Tři přihrávky do útoku …

V posledním příspěvku jsme psali o určitém opravdovém nasvícení na ukrajinský režim, který je poháněn nacistickou ideologií. Podle našeho přesvědčení skutečně iževská tragédie ohlásila změnu kurzu v přístupu k ukrajinskému konfliktu. O pár hodin později došlo k znefunkčnění obou plynovodů Nord Stream a včera 8.10. byl proveden útok na Krymský most, který vede z Kerčského poloostrova přes ostrov Tuzla na Tamaňský poloostrov [1]. MSM v západní Evropě opět tupě jásají, ale …

 

Pokud si člověk vyslechl vícero alternativních analytiků, a dále použil své již nabyté znalosti, tak mohl dospět pouze k jedinému závěru! Události “Iževsk”, “Nord Stream” i “Krymský most” měly za úkol jediný cíl, a to dát všem ruským zrádcovským elitám jasný vzkaz: návrat ke světu, který existoval před SVO Ruska, tzn. k jednopolárnímu řízení Země – k hegemonii USA, již není možný a již nebude nikdy dovolen!

 

Pokusíme si vysvětlit, proč jsme udělali tento závěr. Detailněji rozebereme každou uvedenou událost.

 

Iževsk

 

Tady se mnoho nezdržíme, protože tento celý manévr jsme konkrétně analyzovali v minulém článku [2]. Pro zopakování si připomeneme pouze to, že manévr nastartoval tyto postupně přicházející následné jevy:

 

  • Globální přiznání existence nacismu na Ukrajině
  • Vystřízlivění části evropských obyvatel
  • Větší sepětí Rusů
  • Připomenutí skutečného obsahu nacismu

Čin v Iževsku ohlásil změnu přístupu v řešení ukrajinské krize na úrovni globálního řízení. A jak bylo vidět a slyšet, tak se tak okamžitě začalo dít.

 

Musíme se přiznat, že jsme přehlédli to absolutně nejdůležitější poselství, které bylo do světa vysláno! Je to naše velká chyba, ale nakonec jsme si toho povšimli. V článku na idnesu [3] je vše naplno deklarováno! Tato věta oznamuje tu zásadní celosvětovou změnu:

 

“Při střelbě ve škole v ruském Iževsku zemřelo v pondělí ráno sedmnáct lidí, z toho jedenáct dětí.”

 

Symbolem, číselnou mírou bible a biblické koncepce je v určité míře číslo 17! Tragédie nadnárodním řídícím strukturám oznamuje konec (ukončování) řízení podle biblické koncepce (zemřelo sedmnáct lidí) a zároveň oznamuje, že atlantické křídlo řízení “Správců” (jedenáct dětí) je odstavováno od současného globálního řízení!

 

Nord Stream I. a II.

 

MSM v atlantické sféře okamžitě začala informovat s neskrývanou radostí o definitivním odstřižení dodávek plynu z Ruska do Německa (Evropy) a zároveň o velkém úderu, který byl Putinovi uštědřen. Jak již víme, tak starý kontinent se nachází v počátcích několikaleté (min 10 let) kompletní přestavby, takže zdrojová stabilita v tuto chvíli není pro “Správce” opravdu žádoucí!

 

Současné znefunkčnění obou plynovodů řeší minimálně dva úkoly tímto “jedním vrzem”. Zaprvé dává razítko na plánovanou určitou deindustrializaci (možná lépe reindustrializaci) Evropy a zadruhé dává všem ruským zrádcům pracujícím proti Putinovi v zájmu určitých amerických kruhů za zachování hegemonie USA na srozuměnou, že jejich snaha je zbytečná, protože starý jednopolární svět už nebude nikdy obnoven nebo navrácen v takové podobě, jak fungoval před ruskou SVO. Evropa už nikdy nebude taková, jaká byla …

 

Bylo jim jasně dáno najevo, že život, na který byli zvyklí díky poklonkování státnosti USA, již skončil a nikdy se už nevrátí. Dostali poslední šanci začít pracovat ve prospěch Ruska (režimu Putina) nebo skončí na lavici obžalovaných za vlastizradu ve chvíli, kdy budou dokončeny hlavní cíle SVO. Kdo z nich pochopí, bude mít určitou budoucnost v pracovním uplatnění v nově zřízeném impériu Ruska a ten, kdo nepochopí, tak bude bez budoucnosti hnít ve vězení. Jediná možnost výběru a poslední šance se rozhodnout!

 

Nedostatek plynu v Evropě drasticky sníží životní úroveň obyvatelstva, takže Ráj bohatým Rusům už nebude k dispozici. Už není, kam se těšit. Blahobyt na Západě na určitou dobu skončil! Není proč zrazovat!

 

Krymský most

 

Absolutně není smyslem se zaobírat tím, jak přesně k události došlo. Interpretací je příliš mnoho, abychom jimi ztráceli čas. Podle nás je důležité pochopit “Cui bono”! Pokud pochopíme veškeré důsledky a odstartované nové procesy, tak víme, kdo je strůjcem útoku na Kerčský most. Myslíme, že je to celkem jednoduché.

 

Místo exploze na Kerčském mostě

Výsledkem tohoto řídícího manévru bude hlavně to, že ruský národ to bude brát jako útok na samou podstatu “ruského světa”, což způsobí jednu jedinou věc: obrovské snížení manévrovacího prostoru pro zrádce pracující pro státnost USA. Po tomto už není prostor pro nějaké “kecání” ve smyslu pojďme se nějak se Západem dohodnou atd. Už pouze vyslovení této věty bude znamenat absolutně protiruský postoj a přiznání se k tomu, že plně nepodporuji SVO a obranu RF.

Kdo má v těchto časech absolutně největší zájem na maximálním sepětí všech Rusů, samozřejmě vyjma samotných Rusů? Ano, “Správci”, kteří potřebují ukončit hegemonii USA a zachránit současnou civilizaci na planetě Gaia. V této době existuje jediná země, která je toho schopna, a to mnohonárodnostní Ruská federace.

 

“Správci” dělají vše proto, aby se planeta vyhnula jaderné konfrontaci. Přihrávají Putinovi v takové míře, aby se mu podařilo se vypořádat se zrádci ve vedení Ruska, kteří sabotují a negativně ovlivňují vojenský konflikt mezi Ruskem a atlantickým blokem.

 

 

Maximální přihrávkou se snaží “Správci” pomoci Putinovi v boji proti státnosti USA a jejím evropským fašistickým vazalům, kteří hrdinně vedou své národy na porážku. Tímto dali Putinovi do ruky sakra mocný klacek pro využití v další fázi boje.

 

Zamyšlení

 

Jsme svědky reálného MATRIČNÍHO ŘÍZENÍ, tzn. řízení v podobě MATRIC-PŘEDURČENÍ! Toto řízení provádí ukončování řízení světa podle biblické koncepce, a to neznamená nic jiného, než konec nadřazenosti způsobu života podle západní civilizace. Nedá se nic dělat, ale znovu si musíme připomenout text z knihy Poslední gambit, kde je o tomto řeč:

 

“Takže, pánové, jsem přesvědčen, že teroristická akce v New Yorku a Washingtonu ne náhodou vyšla na den useknutí hlavy Jana Křtitele. Účty je třeba platit: kruh se uzavřel, algoritmus mýtu o Akrísiovi a jeho vnuku Perseovi, jehož první etapou byla navenek neškodná fotografie v novinách „Práce“, se o šestnáct let později završil krvavým rozuzlením, které mohl v přímém přenosu sledovat celý svět. Západní civilizace, považující se za křesťanskou, je ve své podstatě civilizací biblickou, ale její počátek byl položen ne ukřižováním Spasitele, jak to tvrdí teologický kánon a jak to podporuje oficiální historie, ale „useknutím“ hlavy Jana Křtitele. 11. září 2001 vypršel čas této civilizace. Dva tisíce let trvala epocha „Ryb“, za ní, jak je známo následuje epocha „Vodnáře“. „Ryba“ je symbol biblické civilizace a tento symbol – „mrtvou rybu“ – vidíte mezi obrázky „Post historického pikniku“. Co může ten symbol označovat? — Jedině konec biblické civilizace. Tomu je těžké uvěřit pro každodenní vědomí západního obyvatele, odhánějícího pryč jakoukoliv jemu nepříjemnou „mystiku“, ale, pokud v to neuvěří a nezamyslí se, – bojím se, že přijdou další znaky a bohužel neméně tragické. Pánové, vidím vám na očích, že čekáte jasnější objasnění mnou uvedené verze a nějaké důkazy. Zbytečně: logických důkazů na základě libovolné množiny axiomů ve vyřešení této problematiky být nemůže. Bůh vždy hovořil a hovoří s lidmi jazykem životních okolností. A soudě po vší zkušenosti historie, je to – axiom života, ačkoliv někdo jiný by ho možná vyjádřil přesněji, než já. Ten axiom je buďto přijímán na víru, nebo také „na víru“ odmítán. Nicméně, jak ukazuje krizovost historie, lidé si ve své většině nepřejí naslouchat a nepřejí si chápat nabídky toho jazyka.”

 

Při přípravě článku jsme se vědomostně zase o kousek posunuli. Význam čísla 17 v souvislosti s Biblí a biblickou koncepcí řízení jsme neznali! Pravdou také je, že díky této nevědomosti jsme nedokázali přesně zasadit význam platformy QAnon a také určitý obrazový vjem s Vladimírem Putinem. Myslíme, že nám zapadl na své místo další nový kamínek do mozaiky našeho chápaní řídících procesů na planetě Zemi.

 

Trump a Putin

 

Pokud číslu 17 přisoudíme konečně ten správný význam, tak práce těchto dvou “vyvolenců” získává asi konečně pravdivý význam. Ještě to samozřejmě podrobíme většímu zkoumání, ale na první dobrou to vypadá, že oba politikové pracují na zničení koloniálního fungování západní civilizace. To je totiž jejich asi skutečné zadání od “Správců”, protože je třeba se držet PŘEDURČENÍ (napsaného scénáře), aby se nerozpadl nám prozatím těžko pochopitelný SYSTÉM fungování planety Země.

 

Donald Trump (Q = 17) a Vladimír Putin při práci.

Pokud se nemýlíme, tak potom je jasný jejich postoj k vakcinaci! Které národy jsou nejvíce proočkované? Které národy měly nejtvrdší restrikce? Kde se obrovsky zvýšila nadúmrtnost? Kde se ničí průmyslová výroba? Kde se omezuje svobodné cestování? Komu se odebírají ve velkém ZDROJE?

Západní civilizace založená na drancování svých protivníků byla hozena přes palubu tak, jak bylo PŘEDURČENO a je to dobře! Pán Země zůstává stejný, ale jeho připravené nové nástroje k řízení na Zemi, budou snad pracovat v trochu lidštějším módu, nežli ty předešlé.

Doufejme, že nová epocha lidstva je už za rohem …

 

Zdroje: cs.wikipedia.org, idnes.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Vývoj politiky podle olympijských her

Jsou olympijské hry pouze ukázkou sportovních klání nebo ve skutečnosti ukázkou rolí jednotlivých států ve světě v daném čase anebo ve velmi blízké budoucnosti? Je možné s celkem přesnou predikcí odhadovat podle tohoto mezinárodního sportovního svátku plánovaný světový vývoj? Ekonomický? Politický? Nebo to jen odráží přání z jednoho politického (vlivového) tábora? O čem ve skutečnosti jsou olympijské hry? Olympijské hry jsou soutěží států. Jakákoliv “soutěž” mezi státy je POLITIKA. Vrcholový SPORT byl, je a vždy

Číst dál »

Permanentní výroba napětí v americké společnosti

Časopis THE WEEK nás v minulosti už mnohokrát informoval o důležitém probíhajícím nebo blízkém budoucím způsobu řízení ve světě a není tomu jinak také v posledních týdnech. Titulní strana týdeníku je v podstatě permanentní reklamou na budoucnost. Nedávná témata? Potraty a zbraně! Jeho úvodní strana opravdu není reakcí na probíhající události, ale prezentací způsobů, kterých bude využito k tvarování společnosti k požadovanému nastavení a cíli. A cílem u americké společnosti je neustálá výroba napětí a

Číst dál »

Proces ukončování hegemonie USA

Nacházíme se již těsně před nutnou a veřejnosti viditelnou transformací USA? Má do dlouhodobě běžícího procesu ukončování hegemonie USA vstoupit nějaký další významný katalyzátor? Jsou současné známé první výsledky revizí prezidentských voleb součástí onoho procesu? Jsou již připravené státní elity evropských zemí na “samostatné” řízení Evropy nebo chtějí raději dále olizovat zadek svému americkému páníčkovi a nadále se nechat pouze vodit za ručičku při terorizování vlastního národa? V jaké fázi světových změn se opravdu nacházíme?

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru