Slovensko – dříve nemyslitelné, brzy realitou!

Vývoj na Slovensku za posledních 5 let je solidním konceptuálním školením. Slovenský národ prochází velkou zkouškou a podle nás je viditelně nasměrováván k jasnému cíli! Oním cílem je jediná věc, zajistit bezproblémovou akceptaci převodu ŘÍZENÍ slovenské „státnosti“ pod správu Budapešti. Novým premiérem dle posledních informací bude Ľudovít Ódor. Slovenskému státu bude poprvé vládnout Maďar!

 

Tomuto tématu ohledně přechodu řízení slovenské státnosti pod maďarskou správu jsme se zde věnovali již několikrát [1]. Poslední slovenské vlády dělaly vše ve prospěch výše uvedeného cíle. Obdobný postup je též pozorován v dalších zemích Evropy, protože pokud chcete opět po 100 letech kompletně přetvořit Evropu, tak  musíte nejdříve zbourat ty staré základy, na kterých doposud stála a stále ještě stojí, tzn. současné evropské země.


Overtonovo okno

 

Dobré si ještě opětovně připomenout systém fungování Overtonova okna.

Joseph P. Overton vysvětlil způsob, jak se nepřijatelné může stát společenskou normou. Podle něj, každá společenská otázka má ve společnosti k dispozici určité pole přijatelných řešení, které nazývá okno možností. Pokud je zájem prosadit nějaké společensky nepřijatelné řešení, je nutné postupně posunovat toto okno možností odpovědí tak, aby se nejprve otevřela možnost vůbec posuzovat tuto záležitost v teoretické rovině. Později se legalizují společenské úvahy na dané téma za pomoci eufemizmů a nějakých výjimečných případů, čímž se záležitost posouvá do oblasti racionálna. Proces pokračuje popularizací jako podmínky posunu do oblasti reálné politiky. Nakonec se tak dosáhne stavu, kdy se přes naprostou nesmyslnost, nebo otevřené nebezpečí pro celou společnost, podaří legalizovat daný cíl. Prosazení homosexuálních sňatků (což je samozřejmě jen jeden milník na cestě k likvidaci rodiny) je typickým příkladem takového postupu.

 

Toto je jedna z možných obecných definic „Overtonova okna“, kdy se za použití této techniky ještě před cca 30 lety nemyslitelná věc stane postupem času realitou. Naivové tomu říkají přirozený vývoj, konceptuálně více zdatní tomu říkají ŘÍZENÍ.


Nástroje pro realizaci

 
Politické strany
 

Střednědobé globální procesy se plánují v řádech desítek let dopředu. Pro uskutečnění svých plánů potřebujete nějaké nástroje, které plně ovládáte a následně vlivem jejich používání si ty své cíle splníte. Pro realizování řídících procesů určitě potřebujete nikoliv pouze jeden konkrétní nástroj, ale samozřejmě jich je nutné mít k dispozici hned několik.


V případě narovnávání vztahů mezi Slováky a Maďary zmíníme ale právě pouze ten jeden z nich (resp. 2), který dle nás hrál jednu z nejpodstatnějších rolí. Tím důležitým nástrojem pro obrušování hran se stal politický subjekt, a to poprvé Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP) a podruhé MOST – HÍD polgári párt – občianska strana (MOST-HÍD)

 

Jen zmíníme některé indicie, které napovídají, co bylo ve skutečnosti jejich hlavní pracovní náplní. SMK-MKP byla založena dne 22. května 1998 a název strany MOST-HÍD hovoří za vše. Most? Odkud kam? Asociací mostu je ihned slovo „spojovat“, které nás dále nasměruje na slovo SPOJENECTVÍ. Absolutně není důležité původní ideologické zabarvení obou stran a vlastně ani poslední politické zabarvení Ľudovíta Ódora.


HERCI A KÁDŘI
 

Když se podíváte na kariéry velmi známých evropských politiků, tak jejich ideologické veletoče nejsou ničím šokujícím. Je to úplně normální politický JEV, který DAV (společnost) pravidelně a bezproblémově akceptuje, bohužel. No problem! Když víte, jak funguje skutečné ŘÍZENÍ států včetně jejich hierarchie, tak to ani jinak není možné. Jsme přesvědčeni, že politiky je potřeba dělit na HERCE (dvojník Biden, Fiala, Čaputová atd.) a KÁDRY (původní Biden, Trump, Babiš, Fico atd.). Hlavní rozdíl mezi nimi je ten, že KÁDR dokáže zadaný politický scénář plnit samostatně na základě vlastní kreativnosti, inteligence a vzdělání, kdežto HEREC samostatně řeší pouze vlastní moč a stolici.


My jsme si z toho vytvořili takovou vlastní obecnou poučku, která samozřejmě neplatí na 100%, a to: Když „Správci“ boří, tak do vedení státností angažují HERCE a politické neschopy. Když „Správci“ budují a tvoří, tak do vedení státností nebo nových říší angažují KÁDRY. Jakou situaci prožíváme teď? Myslíme, že odpověď je jednoduchá.


Z toho také vyplývá, proč se z vášnivých eurohujerů typu Fica nebo Babiše najednou stávají největší kritici Bruselu a zastánci konzervativních hodnot (proti Green Dealu, proti Gender agendě, proti migraci atd.). Myslíme, že KÁDŘI nemají právo na prosazování vlastního politického názoru, ale mají pouze právo na dělání politické činnosti na té nejvyšší úrovni dle zadaných „not“ od svého pána.

 

Malá nápověda – Během studené války, tzn. v období demontáže CCCP byla v některém ze států NATO ministrem obrany ŽENA? Přiznáme se, že jsme to nezkoumali a nekontrolovali, ale absolutně si to nedovedeme představit, a to už jenom z pozice určité znalosti rozdílného fungování ženského a mužského mozku při ŘÍZENÍ. Je to dáno přírodou (TVŮRCEM). Výjimka potvrzující pravidlo mohla být, ale ani to si nemyslíme! Proč tam jsou dnes? No, jo no …


Ľudovít Ódor

 

Nepochybujeme, že tento pán je opravdový KÁDR, který začne krok za krokem realizovat přechod ŘÍZENÍ Slovenské státnosti pod správu Budapešti. Viceguvernér slovenské centrální banky již dříve o sobě řekl [2] několik zajímavých věcí, jako například:


  • Na základní i střední škole se učil v maďarském jazyce, čili jako náctiletý ovládal slovenštinu jen pasivně. Slovensky jsem uměl asi tak jako Slovák anglicky, když se angličtinu učí jen na střední a základní škole. Až na vysoké jsem si zdokonalil slovenský jazyk a začal mluvit plynule dodal Ľudovít Ódor.
  • Ľudovít Ódor se domnívá, že otázky národnostních menšin byly na Slovensku větším tématem v minulosti, a to i proto, že někteří představitelé vyšších politických kruhů měli snahu rozdělovat společnost a třídit lidi podle původu. V současnosti se mi zdá, že jsme jakoby více tolerantní než před deseti lety. Už se nikdo nesnaží mluvit o tom, na co máme právo a na co ne, společnost se v tomto určitě posunula dopředu.
  • Ľudovít Ódor tvrdí, že cesta za kariérou je pro člověka s maďarskou národností na Slovensku o to náročnější, že se musí naučit ovládat jazyk na takové úrovni, aby se nebál mluvit a vyjadřoval se bez problémů. Naštěstí, já jsem měl vždy kolem sebe i šéfy, i spolupracovníky takové, kteří tento aspekt málokdy vnímali. Samozřejmě, když jsme šli na nějaké pivo, sem tam jsme si dělali legraci i z mého přízvuku, ale vše jen v dobrém dodal.

Jednoduchá otázka? Je to Slovák nebo Maďar? Je nad slunce jasné, že novým premiérem SR bude jmenován Maďar! Vzhledem k plánovanému novému uspořádání Evropy je toto logický krok právě v případě Slovenska. Je to nějaký průser pro slovenský lid v těchto neklidných dobách? My myslíme, že v žádném případě a věříme, že Slováci teď budou mít pro život o něco lehčí časy, než v oněch posledních 5-ti letech. V době testování na podvodný vir Covid-19 byli vystaveni absolutně největšímu teroru v Evropě, a tak si už zaslouží mít trochu klid.


Ľudovít Ódor


My předpokládáme, že Ľudovít Ódor je dosazený KÁDR, který připraví slovenskou státnost na finální část přechodu slovenského národa do nové evropské říše Mezimoří. Samozřejmě, že jeho agenda obsahuje i nemalé destrukční prvky. Opravdu jsme přesvědčeni, že to budou pro Slováky posléze na hodně dlouhou dobu dobré časy. Přejeme jim to a držíme palce! O Slovensku konkrétně v souvislosti s Mezimořím jsme již psali třeba tady [3] [4] [5].


Už jenom způsob informování u nás v ČR o této plánované změně ve vedení SR nás utvrzuje v tom, že Ľudovít Ódor si je skutečně vědom zadání, které má vykonat …


 

Závěrem

 

Většině z Vás, kteří čerpáte pro svůj světonázor informace hlavně z obdobných webových stránek, jako je ta naše, tak již dávno musí být jasné, že každý historický politický STAV (situace) na Zemi byl vždy výsledkem naplánovaných procesů a nikoliv výsledkem nějakých nahodilých jevů!

Každý trochu rozumný Slovák ví, že slovenský národ s počtem cca 5,5 milionů obyvatel si nemůže vládnout sám a nikdy tomu ani tak nebylo! Zrovna tak platí, že Čechy řídí a ovládá Praha, ale Prahu nikdy neovládali a neřídili Češi!


Opět můžeme vidět, že SVO na Ukrajině je pouze jeden z podprocesů globálního procesu, a to globálního procesu přestavby veškerých mezinárodních vztahů celého světa včetně vztahů mezi evropskými národy. Proces na Ukrajině je pouze ten nejviditelnější, protože je nejkrvavější!


Zdroje: refresher.cz, konceptualcz.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Přejít nahoru