Soudruzi, my ten fašismus vybudujeme!

Jsou současní poslanci a senátoři ČR až na výjimky radostní a vědomí budovatelé fašistického zřízení v naší zemi? Jsou výsledky jejich práce zapříčiněny tupostí a nevzdělaností nebo úmyslnou kolaborací s nepřítelem českého lidu, popřípadě kombinací obou variant?


Koloniální správa naší státnosti (psali jsme [1]) si s našimi zákony už naprosto veřejně a bez skrupulí vytírá zadní část těla a bez viditelnějších problémů jí to prochází. A víte proč? Protože příliš velká část společnosti je tak giganticky zmanipulována ve prospěch Covid hysterie, že to ještě kvituje a požaduje, bohužel. Tato ohromná skupina občanů vykazuje určité schodné znaky v chování s uvědomělými svazáky v 50. letech nebo s velkým procentem Němců koncem 30. let minulého století. To celé není náhoda, ale UMĚNÍ ŘÍDIT! S tím se dopředu kalkuluje a počítá, je to jasná predikce. 


Fašismus – co to vlastně je? Existuje více výkladů a pohledů


Mnoho historiků odmítá pod slovem fašismus spojovat dohromady italský fašismus [2] s německým nacismem [3], což je určitě správné, protože z logiky věci jsou tyto ideologie neslučitelné. Ve většinové světové populaci vyřčení slova fašismus vyvolává asociaci takovou, že právě ti všichni lidé, kteří ve druhé světové válce bojovali na straně Německa – byli prostě fašisté a basta! Z tohoto by člověk usuzoval, že v každém státě, který válčil na straně nacistů bylo fašistické zřízení, což není úplná pravda. Samozřejmě, že toto zkratkovité vnímání není ta správná cesta k pochopení pojmu (ideologie), který je skrýván pod slovem fašismus. Ale tato zlidovělá asociace má jedno zvláštní kouzlo a to, že slovem fašismus obecně začali lidé označovat jakékoliv státní zřízení, které účelově koná proti zájmům národa a proti jejím svobodomyslným příslušníkům.


Nám se proto líbí jiná, méně používaná snaha o definici fašismu a to taková, že fašismus je každé řízení (zřízení) společnosti, které vědomě brání rozvoji vrozenému genetickému potenciálu společnosti, který jí byl poskytnut (Bohem?, Tvůrcem?)! No, my už dávno ve fašisticky řízené společnosti žijeme, ale na určité záruky zbytků svobod jsme byli navyklí, a tak jsme radostně předstírali, že žijeme v části pně svobodného světa ……CHÁ CHÁ! Teď nám jsou přímo před obličejem obcházeny ony záruky a lid předstírá, že to nevidí – řízeně vyvolaný strach ho znehybněl. Ty kontury nesvobody jsou čím dál více zřetelnější a fašistická moc je drzejší a drzejší. Oni se nezakecají!


Zprava Roman Prymula, Adam Vojtěch, Andrej Babiš, Jan Hamáček a Karel Havlíček

Snaha o fašistické metody řízení ve většině evropských států


Začínáme mít takový nepříjemný pocit, že se brzy sice dostaneme ze spárů bruselské diktatury a staneme se součástí nového regionu s nemalým vlivem na jeho směřování, ale systém řízení se bude opírat taktéž o fašistickou diktaturu jako v budoucí islámské západní části starého kontinentu. To nejsou úplně ty nejlepší vyhlídky, ve které jsme doufali, ale je ještě nějaký čas se snažit predikovaný a připravovaný výsledek maximálně ovlivnit, nejlépe úplně změnit.


Poslední několikaměsíční události v české politice odkrývají fakt, že skoro všechny strany v parlamentu (možná vyjma Trikolory, SPD a KSČM) mají cíleně zájem o nastolení totalitní diktatury, část pod vedením Bruselu (včetně USA) a druhá část pod vedením přímo “správců” planety. Částečné naivní iluze o neustále deklarovaném zájmu o český národ (potažmo československý) ze strany Zemana i Babiše vzaly za své, když oba pánové již nepokrytě začali konat vše pro nesmyslnou maximální proočkovanost obyvatelstva proti málo rizikové nemoci Covid-19, a to naopak velmi rizikovou, jen podmínečně schválenou experimentální injekcí, za kterou nikdo právně nenese odpovědnost – FUJ! Nikdo, opakujeme NIKDO, se nemůže takto chovat k vlastním lidem, pokud mu leží na srdci budoucí zdravotní stav populace.


Tento způsob jednání a chování odráží fašistickou povahu vedení naší státnosti. Prozatím jsme byli na těchto stránkách takoví skrytí podporovatelé vládnoucích figur Zemana a Babiše (hlavně prezidenta Zemana) z důvodu jejich viditelných kroků vzdorovat bruselskému politbyru a dále díky aktivní spolupráci v rámci V4, ale touto podporou vakcinační genocidy u nás ztrácejí mnoho na sympatiích. Že musí, protože jsme kolonie, chápeme, ale tolik neskrývané vědomé subvence je prostě fakt přes čáru. Bohužel, my nejsme ti, kterým skládají účty jako prvním a to je tvrdá nepříjemná pravda pro tento národ. Natvrdo si přiznejme, že Praha je příliš mnoho důležitý geopolitický (globální) bod na mapě světa (Reinhard Heydrich by o tom mohl vyprávět!) a Češi mu už dlouho, a to několik staletí, nevládnou!


Vakcinace světové populace neprobíhá tak úplně podle jejich plánu


Někde na netu jsme zaznamenali shrnutí Covid hysterie v jedné větě, a to: VAKCÍNY NEBYLY VYTVOŘENY PRO COVID, ALE COVID BYL VYTVOŘEN PRO VAKCÍNY! My doplňujeme, že tímto řídícím manévrem se řeší více nahromaděných celosvětových problémů, ale je to určitě jeden z hlavních prvotních motivačních stimulů. Pokud si tuto realitu dokážete přiznat, tak potom už ty veškeré na první pohled nesmyslné restrikce a různá naprosto debilní opatření popírající lékařskou vědu začínají dávat smysl a musíte uznat, že z hlediska řízení je to geniální operace! Protivník je mistr, ale naplánovaný výsledek WWII mu také nevyšel podle jeho původních představ, takže není neomylný!


Ten obrovský tlak na naočkování co největší masy lidí vypovídá o tom, že vakcína má něco způsobit a je to pro ně strašně důležité! My vidíme pouze tři varianty možného zacílení:


  1. DEPOPULACE – Snížení populace planety o několik naplánovaných procent (odhad až 10%). O této možnosti jsme psali [4].
  2. OPERAČNÍ SYSTÉM – Aplikování softwaru do maximálního počtu lidských těl obyvatelů Země s tím, že to je začátek cesty transhumanismu, kdy takto postižená osoba přestává být jediným majitelem “svých” myšlenek a už není jediným pánem “svého” rozhodování. Z našeho pohledu takto zmrzačená osoba přestává být Člověkem a o to tady, bohužel, jde!
  3. KOMBINACE obou předchozích variant.

Historii západních firem, které připravovaly tyto “šmakulády” dobře ilustruje tento obrázek:


Historie výrobců západních firem

Co s tím? Jak se můžeme bránit? Máme budoucnost? Co nás čeká?


Jediná cesta z otroctví


Jedinou cestou, jak se dostat z tohoto otroctví a dokonce nedopustit hrozící zhoršení jeho už tak težkých současných pravidel, je aktivně se vzdělávat, neustále hledat pravdu, maximálně snížit objem informací z MSM a snažit se do tohoto způsobu života a myšlení “naočkovat” (to je vtipné, že?) co možná nejvíce lidí. Jiný recept neexistuje! CESTOU VEN JSOU ZNALOSTI A SEBEDISCIPLÍNA MAXIMÁLNÍHO POČTU LIDÍ!


Pokud chceme hledat konkrétní doporučení na aktuálně nejpalčivější otázky, tak ohledně naší budoucí vlády volit v následujících volbách ty strany, které striktně odmítají jakýkoliv apartheid v souvislosti s očkováním a podporují maximální návrat pravomocí evropským národním vládám z Bruselu.


V oblasti zdraví si zachovat chladnou hlavu, nepropadat Covid bláznění, vyhledávat si i jiné než oficiální informace, zachovat si optimistickou mysl a hlavně: nenechat se očkovat experimentální vakcínou! Vydržet ten současný celospolečenský tlak, než povolí. A věřte – on povolí a ti všichni vakcinační fanatici, na základě zločinů proti lidskosti, skončí v lepším případě ve vězení a v horším, tam kde je povolen trest smrti, po výkonu, v pekle! Vydržte!


Zdroje: benesovsky.denik.cz, vlada.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru