Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Ohlášení revize vztahů severu Evropy?

Na základě nedávných událostí se dá očekávat, že prudké politické turbulence čekají také sever Evropy. V krátkém časovém úseku proběhlo v severských zemích několik řídících manévrů, které mají globální charakter. Útoky v Kodani a Oslu, licence na další průzkum plánované těžby minerálů pro GreenRoc od vlády Grónska, spor o Hansův ostrov ukončen mírovou dohodou mezi Kanadou, Dánskem a Grónskem. Nemůžeme také opomenout nabídku Švédska na bezplatný převod nyní používaných stíhacích letounů Gripen, která s velkou pravděpodobností brzy přistane na stole české vlády! 


No a jedním z výsledků proběhnuvších nebo probíhajících i těchto zmíněných procesů je odchod Borise Borisoviče Johnsona Johnsuka, který už i snad přemýšlel o adopci Volodymyra! Další level této lásky se definitivně konat nebude, což už všem mentálně způsobilým lidem zajímajících se o globální politiku bylo dávno jasné. Velká Británie den po dni ztrácí půdu pod nohama a její transatlantická moc se rozplývá jako pára nad hrncem. Skoro už by se dalo říci Bye Bye …


Střelba v nákupním centru v Kodani


3. července v nákupním centru Fields v Kodani, které patří k největším ve Skandinávii, zazněly výstřely. V hlavním mediálním prostoru po celém světe proběhy tyto stále se opakující základní informace:Takový vývoj zpráv o incidentu jsme registrovali na novinky.cz [1] [2]. Hned od počátku bylo jasné, že se jedná určitou korekci v řízení a o informování svých kádrů. Podle našeho mínění dali “Správci” najevo, že dojde v tomto regionu ke změnám v řízení včetně mezinárodních vztahů mezi jednotlivými subjekty. Proč si to myslíme?


Odhadujeme, že datum útoku upozorňuje na uzavřenou smlouvu taktéž 3.7., ale roku 1720! Jedná se o Frederiksborgskou smlouvu, která ukončila Velkou severní válku mezi Dánsko-Norskem a Švédskem. Rohodující vliv v ní měla Velká Británie, od předchozího roku spojenec Švédska. Třebaže Dánsko stálo na vítězné straně, jeho prospěch byl poměrně malý – nemohlo znovu získat své staré provincie na jihu Skandinávského poloostrova a nemohlo si ponechat své územní zisky v Pomořansku. Předpokládáme, že od té doby dánské elity nepřestaly být pod značným vlivem anglosaského světa a tento čin se střelnou zbraní jim má dát na srozuměnou, že anglosaské podržtašky po celém světě pomalu končí a revize řídících elit proběhne i v dánském národě.


Dále se tento útok pravděpodobně také váže ke správě Grónska ze strany aktuálních “dánských elit”.


Grónsko – budoucí ráj na Zemi


Grónsko je autonomní součást Dánského království. Nachází se severovýchodně od Kanady a geograficky je součástí Severní Ameriky, ovšem historicky, politicky a ekonomicky se jedná o zemi velmi propojenou s Evropou.


Klimatické změny

Na planetě Gaia probíhá změna klimatických zón, tzn. jejich posuny a přesuny. Jedná se o cyklickou záležitost, která se pravidelně opakuje, ale ve škole se nevyučuje. Proč? Protože to je znalost, která je odtajňována pouze řídícím elitám, a to ještě jen některým. Jelikož onen cyklus se opakuje vždy až za několik stovek, spíše tisíc let, tak je jednoduché to před obyčejným smrtelníkem zatajit. Z hlediska řízení je lepší tuto danost využít k ovládání mas za účelem, který je pro “Správce” výhodný a potřebný. 


Původně se začalo se lží o globálním oteplování, v přítomnosti se lež zjemnila na změnu klimatu v důsledku chování člověka na planetě – prostě moc žerete, moc pšoukáte, moc cestujete, je vás zbytečně moc atd. Chudobu na Vás holoto – to je to, co planeta potřebuje! Bohužel se najde tak obrovské procento dementů, co tomu uvěří a dlouhodobě i věří. Tito hlupáci svobodně přijali tezi, že ČLOVĚK je to největší zlo pro naší planetu. Ale to jsme odbočili ….


Takže zpět. Probíhají posuny klimatických zón a výsledkem na konci procesu bude to, že kde byly perfektní klimatické podmínky pro život, tak tam se rapidně zhorší (ne všude), a tam kde klima nebylo téměř vůbec pro člověka příjemné, tak tam dojde většinou (ne všude) k velkému zlepšení. A takovým příkladem zlepšení je právě Grónsko!


Vývoj

Arktický region začal být hodně zajímavý pro všechny významné globální hráče, protože Arktida se kontinuálně zbavuje ledu a zanedlouho budou možné celoroční plavby v Severním ledovém oceánu, a tak se významně zkrátí plavba mezi Evropu a Čínou a dalšími regiony. Severní mořská cesta bude naprosto bezpečná. To je zaprvé!


Zadruhé se stane z Grónska opravdový GREENLAND, protože bude k dispozici obrovské množství dalších přírodních zdrojů, ale hlavně – bude k žití obrovský kus země bez ekologické zátěže. “Správci” to vědí, a tak potřebují získat Grónsko pod svou přímou kontrolu. Malinkatý, nesamostatný a závislý státeček Dánsko bude muset ustoupit a vzdát se správy nad dočasně přidělenou zemí. Skrze Trumpa proběhla před nedávnem první “oťukávačka” situace [3] ….


Hansův ostrov – dohoda mezi Kanadou, Dánskem a Grónskem

14. června 2022 (1+4+6=11) byl uzavřen mír mezi Kanadou a Dánskem ohledně 50 let trvajícího sporu. Spor začal ve chvíli, kdy Kanada a Dánsko podepsaly smlouvu o vymezení námořní hranice mezi ostrovem Ellesmere na území dnešního kanadského Nunavutu a dánskou poloautonomní zemí Grónsko. Smlouva z roku 1973 úmyslně ponechala hranici nedefinovanou přes malý, neobydlený ostrov Hans Island, který leží uprostřed mezi oběma zeměmi.


Obě země si Hans Island nárokovaly pro sebe. Kanada tvrdila, že ostrov byl součástí převodu pozemků Hudson Bay Company v roce 1880 pod kanadskou suverenitu. Dánsko tvrdilo, že ostrov je nedílnou součástí Grónska a byl využíván grónskými Inuity pro lovecké účely.


V květnu 2018 se obě země dohodly na vytvoření společné pracovní skupiny k vyřešení problému. V rámci procesu vyjednávání měli Inuité z území Nunavut smluvní právo být zahrnuti do jednání v souladu s dohodou o nárocích na půdu Nunavut. Dohoda z letošního června nakonec spor vyřešila poměrně spravedlivým způsobem. Podle dohody bude Hans Island rozdělen podél přírodního hřebene, přičemž zhruba 60 % plochy bude přiděleno Dánsku a zbytek Kanadě. Dohoda také vedla k vymezení zbývající námořní hranice v Lincolnově a Labradorském moři, což vedlo ke zřízení toho, co Kanada a Dánsko nazývají nejdelší námořní hranicí světa.


Co dodat? Půl století tento spor nebylo možné vyřešit a ejhle – nastal čas přípravy nové státní “subjektnosti” Grónska, a tak je nutné mít jasně definované veškeré hranice a právní atributy. Nová éra Grónska přichází a všichni globální hráči si to dobře uvědomují. Boj o tyto zdroje začal, boj o správu severní námořní cesty začal, ale myslíme si, že “Správci” si svou dominantní pozici i ve vztahu ke Grónsku udrží. Tušíme, že tam vytvoří nový samostatný státní subjekt pod svojí přímou správou. Dánům už své rozhodnutí doručili …. S tlakem na Dánsko samozřejmě souvisí i tato kauza [4].


Firma GreenRoc získává licenci na průzkum Grónska

Londýnská společnost GreenRoc Mining PLC [5] získává 8. července 2022 další průzkumnou licenci [6] pro svůj grafitový projekt Amitsoq. Jakýže to byl název toho obchoďáku? Fields? Jeden z překladů slova field je naleziště, ložisko, pole (např. ropné)! Asi opět náhoda, co? Tato těžební společnost zaměřená na Grónsko získala od vlády Grónska novou exkluzivní licenci na průzkum nerostných surovin.


Oblast povolení zahrnuje potenciální jižní rozšíření ložiska Kalaaq a také několik známých grafitových nánosů, které jsou oddělené od ložisek na ostrově Amitsoq a Kalaaq. Zmiňovaný Graphite Project v jižním Grónsku je jedním z nejkvalitnějších grafitových projektů na světě. Jak ukazuje obrázek, tak nová licence se výrazně rozšiřuje na sever i jih od předchozího povolení, které již dříve bylo klasifikováno jako jedno z nejcennějších světových ložisek grafitu. Investoři zprávu přivítali a akcie GROC v obchodování posílily o 7,64 % v ten samý den!


Něco o grafitu [7] a grafenu [8]. Je potřeba si podchytit a zaháčkovat nerostné bohatství Grónska a to dokonce i třeba na základě využití svých starých dobrých řídících nástrojů! Není těžké dohledat, kdo opravdu vlastnicky stojí za GreenRoc.


Důležité je právně a nějak majetnicky ovládnout podstatnou část nerostného bohatství této v budoucnu opravdu ZELENÉ ZEMĚ, protože je důležité mít řiditelné správné dávkování spotřebovávání přírodních zdrojů na planetě Gaia – Zemi.


Nadnárodní řízení světa tyto procesy musí mít pod kontrolou!! Náhody neexistují ….


Ovládnutí zdrojů Grónska je klíčem k budoucí dominantní pozici na globální politické šachovnici světa!


Střelba v Oslu – pochod za LGBT zrušen


Norská metropole se v sobotu 25. června probudila do šoku z hromadné střelby v centru města, v předvečer posledního dne Pride, týdne oslav LGBT komunity. Info o tom třeba zde [9]Útok se odehrál v noci na sobotu v okolí baru London Pub, který je oblíbený mezi příslušníky komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob). Norskou metropolí měl v sobotu projít průvod za práva této komunity, pořadatelé ho ale na doporučení policie zrušili. „Jsme inkluzivní a progresivní město,“ pochlubila se starostka Marianne Borgenová na podvečerní recepci na radnici.


Úderem jedné v noci se poblíž londýnské hospody, instituce, nejstaršího baru v hlavním městě a mekky oslav Oslo Pride norské noci, ozvalo více než deset výstřelů. “Bez London Pub by Oslo nebylo Oslo,” vysvětlil Joakim. “Za jedenáct let Pride jsem tohle nikdy neviděl,” říká v šoku Martin Hallingstad (45), který pro akci pracuje.


Řídícímu aparátu PAX AMERICANA LGBT++++++++ zvoní po jedenácti letech v Norsku umíráček a pravděpodobně nastává velká změna kurzu v této zemi. Takže v rychlosti o oznámení konce těchto liberálních fašistických narativů: unipolární svět řídil Londýn (spolu s Vatikánem) – proto London Pub, týden Pride – proto ve čtvrti homosexuálů, 22 a 11 – podpis “Správců”, naplno zmíněn původ střelce včetně motivace z nenávisti (to by se v nebo těsně po 2015 nikdy nestalo) – přehodnocení otázky migrace. Z uveřejněných informací jsme vyvodili tento závěr!


Závěrem


Vše nasvědčuje tomu, že státy se skandinávským křížem na vlajce se v brzké době budou potýkat s nemalým množstvím změn! V posledních týdnech byly aktivovány důležité procesy, které v budoucnu ovlivní životy obyvatel severských zemí. I v těchto zemích se blíží výměna tamějších národních elit.


Zdroje: novinky.cz, ct24.ceskatelevize.cz, greenrocmining.com, rns-pdf.londonstockexchange.com, cs.wikipedia.org, seznamzpravy.cz, Pjakin Otázka-Odpověď


Kolektiv VC


Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Analýza – Zemanův projev k Vrběticím

Kauza “Vrbětice” má samozřejmě svoje pokračování, a to v podobě vyjádření se prezidenta Zemana v nedělním dopoledním pořadu TV Prima. Myslíme, že je důležité si celý projev včetně diskuze s moderátorkou analyzovat.   V projevu podle nás proběhlo několik zásadních momentů (vzkazů) směrem k naší páté koloně. Přepis celého projevu je např. k dispozici zde [1].Pojďme si je některé zopakovat, připomenout a některé i více detailněji rozebrat, protože pan prezident téměř každou větou někam důvodně

Číst dál »

Systém fungování států a jejich přeformátovávání

Pojďme se zamyslet, jak asi probíhá systém fungování světa a jak ovlivňuje i náš národ. První moment, který bychom měli vzít v potaz je, že možná existuje nějaká centrální světová moc, která má schopnost ovlivňovat veškeré národy (státy) včetně vztahů mezi nimi. Ten systém ovládání (řízení) si můžeme přirovnat třeba k ovlivňování chodu ohromného rodinného domu, který je někým veden a obsluhován.   Každá místnost, pokoj, komůrka, sklep, půda, garáž (státy) mají svou důležitou funkci,

Číst dál »

Spojené státy – demontáž pokračuje

Poslední dny jsme svědky dalších procesů, jejíchž cílem je demontáž Spojených států, tzn. PAX AMERICANA. Pro dnešní částečnou analýzu jsme si vybrali dvě témata. První se týká uniklého dokumentu z Nejvyššího soudu USA ohledně možného zrušení práva na potrat a druhé téma je o plagiátorství na NBC News.   Jsou to cílené procesy, které budou podkopávat celistvost americké federace.   1. Uniklý dokument o potratech z Nejvyššího soudu   Americká potratová politika se opírá o

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru