z prvních dílů se jmenuje INTERRUPCE aneb potratová politika.


Opravdu skvostná ukázka jasného nasunování tohoto svinstva do podvědomí a vědomí lidského mozku byla vidět např. v masově rozšířeném seriálu ULICE v podobě postavy Zdeny (Yvetta Blanarovičová) [2]. A věřte, že nic se neděje náhodně! Tento seriál je demonstrací cíleného programování populace.


EUTANAZIE JAKO VELMI VARIABILNÍ NÁSTROJ APLIKOVÁNÍ SMRTI.


Sekce 8 – Popravy a koncentrační tábory

 

Využití masových poprav v moderní době není opravdu rozšířené. Je to nepraktické z mnoha důvodů. Skrytě, stran očí veřejnosti, je tato zrůdnost občas použita v některých lokálních vojenských konfliktech viz. Jugoslávie, války v afrických zemích atd., ale nikoli za účelem řešení otázky přelidnění. To je nesmysl!


Koncentrační tábory ……. to je jiná písnička! Jsou variantou, kam je legálně (za určitých okolností) možné koncentrovat skupiny obyvatel, které začínají být nepohodlné nově vznikajícímu a prosazujícímu se systému např, teoreticky, pro „odmítače“ očkování. Zatím tak daleko nejsme, ale riziko, že by něco takového mohlo být realizováno, tady stále existuje, byť klesá.


Obáváme se, že v původním vypracovaném plánu pandemie tato „prasárna“ byla obsažena. Naštěstí vždy platí poučka, že nikdy původní plán nevyjde na 100%. Využití těchto táborů je historicky vyzkoušené, stačí vše jen ideologicky „zmanažovat“ a udavači se již postarají o plnou obsazenost. V probíhající pandemii se zdá, že toto, prozatím, nehrozí. DOUFEJME!


Sekce 9 – Pandemie

 

Musíme si zopakovat – velkou chybou je, posuzovat nynější Covid-19 z pohledu veřejného zdraví. To je ta slepá ulička, která byla před lidi úmyslně postavena! Vybrali tento způsob řešení otázky přelidnění, protože zasahuje, ovlivňuje a zároveň usměrňuje několik oblastí této civilizace najednou, a to:


  • zavádí obrovský STRACH a tím je umožněno společnost dlouhodobě řídit, tzn. manévrovat davem potřebným plánovaným směrem
  • ničí individuální svobody, tzn. člověk se stává postupně skutečným otrokem (biorobotem) a ještě na tom iniciativně spolupracuje
  • nutí omezovat průmyslovou výrobu, což prokazatelně prospívá ekologii, dochází k revitalizaci některých znečištěných území
  • ukončuje starý ekonomický model a zavádí nová ekonomická obchodní pravidla a vztahy
  • zavádí OČKOVÁNÍ, které by lidem nejraději uzákonili jako povinné

Jsme přesvědčeni, že simulace tohoto dlouhodobě připravovaného procesu v malém měřítku proběhla v podobě např. ptačí i prasečí chřipky. Detailněji jsme o probíhající pandemii psali již v září/2020 [3].


Sekce 10 – Léčba pandemie jako způsob řešení

„POSTARÁME SE O TO, ABY LÉČBA BYLA ŘEŠENÍM. VÝBĚR IDIOTŮ SE ZLIKVIDUJE SÁM O SOBĚ: JDOU NA VRAŽDU Z VLASTNÍ VŮLE.“ 

V uvedené citaci je vyřčen velmi pravděpodobně dnes realizovaný způsob řešení otázky přelidnění. Skutečným nebezpečím pro obyčejné smrtelníky není samotný vir, ale právě ta jeho léčba – OČKOVÁNÍ!


To je to peklo na Zemi, které si pro nás připravili. Vidíme tři možné varianty způsobu doručení toho ďábelského koktejlu do pozemských biologických těl, které provedou požadované protřídění, a to:


  1. Samotné aplikování očkovací látky
  2. Infikování se neočkovaných od očkovaných při vzájemném kontaktu
  3. Kombinace 1. a 2.

Ad 2. Kolují po netu různé historky o této možnosti. Některé ženy pociťují důsledky po kontaktu s očkovanou osobou, ale stále ještě doufáme, že se to celé nepotvrdí. Jinak bychom byli svědky masové selektivní sterilizace.


Sekce 11 – Ekonomická krize

 

Vyjma přelidnění (z jejich pohledu) je též velkým přispěvatelem k plýtvání planetárními zdroji nekončící rozvoj průmyslové revoluce, který definitivně napomohl k šíření kapitalismu do většiny zemí světa. Chtějí, aby byl tento hospodářský systém plundrující Zemi nahrazen novým, šetrnějším a úspornějším řádem. Odtud všechny ty green aktivity, sdílení atd. Pandemie umožňuje téměř kompletně „překopat“ vzájemné vztahy, a to: Firmy vs. Firmy, Firmy vs. Státy, Státy vs. Státy.


Výsledkem bude určitý návrat k celkové samostatnosti i soběstačnosti vzniklých nových regionů (států). Ten neekologický světový distribuční systém (např. zboží z Číny do celého světa) musí skončit!


Židovská otázka

 

Zde předkládáme nějaké body k zamyšlení. Židovská diaspora napomohla i právě v kapitalistickém systému přesměrovat drtivou většinu zdrojů do rukou 1% obyvatelstva.

 

Myslíme si, že tím svoji zadanou úlohu splnila. Skoro bychom si mohli myslet, že tato její mise měla být ukončena již během 2 sv. války, kdy celkově obsažný plán nevyšel. A co dnes vidíme? Který národ má absolutně největší procentuální proočkovanost? Kam putovaly přednostně experimentální vakcíny? No, minimálně jako důvod k zamyšlení to je, ne? Co myslíte?


Závěr

 

Zajímavé je, jaké velké množství informací k prozkoumání může být ukryto v několika větách v 40 let starém rozhovoru. Stále si ještě myslíte, že svět řídí a posouvají kupředu vlády jednotlivých států ve vzájemné kooperaci? Jaká je vlastně opravdová podstata voleb?


Zdroj: blesk.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru