Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Exploze v Liverpoolu – pozastavení migrace?

Údajně odvrácený teroristický útok v Liverpoolu jako ohlášení změny kurzu v migrační otázce na dobu určitou? Co s tím má společného tzv. terorista Emad Al Swealmeen alias Enzo Almeni? Náhoda a opravdu pouze další mentálně narušený jedinec, který jednal ve jménu frustrace a pomsty? Nebo to byla kompletně řízená akce z nejvyšších míst řízení za účelem ohlášení nového přístupu k migraci v Evropě nebo jen v její určité části? Pokusíme se vnést do celého příběhu několik nových zajímavých okolností, o kterých Vás MSM informovat určitě nebudou!


Celá záležitost je symbolikou protkána takovým způsobem, že se dá jednoznačně pochybovat o tom, že se vše událo nahodile. To zkrátka opravdu není možné!


Oficiální neustále omílané informace v MSM

14.11.2021 v Liverpoolu sekundu před 11h dvaatřicetiletý mentálně narušený Iráčan Emad Al Swealmeen, který konvertoval v roce 2017 ke křesťanství a převzal jméno Enzo Almeni zemřel při výbuchu vlastní podomácku vyrobené bomby v autě taxislužby, které ho původně vezlo k místu, kde si naplánoval spáchání teroristického útoku! Taxikář vše rozpoznal, a tak katastrofě zabránil a těsně před výbuchem stihl opustil vůz, teroristu v něm uzamkl a s velkým štěstím vyvázl jen s několika oděrkami. Později byli dopadeni čtyři spolupachatelé, nejdříve tři (29, 26, 21 let) a později poslední z nich (20 let).

Tak určitě! Toto jsou prvotní data po výbuchu, která na nás ze všech stran “chrlila” veškerá MSM. Později byla stále doplňována dalšími poznatky stran policie, ale jako úvodní penzum informací nám to bohatě postačí.


Podpis tvůrce tohoto manévru


V celém příběhu je několik číselných vjemů, které napovídají, že “Správci” dělají svou práci precizně. Video [1] z útoku deklaruje trochu jinou časovou posloupnost než je nám vtloukáno do hlavy, protože je evidentní, že taxikář opustil automobil až v době po výbuchu, ale to vůbec není podstatné. Mnozí z Vás již vědí, že hlavním důvodem celé akce je způsob informování o ní! To je dokonce ten hlavní důvod, proč byla provedena. My vidíme tyto hlavní “podpisy”:


1. Exploze proběhla v 11h

Někdy je uváděn čas exploze jako minuta nebo těsně před 11h, ale většinově není opomenuto do článku vepsat onu číslovku 11. A o tom to je! Prostě v 11h nebo kolem 11h nebo před 11h – to není podstatné.


2. Dopadení spolupachatelů

Nejdříve byli dopadeni tři spolupachatelé ve věku 29, 26 a 21 let, což znamená toto: 2+9+2+6+2+1=22.


3. Čas ve videu

Pokud si přehrajete video (ještě jednou zde), tak je opravdu malá chvíle, kdy se objeví rok, den a čas “náhodného” natáčení. Ta chvíle trvá cca 1,5 vteřiny a jediný nejdéle ustálený moment, kdy je tento časový údaj nejjasnější, je právě 10:56:46, což opět znamená 1+0+5+6+4+6=22.


Jediná nejklidnější a nejostřejší chvíle údaje ve videu ukazující čas.

Skutečnosti odkazující na migrační proces


Odkazy na migrační politiku jsou všude, kam se podíváme. Celá tato informační “bomba” v sobě nese spoustu migračních symbolik. Je tam toho tolik, že jsme určitě zdaleka nepostřehli vše, ale pouze to, co je do očí bijící a lehce odhalitelné. Jdeme na to:


1. Datum útoku

Akce proběhla 14.11., kdy si celý svět připomíná útoky v Paříži z roku 2015. Tady není co dodat!


Screenshot z Wikipedie.
2. Jméno útočníka Swealmeen

Celým jménem Emad Al Swealmeen. Myslíme si, že pro nás má důležitý význam pouze příjmení. Pokud si ho rozdělíme na “sweal” a “meen”, tak v překladu vyjde toto:


 

Údajně oficiálně slovo “MEEN” neexistuje, pouze Scottish English používá také tento výraz pro Měsíc (tím by celý náš příběh dostal ještě další rozměr a do toho se opravdu raději pouštět ani nebudeme!). My jsme ještě objevili variantu viz. obrázek, ale nakolik je pravdivá či nikoliv nedokážeme odhadovat, ale do našeho scénáře by to zapadalo dokonale – ať si každý přeloží sám, posléze si to může dosadit nebo také zavrhnout. Každý dle libosti. Zvolme raději kompromis a příjmení si přeložme něco jako ve stylu: Ti, co si neustále stěžují, nadávají a naříkají! Dá se konstatovat, že to je přesný a jednoduchý popis migrujících lidí z Afriky do Evropy.


3. Útočníkova předstíraná náboženská konverze ke křesťanství

Emad Al Swealmeen oficiálně konvertoval ke křesťanství pravděpodobně pouze ze zištných důvodů, což je u islámských věřících (migrantů) zcela běžné, protože věří, že jim to pomůže v azylovém řízení. Že to bývá pouze na oko, je snad jasné. Emad byl pokřtěn v roce 2015 a biřmován v roce 2017, ale od roku 2018 přestal být v kontaktu s katedrálou [2].


Emad Al Swealmeen (vpravo ve světle šedém saku) během bohoslužby v Liverpoolské anglikánské katedrále.

  

Již od srpna 2015 jako součást konverze přijal nové jméno Enzo Almeni a to je další zajímavá část příběhu. Odkazuje to na první migrační vlnu, při které Angela Merkel pod heslem “Wir schaffen das” pozvala africké migranty do Německa a následně do celé Evropy. Dnes již víme, že to byl začátek řízeného procesu na přeformátování Evropy a snaha o výmaz většiny evropských národů z mapy světa.


Celý akt konverze a výběr nového jména Enzo Almeni není náhodný, protože ve své době (2015) poukazoval na konec dominance západních evropských národů, který byl tehdy nemilosrdně spuštěn a stále pokračuje, bohužel. Vysvětlení:


  • ENZO – italská varianta pro jméno Vincenc, které je rozšířené po celé Evropě [3]. Překládá se ze slova „vincens” jako „vítězící”, „vítězný” nebo jednoduše jako „vítěz”. To se bez jakéhokoliv přehánění dalo do té doby o západní Evropě stovky let nazpět tvrdit. To byl jeden z hlavních rysů západní Evropy – vítězná, bohatá a schopná dosáhnout nebývalých úspěchů.
  • ALMENIslovo, které odkazuje na Němec, Německo, Němčina atd. Odkazuje na to turečtina (alman, almanya), arabština (almani) i arménština.

To jméno Enzo Almeni úmyslně připomíná dobu, kde tento akt konverze sděloval: My, islámští běženci (migranti) se stáváme novými Němci, novými Evropany. Emad Al Swealmeen (nebo lépe řečeno tato osoba figurující v tomto bombovém příběhu!) byl přímým účastníkem všech dějů souvisejících s migrací od roku 2015 do dnešních dnů a vše bylo v MSM jasně zdůrazněno. Byl nezpochybnitelným klasickým reprezentantem onoho procesu od A do Z. Lépe řečeno – tato postava byla úmyslně v této “story” tímto způsobem vystavěna, aby ji bylo možné ztotožnit se symbolem migrace. To je důležité pochopit!


Rozuzlení našich analytických snah této řízené operace


Naše vysvětlení celého zorganizovaného “divadla” spočívá v tom, že dle nás, bylo ohlášeno pozastavení migrace pro nejbližší časové období na evropský kontinent nebo minimálně na území budoucího nového regionu [4]. Proč si to myslíme? Tak si to zrekapitulujeme a převedeme do srozumitelné lidské řeči asi takto:

Iráčan Emad Al Swealmeen alias Enzo Almeni, jakožto naprostý ukázkový reprezentant migračního proudu do Evropy, podlehl své vlastní podomácku vyrobené bombě, když na něm vyzrál domorodec bílé pleti! Ten reprezentant bílé rasy, která je určena k postupné likvidaci, mu dal ochutnat vlastní medicínu a sám vyvázl téměř nezraněn!

Tento rychlý zjednodušený výstup sděluje: Migranti, pokud se budete snažit dostat ilegálně do Evropy nebo její konkrétní části, jste v ohrožení vlastního života! Lokajové, kteří jste na určitém stupni našeho řízení a podílíte se (organizujete) na pašování běženců do Evropy, zastavte to do té doby, než bude ohlášena změna! Neuposlechnutí se bude trestat!


První reakce na sebe nenechaly dlouho čekat


Uprchlíci na polsko-běloruské hranici to vzdávají. Chtějí se radši vrátit domů! To je nadpis článku s videem na webu TV Nova [5]. To je panečku fofr – 14.11. výbuch v Liverpoolu a 17.11. už balení kufrů se “značkovejma hadrama”. Jo jo, příkaz zněl jasně …..


Screenshot z webu TV Nova

Jaké národnosti byl ten “atentátník” z Anglie? Iráčan? A kam se vracejí domů ti uprchlíci z polsko-běloruské hranice? Jóóó do Iráku? Aha, asi náhoda ….


Závěrem


Dle nás, každé takové ohlášení změny kurzu v řízení má mnohem více vrstev vzkazů pro řídící Elity, ale naše vědomosti nejsou dostačující na to, abychom je správně všechny rozklíčovali a hlavně také správně pochopili. Myslíme si, že tato operace obsahuje další signály, ale to je nad naše síly a schopnosti. Ještě je tam vidět například takováto zajímavost:


  • Později byl zadržen další údajný spolupachatel ve věku 20 let. Pokud tuto informaci zakomponujeme do naší analýzy a součet jejich “věků” poskládáme takto – 29+26+21+20, tak dojdeme k číslu 96, což je za pár měsíců věk královny Alžběty II. Pokud by se výsledek otočil na 69, tak je to doba její vlády (1952-2021). Je zajímavé, že právě královna se neúčastnila vzpomínkových akcí 14.11. (Paříž a veteráni). Ukazuje to na nějaký blízký řídící manévr v souvislosti s ukončováním jejích pozic a Velké Británie, jakožto jednoho ze dvou pilířů světové moci, které už dlouhodobě probíhá? Možná už jenom moc fantazírujeme!

My věříme, že i takovýmto skrytým způsobem jsou ovládány světové systémy řízení! Lidé vlastně vše mají na očích, ale pokřivené indoktrinované vzdělání v nich ničí veškerou kreativitu a fantazii a samostatné myšlení, a tak slepě věří všem vštěpovaným doktrínám. Ve školství a rodině vše začíná, pokud obě tyto instituce nefungují, tak výsledkem je třeba 70%-ní proočkovanost chemikálií, o které se dozvíme pravděpodobně něco až v roce 2076! A lidé stejně jdou na další dávku, ve jménu zdraví a vyššího dobra! Je smutné vidět skutečný stav naší české společnosti a vůbec celého “civilizovaného” západního světa. Degradace, deviace, degenerace a totální fašizace má (prozatím) zelenou ….


Zdroje: news.sky.com, theguardian.com, bbc.com, urbandictionary.com, cs.wikipedia.org, wikidiff.com, twitter.com, irozhlas.cz, svatky.centrum.cz, tn.nova.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Přímočarý Orbán jasně signalizuje …

Český politolog Petr Fiala neustále vysílá nějaké signály, kterým nikdo v Evropě nepřisuzuje žádnou váhu, a to ani v době českého předsednictví EU! Ale pak jsou také politické signály, ke kterým má potřebu se vyjadřovat každý, protože je vysílá politická figura, která pracuje zcela na jiné úrovni. Na tomto “levelu” pracuje zajisté nějaký Viktor Orbán!   Při nedělním přátelském fotbalovém zápase Maďarska proti Řecku se maďarský premiér prezentoval před objektivy MSM šálou, která okamžitě vyvolala

Číst dál »

Slovensko již na cestě za uzdravením vlastního národa?

Slovensko a jeho poslední kauza ohledně LGBT+ komunity možná ukazuje více, než je na první pohled viditelné. Otočení politického směřování Bratislavy ze směru fašistického liberalismu směrem ke konzervatismu a lidštějším hodnotám s sebou přináší už první podstatné průvodní jevy! Mediální humbuk kolem fotografky Doroty Holubové a její “výstavy” nebo “nevýstavy” ve Slovenském národním muzeu (SNM) věnované tématu LGBT+ spíše ukazuje na to, že slovenská společnost si brzy projde velkými změnami. Pozitivními změnami! Na tomto příkladu

Číst dál »

Historie peněz a uctívání Mammona (1. díl)

Tímto příspěvkem otevíráme seriál, který celý bude vycházet z knihy Douglase Gabriela The History of Warlord Banking and the Worship of Mammon. V nepravidelných intervalech zde budeme publikovat některé kapitoly nebo pasáže, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou důležité a každý zvídavý člověk by je měl znát.    Cesta zločinných bankéřů je složitá. Byla skryta zamlžováním a lstí, aby zakryla pravdu a ochránila malou skupinu bankovních rodin, jejichž podvody okradly národy na Zemi. Svou kořist

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru