Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Vakcinace – nové náboženství ve jménu Satana

Dočkáme se spravedlivého konce tohoto smyšleného pandemického příběhu, který znázorňuje vytvořená koláž á la Norimberský proces? Bude potrestáno úmyslné propagandistické šíření vakcinační genocidy? Dozvíme se pravdu o vykrádání státního rozpočtu touto Covidovou mafií? Nebo naopak dopustíme odebrání většiny našich individuálních svobod a budeme jako národ pomalu vymírat?

 

Budeme dále nečinně přihlížet k plíživě vznikajícímu apartheidu? Necháme dále terorizovat děti ve školkách a školách? Co si ještě necháme líbit než řekneme DOST? Řekneme to vůbec? Jsme toho ještě schopni?

 

Každý, kdo alespoň trochu používá selský rozum, musí již vidět, že uměle vytvořená celosvětová pandemie není o ničem jiném, než co do maximálního možného počtu obyvatel aplikovat pochybné mRNA koktejly a vrátit lidstvo o několik století zpět zavedením novodobého otrokářského systému bez jakýchkoliv individuálních svobod a vlastnického práva na cokoli. No, veškeré ty hollywoodské apokalyptické filmy na našem vědomí i podvědomí systémově pracovaly mnoho let ……..


Pojďme se společně podívat na některé podstatné dlouhodobě připravované a plánované změny, které umožnily dovést svět do současné fašistické zlovůle!


Cílené a postupné umetávání cesty pro mRNA “vakcíny”


Aby bylo možné změnit zaryté myšlení lidí, tak je třeba učinit pouze tuto jednoduchou věc, a to zavést zcela nové pojmy nebo staré pojmy vyplnit novým narativem (obsahem). Pro vnucení mRNA injekcí bylo nutné pozměnit obsah některých dávno zavedených pojmů, a to PANDEMIE, VAKCÍNA a KOLEKTIVNÍ IMUNITA. Proměnu ve vnímání provedli takto:


  1. Pandemie

Posun v definici provedli těsně před vypuknutím prasečí chřipky v roce 2009. Ano, tak dalece sahá příprava na tak velký celospolečenský manévr, který právě teď probíhá. Původní definice před změnou:


K pandemii chřipky dochází tehdy, když se objeví nový chřipkový virus, proti kterému nemá lidská populace žádnou imunitu, což vede k několika simultánně probíhajícím epidemiím v celosvětovém měřítku, s enormními počty úmrtí a onemocnění.

 

Odstranili kritéria závažnosti a vysoké smrtnosti a učinili v definici posun na “celosvětová epidemie nějakého onemocnění”! Tímto posunem mohli prasečí chřipku vyhlásit za pandemii. Toto vše již v roce 2009 byla zkouška řízení pro budoucí naplánované procesy s Covid-19. Jednou z dalších zkoušek byla samozřejmě také ptačí chřipka. Prostě a jednoduše PODVOD JAKO PRASE! Nově:


Pandemie je hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového omezení. O pandemii tedy mluvíme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území více států nebo i světadílů a nerespektuje omezení místem. Není omezena ani časem.

 

Nová definice na Wikipedii zde a je trochu jiná. Podstata zůstává.


  1. Vakcína

Ještě nedávno byla vakcína definována takto:


Přípravek z mrtvých mikroorganismů, oslabených živých organismů nebo živých, plně virulentních organismů, který se podává k vytvoření nebo umělé zvýšení imunity vůči konkrétnímu onemocnění.

 

Injekce mRNA nejsou vakcíny, protože nejsou vyrobeny z živých nebo oslabených virů, ale používají útržky genetického kódu nesoucí buňkám pokyny vytvářet proteiny. Bohužel, v těchto pokynech není informace, kdy tu tvorbu proteinů ukončit. A to je ten “průser”, který tady v tuto chvíli ani nebudeme domýšlet. Znění nové základní definice:


Přípravek, který je podávaný (injekčně) pro vyvolání imunitní reakce těla proti konkrétnímu infekčnímu onemocnění.

 

Z výše uvedeného logicky vyplývá, že mRNA nejsou vakcíny, ale genové terapie. Připravovali se na to opravdu cíleně a nic neponechali náhodě.


  1. Kolektivní imunita

Do června 2020 platila tato definice:


Kolektivní imunita je nepřímý důsledek infekčního onemocnění, ke kterému dochází tehdy, když je populace imunní buď prostřednictvím očkování nebo imunity vytvořené během předešlé infekce.

 

Imunita vytvořená během předešlé infekce je způsob, který tady funguje od dob, co je tu lidstvo! Nyní máme novou definici, a to:


Kolektivní imunita, známá také jako ‘populační imunita’, je koncept, který se používá při vakcinaci a podle kterého může být populace chráněna před určitým virem, pokud se dosáhne nějaký práh proočkovanosti. Kolektivní imunita je dosahována ochranou lidí před virem, ne tím, že jsou mu vystaveni. “


Vakcíny trénují naše imunitní systémy k vytváření proteinů bojujících s onemocněním, známých jako ‘protilátky’, právě tak, jak by se dělo, kdybychom byli vystaveni nějakému onemocnění, ale – což je velmi důležité – vakcíny fungují bez toho, abychom z nich onemocněli . 

 

Očkovaní lidé jsou chráněni před onemocněním na dané onemocnění a jeho dalším předáváním, přerušující všechny řetězce přenosu.

 

No, už jenom poslední věta z nové definice, jak již víme, je zcela lživá a měla by být opravena. Ale chápeme, kde není vůle, není čin. Jak vidno, umetávání cestičky k jejich vysněnému cíli, tzn. pravidelnému a povinnému očkování obyvatel planety Gaia (Země) byl/je naprosto precizně řízený proces, který se snaží eliminovat jakoukoliv náhodu, která by mohla být ohrožením pro tento stanovený záměr.


Nebo je snad také jeden z cílů tato přeměna znázorněná na obrázku, který je adresován již všem očkovaným?


Bez komentáře

Úkoly pátých kolon v drtivé většině zemí světa


Myslím, že podstatná inteligentní část populace již dávno ví, že vlády jednotlivých národních států, i těch mnohonárodnostních, nejsou na vrcholu řízení procesů ve světě, ale jsou to spíše takové “podržtašky” svých loutkovodičů a musí poslouchat téměř na slovo. Pravidelné odpírání neposlušnosti těmto svým pánům se někdy trestá i tím trestem nejvyšším. Příkladů by bylo na dlouhý samostatný článek, ale není důvod tento holý fakt teď tady rozpitvávat – tak to prostě je. O systému fungování států jsme už psali loni zde.


Tuto skutečnost zmiňujeme proto, protože ta celková koordinovanost provádění konkrétních řídících činností spojených s p(L)andemií má logické příčiny a zákonitosti. Dnes už viditelné zacílení tohoto manévru na konkrétní státy, národy a rasu(y) nemůže vidět jedině úplný negramot (víme, že EU zakázala tento termín používat, a tak právě …. ). A právě k zajištění tohoto celoplanetárního hladkého průběhu slouží v každém státě hrstka vyvolených uplácených kolaborantů, též nazývaná jako pátá kolona. Ta vědomě pracuje, za úplatu, na postupné genocidě svého vlastního národa. Několik takových je v koláži v úvodu článku.


Řízená přeměna světa vlivem p(L)andemie přisoudila každé zemi roli, kterou je, v zájmu celkového výsledku, nutné odehrát a do puntíku splnit. Proto taková hysterie a obrovský tlak na naočkování podstatné části české populace. Je potřeba plnit příkazy, dané úkoly, stanovené kvóty a nějaká rizika ohledně zdraví občanů? Na tom přece nezáleží a jak někdo onehdy vyřkl: Lidí je jako s___ček! Bohužel, takto pátá kolona uvažuje, protože dle ní, my nejsme lidé, ale přírodní zdroje.


Charakteristika páté kolony


Rozkrádání, rozkládání a ničení vlastního státu včetně národa, přeměna lidí v otroky, vnucování jakýchsi nových kulturních hodnot, prosazování odmítání vlastní identity atd. Tyto namátkou vybrané příklady jsou důležitým smyslem fungování páté kolony.


Pokud někdo navrhuje vzdát se své vlastní kulturní identity a stále plive na svoji minulost, na svou zemi, svůj národ, tak je pátou kolonou a jedná v zájmech cizí moci. Kolik českých politiků se Vám zhmotnilo ve Vaší mysli při čtení posledních řádků? Bohužel, v naší politické reprezentaci jich je většina! Jaký má asi citový vztah Slovák Andrej Babiš k českému národu? Téměř žádný! On přece řídí stát jako firmu, ne? Ano, my souhlasíme, ale ještě dodáváme: Ale podle cizáckých not!

 

Jan Hamáček a Andrej Babiš – dvojice politiků využívajících fašistických metod a propagátoři genocidní vakcinace. Členové páté kolony.

Každý, kdo u nás prosazuje agendu ohledně Covid-19 včetně genocidní satanistické vakcinace, jedná proti českému lidu a tím pádem je to zrádce, kolaborant podílející se na zločinech proti lidskosti a brzy s ním podle toho, doufáme a pevně věříme, bude zacházeno!


Co dále očekávat a jak se chovat


Z různých zdrojů je již patrné, že páté kolony po celém světě začínají být velmi nervózní, protože jejich agenda se zadrhává a nejde plně podle předem připraveného scénáře. Prosazované a vnucované lži o vakcínách vyplouvají na povrch, odpor proti povinnému očkování začíná být neudržitelný, stran zájmu hlavních MSM probíhá již nespočet právních bitev za udržení individuálních svobod a proti nezákonným p(L)andemickým opatřením (soudy je začínají ve většině případů rušit) atd.


Z těchto důvodů začínáme věřit v dobrý konec a jsme optimisté. Věříme, že členové pátých kolon po celém světě brzy usednou na lavice obžalovaných a budou obviněni ze zločinů proti lidskosti a z rozkrádání veřejných peněz. Věříme, že lidská práva a individuální svobody budou, prozatím, ochráněny a zachovány. Věříme, že děti opět společně zasednou do školních lavic bez nějakého apartheidového klíče, ale je otázkou, jestli již od září – spíše ne, ale až během průběhu školního roku.


Pro blízkou dobu je potřeba zachovat chladnou hlavu, optimismus a držet se daleko od programujících MSM. Vyhledávat alternativní zdroje informací, vzájemně je porovnávat a neustále hledat skutečnou pravdu, protože pak jedině můžete činit ta správná rozhodnutí pro sebe, svou rodinu a přátele.


Je vysoce pravděpodobné, že občanská neposlušnost s velkou účastí bude nevyhnutelná! A hlavně: NEPODLEHNOUT SATANISTICKÉMU VAKCINAČNÍMU TERORU!

 

Zdroje: cs.wikipedia.org, tadesco.org


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Twitter – účinný nástroj

Celosvětově významná událost probíhá v těchto dnech ve Spojených státech. Další důležitý kamínek zapadl do mozaiky přestavby světa, a to kamínek “NADMÍRU” důležitý. Vše nasvědčuje tomu, že novým majitelem Twitteru se stává Elon Musk. To je obrovský zásah do budoucího ovlivňování světového informačního pole. Co se ve skutečnosti skrývá za touto transakcí? To se pokusíme osvětlit v následujících řádcích. Twitter je účinný nástroj k ovládání mas! To načasování je opravdu neskutečné a těšíme se na

Číst dál »

Spekulace o pravých důvodech zavedení mRNA očkování

Tento příspěvek je odlišný od předchozích tím, že porušuje naše interní pravidlo! To spočívá v tom, že veškeré články na tomto webu jsou tvořeny autorskými texty. Samozřejmě používáme citace z jiných zdrojů a pracujeme s odkazy. Hlavní podstatou ale zůstává, tvořit příspěvky na základě vlastního uvažování a přesvědčení, které je výsledkem studia, no – spíše samostudia.   Dostali jsme od našeho čtenáře mailem odkaz na text, který je z našeho pohledu tak zajímavý a mimořádný,

Číst dál »

Maďarsko – současná hlavní hnací síla nového regionu

Maďarsko je opravdu v současné době hlavní hnací sílou při budování plánovaného nového středovýchodoevropského regionu často také označovaného jako Trojmoří nebo Mezimoří. Bilaterální jednání v Moskvě mezi Ruskou federací a Maďarskem nás jen v tomto našem názoru utvrdilo. Viditelný rozvoj spolupráce mezi těmito zeměmi není samozřejmě žádnou náhodou. Z tiskové konference Vladimíra Putina a Viktora Orbána si vnímavý člověk odnesl pocit, že rozvoj a stabilita Maďarska je důležitým aspektem blízkého budoucího vývoje evropského kontinentu. Je

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru