Vzkaz elitám ohledně německých voleb?

Německé volby jsou dnes v Evropě tématem číslo 1, a tak ani my se jim nevyhneme. Podíváme se na ně ale poněkud z jiného úhlu. Předevčírem se na německé televizi ARD udála zajímavá situace. Během soutěžního pořadu Gefragt-Gejagt se divákům na několik vteřin znázornily výsledky volebního průzkumu tzv. Exit poll. Detailně jsme prozkoumali internetem kolující video z této události a nestačili jsme se divit! Pojďme se společně na zjištěné skutečnosti podívat.

 

My jsme video shlédli na Telegramu, kde je stále zavěšeno a je to opravdu velmi zajímavé, protože se jedná o ruský účet portálu Русская Весна [1]. Nejdříve se musíme ujasnit, co znamená volební průzkum Exit poll, a tak si jednoduše vypomůžeme citací z wikipedie:

Exit poll je výzkum (průzkum veřejného mínění), kdy jsou během voleb dotazováni voliči právě vycházející z volebních místností. Na rozdíl od předvolebních průzkumů, kdy jsou lidé dotazování na to, koho plánují volit, u exit pollu odpovídají na to, koho právě volili [2].

Průměrně inteligentního člověka ihned napadne, jak je možné zveřejňovat nějaké výsledky na základě sdělení dotazovaných lidí, kteří právě opustili volební urny, když volby v tu chvíli ještě fyzicky neproběhly. My jsme přesvědčeni, že v žádném případě nešlo o nějakou chybu zaměstnance ARD. Je tam tolik skutečností, které se určitě nemohly přihodit nahodile! To prostě není možné! Video zde:

Kvalita videa není nijak úchvatná, evidentně to někdo nahrával na telefon namířený na obrazovku, ale to vůbec nevadí, protože vše je v pohodě viditelné a čitelné. Vše se točí kolem nám známých okultních čísel 11 a 22 včetně uveřejněného článku na ruském portálu.

 

Ukázka vyslaných jednotlivých obrazových informací

 

Na vloženém obrázku, který jsme vytvořili z určitých částí videa, si ilustrujeme tu prezentaci zmíněných čísel.

Ukázka jednotlivých důležitých obrazů z videa
  1. Snímek vlevo nahoře – video začíná ve chvíli, kdy soutěžní časomíra ukazuje čas 1:38, tedy 3+8=11
  2. Snímek vpravo nahoře – video končí ve chvíli, kdy soutěžní časomíra ukazuje čas 1:29, tedy 2+9=11
  3. Snímek vlevo dole – při prvním záběru na soutěžící si nemůžeme nevšimnout číslic 19 (19 EUR) a čísla 3, tedy 19+3=22
  4. Snímek vlevo dole – při prezentaci č. 22 ještě na časomíře svítí číslice, kdy při jejich součtu dostaneme č. 11, ale chápeme, že v prvních dvou snímcích jsme brali v potaz pouze vteřinové číslice. Ale pokud tento snímek budeme vnímat jako jeden obrazový celek znázorňující jednu ucelenou informaci, tak obě číslice 22 i 11 jsou obsaženy. Každý ať si to přebere sám.

Vyslaná informace o povolebním směřování Německa

 

Německé volby jako barometr věcí příštích? Tady si na obrázku ukážeme poslanou vizuální informaci ohledně politického směřování Německa po těchto volbách.

Informace o výsledcích Exit poll dva dny před volbami. Vtipné, že?

Ve většině německých medií, které prezentovaly výsledky předvolebních průzkumů byl rozdíl mezi CDU/CSU a SPD asi cca 2 procentní body a zde mají shodně 22%. My zde teď nebudeme spekulovat o tom, jestli tato informace pro elity také jasně deklaruje očekávaný výsledek, ale minimálně všem říká: My „správci“ máme tyto dvě vedoucí strany pevně v rukou!

 

My, jako VOLIMCESKO [3], nejsme členi žádného tajného řídícího spolku, takže nemáme k dispozici konkrétní metodologii k rozklíčování tohoto vzkazu, ale věříme, že minimálně toto zainteresovaným bylo sděleno. Nějaký názor na rozklíčování zaslaného obrazového vjemu máme, ale nejsme si jím 100% jisti, takže ho zde veřejně prezentovat nebudeme. Ubezpečujeme Vás, že příjemci vzkazu vědí naprosto přesně, co bude dále následovat a jaké mají zaujmout stanovisko k budoucím konečným výsledkům německých voleb.

 

Ruská stopa

 

Celá odhalená obrazová instrukce by nebyla kompletní, kdybychom nezmínili i právě ruskou stopu, která zde očividně figuruje. Určitě nějak zpracované toto „Faux pas“ německé televize bylo i na jiných portálech, ale my jsme to prvně zaregistrovali právě zde [4]. Kupodivu i způsob zveřejnění na tomto ruském webu naznačuje, že to byla akce velmi koordinovaná a opravdu nikoho nemá nechat na pochybách, kdo je jejím odesílatelem.

 

Výňatek z článku na webu Русская Весна

Zde opět 11. Víme, že někteří náš web berou jako totální konspirační sra*ku, ale musíte uznat, že těch „náhod“ je už trochu moc, ne? Jasně že to není žádná náhoda, ale několika staletími prověřený model řízení, který postupem času vlivem nových technologií doznal určitých změn, ale podstata informování zůstává stejná. V určité době to byly hlavně články v novinách a dnes se také používá mimo jiné i televize.

Závěrem

 

Cílem dnešního příspěvku není tento řídící manévr rozšifrovat, na to si ani veřejně netroufáme, ale spíše ukázat, jak to stovky let funguje. Také není cílem konstatovat, že volby nebudou výsledkem vůle voličů. Pointa je jinde, a to taková, že „správci“ Země již v Německu vytvořili takovou masovou statistiku chování jeho obyvatel, o kterém ani na chvíli nepochybují, a tak mohou své lokaje u kormidel ostatních národů informovat předem. Jinými slovy – výsledek německých voleb je již jasně PŘEDURČEN!

Zdroje: hausundgrund-verband.de, rusvesna.su, telegram.org, cs.wikipedia.org

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Přejít nahoru