Za duši nebo za jedničky a nuly?

Vzhledem k velkým komplikacím s webem, tak dnešní příspěvek bude opravdu letem světem, protože není dostatek času na jeho tvorbu. Spíše to bude takové klouzání po povrchu, ale nějaké naše myšlenky se Vám pokusíme zprostředkovat. Témat je mnoho a počet dramatických událostí kolem nás narůstá, bohužel.


Samozřejmě, že největší vliv na další uspořádání života na Zemi je událost ohledně změny platebních podmínek při nákupu ruského plynu.


Jeden z hlavních úkolů současného přeformátovávání světa


Z mnoha příspěvků na alternativních internetových stránkách často nabýváme pocitu, že mnoho lidí zajímajících se o světovou politiku a politiku obecně, jakoby pozapomnělo na jeden z hlavních cílů veškerého současného dění! A to samozřejmě je odstavení USA z pozice hegemona světa, protože jeho způsob spoluřízení procesů na zeměkouli je již velkým rizikem pro samotné zachování nynější civilizace na planetě.


Evropská unie je vedena lidmi, kteří jsou přímo navázáni na americké představitele prosazující pokračování systému PAX AMERICANA. EU je naprosto čistě fašistický projekt s cílem agresivně se zmocnit veškerých zdrojů Ruska. V jednom z článků na alternativě byl dokonce čtenářům předkládán názor, že prezident Putin dělá vše možné, aby zachránil EU jakožto solventního partnera. Podle nás je toto absolutní nesmysl!


Ukončit americké řízení Evropy


Je nutné ukončit přímé řízení Evropy z USA, protože cíleně pracuje právě proti skutečným zájmům evropských obyvatel. No, v konečném důsledku pracuje i proti zájmům veškerých státních elit jednotlivých zemí, aniž by si to uvědomovali, ale to je na jiný článek. Všimněte si, že ve většině zemí EU byly dosazeny profašistické, proamerické a pro PAX AMERICANA vlády. O volbách v ČR jsme psali zde [1]. Svou agresivní protilidskou politikou postupně a pomalu mění nálady svých občanů vůči EU.


Co z toho plyne? No, že příprava občanů k rozpadu EU je v plném proudu. Ochota obyvatel vymanit se z onoho spolku založeného fašisty, kteří prohráli WWII neustále roste a růst bude. Rozpad Rakouska-Uherska se také musel připravit a bylo nutné vytvořit potřebné kulisy pro závěrečnou scénu.


Budoucím rozpadem EU také zároveň skončí americké řízení Evropy!


„Občanská společnost“ aktuální EU


Pokud si v rychlosti zhodnotíme obecný stav evropské společnosti, tak co na první pohled uvidíme? Obrovsky zmanipulovaný spotřebitelský rusofobní agresivní dav nevalné vzdělanostní úrovně! 30 let lživé propagandy namířené proti Rusům a Rusku, nadstandardní blahobyt založený na vykrádání zdrojů z cizích území (lidských, energetických a přírodních), snižující se vzdělanost, minimální opravdová výroba skutečných hodnot vlastními silami, a to vše si na obyvatelích území unie vybralo samozřejmě svou daň.


Z uvedených a tisíce dalších jiných důvodů se v EU vytvořila masa entit, která je v současném geopolitickém nastavení jaksi úplně k hovnu zbytečná! Situace na územích po bývalém CCCP se vyvinula trochu jiným směrem, než bylo původně v plánu, takže EU dav nemá to naplánované upotřebení.


Co se dá dělat s takto nastavenou a úmyslně vyrobenou společností, pro kterou již neexistuje původní smysl její existence? Převychovat? Utratit? Od každého trochu? Vypadá to, že „C“ bude správně!


Od spotřebitelské společnosti ke společnosti spokojenosti

Přeměna Evropy včetně jejích obyvatel


Starý kontinent opravdu stojí na prahu-PRAHU velkých turbulencí a je jisté, že to pro jeho obyvatele nebude procházka růžovým sadem. Určité zeštíhlení EU spotřebitelského „stáda“ entit postupně zajistí 75%-ní proočkovanost alespoň jednou dávkou v celkové populaci k 31.3.2022 [2] a převýchovu obstará doba, která se nekompromisně blíží.


Vypadá to, že pro blízké období nám „Správci“ zajistili částečný hlad, zimu, STRACH a snížení životní úrovně. Toto jsou ty jediné „správné“ atributy, které jsou schopny zajistit alespoň částečnou převýchovu přeživších obyvatel tzv. západní Evropy!


A „odrusofobnění“? Kdo jediný dokáže uskutečnit zdrojové zabezpečení celé Evropy? Kdo jediný Vám pomůže od strachu z jakýchkoliv nově přicházejících? Kdo jediný dokáže Evropě zajistit bezpečnost? Jedině rapidní změna životních okolností dav donutí poznat pravdu, pochopit ji a následně i s velkou pravděpodobností také poprosit o pomoc! Predikujeme, že velmi obdobný vývoj nás čeká.


Putinův dekret o placení za plyn v rublech


Byl vydán Putinův dekret o novém mechanismu plateb za plyn ze strany „znepřátelených“ zemí. Mechanismus, který evropanům prozatím nadále umožňuje platit eurem je dobře vysvětlen zde [3]. Někteří „alternativci“ jako důvod vidí v tomto vstřícném kroku vedení RF vůči evropským zemím to, že Vladimír Putin „hraje proti rozpadu EU“! My si myslíme, že je to mýlka.


Naše vysvětlení onoho přijatého mechanismu je jiné. Myslíme si, že na takto důležitých řídících procesech kooperuje se „Správci“ a hlavním důvodem přijatého společného rozhodnutí je obava z jaderné konfrontace se Západem! Tento mezikrok ve způsobu plateb za ruský plyn roztahuje konfrontační nařízení „jedině rubl“ v čase a ano, dává šanci evropským lídrům si udržet tzv. tvář.


Jednoduše řečeno – přívržence PAX AMERICANA je potřeba držet na uzdě a zbytečně je nezahánět do kouta. Je nutné jim ponechat určitý manévrovací prostor a nedávat jim záminky k nějakému zkratkovitému chování nebo ke špatným nevratným rozhodnutím. Je důležité být neustále šéfem průběhu celého procesu a držet ho pevně v rukou. Tímto mezikrokem toho bylo dosaženo.


Myslíme si, že to nemá nic společného s nějakou snahou zachránit EU. Rusko je stále pod velkým tlakem řízení „Správců“, nemá v žádném případě samostatnost v těchto řídících procesech a „Správci“ opravdu nemají zájem zachovat EU pro nějaké další delší období. V Evropě nezůstane kámen na kameni a to je skutečným cílem v budoucích procesech řízení týkajících se starého kontinentu.


Prozatímní umožnění evropským státům platit za ruský plyn eurem, je jen jedním z mnoha úkonů ve snaze zabránit jadernému konfliktu!


Závěrem


Zamysleme se nad dnešními nabízenými globalizačními variantami. Můžeme si je pojmenovat jako variantu PAX AMERICANA a variantu RUSKÝ SVĚT.


Varianta PAX AMERICANA

Je to nabídka způsobu života, kde je člověk naprosto odlidštěn, je zbaven komunikace s tím něčím nahoře a stává se částečným strojem. Jeho nový vnucený způsob myšlení se omezuje pouze na uvažování v rovině „jedniček a nul“. Dalo by se říci, že je to definitivní zavedení otrokářského systému současné této civilizaci bez možnosti jakékoliv svobodné volby!


Varianta RUSKÝ SVĚT

Nabídka zachování lidského způsobu života a aktivní vytváření takových podmínek, aby se stal člověk ČLOVĚKEM. Svobodný svět s důrazem na rozvoj duchovní stránky člověka i ČLOVĚKA. Zachování a rozvoj maximálního počtu kultur na Zemi.


Nebojte, nezapomněli jsme! „Správci“ mají připravenou samozřejmě také svou variantu velmi blízkou variantě PAX AMERICANA, ale její konečné obrysy nám budou odhaleny až ve chvíli, kdy s ní budou moci konfrontovat variantu RUSKÝ SVĚT. Ale to je až ta následná etapa, v současnosti „Správci“ pomáhají a chvíli ještě budou pomáhat Ruské federaci.


Každý si musí vybrat, za jaký způsob života na planetě chce bojovat. Za duši nebo za jedničky a nuly?


Zdroje: vaccinetracker.ecdc.europa.eu, kob-forum.eu


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru