Ohlášení revize vztahů severu Evropy?

Na základě nedávných událostí se dá očekávat, že prudké politické turbulence čekají také sever Evropy. V krátkém časovém úseku proběhlo v severských zemích několik řídících manévrů, které mají globální charakter. Útoky v Kodani a Oslu, licence na další průzkum plánované těžby minerálů pro GreenRoc od vlády Grónska, spor o Hansův ostrov ukončen mírovou dohodou mezi Kanadou, Dánskem a Grónskem. Nemůžeme také opomenout nabídku Švédska na bezplatný převod nyní používaných stíhacích letounů Gripen, která s velkou pravděpodobností brzy přistane na stole české vlády! 


No a jedním z výsledků proběhnuvších nebo probíhajících i těchto zmíněných procesů je odchod Borise Borisoviče Johnsona Johnsuka, který už i snad přemýšlel o adopci Volodymyra! Další level této lásky se definitivně konat nebude, což už všem mentálně způsobilým lidem zajímajících se o globální politiku bylo dávno jasné. Velká Británie den po dni ztrácí půdu pod nohama a její transatlantická moc se rozplývá jako pára nad hrncem. Skoro už by se dalo říci Bye Bye …


Střelba v nákupním centru v Kodani


3. července v nákupním centru Fields v Kodani, které patří k největším ve Skandinávii, zazněly výstřely. V hlavním mediálním prostoru po celém světe proběhy tyto stále se opakující základní informace:Takový vývoj zpráv o incidentu jsme registrovali na novinky.cz [1] [2]. Hned od počátku bylo jasné, že se jedná určitou korekci v řízení a o informování svých kádrů. Podle našeho mínění dali „Správci“ najevo, že dojde v tomto regionu ke změnám v řízení včetně mezinárodních vztahů mezi jednotlivými subjekty. Proč si to myslíme?


Odhadujeme, že datum útoku upozorňuje na uzavřenou smlouvu taktéž 3.7., ale roku 1720! Jedná se o Frederiksborgskou smlouvu, která ukončila Velkou severní válku mezi Dánsko-Norskem a Švédskem. Rohodující vliv v ní měla Velká Británie, od předchozího roku spojenec Švédska. Třebaže Dánsko stálo na vítězné straně, jeho prospěch byl poměrně malý – nemohlo znovu získat své staré provincie na jihu Skandinávského poloostrova a nemohlo si ponechat své územní zisky v Pomořansku. Předpokládáme, že od té doby dánské elity nepřestaly být pod značným vlivem anglosaského světa a tento čin se střelnou zbraní jim má dát na srozuměnou, že anglosaské podržtašky po celém světě pomalu končí a revize řídících elit proběhne i v dánském národě.


Dále se tento útok pravděpodobně také váže ke správě Grónska ze strany aktuálních „dánských elit“.


Grónsko – budoucí ráj na Zemi


Grónsko je autonomní součást Dánského království. Nachází se severovýchodně od Kanady a geograficky je součástí Severní Ameriky, ovšem historicky, politicky a ekonomicky se jedná o zemi velmi propojenou s Evropou.


Klimatické změny

Na planetě Gaia probíhá změna klimatických zón, tzn. jejich posuny a přesuny. Jedná se o cyklickou záležitost, která se pravidelně opakuje, ale ve škole se nevyučuje. Proč? Protože to je znalost, která je odtajňována pouze řídícím elitám, a to ještě jen některým. Jelikož onen cyklus se opakuje vždy až za několik stovek, spíše tisíc let, tak je jednoduché to před obyčejným smrtelníkem zatajit. Z hlediska řízení je lepší tuto danost využít k ovládání mas za účelem, který je pro „Správce“ výhodný a potřebný. 


Původně se začalo se lží o globálním oteplování, v přítomnosti se lež zjemnila na změnu klimatu v důsledku chování člověka na planetě – prostě moc žerete, moc pšoukáte, moc cestujete, je vás zbytečně moc atd. Chudobu na Vás holoto – to je to, co planeta potřebuje! Bohužel se najde tak obrovské procento dementů, co tomu uvěří a dlouhodobě i věří. Tito hlupáci svobodně přijali tezi, že ČLOVĚK je to největší zlo pro naší planetu. Ale to jsme odbočili ….


Takže zpět. Probíhají posuny klimatických zón a výsledkem na konci procesu bude to, že kde byly perfektní klimatické podmínky pro život, tak tam se rapidně zhorší (ne všude), a tam kde klima nebylo téměř vůbec pro člověka příjemné, tak tam dojde většinou (ne všude) k velkému zlepšení. A takovým příkladem zlepšení je právě Grónsko!


Vývoj

Arktický region začal být hodně zajímavý pro všechny významné globální hráče, protože Arktida se kontinuálně zbavuje ledu a zanedlouho budou možné celoroční plavby v Severním ledovém oceánu, a tak se významně zkrátí plavba mezi Evropu a Čínou a dalšími regiony. Severní mořská cesta bude naprosto bezpečná. To je zaprvé!


Zadruhé se stane z Grónska opravdový GREENLAND, protože bude k dispozici obrovské množství dalších přírodních zdrojů, ale hlavně – bude k žití obrovský kus země bez ekologické zátěže. „Správci“ to vědí, a tak potřebují získat Grónsko pod svou přímou kontrolu. Malinkatý, nesamostatný a závislý státeček Dánsko bude muset ustoupit a vzdát se správy nad dočasně přidělenou zemí. Skrze Trumpa proběhla před nedávnem první „oťukávačka“ situace [3] ….


Hansův ostrov – dohoda mezi Kanadou, Dánskem a Grónskem

14. června 2022 (1+4+6=11) byl uzavřen mír mezi Kanadou a Dánskem ohledně 50 let trvajícího sporu. Spor začal ve chvíli, kdy Kanada a Dánsko podepsaly smlouvu o vymezení námořní hranice mezi ostrovem Ellesmere na území dnešního kanadského Nunavutu a dánskou poloautonomní zemí Grónsko. Smlouva z roku 1973 úmyslně ponechala hranici nedefinovanou přes malý, neobydlený ostrov Hans Island, který leží uprostřed mezi oběma zeměmi.


Obě země si Hans Island nárokovaly pro sebe. Kanada tvrdila, že ostrov byl součástí převodu pozemků Hudson Bay Company v roce 1880 pod kanadskou suverenitu. Dánsko tvrdilo, že ostrov je nedílnou součástí Grónska a byl využíván grónskými Inuity pro lovecké účely.


V květnu 2018 se obě země dohodly na vytvoření společné pracovní skupiny k vyřešení problému. V rámci procesu vyjednávání měli Inuité z území Nunavut smluvní právo být zahrnuti do jednání v souladu s dohodou o nárocích na půdu Nunavut. Dohoda z letošního června nakonec spor vyřešila poměrně spravedlivým způsobem. Podle dohody bude Hans Island rozdělen podél přírodního hřebene, přičemž zhruba 60 % plochy bude přiděleno Dánsku a zbytek Kanadě. Dohoda také vedla k vymezení zbývající námořní hranice v Lincolnově a Labradorském moři, což vedlo ke zřízení toho, co Kanada a Dánsko nazývají nejdelší námořní hranicí světa.


Co dodat? Půl století tento spor nebylo možné vyřešit a ejhle – nastal čas přípravy nové státní „subjektnosti“ Grónska, a tak je nutné mít jasně definované veškeré hranice a právní atributy. Nová éra Grónska přichází a všichni globální hráči si to dobře uvědomují. Boj o tyto zdroje začal, boj o správu severní námořní cesty začal, ale myslíme si, že „Správci“ si svou dominantní pozici i ve vztahu ke Grónsku udrží. Tušíme, že tam vytvoří nový samostatný státní subjekt pod svojí přímou správou. Dánům už své rozhodnutí doručili …. S tlakem na Dánsko samozřejmě souvisí i tato kauza [4].


Firma GreenRoc získává licenci na průzkum Grónska

Londýnská společnost GreenRoc Mining PLC [5] získává 8. července 2022 další průzkumnou licenci [6] pro svůj grafitový projekt Amitsoq. Jakýže to byl název toho obchoďáku? Fields? Jeden z překladů slova field je naleziště, ložisko, pole (např. ropné)! Asi opět náhoda, co? Tato těžební společnost zaměřená na Grónsko získala od vlády Grónska novou exkluzivní licenci na průzkum nerostných surovin.


Oblast povolení zahrnuje potenciální jižní rozšíření ložiska Kalaaq a také několik známých grafitových nánosů, které jsou oddělené od ložisek na ostrově Amitsoq a Kalaaq. Zmiňovaný Graphite Project v jižním Grónsku je jedním z nejkvalitnějších grafitových projektů na světě. Jak ukazuje obrázek, tak nová licence se výrazně rozšiřuje na sever i jih od předchozího povolení, které již dříve bylo klasifikováno jako jedno z nejcennějších světových ložisek grafitu. Investoři zprávu přivítali a akcie GROC v obchodování posílily o 7,64 % v ten samý den!


Něco o grafitu [7] a grafenu [8]. Je potřeba si podchytit a zaháčkovat nerostné bohatství Grónska a to dokonce i třeba na základě využití svých starých dobrých řídících nástrojů! Není těžké dohledat, kdo opravdu vlastnicky stojí za GreenRoc.


Důležité je právně a nějak majetnicky ovládnout podstatnou část nerostného bohatství této v budoucnu opravdu ZELENÉ ZEMĚ, protože je důležité mít řiditelné správné dávkování spotřebovávání přírodních zdrojů na planetě Gaia – Zemi.


Nadnárodní řízení světa tyto procesy musí mít pod kontrolou!! Náhody neexistují ….


Ovládnutí zdrojů Grónska je klíčem k budoucí dominantní pozici na globální politické šachovnici světa!


Střelba v Oslu – pochod za LGBT zrušen


Norská metropole se v sobotu 25. června probudila do šoku z hromadné střelby v centru města, v předvečer posledního dne Pride, týdne oslav LGBT komunity. Info o tom třeba zde [9]Útok se odehrál v noci na sobotu v okolí baru London Pub, který je oblíbený mezi příslušníky komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob). Norskou metropolí měl v sobotu projít průvod za práva této komunity, pořadatelé ho ale na doporučení policie zrušili. „Jsme inkluzivní a progresivní město,“ pochlubila se starostka Marianne Borgenová na podvečerní recepci na radnici.


Úderem jedné v noci se poblíž londýnské hospody, instituce, nejstaršího baru v hlavním městě a mekky oslav Oslo Pride norské noci, ozvalo více než deset výstřelů. „Bez London Pub by Oslo nebylo Oslo,“ vysvětlil Joakim. „Za jedenáct let Pride jsem tohle nikdy neviděl,“ říká v šoku Martin Hallingstad (45), který pro akci pracuje.


Řídícímu aparátu PAX AMERICANA LGBT++++++++ zvoní po jedenácti letech v Norsku umíráček a pravděpodobně nastává velká změna kurzu v této zemi. Takže v rychlosti o oznámení konce těchto liberálních fašistických narativů: unipolární svět řídil Londýn (spolu s Vatikánem) – proto London Pub, týden Pride – proto ve čtvrti homosexuálů, 22 a 11 – podpis „Správců“, naplno zmíněn původ střelce včetně motivace z nenávisti (to by se v nebo těsně po 2015 nikdy nestalo) – přehodnocení otázky migrace. Z uveřejněných informací jsme vyvodili tento závěr!


Závěrem


Vše nasvědčuje tomu, že státy se skandinávským křížem na vlajce se v brzké době budou potýkat s nemalým množstvím změn! V posledních týdnech byly aktivovány důležité procesy, které v budoucnu ovlivní životy obyvatel severských zemí. I v těchto zemích se blíží výměna tamějších národních elit.


Zdroje: novinky.cz, ct24.ceskatelevize.cz, greenrocmining.com, rns-pdf.londonstockexchange.com, cs.wikipedia.org, seznamzpravy.cz, Pjakin Otázka-Odpověď


Kolektiv VC


Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru