Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Dynamika procesu přeměny Evropy

Události související s přeformátováním Evropy se na nás každodenně valí, že není jednoduché si vybrat konkrétní jevy, které nejlépe charakterizují nebo dostatečně demonstrují onen vývoj plánované postupné přeměny Evropy. Minule jsme článek zakončili zmínkou o Polsku, takže dnes plynule navážeme, protože tamější elity se s tím opravdu nemažou a sprintují k ukončení polské státnosti! A také o Maďarsku je nutné se zmínit ….


Nemůžeme si pomoci, ale současné vedení Polska se už delší dobu vyžívá ve vedení konfrontační rétoriky s většinou ze svých sousedů.


Polsko


Polská agresivní rétorika

Již delší dobu polští elitáři používají velmi agresivní styl vyjadřování k prezentaci svých politických názorů, a někdy by se dalo říci, že spíše svých požadavků. Tento trend v jejich chování má stále stupňující se tendenci, takže si opravdu nemůžeme myslet, že se jedná o nějaký nahodilý jev nebo o nějakou shodu náhod. To v žádném případě!


Ten, kdo toto chování organizovaně koriguje a řídí (v tomto případě to určitě nebude provádějící), tak zajisté sleduje tímto řízením nějaký cíl. Pokud všechny kolem sebe pravidelně “nasíráte”, tak to směřuje pouze k několika možným výsledkům, a to, že buď dostanete pořádně od někoho z nich “na budku” nebo, že Vás prostě ZRUŠÍ a přestanete existovat. Podíváme se trochu blíže na současné vztahy Polska s některými vybranými sousedícími státy.


Mapka současných polských mezistátních vztahů
Německo

Není smyslem se teď tady zaobírat složitou historií vzájemného vztahu těchto dvou států, ale každý průměrně vzdělaný jedinec ví, že jejich vzájemný politický vztah si prošel obdobím plné lásky a také obdobím plné nenávisti. V současné době to na lásku v žádném případě nevypadá, protože polští představitelé státu (nikoliv obyvatel) dělají maximum, aby se nynější vztah dostal do fáze nepřátelství a neustálé konfrontace!


Polsko přišlo téměř 80 let po druhé světové válce s požadavkem válečných reparací [1]. Ty však byly ošetřeny již v Postupimské dohodě z r. 1945. Vítězné mocnosti se tehdy domluvily, že Sovětský svaz bude odškodněn ze sovětské okupační zóny ve východním Německu a Polsku bude přiznán jeho podíl. Polsko je mimochodem největším čistým příjemcem finančních prostředků EU, jehož největším přispěvatelem je právě Německo. Německo nevidí žádný důvod pro polské reparační nároky. „Postoj spolkové vlády se nemění. Otázka reparací je uzavřena“, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí.


Pro předpřipravené budoucí evropské procesy není vůbec podstatné, kde je v tomto sporu pravda (s větší pravděpodobností to bude na německé straně), ale nejdůležitějším aspektem je rozehrání toho konfliktu! Na první opravdový tlak zvnějšku na polskou státnost je zaděláno ….


Česko

Vlivem probíhajícího vojenského konfliktu na Ukrajině by se dalo říct, že česko-polské vztahy jsou ideální a zalité sluncem. Právě ale vliv onoho konfliktu nám zajišťuje klamavý pohled na naše sousedské vztahy.


Spor o důl Turów byl ukončen, ale pokud se detailně podíváte na průběh cesty k uzavření dohody [2], tak si nemůžete nevšimnout zajímavého načasování. Dohoda byla podepsána na začátku února 2022, tzn. pár týdnů před zahájením ruské SVO na Ukrajině. Člověk se nemůže zbavit dojmu, že tak bylo učiněno pod nátlakem z nadnárodní úrovně, protože smlouva je pro ČR až hrozivě nevýhodná, ale globální politika si žádala narovnat v tu dobu špatný vztah mezi oběma zeměmi. Nedohoda v tehdejší době by narušila celý globální projekt na přeformátování Evropy, do kterého je samozřejmě zakomponována též rusko-ukrajinská vojenská operace. Vlivem nedohody by mohla vzniknout nepřesná reakce jednotlivých evropských států na tento vojenský konflikt a tomu muselo být zabráněno – každá figura na pomyslné šachovnici by se nemusela pohnout přesně požadovaným naplánovaným směrem!


S Turówem nemá problémy jen Česko, ale i Německo. Za polskou hranicí jim praskají domy, klesá zem, mizí voda. I oni se mohou bránit! Prozatím platná licence počítá s těžbou do konce roku 2044. Na první pohled to vypadá, že spor ohledně těžby v dole Turów byl ukončen. My si ale myslíme, že tato “hrací karta” byla jen dočasně uložena k ledu, protože její celý možný využitelný potenciál, který může být silně nápomocen k přeuspořádání starého kontinentu, nebyl ještě dostatečně “vytěžen”!


Kauza ohledně “krátké okupace” z června 2020 není také náhodná [3]. Polsko omylem vpadlo do České republiky a zabralo malý kousek jejího území, píší světová média jako americká zpravodajská televize CNN či britská BBC o kuriózním incidentu, kdy polští vojáci poblíž polské vesnice Pielgrzymów českým občanům podle médií bránili v přístupu k místní kapli ležící asi 30 metrů v hloubi českého území. Odhadujeme, že to byl vypuštěný takový malý balónek z nadnárodní úrovně, který zlehka mapoval veškeré reakce na tuto úmyslně provedenou provokaci. Polsko se ve 20. století zapletlo do několika vážnějších pohraničních sporů s Československem. Obě země spolu ve Slezsku vedly sedmidenní konflikt o kus území v roce 1919 a v roce 1938 Polsko část československého území kolem Bohumína anektovalo.


Toto jsou ohniska budoucího střetu, která budou zažehnuta v tu pravou chvíli! “Správci” svoje nástroje umí ovládat dokonale …. Česko-polské vztahy nejsou v žádném případě ideální. O dnešní zdání ideálnosti se starají placená MSM média a tato stejná MSM se v budoucnu postarají o přilévání oleje do ohně mezi tyto dva národy, a to přesně ve chvíli, až to bude potřeba a požadováno!


Bělorusko

Konflikt proběhnuvší na sklonku podzimu 2021 na polsko-běloruských hranicích maximálně narušil jejich sousedské vztahy. Tato uměle vytvořená migrace na společné hranici měla vícero úkolů a o jednom jsme tehdy psali zde [4]. Neustálé napětí mezi těmito státy je cílem “Správců”, protože tímto řídícím manévrem se opět přibližují ke svému cíli, a to k Nové Evropě.


Jedním z hlavních viditelných výsledků je megalomanská stavba zdi, která má údajně ochránit Polsko před přívalem ilegálních migrantů. Když v loňském roce migrační krize na polsko-běloruských hranicích vrcholila, Polsko do oblasti vyslalo tisíce svých vojáků a policistů, aby posílili pohraniční hlídky. Pohraniční oblast uzavřelo. V současné době je zeď hotová a všude je popisována skutečnost, jak ti zlí migranti tento plot už nikdy nepřekonají. Varšava tvrdí, že tak brání EU před migranty z Asie i Afriky, kteří se vloni snažili přes Bělorusko dostat nelegálně dál na západ.


Prozatím 180 km dlouhý a 5,5 m vysoký plot s ostnatým drátem

Všem, kteří se již trochu vyznají v globálních procesech řízení je jasné, že stavba nebyla stavěna kvůli migrantům z Asie i Afriky – to byl, a prozatím stále ještě je, pouze zastírací důvod. Skutečným důvodem této stavby je neprostupnost hranice mezi budoucí říší Mezimoří a Ruskou říší CCCP 2.0! Veškerá mediální mlha vytvořená kolem plotu je určena pro dav, aby tento plot s radostí přijal a nedával nepříjemné otázky. Po dobu trvání polské státnosti budou oficiální vztahy mezi Polskem a Běloruskem udržovány na nutném minimu.


Rusko

Na špatných vztazích s Ruskem v podstatě elita Poláků vystavěla existenci svého moderního státu po roce 1989. Po dobu trvání současného Polska se na tom nic nezmění a protitlak RF bude též kontinuální. Oproti Polsku má Ruská federace nekonečné zdroje na udržování onoho protitlaku! Myslíme, že tím je řečeno vše …..


Slovensko

Není nic turbulentního na slovensko-polských vztazích, ale je potřeba zmínit jednu podstatnou novinku! Polsko a Slovensko spojil plynovod, má zvýšit energetickou bezpečnost. Nebudeme to více komentovat. Pouze se zamýšlíme, jestli se připojilo Slovensko k polskému potrubí nebo západní Polsko ke slovenskému potrubí ….


Červeně označený 164 km dlouhý nový plynovod
Závěr

Současné Polsko ztrácí velmi rychle svou opodstatněnost existence z pohledu “Správců”. Vlivem deamerikanizace Evropy přijde polská státnost o svou zdrojovou stabilitu, a tak nebude mít možnost se ubránit vnějším tlakům svého okolí a není jiné cesty než takové, že se zhroutí! Pokud globální procesy budou nadále následovat své současné viditelné směry, tak jiná budoucnost pro Polsko, než určitá forma rozpadu, není možná.


Maďarsko


Navyšování určitého stupně subjektnosti Maďarska je každým dnem očividnější. Psali jsme o tom tady již mnohokrát, a tak se nebudeme zbytečně opakovat. Dalším potvrzením této skutečnosti je nadstandardní dohoda maďarské vlády s ruským Gazpromem o navýšení dodávek plynu nad rámec dlouhodobé smlouvy [5]. Zdrojové zajištění je podstatnou součástí budování budoucího lídra říše Mezimoří. To už snad musí vidět i slepý, že Budapešť už není dávno nějakým obyčejným členem EU, ale důležitým subjektem v novém uspořádání Evropy, který je plně podporován z nadnárodní úrovně řízení.


Orbán se snaží dlouhodobě a kontinuálně podporovat mladé rodiny v klasickém heterosexuálním složení a s tím samozřejmě souvisí i podpora porodnosti. Nově zavedené pravidlo ohledně interrupcí, kdy lékaři musí těhotným ženám uvažujícím o umělém potratu “předvést” životní funkce plodu, zapadá přesně do jeho prosazované křesťanské politiky. To jsou všechno záležitosti, které jdou naprosto proti liberálnímu přístupu v těchto otázkách právě degradující západní společnosti. Toto je evidentně směr, kterým se společnost na budoucím území Mezimoří bude ubírat.


A tímto se dostáváme k další řídící ohlášce, která proběhla MSM médii. Celý text zde [6]. Intuice nám neochvějně říká, že je to další vyslaný vzkaz řídícím evropským strukturám, ale musíme se přiznat, že ho nedokážeme ani trochu rozklíčovat. Pokud to někdo z Vás dokáže, prosíme, pošlete nám Vaši variantu rozluštění do kontaktního mailu [7]. Děkujeme.


Závěrem


Co bylo hlavním smyslem nebo poselstvím tohoto článku? Naší snahou bylo to, abychom posledním váhavým čtenářům v otázce skutečného řízení států definitivně otevřeli oči. Z výše popsaných procesů jasně vyplývá, že vlády všech států pouze plní zadání z nadnárodní úrovně a v žádném případě netvoří vlastní politiku založenou na potřebách lidu země, kterou “na oko” reprezentují a řídí.


Volby jsou pouze o tom, kdo a za jakých podmínek se “přicucne” ke státnímu rozpočtu! Způsob voleb je vymyšlen tak, aby jejich výsledek za žádných okolností nemohl ovlivnit dlouhodobě probíhající nebo naplánované procesy na planetě Zemi! Z toho důvodu je důležité sledovat PROCESY nikoliv herce typu Zelenského, Bidena, Fialy, Babiše nebo Trumpa atd. Oni jsou nedůležití šašci, důležité jsou procesy, které reprezentují. Dnes to krásně můžeme sledovat v USA v podobě přisouzených rolí skupinám Biden and company a Trump and company, které dovedou k rozpadu a přeformátování USA. Evropa funguje úplně stejně ….


Zdroje: idnes.cz, mzp.cz, aktualne.cz, novinky.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

"Očkovatelé" na Novém Zélandu se bojí o svůj život, když veřejnost povstává proti „pandemické genocidě“
Trump chce, aby NATO bylo stejnou raketou, jakou vždy bylo

Náhodný výběr

Historie peněz a uctívání Mammona (2. díl)

V druhém dílu našeho seriálu o historii peněz a “mamonářství” si přiblížíme základní fakta moderního bankovnictví, dále něco o Warlord Banking Families a také o počátku modelu centrálních bank. Moderní bankovnictví Původní moderní banky byly „obchodní banky“, které ve středověku vynalezli italští obchodníci s obilím. Jak lombardští obchodníci a bankéři rostli na základě síly obilných plodin na lombardských pláních, mnoho vysídlených Židů prchajících před španělskou perzekucí přitahovalo bankovnictví v Itálii. Židé nemohli držet půdu v

Číst dál »

Chobotnice přichází o svá chapadla (2. díl)

V závěrečném druhém dílu tohoto příspěvku se zaměříme na řízenou likvidaci českých liberálních stran a nemůžeme opomenout podvod s očkováním. Domácí politiku USA včetně americké situace ve světě si necháme na některý příští samostatný článek. Na úvod chceme osvětlit jednu podstatnou věc, která mnohým lidem uniká a to, že dosazený politický lídr v jednotlivých zemích často bývá managerem (vykonavatelem) vícero procesů! Jasnou ukázkou pro toto konstatování je premiér Babiš, a to si vysvětlíme. Ne úplně

Číst dál »

Kompromitace starých řídících struktur (2. díl)

Jak jsme se již zmínili v úvodní předešlé části článku, tak v jeho druhém závěrečném díle napíšeme něco o dalších procesech, a to konkrétně o energetické krizi a ukrajinském konfliktu. Je stále nutné se držet pravdivého sousloví: “Nic se neděje náhodně, vše souvisí se vším a tím pádem vše, co na planetě probíhalo a probíhá a bude probíhat, je nějakým subjektem řízeno – je to řízený proces! Tuto tezi je nutné nastudovat, pochopit a následně

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

VIDEO - Tetování je doslova integrováno do imunitního systému

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Léčebné metody

Ústava ČR

Nejnovější článek

Bílo-červení vše na Zemi ŘÍDÍ ze čtvrtého patra

V tomto příspěvku se trochu vrátíme v čase. Ukážeme Vám dva starší hudební výstupy. Informovaly nás o globálním procesu, který v současné době plně prožíváme. Objevili jsme je cca před 2 lety a už tehdy jsme z nich mnoho pochopili. Na veřejnou presentaci tenkrát ještě nebyla ta správná doba, ale nyní již tomu nic nebrání. Mnoha sebevzdělávajícím se lidem je už celá “hra” jasná, takže věříme, že “ring” je již volný …   První videoklip

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Byl USA odejmut status “četník světa”?

Na konci dubna se v americkém Kentucky udála letecká tragédie. Srazily se tam dva vrtulníky americké armády a díky tomu zemřelo 9 vojáků. Služba v jakékoliv armádě s sebou nese nemalé riziko a takovéto nehody jsou součástí života vojáků po celém světě, bohužel. Jenže tato událost podle nás informuje hlavně úplně o něčem jiném! Status “četník světa” bude mít nového majitele?   Soustrast všem pozůstalým, ale dále se již této zprávě budeme věnovat jenom z pohledu globálního řízení. Nepochybujeme, že to je hlavním poselstvím této tragické události. Ve své mnohoznačnosti není svého druhu první, jak brzy sami uvidíte, ale o tom až později.   Způsob informování   My jsme prvně tuto zprávu o neštěstí zaznamenali 30. března zde [1]. Z článku vyplývá, že ke střetu došlo kolem 22:00 místního času, takže incident je datován na

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru