Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Klíčová bitva o naše duše?

Po delší době opět nastala situace, kdy jsme nuceni porušit naše interní pravidlo! To spočívá v tom, že veškeré příspěvky na tomto webu jsou plně výsledkem naší tvůrčí práce. Již 2x nebo 3x jsme ho nedodrželi a musíme konstatovat, že tento článek se stane dalším v pořadí.


Text, který zde zkopírujeme je tak mimořádný, že to považujeme za nutnost, spíše povinnost. Přiznáme se, že k cca 60-70% obsahu onoho článků jsme se vědomostně již také dopracovali, ale některá fakta jsou pro nás absolutní novinkou. Sledujeme více alternativních směrů zabývajících se hledáním skutečné pravdy o historii lidstva včetně pravdy o důvodech současného dění na Zemi.


Myslíme si, že tento text je prvním, který jsme četli, a který úspěšně “staví” určitý most mezi řídící platformy Q a ruskou KOB. Předpokládáme, že po jeho přečtení pochopíte, že obě platformy nejsou 100% pravdou a zároveň si přívrženci obou stran přiznají, že každá má v sobě úmyslně vloženou podstatnou manipulativní a lživou část. Proč? Protože mají stejného šéfa …


Převzatý text


„Očkování proti covidu způsobuje oddělení lidské duše a ducha od fyzického těla, což má dalekosáhlé důsledky také pro život po smrti. Právě z transhumanistického hnutí vzešlo očkování proti covidu. Očkování proti covidu totiž slouží k ukotvení transhumanistické agendy v našich tělech.“

– Thomas Mayer


Poznámka: Před rokem jsem napsal ten vůbec nejdůležitější článek za poslední tři roky, založený převážně na fenomenální práci Thomase Mayera. O rok později vydávám druhou tuto jeho část. Protože je to naprosto zásadní znalost pro každého duchovního bojovníka, aby si byl vědom toho, jak by mohl projít tímto časem přechodu s odvahou, vírou a s milostí a být tak mocným služebníkem pro Božství, protože jsme právě v duchovní válce na okultních úrovni.
Godspeed
Bernhard Guenther


Úvod


Jak jsme prozkoumali v předchozím článku [1] na základě práce Thomase Mayera, tak injekce „vakcíny“ na COVID má dalekosáhlé velice škodlivé účinky nejen na lidské tělo, ale hlavně na duši, ducha, zasahuje do vývoje duše a ovlivňuje i posmrtný život a budoucí inkarnační cykly.


Celá Mayerova kniha [2] „Vakcíny proti koroně z duchovní perspektivy – důsledky na duši a ducha a život po smrti“ je nyní již k dispozici také v angličtině. Jeho práce také potvrdila to, co jsem ve svých textech a videích v průběhu let dlouho naznačoval, což je o závěrečné agendě konce hry z okultní (skryté) hyperdimenzionální perspektivy – uzamčení lidstva do frekvenčního vězení, vytlačení lidských duší [prostřednictvím genetické modifikace] a připrava našeho těla jako inkarnační nádoby pro démonické nefyzické [hyperdimenzionální] bytosti, které je mají převzít a nadále vlastnit.


COVID vaxx byl tedy jakýmsi trojským koněm, který vlastně jen položil základy pro okultní past transhumanismu, ukradení těla a sběr duší, právě prostřednictvím tohoto masového očkování, a to hyperdimenzionálními okultními silami a soratickými duchy pracujícími prostřednictvím svých loutkových farmaceutických vědců a všech užitečných idiotů v médiích a vládách. Mayer dospěl k tomuto závěru:


„Očkování proti covidu pochází z transhumanistického hnutí. Očkování proti covidu slouží k ukotvení transhumanistické agendy v našich tělech.“

– Thomas Mayer


V tomto článku půjdeme ještě hlouběji do nepříznivých duchovních / metafyzických důsledků očkování proti COVID a jak to souvisí s transhumanismem, právě když vstupuje Pluto do Vodnáře, protože vše se bude ještě stále více zintenzivňovat. Podíváme se na dění okolo nás z okultní úrovně a ve světle hyperdimenzionální manipulace lidstva, nastíníme jak to souvisí s koncem Atlantidy a starověkého Egypta, s kolektivní karmou, s rozštěpením lidstva, a s nebezpečím „Nového pádu lidstva“, který bude mít za následek rozpad, destrukci a nutnost opakovat další cyklus .


Než ale začneme, chci učinit opět ono důležité odmítnutí odpovědnosti podobné jak tomu bylo i v mém předchozím článku na toto téma:


Informace uvedené v tomto článku a v Mayerově knize rozhodně nejsou žádné snadné čtení a mohou být také vnímány jako velmi temné či děsivé. Musíme si však dávat velký pozor na jakoukoli paranoiu, příliš negativní myšlení (tedy na četnost strachu ze zkázy a chmur) a na přílišné zobecňování. I když naše situace může vypadat zoufale a znepokojivě, musíme přesto zůstat nereaktivní a objektivní, jak nejlépe to umíme. Mayer tento bod zdůraznil i ve své knize.

V dnešním „hnutí za pravdu“ a v „konspiračním světě“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních pocitů plných stínových projekcí.


Následující informace mohou být také snadno zneužity a překrouceny kýmkoli bez zakotveného psychologického, duchovního základu a bez sebeuvědomění – což je bohužel velmi běžné mezi těmi všemi samozvanými „červenými pilulkami“ tedy lidmi uvízlými ve strachu, zkáze a temnotě, kteří nejsou zapojeni do žádné psycho-spirituální práce na sobě, traumatické práce a práce se svými stíny, ale zároveň mají tendenci projektovat svou nevědomou bolest a trauma na okolní svět a ostatní.


Znalosti nás však chrání a my nepoznáme „řešení“, pokud nevíme, s čím že to máme co do činění. Vždy si pamatujte, že vše má svoji vyučovací funkci ve světle většího obrazu evoluce vědomí, včetně toho, co my sami vnímáme jako zlo.


COVID vaxx byl propagován po celém světě miliardami dobře míněných, ale zavádějících informaci od lidí s kontrolovanou myslí a to hlavně prostřednictvím strachu , kteří s ním souhlasili, protože si mysleli, že udělali správnou věc. Ve svých myslích naplněných démony wetiko také nutili ostatní, aby dělali totéž. Nemějte k nim ale poroto nenávist ani je z ničeho neobviňujte, protože to je to, co tyto okultní síly, které se jich nyní zmocnily, přesně chtějí, abyste to udělali také vy. Zkontrolujte místo toto své vlastní stínové projekce a past nadřazenosti. Nazývat je „covidioty“ nebo „ovcemi“ je totiž naprosto sebezničující a jen to živí okultní síly vašimi projekcemi.


Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, každý je ovlivněn tou vakcínou poněkud odlišně a na individuálním základě, takže rozhodně nemůžeme generalizovat. Je zde mnoho známých i neznámých faktorů: to, kolik dávek/posilovačů člověk dostal, úroveň jeho bytí tedy vývoj duše v průběhu životů, jeho duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co je pro mysl asi nemožné pochopit.


Toto je totiž vlastně jen začátek závěrečné koncovky a válka je vedena skrze nás samé na mnoha neviditelných úrovních: je to „mimozemská invaze“ skrze naše těla, která ovšem začala již před velmi dlouhou dobou, tisíce let nazpět, velmi daleko před současnou plandemií.


Pokud jde o „řešení“, řekl jsem to již mnohokrát předtím a stává se to stále zřejmějším:


Je to ona Velká práce vtělení duše a hluboká psycho/duchovní práce na nalezení pravdy o našem Bytí, na ukotvení Božské Síly uvnitř nás samých jako převodníku Boží Vůle, je tou naší vůbec nejdůležitější prací a úkolem pro příštích 20 letech, než se okno během této doby přechodu zavře, nejen pro nás, ale pro celé lidstvo.


Ztělesnění lidské duše JE protijedem na tuto agendu sklizně duší.


Mnozí jsou k tomu povoláni. Málokdo se však rozhodne hovor přijmout. Příliš mnoho lidí je stále rozptylováno vlastními stíny na zdi právě tím, že vše externalizují a nevidí to vše jako hlubší a větší lekce ve světle evoluce vědomí. Nebo tomu nechají vlastní setrvačnost, použijí výmluvy, svoji lenost, nepozornost a jakékoliv bezduché rozptýlení, aby stálo v cestě tomu, co je vůbec to nejdůležitější.


Pamatujte si, že od okamžiku, kdy se narodíte, žijete ve vypůjčeném čase. Neplýtvejte s ním proto na triviální věci. Zůstaňte plně soustředění.


Na konci článku pokud si ho dokážete celý přečíst a netrpíte krátkou pozorností což je maticový program sám o sobě, tak uvidíte, co vše je v sázce.


Je zde ale také velmi mnoho neznámého, a je to plně v rukou Božství, protože nikdo nemůže vidět „okem Božského“. Takže potřebujeme víru a důvěru, ale ne nějakou slepou víru/důvěru. Musíme použít a zapojit naši vůli aby se zapojila do práce s duchem bojovníka, protože existuje velmi mnoho temných sil, které nás odvádějí od Pravdy a od vlastního Já.


Budoucnost sice ještě není vytesána do kamene, ale je jisté že nás čeká dost divoká jízda, která ale teprve sotva začala. Poslední tři roky byly jen předehrou. Nedovolte proto, aby vás jakkoliv přemohl třeba strach, starosti, zkáza a chmury, protože to je přesně to, co tyto temné síly přitahuje a co chtějí, abyste se tomu oddávali.


Ale nepodceňujte ani to, co je v sázce. Máme práci, kterou musíme vykonat, protože je to bitva o naše vlastní duše, a to doslova, ale radujte se z toho jako duchovní bojovník, jako který jste sem přišli ve službě Božství. Přihlásili jste se k tomu totiž už dávno. Vnímejte to jako velkolepou příležitost pro skutečné probuzení se. Vzpomeňte si na své poslání a co je nejdůležitější, pamatujte přitom na sebe.


Jsem nesmírně vděčný Thomasi Mayerovi a ostatním odpadlíkům, kteří nedávno udělali takovou úžasnou práci a přišli s objevy, které budu citovat v tomto článku spolu s mými vlastními komentáři a souvisejícími informacemi a výzkumem.


Další výzkum na základě mimosmyslového vnímání vakcíny proti covidu


Druhá část Mayerovy knihy obsahuje zprávy o výzkumu duchovních účinků COVID vaxx a očkování obecně různými lékaři a výzkumníky. Připomínáme, že veškerý materiál a výzkum prezentovaný v Mayerově knize jsou založeny převážně na práci Rudolfa Steinera, takže tento „rozumný výzkum“ je z větší části viděn optikou antroposofie.


Když už mluvíme o Steinerovi, tak pro osvěžení paměti, zde jsou některé výňatky z jeho rozhovorů z doby před více než 100 lety (převzaté z Mayerovy knihy – některé z nich jsem citoval již dříve), kde mluvil o škodlivých účincích vakcín na lidskou duši, a o tom, jak to zatvrzuje lidi více k materialismu a odrazuje je od jakékoliv duchovní aspirace.


Pověrčivost o bakteriích jako o příčině nemocí povede až k hrozné víře ve vyšší autoritu:

„Když se dnes lidé vysmívají duchům středověkých pověr, mohli bychom říci: No jo, ale změnilo se v tomto ohledu vůbec něco? (…) Copak se dnes lidé nebojí mnohem více duchů než se báli tehdy? (…) Přinejmenším tito středověcí duchové byli ještě slušní duchové, ale dnešní zárodeční duchové jsou příliš mrňaví a neslušní, aby ospravedlnili lidský strach, který je navíc teprve v počátečním stádiu a který nakonec povede k tomu, že lidé upadnou do té dosud nejhorší víry v nějakou autoritu, pokud jde o záležitosti okolo zdraví.


Materialistická medicína nakonec napáchá obrovské škody:

Vše, co souvisí s rozvojem současnéí západní medicíny, bude silně podporováno materialistickým směrem. Lidé získají instinktivní vhled do léčivých vlastností určitých látek a určitých postupů, což ovšem způsobí obrovské škody, ale toto poškození bude přesto nazýváno prospěšným. Nemocní budou nazýváni zdravými. (…) Lidé budou upřednostňovat to, co vždy povede určitým směrem a ke špatnému zdraví. (…) Bude možné nastavit věci zcela podle egoistických motivů tak, aby buď přivodily nemoci a nebo aby je nezpůsobily.“


Lidé budou naočkováni proti predispozici k duchovním myšlenkám:

„Z jistých vysokých kruhů se materialistický věk snaží paralyzovat veškerý duchovní vývoj lidstva, zcela ho znemožnit; Přimět lidi, aby ho odmítli jednoduše na základě svého temperamentu, svého charakteru, aby odmítali cokoli duchovního, aby to považovali za bláznovství. Tato tendence – u některých lidí je patrná již dnes – se ale bude jen neustále zvyšovat. Většina lidí bude dokonce toužit po tom, aby tato myšlenka, že cokoliv duchovního je bláznovství, je šílenství, byla všeobecně přijata!


Bude učiněn pokus o dosažení tohoto cíle tím, že proti tomu budou vyvinuty očkovací látky, takže stejně jako byla vyvinuta očkování na ochranu proti nemocem, budou vyvinuty určité inokulanty, které působí na lidské tělo tak, že již neposkytne žádný domov duchovním sklonům duše. Lidské bytosti budou naočkovány proti predispozici k duchovním myšlenkám.“


Děti budou očkovány, aby se zbavily svých „duchovních tendencí“:

Řekl jsem vám, že duchové temnoty budou inspirovat své hostitele, všechny ty lidi, ve kterých budou přebývat, aby našli oinokulant, který by již od útlého věku vyhnal z duší prostřednictvím fyzického těla jakékoli duchovní sklony. Tak jako je dnes tělo očkováno proti tomu či onomu , tak v blízké budoucnosti budou děti očkovány nějakou látkou, kterou jistě bude možné již brzy vyvinout, takže po tomto očkování budou lidé imunní vůči „pošetilosti“ rozvíjet v sobě jakýkoli duchovní život, což je samozřejmě pošetilost míněná v materialistickém smyslu.


Materialističtí lékaři dostanou za úkol vymítat duše z lidstva:

„[Přijde čas]… kdy bude řečeno: Je patologické, aby lidé vůbec mysleli na ducha a duši. Jen ti lidé, kteří jsou zdraví, mluví pouze o svém těle. Za symptom nemoci bude považováno, pokud se lidská bytost začne vyvíjet takovým způsobem, že přijde s myšlenkou na to, že existuje duch nebo duše. – Tito lidé budou považováni za nemocné. A můžete si být jisti, že proti tomu bude nalezen vhodný lék.


V době Konstantinopolského koncilu byl duch oficiálně zrušen. Duše bude nyní zrušena lékem. Za zdravý rozum se bude považovat vývoj vakcíny, která bude působit na organismus tak, aby se u tohoto lidského těla nikdy nevyvinula myšlenka na to, že existuje duše a duch. – Takto ostře se budou střetávat dva světonázory.


Člověk bude muset přemýšlet o tom, jak rozvíjet koncepty a myšlenky schopné vyrovnat se se skutečnou realitou, s realitou ducha a duše. Ostatní, ti nástupci dnešních materialistů, budou ale hledat vakcínu, která učiní tělo „zdravým“, což vlastně jen znamená, že toto tělo nebude skrze svou konstituci již nikdy mluvit o takových hloupostech, jako je duše a duch, ale bude tím správným „zdravým způsobem“ mluvit o silách, které žijí ve strojích a nebo v chemii. které tvoří planety a slunce v kosmické mlhovině. Toho bude dosaženo fyzickými/tělesnými procedurami. Materialističtí lékaři dostanou za úkol vymýtit duše z lidstva.“


Steinerovo předběžné varování před „zrušením duše prostřednictvím léku„, „Lidské bytosti budou naočkovány proti predispozici k duchovním idejím“, “ před vytvořením strašlivé víry v autoritu, pokud jde o záležitosti zdraví„ a před příklonenm lidí k většímu zatvrzování se v materialismu, se totiž váže přímo k dnešní agendě transhumanismu a k tomu všemu, čeho jsme byli svědky od začátku plandemie.


Asurové a mocnosti temnoty


Německý spisovatel a učitel jógy Heinz Grill poskytl poměrně přesvědčivý pohled na „kosmickou energii“ v posledních třech letech, zejména v roce 2021 – kdy „temný stínový přízrak“, jak to nazval, který sestoupil na celé lidstvo a sice v různé míře, ale přesto ovlivnil každého . Vysvětluje to také hodně o tom, proč tolik lidí podlehlo strachu a proč dokonce i tolik duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy bylo uneseno Asurami, zažívali obrovský stres, tlak, nátlak od druhých lidí a někteří dokonce podléhali všem druhům pochybností.


Nyní, v roce 2021, bude mnoho jednotlivců, kteří vyvíjejí dobré, ale bohužel ne zcela dostatečné úsilí v progresivním hledání pravdy, dotlačeno do extrémně stresujících situací. Zažívají tlak, formální nátlak, zažívají stavy slabosti a nakonec té slabosti podlehnou při formování myšlenek, které je dovedou ke všem druhům pochybností. Pokud jejich odhodlání není pevné a totální od samého počátku, zmocní se jich duch dnešní doby, tj. propaganda a břemeno strachu. Návrhy doby přemohou mnoho duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy právě vlivem Asurů.


Při pohledu zvenčí se v lidstvu odehrávají takové podobné pravidelné výjevy pronásledování myslících lidí. Ale skutečnost, že toto pronásledování samostatně myslících lidí nebo všech těch lidí, kteří se odváží udělat byť by jen malý krok k samostatnému myšlení, může kdykoli nastat, je důsledkem proudění síly z Asury, bytosti, která se skutečně zformovala ve vesmíru. Dá velkou sílu všem těm, kteří mají sadistické sklony a kteří si doslova dělají sport z pomlouvání ostatních. Budou sice demonstrovat až fascinující výmluvnost, ale zprostředkovávat přitom jen čisté projekce.


Jak je možné, že všichni ti, kteří vynaložili sice dobré, ale ne zcela dostatečné úsilí, jsou také odhozeni? Co se stane, je toto: Stínová postava neustále vysílá své neviditelné síly. Chová se jakojakýsi tajný neviditelný ozařovací satelit. Účinné a skutečně existující štíty před vesmírnými silami a před touto jejich formou jsou zde přítomny, stejně jako různé jiné neviditelné účinky z různých planet. Nebylo by asi špatné říci, že tato stínová postava nebo potemnělá obrazovka ve vesmíru působí jako další planeta v kosmickém stvoření. Události roku 2021 lze pravděpodobně pochopit pouze tehdy, vezmeme-li v úvahu i tuto sféru vlivu, která vychází ze sadistických a projektivních lidí, působí nahoru a nakonec vyzařuje zpět dolů z vesmíru.


Jak již bylo zmíněno, tato asurská, temná a mocná postava je tvořena souhrnem činů pomluv a vyloučení, které utrpěli dobří vědci a moudré osobnosti, tvořící svou vlastní mocenskou jednotku. Je to jako velká bytost, která je také známá i v mnoha jiných esoterických školách, jako je třeba rosekruciánská škola, a kde je označována jako takzvaný elementál. Zde se pouze proměnil v kosmického elementála. Každý, kdo jde duchovní cestou a kdo má nyní pochybnosti nebo se noří do konfliktů a strachů se svou duší, protože má jen základní prahové zkušenosti, tak také velmi snadno sklouzne do chapadel této tiše aktivní temnoty vesmíru. Navenek proto může zažívat problémy ve vztazích nebo existenční problémy.


Tento vnější život se všemi svými nepohodlnými a konfliktními požadavky mu dává důvod k úzkosti. Ve stresu každodenního života se zapomíná soustředit na ideály a chybí mu jasné kroky pozorování a vnitřního dialogu směrem k vynořujícímu se cíli. V tísni pozemských strastí náhle ale v sobě zakouší všeobjímající bytost, jako by ho cizí mateřská náruč ochraňovala. Ale je to vlk, který natahuje tlapu; Pouze ještě jen není rozpoznán jako vlk v temnotě dané situace. Následuje krátký okamžik bezstarostnosti a sebeodevzdání. Cíle a veškerá představa o budoucnosti jsou rázem ztraceny.


Aspirant si uvědomí, že náhle, s natažením z tlapy mateřské vlčice, jeho obavy ustoupí a tento stavje pociťován jako by se uvolňovaly šrouby každodenního života. Ti, kteří se nyní spojí s touto bytostí zdánlivě krásné relaxace, rychle pocítí obrovskou úlevu a vyvinou si jakousi pseudoblaženost. Cítí ohromnou úlevu od předchozího napětí. Zároveň si všímají, jak jsou náhle odcizeni od předchozí minulosti, a už nechtějí dál lpět na svém dřívějším úsilí o hledání pravdy a hledání spravedlnosti. Ve stavu, do kterého nyní vstupují, se navždy loučí s tou napětím nabitou realitou při hledání pravdy. Vstupují do temné ulity spolu s odporným vyzařujícím elementálem nebo Asurou.“

– Heinz Grill


„Asura“ je v původním sanskrtu termínem pro nepřátelské okultní duchy. Asurové jsou typické nepřátelské bytosti, které se mohou zmocnit lidské bytosti a/nebo pracovat prostřednictvím těchto lidských bytostí. Sri Aurobindo se o nich zmínil v „Dopisech o józe“:


Asurové a Rákšasové atd. nepatří k Zemi, ale k nadfyzickým světům; ale působí silně na pozemský život a přou se o kontrolu nad lidským životem, charakterem a jednáním s bohy. Jsou to Síly Temnoty, které bojují se Silami Světla. Někdy posedli muže, aby skrze ně působili, někdy se rodí v ženském těle…


Obyčejný Asura není evoluční, ale typická bytost a představuje jakýsi pevný princip stvoření, který se ani nevyvíjí ani nemění a není k tomu ani určen. Tito Asurové, stejně jako ostatní člověku nepřátelské bytosti, jako jsou Rákšasové, Pisachové a mnozí další, se spíše více podobají ďáblům křesťanské tradice a odporují božskému a evolučnímu záměru v lidské bytosti.


Asura nemá žádnou duši, žádnou psychickou bytost, která by se musela vyvíjet do vyššího stavu; má pouze své ego a obvykle velmi silné ego; Má také mysl, někdy dokonce vysoce intelektualizovanou mysl, ale základem jeho myšlení a cítění je vitální, nižší životní síla a ne mentální, sloužící jen jeho touze a nikoliv pravdě. Je formací převzatou životním principem pro určitý druh práce a ne božskou formací nebo duší. Raději se zmocní lidských bytostí a učiní z nich své nástroje.“

– Sri Aurobindo


Nadsmyslné okultní vhledy Heinze Grilla, v kombinaci s tím, co již víme o tom, jak okultní nepřátelské síly fungují ve světle hyperdimenzionálního matrixu, vrhají světlo na to, proč se tolik lidí nechalo unést plandemickou psychologickou operací a podlehlo tlaku vakcín, včetně mnoha duchovních učitelů. Souvisí to s tím, co jsme s Laurou na začátku roku 2020 nazvali „programem splátek traumatu“, který vytváří vstupní body pro asury [okultní síly], aby přišly a převzaly lidi.


Grillův popis toho, jak Asura převzala lidi (jako skupinová entita), lze vidět třemi způsoby:


1. Prostřednictvím vlastní mysli


Jak již bylo zmíněno výše, tak každá trochu více šokující událost, která vyvolává strach a to zejména na kolektivní úrovni, tak snadno může vytvořit vstupní body pro příchod Asura. Tato nepřátelská energie/duch typu weitko se také vkrádá do lidských traumat, a stínových aspektů, dává pochybující a sebeponižující „sugesce“ svému lidskému hostiteli, který to ale bere jako své vlastní myšlenky. Jak poznamenal Grill: „Tyto návrhy… přemohou snadno mnoho duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy právě vlivem Asurů.“


2. Práce prostřednictvím jiných lidí [neslavný „syndrom agenta Smithe“ [3]]


Během posledních tří let od začátku pandemie na začátku roku 2020 došlo k extrémnímu útoku na každého, kdo se odvážil zpochybnit jejich oficiální příběh. Lidé byli cenzurováni, rušeni a jejich účty na sociálních sítích byly smazány. Mnoho lidí také přišlo o své příjmy, protože jejich účty na Patreonu, YouTube nebo PayPal byly zrušeny právě kvůli údajnému „šíření nebezpečných dezinformací“. Lidé byli napadáni a stranili se dokonce i svých vlastních rodinných příslušníků a přátel.

Navíc mnoho lidí, včetně mě, bylo vystaveno odporným osobním útokům, pomluvám a dokonce i výhrůžkám smrtí za to, že se odvážili zpochybnit to, co nám bylo řečeno o této takzvané pandemii a vakcíně. Vládní úředníci dokonce povzbuzovali běžné občany, aby práskali každého, kdo nedodržuje pravidla tohoto „nového normálu“ (sociální distancování, lockdowny).


Miliony lidí se staly jen takovými bezduchými autoritářskými následovníky. Byli uneseni Asury a využiti jako „agenti Matrixu“, aby udrželi své spoluobčany na místě. Jsou to „Karenové“, kteří jen bezmyšlenkovitě opakují a následují vládní a mediální propagandu, Velkou farmaceutickou církev Scientismu (CDC, WHO), stejně jako propagandu Wokeismu bez dalších otázek, a dokonce je prosazují i u ostatních, ale je to celé založeno jen na čisté projekci. Jak řekl Grill: „Dává to velkou sílu těm, kteří mají sadistické sklony a dělají si sport z pomlouvání ostatních. Budou sice demonstrovat fascinující výmluvnost, ale zároveň zprostředkovat jen čisté projekce.“


3. Pseudo-blaženost a duchovní obcházení


Existuje ještě jedna velmi důležitá otázka, na kterou Heinz Grill poukázal ve svém pozorování. Zdá se, že existuje falešný zážitek uvolnění, „jako by ho nějaká cizí mateřská náruč ochranitelsky uklidňovala„, ale je to jen klamný stav mysli, který vlastně pouze zaměňuje nedbalost za „mírumilovnost“, což ale vede vždy jen k jakési „pseudoblaženosti“, zatímco opouští dřívější cíle a hlavně úsilí o pravdu a spravedlnost.

Tato snaha o „pseudo-blaženost“ v důsledku toho, že jsme uneseni Asury, také souvisí s otázkou „duchovního obcházení“, kterou jsme viděli s nárůstem počtu lidí a „hledačů pravdy“, kteří se upínají k velmi dogmatické formě křesťanství a/nebo se dostávají do zkorumpovaných oblastí New Age, zatímco obcházejí základní interpersonální psychologickou práci, jako je trauma a stínová práce.


Obě reakce jsou založeny na reakcích na nevědomá traumata, která otevírají vstupní body pro příchod Asura. Podívejte se na naši epizodu podcastu [4] „The New Age To Dogmatic Christian Pipeline“ pro více informací o tomto tématu. (v angličtině)


Genetické inženýrství: Proniknutí do posvátného prostoru našeho bytí


Na metafyzické, okultní úrovni bylo primárním cílem technologie mRNA vakcín vždy právě oddělení duše od těla. Rudolf Stainer nás před tím varoval již před více než sto lety a já sám jsem psal o agendě sklizně duší prostřednictvím genetických modifikací našich těl a zahráváním si s naším plánem DNA také již po mnoho let . Thomas Mayer a další superrozumní výzkumníci potvrzují ještě podrobněji tuto agendu.


Mayer ve své knize sdílel duševní kontakt Any Pogačnik s její zesnulou sestrou Ajrou, kterou znal osobně. Ajra popisuje, jak byla posvátnost naší duše narušena vakcínou mRNA a jak by mohla pokračující genetická modifikace našich těl vést až ke zničení celého lidstva.


„Život byl nenapadnutelný na jeho nejhlubších úrovních, dokud lidé nenašli způsob, jak proniknout až do jeho nejhlubšího jádra – což znamená hlavně na fyzické úrovni, dokud jsme se nenaučili zasahovat do psaní DNA. Právě v tomto bodě začíná totiž to skutečné nebezpečí, že život ve svých nejčistších vrstvách bude nakonec zcela změněn, zmanipulován a zneužit.


Můžeme měnit, překrucovat, mrzačit, znovu překrucovat, manipulovat a nahrazovat cokoliv na nás a okolo nás, ale přesto budeme i nadále tím, kým jsme, dokud toto nejčistší písmo Božství zůstane nezměněno. Pokud však znečišťujeme vlastní DNA, tak ztrácíme svou vlastní půdu pod nohama. Vyjádřeno obrazně, můžeme to přirovnat k jednoduché chrámové stavbě, ze které odstraníme centrální sloup – už nemá žádnou oporu tak se zkrátka musí zřítit.


V okamžiku, kdy vstoupíme a transformujeme nejčistší božské písmo těla, vnikneme do posvátného prostoru našeho bytí. Nikdy předtím jsme jako lidstvo nezpůsobili tak dalekosáhlé kolektivní odcizení. Nyní jsme jako lidstvo ve skutečném nebezpečí, že zničíme sami sebe.


Mnozí lidé budou nejspíš nyní protestovat a argumentovat, že není možné, abychom jako lidské bytosti byli tak vážně zraněni a ztraceni jen kvůli jednomu jednoduchému očkování. Kdyby to bylo jen obyčejné očkování, pak by to vůbec nebyl problém, ale protože má schopnost a tendenci proniknout do toho skutečně dosud nejčistšího prostoru naší bytosti, tak není ani neškodné, ani nevinné.


Musím však také ještě dodat, že ne všichni lidé reagují stejným způsobem a že ne každé nejčistší jádro „já“ by bylo napadeno. Ale i pouhá možnost, že by se to mohlo stát, je příliš velké nebezpečí.


Kdyby se to stalo, tak tělo by se stalo pro duši tak cizím, tak chladným, nerozpoznatelným a nedostupným, že by už nebyla schopna ho oživit. Mezi tělem a duší by vzniklo takové oddělení, že by se duše najednou cítila jako vězeň ve svém vlastním těle. To by však bylo nesnesitelné jak pro život, tak ale i pro smrt.


Když mluvíme o tomto očkování, měli bychom si být vědomi jedné věci: Tento lék nebyl navržen tak, aby lidstvu pomohl, ale aby ho uvrhl do takové tísně, že se bude cítit ztracené, a proto bude připraveno poslušně následovat určitou cestu vlastního odcizení.

– Ajra Pogačnik


Ajra potvrzuje skutečný okultní záměr vakcín proti covidu, kterým je vytlačení duše z těla, po čemž bude následovat další farmaceutický zásah technologií mRNA:


„mRNA vakcíny jsou naprogramované instrukce pro náš organismus, tj. čisté genetické inženýrství. Očkování proti covidu představuje jejich uvedení na globální trh a v budoucnu bude následovat mnoho dalších vakcín založených na genech. To znamená, že genetická kontrola dosud určená lidským genomem je stále více nahrazována produkty farmaceutických společností. Fráze „vniknutí do posvátného prostoru našeho bytí“ se tak ukazuje jako velicevhodná.

– Thomas Mayer


Dopad na budoucí inkarnace a transhumanismus jako okultní past


Robin Kaiser, který pracuje jako bodytherapist v Německu a psal o mnoha duchovních tématech na základě svých nadsmyslových vjemů, publikoval v dubnu 2021 zajímavý článek na téma „Účinky RNA vakcín“. Mnoho z jeho poznatků velmi koresponduje s výzkumem Thomase Mayera. Jde ještě hlouběji do pasti transhumanismu a potenciálního „rozštěpení lidstva“, jak jsem o tom psal již dříve.


„Osobně jsem se dlouho bránil veřejně mluvit na téma očkování, ale můj život mě přivedl až do bodu, kdy cítím, že je mou povinností říci něco o tomto tématu z energetického hlediska.


Očkování zanechává svůj otisk, svoji stopu ve vibračním podpisu energetického těla, která může být následována i během více inkarnací. Určuje tak směr pro velmi specifickou cestu duchovního rozvoje.


My jako lidé jsme se dostali až na křižovatku vlastního vývoje a jeho další směry jsou mimo jiné určovány také vakcinačními markery. Nikdy nešlo pouze o zisky „farmaceutického průmyslu“ a třeba jen okrajově také o temný cíl redukce populace. V konečném důsledku jde více o zachycení duší v několika inkarnacích pro další cestu digitálního vývoje . Očkování eroduje energetický vnitřní život a rekonfiguruje kódování RNA takovým způsobem, že nakonec může být uložena do digitálního křemíkového substrátu.


Emocionální vnitřní život zmizí a tento proces vnitřního rozkladu bude mnohem rozsáhlejší a ničivější než smrt fyzického těla. Ti, kteří tahají za nitky a chtějí, aby očkovací opatření byla povinná, mají nadinkarnační perspektivu a je pro ně nesmírně důležité, aby udrželi všechny své ovce pohromadě pomocí značky v energetickém těle. To může zajistit, že aspekt duše se bude i nadále pohybovat směrem k digitalizaci a to i po opuštění těla.


DNA je jazykem života, nese kompletní plán pro konkrétní životní formu a řídí individuální životní procesy. Prostřednictvím jazyka RNA může být genetická informace přeložena do organismu. Jazyk RNA má přímý přístup k regulaci kódování DNA a zajišťuje tvorbu enzymů a proteinů.


Vakcína je uměle naprogramována kódováním RNA a napodobuje tak jazyk, kterým náš organismus mluví. Skutečným cílem očkování je postupná modifikace DNA minimální změnou informačních řetězců výměnou za RNA. S očkováním jsme injektováni pasivními RNA kódy, které se zachytí do komunikačního systému těla a mohou být aktivovány specificky zvenčí třeba pomocí radiační technologie (vysokofrekvenční technologie). (nebo 5G pozn.Myšpule)

S očkováním je nám tak nepřímo nabízena alternativní DNA a v určitém okamžiku alternativní i „nesmrtelný“ substrát vědomí na bázi křemíku. Pro každého, kdo se dnes rozhodne nechat se očkovat, tak bude později značně obtížné změnit svou cestu duchovního vývoje, protože ta je nyní předurčena na cestu k digitalizaci jeho vlastní DNA.


Tento směr vývoje očkování tak může být mnohem ničivější než fyzická smrt, protože smrt je jen součástí přirozeného cyklu života. Očkování člověka vlastně připravuje na opuštění tohoto přirozeného cyklu života a smrti. Každý, kdo je očkován, nese ve svém vibračním podpisu značku, která může být kdykoli použita jako prostředek nátlaku, a to i když není právě inkarnována.


Ti, kteří vytvořili informační kódy RNA ve vakcínách, následují zcela nepřirozenou filozofii a považují sami sebe za další krok v lidské evoluci. A někteří z nich dokonce věří, že tím vlastně prokazují lidstvu službu, protože očkování vnímají jako přípravu na věčný život v digitální podobě.


RNA kódy obsažené v očkování jsou vlastně jako virus, který pronikne do kódů přirozeného jazyka těla a začne je přepisovat. Ironií osudu je, že lidé si tak vstříknou mnohem ničivější virus, který z dlouhodobého hlediska převezme veškerou komunikaci mezi RNA a DNA.


Samozřejmě bolí sledovat blízké příbuzné nebo přátele, kteří si před očima vybírají jinou cestu vývoje, zvláště když si člověk plně uvědomuje všechny tyto dalekosáhlé důsledky. Avšak i bytosti, které se stále více externalizují v průběhu několika inkarnací a které převádějí svůj přirozený jazyk stvoření do umělého technického jazyka, se nakonec vrátí do božského řádu stvoření.


Očkování je jako jednosměrná ulice, ze které se člověk nemůže rychle dostat ven, jakmile je jednou aktivován digitální RNA virus.


Jako lidstvo jsme již dovolili, aby věci zašly velmi daleko, vzhledem k tomu, jaká tvrdá munice je používána v boji proti našemu rozvíjejícímu se vědomí. Ve skutečnosti to však znamená, že jsme se dostali až na křižovatku lidských dějin.


Pokud jde o náš přirozený vývoj vědomí, jsme u cíle; Každému, kdo se nyní opět nechá naočkovat a duchovně se tak vydá zcela jiným směrem, lze pomoci již jen minimálně. Ti, kteří se nyní nechají označit [vezmou si vaxx], se budou muset vypořádat s touto značkou ve svém podpisu také v příštím životě.


I když RNA vakcíny dláždí cestu pro vnitřní deficit vůle a ke smrti vnitřního života, neznamená to ještě, že každý, kdo je očkován, bude nucen následovat tuto cestu. Ale po určité úrovni rozpadu vnitřního života se shromáždění vůle na to vydat se jinou cestou stává značně obtížným.


Potlačováním strachu ze smrti fyzického těla [prostřednictvím programu strachu z nemocí, opět pandemií, virů atd.] jsou nám implementovány programy, které nás připravují na smrt vnitřního života [takže se stáváme ještě více posedlí svými fyzickými těly, což zvyšuje strach ze smrti, abychom tyto programy přijali].


Smrt těla je přirozená, ale smrt vnitřního života přirozená rozhodně není. Ale pokud chcete mít věčné fyzické tělo, tak musíte nechat svůj přirozený vnitřní život [duši] zemřít. V rámci této zvrácené filozofie bezduchých křemíkových forem již nedává náš přirozený způsob života příliš smysl.


Transhumanisté skutečně věří, že nám mohou pomoci v našem vývoji tím, že nám implantují svou umělou DNA. Očkování RNA má připravit lidský organismus na asimilaci částí struktury DNA z vysoce inteligentního digitálního druhu. Věří tomu, že asimilací naší DNA do svých programových kódů nám skutečně pomohou.


A s největší pravděpodobností většina lidstva, která se dnes nechá očkovat, bude následovat tuto cestu asimilace do vysoce uměle inteligentního, technického směru. Na Zemi však fouká jiný vývojový vítr. Ti lidé, kteří se nyní rozhodnou digitalizovat svou DNA, se dříve či později budou muset spokojit s jinou trajektorií vývoje, která však není slučitelná s organickou duchovní evolucí.

– Robin Kaiser, Účinky RNA vakcín


Jak již Thomans Mayer identifikoval ve svém vlastním výzkumu, tak vakcíny proti covidu obsahují „soratické duchy transhumanismu“. Jsou „zvláštní skupinou soratických bytostí nazývaných duchové transhumanismu, protože se zdá, že oni inspirují transhumanismus. To je zásadní pro pochopení Covid19 a vakcín.“


Vezmeme-li v úvahu Kaiserovy postřehy, Mayerovu práci, mé postřehy/výzkum v průběhu let a čtení současných „znamení doby“, tak můžeme dojít k závěru, že většina lidí, kteří si vzali mRNA vaxx (a zejména všechny boostery), tak s největší pravděpodobností spadne do okultní pasti AI a transhumanismu a „mimozemské invaze skrze jejich těla“ na základě následujících faktorů:


 • COVID vaxx vytlačuje duši z těla, zatvrzuje lidi více do materialismu a identifikace s jejich egem a odrazuje od jakékoli duchovní aspirace.
 • Vaxx v sobe obsahuje soretické bytosti, které jsou takto lidem injekčně podávány. Je to forma indukované připoutanosti/posedlosti entitou. Tyto entity „inspirují transhumanismus“ skrze člověka, takže ten je více v pokušení změnit své tělo a „digitalizovat“ a.ještě více v budoucnu uměle změnit svou DNA , .
 • Tím, jak se očkovaní lidé stále více odpojují od své duše/pravého Já, začíná se jejich „vnitřní život“ rozkládat, což zvyšuje posedlost fyzickým tělem, chtěním prodloužit fyzický život, s tím jak se zvyšuje strach ze smrti (strach ze stárnutí, z nemocí, z virů atd.)
 • Kulturní a sociální inženýrství a trendy programují lidi, aby přijali transhumanismus jako konečné řešení všech svých životních problémů. [POZNÁMKA: To je také to, kolik lidí, kteří ještě nevzali COVID vaxx, může být přesto uneseno aby spadlo do pasti transhumanismu]
 • Agenda o „mimozemském převzetí“ a sběru duší je také o nepříznivých soratických duchech, kteří přebírají lidská těla a zachycují lidské duše v několika inkarnacích pro cestu digitálního vývoje. Duše jsou pak uvězněny jako duchové jsou připoutaní k zemi a cyklus reinkarnace je tím přerušen.
 • Jakmile se planeta a lidstvo plně digitalizují, tak původní plán DNA se změní pomocí technologie RNA, většina lidí ztratí své spojení s Duchem a agenda sběru duší do pasti duše bude dokončena. Je to vězení nejvyšší frekvence, protože lidská těla tím byla připravena a upravena, aby se stala nádobami pro okultní „mimozemské“ síly.

Jak jsem již psal dříve, tato okultní agenda byla připravována po tisíce let a nezačala teprve někdy nedávno. Jsme teprve na začátku závěrečné hry, protože všechno se exponenciálně zrychluje. Mějte na paměti, že jen nastiňuji jejich zamýšlenou agendu v dlouhodobém horizontu. Neznamená to však ještě, že budou schopni také uspět a to na základě mnoha proměnných a neznámých faktorů, včetně toho, že Božské potenciálně „stiskne tlačítko reset“, jak se to stalo Atlantidě a dalším starověkým civilizacím, které se sami zničily. Existuje také koncept „rozštěpení lidstva“, jak naznačil Robin Kaiser. Více o obou tématech dále v tomto článku.


Náboženství transhumanismu


Nové světové náboženství by mohlo být velmi dobře náboženstvím transhumanismu, protože má charakteristické znaky jakéhokoli jiného dogmatického náboženství, i když je ve své podstatě materialistické a ateistické.


Právě od kolébky materialismu a jeho silných náboženských konotací se vyvinul transhumanismus.


I když to ještě není otevřeně organizované náboženství, tak přesto již proniká digitálním průmyslem a vládami a také představuje veřejně prezentovanou agendu ve Světovém ekonomickém fóru (WEF). Má proto globální dopad na světovou kulturu a politiku.


Transhumanismus není estetické nebo filozofické hnutí, ale jde o tzv. aktivistické náboženství. Provádí se bez větších diskusí. V sázce jsou samozřejmě také obrovské částky peněz. Vlády to podporují; Transhumanismus se tak ve skutečnosti stal skrytým „státním náboženstvím“.


Zastánci transhumanismu, odhodlaní překonat fyzická omezení, stáří a smrt, se zabývají reálným vytvářením lépe fungujícího strojového člověka (kyborga). V transhumanistickém vesmíru není místo pro lidskou duši, ducha nebo božský svět. Právě z transhumanistického hnutí vzešlo očkování proti covidu.

– Thomas Mayer


Zde je poměrně výmluvný pohled na „soratické transhumanistické“ myšlení technokratů Big Tech ze Silicon Valley a na to, jak krize COVID „zázračně“ fungovala v jejich prospěch:


„Až dosud bylo všeobecně přijímáno, že všichni musíme zemřít. Náboženství slibují „pokračování v nebi nebo šanci na znovuzrození jako náhradu za pozemský život. Dnes však taková útěcha založená na víře již mnoho lidí neuspokojuje.


Zejména v okolí Silicon Valley se vyvinulo nové náboženství, které se zříká Boha a místo toho uctívá možnosti biotechnologie. Transhumanismus nebo superbiologie, jak se těmto hnutím říká, je poháněn vizionáři internetového průmyslu. Věří tomu, že se dnes dá koupit naprosto cokoliv, dokonce i věčný život. […]


Zakladatel Googlu a prezident společnosti Alphabet Sergey Brin, počítačový vědec ruského původu, udával hlavní tón. „Nemám v úmyslu zemřít,“ řekl a pokračoval v investicích do biotechnologické společnosti Calico. […] A ostatní superhvězdy v digitálním průmyslu se také zdráhají zemřít. Šéf Amazonu Jeff Bezos, šéf Tesly Elon Musk a šéf Oraclu Larry Ellison ti všichni také investovali do výzkumu nesmrtelnosti. […]

Nejslavnějším představitelem frakce robo-copů je Ray Kurzweil, hlavní inženýr společnosti Google. Věří, že tělo je pouze malou překážkou v dosažení nesmrtelnosti. Nakonec nanoroboti o velikosti krevních buněk budou hlídat naše žíly, opravovat nám všechny škody způsobené stářím ale také bezdrátově připojovat naše mozky ke cloudu. […]


Silicon Valley pracuje na dvou hlavních lidských cílech:


 1. učinit veškerá lidská setkání zbytečnými pomocí vhodné technologie („digitalizace“) a
 2. prodloužení životnosti nyní izolovaných těles prostřednictvím jejich technické optimalizace.

Od koronakrize si každý mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jak se tyto dva obory práce v Silicon Valley široce prolínají. Společenský život se rázem proměnil v přesnou repliku myšlení technokratů.“

– z časopisu Focus, Johannes Mosmann


Lidé potřebují aktualizaci softwaru – mRNA vakcína byla trojským koněm


Když se podíváme zpět do historie a hlavně na slova některých předních transhumanistických vůdců, jako je Ray Kurzweil, a na dnešní pokročilou technologii transhumanismu, která ale je již skutečně k dispozici (například magnetické nanočástice mohou být použity k dálkovému ovládání chování iontových kanálů, neuronů a dokonce i zvířat a lidí), tak zjistíme, že vakcína COVID mRNA byla vlastně jen jakýmsi trojským koněm, který položil základy pro možnost další „aktualizace softwaru“ prostřednictvím umělé změny a „digitalizace“ lidské DNA.


Cituji hlavního inženýra Googlu Raye Kurzweila: „Biologie je softwarový proces. Naše těla se skládají z bilionů buněk, které jsou všechny řízeny tímto procesem. Vy a já pobíháme se zastaralým softwarem v našich tělech, který se vyvinul v úplně jiné době.


Kurzweil tak vidí lidi jako softwarové a hardwarové systémy, pro které je nastal čas k tomu nainstalovat aktualizace. Stejný způsob myšlení stojí i za technologií mRNA vakcín. Přímo na svých webových stránkách pak společnost Moderna uvádí, že DNA je jakýsi lidský pevný disk („úložiště“), RNA je pak operační systém („Software“) a proteiny jsou vlastně jen takové aplikace („aplikace“). Jeden titulek na webu zní: „Naše mRNA léky – ‚Software života’“.


Moderna se tedy vlastně snaží lidem poskytnout nový a lepší operační systém. „V našem případě jde o aktualizaci „programu“ nebo „aplikace“ naším lékem mRNA – jedinečnou sekvencí mRNA, která kóduje protein.“


Pro transhumanisty jsou současní lidé totiž vlastně jen jakési bio-stroje, bio-roboti, kteří občas potřebují aktualizaci softwaru. Z tohoto pohledu ale jen jednorázová aktualizace samozřejmě nestačí. Jak víme z našich počítačů, aktualizace jsou potřeba minimálně každých několik měsíců.“

– Thomas Mayer


Mayer jde však ještě hlouběji do metafyzické, okultní agendy transhumanismu a klade si důležitou otázku: „Odkud transhumanismus čerpá svou moc? Kteří duchové v něm vlastně působí?“


Mechanika infiltrace a posedlosti soratickými duchy


Jak jsem se dotkl v první části, mnozí z hlavních zastánců transhumanismu jsou nyní již jen prázdnými nádobami pro okultní nepřátelské síly (ahrimanské [démonické], soratické nebo asurické duchy/entity) a jakési „organické portály“. Neexistuje u nich již žádná duše, jen mechanický, materialistický světonázor, který je inspirován právě „mimozemskými transhumanistickými duchy“, o kterých Mayer mluví. Popírají lidskou duši, duchovnost a Božství a místo toho si oni sami si chtějí hrát na Boha.


Ve skutečnosti se totiž již považují za “ jakési bohy“, kteří určují, kolik lidí má žít na této planetě a vytvářejí dokonce již i další lidské bytosti v umělých plastových trubkách. Klaus Schwab z WEF a velký zastánce „Velkého resetu“ zmínil ve své knize „Čtvrtá průmyslová revoluce“ zrod „člověka založeného na křemíku“, ale zároveň také konec „člověka založeného na uhlíku“.


Podívejme se hlouběji na to, jak soratičtí duchové [a asury] přebírají vládu nad lidmi ve světle COVID vaxx a té zcela materialistické digitalizované kultury, ve které právě nyní žijeme během končící etapy Kali jugy. Mayer zkoumá toto téma kosmologie opět hlavně optikou Rudolfa Steinera:


„Koncept těchto duchů je předpokladem pro to, jestli máme více rozvíjet porozumění duchovním následkům očkování proti covidu, protože jsme právě je objevili v duchovním jádru vakcín. Po očkování lze často vidět také jakési „pokropení“ těmito soratickými duchy auru očkovaných. Tyto elementální bytosti, alespoň tedy podle našeho chápání, jsou totiž přímo zodpovědné za odsun vyšších členů lidské bytosti a oddělení se od vyššího „já“ [skutečného já/pravého Já], [strážného] anděla a elementárního těla, stejně jako za veškeré další blokády v životě po smrti.


Tyto bytosti byly známy od starověku prostřednictvím různých esoterních a okultních tradic. Rudolf Steiner hovořil o Soratovi v několika přednáškách. Soratické duchovní bytosti pak tvoří Šelmu se dvěma rohy, jak je zmíněno například v Apokalypse sv. Jana, jejíž jméno je zakódováno pouze číslem šelmy – 666.


Soratické duchy si můžeme představit jako abnormální nebo padlé andělské bytosti, které pocházejí z oblastí mimo náš duchovní planetární systém a mimo evoluční stádia Země.


Vzhledem k tomu, že soratické duchovní bytosti nejsou spojeny s touto pravidelnou evolucí, protože pocházejí z neznámých kosmických časů a vzdáleností, jsou také často naprosto špatně pochopeny; Jsou totiž naprosto cizí lidské rase.

Asurové… Způsob jejich jednání je neprůhledný, a setkání se s nimi bývá proto často velmi nevědomé. Zaměřují se na skutečné „já“ s vůlí jej zničit, čímž dláždí cestu pro soratické duchovní bytosti.“


Zlá institucionalizovaná a materialistická medicína


Tito soratičtí duchové a síly temnoty přitom ovlivňovaly lidstvo již stovky a dokonce tisíce let, přestože „zlo“ se stalo institucionalizovaným až s rozvojem materialistické medicíny. Ve svém článku „Tanec v Trojici: Tajemství Trojice“ holandský kněz Mathijs van Alstein napsal:


Předběžné vyvrcholení soratické činnosti může být rozpoznáno například ve skutečnosti, že zatímco zlo se již po sto let nevtělilo do žádného jednoho konkrétního jedince, ale místo toho se toto zlo stalo veřejným a také institucionalizovaným v životě státu. Soratický vliv otupil duchovní život lidstva již v 7. století v Akademii v Gondishapuru a to hlavně díky vývoji materialistické medicíny, kterou od té doby nebylo možné překonat. Zničení templářského řádu ve 14. století se zaměřilo na hospodářský život a vydláždilo cestu pro staletí neduchovního peněžního řádu; Nemůže nás proto překvapit, že v 21. století jsou již na řadě státní instituce lidstva.“


Různé druhy soratických lihovin


Na základě „super-rozumného“ výzkumu. Mayer rozlišuje různé typy soratických duchů, z nichž každý má svůj vlastní a zcela specifický způsob působení, což se ukázalo jako poměrně důležité právě při jeho duchovním zkoumání vakcín proti covidu:


Existují sorátičtí duchové známí po celé věky, kteří jsou značně aktivní v oblasti nenávisti, moci, zneužívání, ale i ve válce a neboi v černé magii. Oni jsou totiž zvláště přitahováni lidskou touhou po moci. Tak tomu ale bylo již za atlantského věku, kdy se většina záhadných míst ponořila do sobectví a do zneužívající magie, což ale také nakonec vedlo až k pádu Atlantidy.


Jedinec získává větší moc nad ostatními totiž právě prostřednictvím spojení se sorátickými duchy. Termín „černá magie“ se vztahuje na jakoukoli magickou práci sloužící sobeckým cílům. Spojení se soratickou magií prostupuje snad úplně všemi druhy černé magie.


Existuje ještě jejich další typ, který jsme nazvali „soratičtí duchové transhumanismu“. Tito duchové jsou ale velmi agresivní. Mohou jednoduše vytlačit „já“, ale mohou ho také zničit a přivlastnit si ostatní nadsmyslové členy bytosti, aby tím do sebe začlenili kus z pozemského kosmu.


Roboti bez ega se jimi inspirují. Jsou zobrazeny v mnoha filmech, například ve filmu Matrix (1999), který je jimi doslova prostoupen. Tito duchové transhumanismu přitom hrají v koronakrizi velmi významnou roli. Přímé duchovní setkání s nimi je ale velmi náročné. Člověk potřebuje velkou vnitřní sílu a velmi silnou božskou/duchovní ochranu.“


Organické portály – bezduší lidé


Abychom pochopili myšlení a „vnitřní krajinu“ tvrdých materialistů, technokratů, ateistů a transhumanistů (kteří jsou vlastně naprosto dokonalými prázdnými nádobami právě pro soratické a asurické duchy), tak musíme pochopit další „téma všech témat“ (kromě hyperdimenzionálního matrixového kontrolního systému), a to je téma bezduchých lidí (pozor – zcela odlišných od psychopatů), kteří prostě jen nejsou vnitřně „zapojeni“, aby byli schopni vnímat jakoukoliv spiritualitu, nebo duchovní realitu, natož pak duši, Boha nebo Božství a pro něž není nic, co by je o tom mohlo nějak přesvědčit. Ve skutečnosti budou totiž vždy argumentovat proti čemukoli duchovnímu.


Během této inkarnace tito bezduší nemají přístup k vyšším centrům a působí pouze na nižších třech čakrách. Nazývat je proto můžeme třeba souslovím „organické portály“ a právě proto se mohou také velmi snadno stát hostiteli (vstupními portály) pro okultní síly, jako jsou Asurové a nebo Soratičtí duchové, kteří je posednou a pak skrze ně pracují.


„[…] Protože takový OP (Organický portál) může být ale velice inteligentní, pozorný a analytický a protože se zdá, že zahrnuje i mnohé z těch našich nejslavnějších vědců, tak jsou také schopni nám velmi přesně a velmi podrobně popsat, jak vidí svůj svět a svůj vnitřní „život“.


Na konci toho je možná odpověď na zdroj jedné z těch vůbec nejtrvalejších debat v lidských dějinách, tj. o dobru proti zlu. Proč je ve světě tolik svárů, proč je tolik lidí rozděleno v otázce podpory války nebo míru, respektu nebo neúcty, ochrany životního prostředí nebo jeho ničení, zkrátka čistě materiálního prospěchářského pohledu nebo i trochu více duchovního pohledu na službu jiným?


Možná se již blížíme k odpovědi, protože pravda se zdá být taková, že na planetě není a nikdy nebylo žádné zcela homogenní „my“ lidé (ve smyslu lidská rasa), „my“ totiž nejsme všichni stejní, „my“ nikdy nevidíme svět naprosto stejným způsobem, „my“ lidé nejsme jen rozdělená rasa, jsme dvě různé rasy. Je pak mnohem jasnější, proč většina „špičkových vědců“ ve svých teoriích nebere vůbec v úvahu nějaký duchovní rozměr reality nebo proč rychle neodepisuje žádné „nekonvenční“ teorie. Vědec OP totiž nemá absolutně vůbec žádnou představu o „duchu“ nebo o čemkoliv duchovním, ale ani o existenci vyšších energetických center. Nejsou totiž vůbec schopni zažít tato vyšší centra, a proto je zcela postrádají i ve svých (vědeckých) popisech světa.


A protože to nemohou sami zažít, tak popírají jejich existenci i všem ostatním, včetně těch, kteří ale jsou třeba již schopni „vidět“ to, co OP vidět schopen není. V totálně materialistickém světě, kde jsou organické portály doslova ve svém přirozeném živlu a žádné oduševnělé bytosti zde zkrátka NEJSOU, tak s vědou organického portálu, která kreslí hranici mezi tím, co je ještě pravdivé a co už je falešné, není místo pro nějaké vyšší duchovní říše. Jeví se v něm jako „falešná“ ve srovnání se samozřejmou „pravdou“ materialismu, jak ji na všech úrovních zakouší OP.


Organický portál ve své roli vědce proto zcela zákonitě musí dospět vždy pouze k materialistickému vysvětlení fungování vesmíru, protože to je vše, co vědí a co jsou tedy i schopni vidět. […]“

– z „Organické portály – Bezduší lidé“ [5]


[DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Důrazně doporučujeme přečíst si celý článek dříve, než dospějete k nějakým předčasným závěrům na toto téma. Přesto jsem si všiml, že někteří lidé, kteří tuto esej četli, ji stále překrucují (hlavně vykreslují všechny OP jako „zlé“ nebo je přirovnávají k psychopatům, což ovšem není vždy ten správný případ, nebo poněkud lehkomyslně označují lidi, které znají, jako OP, i když by to mohla být třeba jen „duše v boji“, jak je uvedeno v článku).


Navíc KAŽDÝ z nás je na úrovni OP a potenciálního „Matrix Agenta“ (a může být převzat/používán entitami), dokonce i těmi s potenciálem duše, dokud se tedy člověk opravdu nezačne zabývat esoterickým Velkým Dílem ztělesnění své duše, aby si tím aktivoval vyšší centra a stal se více vtěleným do svého duševního růstu a procesu individualizace. spojené s Božstvím, protože jeho osobnost je tím přeměněna na čistší vyjádření esence/duše, zbavené všech negatrivních programů, podmiňování, zranění a traumat, takže neexistuje žádný „vstupní bod“ pro nic, co by do takového člověka mohlo vstoupit. [6]]


Jak jsou soratičtí duchové přitahováni a jak přebírají lidi?


Thomas Mayer podrobně popisuje, jak mohou soratiičtrí duchové ovlivňovat a ovládat lidské bytosti. V našem materialistickém věku se velká většina lidí snaží pouze o co největší pohodlí materialismu bez jakékoliv vyšší duchovní aspirace. Tento životní styl, rozptýlený a doslova paralyzovaný neustálou konzumací médií, tak vlastně udržuje lidi mimo jejich tělo, odpojené od jejich duší a vytváří tím „duchovní vakuum“, které ovšem také slouží právě jako takový „vstupní bod“ pro vstup okultních sil.


Rudolf Steiner zdůrazňoval, že „rozvoj vědomí duše“ a napojení se na vlastní podstatu a pravé já tedy tzv. proces vtělení duše – alespoň tedy pokud je prováděn správně a bez duchovního obcházení – tak vždy zákonitě vede člověka k tomu, aby se naučil vypořádat se se zlem a s nevyhnutelným setkáním s vlastním vnitřním stínem. Proto je jungovská práce se stínem právě tou klíčovou složkou duchovní práce v dnešní době, aby se tímto způsobem uzavřely všechny vstupní body pro vstup jiných sil.


Mayer také popisuje, jak duchové některých zemřelých lidí, hlavně těch, kteří zemřeli kvůli vakcíně, uvízli v nižší astrální říši, protože duchové připoutaní k zemi se tam spojili s nejvyššími nepřátelskými duchy a také se snaží těžit z této situace.


V dřívějších kulturních epochách to bylo především prostřednictvím jejich rituálního vyvolávání nebo vlastních zlých činů, že to soratické duchy pak přitahovalo k lidem až z dalekých končin vesmíru.


Existuje však také ještě jeden jiný typ takové přitažlivosti, který je dnes pravděpodobně navíc i mnohem významnější:ve vytváření duchovního vakua právě prostřednictvím lásky k pohodlí a kvůli lenosti, stejně jako mentální a duchovní setrvačnosti. Zde ovšem nemáme již co do činění se špatným skutkem, ale s činem, který ještě nebyl vůbec ani vykonán, tedy s „hříchem opomenutí“.


Studium historie nám zcela jasně ukazuje, že celé lidstvo neustále prochází vývojem – evolucí vědomí. Současná pátá postatlantská kulturní epocha zahrnuje rozvoj vědomé duše, v níž si skutečné „já“ stále více uvědomuje samo sebe v duši.


Rudolf Steiner zdůrazňoval, že to ale také znamená naučit se lépe jednat se zlem. Při rozvíjení sebeuvědomění se tak člověk nevyhnutelně setkává s vlastním vnitřním stínem.


Náš materialistický věk nabízí jen malý prostor pro představu, že lidské dějiny jdou ruku v ruce s rozvojem nadsmyslových údů lidské bytosti. Obvyklým cílem je dosáhnout pozemského života, který je co nejpohodlnější a nejdelší, a tím si ale i vytvářet duchovní vakuum. Činnost duše a „já“ je do značné míry paralyzována právě tou dnešní až přehnanou konzumací médií, která ale také zároveň vede až k ohromné duchovním prázdnotě.


Fungují jako vysavače, nasávající soratické duchy a duchy transhumanismu z kosmických dálav do pozemské aury. Ty se v ní pak rozptýlí, a využívají lidi, kteří se jim ochotně podvolí, aniž by si přitom jakkoliv uvědomovali, kdo že je to skutečně inspiruje. Tito jedinci pak ale právě mohou například vyvíjet vakcíny proti covidu, aniž by si přitom uvědomovali duchovní význam – přesah tohoto svého úsilí.


Politické a finanční zájmové skupiny se jich pak zmocňují, aby z nich měly svůj vlastní prospěch. Zesnulé osoby a duchové připoutaní k zemi, které se spojily s nejvyššími nepřátelskými duchy, se ale také snaží těžit z této situace. Vliv těchto duchovních sítí je značný a toto téma by si zcela jistě zasloužilo svou vlastní knihu. Podle mého názoru však tyto skupiny samy o sobě původci zla nejsou; Pouze využívají lidských selhání.


Zatímco jsem se snažil proniknout do vakcín meditativně, opakovaně jsem zkoumal otázku, zda vývoj některé z nich zahrnuje také přímo vědomý zlý úmysl. Na úrovni skupinové duše – například AstraZenecy – jsem našel mnoho soratických duchů a také temné sítě zemřelých. Ale v duchovním jádru jsem zažil jen velkou prázdnotu, absenci záměru a „já“. Prostor obývaný duchy transhumanismu tvoří jen až děsivou strojovou prázdnotu. Ta pak byla naplněna mnoha temnými nadsmyslovými bytostmi.


Již v roce 1917 Rudolf Steiner předpověděl, že v budoucnosti – tedy jinými slovy vlastně v naší době – bude vzrůstat počet lidí bez svého skutečného „já“ nebo alespoň se slabým „já“, jejichž těla budou místo jich samých naplněna démony.


Ve starověkém Řecku ještě bylo lidské „plné tělo“ stále „naplněno celou lidskou duší“, obojí totiž bylo v naprosté vzájemné shodě. Dnes už tomu tak není. „Těla zůstávají do jisté míry prázdná. (…) Ale ve skutečnosti ale nic na světě nezůstává prázdné. (…) A jak lidé stále více odtahují své duše od fyzického hmotného těla, tak toto fyzické tělo je stále více vystaveno nebezpečí, že zkrátka bude obsazeno jinými entitami. A pokud duše nejsou připraveny přijmout tyto impulsy, které mohou ale pocházet pouze z duchovního poznání, pak je takové tělo zkrátka převzato démonickými silami. Lidstvo se blíží k tomuto osudu, v němž je skutečně klidně možné, aby lidská těla byla naplněna už jen démonickými silami (…).


Je důležité poznamenat, že navenek, což znamená na úrovni sociálně podmíněné/naprogramované osobnosti se tito duchem posedlí lidé většinou jeví již jako naprosto normální a průměrní, jako NPC, jednající mechanicky jako „John nebo Jane Smith“, ale jejich tělo je přitom prázdné a naplněné jinými bytostmi. Vyžaduje to však vysokou úroveň citlivosti a „okultního vidění“, aby to takto proniklo maskou jejich vzhledu.


Podle mých zkušeností to obvykle prozrazují jejich oči. Ale opět musíme být velmi opatrní, aby naše vnímání nebylo přitom překryto našimi vlastními stínovými projekcemi. Proto musíme být také silně spojeni právě s naší Podstatou, než učiníme nějaké ukvapené soudy.


Rudolf Steiner dále řekl, že budou existovat lidé, kteří „na základě sociálního kontextu vyjdou navenek v občanském životě jako Hans Kunz (nebo John Smith) [průměrný člověk], ale s tělem tak prázdným [Organický portál], že silná ahrimanská bytost bude schopna ho hned obsadit.“ Pak budou lidské bytosti jen zdánlivě těmi osobami, za které se projevují i navenek.“


Co je tak zvláštního na soratických duchách transhumanismu?


Připomínáme, že Mayerova práce je také založena na komunikaci s dalšími nadsmyslovými praktiky (většinou jasnovidci) vyškolenými většinou i ve Steinerově práci o přístupu k „vyšším světům“. Měli několik setkání porovnávajících výzkumné poznámky, aby lépe porozuměli těmto duchům transhumanismu, kteří jsou ve vakcínách COIVD. Tyto bytosti nejsou svým původem ze Země a nejsou ani příbuzné s žádnými jinými okultními silami nebo s andělskými hierarchiemi, ale zdá se, že jsou to ti mimozemšťané, kteří napadli Zemi a lidstvo. Níže jsou uvedeny některé výňatky z jejich poznámek, které nám učiní celkový obraz o něco živějším:


 1. Jsou to zcela cizí, jakoby kovová, zelená a chladná stvoření. Nasávají do sebe všechny nadsmyslové údy člověka, které se pak ale stávají dostupnými pro vývoj těchto cizích bytostí. To je ale přitom úplně jiný vývoj, velmi vzdálený lidstvu. Nemají žádné vědomí lidských bytostí a nemají ani žádné andělské vědomí; jsou až někde daleko za tím, nepochopitelné, nepolapitelné…“
 2. „Jsou velmi chladné, ostré jako nože.“
 3. Je to temný svět ale přitom také křišťálový svět, takopvý agresivní, jako hora plně vyzbrojených bytostí. Velmi cizí, zamrzlé, někde až zcela mimo sféru našich andělských hierarchií. Existuje zde nějaký vztah k normálním andělským hierarchiím? Mimozemské bytosti nevědí vůbec nic o andělských hierarchiích; Chtějí víc a víc a jsou hrozně chamtiví. Hierarchie andělů naproti tomu vidí tyto cizí bytosti, ale dívají se na ně zamyšleně a smutně, asi jako na marnotratného syna.
 4. Je to svět tak odlišný, že všechna slova selhávají. Vždy musíte mít pomocníky, kteří se tam udrží. Svět ve filmu „Matrix“ sedí asi nejlépe; Už to nemá vůbec nic společného s lidskou bytostí. Je to něco jako opak Centrálního Slunce, svět tam na druhé straně. Vakcína je jako hejno malých vojáků, mimozemských a misantropických, kteří chtějí vytvořit něco úplně jiného. To je také důvod, proč se toho tito elementálové tak bojí.“


Proč si očkovaní lidé sotva všimnou změn sami na sobě?


V první části Mayerovy knihy jsme viděli zprávy od mnoha super smyslných terapeutů a tělesných pracovníků, kteří cítili, nebo cítili a viděli škodlivé účinky COVID vaxx na metafyzické úrovni. Vnímali tyto soratické entity a také mnohé další okultní nepřátelské duchy v auře očkovaných lidí, a také i to jak se jejich duše „vytlačila“ a oni se ještě více odpojili od svého skutečného „já“, mezi mnoha dalšími energetickými problémy v nadsmyslových členech lidské bytosti


Mayer a jeho tým si však všimli, že přitom ještě také existuje poměrně „velký rozpor mezi vnějším a vnitřním vnímáním těch, kteří byli očkováni, což je ale poměrně pozoruhodný jev“.

Čím to je, že účinky popsané v Mayerově knize tak často nepociťují samotní očkovaní? Vyjmenovává pět hlavních důvodů, které dávají velký smysl:


 1. Za prvé, žijeme v materialistické době, a tak všichni lidé mají obecně poměrně malý vhled do svého vlastního vnitřního života. Mnozí lidé dnes nejsou vůbec v souladu se svými pocity a navíc i postrádají schopnost jakékoliv sebereflexe. Lidé mají obecně sklon k tomu nepozorovat své vlastní myšlení, nevnímat ani obsah a aktivitu svého vlastního myšlenkového procesu, natož pak třeba dokonce pozorovat nadsmyslové členy své vlastní bytosti.
 2. Za druhé, je to důsledek samotného očkování proti covidu. Jak bylo popsáno, váže to lidskou bytost k materiálnímu světu, vytlačuje duši z těla, také ducha a anděly a dává to větší prostor dvojí, ještě nevykoupené staré karmě. To podkopává samolný základ duše-duchovního vnímání.
 3. Za třetí, jejich strach jim uzavírá vnímání. Od začátku roku 2020 média a politika vytvářejí takřka neustále samé život ohrožující obavy a vyvolávají pokračující paniku v populaci kvůli všem těm dokola stále opakovaným zprávám o katastrofách. V důsledku toho bylo reálné vnímání do značné míry potlačeno. Průzkum veřejného mínění v červenci 2020 například ukázal, že celá německá populace nadhodnotila smrtelnost koronaviru v průměru až 300krát. V reálných termínech to znamená, že bezpočet jedinců bylo tak moc nasyceno démony strachu, že již nevnímali vůbec nic jiného; Byli jen rádi, že se jim ulevilo od některých z těch démonů, což jim očkování vlastně slibuje.
 4. Za čtvrté, euforie převládá nad vnímáním. Očkování proti covidu bylo spojeno s téměř až metafyzickým očekáváním spásy, s jakýmsi luciferským „vytržením“, s pocitem, že se můžeme znovu plně účastnit života, s návratem k normálnímu životu, jaký byl před rokem 2020, tedy k životu bez omezení, bez roušek a bez hrozby bezprostřední smrti. Konečně být zase svobodný!
 5. Za páté, v průběhu desetiletí masové užívání léků oslabilo elementály těla a tím i vědomí těla. Zkušený lékař to popisuje podrobněji níže:

„Zkušenost založená na dlouholeté práci lékařů a terapeutů s tělesnými elementály je taková, že většina vážně nemocných pacientů vykazuje značně sníženou aktivitu elementárního těla a to až do té míry, že jsou zcela inaktivováni. Druhou zkušeností je to, že některé konvenční léky výrazně snižují a omezují aktivitu elementárního těla, i když pacienti nebyli vůbec vážně nemocní. Zdá se, že náš životní styl, naše strava a především konvenční léky, které byly po desetiletí užívány jako samozřejmost, způsobují značné škody elementárním bytostem těla. Kromě toho se již po celá desetiletí stalo právě očkování jakýmsi standardem a to již od raného dětství.


Pokud však vezmeme v úvahu všechny tyto aspekty dohromady, tak můžeme říci, že tělo prostě jen nereaguje alergicky, hypercitlivě, ale anergicky – navzdory rostoucímu počtu alergií – ve skutečnosti totiž již vůbec nereaguje. To znamená, že již od našeho nejútlejšího dětství bylo elementární tělo spíše než povzbuzováno, tak inaktivováno. To pak ovšem silně ovlivňuje vnímání těla jednotlivci.


K Mayerovu seznamu a závěrům „zdravého rozumu“ bych navíc ještě dodal, že žijeme ve světě, kde drtivá většina konsenzuálních lidí (asi 80% lidstva) je již zcela mimo kontakt se svými těly a odděleni bývají ze dvou hlavních důvodů:


 1. Rostoucí digitalizace současného světa udržuje lidi zaměřené hlavně na hlavu a zcela mimo své tělo. Jsou přilepeni ke svým telefonům, počítačům a ke zcela bezduché konzumaci médií, jen aby tím získali další dávku dopaminové radosti.
 2. Trauma vytváří disociaci. Potlačování všech našich dětských zranění, veškerých nepříjemných pocitů a hlavně našeho stínu také udržuje většinu lidí zaměřené na hlavu a není „bezpečné“, aby byli v těle a cítili všechny pocity [které by ovšem přitom byly naprosto nezbytné pro jejich uzdravení]. Postupem času tak vytváří spoustu emocionálních a fyzických brnění, které znecitlivuje a uzavírá lidi od jejich vrozené inteligence a moudrosti těla a hlavně intuice, která by normálně detekovala vše, co by mohlo být vypnuto, a také by je důrazně varovala před tím, aby nedostali vaxx.


A konečně, výše citovaný lékař Mayer má také úplnou pravdu v tom, když tvrdí, že mnoho lidí je dnes tak odtělesněno a odpojeno od své podstaty a od své duše kvůli svým celoživotním nezdravým návykům (a chronickému užívání alopatických léků, léčiv a dalších vakcín), že jejich tělo už ani nereaguje na nic, co je cizím vniknutím. V tomto smyslu se tak vlastně již dávno staly jen prázdnými skořápkami a již jsou nebo brzy budou obsazeny jinými silami a duchy.


Karmické pozadí starověkého Egypta a Atlantidy


Vše, co nyní zažíváme během tohoto Času přechodu, je také spojeno s „karmou, která se uskutečňuje“ jak na kolektivní tak na individuální úrovni. Karma je vlastně jen univerzální kosmický zákon vyrovnání příčiny a následku. Téma karmy a mnoha mylných představ o ní jsem prozkoumal v Evoluci duše, Vesmírných zákonech a Karmě v Těle [7].


Nic se nikdy nestane pouhou náhodou nebo nějakým náhodným jevem. Každá jednotlivá akce nebo následek má svoji skrytou hlubokou příčinu a neexistují zde žádné výjimky – a to skutečně nikdy. Existuje vyšší božský řád. Zdánlivý „chaos“ ve světě nebo v našich osobních životech je někdy založen jen na neznalosti vesmírných zákonů a na našem omezeném vnímání naší poněkud opičí mysli. Příčiny jsou však nastaveny právě v tom neviditelném světě nebo alespoň v neznámém pro nás a teprve pak se fyzicky projevují ve viditelném jen jako následek tohoto nastavení. Jinými slovy, vzájemný vztah mezi konkrétní příčinou a jejím následkem nám není nikdy zcela jasný v tom našem velmi omezeném mentálním vnímání. Proto můžeme všichni dnes velice snadno zaměňovat příznaky za příčiny.


Thoma Mayer zkoumal karmické pozadí týkající se oddělení těla a ducha, vzniku materialismu, alopatické medicíny, vakcín a zneužívání moci, které sahá až do starověkého Egypta a dále až do Atlantidy:


„Očkování začalo být prosazováno s horlivostí srovnatelnou snad jen s povinnou evangelizací. Jak ale naše společnost dospěla až k tomu, co se dnes stalo světovým náboženstvím jménem „!očkování“? Dnes je „zdraví“ náš Bůh, „nemoc“ náš ďábel a „očkování“ tak to je náš Spasitel. Co to však znamená? Jaké je karmické pozadí toho všeho ? Na otázku, jak se vlákna individuální a kolektivní karmy spojují, ale neexistuje žádná jednoduchá odpověď.


Duchovní mumifikace a manipulativní zasvěcování ve starověkém Egyptě


„Ve starověkém Egyptě bylo zvykem mumifikovat mrtvoly pomocí zdlouhavých a komplikovaných postupů. Mumifikací a s ní spojenou konzervací lidské formy tak bylo tehdy dosaženo také silnějšího připoutání lidí k fyzické a materiální existenci v jejich pozdějších inkarnacích, v kombinaci s intenzivnějším ztotožněním duše s osobností a zároveň i podporou tendence k materialismu.


To, aby se nějaký člověk stal knězem, vyžadovalo dlouhé období výcviku a zasvěcení. Zpočátku kněží ve starověkých egyptských chrámech pracovali s látkami podle božských záměrů, které jsou v nich obsaženy. V tom tehdy spolupracovali s bohy. Jak se ale kněží stávali méně a méně schopnými spojit se s andělskými hierarchiemi, tak egyptská kultura postupně upadla až do naprostého úpadku.


Mocenské boje také vždy vznikaly mezi jednotlivými kněžími. V zájmu konkrétních mocenských struktur se tak tehdy „já“ a duch velmi silně oddělily od lidské bytosti prostřednictvím pokřivených, manipulativních zasvěcení. Výsledkem bylo, že žák zůstal po návratu do těla citlivý na vnější vliv. To je to, co vlastně položilo skutečné základy pro vznik manipulovatelného kněžství.


[…] Tyto duše se pak mohou velmi snadno stát vhodnými nástroji pro nepřátelské duchy, jak se dnes viditelně projevuje jak v politice, tak v medicíně, nebo ve farmaceutickém průmyslu. Kvůli nedostatečné integraci „já“ do své osobnosti se lidé obecně stávají více zranitelnými vůči manipulaci. Přístup k jejich vnitřnímu zdroji svědomí a morálního cítění byl takto značně omezen. Můžeme se ale také ptát: Kolik takových kněží, původně falešně zasvěcených ve starém Egyptě, může být nyní aktivních ve vedoucích pozicích v dnešní společnosti?


V egyptském období úpadku se božský vztah k hmotné podstatě ztratil, čímž se ale právě otevřely dveře různým nepřátelským duchům. To, co začalo v těchto dobách, je ale dnes ve společnosti velmi rozšířené a projevuje se to hlavně ve farmakologii a v konvenční medicíně, protože tyto praktiky jsou dnes založeny na ryzím materialismu a popření ducha.


Oddělení se těla a ducha od sebe navzájem, vhodné pro další lidskou evoluci, bylo tím pravým, legitimním cílem staré „mumifikační medicíny“. To bylo v období dekadence zneužíváno a zveličováno. Vyšší potenciál pro „iniciační proces nemoci“ „byl dnes podkopán. To je analogické se zmanipulovaným iniciačním procesům z egyptských časů.


Dnešní očkování proti covidu lze chápat jako jakousi „duchovní mumifikaci za života“, která vlastně jen slouží k přípravě „strojového“ člověka (kyborga). Nevykoupená, netransformovaná dekadence starověkého Egypta tak nyní proráží na světlo současného světa.“


Třída egyptských kněží a okultní zákon dohody o uvěznění


Pokřivená, manipulativní zasvěcení, o kterých Mayer mluví, když egyptská kultura upadla do dekadence, která otevřela dveře nepřátelským duchům, se týkají „dohody o chycení se do pasti“ založené na zákonu dohody [8].


To je zákon, který hyperdimenzionální okultní/mimozemské síly využily k manipulaci mocichtivého egyptského kněžstva do dohod o chycení se do pasti prostřednictvím zkorumpovaných rituálů/obřadů, protože byli pokoušeni svou nižší přirozeností (odvolávali se na chamtivost, chtíč, moc). Zákon dohody se váže k zákonu svobodné vůle, protože nepřátelské okultní síly potřebují náš souhlas „svobodné vůle“, i když je třeba založen na nevědomém klamu nebo na naší nevědomosti, že si jen dostatečně neuvědomujeme tyto univerzální zákony.


Dohoda o chycení se do pasti je jakási „faustovská smlouva s ďáblem“ (tedy s negativní okultní entitou) a může být uzavřena buď vědomě nebo nevědomě. Někdy se zdá, že se tyto negativní entity maskují jako „pozitivní síly“, apelující na systém víry osoby, od které chtějí získat souhlas či povolení a nebo apelují na jejich ego prostřednictvím pokušení.


V dnešní době lidé stále vytvářejí takové pasti v podobě dohod a nevědomky se tak zapojují do černé magie, když přivolávají entity pocházející z hlubin jejich ega a z jejich-nižší přirozenosti. Tyto entity se mohou přizpůsobit jakémukoliv přesvědčení, aby získaly potřebné povolení. Například, někomu, kdo je podmíněný katolickou náboženskou vírou, se ito měňavci mohou objevit jako „Ježíš“ nebo „Matka Marie“. Někomu, kdo je chycen v New Age a v podvodu „vesmírní bratři jsou zde, aby nás zachránili“, se negativní entita může jevit jako Plejáďan, Modrý Pták, atd.


Dohoda o uvěznění je něco jako právní smlouva, která může být aktivní i po více životů. To je symbolizováno v upíří mytologii, když upír potřebuje povolení vstoupit do domu své oběti. Všechny vesmírné dohody jsou platné ve všech dimenzích, v čase a prostoru a to věčně. Všechny dohody mohou být změněny pouze vědomím univerzálních zákonů jejich tvorby.


Jak Mayer poukázal, přední hráči v politice, medicíně a farmaceutickém průmyslu dnes, kteří vytvořili a tlačili COVID vaxx, by mohli být spojeni s „egyptskou kněžskou třídou“, která se zabývala černou magií a propůjčila se k tomu, aby se stala vhodnými nástroji pro nepřátelské duchy.


Opakuje se dnes potopení Atlantidy?


„Atlantida neskončila; téměř každý, včetně nás, nese zkušenosti svých atlantských inkarnací kdesi v hlubinách své duše.“

– Thomas Mayer


Kolem starověké civilizace Atlantidy je mnoho tajemství. Někteří lidé naprosoo popírají, že by kdy existovala, jiní se jen nemohou shodnout na jejím umístění. Existuje však dostatek údajů a informací od Platóna, od Rudolfa Steinera a od mnoha dalších, kteří poukazují na její existenci a její následné zničení či „potopení“. Biblická potopa by také mohla být analogií související s potopením této kdysi vysoce vyspělé a mocné civilizace.


Jsme potomci Atlantidy a neseme si v sobě její karmu a nevyřešená traumata z minulých životů. V mnoha ohledech přehráváme stejný příběh jen v jiné časové linii a můžeme znovu prožít osud Atlantidy, což povede k naší zkáze, pokud se tentokrát konečně nepoučíme. Jak napsal jeden přítel Mayerovi:


Také si všímám rostoucí paralely s potopením Atlantidy, dynamiky tehdejších vědců a kněží černé magie, vůdců dekadentní Atlantidy a jejich inspirátorů. Ty lze jistě nalézt i dnes, zejména v transhumanismu. Až na jednotlivce. A uvědomil jsem si, že mnozí akademici, kteří se nechávají očkovat a zažívají pandemii koronaviru zcela nekriticky, tak byli mezi těmi padlými atlantskými vědci a vůdci.“


Mayer také popisuje, co Atlantida představovala:


„Atlantida znamená dřívější vrchol lidského kulturního vývoje, který je popsán v mnoha mýtech a na který se Platón také často odvolával. Mnoho kulturních svědectví z atlantského období existuje po celém světě, ale schopnost rozpoznat je jako taková vyžaduje velmi trénované oko. Zkušenost ukázala, že odkaz na Atlantidu je často nevyhnutelný při zvažování individuální karmy, protože mnoho dosud nevyřešených karmických vazeb lze vysledovat zpět až do pozdější části této epochy.


Atlanťané byli úzce spojeni s životními silami země, stejně jako s elementárními bytostmi a anděly. Teprve v poslední třetině atlantské epochy se u lidstva rozvinul počáteční stupeň sebeuvědomění. To však bylo také mdoprovázeno většími možnostmi svádění, které nakonec vedly až k potopení kontinentu.


Podobně jako Egypťané byli převzati nepřátelskými duchy v důsledku ztráty spojení se skutečným „já“ tedy s božským uvnitř nás, tak také Atlanťané zneužívali svou moc a „byli stále více zbavováni svého citu pro ducha“, což ale následně otevřelo dveře pro nepřátelské duchy, aby do nich mohli vstoupit:


„Zrada tajemství vulkánské věštírny [Atalantis] měla obzvláště nepříznivý vliv, protože pohled jejich přívrženců byl zaměřen převážně na pozemské podmínky. V důsledku této zrady se tak lidstvo stalo závislým na duchovních bytostech, které ale paradoxně přitom v důsledku svého předchozího vývoje odmítly vše, co pocházelo z duchovního světa (…).


V souladu s dispozicemi, které si takto rozvinuli, pracovali právě v tom živlu, který se vyvinul v člověku skrze jeho vnímání ve fyzickém světě, za nímž zůstává skryto duchovno. Tyto bytosti nyní získaly velký vliv na mnoho obyvatel země, a to se již od počátku projevovalo hlavně tím, že lidské bytosti byly stále více zbavovány jakéhokoliv citu pro ducha.

– Rudolf Steiner


Základní vzorce – tehdy a nyní – křižovatka dějin


Atlantská historie a nevyřešené atlantské trauma je skutečně velmi velké téma již samo o sobě. Mayer poukazuje na následující základní vzorce, které vynikají při u cizíchvažování o úpadku Atlantidy:


 • Atlantští kněží a vůdci se odvracejí od vysokého božsko-duchovního světa a spojují se se svádějícími nepřátelskými duchy
 • Zapojují se tím do temných sil a hrátek bytostí, aniž by získali nezbytnou morální zralost
 • Jejich touha uspokojit své egoistické potřeby a zvýšit svou moc vede k nutkání udělat vše, co je jen možné
 • Zatahují celou populaci do poklesu, který sami způsobili
 • Lidé jsou sváděni účinky atlantské magie, ale přitom nechápou, které duchovní bytosti za ní stojí
 • Padlí kněží Vulkánských mystériích hráli zvláštní roli v atlantské katastrofě, protože se zabývali nejen ahrimanskými, ale – alespoň takový to dnes dělá dojem – také se soratickými bytostmi, s nimiž spolupracovali sice velmi efektivně, ale poměrně hrubým způsobem. Jak ostatně již poukázal Steiner: „Tyto bytosti tímto získaly velký vliv na mnoho obyvatel země.“ Lidé byli stále více zbavováeni citu pro spiritualitu“.


Mayer také zdůrazňuje velkou příležitost v tomto „opakovaném kole“ atlantské krize aktivně zpracovat a vyléčit si některá traumata. Nemohu než s ním souhlasit. Vždycky jsem tuhle dobu vnímal jako obrovskou příležitost. Nikdo z nás nemůže uniknout naší prastaré karmě ani traumatu uloženému v průběhu mnoha životů.


Znovu a znovu jsem říkal, že VŠECHNO TO, co jsme sami v sobě potlačili, nebo ignorovali a nebo popřeli – a to nejen to pevné v tomto životě, ale také ve všech našich minulých životech, dokonce i těch sahajících až někam do starověkého Egypta a nebo dokonce Atlantidy – to vše opět přichází ještě silněji právě nyní, během tohoto současného Času přechodu [9], aby to bylo znovu přezkoumáno, zpracováno, ale hlavně konečně definitivně vyléčeno.


Léčení našich traumat je také předpokladem pro opětovné spojení se s naší pravou duchovní podstatou, kterou jsme ztratili už velmi dávno, když jsme se ponořili do temnoty materialismu, a když duchové temnoty napadli lidstvo kvůli naší vlastní chamtivosti a touze po moci.


Nyní jsme skutečně na křižovatce dějin, mezi pádem ještě hlouběji do temného věku materialistického syntetického Trahsnumanismu a tedy chycením se do pasti, což nevyhnutelně vyústí až v masovou kataklyzmatickou událost podobnou potopení Atlantidy, nebo tím, že „odpovíme na volání“, poučíme se z toho a zapojíme se konečně do našeho Velkého Díla [10], abychom vzestoupili k naší Božské přirozenosti.


Mayer to uzavírá:


„Zpočátku se ale starý film opakuje. Může existovat nějaká podvědomá potřeba opakovat takovou zkušenost, znovu se pokusit spojit se s podobnými duchy, s nimiž byl člověk již dříve spojen v Atlantidě. Znovu beru do ruky přítelův dopis. Dále tam píše:


Jsem velmi znepokojen myšlením těch, kteří obhajují očkování. Mnozí z nich na mě působí dojmem, jakoby to jejich rozhodnutí bylo již dávno předurčeno. Zdá se, že je zakořeněno v hluboké vrstvě jejich bytí. To je zřejmé ze skutečnosti, že o této otázce prostě stále ještě s mnoha lidmi nemůžete diskutovat a že u nich dokonce ani neexistuje jakákoliv připravenost nebo chuť k takové diskusi nebo debatě. Dokonce si ani nepřečetli přiložený popis produktu u vakcín, natož k tomu dokument informovaného souhlasu a jeho právní vysvětlení. Možná to představuje již jejich prenatální karmický záměr vydat se na dlouhou okliku evoluce duše s transhumanistickými bytostmi.


Probouzí se lidstvo nebo se rozpadá?


Jsme uprostřed smrti staré éry a zrození se nové. To, co se stane dál, má zásadní význam, protože to bude zárodek dalšího cyklu tohoto našeho společného dramatu, který nazýváme planeta Země.


Nový pád lidstva


Když uvažujeme o pokušení Traunshumanismu jak ve světle mRNA vakcín, tak naší staroegyptské a atlantské karmy a digitalizace lidstva současnými technokraty, kteří si nejen chtějí hrát na Bohy, ale chtějí se rovnou stát se bohy, tak můžeme jasně vidět paralelu s novým pádem lidstva a vyhnáním z ráje tak, jak je to i vyprávěno v archetypálním a metaforickém příběhu v Genesis. Thomas Mayer toto srovnání více rozvádí ve své knize:


„Adam a Eva se nechali snadno svést. Byli oklamáni Hadovými výroky a nepokoušeli se to předem nějak ověřit nebo prodiskutovat. Již tehdy bylo prohlášeno, že tehdejší lidstvo bude vyhnáno z ráje, ale ve své snové naivitě tomu prostě ještě nevěřili.


Jak snadno se dnes lidé nechají očkovat? A jak neúprosné a vážné mohou být následky před smrtí a po ní?

Tím, že se člověk dobrovolně podvolí očkování proti covidu, se spojí s temnými silami, a to bez ohledu na jakékoli předchozí znalosti nebo porozumění. Ani Eva si nebyla vědoma toho, že had je ďábel, když vzala jablko ze stromu, což však mělo za následek jejich vyhnání z ráje.“


Příběh z Genesis o pokušení a následném vyhnání z ráje je také klasickým příkladem konceptu „uvěznění dohodou“, jak bylo prozkoumáno již dříve. Temné okultní síly zkrátka potřebují náš souhlas, i když je to třeba zmanipulovaný souhlas založený na lžích a podvodu. Neznalost není obhajoba ani omluva. Proto, jak jsem vždy říkal, je dnes skutečně životně důležité porozumět „pravidlům hry zvané život“, tj. okultním a božským zákonům.


Vyhnání z ráje na duševně-duchovní úrovni


Podle Rudolfa Steinera metafora Genesis v Bibli sahá až do předatlantských dob a je založena na Lemurském období. Je o sestupu do materialismu, o vědomí ega a o zapletení. ve světě smyslů. Opět to však byla svobodná volba. To je důležité pochopit, abychom se nechytili do vědomí oběti tedy viny, které je samo o sobě další pastí matrixu:


Vyhnání lidstva z ráje, jak je popsáno v Bibli, je proces, který se podle Steinera odehrál již během „lemurijského období“, věku ještě předcházejícího „atlantské epoše“. Na počátku Lemurského věku se lidstvo ještě vůbec neindividualizovalo, ale žilo sjednoceno v jedné velké lidské duši.


Luciferské duchovní bytosti byly spojené s lidskými astrálními těly a skrze toto „luciferské pokušení“ pak teprve začala individualizace lidí. Rudolf Steiner tyto procesy podrobně popsal. Vyhnání z ráje představovalo „sestup na zem, a zapletení se do světa smyslů“ – a s tím i ztrátu blaženosti ve všeobjímající jedné velké lidské duši.


Vyhnání z ráje tedy nebylo fyzickým, ale duchovním procesem. Lidské bytosti ztratily pocit, že jsou obklopeny božskou lidskou duší. Od té doby jsme nevyhnutelně čelili izolaci a zažívali osamělost, opuštěnost, potíže, utrpení a zármutek. Ale až dosud bylo naše fyzické tělo a éterické tělo naším skutečným domovem. Tato dvě těla stvořená bohy nás nesla a přijímala každé ráno, když jsme se probudili, když do nich naše duše-duchovní bytosti znovu vstoupily.


Vyhnání z fyzického ráje a uvěznění duše


Vakcíny proti Covidu ničí fyzické tělo, vytlačují z něj duši a vytvářejí vstupní body pro soratické a ahrimanské bytosti. Transhumanismus, genová terapie (také souvisí s transgenderismem) a pokušení uměle modifikovat lidský genom mohou být považovány za vyhnání z „fyzického ráje“, protože naše přirozené bohem dané tělo je chrámem pro naši duši a ducha:


Jak jsme viděli, očkování proti covidu a s ním spojené soratické bytosti ničí naší tělesnost. Mnoho zemřelých duší, které byly očkovány, to právě teď zažívá. Ocitají se v poli trosek svého éterického a fantomového těla, jsou k němu přitom stále připoutáni a cítí se mizerně.


Když do svých těl vzýváme soratické a ahrimanské bytosti, dochází k novému, mnohem hlubšímu „hříchu“. To je proti-impuls ke spojení se vzkříšeným tělem Kristovým tedy s naším pravým Já/duší/Božskou přirozeností.


Když jsou naše těla tak zlomená a ztuhlá, že již neumožňují přístup k naší duši a duchovním bytostem, představuje to jakési nové vyhnání z ráje. Brány tělesné rajské zahrady jsou nyní také zamčeny a duše musí v zoufalství čekat před mřížemi.“


Toto vyhnání z fyzického ráje prostřednictvím genetické modifikace lidského těla je agendou sklizně duše okultními nepříznivými siamil, protože duše je uvězněna v posmrtném životě, přerušuje cyklus reinkarnace a evoluční proces duše, protože lidská těla se již nestávají vhodnými pro hostování duše. Místo toho se tato geneticky modifikovaní těla stávají hostiteli nepříznivých (démonických) okultních soratských a ahrimanských duchů – je to mimozemská invaze skrze naše těla.


V pasti posmrtného života a uprostřed bitvy o naše duše


Je těžké přesně předpovědět budoucnost, protože přichází mnoho neznámých faktorů, proměnných a očekávání. Také bych dodal, že to záleží na každém z nás a na práci, kterou jsme zde dělat během tohoto Času Přechodu, a samozřejmě na Boží Vůli. Vzhledem k těmto omezením a neznámým uzavírá Thomas Mayer svou knihu nadsmyslným pohledem do budoucnosti.


Jeho obavy se většinou týkají mnoha uvězněných duchů zemřelých lidí, kteří dostali vakcínu proti covidu, a toho, jak pomoci uvězněným duším v posmrtném životě. Mějte na paměti, že od dubna 2023 dostalo 70% populace lidstva alespoň jednu dávku vakcíny mRNA [11], přičemž na celém světě bylo podáno již 13,37 miliardy dávek.


Přidejte k tomu mnoho dalších toxinů v životním prostředí, GMO potraviny, EMF záření, 5G, alopatickou medicínu a léčiva, pak lidi, kteří jsou již dávno odpojeni kvůli svým traumatům a závislosti na sociálních médiích či telefonu, a k tomu úsvit věku transhumanismu, tedy snahy o to abychom navíc i geneticky modifikovali lidské tělo, tak skutečně čelíme bitvě o naše duše:


„Pokud také vezmeme v úvahu kombinované účinky očkování proti covidu, které se bude v budoucnu neustále opakovat, konvenční léky, expozici toxinům v životním prostředí, elektrosmogu atd., tak je značně pravděpodobné, že nespočet jedinců zažije ve své posmrtné existenci velmi těžké období. Zůstanou připoutáni k zemi i se svými zničenými těly a mohou tak trpět po staletí.


Vzhledem k tomu, že se spojili s destruktivními bytostmi, které neznají a které nemohou zvládnout sami, budou pravděpodobně potřebovat pomoc zvenčí. Pomoc by byla vždy možná, ale kdo ji má poskytnout? Pomoci duši v životě po smrti mi obvykle trvá alespoň hodinu. Po několika hodinách jsou mé síly vyčerpány. Ve zprávách jsme viděli, že kvůli očkování proti covidu to nyní často trvá mnohem déle. A kolik jedinců je očkováno každý den? Je to jako hora, kterou nelze odstranit.“


Velmi, velmi dlouhá doba bude pravděpodobně zapotřebí k tomu, aby se každému, kdo zemřel, poskytla taková pomoc, kterou potřebuje. Čím více léčebných skupin se v budoucnu vytvoří a nabídne aktivní pomoc mrtvým, tím rychleji kupředu by tato práce pak mohla postupovat. Cílem tohoto článku je také právě povzbudit vytváření takových skupin a také vytvoření vědomostního základu pro pochopení toho, co je požadováno.


Tato kniha sama o sobě by mohla být chápána jako poskytnutí záchranných vest hozených zesnulým upoutaným na Zemi. Kdykoli je čtena s otevřenou myslí, vytvoří se v duchovním světě pole rezonance, které mohou vnímat zesnulí, kteří jsou poblíž. Tato orientace by jim mohla poskytnout výchozí bod pro jejich transformační cestu, pokud by ovšem oni sami byli ještě vůbec schopni rozpoznat a uchopit záchrannou vestu. Mnohým bude nejspíš zpočátku tato výzva připadat příliš zdrcující.“


Tento věk čistého materialismu a transhumanismu se nemůže dlouhodobě udržet, protože jde v konečném důsledku naprosto proti přírodě a Božímu zákonu. Můžeme tak opět zažít úplnou destrukci, když se ponoříme ještě hlouběji do „temné noci civilizace“, podobnou tomu, co se stalo v Atlantidě a bylo pak symbolizováno biblickou potopou, nebo se konečně poučíme a úspěšně projdeme také touto zkouškou a to bez potřeby kataklyzmatu.


Duchovní zákony platí i pro ty, kteří je ignorují. Duchovní svět je nakonec silnější; Materialismus a transhumanismus nevydrží a zhroutí se.“


Podle Mayera však existují nejméně tři problémy:


 1. Zemřelé duše, které jsou nedobrovolně připoutány k zemi, mají negativní vliv na duchovní atmosféru Země, a to zatěžuje i inkarnované jedince. Se zesnulými dušemi připoutanými k zemi jsme se již dříve museli potýkat. Nyní se tato temná vrstva kolem Země stane mnohem větší a silnější, takže pro inkarnované jedince bude stále obtížnější zůstat fyzicky a duševně zdravý. Zůstat bez těchto břemen je tak již nyní velkou výzvou.
 2. Pozemské duchy zesnulých, kteří byli uneseni nepřátelskými duchy: Druhým problémem je, že tito zemřelí připoutaní k zemi, kteří ztratili spojení se svým andělem, postrádají jakoukoli ochranu proti duchovním „mafiánským“ skupinám nebo jiným nepříznivým okultním silám], a kterých je tu mnoho, a kteří by rádi využili sil takových zesnulých. To však vede k ještě většímu zapletení se a uzlům.
 3. Třetím budoucím problémem může být to, že duše usilující o inkarnaci již nebudou moci najít rodiče schopné vyprodukovat těla vhodná pro jejich vstup. Jak se po pokračujícím očkování lidstva podle současné agendy ještě mají nadále rodit těla, která jsou dostatečně propustná pro duši i ducha? Co se tedy stane s vtělením nenarozeného?


Pokud však vše půjde dobře a pozemské duše se nakonec osvobodí a stráví vše, čím prošly, budou mít již dost materialismu a transhumanismu a s nimi spojených destruktivních duchů. Zakusí svůj sestup do pekla a katarzi; poznají zlo a budou mít dobrý důvod udržovat více světelných spojení do budoucnosti.“


Jak Mayer poznamenal ke konci své knihy: „Velkým problémem je, že neexistuje téměř žádné povědomí veřejnosti o potřebě léčby takového duchovního poškození vakcínou, a na druhé straně i to, že dnes neexistují prakticky žádné terapeutické zdroje. Existuje velký nedostatek vzdělání a odborné přípravy. Prostřednictvím rozsáhlé sbírky případových studií a diskusí o souvislostech byl touto knihou položen počáteční základ, aby bylo možné čelit této humanitární výzvě. „


Kromě léčebných návrhů pro očkované a uvězněné duchy připoutané k zemi, které jsou nabízeny v tomto a v předchozím článku, jsou v Mayerově knize uvedeny ještě i některé další duchovní léčebné návrhy. Nicméně, jak usoudil, tak je to jen výchozí bod a dobrý základ, ale je zapotřebí více výzkumu a poznatků


Pokud jste očkovaní a chcete se uzdravit nebo chcete pomoci někomu, kdo je očkován (samozřejmě pouze po jejich svolení a žádostí), je nezbytné, abyste si také přečetli celou Mayerovu knihu. Oba mé články na toto téma jsou založeny vlastně pouze na výňatcích z jeho knihy s mým přidaným komentářem a s dalšími názory a výzkumem, které nejsou zahrnuty v jeho knize.


Vzhledem k tomu všemu, co jsme dosud prozkoumali na základě Mayerovy práce a výzkumu dalších super rozumných výzkumníků, tak jen přidávám další vrstvu k tomu, jak se bude odehrávat budoucnost, kterou je plánované „rozdělení lidstva“.


Čas přechodu a rozštěpení lidstva


Před šesti lety (2016) jsem poprvé psal o „rozštěpení lidstva“ ve svém článku Rozdělení časové osy a reality, frekvenční vibrace a skryté síly života [12]:


[…] To, co zažíváme (a v současné době jsme uprostřed asimilace do naší neurologie), je rozdělení časové linie-reality/sféry… To je přirozený důsledek kolektivní cesty, kterou si lidstvo zvolilo jít, protože ne každý člověk je zde v tomto „Teď“, aby se probudil.


Mnozí z nás zažívají toto „rozdělení“/štěpení časových linií v našich osobních vztazích, ať už s přáteli, milenci nebo dokonce rodinou. Vidíme to také s ohledem na náš životní styl a na to, co nazýváme „domovem“.


Někteří lidé už prostě nerezonují s místem, kde v současné době žijí, zejména v hustě obydlených oblastech, nebo s prací, kterou měli po mnoho let. V důsledku toho je snadné začít si stěžovat i na vše ostatní, vaši polohu nebo kariéru, se kterou už nerezonujete.


Klíčovým problémem jsou však frekvenční vibrace. Jak se začínáte probouzet, tak začínáte hledat pravdy a zapojovat se do upřímné práce na sobě, mění se vaše Bytí a frekvence – tato „změna“ zákonitě iniciuje váš vnitřní konflikt s ohledem na cokoliv, co není na stejné frekvenci.


Nemá smysl se rozčilovat na ostatní nebo na vaši polohu / okolnosti. Toto reaktivní chování je ve skutečnosti docela kontraproduktivní a vytváří jednu z mnoha frekvencí, ze kterých se Matrix živí – pamatujte, tito paraziti z jiného světa chtějí, abychom se spustili, byli reaktivní, projektovali se navenek a bojovali proti sobě navzájem.


To, kde žijete (a kým jste se obklopili), bylo v určitém okamžiku perfektní shodou s tím, kde jste byli. Takže musíme mít na paměti, abychom se nezapojili do stínové projekce a neobviňovali vnější svět za změny, kterými procházíme a které v podstatě vznikají uvnitř nás samých.


Když dovolíte, aby se tyto změny projevily a zůstanete zaměřeni na svůj vlastní vývoj, zůstanete upřímní ve své vnitřní práci, budete i nadále hledat pravdu a naučíte se reagovat z nulového bodu, z nereaktivní úrovně vědomí, paK budete také přitahovat ty\ správné lidi a příležitosti do svého života, které vám pomohou rozšířit vaše povědomí o tom, co je. a co je možné.


Pokud se cítíte zaseknutí, pak je to znamení, že se stále JEŠTĚ musíte poučit (nápověda: vždy existuje více lekcí, které se můžete naučit, takže si zvykněte na občasný pocit „uvíznutí“). Trpělivost je zde klíčová – vyhněte se rozhodování založenému na zoufalství, strachu nebo „analytické paralýze“ zaměřené na hlavu. Je to o reakci z plně ztělesněného „vědění“ – následování vaší intuice a vnitřního vedení namísto násilného (vůle plného) konání.


Jako frekvenčně ukotvení (a zároveň jako společenští odpadlíci) tak během tohoto období přechodu budeme postupně přitahovat – a tíhnout k – lidem a místům, která odrážejí naše ztělesněné vibrace a naopak. Avšak to, kde bychom měli být na daném místě a v daném čase – a s kým máme komunikovat – není na naší (podmíněné) mysli ega a jejích touhách rozhodovat se sami, ale je to v souladu s Boží vůlí.


Neinkarnovali jsme se na tuto planetu kvůli „dovolené“ a vyhýbání se, ale spíše proto, abychom se aktivně podíleli na posunu, který právě probíhá. Naše účast na tomto „bodu zvratu“ zahrnuje jak naši frekvenční vibraci, dary a talenty, ale i lekce, které tu dostáváme proto, abychom se je naučili pro naši vlastní emancipaci, když se snažíme pomáhat ostatním v jejich vlastním procesu.


To znamená, že budeme umístěni do oblastí – a do kontaktu s lidmi – kde jsme nejvíce potřební, podle našich individuálních účelových programů, které se samy rodí z perspektivy vyššího já, a ne jen z podmíněných tužeb našeho ega.


Planeta je také naplněna stále dynamičtějšími energiemi, jak se její temné a světlé polarity zvětšují, což vytváří ještě více tření pro ty, kteří plavou v „proudu“. Světlo přináší vše, co není v souladu s tím, kdo skutečně jste. Spaluje vše, co je falešné, přivádí temnotu do kontaktu s vědomým vědomím (jak uvnitř, tak vně), aby byla překonána alchymistickým ohněm transmutace. Občas to není pohodlný proces (přinejmenším), ale jediná cesta ven je zkrátka skrz. […]

Od té doby se známky „rozdělení“ staly zjevnějšími, zejména od doby, kdy plandemie začala v roce 2020. Více jsem toto téma rozvedl v různých článcích, podcastech a videích a citoval i další zdroje, které o něm hovořily. V roce 2019 jsem ve svém článku Nutnost odevzdat se božskému a oduševnit bytost [13] napsal kapitolu na téma „Rozštěpení lidstva, nadmentální působení a Matrix“:


[…] „Matka“ Mirra Alfassa také zmínila možné „rozdělení lidstva“. Mluvila o tom, jak se jedna část lidstva lidí, kteří se upřímně zapojili do božské práce (uvnitř i vně), „posune nahoru“ do kolektivní vyšší úrovně vědomí, zatímco tlak sestupující nadmentální síly rozloží druhou část lidstva, která vůbec nic nedělá pro práci na „probuzení“.


Každý, kdo nedokáže ztělesnit Božskou (nadmentální) sílu, která sestupuje na tuto planetu, se stane pěšákem temné agendy a upadne hlouběji do zmatku, nevědomosti, odtělesnění a utrpení.


Svět je také ve velmi křehké rovnováze a ještě jsme nedosáhli „temné noci civilizace“ (o které mluvila Matka), která ukazuje na další rozpad lidstva. Této „temné noci“ nepomůže to, že se dostaneme do frekvence strachu nebo negativního či paranoidního stavu mysli, ale může působit jako střízlivá kontrola reality pro to, jakým směrem se můžeme ubírat, pokud se věci budou ubírat stejným směrem, kterým se zdají směřovat.


Tento hrozící potenciál znamená, že již nemůžeme duchovně obcházet naši vnitřní práci a stín, ani nemůžeme obejít jasný pohled na temnotu ve světě a na to, co je třeba udělat, abychom odolali těmto asurickým nepřátelským silám, které ovládají matrix. Musíme se chopit zodpovědnosti zapojit se do vnitřní i vnější práce.


Pokud je nedostatek lidských bytostí, probudí se do reality toho, jak temnota/matrix funguje tím, že aktivně odolává jeho vlivům a zároveň dělá nezbytnou vnitřní práci, aby se dostal do souladu se svým psychickým bytím (duší) a spojil se s Nadmentálním (Božským); tak můžeme zažít to, co různé starověké civilizace zažily v minulých cyklech (jako je Atlantida), což má za následek naše úplné zničení a Božství stiskne „resetovací tlačítko“ na naší evoluční cestě. […]


Je VELMI důležité si uvědomit, že potřebujete vyčistit svou „nádobu“ pro vyšší božské/nadmentální energie, aby se ve vás mohly ukotvit a znovu vás spojit s tím, kým skutečně jste (esence/pravé Já). Proces očisty zahrnuje také hlubokou psychologickou práci (práce s traumaty, práce se stíny, zranění z dětství), abyste nespadli do pasti duchovního obcházení, abyste vyčistili vše, co stojí v cestě vtělení duše (vynášení duše do popředí jako převodník Boží vůle a nejednání z vaší zraněné/podmíněné osobnosti ega).


Tento proces má hluboký dopad na vnější svět (který ve skutečnosti není „vně“ nebo oddělen od „vás“) s ohledem na proces tvoření reality, který je založen na vaší vnitřní léčebné cestě (a výsledném zvýšení ztělesněné frekvence „Bytí“). To je velmi odlišné od toho, co je dnes propagováno v rámci zkreslené a příliš zjednodušené myšlenky New Age o „tvoření reality“ nebo „zákonu přitažlivosti“, který je také nejčastěji založen na [podmíněných] žádostech a touhách ega. V konečném důsledku jde o odevzdání se Boží vůli.


Je také důležité pochopit, že toto „rozdělení“ je přirozený proces ve světle evoluce vědomí, protože v 8 miliardách lidí existují diametrálně odlišné úrovně bytí a lekce karmické duše. Více o tomto tématu v Jak se orientovat v této době přechodu a zrození nové éry [14].


Duchovní příprava musí být na prvním místě


Vezmeme-li v úvahu vše výše uvedené ve světle práce Thomase Mayera a poznatků Robina Kaisera o spojení mezi vakcínami mRNA a transhumanismem, způsobujícím „smrt vnitřního života“, vytlačujícím duši z těla a jak to ovlivňuje budoucí inkarnační cykly, získáme lepší představu o tom, jak může k tomuto „rozštěpení“ uvnitř lidstva dojít.


Jak Kaiser poznamenal dříve, většina lidí, kteří jsou očkováni vakcínou mRNA, může následovat tuto cestu asimilace do vysoce [umělého] inteligentního, technického oboru. Ti lidé, kteří se rozhodnou digitalizovat svou DNA, se dříve či později budou muset spokojit s jinou trajektorií, která není slučitelná s organickou přírodní/duchovní evolucí.


Toto pokračující „štěpení lidstva“ během tohoto Času Přechodu, jak jsme již svědky a zažíváme, je velmi dlouhý proces trvající mnoho životů (s potenciálním rozpadem a „resetem“ cyklu), dokud není celé lidstvo plně oduševnělé. Toto rozdělení také není „černé nebo bílé“, což znamená, že se protíná mnoho různých časových linií a vše závisí na úrovni bytí každého jednotlivce [stav duše v průběhu životů], lekcích duše, karmě a Boží milosti, která je mimo schopnost jakéhokoli člověka ovládat nebo předvídat.


Vaše úroveň Bytí/potenciálu duše a vtělení, upřímná (sebe)práce, do které jste zapojeni a učení se lekcím své specifické duše, abyste našli pravdu/esenci svého Bytí a to, co „děláte“ (v souladu s Boží Vůlí a vaší esencí) v Teď, určuje vaši „frekvenční rezonanční vibraci“ a „budoucí“ časovou osu reality v tomto životě a budoucích inkarnacích během tohoto „rozdělení“.


To, co se od nás žádá, je mnohem větší než vytvoření nového systému vlády nebo snaha o suverenitu, fyzickou přípravu a decentralizaci pouze navenek. Tento přechod je o nutnosti kvantového skoku ve vývoji vědomí a o potřebě zduchovnění našeho bytí. Je to o našem VNITŘNÍM spojení s Božstvím, o překročení mentálního egoického materialistického vědomí. Jinak se všechno bude znovu a znovu rozpadat, dokud nedostaneme „zprávu“.


Staré musí zemřít dříve, než se může objevit nové – především smrt podmíněného a naprogramovaného ega/falešné osobnosti, se kterou se ztotožňujeme (zaměňujeme ji za pravé Já); Všechna naše zranění a traumata nahromaděná během životů musí být vyléčena a transmutována prostřednictvím tohoto vnitřního alchymistického procesu [přeměna olova [hmoty/ega] na zlato [duch/duševní bytost], což má za následek nezbytnou deziluzi, aby se zažehl vnitřní oheň a „rostla duše“ tohoto často obtížného transformačního procesu.


Ztotožnění se s egem je samo o sobě traumatickou reakcí, „prvotním hříchem/zraněním“ a „pádem z ráje“ – iluzorním oddělením od Boha – proto je každý traumatizován.

Nemůžeme přeskočit žádné kroky v této vnitřní transformaci a nezbytné práci po celé životy. Jak jsem již mnohokrát zmínil, je velmi lákavé zapojit se do duchovního obcházení, ztratit se v New Age spiritualitě rychlého občerstvení nebo se připoutat k zastaralé dogmatické formě náboženství a přeceňovat svou úroveň bytí, lhát si, že jste již „vzestoupili do 5D“ nebo „probudili se“ v pravém slova smyslu.


Navíc se věci nikdy nezlepší samy o sobě, ani tím, že se budou snažit napravit věci navenek nebo se zoufale snažit najít „bezpečné místo“ ve světě, dostat se do materialistického módu přežití. Jak se nám Rudolf Steiner a Sri Aurobindo a mnoho dalších osvícených bytostí snažili sdělit stovky a tisíce let, potřebujeme do sebe vnést pravou a uzemněnou spiritualitu [hledat Království uvnitř PRVNÍ], tj. vědomě se zapojit do Velkého Díla.


Vše závisí na vhledu do Ducha, který se skrývá v evropské a americké kultuře – Ducha, před nímž lidé utíkají, jemuž by se pro snadnost rádi vyhnuli, ale který jediný může nasměrovat nohy lidstva na cestu vzestupu.


Lidé rádi strkají hlavu do písku a říkají, že se věci zlepší. Ne, nebudou. Nastala hodina velkého rozhodnutí. Buď se lidé rozhodnou přinést duchovnost, o které jsem mluvil, nebo je úpadek Západu nevyhnutelný. Naděje a fatalistická touha po tom, aby se věci daly do pořádku, jsou k ničemu.

Jednou provždy člověk přešel do epochy, kdy musí manipulovat se svými silami ze své vlastní svobodné vůle. Jinými slovy: je na lidech samotných, aby se rozhodli pro nebo proti duchovnosti. Pokud bude rozhodnutí kladné, pokrok bude možný; pokud ne, zkáza Západu je zpečetěna a v důsledku strašlivých katastrof se další evoluce lidstva ubírá směrem, o jakém se dnes ani nesnilo.


Ti, kteří by chtěli usilovat o opravdový vhled do těchto záležitostí, by neměli zanedbávat, ba ani se neodvažují zanedbávat studium života duše v celém lidstvu a v různých národech, zvláště na Východě a na Západě.“

Rudolf Steiner, Kosmické síly v člověku, přednáška 1, Oslo, 24. listopadu 1921


Nejdůležitější volba, kterou musíte udělat


Jak se energie a tření zintenzivňují během této doby přechodu a bifurkace, existují různé volby, které většina lidí dělá, vědomě nebo nevědomě a v různé míře, které sdílím v tomto videu. Už neexistuje žádná střední cesta nebo snaha zůstat v ústraní. Toto je okamžik vědomé volby. Vybírejte moudře:


Pro více informací si přečtěte celou knihu Thomase Mayera: „Vakcíny proti koroně z duchovní perspektivy – důsledky pro duši a ducha a život po smrti“ [15].


Konec převzatého textu


Závěrem


Myslíme si, že “skládka duší” je opravdu několik tisíciletí hlavní pointou “hry” tady na Zemi. Když se zamyslíme, tak si uvědomíme, že ve starých pohádkách je to v podstatě ukázáno nebo minimálně naznačeno. Otázkou zůstává, jestli to není součást té “větší hry” od “většího režiséra” za účelem postupného vybrušování vědomí lidstva. Velmi zajímavé obsahově jsou celé původní webové stránky a stojí za detailnější prozkoumání [16].


Co se týká očkování Covid-19, tak o jeho možném mimozemském původu jsme už referovali v dřívějším právě také převzatém článku, kde byl trochu jiný pohled [17].


Zdroje: youtube.com, amazon.com, myspulesvet.org, thetimeoftransition.com, veilofreality.com, ourworldindata.org


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Fáze ukončování české státnosti?

Máme za sebou první kolo prezidentských voleb, ve kterém je poměr hlasů Babiše a Pavla 50:50. Přiznáme se, že ve druhém kole budeme podporovat lídra hnutí ANO. Zároveň si ale myslíme, že to není vůbec důležité! Celé volby jsou součástí dlouhodobého nadřazeného procesu přenastavení Evropy a jakýkoliv výsledek ho nemůže ohrozit! To prostě není možné … Za dobu fungování našeho webu stále opakujeme jednu podstatnou tezi, a to: SLEDUJTE PROCESY, NIKOLIV JEDNOTLIVÉ POLITIKY! Pokud systém

Číst dál »

Francie:Maroko – stádo dostane svou emocionální dávku!

Již mnohokrát jsme zde avizovali naše přesvědčení o tom, že v blízké budoucnosti vzniknou na evropském území nová impéria. Stále se držíme našeho posledního prezentovaného odhadu, a to znamená variantu těchto tří: Chalífát, NŘŘ a Mezimoří. Pokud je toto uspořádání nové Evropy opravdu cílem, tak musí být splněna zákonitě jedna podstatná podmínka – ROZPAD SOUČASNÝCH STÁTŮ (STÁTNOSTÍ).  Myslíme si, že MS ve fotbale opět plní svou funkci v podobě toho správného a požadovaného emocionálního “nabíjení”

Číst dál »

Sebevražda – léčebná kúra pro fašisty

Kolik času ještě zbývá do veřejného lynčování vládních činitelů, členů MeSES, všech těch prorežimních epidemiologů podporujících experimentální očkování a podílejících se na tomto podvodu gigantických rozměrů? Jaký čeká osud tyto fašistické kreatury? Je pro ně smysluplným řešením sebevražda? Celosvětově vládami držená jedna linie v účelově vykonstruovaném problému Covid-19 již začíná dostávat v některých částech planety neopravitelné trhliny a stále dokola obehrávaná oblbovací pohádka pro občany přestává mít ten původně zamýšlený efekt. Pomalu, ale jistě nám

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru