Svobodné cestování – už minulost nebo ještě budoucnost? (1)

Spalovací motory nebo auta na baterky? Svoboda cestování nebo cestování jen pro elity? Co se ve skutečnosti skrývá za elektromobilitou? Blíží se doba navrátivší „volné energie“ nebo je to utopie? Proč nepokračoval započatý vývoj elektromobility z počátku 20. století? Je současná elektromobilita opravdu novým trendem ve společnosti?


Pokud si pokládáte obdobné dotazy k problematice elektromobility, tak musíte minimálně dojít k tomuto prvotnímu závěru jako my, a to: Všechno je jinak! Ale jak?


Elektromobilita jako nástroj ŘÍZENÍ! Ale koho a k čemu?


Pochopit skutečný smysl vnucovaného trendu elektromobility se může podařit za jediného předpokladu! Tím předpokladem je kompletní znalost skutečné pravdivé motivace pro dlouhodobé ŘÍZENÍ Země. Bohužel, my touto kompletní znalostí nedisponujeme, ale to nám samozřejmě nemůže zabránit v tom, abychom se nad touto problematikou i tak zamysleli. Většina faktů o tomto fenoménu vyskytujících se v MSM je samozřejmě lživá, a to od údajné lepší ekologičnosti až po plánovanou brzkou dostupnost pro normální obyčejné lidi.


Jedno je jisté, protlačování elektromobility jako budoucího jediného možného způsobu cestování z důvodu téměř nulové ekologické stopy ve světle nynějšího nastavení světové energetiky je úmyslné podvodné jednání vůči lidské společnosti. Motivace k této manipulaci s davem je samozřejmě někde jinde. Ale kde? Jaký úhel pohledu zvolit, abychom měli přinejmenším nějakou šanci se přiblížit pravdě? Nejdříve se pokusíme vyložit na stůl z našeho pohledu některá fakta, která by měla být určitě brána v potaz.


Elektromobilita před 100 lety


Už přestává být tajemstvím, že novodobá elektromobilita je vylhaným příběhem od A až po Z. Člověk by si myslel, že elektromobil je nedávný vynález, pokračování nepřetržitého vývoje automobilu. Tento vynález však ve skutečnosti pochází z počátku 19. století.


 • V roce 1828 Anos Jedlik vynalezl elektrický motor. O několik let později Robert Anderson vynalezl první elektrické vozidlo – elektrický kočár [1].
 • Elektromobil Columbia Victoria Mark 68 z roku 1912 [2], jeden ze stovek modelů elektromobilů té doby. Například Fritchle A Victoria z roku 1908 měl stejný dojezd jako Nissan Leaf z roku 2010 [3].

Uplynulo sto let, lidstvo konečně dohnalo úroveň techniky z počátku minulého století.


 • Dále si můžeme ukázat elektromobil Pierce-Arrow Nikoly Tesly z roku 1921, poháněný čistou éterickou elektřinou. Jedná se o samonabíjecí auto, nejede na baterie, olej ani plyn. Dobová zmínka v článku zde [4].
 • Umělá inteligence v autech již v roce 1928? Elektromobil v přiloženém videu [5] nás o tom minimálně donutí přemýšlet.
 • Sovětský elektromobil NAMI-750 z roku 1948 [6].


Byla tato auta tenkrát přínosem pro život obyčejných lidí? ANO! Byla tato auta přínosem pro podnikatele? NE! Po tomto sovětském projektu se najednou elektrická doprava ze světových ulic začíná vytrácet. Pro manipulaci s národy byla vybrána ropa, a tak doba elektrických vozů na dlouhou dobu skončila. K tomuto bodu se ještě později vrátíme, protože nám něco nepokrytě a jasně ukazuje!


Absurdita ekologického přívlastku pro elektromobilitu


Že je celé zelené šílenství pouze nástroj k ovládání a ŘÍZENÍ lidí, je snad všem již dávno jasné. I tak nemůžeme opominout pravdivou ekologickou stopu při výrobě současných baterií používaných v elektromobilech.


Tento „drobeček“ CAT994A [7] spotřebuje 1000 litrů paliva za 12 hod práce a musí přemístit 250 tun hlíny za účelem vytěžení materiálu na výrobu JEDNÉ baterie Tesla. Pro výrobu každé baterie pro elektromobil musíte recyklovat 11 000 kg solanky pro lithium, 14 000 kg rudy na kobalt, 2 000 kg rudy na nikl a 11 000 kg rudy na měď. Typická baterie elektromobilu má: 11 kg lithia, 27 kg niklu, 20 kg manganu, 13 kg kobaltu, 90 kg mědi, 181 kg hliníku, oceli a plastu!! První 4 složky pocházejí z omezených zdrojů a jejich podíl se bude nadále zvyšovat. Oficiálně se tomu říká NULOVÉ EMISE. Myslíme si, že každý majitel elektromobilu sám sebe usvědčuje buď z absolutní debility nebo z obrovského pokrytectví bez špetky kladného vztahu k přírodě.


Pokud použijete svůj vlastní selský rozum, tak musíte dojít ke stejnému závěru jako my, a to, že cílem zavedení elektrických aut nemůže být zajištění masového svobodného cestování! Je evidentní, že skutečným cílem je zbavit většiny obyvatelstva právě onoho svobodného cestovaní, kdy svobodné cestování se má (mělo) stát určitým nadstandardem či luxusem pro loutkové rádoby elity.

Domníváme se, že došlo minimálně prozatím k ukončení tohoto řídícího nástroje přímo z globální úrovně. K tomuto námi vyslovenému závěru nás vedou některé indície z poslední doby.


Konec podpory zavádění elektromobilismu nebo svobodného cestování?


V poslední době se stala řada událostí, která by nám měla napovědět, kam se bude ubírat automobilový průmysl a tím pádem i svoboda cestování. Nejdříve se zaměříme na jednu konkrétní událost přímo u nás v Česku. Jako ukázky způsobu referování o ní jsme vybrali tyto MSM články – [8]  [9]  [10].O čem nás MSM texty o nehodě bagru ve skutečnosti informují? Jsme přesvědčeni, že text informuje KÁDRY o schváleném „jízdním řádu“ v nejbližších letech ohledně celého automobilového průmyslu, svobody cestování a v konečném důsledku i o přijatých závěrech v otázce elektromobility.


Z výše uvedených článků nám není úplně jasné, zda se jedná o práci obou křídel nebo pouze křídla euroasijského. Vlastně nám to může být jedno, protože ať je to tak či onak, v současné době euroasijské křídlo ohlašuje skutečný budoucí vývoj. Atlantské křídlo tahá za kratší konec téměř na všech prioritách zobecněných prostředků řízení, takže euroasijské ohlášky jsou v podstatě ohláškami „Správců“. V článcích jsou samozřejmě další zajímavé nenáhodné obrazové vjemy:Česká „bagrová“ nehoda je pouze jedna ze série událostí, které se staly ve světě ve druhé polovině srpna v souvislosti s automobilovým průmyslem. Pokud si dá ČLOVĚK trochu času a začne se touto sérií nehod detailněji zabývat, tak dojde k jedinému závěru: Je to plán!


Tento příspěvek je pouze takovým úvodním textem k celé problematice cestování a elektromobility. „Bagrovou ohlášku“ si více vysvětlíme až v dalším pokračujícím článku na toto téma, protože kompletní vysvětlení musíme nejdříve zasadit do toho správného kontextu dalších událostí, které proběhly též v srpnu a v nenáhodné časové ose.


Namátkou vybíráme titulky MSM článků, které nám pomohou vystavět ten správný kontext pro současnou světovou situaci automobilového průmyslu:


 • Výroba elektromobilu Kia EV6 je na týden přerušena. V továrně hořelo
 • Vadná baterie elektromobilu způsobila výbuch
 • Jsou elektrická auta na palubě nákladních lodí zdrojem požáru?
 • Kia svolává 145 000 Sorento kvůli problému se zadní kamerou
 • Kolínská fabrika Toyoty zastavila výrobu, chybí jí díly ze shořelé továrny
 • Toyota pozastavila výrobu aut, systémová chyba ochromila 12 továren v Japonsku
 • Hoří výrobna plastů v Žebráku. Hala se zhroutila, škoda je 1,5 miliardy

Toto jsou některé události, které proběhly během srpna a v první polovině září 2023! To není zdaleka vše, ale pro pochopení dalšího střípku v naší mozaice to bude postačovat. Elektromobilita – byl nebo stále ještě je plán Atlantického křídla nebo „Správců“? Odpověď je jednoznačná …


Závěrem


Dnes jsme pouze nastínili velmi pravděpodobný a očekávaný globální manévr v oblasti individuálního cestování, který se v následujícím příspěvku, nebo příspěvcích, pokusíme trochu rozplést. Omlouváme se za kostrbatý text, víme to, ale přenést vizuální obrazy tohoto problému z našich mozků do formy psaného textu, je fakt někdy nadlidský úkol. Opravdu nejsme bohem políbení „slohaři“, takže Vás prosíme o shovívavost. 


Hlavním smyslem nakonec stejně pouze je, zprostředkovat Vám naše vnímání různých globálních jevů. Věříme, že to se nám snad většinou daří, i když  třeba někdy opravdu kostrbatě.


Zdroje: telegram.org, idnes.cz, novinky.cz, irozhlas.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Přejít nahoru