Konec starých pořádků!

Korunovaci Karla III. máme za sebou a můžeme konstatovat, že splnila svůj účel přesně tak, jak jsme odhadovali. Má ještě někdo z alternativně smýšlejících lidí pochybnosti o tom, že v reálu sledujeme ukončování atlantského způsobu řízení světa? Po sobotním představení na Britských ostrovech už to snad ani nejde. Konec starých pořádků!

 

Kůň se sice na Karla nevysral [1], ale jako by se stalo! Samozřejmě, že událost s procházející tajemnou osobou byla tím hlavním sdělením světu, ale dále tam bylo mnoho jiných situací, které to hlavní poselství plně dokreslovaly. Některé obrazové vjemy jsme ihned zaregistrovali, a tak se s Vámi o ně podělíme. Je ale jasné, že to je pouze špička ledovce z toho všeho, co se tam ve skutečnosti odehrálo.

 

 

Tajemná osoba během TV přenosu korunovace

 

Všem je snad jasné, že to nebyla nějaká náhoda. Při takto střežené akci se něco takového mohlo stát pouze v případě, že měl někdo eminentní zájem na tom, aby se to stalo! A my si myslíme, že v tomto případě ten „NĚKDO“ byla ta nejvyšší řídící síla na Zemi. Výsledný koktejl vybraných hostů předurčoval to, že ve finále budeme opravdu svědky události globálního významu. A nakonec se tak opravdu stalo! I NEW YORK POST informoval tímto způsobem, u kterého bychom to úplně nečekali [2]:

 

 

 

 

Pro ty, kteří ještě neviděli, přikládáme i video:

 

 

 

Smyslem článku není polemizovat nad tím, koho konkrétně figura přesně představuje, protože všechny diskuze na toto téma měly jedno společné, a to, že ona postava přináší poselství smrti. A to je podstatné! Důležité je pochopit komu nebo čemu …

 

Ještě malá poznámka o způsobu informování novinářky BROOKE KATO právě z nypost.com, protože způsob zadávání článků [3] v době maximální aktuálnosti oné korunovace je přinejmenším k zamyšlení. My nepochybujeme:

 

 

 

 

Její příspěvky navozují témata kolem královské rodiny, která nejsou zrovna pro rodinu moc pozitivní. My se dále pokusíme spíše onen hlavní vzkaz globálním řídícím strukturám detailněji rozšifrovat, a to právě směrem k nástrojům, kterých se to výsostně týká.

 

 

Nástroj Rothschildové a bitevní pole Ukrajina

 

Barevná kombinace, která byla dominantní během korunovační akce, byla zřetelně a jasně modrá a žlutá. To jsou hlavní barvy do nedávné doby vlivného globálního nástroje jménem „Rothschildové“. Jejich erb to dokazuje. Už jenom na základě toho musí být všem jasné, kdo opravdu ve skutečnosti řídí (řídil) a ovládá (ovládal) Velkou Británii.

 

 

Ukrajinská vlajka nemůže nechat nikoho na pochybách, že Ukrajina je produktem a zároveň i nástrojem Rothschildů.

 

 

 

 

Pokud historicky pravdivě víme, kdo přivedl Hitlera k moci a též ho plně financoval, tak rozumíme i současnému rozdělení táborů při SVO na Ukrajině. Je to úplně stejné jako tenkrát s jedním obrovským rozdílem: WWII měli Rothschildové opravdu vyhrát, ale Stalin jim do toho hodil vidle. Ne náhodou chtěl fašista Winston Churchill hned po konci války opět zaútočit na SSSR. Fašistické Německo bylo pouze nástrojem Velké Británie (Rothschildů) ve snaze zotročit si všechny národy SSSR a ukrást jim jejich zdroje. Důvod vzniku Československa byl jediný, a to vytvořit stát s perfektně fungujícím průmyslem (hlavně zbrojním), který posléze vyzbrojí wehrmacht a během války bude jeho hlavním dodavatelem. Taková je pravda!

 

 

Dnešní vojenský konflikt na Ukrajině má opačný cíl: Zničit atlantskou nadvládu nad světem včetně jeho všech nástrojů. Jakou funkci dnes pro Velkou Británii plní ČR, SR a Polsko? Úplně stejnou! Nic se nezměnilo! Česku nevládnou Češi, Slovensku nevládnou Slováci a Polsku nevládnou Poláci. 

 

 

My si opravdu myslíme, že je nutné demontovat současné evropské státy, aby bylo možné postavit novou Evropu bez vlivu atlantského řízení, tzn. bez vlivu té modrožluté nelidské chátry! Modrá barva v naší vlajce není náhodou …

 

 

Nástroj pedofilie

 

Na MSM portálech celkem zarezonovalo působení Katy Perry během celého víkendu na Britských ostrovech. Zmatenost při hledání svého místa před obřadem, průměrné vystoupení, podvrtnutí nohy, které nakonec neskončilo pádem atd. MSM jí dávaly celkem velký prostor, i když se ceremoniálu účastnily daleko zajímavější „celebrity“! Z našeho pohledu to mělo jediný důvod, a to:

 

 

 

 

Její rolí bylo ztvárnit vývěsku PEDOFILIE! Nevíme, jestli si to to „tele“ samo uvědomovalo, možná ano – možná ne, spíše ano, ale obrazové ztvárnění onoho řídícího nástroje bylo na místě a přítomno. A o to hlavně šlo!

 

 

Pedofilie je o moci, nikoliv prvotně o sexu. O předpubertální chlapce mají sexuální zájem zvláštní druhy lidí. Většina heterosexuálních mužů, jimž je čtyřicet, padesát a šedesát, by velmi rádi souložili s sedmnáctiletou dívkou, někteří možná i s mladšími, ale daleko menší počet lidí by mělo žaludek a nedostatek skrupulí souložit s někým mladším, sexuálně dosud nerozvinutým.

 

 

To, co pedofily zajímá, je spíše nevinnost, naivita a absence úsudku, kterou nalézají u dítěte či předpubertálního tvora. Pedofilové často zažili, že jim během puberty byla potlačována jejich vlastní sexualita a tak touží prožít si znovu ty ztracené roky a zážitky, nyní v dospělém věku. Mají rozervanou sexualitu, která se zastavila v raném stadiu svého vývoje. Hledají u dětí absenci opozice. Jsou to v podstatě zbabělci, chytají kuřata namísto aby lovili obtížněji ulovitelná zvířata. Všimněte si, že je mnoho pedofilů, kteří zneužívali zároveň chlapce i dívky.

 

 

Pedofilie jako nástroj pro ŘÍZENÍ měla své jednoduché opodstatnění: naprostá vydíratelnost a tím pádem lehká ŘIDITELNOST, a to z důvodu strachu z prozrazení a také u některých pravděpodobně z důvodu závislosti na adrenochromu. Jak prosté! Brzká budoucnost nám to zcela osvětlí. Povaha pedofila ukazuje na „člověka“ absolutně bez jakékoliv morálky, takže ve své době to byl ideální kandidát na řídící (ničící) funkci.

 

 

Myslíte, že i v Česku máme své amorální politické a novinářské devianty? Odpověď na tuto otázku je k nám blíže, blíže a možná ještě blíže …

 

 

Ostatní

 

Pro „Správce“ je neustálé demonstrování okultních čísel 11, 22 nebo 44 ve svých „ohláškách“ potřebné z důvodu pravidelného emočního „dofukování“ těchto numer v jejich vlastních řídících matricích. Stále musí být v plné síle a kondici. My si to vysvětlujeme tak, že pravidelnou dodávkou té správné emoce se zajišťuje jejich správná funkce v okultní rovině v bezstrukturním řízení tady na Zemi. Jednoduše řečeno, už jenom každý fotbalový zápas na světě k tomu svým důležitým dílem přispívá jako např. [4].

 

 

Můžeme třeba ještě zmínit dvě další symbolické situace. Dále už musí každý hledat a přemýšlet sám. Děti Williama a Kate jsou v době probíhajících změn v těchto věkových kategoriích: Louis – 5, Charlotte – 8, George – 9, což v součtu dává opět číslo 22. Ukrajina se svou rozlohou řadí oficiálně na 44. místo ve světovém pořadí. Jak vidíte, tak přestavba světa opravdu sprintuje ke svému vyvrcholení.

 

 

Konec starých pořádků

 

Určitě bychom měli udělat nějaký jednoznačný závěr na základě poselství, kterého jsme byli svědky. Dle nás vyslaný obrazový vjem v souvislosti s tajemnou postavou pravděpodobně demonstrující SMRT všem zasvěceným sděluje:

 

 

  • Ukončuji nadvládu Velké Británie nad ostatními národy světa jako jednoho z hlavních globálních nástrojů
  • Ukončuji globální vliv rodiny Rothschildů a jejího strukturního řízení
  • Ukončuji podporu pedofilie jako nástroje pro globální strukturní řízení
  • Oznamuji neodvratitelný výsledek vojenského konfliktu na Ukrajině, kde vítězem bude Rusko včetně jeho spojenců a poraženým celé anglosaské řízení, tzn. atlantská nadvláda – Západ – EU – USA atd.

Myslíme si, že to je hlavní podstatou poselství, které bylo všem zainteresovaným předáno! Každý musí správně v místě svého ŘÍZENÍ odehrát tu svou přidělenou roli, aby se dostavil onen požadovaný výsledek, který „Správci“ plánují. Pro pochopení rolí jednotlivých nynějších globálních hráčů je dobré rozluštit, kdo za jaký tým ve skutečnosti „kope“. Bez tohoto správného rozluštění je velmi obtížné, spíše nemožné, rozumět globálním procesům, kterých jsme v těchto dobách také součástí. Konec starých pořádků je blíže, než asi tušíme …

 

K zamyšlení předkládáme třeba tyto další dva:

 

 

 

 

a

 

 

 

 

Zdroje: nypost.com

 

 

Kolektiv VC

 

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru