AKTUALIZACE Vliv výchovy na míru proočkovanosti

Článek ze dne 8. září 2021 – AKTUALIZACE 27. listopadu 2022

 

Rozdíl mezi proočkovaností “vakcínou” na “nemoc” Covid-19 v EU mezi státy tzv. východního a západního bloku je více než viditelný. Podívali jsme se na data na webu ECDC ( European Centre for Disease Prevention and Control – Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí). Z nich jasně vyplývá rozdílný přístup k vnucovanému očkování experimentální vakcínou v těchto zemích s odlišným kulturním a politickým vývojem po druhé světové válce.

 

Data jsme sledovali k 34. týdnu 2021 zde. Myslíme si, že na tomto výsledku je evidentní vliv různorodého vzdělávacího a výchovného systému, a to jak ve sledovaných zemích, tak v určitých skupinách obyvatelstva v národech bývalého východního společenství. Školství má významný vliv na utváření hodnotového žebříčku každého jedince, a s tím samozřejmě přichází obecně řečeno celoživotní postoj k životu a jeho vnímání. Pokud to budeme paušalizovat, tak průměrný světonázor občana ze západu je jiný než občana z východu.

 

Bývalý západní blok

 

V zemích bývalého západního bloku je neočkovaných 29,33 %, resp. 70,67 % očkovaných osob alespoň jednou dávkou.

 

 

Bývalý východní blok

 

V zemích bývalého východního bloku je neočkovaných 56,23 %, resp. 43,77 % očkovaných osob alespoň jednou dávkou.

 

 

Stejná metoda manipulace a vnucování, ale rozdílné výsledky

 
1. Funkčnost obou systémů byla a je založena na manipulaci
 

Můžeme se společně zamyslet nad nějakým zásadním vlivem, který zapříčiňuje tento evidentní a nikoliv náhodný trend. Na první pohled to vypadá, že ostražitost společnosti, která si ještě dobře pamatuje manipulativní praktiky komunistického režimu je právě z tohoto důvodu větší. Ale můžeme Vás s jistotou ubezpečit, že tímto to není. Obrovskou manipulací všeho druhu prostoupený způsob života v tzv. demokratickém světě je toho důkazem. Oba systémy řízení společnosti (socialistický i kapitalistický) jsou založeny na manipulaci a dennodenních lžích. To není skutečnou příčinou! I tady u nás doma v ČR jsme přece dávno pochopili, že v obou systémech platí to, že co si můžeme dovolit říkat v rodinném kruhu či v okruhu svých kamarádů, si nemůžeme riskovat říkat venku mezi cizími lidmi nebo lidmi v pracovním procesu. To se nevyplatilo tenkrát a nevyplácí se to už zase ani dnes, bohužel!

 

2. Rozdílná výchova
 

Hlavním důvodem nestejného postoje k této vakcinaci je rozdílná výchova, která způsobuje konečné motivace k přijímání rozhodnutí v otázce vakcinace. To právě souvisí s tím hodnotovým žebříčkem jedince.

 

Západní kapitalistické demokratické vzdělání vychovává pouhé kvalifikované spotřebitele, nikoliv samostatně smýšlející osoby. Tento typ vzdělávání produkuje lidi, kteří nevědomě přenechají své samostatné myšlení jim podstrčeným autoritám. Cílem tohoto vzdělání je brilantně se naučit a odpapouškovat nastrčené narativy a hlavně o nich nepochybovat. To je jediná šance, jak dnes udělat kariéru třeba jako vědec. Musíte jít s davem. Skutečné znalosti světa se vyučují jen ve vybraných univerzitách určených pro elitu. Plebsu v tomto systému nejsou poskytnuty skutečné a pravdivé znalosti z matematiky, fyziky, logiky nebo z obecné metodologie atd.

 

Bývalé socialistické vzdělání si za dobu své existence samozřejmě také prošlo svým vývojem. Jeho kvalita prudce klesala s přípravou rozpadu socialistického bloku. Ale co se týká technických předmětů, tak vychovávalo kontinuálně odborníky a vedlo studenty k samostatnému myšlení. A jelikož normální škola nemá funkci pouze vzdělávací, ale i výchovnou (na což se v době p(L)andemie úmyslně zapomíná), tak děti byly vedeny k pozitivnímu vztahu k rodině (jako základní instituci státu) a také k vlastní zemi. Vztah k ostatním lidem byl modelován právě na jiných atributech jako třeba na soucitu, úctě ke stáří, kamarádství atd. V individualistickém západním systému se toto téměř neřeší ……..

