Zeman ostře proti menšinám

Je Zemanovo ostré vystoupení proti transgender osobám a vyjádření určitého souhlasu pro názory maďarského prezidenta Orbána ohledně fungování sexuálních menšin ve společnosti ohlášením změny kurzu v těchto oblastech také pro Českou republiku? Je veřejná a finančně štědře podporovaná aktivita organizací zabývajících se podporou sexuálních minorit v zájmu jakéhokoliv národa? Nejsou to nakonec pouze využívané nástroje pro destrukci zdravého rozvoje populace?


Maďarská politika razí jasnou tezi ohledně sexuálních menšin a jejich fungování ve zdravé populaci, a to: Tolerance ANO – Propagace NE


Rodina je základ státu! To je definice, kterou jsme slýchávali, tedy hlavně současné střední a starší generace, v dobách socialistického zřízení při výuce vlastivědy na základních školách celkem často. Každý z nás to tehdy také tak chápal, nikdo to nerozporoval, každému to přišlo tak nějak přirozené a vlastně i logické. Tenkrát to byl prostě většinově a hlavně souhlasně přijímaný fakt. Ve snu nás tehdy ani nenapadlo, že by tomu mohlo být v budoucnu jinak nebo dokonce, že by někdo na té budoucí změně vnímání mohl mít třeba cílený zájem. A samozřejmě, v tehdejším věku měl člověk jiné „důležitější“ starosti než se zabývat otázkou zdravého vývoje společnosti.


EU politika na likvidaci rodiny a evropských národů


Kompletně celá unijní politika posledních třiceti let je účelově zaměřena na likvidaci rodiny, veškerých mravních pilířů křesťanského způsobu života a zničení normálních vztahů mezi pohlavími, myšleno dvěma pohlavími, protože vícero jich opravdu není.


Hlavní důvod toho všeho je jednoduchý, a to již dlouho dopředu připravovaná migrační vlna, která měla/má přeměnit obyvatelstvo evropských národů na pouhou hloupou šedou spotřebitelskou hmotu bez jakýchkoliv ambicí na rozvoj vlastního obdrženého genetického potenciálu. Je potřeba rozředit a zničit vše, co by se dotýkalo nějakých kulturních tradic a starobylých návyků těch vybraných národů. Cílem je zadupat do země poslední zbytky mravnosti, morálky a lásky k národu.


Bohužel, většina lidí právě pro stromy nevidí les a neustále se věnuje nepodstatným jednotlivostem, které jim dennodenně předkládá před obličej mainstreamový tisk a uniká jim celá podstata nelidského vývoje a směřování. Výsledkem je, že evropanům pod rukama mizí veškeré důležité identity, které jsou potřeba k důstojnému způsobu života, a to národní identita, instituce rodiny a už i gender identita. Pokud ztratí právě tyto sociální opory, tak už nemají nic, k čemu se přimknout při obraně svého civilizačního prostoru a jsou v podstatě bezbranní proti novodobým nájezdníkům (doktorům, inženýrům, slunečným lidičkám) z afrického kontinentu, prostě již nemají v ruce nic, žádný trumf, žádnou zbraň, jen strach a modlení.


Velkým záměrem právě bylo docílit maximální bezbrannosti původních obyvatel Evropy, aby příjezd černých uzurpátorů byl bezproblémový a u mnoha mladých lidí dokonce vítaný. Ano, vítaný, protože tak obrovskou moc na výchovu má samozřejmě školství, které během několika málo dekád dokázalo naprogramovat v lidech vítání vlastní zkázy, a to tedy hlavně v západní části Evropy.


Německá společnost vítá uprchlíky – všichni jsme si rovni! Tak určitě ………..

Šance pro středovýchodoevropský region


Teď se již posuneme od pesimistického popisu obecné situace v Evropě k optimističtější části tohoto článku, a to konkrétně k nabízející se šanci, která nám dává naději na únik z této probíhající degradace téměř ve všech oblastech společnosti. Píšeme a pravidelně se zde zmiňujeme o variantě nově vznikajícího samostatného regionu (třeba zde [1] někdy nazývaného Mezimoří, ale spíše, dle rýsující se finální verze, Trojmoří.


Teď pomineme otázku toho, jaké opravdu skutečné síly za tímto projektem stojí, protože ohledně toho už vyplavalo na povrch mnoho nesmyslů, ale zaměříme se na to, co to eventuálně přinese za změny tady u nás doma. Podle nás se dá očekávat určitý návrat k životu dle hodnot vyskytujících se na územích funkčních státností nebo států, tzn. podpoře instituci „Rodina“ a určitý ústup od podpor všelijakým sexuálním deviacím a některým parazitujícím minoritám.


Pokud má být tato část Evropy územím s kvalitně fungujícím průmyslem, územím s výskytem a též vývojem těch nejvyspělejších technologií, územím s nadstandardní životní úrovní oproti zbytku starého kontinentu, územím s výbornou infrastrukturou, tak je potřeba mít k dispozici celkem zdravou populaci po všech stránkách. Z toho vyplývá, že je potřeba ji odstřihnout od všech negativních a degradujících vlivů, které by hrubě ponížily její výkonnost a potenciál.


Myslíme si, že prezident Zeman zavelel a oznámil počátek změn (přepis rozhovoru zde [2], které se týkají přístupu a podpor státu v těchto oblastech v naší zemi. Změnu přístupu státu v tomto je nutné učinit, protože jedině normální rodina, kde je táta, máma a děti může zabezpečit budoucnost a rozvoj! K jakému rozvoji může vést homosexualismus a jiné deviace? Pouze k degradaci a postupnému úplnému vymírání národa.


Piráti na Prague Pride v roce 2019 – ukázka skutečných hodnot Pirátské strany
Prague Pride 2017 – povyšování se menšin a zároveň prezentace úpadku

Vyhlídky do budoucnosti


Pokud se pokusíme vše podstatné z výše popsaného shrnout do jedné věty, tak by zněla asi takto: Pokud v podstatném počtu ztratíme identitu pohlavní, tak ztratíme národní identitu, dále národní kulturu a posléze přestane existovat Česká republika. Bohužel, tak jednoduché to je, ale s vysokou pravděpodobností definice:

Rodina je základ státu!

se už asi většinově, prozatím, na základních školách nevyučuje, a tak se nacházíme jako národ v nemalém ohrožení! My věříme v nový středovýchodoevropský projekt, který bude, dle nás, skutečně realizován a zanese náš český národ do klidnějších vod existence na několik staletí.


Z tohoto pochopení ale plynou také nějaké povinnosti, a to šířit v maximální míře tyto informace všude tam, kde je to možné a aktivně nabádat lidi, aby v následujících volbách dali hlas těm subjektům, které preferují způsob života v tradiční rodině, staví se aktivně proti Bruselské byrokracii a podporují formát V4.


Přiznáme se, že je to těžký boj, protože již velké množství našich spoluobčanů má natolik vymyté mozky, že nejsou schopni vnímat realitu a už vůbec ne konceptuálně myslet (kde by se to také asi mohli naučit, že?). Prostě je vidět, že školství, mainstream media, potraviny, alkohol a hlavně naše kolaborantská „Pátá kolona“ odvedly dobrou práci na poničení genofondu národa, až má člověk někdy pocit, že průměrné IQ v ČR je v současné chvíli snad na svém historickém minimu.


Pevně doufáme, že nastane brzy nový začátek a budeme svědky obrody českého národa (včetně slovenského), který má, dle nás, převzít jednu z hlavních řídících rolí v Evropě. A touto optimistickou bombou na závěr dnešní článek uzavřeme.


Zdroje: aktualne.cz, abc.net.au, expres.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru