Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Tři přihrávky do útoku …

V posledním příspěvku jsme psali o určitém opravdovém nasvícení na ukrajinský režim, který je poháněn nacistickou ideologií. Podle našeho přesvědčení skutečně iževská tragédie ohlásila změnu kurzu v přístupu k ukrajinskému konfliktu. O pár hodin později došlo k znefunkčnění obou plynovodů Nord Stream a včera 8.10. byl proveden útok na Krymský most, který vede z Kerčského poloostrova přes ostrov Tuzla na Tamaňský poloostrov [1]. MSM v západní Evropě opět tupě jásají, ale …

 

Pokud si člověk vyslechl vícero alternativních analytiků, a dále použil své již nabyté znalosti, tak mohl dospět pouze k jedinému závěru! Události “Iževsk”, “Nord Stream” i “Krymský most” měly za úkol jediný cíl, a to dát všem ruským zrádcovským elitám jasný vzkaz: návrat ke světu, který existoval před SVO Ruska, tzn. k jednopolárnímu řízení Země – k hegemonii USA, již není možný a již nebude nikdy dovolen!

 

Pokusíme si vysvětlit, proč jsme udělali tento závěr. Detailněji rozebereme každou uvedenou událost.

 

Iževsk

 

Tady se mnoho nezdržíme, protože tento celý manévr jsme konkrétně analyzovali v minulém článku [2]. Pro zopakování si připomeneme pouze to, že manévr nastartoval tyto postupně přicházející následné jevy:

 

  • Globální přiznání existence nacismu na Ukrajině
  • Vystřízlivění části evropských obyvatel
  • Větší sepětí Rusů
  • Připomenutí skutečného obsahu nacismu

Čin v Iževsku ohlásil změnu přístupu v řešení ukrajinské krize na úrovni globálního řízení. A jak bylo vidět a slyšet, tak se tak okamžitě začalo dít.

 

Musíme se přiznat, že jsme přehlédli to absolutně nejdůležitější poselství, které bylo do světa vysláno! Je to naše velká chyba, ale nakonec jsme si toho povšimli. V článku na idnesu [3] je vše naplno deklarováno! Tato věta oznamuje tu zásadní celosvětovou změnu:

 

“Při střelbě ve škole v ruském Iževsku zemřelo v pondělí ráno sedmnáct lidí, z toho jedenáct dětí.”

 

Symbolem, číselnou mírou bible a biblické koncepce je v určité míře číslo 17! Tragédie nadnárodním řídícím strukturám oznamuje konec (ukončování) řízení podle biblické koncepce (zemřelo sedmnáct lidí) a zároveň oznamuje, že atlantické křídlo řízení “Správců” (jedenáct dětí) je odstavováno od současného globálního řízení!

 

Nord Stream I. a II.

 

MSM v atlantické sféře okamžitě začala informovat s neskrývanou radostí o definitivním odstřižení dodávek plynu z Ruska do Německa (Evropy) a zároveň o velkém úderu, který byl Putinovi uštědřen. Jak již víme, tak starý kontinent se nachází v počátcích několikaleté (min 10 let) kompletní přestavby, takže zdrojová stabilita v tuto chvíli není pro “Správce” opravdu žádoucí!

 

Současné znefunkčnění obou plynovodů řeší minimálně dva úkoly tímto “jedním vrzem”. Zaprvé dává razítko na plánovanou určitou deindustrializaci (možná lépe reindustrializaci) Evropy a zadruhé dává všem ruským zrádcům pracujícím proti Putinovi v zájmu určitých amerických kruhů za zachování hegemonie USA na srozuměnou, že jejich snaha je zbytečná, protože starý jednopolární svět už nebude nikdy obnoven nebo navrácen v takové podobě, jak fungoval před ruskou SVO. Evropa už nikdy nebude taková, jaká byla …

 

Bylo jim jasně dáno najevo, že život, na který byli zvyklí díky poklonkování státnosti USA, již skončil a nikdy se už nevrátí. Dostali poslední šanci začít pracovat ve prospěch Ruska (režimu Putina) nebo skončí na lavici obžalovaných za vlastizradu ve chvíli, kdy budou dokončeny hlavní cíle SVO. Kdo z nich pochopí, bude mít určitou budoucnost v pracovním uplatnění v nově zřízeném impériu Ruska a ten, kdo nepochopí, tak bude bez budoucnosti hnít ve vězení. Jediná možnost výběru a poslední šance se rozhodnout!

 

Nedostatek plynu v Evropě drasticky sníží životní úroveň obyvatelstva, takže Ráj bohatým Rusům už nebude k dispozici. Už není, kam se těšit. Blahobyt na Západě na určitou dobu skončil! Není proč zrazovat!

 

Krymský most

 

Absolutně není smyslem se zaobírat tím, jak přesně k události došlo. Interpretací je příliš mnoho, abychom jimi ztráceli čas. Podle nás je důležité pochopit “Cui bono”! Pokud pochopíme veškeré důsledky a odstartované nové procesy, tak víme, kdo je strůjcem útoku na Kerčský most. Myslíme, že je to celkem jednoduché.

 

Místo exploze na Kerčském mostě

Výsledkem tohoto řídícího manévru bude hlavně to, že ruský národ to bude brát jako útok na samou podstatu “ruského světa”, což způsobí jednu jedinou věc: obrovské snížení manévrovacího prostoru pro zrádce pracující pro státnost USA. Po tomto už není prostor pro nějaké “kecání” ve smyslu pojďme se nějak se Západem dohodnou atd. Už pouze vyslovení této věty bude znamenat absolutně protiruský postoj a přiznání se k tomu, že plně nepodporuji SVO a obranu RF.

Kdo má v těchto časech absolutně největší zájem na maximálním sepětí všech Rusů, samozřejmě vyjma samotných Rusů? Ano, “Správci”, kteří potřebují ukončit hegemonii USA a zachránit současnou civilizaci na planetě Gaia. V této době existuje jediná země, která je toho schopna, a to mnohonárodnostní Ruská federace.

 

“Správci” dělají vše proto, aby se planeta vyhnula jaderné konfrontaci. Přihrávají Putinovi v takové míře, aby se mu podařilo se vypořádat se zrádci ve vedení Ruska, kteří sabotují a negativně ovlivňují vojenský konflikt mezi Ruskem a atlantickým blokem.

 

 

Maximální přihrávkou se snaží “Správci” pomoci Putinovi v boji proti státnosti USA a jejím evropským fašistickým vazalům, kteří hrdinně vedou své národy na porážku. Tímto dali Putinovi do ruky sakra mocný klacek pro využití v další fázi boje.

 

Zamyšlení

 

Jsme svědky reálného MATRIČNÍHO ŘÍZENÍ, tzn. řízení v podobě MATRIC-PŘEDURČENÍ! Toto řízení provádí ukončování řízení světa podle biblické koncepce, a to neznamená nic jiného, než konec nadřazenosti způsobu života podle západní civilizace. Nedá se nic dělat, ale znovu si musíme připomenout text z knihy Poslední gambit, kde je o tomto řeč:

 

“Takže, pánové, jsem přesvědčen, že teroristická akce v New Yorku a Washingtonu ne náhodou vyšla na den useknutí hlavy Jana Křtitele. Účty je třeba platit: kruh se uzavřel, algoritmus mýtu o Akrísiovi a jeho vnuku Perseovi, jehož první etapou byla navenek neškodná fotografie v novinách „Práce“, se o šestnáct let později završil krvavým rozuzlením, které mohl v přímém přenosu sledovat celý svět. Západní civilizace, považující se za křesťanskou, je ve své podstatě civilizací biblickou, ale její počátek byl položen ne ukřižováním Spasitele, jak to tvrdí teologický kánon a jak to podporuje oficiální historie, ale „useknutím“ hlavy Jana Křtitele. 11. září 2001 vypršel čas této civilizace. Dva tisíce let trvala epocha „Ryb“, za ní, jak je známo následuje epocha „Vodnáře“. „Ryba“ je symbol biblické civilizace a tento symbol – „mrtvou rybu“ – vidíte mezi obrázky „Post historického pikniku“. Co může ten symbol označovat? — Jedině konec biblické civilizace. Tomu je těžké uvěřit pro každodenní vědomí západního obyvatele, odhánějícího pryč jakoukoliv jemu nepříjemnou „mystiku“, ale, pokud v to neuvěří a nezamyslí se, – bojím se, že přijdou další znaky a bohužel neméně tragické. Pánové, vidím vám na očích, že čekáte jasnější objasnění mnou uvedené verze a nějaké důkazy. Zbytečně: logických důkazů na základě libovolné množiny axiomů ve vyřešení této problematiky být nemůže. Bůh vždy hovořil a hovoří s lidmi jazykem životních okolností. A soudě po vší zkušenosti historie, je to – axiom života, ačkoliv někdo jiný by ho možná vyjádřil přesněji, než já. Ten axiom je buďto přijímán na víru, nebo také „na víru“ odmítán. Nicméně, jak ukazuje krizovost historie, lidé si ve své většině nepřejí naslouchat a nepřejí si chápat nabídky toho jazyka.”

 

Při přípravě článku jsme se vědomostně zase o kousek posunuli. Význam čísla 17 v souvislosti s Biblí a biblickou koncepcí řízení jsme neznali! Pravdou také je, že díky této nevědomosti jsme nedokázali přesně zasadit význam platformy QAnon a také určitý obrazový vjem s Vladimírem Putinem. Myslíme, že nám zapadl na své místo další nový kamínek do mozaiky našeho chápaní řídících procesů na planetě Zemi.

 

Trump a Putin

 

Pokud číslu 17 přisoudíme konečně ten správný význam, tak práce těchto dvou “vyvolenců” získává asi konečně pravdivý význam. Ještě to samozřejmě podrobíme většímu zkoumání, ale na první dobrou to vypadá, že oba politikové pracují na zničení koloniálního fungování západní civilizace. To je totiž jejich asi skutečné zadání od “Správců”, protože je třeba se držet PŘEDURČENÍ (napsaného scénáře), aby se nerozpadl nám prozatím těžko pochopitelný SYSTÉM fungování planety Země.

 

Donald Trump (Q = 17) a Vladimír Putin při práci.

Pokud se nemýlíme, tak potom je jasný jejich postoj k vakcinaci! Které národy jsou nejvíce proočkované? Které národy měly nejtvrdší restrikce? Kde se obrovsky zvýšila nadúmrtnost? Kde se ničí průmyslová výroba? Kde se omezuje svobodné cestování? Komu se odebírají ve velkém ZDROJE?

Západní civilizace založená na drancování svých protivníků byla hozena přes palubu tak, jak bylo PŘEDURČENO a je to dobře! Pán Země zůstává stejný, ale jeho připravené nové nástroje k řízení na Zemi, budou snad pracovat v trochu lidštějším módu, nežli ty předešlé.

Doufejme, že nová epocha lidstva je už za rohem …

 

Zdroje: cs.wikipedia.org, idnes.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Datum expirace unipolárního světa se blíží

Obrovská nespokojenost některých států USA s federální politikou Bílého domu nabírá na obrátkách. Výsledkem této nespokojenosti jsou již konkrétní kroky vzdoru, jako např. žaloba generálních prokurátorů na administrativu Joea Bidena. Nové vzorky z Měsíce odebrané Číňany neodpovídají vzorkům přivezených z mise Apollo 11! Monopol na šíření pouze té “jedné pravdy” současných sociálních sítí brzy skončí. Trump ohlásil příchod jeho platformy TRUTH Social. Toto jsou jen některé probíhající procesy, které se spolupodílejí na ukončování současného unipolárního

Číst dál »

Andrej Babiš prezidentem ČR?!

Zamyšlení nad budoucím výsledkem prezidentských voleb uveřejňujeme v noci z 27. na 28. ledna, tedy v době, kdy mají voliči před sebou ještě celou volební sobotu. Na základě událostí, které se udály nejenom mezi prvním a druhým kolem, predikujeme, že vítězem a novým šéfem Hradu se stane Andrej Babiš. Proč si to myslíme? Za posledních 14 dní se v průměru změnila pozice občana ČR ve vnímání osobních rizik vyplývajících z vývoje ukrajinského konfliktu. To je

Číst dál »

Je Joe Biden nový Gorbačov, ale ZÁPADU?

Zdá se, že vše je o správném načasování. Každý úspěšný proces jde ruku v ruce se správným načasováním. Bez dokonalého načasování jednotlivých procesních kroků se nemůže dosáhnout požadovaného výsledku. Pokud víme, že žijeme v době probíhajícího procesu odstraňování USA z pozice hegemona, tak je vše jednodušší pochopit. Tohle je minimální výšková linie pohledu na současné události ve Státech! Bez této prvotní a zásadní podmínky není možné pochopit, co se tam teď odehrává. Kdo na všechny

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru