Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Fašismus jako nástroj ŘÍZENÍ končí …

Fašismus jako nástroj řízení mas je definitivně ukončován. Píšeme o tom tady opravdu již dlouho, ale námi zaregistrovaný poslední vzkaz je z našeho pohledu tím oním razítkem pro získaní jistoty v tomto názoru! Střelba v automobilce Mercedes u Stuttgartu potvrzuje otočku v dynamice ŘÍZENÍ světa. 

 

Dva mrtvé si ve čtvrtek vyžádala střelba v areálu továrny automobilky Mercedes v Sindelfingenu poblíž Stuttgartu v západoněmecké spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Jde o muže, oba ve věku 44 let. Policie mezitím zatkla 53letého pravděpodobného pachatele, který podle státního zastupitelství zřejmě jednal bez kompliců. První tísňové volání dostala policie v 7:45 hodin. Zásahová jednotka dorazila na místo ve velkém počtu. Takto o incidentu informují novinky.cz [1].


Ve všech světových médiích se opakuje velmi obdobný text. Text o tomto na svých stránkách též přinesla i hlásná trouba “Správců”, a to agentura Bloomberg [2]:Kruh se uzavírá! Myslíme, že tato tragédie ohlásila jasný verdikt nad tímto fašistickým atlantským systémem ŘÍZENÍ. Nelze si nevšimnout, že po korunovaci britského Káji na “TROTLA” roku se se signály tohoto typy roztrhl pytel. Smrtka na korunovaci, zamotaný vlasovský hadr na vojenské přehlídce na Rudém náměstí a teď tato tragická událost v Německu. Tu poslední záležitost už asi lidé nepochopí v tak vysokém počtu jako ty první dvě, ale hlavní adresáti té poslední “ohlášky” už moc dobře vědí, kam se bude ubírat dynamika příštích týdnů a měsíců. O tom nepochybujte!


Bude zajímavé sledovat, jak sebevědomí nastrčených politických figur ve vedení evropských národů bude kontinuálně mizet jako pára nad hrncem.


Odesílatel vzkazu se výrazně podepsal

 

Z výše uvedeného výřezu z článku agentury Bloomberg je jasné, kdo je autorem této zprávy všem zainteresovaným strukturám na ŘÍZENÍ chodu světa. Zpráva obsahuje naprosto všechny náležitosti, aby opravdu nikdo znalý ŘÍZENÍ nezůstal na pochybách. Všechna čísla jsou ve zprávě obsažena, datum a místo události také. “Správci” se podepsali TUČNĚ a i s PODTRŽENÍM …  Podpisy jednoho i druhého křídla, obou křídel a nejvyššího ŘÍZENÍ!


Způsob vysvětlení vzkazu – ohlášky

 

Dnes trochu pozměníme způsob vysvětlování ohlášky, aby to nebylo stále takové jednotvárné. Nejdříve vypíšeme části textu + související informace, které dle nás něco “vzkazují” nebo na něco “ukazují”, červeně označíme, teprve posléze se budeme detailněji zamýšlet konkrétně právě nad těmito jednotlivostmi. 


V závěru se pokusíme v jednom souvětí nebo v několika větách popsat to, co dle nás autor “zprávy” řídícím strukturám konkrétně oznamuje – signalizuje. Jdeme na to …


Výpis důležitých částí textu ze zpráv referujících o útoku

 
 1. Novinky.cz [3] – i v této české hlásné troubě je použit “čas zveřejnění článku” 1112:35 h
 2. Právní zástupce Aniello Ambrosio (38)
 3. Oba mrtví jsou ve věku 44 let
 4. Místo činu: závod Factory 56 automobilky Mercedes
 5. V hale Factory 56 se vyrábí třída S-Class
 6. Tamní závod Mercedes_Benz má historii trvající více než 100 let, nejdelší ve skupině.
 7. První tísňové volání v 7:45 h
 8. Oběti i pachatel byli zaměstnáni externím poskytovatelem služeb.
 9. Továrna, kde byl útočník zatčen se nachází 17 km jihozápadně od Stuttgartu.
 10. V roce 1919 (rok po válce) se rozjela výroba automobilů
 11. Pravděpodobný pachatel 53 let

Rozbor

 
AD 1
 

Každá země má své vlastní “hlásné trouby” svých řídících struktur (nebo skupin)


AD 2
 

Zde se pravděpodobně jedná hlavně o deklaraci toho, kdo je odesílatelem (ale zároveň vlastně i příjemcem) zprávy.


AD 3
 

44 – nejvyšší ŘÍZENÍ (podpis) a 2 x 44 = 88. Číslo 88 je známé jako HH, což je zkratka pozdravu: „Heil Hitler“. H je v pořadí osmé písmeno abecedy. Zkratka 88 nebo HH odkazuje na pojem NACISMUS, ale i obecně na FAŠISMUS nebo FAŠIZACI.


AD 4
 

Útok (ukončení) se odehrál na území pod správou konkrétního křídla “Správců”, a to atlantského (5+6 = 11). Území – Německo = jeden z hlavních “rozsévačů” onoho fašistického ŘÍZENÍ do světa, tzv. fašizace společnosti během posledních 100 let.


AD 5
 

Výsledkem fašizace společnosti byl, a je, vznik úzké vrstvy velkopodnikatelů nebo dosazených oligarchů včetně jejich dalších nástrojů (dotovaní prorežimní umělci, sportovci atd.), která fašisticky parazituje na většinové společnosti. Zde v “ohlášce” tuto vrstvu symbolizuje označení S-Class.


Otočka v ŘÍZENÍ – odklon od fašismu je hlavně také útokem na tuto vrstvu ve společnosti. Jen poznamenáváme, že proočkovanost na Covid-19 v této privilegované části populace ZÁPADU je pravděpodobně tak 95-97%, přičemž tato skupina lidí byla největším propagátorem vakcinace, odsuzovatelem všech nenaočkovaných a podporovatelem fašismu na Ukrajině!


My tyto lidi pracovně nazýváme “PIONÝRY A SVAZÁKY” ZÁPADU, protože to jsou oddaní SYNOVÉ a DCERY SYSTÉMU! A jelikož tento systém je ukončován, tak ………. zbytek si domyslete již sami!


AD 6
 

Tento způsob ŘÍZENÍ světa, tzn. nynější bourané světové pořádky byly platné cca 100 let od konce WWI a v této době tento systém končí!


AD 7
 

Jsme přesvědčeni, že čas 7:45 h odkazuje na rok 1945. Jasně, že v tomto případě se jedná o dopoledne, ale obecně číslo 7 se používá v kontextu udávání času též jako 19.


Druhý odkaz na tento rok je zašifrován v sousloví “První tísňové volání”, což odkazuje na první velké trápení LIDSTVA s fašismem, které bylo ukončeno vítězstvím právě roku 1945.


AD 8
 

Všechny strany světových konfliktů OVLÁDÁ a ŘÍDÍ stále stejná jedna mocná síla. Týká se to WWI, WWII a samozřejmě i SVO na Ukrajině. Všechny strany světových konfliktů byly, a stále jsou, “ZAMĚSTNANCI” jednoho “ZAMĚSTNAVATELE”!


AD 9
 

17 – Symbolem, číselnou mírou bible a biblické koncepce je v určité míře číslo 17! Postupné a pomalé ukončování konceptuálního ŘÍZENÍ ve stylu biblické koncepce. Nebo?


Malá poznámka – Jihozápadně od Stuttgartu se také nacházejí švýcarské banky …


AD 10
 

V roce 1919 (začínají v té době právě ty nové světové pořádky) byl nastartován proces “leaderství” Německa v automobilovém průmyslu, což se tenkrát trochu týkalo i Československa. Teď bylo oznámeno, že tento STATUS bude Německu pomalu a postupně odebírán.


Časem mnohé státy zaniknou a nové státy – státnosti – impéria – říše vzniknou, což budou po uplynulých cca 100 letech zase ty nové další světové pořádky. Kdo chápe skutečnou funkci států v mezinárodním společenství, tak ví, že každému státu – státnosti – impériu – říši je přidělen soubor jeho funkcí. Za tímto účelem se adekvátně zaktivizuje školství, které bude dodávat příslušné “kádry” pro onen přidělený soubor funkcí daného státu – státnosti – impéria – říše. Jo jo, brzy se budou přidělovat nové STATUSY …


AD 11
 

Tento bod jsme si nechali úplně jako poslední, protože nemáme v sobě jistotu, kam ho zařadit a jak ho rozšifrovat. Přiznáme se, že máme jednu “ulítlou” hypotézu, kterou Vám sdělíme, ale zakomponovávat ji do závěru naší analýzy nebudeme. Spíše to berte jako podnět k zamyšlení.


V roce 1953 zemřel (byl zavražděn Josif Stalin), který byl hlavním viditelným intelektuálním strůjcem vítězství CCCP nad FAŠISMEM. Na základě různých informací z vícero i zaujatých stran na jeho osobu jsme dospěli k závěru, že Josif Vissarionovič Stalin byl KÁDREM “Správců”.Jestli se během své politické kariéry částečně nebo plně osamostatnil od “Správců”, zůstává otázkou, my ji zde v tuto chvíli určitě nevyřešíme, hlavně ji ani řešit nebudeme.


Jenom zamyšlení – pokud se Stalin opravdu mezi WWI a WWII v KONCEPTUÁLNÍM ŘÍZENÍ osamostatnil, tak věta z ohlášky “Policie mezitím zatkla 53letého pravděpodobného pachatele, který podle státního zastupitelství zřejmě jednal bez kompliců” nabývá na novém rozměru … Více to komentovat nebudeme!


Jednoduše řečeno – poprvé FAŠISMUS zničila ruská civilizace a podruhé FAŠISMUS opět zničí ruská civilizace!

 

Závěrem

 

My obecné shrnutí onoho vzkazu vidíme asi takto: My “Správci” oznamujeme, že ukončujeme dominantní sto let trvající princip fašistického ŘÍZENÍ nad světem, ukončujeme díky tomu vzniklé současné nastavení uspořádání společnosti. Dále ukončujeme systém společnosti fungující na principu pokřivené poupravené biblické koncepce a přesouváme konceptuální ŘÍZENÍ světa euroasijskému (červenému) křídlu.


Prosíme, nezapomínejte, že tyto stránky jsou výsledkem našeho SUBJEKTIVNÍHO vnímání světa. Každý si musí aktivně snažit tvořit svůj vlastní SUBJEKTIVNÍ světonázor. Děkujeme.


Pro analýzu jsme použili také např. tyto zahraniční články [4] [5].


Zdroje: novinky.cz, bild.de, edition.cnn.com, bloomberg.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Vakcinace – nové náboženství ve jménu Satana

Dočkáme se spravedlivého konce tohoto smyšleného pandemického příběhu, který znázorňuje vytvořená koláž á la Norimberský proces? Bude potrestáno úmyslné propagandistické šíření vakcinační genocidy? Dozvíme se pravdu o vykrádání státního rozpočtu touto Covidovou mafií? Nebo naopak dopustíme odebrání většiny našich individuálních svobod a budeme jako národ pomalu vymírat?   Budeme dále nečinně přihlížet k plíživě vznikajícímu apartheidu? Necháme dále terorizovat děti ve školkách a školách? Co si ještě necháme líbit než řekneme DOST? Řekneme to vůbec?

Číst dál »

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Dynamika vybraných procesů

Za dobu našeho nabírání sil a vědomostí se zase více vyprofilovaly námi nejčastěji sledované procesy. Dnešní článek, který uveřejňujeme po delší době, věnujeme vybraným událostem z jednotlivých procesů. V dalších příspěvcích se samozřejmě všemu budeme věnovat podrobněji.   Ze všech událostí je zřejmá jejich celková koordinace a vliv globálního řízení. Vše směřuje k již dávno přesně naplánovanému cíli, který je výslednou představou „Správců“ o budoucím fungování světa a nynější civilizace. Vývoj světového mínění a nové

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru