Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

7. říjen jako předzvěst věcí příštích?

Globální řízení využívá události proběhnuvší v konkrétních “datumech” jako prostředek ke komunikaci se svými řídícími nástroji. To je jedna z věcí, kterou lidé zajímající se o skutečné ŘÍZENÍ světa velmi brzy prohlédnou a pochopí. Světová událost, která proběhla dne 7. října 2023 na území Izraele k nim samozřejmě též patří! 7. říjen je bezesporu obrovsky významné datum v lidských dějinách.


Možná se mýlíme, ale nezaregistrovali jsme na alternativě článek, který by datum počátku konfliktu mezi Palestinou a Izraelem spojoval právě s jeho historickým významem. 7. říjen není opravdu ledajaké datum …


7. říjen a židovský kalendář


Hebrejští učenci za vlády Hillela II. (320-365) šestý den stvoření vypočítali jako 7. říjen 3761, kterým rovněž začíná židovský kalendář. Prosazované podobné interpretace (hlavně jako uváděné v předtalmudickém díle Seder Olam), udávají podle Talmudu dvě podobná data Stvoření. Uvádí, že první dnem týdne Stvoření byl Elul 25, AM 1 nebo Adar 25, AM 1, téměř dvanáct nebo šest měsíců, po moderní epoše Hebrejského kalendáře. Většinou je preferováno datum Elul 25, i když někteří učenci přiklání k Adaru 25. Když byla tato data vybrána, obě znamenala první den týdne (neděli), ale v moderním kalendáři, rozvinutém později tímto dnem nejsou. Šestý den týdne Stvoření, kdy byl stvořen Adam, byl prvním dnem následujícího měsíce, tedy Tišri nebo Nisan, první měsíc duchovního nebo občanského roku. V obou případech byla epocha moderního kalendáře nazývána molad tohu nebo znamenající nový měsíc chaosu, protože existoval před Stvořením. Tato epocha byla Tišri 1, AM 1 nebo 7. říjen 3761 př. n. l., pozdější odpovídající tabulkové datum v proleptickém Juliánském kalendáři [1].


Zde to uvádějí přímo takto: Židovský kalendář začíná ve chvíli stvoření světa, který je uváděn dle bible na 7. říjen 3671 př. n. l. [2].


Skutečný šéf tohoto globálního řídícího manévru


Není pochyb, že celou akci režírují “Správci” Země, protože zde je několik symbolických situací, které je odhalují. K již výše uvedenému si připomeňme, že 7.10. si také můžeme interpretovat jako 17 (10 + 7)! Takže zde zase platí námi často opakovaná věta: Symbolem, číselnou mírou bible a biblické koncepce je v určité míře číslo 17!

Associated Press (AP) rekapitulovala první informace z bojů takto:AP je tisková agentura, která rozesílá informace do více než 100 zemí světa. Toto byla v podstatě první zpráva [3] z probíhajících bojů pro jejich obyvatele včetně kádrů “Správců”. Určitě to byl do detailů promyšlený text! Podpis obou křídel globálního řízení je jasně viditelný.


Z těchto důvodu si nemůžeme myslet, že vstup palestinských militantních skupin vedených Hamásem na izraelské území z Pásma Gazy právě v onen den, byl dílem náhody. Ani omylem!


Analýza operace na Blízkém východě


Operace na blízkém východě evidentně navazuje na ukrajinský konflikt, který se stal startovací konfrontací mezi zastánci biblické koncepce ŘÍZENÍ a příštími vykonavateli plánovaného nového způsobu ovládání lidstva. Nyní sledujeme pokračování onoho “boje”, který je ale spíše etapou v naplňování předem předloženého scénáře! Přiložená námi vytvořená fotografie mluví za vše:


 

Bohužel, prozatím vše nasvědčuje tomu, že vyhlídky židovského národa nejsou v tuto chvíli dobré. O plánovaném finálním holokaustu Židů, jakožto (už bývalém ??) nástroji “Správců”, bylo napsáno různými alternativními analytiky už mnoho. Pevně věříme, že výsledkem blízkovýchodní operace bude pouze ukončení privilegovaného statusu Izraele v mezinárodním společenství. Každý národ má právo na existenci a vlastní vývoj, ale bez jakéhokoliv upřednostňování před ostatními. Samozřejmě, že takto by to fungovalo v ideálním světě a v tom opravdu ještě zdaleka nežijeme. Doufejme v minimum obětí s tím, že žádný holokaust neproběhne a tím hlavním výsledkem bude pouze velmi pravděpodobný konec státnosti Izraele.


Datum palestinského útoku


Zvolené datum v případě tohoto palestinského útoku na obyvatele Izraele podle nás oznamuje konec nástroje globálního ŘÍZENÍ, a to židovské diaspory (ŽD). Plánované ukončení její řídící činnosti během WWII se z pohledu “Správců” nezdařilo, což bylo dobře, a tak jsme svědky dalšího pokračování. Pro obyčejné obyvatele Západu je to špatná zpráva z hlediska krátkodobého horizontu, z dlouhodobého pohledu je to dobře. Špatná z toho důvodu, že tímto aktem se přibližujeme fázi obrovských změn, které drasticky sníží životní úroveň většiny obyvatel Západu. Dobře z toho důvodu, že na konci těchto změn bude nový systém ŘÍZENÍ lidstva, který bude spravedlivější ke všem národům světa! Dokonale spravedlivý nebude, ale bude lepší než ten již přežitý stávající.


Jak jsme již uvedli, 7.10. = 17, takže zároveň předpokládáme, že se jedná o ukončení globálního ŘÍZENÍ podle biblické koncepce. Změna to bude velkolepá!


Očekávatelná varianta následného vývoje


Zatažení Izraele do konfliktu s celým arabským světem následně povede k ukončení státnosti USA (určitý typ občanské války) jako jeho největšího spojence, tzn. k rozpadu. Můžeme očekávat útoky arabských obyvatel na nearabské obyvatele jak v USA, tak v západní Evropě, což také povede k onomu přeformátování způsobu života národů na obou kontinentech.


Vzniknou problémy s dovozem ropy z arabského světa, což bude znamenat růst cen + zrychlení inflace, krachy bank. Následná chudoba na Západě vyvolá zhroucení současných státních útvarů a vznik nových = nové evropské říše + nové americké státní útvary na území současných USA. Na konci celého procesu by měl být definitivní zánik systému PAX AMERICANA a globálního vlivu židovské diaspory. Dále očekáváme multipolární svět, nové státní útvary, nový finanční systém včetně nových spravedlivějších pravidel pro fungování mezinárodního společenství.


Závěrem


Je to tzv. “letem světem” a hodně na hrubo, ale věříme, že pointa celé “hry” byla srozumitelně vysvětlena. Konec dolaru je již za dveřmi a tím pádem pád celého nynějšího finančního systému. Pro většinu lidí to bude velmi bolestivé procitnutí do reality ze stávajícího západem ovládaného MATRIXU. A to je pouze začátek, protože pravda o mRNA genocidě změní na světě skoro vše …


Zdroje: cs.wikipedia.org, avetour.cz, apnews.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Vzkaz elitám ohledně německých voleb?

Německé volby jsou dnes v Evropě tématem číslo 1, a tak ani my se jim nevyhneme. Podíváme se na ně ale poněkud z jiného úhlu. Předevčírem se na německé televizi ARD udála zajímavá situace. Během soutěžního pořadu Gefragt-Gejagt se divákům na několik vteřin znázornily výsledky volebního průzkumu tzv. Exit poll. Detailně jsme prozkoumali internetem kolující video z této události a nestačili jsme se divit! Pojďme se společně na zjištěné skutečnosti podívat.   My jsme video

Číst dál »

AKTUALIZACE Twitter – účinný nástroj

Článek ze dne 27. dubna 2022 – AKTUALIZACE 28. října 2022   Celosvětově významná událost probíhá v těchto dnech ve Spojených státech. Další důležitý kamínek zapadl do mozaiky přestavby světa, a to kamínek “NADMÍRU” důležitý. Vše nasvědčuje tomu, že novým majitelem Twitteru se stává Elon Musk. To je obrovský zásah do budoucího ovlivňování světového informačního pole. Co se ve skutečnosti skrývá za touto transakcí? To se pokusíme osvětlit v následujících řádcích. Twitter je účinný nástroj

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru