Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Karty na příští dekády byly rozdány?

Smrt zpravodaje! Příběh, který se většinově prezentuje na alternativních portálech ohledně smrti amerického novináře Gonzala Liry, je smutným odrazem stavu i současné alternativní žurnalistiky! MSM spíše mlčí a přechází tuto událost s arogancí sobě vlastní. Smrt původem chilského zpravodaje v sobě nese mnoho globálních informací o současném stavu Země. A jaké?


Gonzalo Lira oficiálně zemřel 11. ledna 2024. Už jenom právě toto oficiální datum jeho skonu by trochu konceptuálně zdatného “soudruha” mělo nabádat k tomu, aby zbystřil. To je první indicie. Druhou indícií je samozřejmě text údajného dopisu, který “tak chytře a velmi lstivě” nechal Gonzalo propašovat svým obhájcem ven z vězení své sestře. Tak konec romantiky a pojďme se pokusit reálně vyhodnotit tuto příhodu.


Základní myšlenka


My jsme po prozkoumání nám dostupných faktů dospěli k názoru, že celé působení Gonzala Liry kolem událostí Ukrajiny posledních mnoha let je hodně dobře řízený mini podproces onoho velkého globálního procesu přetransformování světa. Takových podprocesů dalších podprocesů jednoho velkého procesu běží současně desítky možná stovky, netušíme. Myslíme, že vše od počátku jeho medializovaných ukrajinských aktivit bylo podřízeno jedinému cíli, a to právě tomuto proběhnuvšímu finále, kterého jsme byli/nebyli svědky – oznámení jeho smrti 11/1/2024 = 11 (samostatně jedenáctý den v měsíci) + 11 (součet jednotlivých čísel data) = 22.


Od této chvíle už jsme se celou kauzou začali zabývat jako vyvrcholením procesu, které má uvědomělým kádrům ohlásit již domluvený (opakujeme, že domluvený!), následný vývoj ukončování SVO Ruska a možná dokonce celého globálního konfliktu obou křídel ŘÍZENÍ. To je náš závěr, který se Vám pokusíme detailněji ozřejmit.


ZÁPAD prohrál! Smyslem celého ukrajinského procesu bylo, aby ZÁPAD prohrál, a tak prohrál! Prohrál nikoliv “na body”, ale jednoznačně a drtivě, prostě na celé čáře, tzn. KO! A celý průběh jeho prohry je ukázkou GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ v praxi a opravdu toho, jak se to dělá …


Dopis


Nebudeme se vůbec zabývat oním oficiálním nesmyslem o cestě dopisu ke zveřejnění, protože je to nepodstatná pitomost. Celá tato velká “HRA” je jenom a jenom o textu v samotném dopise! Toto je on, celého světa šampión:Překlad:


Řekněte mé sestře:

Prodělal jsem dvojitý zápal plic (obou plic), pneumotorax a velmi těžký případ edému (otoku těla). To vše začalo v polovině října, ale věznice to ignorovala. Zápal plic mi přiznali až při slyšení 22. prosince. Chystám se na zákrok, který má snížit tlak otoku v plicích, což mi způsobuje extrémní dušnost, až omdlévám po minimální aktivitě, nebo dokonce jen po dvouminutovém mluvení. Gonzalo.


My máme pro text dvě varianty překladu do tzv. ŘÍDÍCÍHO GLOBÁLNÍHO JAZYKA pochopitelného nám obyčejným lidem. K jedné se přikláníme více a vysvětlíme proč. Všichni se to snažte pro sebe rozluštit na základě svých znalostí. Někdo třeba najdete ještě daleko lepší, přesnější a dokonalejší variantu rozluštění.


1. Varianta Rusko

Zkuste si do role místo údajně píšícího Gonzala dosadit právě Rusko! Co se náhle dozvídáme?


 • Já, ruský národ, jsem byl zasažen dlouhodobou nemocí po celém mém těle nepřítelem
 • “Správci” vězení nebo terária jménem Země to ignorovali
 • Říjnová revoluce v Rusku byla zásadní ŘÍDÍCÍ globální chyba a důvodem mé dlouhodobé nemoci – nejsme si jistí, ale předpokládáme, že je to tak myšleno
 • K dohodě se “Správci” již došlo! – obě křídla (22. prosinec)
 • Provedu GLOBÁLNÍ ŘÍDÍCÍ MANÉVR dle vzájemné dohody, který celkově pomůže snížit tlak v ŘÍZENÍ v obou křídlech “Správce” (BÍLÍ + ČERVENÍ)
 • V sázce je záchrana současné civilizace, byla uzavřena dohoda mezi Ruskem a “Správci”
2. Varianta “Správce”

A zde si zkuste do role místo údajně píšícího Gonzala dosadit právě “Správce”! Co se náhle dozvídáme?


 • Já, “Správce” Země jsem dopustil situaci, že obě dvě má křídla GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ (BÍLÍ + ČERVENÍ) jsou již dlouhodobě nemocné a nejsou schopné na konci odcházející staré epochy správně ŘÍDIT
 • Nejvyšší ŘÍZENÍ (44) vězení nebo terária jménem Země tuto skutečnost z nějakého mně neznámého důvodu dlouho ignorovalo
 • Říjnová revoluce v Rusku byla zásadní ŘÍDÍCÍ globální chyba a důvodem nemoci mých nástrojů, tzn. dvou křídel světové moci – nejsme si jistí, ale předpokládáme, že je to tak myšleno
 • V prosinci 2023 mezi sebou obě křídla (22. prosinec) GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ (BÍLÍ + ČERVENÍ) uzavřeli potřebnou definitivní dohodu pro vstup do nové epochy
 • Provedu GLOBÁLNÍ ŘÍDÍCÍ MANÉVR pomocí svého VÝCHODNÍHO křídla (ČERVENÍ – tím provádějícím bude hlavně Rusko), který pomůže snížit tlak v celém mém GLOBÁLNÍM ŘÍZENÍ (BÍLÍ + ČERVENÍ)
 • V sázce je záchrana současné civilizace

Z našeho pohledu má každá varianta svá PRO a PROTI! My se rovnou přiznáváme, že daleko více preferujeme variantu číslo 2. Upřednostnění “dvojky” též vychází z našeho dlouhodobého vnímání světa, které tady na webu nějakou dobu prezentujeme. Z našich dalších nových poznatků o Zemi, ke kterým se dříve nebylo možné ani přiblížit, jednoznačně vychází, že “idea” o suverénním nebo dokonce zcela samostatném Rusku či ruském národě je z principiálního hlediska nemožná a vlastně až hloupá.


Ostatní viditelné informace

V informačním poli ohledně úmrtí Liry jsme zaregistrovali ještě nějaká infa, které se také pokusíme zasadit do souvislostí. Za pomlčkou vyřkneme náš názor nebo odhad. Ukázku schopnosti globálního řízení dobře ukazuje ta obecná orientace na onen ŘÍJEN jak do minulosti, tak samozřejmě i do současnosti. Takto to vypointovat by nikdy normální nadprůměrně inteligentní smrtelník s dnešní úrovní vědomí prostě nezvládl …


 • 8 měsíců a 11 dní v izolaci – Rusko, jako současný leader východního křídla – teď je i nad Čínou (z toho důvodu ta 11) vstoupilo do konfrontace se ZÁPADEM na ukrajinské půdě právě 8 let po začátku represí ukrajinského režimu proti Donbasu a ruské menšině (2014 – 2022).
 •  11. ledna 1941 Adolf Hitler podepsal směrnici č. 22 – nasazení německých jednotek na Balkáně a v severní Africe – další odkaz na konec a smrt fašismu, i když to v současné Evropě tak optimisticky nevypadá. V Africe je ale vše už viditelné.
 • 15. října v polských parlamentních volbách zvítězila strana Právo a spravedlnost následována Občanskou koalicí – země se rozdělila na dva nesmiřitelné tábory [1]. O budoucnosti Polska píšeme dlouho.
 • Expremiér Morawiecki: Západ musí priznať porážku Ukrajiny. Zelenskij čaká na Godota [2] – to je dle našeho vnímání další jasně viditelný výsledek oné globální dohody, kdy bývalý premiér Polska jakožto tehdy hlavní evropský vojnový štváč náhle velmi pootočil svou rétoriku
 • 11. října 2023 odmítly kandidaturu Pavla Simona [3] senátní ústavně-právní výbor (získal jen 3 z 8 hlasů) a výbor pro školství a lidská práva (získal jen 1 z 5 hlasů) – Pavel Simon se tak ústavním soudcem nestal, jednalo se o prvního nominanta prezidenta Petra Pavla, kterého horní komora parlamentu neschválila. Důležité pochopit, čeho tato osoba byla a ještě je vývěskou.
 • po smrti Liry byla často zmiňována dřívější snaha za jeho osvobození ze strany Tuckera Carlsona a Elona Muska [4]  [5]  [6]. Oba jsou kádři “Správců”.
 • útěk do Maďarska – opět pozvedávání prestige Budapešti v mezinárodním společenství, hezky to do sebe zapadá
 • Rusko oněch 8 let od 2014 do anexe Krymu 2022 pod sankcemi – nemocné

Určitě by se daly ještě najít další situace nebo fakta s odkazem na globální řízení, ale myslíme, že tyto ukázky postačují.


Média


MSM

Mainstreamová média tuto událost vlastně přešla takovým “globálním mlčením”. Když zadáte do googlu Gonzalo Lira, tak se objeví toto [7] a když kliknete na další zprávy, tak toto [8]. Nemůžeme se jim divit, protože je jasné, že to dostali s velkou pravděpodobností befelem! Musíme přiznat, že v tomto případě z hlediska ŘÍZENÍ je to celkem i pochopitelné. Je známo, že pravda v rukou pitomce může být někdy fatální!Samozřejmě, že i my si tuto realitu uvědomujeme, ale když jsme zvážili naše PRO a PROTI v souvislosti s vydáním takovéto informace, tak převážilo PRO. Proč? Protože náš web má z hlediska hodně malé návštěvnosti tak malou rizikovost pro nadnárodní ŘÍZENÍ, vlastně až neměřitelnou, že probíhající proces nemůžeme absolutně žádným způsobem ohrozit. A pro PRO hovořil ještě jeden podstatný fakt, a to ten, že v informačním poli tato skutečnost musí být vyřčena z podstatného důvodu: KÁDŘI (tím myslíme opravdové vzdělané chytré a budoucí KÁDRY) příští EPOCHY, která je mimochodem bude opravdu potřebovat, musejí mít možnost tuto informaci do svého vědomí nebo podvědomí načíst.


To není naše namyšlenost, ale reakce na fakt, že některé procento z těch budoucích KÁDRŮ je v této chvíli v chápání globálních procesů ještě na nižší úrovni než my, a tak to nějak “nasát” někde musí. Každá zpráva či informaci si najde toho, koho si najít má, ale musí se v tom prostoru nacházet. Nevšimli jsme si prozatím, že by někdo ten proces takto popsal, tak jsme to udělali my … 


V předešlých větách se dá taktéž najít odpověď na jeden z hlavních důvodů vzniku naší nové webové sekce PREMIUM. Dále bez komentáře …


Alternativa

Možná jste si mnozí všimli, že u nás (ale platí to samozřejmě globálně) máme dva druhy alternativních médií, a to ŘÍZENÉ a pak opravdu ALTERNATIVNÍ. Doporučujeme se podívat na rozdílný způsob informování těch ŘÍZENÝCH o v principu stejných událostech proběhnuvších ve světě nebo u nás! Je to do očí bijící. Podle těchto je skoro stejný teroristický čin ve světě výsledkem ŘÍZENÍ globalistů, neokonů, sionistů nebo islamistů atd., ale u nás doma v ČR je to výsledkem psychicky labilního člověka. I tato událost amerického novináře je těmito médii úmyslně prezentována nepravdivě.


Těmito lživými příspěvky se většina tzv. velkých alternativních portálů plně odkopala a ukázala komu slouží. Informovat pravdivě třeba v případě ohavného činu na Filozofické fakultě nebude ještě po nějakou dobu zkrátka možné z mnoha a mnoha důvodů, ale možné bylo prostě držet h**u! V případě kauzy ohledně smrti Gonzala Liry se opět na těchto “alternativních” stránkách objevují úmyslně totální kraviny, a tak se dere na mysl známá otázka Cui bono? Lidem určitě NE! Omlouváme se, ale nešlo to jinak. Museli jsme si odplivnout.


Závěrem


Věříme, že díky stylu oznámení úmrtí zpravodaje Gonzala Liry byla ohlášena globální dohoda o způsobu postupného ukončování SVO Ruska včetně převzetí globální moci červeným týmem od týmu bílého. To v žádném případě neznamená, že bude ihned klid zbraní. Výsledkem celé akce je další celosvětové zdiskreditování jak Bidenova amerického režimu, tak Zelenského ukrajinského režimu. Hlavním globálním řídícím silám na Zemi byl oznámen nový směr plánovaného fungování civilizace a demonstrována oboustranná dohoda.


Ale pozor! Dokončování konfliktu bude dále probíhat za možného využití všech priorit zobecněných prostředků ŘÍZENÍ včetně dále i té šesté, a to v celé Evropě. Kam až to bude muset zajít, brzy uvidíme. Stále ale můžeme doufat, že ŘÍZENÍ na 6. prioritě v našem prostoru už nebude zapotřebí nebo jen minimálně, protože většinu práce obstará ekonomická část onoho globálního procesu (to už delší dobu pociťujeme) a finální fáze covidového podvodu, bohužel.


Bez toho všeho výše uvedeného nikdy nemůže dojít k překreslení současných hranic malých evropských státností, k očištění viditelných ELIT od fašistických poskoků a neumětelů, ke vzniku naplánovaných nových státních subjektů (říší), k normalizaci vztahů mezi všemi národy na Zemi a k jejich plánované vzájemně výhodné spolupráci. A bude to ještě hodně bolet. Ale každý rozumný a opravdu dospělý ČLOVĚK ze svého dosavadního života už  ví, že cesta ke skutečně smysluplnému cíli svým způsobem vždy bolí. A tímto “moudrem” tento článek zakončíme.


Zdroje: trikopce.blog.pravda.sk, cs.wikipedia.org


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Není brána jako brána …

Musíme se přiznat, že jsme původně měli v úmyslu se těmto dvěma událostem vyhnout. Obsahují totiž tak velké penzum třaskavých informací, které samozřejmě vůbec nekorespondují se současným oficiálním postojem Západu k probíhajícím světovým událostem v této době. A tak jsme tyto “ohlášky” chtěli nechat prozatím u ledu, protože časem se stejně většina informací nějakým způsobem projeví a dostane na povrch. Nakonec jsme pozměnili názor …   Náš web nemá zase tak velkou návštěvnost, což je

Číst dál »

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru