Hebrejská bible se vrací domů …

Pravděpodobně nejstarší rukopis hebrejské bible se vrací domů. Ručně psaná 1100 let stará Bible zvaná Codex Sassoon se vrací zpět do Izraele, tzn. zpátky tam, kde ji písař vyhotovil. Vzácný rukopis byl ve středu 17. května 2023 v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů! Je na této informaci něco zvláštního, proč bychom jí měli věnovat větší pozornost? My si myslíme, že ano!

 

Dokonce si myslíme, že tato informace má obrovský globální význam. Tušíme, že jsme svědky ohlášení konce velmi významného nástroje „Správců“ pro globální ŘÍZENÍ, a to nástroje používaného několik posledních set let.


Židovská diaspora

 

Podle nás oním strukturním globálním nástrojem, který v této době začíná být postupně odstraňován, je kompletně celé ŘÍZENÍ spadající pod židovskou diasporu. Samozřejmě, že celý proces musí být postupný, protože by jinak zavládl po světě celkem velký neřiditelný chaos!


Mnoho náležitostí v souvislosti s prodejem Codex Sassoon na to ukazují, a to celkem dost nepokrytě! Některé si přiblížíme.


Nejstarší Tóra
 

„Toto je historický okamžik,“ řekl Elinatan Kupferberg, vědec a spisovatel z Lakewood, New Jersey. „Toto je nejstarší Tóra, která existuje„. My vnímáme obsah Tóry jako soupis pravidel pro GLOBÁLNÍ ŘÍZENÍ Země! A jelikož tato dávná pravidla nebudou pro následný nový způsob ŘÍZENÍ v nové epoše VODNÁŘE již zapotřebí, tak se vrací ze světa zpět na své místo vzniku, a to rovnou do muzea. Přesněji řečeno přesně tam, kam již nepotřebné a z již současného pohledu historické a nepotřebné věci patří! Ta předvedená symbolika je perfektní …


Muzeum židovského lidu v Tel Avivu
 

Codex Sassoon, v kůži vázaný, ručně psaný pergamenový svazek obsahující téměř kompletní hebrejskou Bibli, koupil bývalý americký velvyslanec v Rumunsku Alfred H. Moses jménem amerických přátel ANU a daroval Muzeu židovského lidu v Tel Avivu, uvedla v prohlášení aukční síň Sotheby’s. Určitě nesmíme zapomenout, že původní název muzea byl Muzeum židovské diaspory! Nyní se kniha vrací do Izraele a vrací se domů, řekla předsedkyně rady muzea.


Již zastaralé z vyšších sfér dodané „NOTY“ skončí doma na poličce u původních a podle nich dlouhodobě hrajících muzikantů!


Podpis odesílatele vzkazu

 

Dražba proběhla dne 17. května 2023, což je podpis obou křídel „Správců“ – 17.5. = 17+5 = 22. Další podstatné indicie: 1100 let stará Bible nebo částka 38 (3+8 = 11) milionů dolarů. Novinky o tom informovaly takto [1]:O prodeji rukopisu samozřejmě také referovali hlavní MSM „Správců“, a to The New York Times [2] a agentura Bloomberg [3]. Zajímavé je, že NYT použily příspěvek bez uvedení času uveřejnění, kdežto Bloomberg standardně konkrétně v čase 21:10 SELČ (21+1 = 22). Myslíme, že není vůbec žádný prostor pro pochybování o tom, jestli se jedná o „ohlášku“ ohledně GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ.

 

Západní civilizace

 

Je nad slunce jasné, že západní civilizace je hlavně produktem ŘÍZENÍ, které právě představuje židovská diaspora. Z našeho pohledu žijeme v době, kdy dochází k obrovským změnám vlivem vstupu do právě nového VĚKU, a to VODNÁŘE. Určitě to také souvisí s přicházející částečnou změnou fyzikálního fungování Země, a také s přicházející změnou v nastavení VĚDOMÍ lidstva atd. Toto je velmi obsáhlé téma, o kterém v tuto chvíli máme ještě málo znalostí, takže nemáme ani malilinkaté právo se do něho více detailněji pouštět.


Vliv přicházejících vnějších změn na ŘÍZENÍ

Ale i z těch málo již nabytých poznatků vyplývá, že starý způsob ŘÍZENÍ stylem ZASVĚCENÍ nových kádrů je již pro novou epochu nedostačující, protože přicházející vyšší „level“ nastavení VĚDOMÍ lidstva nebude již tak lehké OBLBNOUT!

 

Staré zasvěcené kádry se nechtějí pustit „madel“ ŘÍZENÍ, a tak se snaží tuto neodvratnou změnu oddalovat, jak jen to jde. K tomu potřebují ony jedy, které používají k našemu pravidelnému „otravování – trávení“. Způsoby, kterými tak činí, už ani neskrývají – potraviny, kosmetika, pití a samozřejmě chemtrails atd. „Správci“ ale již pravidelně ohlašují (neustále zde zveřejňujeme, co sami rozpoznáme), že odchod zmiňovaného zastaralého nástroje ze scény je neodvratitelný!


Biblická koncepce ŘÍZENÍ
 

Západní způsob ŘÍZENÍ lidstva již kdysi někdo pojmenoval jako BIBLICKOU KONCEPCE ŘÍZENÍ. Není třeba řešit rozdíly mezi Biblí, Tórou a Koránem, protože všechna tato náboženství mají jednoho společného „DIREKTORA“, a to „Správce“ Země. Jeho jeden z hlavních nástrojů se již „otupil“, již není adekvátně funkční pro nově přicházející podmínky, tak je čas se ho zbavit …


Oficiální kupující rukopisu při dražbě
 

Knihu zakoupila osoba se jménem Alfred H. Moses (Mojžíš). Každý ať se zamyslí nad tímto signálem sám nebo teprve následně si to dostuduje. Postava Mojžíše v biblickém projektu – pravda nebo fikce? Člověk se až skoro musí smát, jak je ten vzkaz dokonalý …


A tento pán Alfred H. Moses po proběhnuvší transakci pravil [4]: „Hebrejská Bible je nejvlivnější knihou v historii a tvoří základ západní civilizace. Raduji se, když vím, že patří židovskému lidu.“ Má smysl cokoliv dodávat?


Ještě jednou číslo 17

 

Už vícekrát jsme použili tuto formuli: Symbolem, číselnou mírou bible a biblické koncepce je v určité míře číslo 17! A to je zároveň další skrytý důvod, proč se dražba hebrejské bible konala sedmnáctého. Již několikrát jsme použili dle nás tato fakta, ale je důležité si je připomenout:


  • Jsme svědky reálného MATRIČNÍHO ŘÍZENÍ, tzn. řízení v podobě MATRIC-PŘEDURČENÍ! Toto řízení provádí ukončování řízení světa podle biblické koncepce, a to neznamená nic jiného, než konec nadřazenosti způsobu života podle západní civilizace.
  • Západní civilizace, považující se za křesťanskou, je ve své podstatě civilizací biblickou, ale její počátek byl položen ne ukřižováním Spasitele, jak to tvrdí teologický kánon a jak to podporuje oficiální historie, ale „useknutím“ hlavy Jana Křtitele.
  • Dva tisíce let trvala epocha „Ryb“, za ní, jak je známo následuje epocha „Vodnáře“. „Ryba“ je symbol biblické civilizace.
  • Symbol mrtvé ryby = konec západní civilizace.
  • Rusko není možné chápat jako státnost, stát nebo impérium, protože Rusko je civilizace.

Opakování matka moudrosti

 

Ještě zde okopírujeme část textu z našeho dřívějšího článku [5]. V tomto případě je to určitě vhodné:


Trump a Putin

 

Pokud číslu 17 přisoudíme konečně ten správný význam, tak práce těchto dvou „vyvolenců“ získává asi konečně pravdivý význam. Ještě to samozřejmě podrobíme většímu zkoumání, ale na první dobrou to vypadá, že oba politikové pracují na zničení koloniálního fungování západní civilizace. To je totiž jejich asi skutečné zadání od „Správců“, protože je třeba se držet PŘEDURČENÍ (napsaného scénáře), aby se nerozpadl nám prozatím těžko pochopitelný SYSTÉM fungování planety Země.


Donald Trump (Q = 17) a Vladimír Putin při práci.

Pokud se nemýlíme, tak potom je jasný jejich postoj k vakcinaci! Které národy jsou nejvíce proočkované? Které národy měly nejtvrdší restrikce? Kde se obrovsky zvýšila nadúmrtnost? Kde se ničí průmyslová výroba? Kde se omezuje svobodné cestování? Komu se odebírají ve velkém ZDROJE?

Západní civilizace založená na drancování svých protivníků byla hozena přes palubu tak, jak bylo PŘEDURČENO, a je to dobře! Pán Země zůstává stejný, ale jeho připravené nové nástroje k řízení na Zemi, budou snad pracovat v trochu lidštějším módu, nežli ty předešlé.


Závěrem

 

Myslíme, že vše důležité bylo výše popsáno. Spíše uděláme malou rekapitulaci.


Světu bylo oznámeno, že židovská diaspora jakožto strukturní systém nadnárodního globálního řízení je ukončována. Dále je ukončována západní civilizace jako nositelka biblického projektu. Tento projekt byl systémem globálního řízení, ale pro novou přicházející epochu Vodnáře je již nevyhovující.


Malé zamyšlení – pokud přijmeme fakt, že skok VĚDOMÍ lidstva na novou úroveň zákonitě přinese přístup k novým technologiím, asi nám v tuto chvíli nepředstavitelné úrovně, tak to s sebou přináší též nějaké větší nároky na lidstvo samé!

Pokud začnete obsluhovat technologie, které mají o dost větší možnosti způsobu využití, a to jak v pozitivní, tak v negativní rovině, tak budete nutně potřebovat mít společnost nastavenou na vyšší úrovni (morálku, myšlení, vztah k darovanému životu, empatii atd.). Jak této úrovně ve společnosti můžete dosáhnout? Uvedete každého člověka na světě do situace, kdy si musí VYBRAT … zrno se oddělí od plevele.


Pro implementaci onoho řídícího manévru do populace využijete svou stávající řídící strukturu, které se později chcete zbavit. Všechen hněv lidí se po odhalení snese právě na ni a skutečný strůjce ZKOUŠKY zůstane jako vždy anonymní a stále za oponou. Stará struktura řízení si nepovšimne té lsti, protože obdobnou akci již prováděla mnohokrát:Vše začíná být jasnější a jasnější …


Zdroje: novinky.cz, nytimes.com, bloomberg.com, anumuseum.org.il, timesofisrael.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Přejít nahoru