 

O dlouhodobě měnícím se statusu rodiny v Evropě jsme psali zde.

 

Vystudovaný spotřebitel nepotřebuje žádný stát

 

V tomto omylu dnes žije většina vysokoškolsky vzdělaných lidí v demokratické části světa a dokonce si myslíme, že jsou na to hrdí. Nemůžeme se na ně za to zlobit, protože byli vystaveni takovému informačnímu tlaku v touze protlačit do jejich hlav tuto podlost, že statisticky byl dán výsledek onoho tlaku předem. Hlavním smyslem života lidí postižených tímto typem vzdělání je SPOTŘEBA! Je to hlavní motor jejich existence včetně závislosti na neustálém přísunu nějaké zábavy. Jejich hlavní motto současnosti zní: PROCHECHTÁME SE CELÝM ŽIVOTEM!

 

Pokud jste dokázali “seSTROJit” dostatečnou masu z těchto osob ve vícero zemích, tak rozpad nebo zničení těchto státností je pouze otázkou času a dnes vidíme, že bod zlomu v mnoha západních zemích se blíží. Další jeden průvodní jev přestavby světa. Samotní nenažraní spotřebitelé se stanou nástroji při likvidaci vlastních zemí, protože jsou na obtíž i systému zvaný KAPITALISMUS. Pokud nevyrábíte nějaké materiální zdroje, jste k ničemu! Pokud z Vás není nějaký užitek, jste k ničemu. Pokud jste k ničemu, jste určeni k LIKVIDACI! Krmení spotřebitelů je trpěno jen do té doby, než zničí svůj objekt, tzn. své státy. Tady platí: Vlastní zkázu dokonáme vlastníma rukama!

 

Ukázka – likvidace spotřebitelské společnosti (Philadelphia) viz. video:

 

  

Očkování je genocida spotřebitelů

 

Očkování je uměle vytvořeným sítem na oddělení “zombie” spotřebitelů od lidí s ještě nějakým zachovalým tvůrčím potenciálem a myšlením, které není založeno pouze na materiální či požitkové závislosti. Pokud chcete zpátky starý dobrý transatlantický svět – očkujete se!, pokud jste požitkářským závislákem – očkujete se!, pokud chcete cestovat – očkujete se! Jsme přesvědčeni, že tento typ lidí s tímto stavem psychiky je určen k likvidaci!

 

Důsledky očkování jsou procesem, který je rozložen v čase, ale některé svoje výsledky předvedl okamžitě. Snížení počtu lidí v důchodovém věku je již realitou, úmrtí v řádech dnů po očkování u fyzicky méně zdravých jedinců je možné na netu registrovat dnes a denně. Hlavním statisticky vítaným výsledkem bude významné snížení průměrného věku dožití ve spotřebitelské západní Evropě. To jsou cíle, které si “správci” určili a evidentně budou splněny!

 

Je viditelné, že tam, kde je nejvyšší koncentrace lidí poznamenaných tímto stavem psychiky, je zaváděn regulérní fašismus. Vidíme to hlavně v Austrálii, USA a Kanadě. Jakou kvalitou genetického materiálu byli obdařeni dovezení předchůdci dnešních Australanů, Američanů a Kanaďanů? Zkuste se nad tím zamyslet. Ale je pravda, že plán jim přesně nevychází a velké korekce musí činit neustále.

 

Závěrem

 

Ukončením tohoto našeho myšlenkového pochodu je konstatování, že míra proočkovanosti oním “sajrajtem” je výsledkem průměrného stavu psychiky obyvatel v dané zemi. Ten je nejvíce ovlivněn prodělaným typem vzdělání, výchovou ve škole i v rodině. Pokud ztratíte schopnost vážit si svého života, života svých nejbližších a obecně života i cizích lidí, tak nejste schopni správně vyhodnotit riziko vakcinace, která je Vám vnucována! Celý průběh této “fake” pandemie je dlouhodobě naplánován a musí dostát svým cílům.

 

Absolutně nejsme přívrženci tohoto způsobu řešení problému příliš velkého počtu obyvatel s psychikou spotřebitelů, ale snažíme se pravdivě popisovat různé procesy, které my, neustálí hledači pravdy, vidíme. Nedělá nám žádnou radost popisovat tyto zrůdnosti, ale je potřeba je vytáhnout na světlo a ukázat!

 

V tomto vůbec nefandíme “správcům”, protože za psychický stav obyvatel na planetě Gaia nesou odpovědnost oni! A dnes jsou trestáni ti, kteří byli podrobeni jejich výchovným metodám (pokusům).

 

AKTUALIZACE 27.11.2022
 

Před několika dny byl v The New York Times zveřejněn příspěvek [1], který se věnuje rozdílné míře zaočkování proti “infekční nemoci” Covid-19 ve světě! Náš jasný názor je popsán výše a ani uběhnuvších dalších cca 14 měsíců od sepsání článku na tom nic nemění – právě naopak! Naše tehdejší hodnocení se pouze více a více potvrzuje.

 

“Hlásná trouba” The New York Times došla k tomuto úmyslně zavádějícímu závěru:

 

Méně bohaté země se spoléhají na dohodu o sdílení vakcín nazvanou Covax, která původně měla za cíl poskytnout dvě miliardy dávek do konce roku 2021 , ale opakovaně snižovala své prognózy kvůli problémům s výrobou, zákazům vývozu a hromaděním vakcín bohatými zeměmi. To vedlo k výraznému rozdělení mezi regiony světa. Afrika má nejpomalejší proočkovanost ze všech kontinentů, pouze 32,9 procenta populace dostalo alespoň jednu dávku vakcíny. Míra proočkovanosti nadále zaostává v zemích s nízkými příjmy, kde pouze 26 procent populace dostalo alespoň jednu dávku vakcíny. V zemích s vysokými a vyššími středními příjmy dostalo alespoň jednu dávku 82 procent populace.

 

Tímto článkem se akorát usvědčili z vlastního plánu, protože vše je viditelné jako “h….” na bílém porcelánu! V původním článku jsme se prioritně věnovali Evropě, a tak v tom budeme pokračovat a zaktualizujeme si současný stav míry zaočkování v západní a východní části našeho kontinentu:

 

 

Na základě aktualizovaných dat je evidentní, že trend, který byl viditelný již před více jak rokem, byl zachován! Nastavení síta pro oddělení zdravé a nemocné populace je naprosto nekompromisní! Dále se ještě můžeme podívat, jak to vypadá celosvětově:

 

 

Úplně zjednodušeným pohledem se dá konstatovat, že společnost bývalého ZÁPADU je zdravá z cca 20%, kdežto populace bývalého VÝCHODU atakuje “hrubou” polovinu, přesněji 45%. Přiložená mapka nám “ÚTOK” na “SPOTŘEBITELE” po celém světě jasně dokládá!

 

Zdroje: qap.ecdc.europa.eu, youtube.com, nytimes.com

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Fluorid – řízená hromadná otrava?

Dnešní téma je trochu apolitické, ale to jen zdánlivě. V době vedení agresivní zdravotnické agendy vůči lidským obyvatelům planety si začíná kriticky přemýšlivý člověk klást další otázky v souvislosti s péčí o vlastní zdraví. Je až zarážející, kolik dogmat je člověk ochotný bezmyšlenkovitě přijmout, aniž by věnoval trochu času jejich zkoumání!   Obecně více času věnujeme například problematice jízdních vlastností při koupi automobilu, než zkoumání obsahu čehokoliv, co si na základě “svobodného” rozhodnutí vpravujeme do

Číst dál »

Historie peněz a uctívání Mammona (5. díl)

V dalším dílu našeho seriálu si osvěžíme historii a způsob fungování centrálního bankovnictví. Pevně věříme, že konec tohoto systému již klepe na dveře a brzy se staneme svědky zrodu peněžního systému nového. Jaký bude? Mnoho “zaručených” informací o něm už koluje na internetu, ale my to prozatím komentovat nebudeme. Ještě je na to čas a ty správné informace teprve vyplují na povrch. Mnoho účelových lží je nám zobrazováno před naše obličeje …..   Rozvoj centrálního

Číst dál »

Modrá a žlutá je dobrá? Už je to tak!

Několik dní jsme přemýšleli o tom, jestli na toto téma je už ten správný čas, když ještě tolik “Mimoňů” stále běhá kolem nás a ještě k tomu s modro-žlutou barvou na čemkoliv. Nebudeme v tomto příspěvku nastolovat jasná dogmata, ale spíše čtenáře nabádat k zamyšlení, a to tím určitým dle nás správným směrem. My také neznáme kompletní celou pravdu – to ani omylem! Ale celkový obraz se zaostřuje ….     Střípky pravdy jsou všude kolem

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru