Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Konec starých pořádků!

Korunovaci Karla III. máme za sebou a můžeme konstatovat, že splnila svůj účel přesně tak, jak jsme odhadovali. Má ještě někdo z alternativně smýšlejících lidí pochybnosti o tom, že v reálu sledujeme ukončování atlantského způsobu řízení světa? Po sobotním představení na Britských ostrovech už to snad ani nejde. Konec starých pořádků!

  

Kůň se sice na Karla nevysral [1], ale jako by se stalo! Samozřejmě, že událost s procházející tajemnou osobou byla tím hlavním sdělením světu, ale dále tam bylo mnoho jiných situací, které to hlavní poselství plně dokreslovaly. Některé obrazové vjemy jsme ihned zaregistrovali, a tak se s Vámi o ně podělíme. Je ale jasné, že to je pouze špička ledovce z toho všeho, co se tam ve skutečnosti odehrálo.

 

Tajemná osoba během TV přenosu korunovace 

 

Všem je snad jasné, že to nebyla nějaká náhoda. Při takto střežené akci se něco takového mohlo stát pouze v případě, že měl někdo eminentní zájem na tom, aby se to stalo! A my si myslíme, že v tomto případě ten “NĚKDO” byla ta nejvyšší řídící síla na Zemi. Výsledný koktejl vybraných hostů předurčoval to, že ve finále budeme opravdu svědky události globálního významu. A nakonec se tak opravdu stalo! I NEW YORK POST informoval tímto způsobem, u kterého bychom to úplně nečekali [2]:

 

 

Pro ty, kteří ještě neviděli, přikládáme i video:

 

 

Smyslem článku není polemizovat nad tím, koho konkrétně figura přesně představuje, protože všechny diskuze na toto téma měly jedno společné, a to, že ona postava přináší poselství smrti. A to je podstatné! Důležité je pochopit komu nebo čemu … 

 

Ještě malá poznámka o způsobu informování novinářky BROOKE KATO právě z nypost.com, protože způsob zadávání článků [3] v době maximální aktuálnosti oné korunovace je přinejmenším k zamyšlení. My nepochybujeme:

 

 

Její příspěvky navozují témata kolem královské rodiny, která nejsou zrovna pro rodinu moc pozitivní. My se dále pokusíme spíše onen hlavní vzkaz globálním řídícím strukturám detailněji rozšifrovat, a to právě směrem k nástrojům, kterých se to výsostně týká.

 

Nástroj Rothschildové a bitevní pole Ukrajina

Barevná kombinace, která byla dominantní během korunovační akce, byla zřetelně a jasně modrá a žlutá. To jsou hlavní barvy do nedávné doby vlivného globálního nástroje jménem “Rothschildové”. Jejich erb to dokazuje. Už jenom na základě toho musí být všem jasné, kdo opravdu ve skutečnosti řídí (řídil) a ovládá (ovládal) Velkou Británii.

 

Ukrajinská vlajka nemůže nechat nikoho na pochybách, že Ukrajina je produktem a zároveň i nástrojem Rothschildů.

 

 

Pokud historicky pravdivě víme, kdo přivedl Hitlera k moci a též ho plně financoval, tak rozumíme i současnému rozdělení táborů při SVO na Ukrajině. Je to úplně stejné jako tenkrát s jedním obrovským rozdílem: WWII měli Rothschildové opravdu vyhrát, ale Stalin jim do toho hodil vidle. Ne náhodou chtěl fašista Winston Churchill hned po konci války opět zaútočit na SSSR. Fašistické Německo bylo pouze nástrojem Velké Británie (Rothschildů) ve snaze zotročit si všechny národy SSSR a ukrást jim jejich zdroje. Důvod vzniku Československa byl jediný, a to vytvořit stát s perfektně fungujícím průmyslem (hlavně zbrojním), který posléze vyzbrojí wehrmacht a během války bude jeho hlavním dodavatelem. Taková je pravda!

 

Dnešní vojenský konflikt na Ukrajině má opačný cíl: Zničit atlantskou nadvládu nad světem včetně jeho všech nástrojů. Jakou funkci dnes pro Velkou Británii plní ČR, SR a Polsko? Úplně stejnou! Nic se nezměnilo! Česku nevládnou Češi, Slovensku nevládnou Slováci a Polsku nevládnou Poláci.

 

My si opravdu myslíme, že je nutné demontovat současné evropské státy, aby bylo možné postavit novou Evropu bez vlivu atlantského řízení, tzn. bez vlivu té modrožluté nelidské chátry! Modrá barva v naší vlajce není náhodou …

 

Nástroj pedofilie

 

Na MSM portálech celkem zarezonovalo působení Katy Perry během celého víkendu na Britských ostrovech. Zmatenost při hledání svého místa před obřadem, průměrné vystoupení, podvrtnutí nohy, které nakonec neskončilo pádem atd. MSM jí dávaly celkem velký prostor, i když se ceremoniálu účastnily daleko zajímavější “celebrity”! Z našeho pohledu to mělo jediný důvod, a to:

 

 

Její rolí bylo ztvárnit vývěsku PEDOFILIE! Nevíme, jestli si to to “tele” samo uvědomovalo, možná ano – možná ne, spíše ano, ale obrazové ztvárnění onoho řídícího nástroje bylo na místě a přítomno. A o to hlavně šlo!

 

Pedofilie je o moci, nikoliv prvotně o sexu. O předpubertální chlapce mají sexuální zájem zvláštní druhy lidí. Většina heterosexuálních mužů, jimž je čtyřicet, padesát a šedesát, by velmi rádi souložili s sedmnáctiletou dívkou, někteří možná i s mladšími, ale daleko menší počet lidí by mělo žaludek a nedostatek skrupulí souložit s někým mladším, sexuálně dosud nerozvinutým.

 

To, co pedofily zajímá, je spíše nevinnost, naivita a absence úsudku, kterou nalézají u dítěte či předpubertálního tvora. Pedofilové často zažili, že jim během puberty byla potlačována jejich vlastní sexualita a tak touží prožít si znovu ty ztracené roky a zážitky, nyní v dospělém věku. Mají rozervanou sexualitu, která se zastavila v raném stadiu svého vývoje. Hledají u dětí absenci opozice. Jsou to v podstatě zbabělci, chytají kuřata namísto aby lovili obtížněji ulovitelná zvířata. Všimněte si, že je mnoho pedofilů, kteří zneužívali zároveň chlapce i dívky.

 

Pedofilie jako nástroj pro ŘÍZENÍ měla své jednoduché opodstatnění: naprostá vydíratelnost a tím pádem lehká ŘIDITELNOST, a to z důvodu strachu z prozrazení a také u některých pravděpodobně z důvodu závislosti na adrenochromu. Jak prosté! Brzká budoucnost nám to zcela osvětlí. Povaha pedofila ukazuje na “člověka” absolutně bez jakékoliv morálky, takže ve své době to byl ideální kandidát na řídící (ničící) funkci.

 

Myslíte, že i v Česku máme své amorální politické a novinářské devianty? Odpověď na tuto otázku je k nám blíže, blíže a možná ještě blíže …

 

Ostatní

 
Pro “Správce” je neustálé demonstrování okultních čísel 11, 22 nebo 44 ve svých “ohláškách” potřebné z důvodu pravidelného emočního “dofukování” těchto numer v jejich vlastních řídících matricích. Stále musí být v plné síle a kondici. My si to vysvětlujeme tak, že pravidelnou dodávkou té správné emoce se zajišťuje jejich správná funkce v okultní rovině v bezstrukturním řízení tady na Zemi. Jednoduše řečeno, už jenom každý fotbalový zápas na světě k tomu svým důležitým dílem přispívá jako např. [4].
 

Můžeme třeba ještě zmínit dvě další symbolické situace. Dále už musí každý hledat a přemýšlet sám. Děti Williama a Kate jsou v době probíhajících změn v těchto věkových kategoriích: Louis – 5, Charlotte – 8, George – 9, což v součtu dává opět číslo 22. Ukrajina se svou rozlohou řadí oficiálně na 44. místo ve světovém pořadí. Jak vidíte, tak přestavba světa opravdu sprintuje ke svému vyvrcholení.

 

Konec starých pořádků

 

Určitě bychom měli udělat nějaký jednoznačný závěr na základě poselství, kterého jsme byli svědky. Dle nás vyslaný obrazový vjem v souvislosti s tajemnou postavou pravděpodobně demonstrující SMRT všem zasvěceným sděluje:

 

  • Ukončuji nadvládu Velké Británie nad ostatními národy světa jako jednoho z hlavních globálních nástrojů
  • Ukončuji globální vliv rodiny Rothschildů a jejího strukturního řízení
  • Ukončuji podporu pedofilie jako nástroje pro globální strukturní řízení
  • Oznamuji neodvratitelný výsledek vojenského konfliktu na Ukrajině, kde vítězem bude Rusko včetně jeho spojenců a poraženým celé anglosaské řízení, tzn. atlantská nadvláda – Západ – EU – USA atd.

Myslíme si, že to je hlavní podstatou poselství, které bylo všem zainteresovaným předáno! Každý musí správně v místě svého ŘÍZENÍ odehrát tu svou přidělenou roli, aby se dostavil onen požadovaný výsledek, který “Správci” plánují. Pro pochopení rolí jednotlivých nynějších globálních hráčů je dobré rozluštit, kdo za jaký tým ve skutečnosti “kope”. Bez tohoto správného rozluštění je velmi obtížné, spíše nemožné, rozumět globálním procesům, kterých jsme v těchto dobách také součástí.

 

Konec starých pořádků je blíže, než asi tušíme … 

 

K zamyšlení předkládáme třeba tyto další dva:

 

 

a

 

 

Zdroje: nypost.com

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

ExxonMobil proti politice LGBTQ?

Exxon Mobil Corp. plánuje zakázat vyvěšování duhové vlajky LGBTQ ve firemních prostorách během letošního měsíce hrdosti. Společnost vydala nové pokyny ohledně používání vlajek např. LGBTQ menšiny a dále třeba i Black Lives Matter. To vyvolalo zuřivý odpor zaměstnanců sídlících v Houstonu, kde se má také konat 25. června 2022 další ročník LGBT+ Pride Celebration. Právě členové exxonské PRIDE Houston Chapter odmítají zastupovat společnost na této městské oslavě. O současné nově vzniklé situaci opět a zase

Číst dál »

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním

Číst dál »

Mona Lisa pod útokem prozradila vše

Dvě ženy pocákaly dýňovou polévkou ochranné sklo, které je nainstalované před obrazem Leonarda da Vinciho Mona Lisa v Louvru. Zdánlivě neškodná pitomost pošahaných ekologických aktivistek, ale ve skutečnosti ohromná globální událost. Možná jeden z největších vzkazů KÁDRŮM, který jsme zde na VOLIMCESKO řešili. Brutálně našlapaná ohláška, která současné proamerické loutky v Evropě musela dohnat až k slzám! Žádné “nasyslené” hmotné statky nikomu nepomohou …   Víme, že i přes naše veškeré úsilí není rozbor zdaleka

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru