Na vědomí se dává, že ….

Tragédie v ruském Iževsku není v žádném případě nahodilá samostatná akce nějakého vyšinutého jedince. Celý akt je protkám symbolikou, že právě toto můžeme tvrdit s téměř 100% jistotou. Myslíme si, že tento teroristický čin má veškeré znaky pro to, abychom mohli konstatovat, že se jedná o událost globálního řídícího významu!


Pokusíme se osvětlit to, co nám naše současné znalosti umožní. Určitě je tam těch významů, které korigují světové řízení, mnohem více. Každý s již vyšší mírou znalostí si to doplní sám ….


Symbolika


Podle nás je podpis „Správců“ jasný, protože důraz na čísla 11 a 22, a to ihned v prvních článcích v celém světě po provedeném útoku, je evidentní. Dále se objevuje neonacistická symbolika v podobě čísla 88 – H je osmé písmeno abecedy. Dvě osmičky znázorňují „HH“, což je zkratka pozdravu: „Heil Hitler“. Číselnou kombinaci 88 proto někdy využívají neonacisté k vyjádření tohoto pozdravu. Pro ilustraci jsme použili článek na portálu bbc.com [1].Teroristický útok nebo akce tajných služeb nebo globální řídící manévr, můžeme to nazvat, jak chceme, samozřejmě podle úhlu pohledu, se udál ve škole s číselným označením 88! Každé výše uvedené označení události je platné …Z námi použitého článku jsme se dozvěděli, že bylo zabito 11 dětí a 22 dětí bylo zraněno! Údajný útočník se narodil v roce 1988 a svůj ohavný čin spáchal ve školním zařízení s číselným označením 88. Útok „zmanažovali“ „Správci“ a velmi jim záleželo na zdůraznění nacistického symbolu!


Co tím chtějí dát svým řídícím strukturám na vědomí? Kam se budou ubírat následující dějství? Je oznámena další fáze v souvislosti s ukrajinskou operací, která zajišťuje přestavbu mezinárodních vztahů v celém světě? My jsme přesvědčeni, že ano!


Vzniklé jevy vlivem tohoto manévru


Řídící manévry s globálním přesahem, jako je tento, okamžitě způsobí vznik nových jevů. Vlivem těchto jevů se bleskurychle pozmění nynější nastavení informačního pole do nového požadovaného módu. Vše je zorganizováno tak, že objekty pod vlivem proběhnuvšího řídícího manévru zaujmou statisticky očekávanou reakci. Ano, vše se dá dopředu propočítat s téměř neuvěřitelnou přesností. Pětiprocentní odchylka od celkového plánovaného „obrazu“ nemusí být vždy záměrem, ale opravdu pouze statisticky akceptovatelnou chybou nebo úmyslným řízením.


Podíváme se na nějaké podle nás reakční jevy, které můžeme v souvislosti s tímto očekávat:


1. Globální přiznání existence nacismu na Ukrajině

Pokud se opravdu iževský útok bude prezentovat také jako důsledek vlivu nacistického ukrajinského režimu na chování a rozhodování útočníka, tak automaticky dochází celosvětově k tomu, že i některá MSM budou nucena prolomit hradbu mlčení o tom, že Ukrajinu ovládá nacistický režim!


Všichni to vědí, ale oficiálně jakoby tento fakt neexistoval. Jestliže dojde k tomuto podstatnému posunu v informačním poli, tak legitimita kompletně všech požadavků ukrajinského vedení se výrazně sníží! Určitě to byl jeden z hlavních důvodů provedení této akce. A tato skutečnost nás motivovala k výběru náhledového obrázku, který právě demonstruje ono NASVÍCENÍ na dlouho pěstovaný nacismus na Ukrajině. Přestane to být veřejné tabu …


2. Vystřízlivění části evropských obyvatel

Můžeme spekulovat o tom, že z jednou požadovaných a plánovaných fází během přeformátovávání Evropy je zažehnutí nenávisti původních obyvatel evropských zemí vůči ukrajinským migrantům. Už jenom úmyslné přespříliš vstřícné chování vlád v těchto zemích předpřipravilo půdu pro naplánovaný střet mezi obyvateli zemí oficiálně podporujících ukrajinský režim a příchozími migranty!


Obáváme se, že tento střet je naplánován jako jeden z vícero postupných kroků, které jsou součástí celkového plánu, který umožní kompletně přenastavit starý kontinent za účelem vzniku nových evropských říší. Je potřeba si uvědomit, že lidé se svých „starých“ států nezřeknou bezdůvodně, ale pouze na základě vidiny lepších zítřků. Takže je potřeba nastolit určité špatné časy, aby posléze mohly vyniknout ty slibované budoucí lepší zítřky …


3. Větší sepětí Rusů

Dění, které připravilo o život jedenáct ruských dětí a dalších dvaadvacet jich zranilo, nenechá chladným téměř žádného člověka vychovávaného v „ruském světě“! V době probíhající částečné mobilizace ruských mužů to je obrovský motivační stimul do VELKÉHO RUSKÉHO SRDCE! „Správci“ prostě takto ŘÍDÍ, na lidské životy neberou žádný ohled, mají pouze své zájmy a cíle. Celý proběhnuvší akt startuje několik procesů najednou, a to výhradně v jejich zájmu!


I tímto se potvrzuje ta skutečnost, že Rusko je v současné době důležitým a asi i nenahraditelným nástrojem „Správců“ pro docílení nového mezinárodního uspořádání celého světa, nikoliv pouze Evropy.


4. Připomenutí skutečného obsahu nacismu

Způsob provedení útoku v ruské škole naplno demonstruje podstatu nacismu, a to bezhraniční brutalitou, ohromnou nenávistí a obecně viditelnou odlidštěností! Většina současných generací žijících v Evropě si už ani neumí představit, čeho všeho je nacistický režim schopen.


Myslíme si, že byl tímto způsobem, schválně a opět pro oko obyčejného evropana trochu poodhalen. Hlavně z důvodu viz. bod 2.


Závěr analýzy


Závěrem rozboru této tragédie je potřeba upřesnit její vícevrstvé zacílení. Čin sice odstartuje minimálně tyto výše uvedené čtyři procesy, ale předpokládáme, že je nutné, aktivně je podporovat. A dále také předpokládáme, že čin je zároveň ohláškou řídícím strukturám „Správců“ v tom smyslu, že právě tyto procesy mají teď v podpoře prioritu a přichází jejich čas…


Někoho z Vás také může napadnout opačné vysvětlené tohoto vzkazu, a to takové, že je to demonstrace přicházejícího nacismu do ruského světa! Něco jako – My, nacisté, jsme zase tady, a to opět v té nejbrutálnější formě, že ani Vaše děti nevynecháme. Jsme tady, abychom Vás konečně zničili, definitivně si sebrali Váš životní prostor včetně všech dostupných zdrojů!


Každý, kdo se trochu už vyzná v globálních procesech, tzn. v globálním řízení, tak ví, že tato varianta není možná. Stačí jeden jediný argument – vedlejší efekty by byly horší než původní záměr akce. Už jenom sepětí ruského národa by bylo zatraceně nežádoucí. Jednalo by se téměř o učebnicovou ukázku principu zvaného EFEKT OPIČÍ PRACKY.


Změna přístupu k africkým migrantům


Podle nás také proběhlo ohlášení k přehodnocení v přístupu k migraci z afrického kontinentu. Stejná událost ve vícero periodikách [2] [3] [4]. Jednoduché shrnutí: Migrant z Afriky sexuálně napadl dívku ve věku 11 let, ale dav sestávající z původních obyvatel Itálie se obtěžování všiml, a tak ho za neitalské a nekulturní (z pohledu kulturně vyspělejšího národa) chování trochu zlynčoval!


V jakém směru bude noha afrického migranta v blízké budoucnosti překračovat tuto čáru častěji? DO nebo Z Itálie?

Ještě před pár lety, možná dokonce ještě před rokem, by se tímto způsobem formulovaná zpráva o incidentu slušně vychovaného afrického černocha s pravděpodobně vyzývavě se chovající jedenáctiletou bílou dívkou italského původu nedostala vůbec do MSM. Způsob informování o tomto konfliktu nese všechny znaky informování řídících struktur v Evropě.


Závěrem


Už jenom tyto dvě těžko srovnávané události nám naznačují jednu věc. Někdo, a my všichni asi tušíme kdo, začíná úmyslně zatápět pod multikulturním evropským kotlem! Co hezkého může vzejít z toho, když se do sebe pustí po celé Evropě původní obyvatelé státních útvarů, kulturně na nižší úrovni fungující afričtí migranti a nacismem nasáklé ozbrojené osoby z neokupované západní Ukrajiny?


Raději nedomýšlet a z celého srdce doufat, že se ve všem výše popsaném mýlíme!


Zdroje: bbc.com, frontnieuws.com, rmx.news, roma.corriere.it


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru