Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

AKTUALIZACE Vliv výchovy na míru proočkovanosti

Článek ze dne 8. září 2021 – AKTUALIZACE 27. listopadu 2022

 

Rozdíl mezi proočkovaností “vakcínou” na “nemoc” Covid-19 v EU mezi státy tzv. východního a západního bloku je více než viditelný. Podívali jsme se na data na webu ECDC ( European Centre for Disease Prevention and Control – Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí). Z nich jasně vyplývá rozdílný přístup k vnucovanému očkování experimentální vakcínou v těchto zemích s odlišným kulturním a politickým vývojem po druhé světové válce.

 

Data jsme sledovali k 34. týdnu 2021 zde. Myslíme si, že na tomto výsledku je evidentní vliv různorodého vzdělávacího a výchovného systému, a to jak ve sledovaných zemích, tak v určitých skupinách obyvatelstva v národech bývalého východního společenství. Školství má významný vliv na utváření hodnotového žebříčku každého jedince, a s tím samozřejmě přichází obecně řečeno celoživotní postoj k životu a jeho vnímání. Pokud to budeme paušalizovat, tak průměrný světonázor občana ze západu je jiný než občana z východu.

 

Bývalý západní blok

 

V zemích bývalého západního bloku je neočkovaných 29,33 %, resp. 70,67 % očkovaných osob alespoň jednou dávkou.

 

 

Bývalý východní blok

 

V zemích bývalého východního bloku je neočkovaných 56,23 %, resp. 43,77 % očkovaných osob alespoň jednou dávkou.

 

 

Stejná metoda manipulace a vnucování, ale rozdílné výsledky

 
1. Funkčnost obou systémů byla a je založena na manipulaci
 

Můžeme se společně zamyslet nad nějakým zásadním vlivem, který zapříčiňuje tento evidentní a nikoliv náhodný trend. Na první pohled to vypadá, že ostražitost společnosti, která si ještě dobře pamatuje manipulativní praktiky komunistického režimu je právě z tohoto důvodu větší. Ale můžeme Vás s jistotou ubezpečit, že tímto to není. Obrovskou manipulací všeho druhu prostoupený způsob života v tzv. demokratickém světě je toho důkazem. Oba systémy řízení společnosti (socialistický i kapitalistický) jsou založeny na manipulaci a dennodenních lžích. To není skutečnou příčinou! I tady u nás doma v ČR jsme přece dávno pochopili, že v obou systémech platí to, že co si můžeme dovolit říkat v rodinném kruhu či v okruhu svých kamarádů, si nemůžeme riskovat říkat venku mezi cizími lidmi nebo lidmi v pracovním procesu. To se nevyplatilo tenkrát a nevyplácí se to už zase ani dnes, bohužel!

 

2. Rozdílná výchova
 

Hlavním důvodem nestejného postoje k této vakcinaci je rozdílná výchova, která způsobuje konečné motivace k přijímání rozhodnutí v otázce vakcinace. To právě souvisí s tím hodnotovým žebříčkem jedince.

 

Západní kapitalistické demokratické vzdělání vychovává pouhé kvalifikované spotřebitele, nikoliv samostatně smýšlející osoby. Tento typ vzdělávání produkuje lidi, kteří nevědomě přenechají své samostatné myšlení jim podstrčeným autoritám. Cílem tohoto vzdělání je brilantně se naučit a odpapouškovat nastrčené narativy a hlavně o nich nepochybovat. To je jediná šance, jak dnes udělat kariéru třeba jako vědec. Musíte jít s davem. Skutečné znalosti světa se vyučují jen ve vybraných univerzitách určených pro elitu. Plebsu v tomto systému nejsou poskytnuty skutečné a pravdivé znalosti z matematiky, fyziky, logiky nebo z obecné metodologie atd.

 

Bývalé socialistické vzdělání si za dobu své existence samozřejmě také prošlo svým vývojem. Jeho kvalita prudce klesala s přípravou rozpadu socialistického bloku. Ale co se týká technických předmětů, tak vychovávalo kontinuálně odborníky a vedlo studenty k samostatnému myšlení. A jelikož normální škola nemá funkci pouze vzdělávací, ale i výchovnou (na což se v době p(L)andemie úmyslně zapomíná), tak děti byly vedeny k pozitivnímu vztahu k rodině (jako základní instituci státu) a také k vlastní zemi. Vztah k ostatním lidem byl modelován právě na jiných atributech jako třeba na soucitu, úctě ke stáří, kamarádství atd. V individualistickém západním systému se toto téměř neřeší ……..

 

O dlouhodobě měnícím se statusu rodiny v Evropě jsme psali zde.

 

Vystudovaný spotřebitel nepotřebuje žádný stát

 

V tomto omylu dnes žije většina vysokoškolsky vzdělaných lidí v demokratické části světa a dokonce si myslíme, že jsou na to hrdí. Nemůžeme se na ně za to zlobit, protože byli vystaveni takovému informačnímu tlaku v touze protlačit do jejich hlav tuto podlost, že statisticky byl dán výsledek onoho tlaku předem. Hlavním smyslem života lidí postižených tímto typem vzdělání je SPOTŘEBA! Je to hlavní motor jejich existence včetně závislosti na neustálém přísunu nějaké zábavy. Jejich hlavní motto současnosti zní: PROCHECHTÁME SE CELÝM ŽIVOTEM!

 

Pokud jste dokázali “seSTROJit” dostatečnou masu z těchto osob ve vícero zemích, tak rozpad nebo zničení těchto státností je pouze otázkou času a dnes vidíme, že bod zlomu v mnoha západních zemích se blíží. Další jeden průvodní jev přestavby světa. Samotní nenažraní spotřebitelé se stanou nástroji při likvidaci vlastních zemí, protože jsou na obtíž i systému zvaný KAPITALISMUS. Pokud nevyrábíte nějaké materiální zdroje, jste k ničemu! Pokud z Vás není nějaký užitek, jste k ničemu. Pokud jste k ničemu, jste určeni k LIKVIDACI! Krmení spotřebitelů je trpěno jen do té doby, než zničí svůj objekt, tzn. své státy. Tady platí: Vlastní zkázu dokonáme vlastníma rukama!

 

Ukázka – likvidace spotřebitelské společnosti (Philadelphia) viz. video:

 

  

Očkování je genocida spotřebitelů

 

Očkování je uměle vytvořeným sítem na oddělení “zombie” spotřebitelů od lidí s ještě nějakým zachovalým tvůrčím potenciálem a myšlením, které není založeno pouze na materiální či požitkové závislosti. Pokud chcete zpátky starý dobrý transatlantický svět – očkujete se!, pokud jste požitkářským závislákem – očkujete se!, pokud chcete cestovat – očkujete se! Jsme přesvědčeni, že tento typ lidí s tímto stavem psychiky je určen k likvidaci!

 

Důsledky očkování jsou procesem, který je rozložen v čase, ale některé svoje výsledky předvedl okamžitě. Snížení počtu lidí v důchodovém věku je již realitou, úmrtí v řádech dnů po očkování u fyzicky méně zdravých jedinců je možné na netu registrovat dnes a denně. Hlavním statisticky vítaným výsledkem bude významné snížení průměrného věku dožití ve spotřebitelské západní Evropě. To jsou cíle, které si “správci” určili a evidentně budou splněny!

 

Je viditelné, že tam, kde je nejvyšší koncentrace lidí poznamenaných tímto stavem psychiky, je zaváděn regulérní fašismus. Vidíme to hlavně v Austrálii, USA a Kanadě. Jakou kvalitou genetického materiálu byli obdařeni dovezení předchůdci dnešních Australanů, Američanů a Kanaďanů? Zkuste se nad tím zamyslet. Ale je pravda, že plán jim přesně nevychází a velké korekce musí činit neustále.

 

Závěrem

 

Ukončením tohoto našeho myšlenkového pochodu je konstatování, že míra proočkovanosti oním “sajrajtem” je výsledkem průměrného stavu psychiky obyvatel v dané zemi. Ten je nejvíce ovlivněn prodělaným typem vzdělání, výchovou ve škole i v rodině. Pokud ztratíte schopnost vážit si svého života, života svých nejbližších a obecně života i cizích lidí, tak nejste schopni správně vyhodnotit riziko vakcinace, která je Vám vnucována! Celý průběh této “fake” pandemie je dlouhodobě naplánován a musí dostát svým cílům.

 

Absolutně nejsme přívrženci tohoto způsobu řešení problému příliš velkého počtu obyvatel s psychikou spotřebitelů, ale snažíme se pravdivě popisovat různé procesy, které my, neustálí hledači pravdy, vidíme. Nedělá nám žádnou radost popisovat tyto zrůdnosti, ale je potřeba je vytáhnout na světlo a ukázat!

 

V tomto vůbec nefandíme “správcům”, protože za psychický stav obyvatel na planetě Gaia nesou odpovědnost oni! A dnes jsou trestáni ti, kteří byli podrobeni jejich výchovným metodám (pokusům).

 

AKTUALIZACE 27.11.2022
 

Před několika dny byl v The New York Times zveřejněn příspěvek [1], který se věnuje rozdílné míře zaočkování proti “infekční nemoci” Covid-19 ve světě! Náš jasný názor je popsán výše a ani uběhnuvších dalších cca 14 měsíců od sepsání článku na tom nic nemění – právě naopak! Naše tehdejší hodnocení se pouze více a více potvrzuje.

 

“Hlásná trouba” The New York Times došla k tomuto úmyslně zavádějícímu závěru:

 

Méně bohaté země se spoléhají na dohodu o sdílení vakcín nazvanou Covax, která původně měla za cíl poskytnout dvě miliardy dávek do konce roku 2021 , ale opakovaně snižovala své prognózy kvůli problémům s výrobou, zákazům vývozu a hromaděním vakcín bohatými zeměmi. To vedlo k výraznému rozdělení mezi regiony světa. Afrika má nejpomalejší proočkovanost ze všech kontinentů, pouze 32,9 procenta populace dostalo alespoň jednu dávku vakcíny. Míra proočkovanosti nadále zaostává v zemích s nízkými příjmy, kde pouze 26 procent populace dostalo alespoň jednu dávku vakcíny. V zemích s vysokými a vyššími středními příjmy dostalo alespoň jednu dávku 82 procent populace.

 

Tímto článkem se akorát usvědčili z vlastního plánu, protože vše je viditelné jako “h….” na bílém porcelánu! V původním článku jsme se prioritně věnovali Evropě, a tak v tom budeme pokračovat a zaktualizujeme si současný stav míry zaočkování v západní a východní části našeho kontinentu:

 

 

Na základě aktualizovaných dat je evidentní, že trend, který byl viditelný již před více jak rokem, byl zachován! Nastavení síta pro oddělení zdravé a nemocné populace je naprosto nekompromisní! Dále se ještě můžeme podívat, jak to vypadá celosvětově:

 

 

Úplně zjednodušeným pohledem se dá konstatovat, že společnost bývalého ZÁPADU je zdravá z cca 20%, kdežto populace bývalého VÝCHODU atakuje “hrubou” polovinu, přesněji 45%. Přiložená mapka nám “ÚTOK” na “SPOTŘEBITELE” po celém světě jasně dokládá!

 

Zdroje: qap.ecdc.europa.eu, youtube.com, nytimes.com

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Koloniální správa státu jako nástroj proti národům

Ojedinělá šance na alespoň částečně pronárodní evropské vlády. Využije ji Evropa? Mají národy starého kontinentu v sobě ještě sílu na uskutečnění svojí záchrany nebo jejich stupeň úmyslně podporované degenerace to již neumožňuje? VÁLKA NEBO MÍR?   Víme, že pro většinu obyvatelstva pravidelně masírovanou MSM je to těžko akceptovatelný nebo pochopitelný fakt, ale USA se jako hlavní policajt a zároveň zloděj světa (PAX AMERICANA) může udržet pouze uskutečněnou proxy válkou v Evropě! Pro svou dominanci již

Číst dál »

Historie peněz a uctívání Mammona (4. díl)

Jak funguje globální oligarchie? Počátky amerického bankovního systému, bostonské banky, chobotnice Morgan a Rockefellerové! To jsou ústřední body dalšího pokračování našeho seriálu. Propojení na královskou rodinu, financování a následné zisky z první světové války.  Americký kriminální bankovní systém Čtyři jezdci bankovnictví – Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup a Wells Fargo – patří mezi deset největších akcionářů prakticky každé společnosti Fortune 500. Jedním z důležitých zdrojů bohatství globální oligarchie, která vlastní tyto banky, je

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru