Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Zeman ostře proti menšinám

Je Zemanovo ostré vystoupení proti transgender osobám a vyjádření určitého souhlasu pro názory maďarského prezidenta Orbána ohledně fungování sexuálních menšin ve společnosti ohlášením změny kurzu v těchto oblastech také pro Českou republiku? Je veřejná a finančně štědře podporovaná aktivita organizací zabývajících se podporou sexuálních minorit v zájmu jakéhokoliv národa? Nejsou to nakonec pouze využívané nástroje pro destrukci zdravého rozvoje populace?


Maďarská politika razí jasnou tezi ohledně sexuálních menšin a jejich fungování ve zdravé populaci, a to: Tolerance ANO – Propagace NE


Rodina je základ státu! To je definice, kterou jsme slýchávali, tedy hlavně současné střední a starší generace, v dobách socialistického zřízení při výuce vlastivědy na základních školách celkem často. Každý z nás to tehdy také tak chápal, nikdo to nerozporoval, každému to přišlo tak nějak přirozené a vlastně i logické. Tenkrát to byl prostě většinově a hlavně souhlasně přijímaný fakt. Ve snu nás tehdy ani nenapadlo, že by tomu mohlo být v budoucnu jinak nebo dokonce, že by někdo na té budoucí změně vnímání mohl mít třeba cílený zájem. A samozřejmě, v tehdejším věku měl člověk jiné “důležitější” starosti než se zabývat otázkou zdravého vývoje společnosti.


EU politika na likvidaci rodiny a evropských národů


Kompletně celá unijní politika posledních třiceti let je účelově zaměřena na likvidaci rodiny, veškerých mravních pilířů křesťanského způsobu života a zničení normálních vztahů mezi pohlavími, myšleno dvěma pohlavími, protože vícero jich opravdu není.


Hlavní důvod toho všeho je jednoduchý, a to již dlouho dopředu připravovaná migrační vlna, která měla/má přeměnit obyvatelstvo evropských národů na pouhou hloupou šedou spotřebitelskou hmotu bez jakýchkoliv ambicí na rozvoj vlastního obdrženého genetického potenciálu. Je potřeba rozředit a zničit vše, co by se dotýkalo nějakých kulturních tradic a starobylých návyků těch vybraných národů. Cílem je zadupat do země poslední zbytky mravnosti, morálky a lásky k národu.


Bohužel, většina lidí právě pro stromy nevidí les a neustále se věnuje nepodstatným jednotlivostem, které jim dennodenně předkládá před obličej mainstreamový tisk a uniká jim celá podstata nelidského vývoje a směřování. Výsledkem je, že evropanům pod rukama mizí veškeré důležité identity, které jsou potřeba k důstojnému způsobu života, a to národní identita, instituce rodiny a už i gender identita. Pokud ztratí právě tyto sociální opory, tak už nemají nic, k čemu se přimknout při obraně svého civilizačního prostoru a jsou v podstatě bezbranní proti novodobým nájezdníkům (doktorům, inženýrům, slunečným lidičkám) z afrického kontinentu, prostě již nemají v ruce nic, žádný trumf, žádnou zbraň, jen strach a modlení.


Velkým záměrem právě bylo docílit maximální bezbrannosti původních obyvatel Evropy, aby příjezd černých uzurpátorů byl bezproblémový a u mnoha mladých lidí dokonce vítaný. Ano, vítaný, protože tak obrovskou moc na výchovu má samozřejmě školství, které během několika málo dekád dokázalo naprogramovat v lidech vítání vlastní zkázy, a to tedy hlavně v západní části Evropy.


Německá společnost vítá uprchlíky – všichni jsme si rovni! Tak určitě ………..

Šance pro středovýchodoevropský region


Teď se již posuneme od pesimistického popisu obecné situace v Evropě k optimističtější části tohoto článku, a to konkrétně k nabízející se šanci, která nám dává naději na únik z této probíhající degradace téměř ve všech oblastech společnosti. Píšeme a pravidelně se zde zmiňujeme o variantě nově vznikajícího samostatného regionu (třeba zde [1] někdy nazývaného Mezimoří, ale spíše, dle rýsující se finální verze, Trojmoří.


Teď pomineme otázku toho, jaké opravdu skutečné síly za tímto projektem stojí, protože ohledně toho už vyplavalo na povrch mnoho nesmyslů, ale zaměříme se na to, co to eventuálně přinese za změny tady u nás doma. Podle nás se dá očekávat určitý návrat k životu dle hodnot vyskytujících se na územích funkčních státností nebo států, tzn. podpoře instituci “Rodina” a určitý ústup od podpor všelijakým sexuálním deviacím a některým parazitujícím minoritám.


Pokud má být tato část Evropy územím s kvalitně fungujícím průmyslem, územím s výskytem a též vývojem těch nejvyspělejších technologií, územím s nadstandardní životní úrovní oproti zbytku starého kontinentu, územím s výbornou infrastrukturou, tak je potřeba mít k dispozici celkem zdravou populaci po všech stránkách. Z toho vyplývá, že je potřeba ji odstřihnout od všech negativních a degradujících vlivů, které by hrubě ponížily její výkonnost a potenciál.


Myslíme si, že prezident Zeman zavelel a oznámil počátek změn (přepis rozhovoru zde [2], které se týkají přístupu a podpor státu v těchto oblastech v naší zemi. Změnu přístupu státu v tomto je nutné učinit, protože jedině normální rodina, kde je táta, máma a děti může zabezpečit budoucnost a rozvoj! K jakému rozvoji může vést homosexualismus a jiné deviace? Pouze k degradaci a postupnému úplnému vymírání národa.


Piráti na Prague Pride v roce 2019 – ukázka skutečných hodnot Pirátské strany
Prague Pride 2017 – povyšování se menšin a zároveň prezentace úpadku

Vyhlídky do budoucnosti


Pokud se pokusíme vše podstatné z výše popsaného shrnout do jedné věty, tak by zněla asi takto: Pokud v podstatném počtu ztratíme identitu pohlavní, tak ztratíme národní identitu, dále národní kulturu a posléze přestane existovat Česká republika. Bohužel, tak jednoduché to je, ale s vysokou pravděpodobností definice:

Rodina je základ státu!

se už asi většinově, prozatím, na základních školách nevyučuje, a tak se nacházíme jako národ v nemalém ohrožení! My věříme v nový středovýchodoevropský projekt, který bude, dle nás, skutečně realizován a zanese náš český národ do klidnějších vod existence na několik staletí.


Z tohoto pochopení ale plynou také nějaké povinnosti, a to šířit v maximální míře tyto informace všude tam, kde je to možné a aktivně nabádat lidi, aby v následujících volbách dali hlas těm subjektům, které preferují způsob života v tradiční rodině, staví se aktivně proti Bruselské byrokracii a podporují formát V4.


Přiznáme se, že je to těžký boj, protože již velké množství našich spoluobčanů má natolik vymyté mozky, že nejsou schopni vnímat realitu a už vůbec ne konceptuálně myslet (kde by se to také asi mohli naučit, že?). Prostě je vidět, že školství, mainstream media, potraviny, alkohol a hlavně naše kolaborantská “Pátá kolona” odvedly dobrou práci na poničení genofondu národa, až má člověk někdy pocit, že průměrné IQ v ČR je v současné chvíli snad na svém historickém minimu.


Pevně doufáme, že nastane brzy nový začátek a budeme svědky obrody českého národa (včetně slovenského), který má, dle nás, převzít jednu z hlavních řídících rolí v Evropě. A touto optimistickou bombou na závěr dnešní článek uzavřeme.


Zdroje: aktualne.cz, abc.net.au, expres.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Fáze ukončování české státnosti?

Máme za sebou první kolo prezidentských voleb, ve kterém je poměr hlasů Babiše a Pavla 50:50. Přiznáme se, že ve druhém kole budeme podporovat lídra hnutí ANO. Zároveň si ale myslíme, že to není vůbec důležité! Celé volby jsou součástí dlouhodobého nadřazeného procesu přenastavení Evropy a jakýkoliv výsledek ho nemůže ohrozit! To prostě není možné … Za dobu fungování našeho webu stále opakujeme jednu podstatnou tezi, a to: SLEDUJTE PROCESY, NIKOLIV JEDNOTLIVÉ POLITIKY! Pokud systém

Číst dál »

Válka o válku nebo NE-válku

Rozdělení Evropy na minimálně 2 regiony se přibližuje rychleji než by si člověk myslel. Bohužel, válka o opravdovou válku nebo “NE-válku” na evropském kontinentu se rozhořela na všech myslitelných frontách, tzn. také těch sportovních – i když tam odjakživa probíhala a neustále probíhá. Jinak řečeno – teď se, ona válka, velmi zviditelnila, a to konkrétně na bitevním poli fotbalovém. Kdo se trochu zajímá o reálnou politiku (nikoliv o tu, která je nám prezentována v MSM),

Číst dál »

Hebrejská bible se vrací domů …

Pravděpodobně nejstarší rukopis hebrejské bible se vrací domů. Ručně psaná 1100 let stará Bible zvaná Codex Sassoon se vrací zpět do Izraele, tzn. zpátky tam, kde ji písař vyhotovil. Vzácný rukopis byl ve středu 17. května 2023 v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů! Je na této informaci něco zvláštního, proč bychom jí měli věnovat větší pozornost? My si myslíme, že ano!   Dokonce si myslíme, že tato informace má obrovský globální význam. Tušíme,

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru