Analýza – Zemanův projev k Vrběticím

Kauza „Vrbětice“ má samozřejmě svoje pokračování, a to v podobě vyjádření se prezidenta Zemana v nedělním dopoledním pořadu TV Prima. Myslíme, že je důležité si celý projev včetně diskuze s moderátorkou analyzovat.


V projevu podle nás proběhlo několik zásadních momentů (vzkazů) směrem k naší páté koloně. Přepis celého projevu je např. k dispozici zde [1].Pojďme si je některé zopakovat, připomenout a některé i více detailněji rozebrat, protože pan prezident téměř každou větou někam důvodně cílí. Tak jdeme na to:


Tyto výbuchy byly vyšetřovány a závěr tehdejšího vyšetřování zněl, že byly způsobeny neodbornou manipulací při vyskladňování muničního materiálu.


Tady se, bohužel, pan prezident plete, protože vyšetřování nikdy nebylo ukončeno a vlastně stále pokračuje, probíhá. Tímto jeho konstatováním chtěl pravděpodobně účelově upozornit na špatnou i pomalou práci BIS, ale to se mu opravdu nepovedlo. Je potřeba toto uvést na pravou míru!


Bezpečnostní a informační služba po šest let ve svých výročních zprávách, včetně jejích neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice.


Dle výročních zpráv celých 6 let BIS neobjevila žádnou novou stopu, která by naznačovala nějakou vazbu na Rusko, potažmo GRU. Opět úmyslně vyslovený otazník nad prací BIS! Změna ve vyšetřování najednou po tak dlouhé době! To nabádá ke konspirování! Že tak najednou, co?


Teprve v posledních asi třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území s dvěma krycími pasy, tádžickým a moldavským. A tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích.


Zde je toto zmíněno, dle našeho názoru, pouze proto, aby se zde dala položit v lidských myslích jediná otázka, a to: Jaká opravdová okolnost nastala, že donutila BIS po mnoha letech k tak zásadnímu obratu ve vyšetřování? Jinak ke kvalitě pasů se již na netu objevilo také mnoho zajímavých názorů. GRU to asi narychlo upatlala na první kopírce, kterou měla při ruce, a to asi ze slavných devadesátek!


Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu.


Navazuje na předešlé, tzn. nejsou žádné, prozatím, přímé důkazy!! Tímto si Zeman připravuje půdu k tomu, aby mohl konstatovat, že bez přímějších důkazů pro něho není tato kauza v žádném případě vyšetřena (ukončena) a vzápětí začíná klást parametry, kdy to pro něho ukončené bude. Snaží se o to, aby tento pohled na věc převzala také většinově společnost. To je strašně dobře, protože veřejnost byla do té doby pod neskutečným masírováním MSM, které jsou hlavně vlastněny onou pátou kolonou a pracují na jejich objednávku viz. p. Kund(r)a např. [2]. To byl také důvod, proč si dal na vyjádření takový čas, aby byl opravdu slyšet a jeho hlas nezanikl v tom připraveném řevu MSM.


V každém případě, pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat. Pokud by se alespoň prokázalo, že byly jakési e-maily, jimiž se dožadovali, aby do tohoto areálu mohli vstoupit, je to rovněž důvod k závažnému podezření. Co by tam proboha měli dělat? A protože každý e-mail má svoji adresu, předpokládám, že další vyšetřování ukáže, s kým si tito dva agenti dopisovali a jak dopadla jejich údajná žádost o účast ve vrbětickém areálu.


Zde naprosto tvrdě tlačí BIS k vyšetřování a následnému předložení přímého důkazu. Bez tohoto nikdy nebude považovat tuto kauzu, s tímto na vodě narychlo podezřele vytvořeným závěrem, za ukončenou! Nikdy!


Na druhé straně, pracujeme s dvěma vyšetřovacími verzemi; s tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a s tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. 


Zmiňuje dvě verze, ale hlavně si všimněte, že při té druhé variantě úmyslně nezmiňuje výlučně GRU (nebo nějakou jinou ruskou tajnou službu), ale výslovně „cizí rozvědky“, takže jakoukoliv jinou možnou!! Kdo není úplně tupý, tak si vše správně dosadí. Toto je zásadní sdělení celého projevu! 


Doufám, že se dovíme pravdu. Dovíme se, zda toto podezření je oprávněné, a v takovém případě, ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila, například neúčastí Rosatomu v tendru na Dukovany.


Zde říká, že naprosto podporuje výsledek „PADNI KOMU PADNI“, ale hlavně zde avizuje, že v tuto chvíli on vyloučení Rosatomu z tendru na Dukovany nepovažuje za uzavřenou záležitost, protože ještě stále probíhá vyšetřování, tudíž bez výsledku nemůže být stanoven konečný trest.


Pokud naopak toto podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život.


My jsme pevně přesvědčeni, že on zná celou pravdu této hry a v podstatě zde naší páté koloně předpovídá, že se v ten správný čas celá tato uměle vyrobená kauza otočí proti nim samotným! Blíží se doba, kdy dojde k velké výměně našich současných tzv. elit a dojde k velké změně úlohy ČR v Evropě i ve světě. Současná pátá kolona se na novém směřování a řízení naší země již podílet nebude nebo pouze ti, kteří přijmou nové nastolené podmínky a pravidla. Bohužel p. Kellner toto nepochopil nebo nechtěl pochopit!


Dále ještě z rozhovoru s paní moderátorkou stojí za zmínku situace, kdy prezident komentoval historii CIA a zároveň připomněl převzetí medaile p. Koudelkou v jejím sídle. My jsme o tomto psali již dříve [3] a máme stejný znepokojivý pohled na tuto záležitost.


Bohužel je mezi námi tolik zmanipulovaných lidí (nemohou za to – neustálá masáž MSM hlavně ČT, programově řízené školství, již všudepřítomná cenzura atd.), a tak dokonce věří tomu, že prezident Zeman je již v podstatě nesvéprávný člověk, který dělá ostudu ČR atd. Pravda je taková, že těmito proklamacemi ledacos říkají hlavně o sobě. Buď, že to dělají úmyslně z důvodu jejich působení ve zmiňované páté koloně nebo dávají z vlastní hlouposti na odiv svoje neznalosti a nemožnost pochopení toho, co se minimálně u nás děje. Samozřejmě, že i on má mnoho charakterových vlastností, kterým se opravdu tleskat nedá, ale kdo ne? Ale myslet si o něm, že je rusofil je ukázka nejvyšší debility.


Je evidentní, že jeho schopnosti v „ŘÍZENÍ“ převyšují schopnosti ostatních osobností našeho politické spektra o několik pater.  A POZOR! – politický projev neslouží k tomu, abyste ohodnotili totálně všechny skutečnosti daného problému, ale k tomu, abyste řekli to, co chcete z určitých důvodů sdělit vy.

Zdroj: parlamentnilisty.cz, respekt.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru