Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Hebrejská bible se vrací domů …

Pravděpodobně nejstarší rukopis hebrejské bible se vrací domů. Ručně psaná 1100 let stará Bible zvaná Codex Sassoon se vrací zpět do Izraele, tzn. zpátky tam, kde ji písař vyhotovil. Vzácný rukopis byl ve středu 17. května 2023 v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů! Je na této informaci něco zvláštního, proč bychom jí měli věnovat větší pozornost? My si myslíme, že ano!

 

Dokonce si myslíme, že tato informace má obrovský globální význam. Tušíme, že jsme svědky ohlášení konce velmi významného nástroje “Správců” pro globální ŘÍZENÍ, a to nástroje používaného několik posledních set let.


Židovská diaspora

 

Podle nás oním strukturním globálním nástrojem, který v této době začíná být postupně odstraňován, je kompletně celé ŘÍZENÍ spadající pod židovskou diasporu. Samozřejmě, že celý proces musí být postupný, protože by jinak zavládl po světě celkem velký neřiditelný chaos!


Mnoho náležitostí v souvislosti s prodejem Codex Sassoon na to ukazují, a to celkem dost nepokrytě! Některé si přiblížíme.


Nejstarší Tóra
 

“Toto je historický okamžik,” řekl Elinatan Kupferberg, vědec a spisovatel z Lakewood, New Jersey. “Toto je nejstarší Tóra, která existuje“. My vnímáme obsah Tóry jako soupis pravidel pro GLOBÁLNÍ ŘÍZENÍ Země! A jelikož tato dávná pravidla nebudou pro následný nový způsob ŘÍZENÍ v nové epoše VODNÁŘE již zapotřebí, tak se vrací ze světa zpět na své místo vzniku, a to rovnou do muzea. Přesněji řečeno přesně tam, kam již nepotřebné a z již současného pohledu historické a nepotřebné věci patří! Ta předvedená symbolika je perfektní …


Muzeum židovského lidu v Tel Avivu
 

Codex Sassoon, v kůži vázaný, ručně psaný pergamenový svazek obsahující téměř kompletní hebrejskou Bibli, koupil bývalý americký velvyslanec v Rumunsku Alfred H. Moses jménem amerických přátel ANU a daroval Muzeu židovského lidu v Tel Avivu, uvedla v prohlášení aukční síň Sotheby’s. Určitě nesmíme zapomenout, že původní název muzea byl Muzeum židovské diaspory! Nyní se kniha vrací do Izraele a vrací se domů, řekla předsedkyně rady muzea.


Již zastaralé z vyšších sfér dodané “NOTY” skončí doma na poličce u původních a podle nich dlouhodobě hrajících muzikantů!


Podpis odesílatele vzkazu

 

Dražba proběhla dne 17. května 2023, což je podpis obou křídel “Správců” – 17.5. = 17+5 = 22. Další podstatné indicie: 1100 let stará Bible nebo částka 38 (3+8 = 11) milionů dolarů. Novinky o tom informovaly takto [1]:O prodeji rukopisu samozřejmě také referovali hlavní MSM “Správců”, a to The New York Times [2] a agentura Bloomberg [3]. Zajímavé je, že NYT použily příspěvek bez uvedení času uveřejnění, kdežto Bloomberg standardně konkrétně v čase 21:10 SELČ (21+1 = 22). Myslíme, že není vůbec žádný prostor pro pochybování o tom, jestli se jedná o “ohlášku” ohledně GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ.

 

Západní civilizace

 

Je nad slunce jasné, že západní civilizace je hlavně produktem ŘÍZENÍ, které právě představuje židovská diaspora. Z našeho pohledu žijeme v době, kdy dochází k obrovským změnám vlivem vstupu do právě nového VĚKU, a to VODNÁŘE. Určitě to také souvisí s přicházející částečnou změnou fyzikálního fungování Země, a také s přicházející změnou v nastavení VĚDOMÍ lidstva atd. Toto je velmi obsáhlé téma, o kterém v tuto chvíli máme ještě málo znalostí, takže nemáme ani malilinkaté právo se do něho více detailněji pouštět.


Vliv přicházejících vnějších změn na ŘÍZENÍ

Ale i z těch málo již nabytých poznatků vyplývá, že starý způsob ŘÍZENÍ stylem ZASVĚCENÍ nových kádrů je již pro novou epochu nedostačující, protože přicházející vyšší “level” nastavení VĚDOMÍ lidstva nebude již tak lehké OBLBNOUT!

 

Staré zasvěcené kádry se nechtějí pustit “madel” ŘÍZENÍ, a tak se snaží tuto neodvratnou změnu oddalovat, jak jen to jde. K tomu potřebují ony jedy, které používají k našemu pravidelnému “otravování – trávení”. Způsoby, kterými tak činí, už ani neskrývají – potraviny, kosmetika, pití a samozřejmě chemtrails atd. “Správci” ale již pravidelně ohlašují (neustále zde zveřejňujeme, co sami rozpoznáme), že odchod zmiňovaného zastaralého nástroje ze scény je neodvratitelný!


Biblická koncepce ŘÍZENÍ
 

Západní způsob ŘÍZENÍ lidstva již kdysi někdo pojmenoval jako BIBLICKOU KONCEPCE ŘÍZENÍ. Není třeba řešit rozdíly mezi Biblí, Tórou a Koránem, protože všechna tato náboženství mají jednoho společného “DIREKTORA”, a to “Správce” Země. Jeho jeden z hlavních nástrojů se již “otupil”, již není adekvátně funkční pro nově přicházející podmínky, tak je čas se ho zbavit …


Oficiální kupující rukopisu při dražbě
 

Knihu zakoupila osoba se jménem Alfred H. Moses (Mojžíš). Každý ať se zamyslí nad tímto signálem sám nebo teprve následně si to dostuduje. Postava Mojžíše v biblickém projektu – pravda nebo fikce? Člověk se až skoro musí smát, jak je ten vzkaz dokonalý …


A tento pán Alfred H. Moses po proběhnuvší transakci pravil [4]: “Hebrejská Bible je nejvlivnější knihou v historii a tvoří základ západní civilizace. Raduji se, když vím, že patří židovskému lidu.” Má smysl cokoliv dodávat?


Ještě jednou číslo 17

 

Už vícekrát jsme použili tuto formuli: Symbolem, číselnou mírou bible a biblické koncepce je v určité míře číslo 17! A to je zároveň další skrytý důvod, proč se dražba hebrejské bible konala sedmnáctého. Již několikrát jsme použili dle nás tato fakta, ale je důležité si je připomenout:


  • Jsme svědky reálného MATRIČNÍHO ŘÍZENÍ, tzn. řízení v podobě MATRIC-PŘEDURČENÍ! Toto řízení provádí ukončování řízení světa podle biblické koncepce, a to neznamená nic jiného, než konec nadřazenosti způsobu života podle západní civilizace.
  • Západní civilizace, považující se za křesťanskou, je ve své podstatě civilizací biblickou, ale její počátek byl položen ne ukřižováním Spasitele, jak to tvrdí teologický kánon a jak to podporuje oficiální historie, ale „useknutím“ hlavy Jana Křtitele.
  • Dva tisíce let trvala epocha „Ryb“, za ní, jak je známo následuje epocha „Vodnáře“. „Ryba“ je symbol biblické civilizace.
  • Symbol mrtvé ryby = konec západní civilizace.
  • Rusko není možné chápat jako státnost, stát nebo impérium, protože Rusko je civilizace.

Opakování matka moudrosti

 

Ještě zde okopírujeme část textu z našeho dřívějšího článku [5]. V tomto případě je to určitě vhodné:


Trump a Putin

 

Pokud číslu 17 přisoudíme konečně ten správný význam, tak práce těchto dvou „vyvolenců“ získává asi konečně pravdivý význam. Ještě to samozřejmě podrobíme většímu zkoumání, ale na první dobrou to vypadá, že oba politikové pracují na zničení koloniálního fungování západní civilizace. To je totiž jejich asi skutečné zadání od „Správců“, protože je třeba se držet PŘEDURČENÍ (napsaného scénáře), aby se nerozpadl nám prozatím těžko pochopitelný SYSTÉM fungování planety Země.


Donald Trump (Q = 17) a Vladimír Putin při práci.

Pokud se nemýlíme, tak potom je jasný jejich postoj k vakcinaci! Které národy jsou nejvíce proočkované? Které národy měly nejtvrdší restrikce? Kde se obrovsky zvýšila nadúmrtnost? Kde se ničí průmyslová výroba? Kde se omezuje svobodné cestování? Komu se odebírají ve velkém ZDROJE?

Západní civilizace založená na drancování svých protivníků byla hozena přes palubu tak, jak bylo PŘEDURČENO, a je to dobře! Pán Země zůstává stejný, ale jeho připravené nové nástroje k řízení na Zemi, budou snad pracovat v trochu lidštějším módu, nežli ty předešlé.


Závěrem

 

Myslíme, že vše důležité bylo výše popsáno. Spíše uděláme malou rekapitulaci.


Světu bylo oznámeno, že židovská diaspora jakožto strukturní systém nadnárodního globálního řízení je ukončována. Dále je ukončována západní civilizace jako nositelka biblického projektu. Tento projekt byl systémem globálního řízení, ale pro novou přicházející epochu Vodnáře je již nevyhovující.


Malé zamyšlení – pokud přijmeme fakt, že skok VĚDOMÍ lidstva na novou úroveň zákonitě přinese přístup k novým technologiím, asi nám v tuto chvíli nepředstavitelné úrovně, tak to s sebou přináší též nějaké větší nároky na lidstvo samé!

Pokud začnete obsluhovat technologie, které mají o dost větší možnosti způsobu využití, a to jak v pozitivní, tak v negativní rovině, tak budete nutně potřebovat mít společnost nastavenou na vyšší úrovni (morálku, myšlení, vztah k darovanému životu, empatii atd.). Jak této úrovně ve společnosti můžete dosáhnout? Uvedete každého člověka na světě do situace, kdy si musí VYBRAT … zrno se oddělí od plevele.


Pro implementaci onoho řídícího manévru do populace využijete svou stávající řídící strukturu, které se později chcete zbavit. Všechen hněv lidí se po odhalení snese právě na ni a skutečný strůjce ZKOUŠKY zůstane jako vždy anonymní a stále za oponou. Stará struktura řízení si nepovšimne té lsti, protože obdobnou akci již prováděla mnohokrát:Vše začíná být jasnější a jasnější …


Zdroje: novinky.cz, nytimes.com, bloomberg.com, anumuseum.org.il, timesofisrael.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

"Očkovatelé" na Novém Zélandu se bojí o svůj život, když veřejnost povstává proti „pandemické genocidě“
Trump chce, aby NATO bylo stejnou raketou, jakou vždy bylo

Náhodný výběr

Kulturní fronta jako nástroj k ovládání mas (1. díl)

Od 20. století účelově vydržovaná společenská kasta jako propagandistický nástroj každého dosud proběhnuvšího režimu. Herci, herečky, zpěváci, zpěvačky, baviči, šašci………! Přeplacení vědomí i nevědomí manipulátoři jako donašeči nových trendů, nové morálky, nového způsobu života. Najímaní “soudci” všeho a všech. Proč je široká část veřejnosti napodobuje, kopíruje?   Naše kulturní fronta svou skutečnou morálku a pravou tvář vždy veřejně deklaruje přísahou vládnoucí vrchnosti a to i často v Národním divadle např. Říši a Adolfu Hitlerovi (1942),

Číst dál »

Papež, Vatikán, RKC a Slovensko

Na čtyřdenní návštěvu slovenské kolonie přijel šéf jednoho satanistického spolku, aby zkontroloval poddané a rozdal patřičné příkazy. No dobře, tak už slušně. Na čtyřdenní návštěvu Slovenska přijel papež římskokatolické církve František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, aby na svátek Panny Marie navštívil slovenské poutní místo Šaštín. Na fotce Pope zdraví dav na Filipínách v roce 2015.   Oficialitám a slušnosti bylo učiněno za dost a teď už opravdu vážně a pravdivě. Na úvod si hned

Číst dál »

Přímočarý Orbán jasně signalizuje …

Český politolog Petr Fiala neustále vysílá nějaké signály, kterým nikdo v Evropě nepřisuzuje žádnou váhu, a to ani v době českého předsednictví EU! Ale pak jsou také politické signály, ke kterým má potřebu se vyjadřovat každý, protože je vysílá politická figura, která pracuje zcela na jiné úrovni. Na tomto “levelu” pracuje zajisté nějaký Viktor Orbán!   Při nedělním přátelském fotbalovém zápase Maďarska proti Řecku se maďarský premiér prezentoval před objektivy MSM šálou, která okamžitě vyvolala

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

VIDEO - Tetování je doslova integrováno do imunitního systému

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Léčebné metody

Ústava ČR

Nejnovější článek

Bílo-červení vše na Zemi ŘÍDÍ ze čtvrtého patra

V tomto příspěvku se trochu vrátíme v čase. Ukážeme Vám dva starší hudební výstupy. Informovaly nás o globálním procesu, který v současné době plně prožíváme. Objevili jsme je cca před 2 lety a už tehdy jsme z nich mnoho pochopili. Na veřejnou presentaci tenkrát ještě nebyla ta správná doba, ale nyní již tomu nic nebrání. Mnoha sebevzdělávajícím se lidem je už celá “hra” jasná, takže věříme, že “ring” je již volný …   První videoklip

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Byl USA odejmut status “četník světa”?

Na konci dubna se v americkém Kentucky udála letecká tragédie. Srazily se tam dva vrtulníky americké armády a díky tomu zemřelo 9 vojáků. Služba v jakékoliv armádě s sebou nese nemalé riziko a takovéto nehody jsou součástí života vojáků po celém světě, bohužel. Jenže tato událost podle nás informuje hlavně úplně o něčem jiném! Status “četník světa” bude mít nového majitele?   Soustrast všem pozůstalým, ale dále se již této zprávě budeme věnovat jenom z pohledu globálního řízení. Nepochybujeme, že to je hlavním poselstvím této tragické události. Ve své mnohoznačnosti není svého druhu první, jak brzy sami uvidíte, ale o tom až později.   Způsob informování   My jsme prvně tuto zprávu o neštěstí zaznamenali 30. března zde [1]. Z článku vyplývá, že ke střetu došlo kolem 22:00 místního času, takže incident je datován na

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru