Vakcinace – nové náboženství ve jménu Satana

Dočkáme se spravedlivého konce tohoto smyšleného pandemického příběhu, který znázorňuje vytvořená koláž á la Norimberský proces? Bude potrestáno úmyslné propagandistické šíření vakcinační genocidy? Dozvíme se pravdu o vykrádání státního rozpočtu touto Covidovou mafií? Nebo naopak dopustíme odebrání většiny našich individuálních svobod a budeme jako národ pomalu vymírat?

 

Budeme dále nečinně přihlížet k plíživě vznikajícímu apartheidu? Necháme dále terorizovat děti ve školkách a školách? Co si ještě necháme líbit než řekneme DOST? Řekneme to vůbec? Jsme toho ještě schopni?

 

Každý, kdo alespoň trochu používá selský rozum, musí již vidět, že uměle vytvořená celosvětová pandemie není o ničem jiném, než co do maximálního možného počtu obyvatel aplikovat pochybné mRNA koktejly a vrátit lidstvo o několik století zpět zavedením novodobého otrokářského systému bez jakýchkoliv individuálních svobod a vlastnického práva na cokoli. No, veškeré ty hollywoodské apokalyptické filmy na našem vědomí i podvědomí systémově pracovaly mnoho let ……..


Pojďme se společně podívat na některé podstatné dlouhodobě připravované a plánované změny, které umožnily dovést svět do současné fašistické zlovůle!


Cílené a postupné umetávání cesty pro mRNA “vakcíny”


Aby bylo možné změnit zaryté myšlení lidí, tak je třeba učinit pouze tuto jednoduchou věc, a to zavést zcela nové pojmy nebo staré pojmy vyplnit novým narativem (obsahem). Pro vnucení mRNA injekcí bylo nutné pozměnit obsah některých dávno zavedených pojmů, a to PANDEMIE, VAKCÍNA a KOLEKTIVNÍ IMUNITA. Proměnu ve vnímání provedli takto:


  1. Pandemie

Posun v definici provedli těsně před vypuknutím prasečí chřipky v roce 2009. Ano, tak dalece sahá příprava na tak velký celospolečenský manévr, který právě teď probíhá. Původní definice před změnou:


K pandemii chřipky dochází tehdy, když se objeví nový chřipkový virus, proti kterému nemá lidská populace žádnou imunitu, což vede k několika simultánně probíhajícím epidemiím v celosvětovém měřítku, s enormními počty úmrtí a onemocnění.

 

Odstranili kritéria závažnosti a vysoké smrtnosti a učinili v definici posun na “celosvětová epidemie nějakého onemocnění”! Tímto posunem mohli prasečí chřipku vyhlásit za pandemii. Toto vše již v roce 2009 byla zkouška řízení pro budoucí naplánované procesy s Covid-19. Jednou z dalších zkoušek byla samozřejmě také ptačí chřipka. Prostě a jednoduše PODVOD JAKO PRASE! Nově:


Pandemie je hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového omezení. O pandemii tedy mluvíme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území více států nebo i světadílů a nerespektuje omezení místem. Není omezena ani časem.

 

Nová definice na Wikipedii zde a je trochu jiná. Podstata zůstává.


  1. Vakcína

Ještě nedávno byla vakcína definována takto:


Přípravek z mrtvých mikroorganismů, oslabených živých organismů nebo živých, plně virulentních organismů, který se podává k vytvoření nebo umělé zvýšení imunity vůči konkrétnímu onemocnění.

 

Injekce mRNA nejsou vakcíny, protože nejsou vyrobeny z živých nebo oslabených virů, ale používají útržky genetického kódu nesoucí buňkám pokyny vytvářet proteiny. Bohužel, v těchto pokynech není informace, kdy tu tvorbu proteinů ukončit. A to je ten “průser”, který tady v tuto chvíli ani nebudeme domýšlet. Znění nové základní definice:


Přípravek, který je podávaný (injekčně) pro vyvolání imunitní reakce těla proti konkrétnímu infekčnímu onemocnění.

 

Z výše uvedeného logicky vyplývá, že mRNA nejsou vakcíny, ale genové terapie. Připravovali se na to opravdu cíleně a nic neponechali náhodě.


  1. Kolektivní imunita

Do června 2020 platila tato definice:


Kolektivní imunita je nepřímý důsledek infekčního onemocnění, ke kterému dochází tehdy, když je populace imunní buď prostřednictvím očkování nebo imunity vytvořené během předešlé infekce.

 

Imunita vytvořená během předešlé infekce je způsob, který tady funguje od dob, co je tu lidstvo! Nyní máme novou definici, a to:


Kolektivní imunita, známá také jako ‘populační imunita’, je koncept, který se používá při vakcinaci a podle kterého může být populace chráněna před určitým virem, pokud se dosáhne nějaký práh proočkovanosti. Kolektivní imunita je dosahována ochranou lidí před virem, ne tím, že jsou mu vystaveni. “


Vakcíny trénují naše imunitní systémy k vytváření proteinů bojujících s onemocněním, známých jako ‘protilátky’, právě tak, jak by se dělo, kdybychom byli vystaveni nějakému onemocnění, ale – což je velmi důležité – vakcíny fungují bez toho, abychom z nich onemocněli . 

 

Očkovaní lidé jsou chráněni před onemocněním na dané onemocnění a jeho dalším předáváním, přerušující všechny řetězce přenosu.

 

No, už jenom poslední věta z nové definice, jak již víme, je zcela lživá a měla by být opravena. Ale chápeme, kde není vůle, není čin. Jak vidno, umetávání cestičky k jejich vysněnému cíli, tzn. pravidelnému a povinnému očkování obyvatel planety Gaia (Země) byl/je naprosto precizně řízený proces, který se snaží eliminovat jakoukoliv náhodu, která by mohla být ohrožením pro tento stanovený záměr.


Nebo je snad také jeden z cílů tato přeměna znázorněná na obrázku, který je adresován již všem očkovaným?


Bez komentáře

Úkoly pátých kolon v drtivé většině zemí světa


Myslím, že podstatná inteligentní část populace již dávno ví, že vlády jednotlivých národních států, i těch mnohonárodnostních, nejsou na vrcholu řízení procesů ve světě, ale jsou to spíše takové “podržtašky” svých loutkovodičů a musí poslouchat téměř na slovo. Pravidelné odpírání neposlušnosti těmto svým pánům se někdy trestá i tím trestem nejvyšším. Příkladů by bylo na dlouhý samostatný článek, ale není důvod tento holý fakt teď tady rozpitvávat – tak to prostě je. O systému fungování států jsme už psali loni zde.


Tuto skutečnost zmiňujeme proto, protože ta celková koordinovanost provádění konkrétních řídících činností spojených s p(L)andemií má logické příčiny a zákonitosti. Dnes už viditelné zacílení tohoto manévru na konkrétní státy, národy a rasu(y) nemůže vidět jedině úplný negramot (víme, že EU zakázala tento termín používat, a tak právě …. ). A právě k zajištění tohoto celoplanetárního hladkého průběhu slouží v každém státě hrstka vyvolených uplácených kolaborantů, též nazývaná jako pátá kolona. Ta vědomě pracuje, za úplatu, na postupné genocidě svého vlastního národa. Několik takových je v koláži v úvodu článku.


Řízená přeměna světa vlivem p(L)andemie přisoudila každé zemi roli, kterou je, v zájmu celkového výsledku, nutné odehrát a do puntíku splnit. Proto taková hysterie a obrovský tlak na naočkování podstatné části české populace. Je potřeba plnit příkazy, dané úkoly, stanovené kvóty a nějaká rizika ohledně zdraví občanů? Na tom přece nezáleží a jak někdo onehdy vyřkl: Lidí je jako s___ček! Bohužel, takto pátá kolona uvažuje, protože dle ní, my nejsme lidé, ale přírodní zdroje.


Charakteristika páté kolony


Rozkrádání, rozkládání a ničení vlastního státu včetně národa, přeměna lidí v otroky, vnucování jakýchsi nových kulturních hodnot, prosazování odmítání vlastní identity atd. Tyto namátkou vybrané příklady jsou důležitým smyslem fungování páté kolony.


Pokud někdo navrhuje vzdát se své vlastní kulturní identity a stále plive na svoji minulost, na svou zemi, svůj národ, tak je pátou kolonou a jedná v zájmech cizí moci. Kolik českých politiků se Vám zhmotnilo ve Vaší mysli při čtení posledních řádků? Bohužel, v naší politické reprezentaci jich je většina! Jaký má asi citový vztah Slovák Andrej Babiš k českému národu? Téměř žádný! On přece řídí stát jako firmu, ne? Ano, my souhlasíme, ale ještě dodáváme: Ale podle cizáckých not!

 

Jan Hamáček a Andrej Babiš – dvojice politiků využívajících fašistických metod a propagátoři genocidní vakcinace. Členové páté kolony.

Každý, kdo u nás prosazuje agendu ohledně Covid-19 včetně genocidní satanistické vakcinace, jedná proti českému lidu a tím pádem je to zrádce, kolaborant podílející se na zločinech proti lidskosti a brzy s ním podle toho, doufáme a pevně věříme, bude zacházeno!


Co dále očekávat a jak se chovat


Z různých zdrojů je již patrné, že páté kolony po celém světě začínají být velmi nervózní, protože jejich agenda se zadrhává a nejde plně podle předem připraveného scénáře. Prosazované a vnucované lži o vakcínách vyplouvají na povrch, odpor proti povinnému očkování začíná být neudržitelný, stran zájmu hlavních MSM probíhá již nespočet právních bitev za udržení individuálních svobod a proti nezákonným p(L)andemickým opatřením (soudy je začínají ve většině případů rušit) atd.


Z těchto důvodů začínáme věřit v dobrý konec a jsme optimisté. Věříme, že členové pátých kolon po celém světě brzy usednou na lavice obžalovaných a budou obviněni ze zločinů proti lidskosti a z rozkrádání veřejných peněz. Věříme, že lidská práva a individuální svobody budou, prozatím, ochráněny a zachovány. Věříme, že děti opět společně zasednou do školních lavic bez nějakého apartheidového klíče, ale je otázkou, jestli již od září – spíše ne, ale až během průběhu školního roku.


Pro blízkou dobu je potřeba zachovat chladnou hlavu, optimismus a držet se daleko od programujících MSM. Vyhledávat alternativní zdroje informací, vzájemně je porovnávat a neustále hledat skutečnou pravdu, protože pak jedině můžete činit ta správná rozhodnutí pro sebe, svou rodinu a přátele.


Je vysoce pravděpodobné, že občanská neposlušnost s velkou účastí bude nevyhnutelná! A hlavně: NEPODLEHNOUT SATANISTICKÉMU VAKCINAČNÍMU TERORU!

 

Zdroje: cs.wikipedia.org, tadesco.org


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

7. říjen jako předzvěst věcí příštích?

Globální řízení využívá události proběhnuvší v konkrétních “datumech” jako prostředek ke komunikaci se svými řídícími nástroji. To je jedna z věcí, kterou lidé zajímající se o skutečné ŘÍZENÍ světa velmi brzy prohlédnou a pochopí. Světová událost, která proběhla dne 7. října 2023 na území Izraele k nim samozřejmě též patří! 7. říjen je bezesporu obrovsky významné datum v lidských dějinách. Možná se mýlíme, ale nezaregistrovali jsme na alternativě článek, který by datum počátku konfliktu mezi

Číst dál »

Konec starých pořádků!

Korunovaci Karla III. máme za sebou a můžeme konstatovat, že splnila svůj účel přesně tak, jak jsme odhadovali. Má ještě někdo z alternativně smýšlejících lidí pochybnosti o tom, že v reálu sledujeme ukončování atlantského způsobu řízení světa? Po sobotním představení na Britských ostrovech už to snad ani nejde. Konec starých pořádků!    Kůň se sice na Karla nevysral [1], ale jako by se stalo! Samozřejmě, že událost s procházející tajemnou osobou byla tím hlavním sdělením

Číst dál »

Tři přihrávky do útoku …

V posledním příspěvku jsme psali o určitém opravdovém nasvícení na ukrajinský režim, který je poháněn nacistickou ideologií. Podle našeho přesvědčení skutečně iževská tragédie ohlásila změnu kurzu v přístupu k ukrajinskému konfliktu. O pár hodin později došlo k znefunkčnění obou plynovodů Nord Stream a včera 8.10. byl proveden útok na Krymský most, který vede z Kerčského poloostrova přes ostrov Tuzla na Tamaňský poloostrov [1]. MSM v západní Evropě opět tupě jásají, ale …   Pokud si

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Prosinec 2023
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru