Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Jaroslav Huňka jako symbol atlantické moci?

Člena nacistické divize SS Galizien Jaroslava Huňku ocenila frenetickým potleskem dolní komora kanadského parlamentu za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského! Může se jednat opravdu o nedopatření a osobní chybu předsedy dolní komory pana Roty? Nemůže …

 

Předseda sněmovny Anthony Rota představil 98letého Jaroslava Huňku jako válečného hrdinu, který bojoval s první ukrajinskou divizí, a vyzval celou sněmovnu spolu s prezidentem Zelenským a premiérem Trudeauem k potlesku ve stoje. Celá tato podívaná se udála právě 22. září 2023.

 

Podpis šéfa akce

 

Kdo je alespoň trochu obeznámen systémem fungování takového nemalého politického tělesa jako je parlament, tak ví, že obdobná veřejná politická gesta jsou vystavena vícestupňové kontrole. Takováto událost v žádném případě nemůže proběhnout pouze na základě nějakého osobního rozhodnutí loutkového předsedy dolní komory parlamentu. Tomu opravdu mohou věřit jen “pionýři” vychovaní vzdělávacím systémem rodiny George Sorose.

 

Je evidentní, že celá akce byla do detailu naplánována a hlavního plánovače nám samozřejmě prozradilo datum konání onoho “divadla” včetně celkového pokrytí v MSM. Dvaadvacátý den v měsíci ukazuje na podpis obou křídel “Správců”! Jaroslava Huňku identifikovala agentura Associated Press (AP), která zveřejnila fotografii, na které se Zelenskyj usmívá a zvedne pěst během ovace [1] – foto č.4. Všimněte si, že počet fotografií v odkazovaném článku je též 22. Pokud chápete skutečný status agentury Associated Press, tak není, co více dodávat. Manévrů podobného typu přibývá, což signalizuje určitý posun v procesech.

 

Jaroslav Huňka

 

Jaroslav Huňka byl, a stále je, fašista a nacista! O tomto není možná diskuze, protože je to prostě holý fakt. Historické prameny ukazují jeho minulost nepokrytě a bez nějakého přikrášlování. Jasný fašista s nacionálním smýšlením a za tyto hodnoty horlivě a dobrovolně nasazoval život. V 98 letech jeho celoživotní “svobodná” volba posloužila globálnímu řízení. Opravdu kariéra jako hrom! Nevědomost a tupost je často vítaným hnacím motorem mnoha “velkých” kariér, že pane Dominiku Hašku …

 

Světonázor Huňky je sdílen třeba zde [2] na stránkách internetové verze čvrtletníku svazu bývalých ukrajinských vojáků v Americe. Popisek agentury AP oznamoval, že Huňka bojoval s první ukrajinskou divizí ve druhé světové válce, než později emigroval do Kanady. První ukrajinská divize je jiný název pro 14. divizi Waffen Grenadier SS, vojenské křídlo nacistické strany. Jedná se o stejnou jednotku, kterou ctí kontroverzní památky v Kanadě, Austrálii, a také na předměstích Philadelphie a Detroitu. Židovské skupiny vyzvaly k jejich odstranění.

 

Událost mění některé pozice důležitých hráčů v ukrajinském konfliktu

 

Celá událost z kanadského parlamentu velkou měrou přispěla ke změně vnímání konfliktu na Ukrajině ve světovém společenství. Oficiálně vnucovaný obraz podstaty konfliktu se u lidí žijících na územích spravovaných kolektivním Západem výrazně posunul k pozici, kterou od počátku zastává Rusko. Kreml svůj vpád na Ukrajinu oficiálně ospravedlňuje tím, že je nutná denacifikace a demilitarizace ukrajinské státnosti. Rusko tamější režim označuje jako fašistický.

 

Postupujícím časem prostý západní občan zjišťuje, že Vladimír Putin argumentuje pravdivě! Ba co víc, prostý západní občan si začíná uvědomovat, že on sám je pouhým otrokem fašistického zřízení ve vlastní zemi, a že slovo demokracie se stává jenom prázdným politickým pojmem a nástrojem. Tento posun paradigmatu u obyčejných lidí se stane základem pro bezproblémové přijetí nachystaných příštích politických režimů. Podívejme se na některé základní změny pozic.

 

Režim na Ukrajině

 

Tímto aktem bylo světu ukázáno, že současný Zelenského režim je plně fašistický a nacistický. “Správci” na něj obrazně řečeno nasvítili onen pověstný reflektor. Postarali se o to, aby publikem onoho spektáklu byl celý svět.

 

Kolektivní Západ

 

“Správci” dali Západu možnost, jak lehce a pomaloučku začít měnit své politické loutky ve svých státech a připravovat západní dav na nové režimy! Oficiální politický vztah kolektivního Západu a ukrajinského režimu se tímto již začal měnit, a to samozřejmě v neprospěch Zelenského politického života – nemusí zákonitě znamenat v neprospěch jeho vlastního života, Hitler by nám o tom řekl asi více detailů.

 

Většina evropských území bude pro své nové politické režimy potřebovat ruské zdroje, a to vyžaduje již začít připravovat politickou půdu pro následující politická jednání. Slovensko je již první vlaštovkou …

 

Ukrajina – Polsko

 

Falešná idylka mezi Polskem a Ukrajinou již definitivně skončila. Výstižný je titulek na opindia.com: Očekávám omluvu: Polský velvyslanec žádá Kanadu o odpovědnost poté, co její parlament tleskal ve stoje nacistickému kolaborantovi [3]. My předpokládáme, že Polsko si začne k ukrajinskému konfliktu vytvářet svou vlastní “PAX AMERICANA” pozici, která nebude v souladu ani s EVROPSKÝM Západem a ani se “Správci”, a ta pozice zajistí rozpad Polska na minimálně dvě území.

 

Kanadskou anabází si ukrajinský režim definitivně získal dalšího válečného protivníka na svých hranicích …

 

Ruská federace

 

Potlesk členů parlamentu zámořské moci za přítomnosti Zelenského nacistickému veteránovi posouvá status oprávněnosti Ruska pro intervenci na Ukrajině do nové pozice, a to velmi příznivé pro Putina. I český MSM o tomto nenáhodně referoval [4]. Světová veřejnost není úplně slepá a hluchá, takže současní satanističtí západní lídři mají velký problém a jsou zase blíže chvíli, kdy budou odstraněni.

 

Fašismus – nejdůležitější nástroj atlantické moci

 

Nejdůležitějším a nejpodstatnějším nástrojem ŘÍZENÍ atlantické moci byl, a stále ještě je, FAŠISMUS. Po dlouhou dobu ŘÍZENÍ lidstva byl fašismus prezentován v nejrůznějších ideologických podobách. Každou ideologii si dokáže přizpůsobit. Německý fašismus k tomu využil ideu nacionalismu. Současný západní fašismus k tomu teď využívá ideologii LGBT a multikulturalismu. Propaganda LGBT brání lidem stát se skutečnými lidmi a osvojit si vlastní lidský potenciál darovaný TVŮRCEM. Otázkou zůstává, kolik je na Zemi skutečných LIDÍ, ale to je problematika na jiný samostatný příspěvek.

 

Ideologie multikulturalismu úmyslně na jednom území smíchává rasy a národy dohromady, i když jsou zcela na rozdílné úrovni rozvinutosti kultury. Vždy ten silnější systém (kultura) pohltí ten slabší, ale vždy se tak stane na základě aktuálně někým dodaných podmínek pro boj. Ten, kdo dodává podmínky, provádí ŘÍZENÍ nad oběma systémy. Jednodušeji to už popsat neumíme.

 

Odcházení ŘÍZENÍ podle biblické koncepce

 

Použili jsme v nedávném příspěvku, ale opět si zopakujeme základní tezi o západním způsobu ŘÍZENÍ. Západní způsob ŘÍZENÍ lidstva již kdysi někdo pojmenoval jako BIBLICKOU KONCEPCI ŘÍZENÍ = FAŠISMUS. Není třeba řešit rozdíly mezi Biblí, Tórou a Koránem, protože všechna tato náboženství mají jednoho společného „DIREKTORA“, a to „Správce“ Země. Jeho jeden z hlavních nástrojů se již „otupil“, již není adekvátně funkční pro nově přicházející podmínky, tak je čas se ho zbavit …

 

Ještě jednou číslo 17

 

Už vícekrát jsme použili tuto formuli: Symbolem, číselnou mírou bible a biblické koncepce je v určité míře číslo 17! Takže znovu připomínáme:

 

  • Jsme svědky reálného MATRIČNÍHO ŘÍZENÍ, tzn. řízení v podobě MATRIC-PŘEDURČENÍ! Toto řízení provádí ukončování řízení světa podle biblické koncepce, a to neznamená nic jiného, než konec nadřazenosti způsobu života podle západní civilizace.
  • Západní civilizace, považující se za křesťanskou, je ve své podstatě civilizací biblickou, ale její počátek byl položen ne ukřižováním Spasitele, jak to tvrdí teologický kánon a jak to podporuje oficiální historie, ale „useknutím“ hlavy Jana Křtitele.
  • Dva tisíce let trvala epocha „Ryb“, za ní, jak je známo následuje epocha „Vodnáře“. „Ryba“ je symbol biblické civilizace.
  • Symbol mrtvé ryby = konec západní civilizace.
  • Rusko není možné chápat jako státnost, stát nebo impérium, protože Rusko je civilizace.

Ještě jednou se vrátíme k poslednímu výše odkazovanému článku [5]. Někdo si již možná všiml času, kdy byl článek na MSM zveřejněn. Samozřejmě, že náhoda neexistuje, protože čas uveřejnění je 11:17! Jedno křídlo moc předává (atlantické – bílé – 11) a druhé křídlo (euroasijské – červené – 11) moc přebírá s tím, že způsob ŘÍZENÍ za použití biblické koncepce (17) končí!

 

 

Zásadní obrazový vjem z akce

 

Při návštěvě kanadské Dolní komory bylo fašistovi Jaroslavu Huňkovi přesně 98 let, což je v součtu (9+8 = 17) právě oněch 17. Prostě dokonalost sama! Na obrázku je sděleno absolutně vše, tzn. poslední nástroj globálního ŘÍZENÍ lidstva se již totálně unavil a už zcela dobře nefunguje, a tak s vypětím všech sil (na vozíku) se snaží si ještě po nějakou dobu udržet svou dominantní pozici.

 

 

Atlantická fašistická moc prezentovaná kanadskou vlajkou a ukrajinská vlajka prezentující území posledního boje.

 

Datum 22. září

 

Různé historické kultury mají svá data pro chvíli stvoření světa. Existuje mnoho různých historických kalendářů, založených právě na těchto datech. Dále jsou uvedeny některé příklady předkládaných dat stvoření, včetně dat zjištěných pomocí nejmodernějších vědeckých postupů.

 

Vypadá to, že dlouhodobě předkládaná pohádka o fungování světa brzy skončí. O tomto tématu jsme nedávno psali [6]. Na wikipedii to prozatím vypadá takto [7]:

 

 

Závěrem

 

Opět jsme si ukázali, že na úrovni globálního ŘÍZENÍ se neděje nic náhodně. Vše má svůj řád, význam a konceptuální smysl. Vše bylo zase dopředu ohlášeno, takže celkem snadno můžeme odhadovat, co se bude v následujících měsících na politickém kolbišti dít. Rusko již před dlouhou dobou na Ukrajině zvítězilo, protože k tomu bylo již dávno PŘEDURČENO!

 

Vše nasvědčuje tomu, že do čela minimálně evropských národů se budou vracet KÁDŘI, aby byla zajištěna stavba nového evropského domu. Přichází doba odklízení politických LOUTEK z vedení národů, protože proces destrukce se přibližuje ke svému konci …

 

Zdroje: apnews.com, komb-a-ingwar.blogspot.com, opindia.com, idnes.cz, cs.wikipedia.org

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Ozdravný kurz Slovenska pokračuje …

Slovensko evidentně pokračuje ve svém nově nastoleném viditelném vývojovém kurzu! Jenom změny ve výši a struktuře daní včetně změn ve státních svátcích ukazují, že slovenský národ je na cestě za svou určitou obrodou. Proč si to myslíme? Protože již drtivá většina změn, které zavádí nová slovenská vláda je za účelem zlepšení života průměrného slovenského občana. Podíváme se na to detailněji …   Slovensko se pomalinku a postupně začíná vzdalovat liberálnímu fašismu, jakožto variantě společenského uspořádání

Číst dál »

Dogmata alternativních médií

Dogmata alternativních médií mají často negativní vliv na svobodné myšlení lidí hledajících pravdu o fungování světa. Tato skutečnost dělá medvědí službu všem lidem, kteří milují svobodu rozhodování a touží se samostatně vzdělávat za účelem dalšího poznání a získání nových dalších pohledů na probíhající nebo již proběhnuvší světové události. V současné době se nacházíme ve zlomovém období, které s sebou přináší mnoho změn a mnoho jevů, kterým prostě nerozumíme. To není úplně jenom naše chyba! Je

Číst dál »

Mezimoří – vymezení nového regionu?

Během minulého týdne proběhla několika periodiky informace o letu malého dvoumotorového letadla, které bez povolení přeletělo několik evropských států. Vše nasvědčuje tomu, že máme reálný důvod si myslet, že došlo k dalšímu informování řídících struktur o plánovaném uspořádání nového regionu – impéria Mezimoří. Přiblížíme Vám některé detaily článků, které nás přiměly zaujmout tento postoj. Nacházíme se v náročném procesu přestavby Evropy, i když si to stále většina lidí odmítá připustit. Cítíme velkou povinnost na to

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru