Exploze v Liverpoolu – pozastavení migrace?

Údajně odvrácený teroristický útok v Liverpoolu jako ohlášení změny kurzu v migrační otázce na dobu určitou? Co s tím má společného tzv. terorista Emad Al Swealmeen alias Enzo Almeni? Náhoda a opravdu pouze další mentálně narušený jedinec, který jednal ve jménu frustrace a pomsty? Nebo to byla kompletně řízená akce z nejvyšších míst řízení za účelem ohlášení nového přístupu k migraci v Evropě nebo jen v její určité části? Pokusíme se vnést do celého příběhu několik nových zajímavých okolností, o kterých Vás MSM informovat určitě nebudou!


Celá záležitost je symbolikou protkána takovým způsobem, že se dá jednoznačně pochybovat o tom, že se vše událo nahodile. To zkrátka opravdu není možné!


Oficiální neustále omílané informace v MSM

14.11.2021 v Liverpoolu sekundu před 11h dvaatřicetiletý mentálně narušený Iráčan Emad Al Swealmeen, který konvertoval v roce 2017 ke křesťanství a převzal jméno Enzo Almeni zemřel při výbuchu vlastní podomácku vyrobené bomby v autě taxislužby, které ho původně vezlo k místu, kde si naplánoval spáchání teroristického útoku! Taxikář vše rozpoznal, a tak katastrofě zabránil a těsně před výbuchem stihl opustil vůz, teroristu v něm uzamkl a s velkým štěstím vyvázl jen s několika oděrkami. Později byli dopadeni čtyři spolupachatelé, nejdříve tři (29, 26, 21 let) a později poslední z nich (20 let).

Tak určitě! Toto jsou prvotní data po výbuchu, která na nás ze všech stran “chrlila” veškerá MSM. Později byla stále doplňována dalšími poznatky stran policie, ale jako úvodní penzum informací nám to bohatě postačí.


Podpis tvůrce tohoto manévru


V celém příběhu je několik číselných vjemů, které napovídají, že “Správci” dělají svou práci precizně. Video [1] z útoku deklaruje trochu jinou časovou posloupnost než je nám vtloukáno do hlavy, protože je evidentní, že taxikář opustil automobil až v době po výbuchu, ale to vůbec není podstatné. Mnozí z Vás již vědí, že hlavním důvodem celé akce je způsob informování o ní! To je dokonce ten hlavní důvod, proč byla provedena. My vidíme tyto hlavní “podpisy”:


1. Exploze proběhla v 11h

Někdy je uváděn čas exploze jako minuta nebo těsně před 11h, ale většinově není opomenuto do článku vepsat onu číslovku 11. A o tom to je! Prostě v 11h nebo kolem 11h nebo před 11h – to není podstatné.


2. Dopadení spolupachatelů

Nejdříve byli dopadeni tři spolupachatelé ve věku 29, 26 a 21 let, což znamená toto: 2+9+2+6+2+1=22.


3. Čas ve videu

Pokud si přehrajete video (ještě jednou zde), tak je opravdu malá chvíle, kdy se objeví rok, den a čas “náhodného” natáčení. Ta chvíle trvá cca 1,5 vteřiny a jediný nejdéle ustálený moment, kdy je tento časový údaj nejjasnější, je právě 10:56:46, což opět znamená 1+0+5+6+4+6=22.


Jediná nejklidnější a nejostřejší chvíle údaje ve videu ukazující čas.

Skutečnosti odkazující na migrační proces


Odkazy na migrační politiku jsou všude, kam se podíváme. Celá tato informační “bomba” v sobě nese spoustu migračních symbolik. Je tam toho tolik, že jsme určitě zdaleka nepostřehli vše, ale pouze to, co je do očí bijící a lehce odhalitelné. Jdeme na to:


1. Datum útoku

Akce proběhla 14.11., kdy si celý svět připomíná útoky v Paříži z roku 2015. Tady není co dodat!


Screenshot z Wikipedie.
2. Jméno útočníka Swealmeen

Celým jménem Emad Al Swealmeen. Myslíme si, že pro nás má důležitý význam pouze příjmení. Pokud si ho rozdělíme na “sweal” a “meen”, tak v překladu vyjde toto:


 

Údajně oficiálně slovo “MEEN” neexistuje, pouze Scottish English používá také tento výraz pro Měsíc (tím by celý náš příběh dostal ještě další rozměr a do toho se opravdu raději pouštět ani nebudeme!). My jsme ještě objevili variantu viz. obrázek, ale nakolik je pravdivá či nikoliv nedokážeme odhadovat, ale do našeho scénáře by to zapadalo dokonale – ať si každý přeloží sám, posléze si to může dosadit nebo také zavrhnout. Každý dle libosti. Zvolme raději kompromis a příjmení si přeložme něco jako ve stylu: Ti, co si neustále stěžují, nadávají a naříkají! Dá se konstatovat, že to je přesný a jednoduchý popis migrujících lidí z Afriky do Evropy.


3. Útočníkova předstíraná náboženská konverze ke křesťanství

Emad Al Swealmeen oficiálně konvertoval ke křesťanství pravděpodobně pouze ze zištných důvodů, což je u islámských věřících (migrantů) zcela běžné, protože věří, že jim to pomůže v azylovém řízení. Že to bývá pouze na oko, je snad jasné. Emad byl pokřtěn v roce 2015 a biřmován v roce 2017, ale od roku 2018 přestal být v kontaktu s katedrálou [2].


Emad Al Swealmeen (vpravo ve světle šedém saku) během bohoslužby v Liverpoolské anglikánské katedrále.

  

Již od srpna 2015 jako součást konverze přijal nové jméno Enzo Almeni a to je další zajímavá část příběhu. Odkazuje to na první migrační vlnu, při které Angela Merkel pod heslem “Wir schaffen das” pozvala africké migranty do Německa a následně do celé Evropy. Dnes již víme, že to byl začátek řízeného procesu na přeformátování Evropy a snaha o výmaz většiny evropských národů z mapy světa.


Celý akt konverze a výběr nového jména Enzo Almeni není náhodný, protože ve své době (2015) poukazoval na konec dominance západních evropských národů, který byl tehdy nemilosrdně spuštěn a stále pokračuje, bohužel. Vysvětlení:


  • ENZO – italská varianta pro jméno Vincenc, které je rozšířené po celé Evropě [3]. Překládá se ze slova „vincens” jako „vítězící”, „vítězný” nebo jednoduše jako „vítěz”. To se bez jakéhokoliv přehánění dalo do té doby o západní Evropě stovky let nazpět tvrdit. To byl jeden z hlavních rysů západní Evropy – vítězná, bohatá a schopná dosáhnout nebývalých úspěchů.
  • ALMENIslovo, které odkazuje na Němec, Německo, Němčina atd. Odkazuje na to turečtina (alman, almanya), arabština (almani) i arménština.

To jméno Enzo Almeni úmyslně připomíná dobu, kde tento akt konverze sděloval: My, islámští běženci (migranti) se stáváme novými Němci, novými Evropany. Emad Al Swealmeen (nebo lépe řečeno tato osoba figurující v tomto bombovém příběhu!) byl přímým účastníkem všech dějů souvisejících s migrací od roku 2015 do dnešních dnů a vše bylo v MSM jasně zdůrazněno. Byl nezpochybnitelným klasickým reprezentantem onoho procesu od A do Z. Lépe řečeno – tato postava byla úmyslně v této “story” tímto způsobem vystavěna, aby ji bylo možné ztotožnit se symbolem migrace. To je důležité pochopit!


Rozuzlení našich analytických snah této řízené operace


Naše vysvětlení celého zorganizovaného “divadla” spočívá v tom, že dle nás, bylo ohlášeno pozastavení migrace pro nejbližší časové období na evropský kontinent nebo minimálně na území budoucího nového regionu [4]. Proč si to myslíme? Tak si to zrekapitulujeme a převedeme do srozumitelné lidské řeči asi takto:

Iráčan Emad Al Swealmeen alias Enzo Almeni, jakožto naprostý ukázkový reprezentant migračního proudu do Evropy, podlehl své vlastní podomácku vyrobené bombě, když na něm vyzrál domorodec bílé pleti! Ten reprezentant bílé rasy, která je určena k postupné likvidaci, mu dal ochutnat vlastní medicínu a sám vyvázl téměř nezraněn!

Tento rychlý zjednodušený výstup sděluje: Migranti, pokud se budete snažit dostat ilegálně do Evropy nebo její konkrétní části, jste v ohrožení vlastního života! Lokajové, kteří jste na určitém stupni našeho řízení a podílíte se (organizujete) na pašování běženců do Evropy, zastavte to do té doby, než bude ohlášena změna! Neuposlechnutí se bude trestat!


První reakce na sebe nenechaly dlouho čekat


Uprchlíci na polsko-běloruské hranici to vzdávají. Chtějí se radši vrátit domů! To je nadpis článku s videem na webu TV Nova [5]. To je panečku fofr – 14.11. výbuch v Liverpoolu a 17.11. už balení kufrů se “značkovejma hadrama”. Jo jo, příkaz zněl jasně …..


Screenshot z webu TV Nova

Jaké národnosti byl ten “atentátník” z Anglie? Iráčan? A kam se vracejí domů ti uprchlíci z polsko-běloruské hranice? Jóóó do Iráku? Aha, asi náhoda ….


Závěrem


Dle nás, každé takové ohlášení změny kurzu v řízení má mnohem více vrstev vzkazů pro řídící Elity, ale naše vědomosti nejsou dostačující na to, abychom je správně všechny rozklíčovali a hlavně také správně pochopili. Myslíme si, že tato operace obsahuje další signály, ale to je nad naše síly a schopnosti. Ještě je tam vidět například takováto zajímavost:


  • Později byl zadržen další údajný spolupachatel ve věku 20 let. Pokud tuto informaci zakomponujeme do naší analýzy a součet jejich “věků” poskládáme takto – 29+26+21+20, tak dojdeme k číslu 96, což je za pár měsíců věk královny Alžběty II. Pokud by se výsledek otočil na 69, tak je to doba její vlády (1952-2021). Je zajímavé, že právě královna se neúčastnila vzpomínkových akcí 14.11. (Paříž a veteráni). Ukazuje to na nějaký blízký řídící manévr v souvislosti s ukončováním jejích pozic a Velké Británie, jakožto jednoho ze dvou pilířů světové moci, které už dlouhodobě probíhá? Možná už jenom moc fantazírujeme!

My věříme, že i takovýmto skrytým způsobem jsou ovládány světové systémy řízení! Lidé vlastně vše mají na očích, ale pokřivené indoktrinované vzdělání v nich ničí veškerou kreativitu a fantazii a samostatné myšlení, a tak slepě věří všem vštěpovaným doktrínám. Ve školství a rodině vše začíná, pokud obě tyto instituce nefungují, tak výsledkem je třeba 70%-ní proočkovanost chemikálií, o které se dozvíme pravděpodobně něco až v roce 2076! A lidé stejně jdou na další dávku, ve jménu zdraví a vyššího dobra! Je smutné vidět skutečný stav naší české společnosti a vůbec celého “civilizovaného” západního světa. Degradace, deviace, degenerace a totální fašizace má (prozatím) zelenou ….


Zdroje: news.sky.com, theguardian.com, bbc.com, urbandictionary.com, cs.wikipedia.org, wikidiff.com, twitter.com, irozhlas.cz, svatky.centrum.cz, tn.nova.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

A jdeme do finále … ?

Nejdříve omluva za delší čas, po který jsme nic nepublikovali. Mělo to své důvody! Ale dnes už musíme přijít se svojí “troškou do mlýna”, protože máme za to, že včera 22. října 2022 byla ohlášena změna velkého významu. Bohužel, neobešlo se to bez ztráty na životě! Tragická událost z pražského Hloubětína nese veškeré znaky pokynů řídícím strukturám …    19letý mladík zemřel v Praze násilnou smrtí. Další je ve vážném stavu – informují nás novinky

Číst dál »

Volby 2021 a následný vývoj

Nechali jsme nerušeně proběhnout volby 2021, a také jsme si nechali nějaký čas na jejich analýzu. Hned úvodem musíme přiznat, že nedopadly dle našich tužeb a odhadů, ale tak už to někdy v životě bývá. Bylo nutné nechat opadnout emoce a postupně se začít zabývat tím, co se vlastně stalo a hlavně, proč se to událo právě takto. Opět zopakujeme, že náhody neexistují a už vůbec ne v takto vysoké politice. Vše má své příčiny

Číst dál »

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Listopad 2023
PoÚtStČtSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru