Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Vzkaz elitám ohledně německých voleb?

Německé volby jsou dnes v Evropě tématem číslo 1, a tak ani my se jim nevyhneme. Podíváme se na ně ale poněkud z jiného úhlu. Předevčírem se na německé televizi ARD udála zajímavá situace. Během soutěžního pořadu Gefragt-Gejagt se divákům na několik vteřin znázornily výsledky volebního průzkumu tzv. Exit poll. Detailně jsme prozkoumali internetem kolující video z této události a nestačili jsme se divit! Pojďme se společně na zjištěné skutečnosti podívat.

 

My jsme video shlédli na Telegramu, kde je stále zavěšeno a je to opravdu velmi zajímavé, protože se jedná o ruský účet portálu Русская Весна [1]. Nejdříve se musíme ujasnit, co znamená volební průzkum Exit poll, a tak si jednoduše vypomůžeme citací z wikipedie:

Exit poll je výzkum (průzkum veřejného mínění), kdy jsou během voleb dotazováni voliči právě vycházející z volebních místností. Na rozdíl od předvolebních průzkumů, kdy jsou lidé dotazování na to, koho plánují volit, u exit pollu odpovídají na to, koho právě volili [2].

Průměrně inteligentního člověka ihned napadne, jak je možné zveřejňovat nějaké výsledky na základě sdělení dotazovaných lidí, kteří právě opustili volební urny, když volby v tu chvíli ještě fyzicky neproběhly. My jsme přesvědčeni, že v žádném případě nešlo o nějakou chybu zaměstnance ARD. Je tam tolik skutečností, které se určitě nemohly přihodit nahodile! To prostě není možné! Video zde:

 

 

Kvalita videa není nijak úchvatná, evidentně to někdo nahrával na telefon namířený na obrazovku, ale to vůbec nevadí, protože vše je v pohodě viditelné a čitelné. Vše se točí kolem nám známých okultních čísel 11 a 22 včetně uveřejněného článku na ruském portálu.

 

Ukázka vyslaných jednotlivých obrazových informací

 

Na vloženém obrázku, který jsme vytvořili z určitých částí videa, si ilustrujeme tu prezentaci zmíněných čísel.

 

Ukázka jednotlivých důležitých obrazů z videa
  1. Snímek vlevo nahoře – video začíná ve chvíli, kdy soutěžní časomíra ukazuje čas 1:38, tedy 3+8=11
  2. Snímek vpravo nahoře – video končí ve chvíli, kdy soutěžní časomíra ukazuje čas 1:29, tedy 2+9=11
  3. Snímek vlevo dole – při prvním záběru na soutěžící si nemůžeme nevšimnout číslic 19 (19 EUR) a čísla 3, tedy 19+3=22
  4. Snímek vlevo dole – při prezentaci č. 22 ještě na časomíře svítí číslice, kdy při jejich součtu dostaneme č. 11, ale chápeme, že v prvních dvou snímcích jsme brali v potaz pouze vteřinové číslice. Ale pokud tento snímek budeme vnímat jako jeden obrazový celek znázorňující jednu ucelenou informaci, tak obě číslice 22 i 11 jsou obsaženy. Každý ať si to přebere sám.

Vyslaná informace o povolebním směřování Německa

 

Německé volby jako barometr věcí příštích? Tady si na obrázku ukážeme poslanou vizuální informaci ohledně politického směřování Německa po těchto volbách.

 

Informace o výsledcích Exit poll dva dny před volbami. Vtipné, že?

Ve většině německých medií, které prezentovaly výsledky předvolebních průzkumů byl rozdíl mezi CDU/CSU a SPD asi cca 2 procentní body a zde mají shodně 22%. My zde teď nebudeme spekulovat o tom, jestli tato informace pro elity také jasně deklaruje očekávaný výsledek, ale minimálně všem říká: My “správci” máme tyto dvě vedoucí strany pevně v rukou!

 

My, jako VOLIMCESKO [3], nejsme členi žádného tajného řídícího spolku, takže nemáme k dispozici konkrétní metodologii k rozklíčování tohoto vzkazu, ale věříme, že minimálně toto zainteresovaným bylo sděleno. Nějaký názor na rozklíčování zaslaného obrazového vjemu máme, ale nejsme si jím 100% jisti, takže ho zde veřejně prezentovat nebudeme. Ubezpečujeme Vás, že příjemci vzkazu vědí naprosto přesně, co bude dále následovat a jaké mají zaujmout stanovisko k budoucím konečným výsledkům německých voleb.

 

Ruská stopa

 

Celá odhalená obrazová instrukce by nebyla kompletní, kdybychom nezmínili i právě ruskou stopu, která zde očividně figuruje. Určitě nějak zpracované toto “Faux pas” německé televize bylo i na jiných portálech, ale my jsme to prvně zaregistrovali právě zde [4]. Kupodivu i způsob zveřejnění na tomto ruském webu naznačuje, že to byla akce velmi koordinovaná a opravdu nikoho nemá nechat na pochybách, kdo je jejím odesílatelem.

 

Výňatek z článku na webu Русская Весна

Zde opět 11. Víme, že někteří náš web berou jako totální konspirační sra*ku, ale musíte uznat, že těch “náhod” je už trochu moc, ne? Jasně že to není žádná náhoda, ale několika staletími prověřený model řízení, který postupem času vlivem nových technologií doznal určitých změn, ale podstata informování zůstává stejná. V určité době to byly hlavně články v novinách a dnes se také používá mimo jiné i televize.

 

Závěrem

 

Cílem dnešního příspěvku není tento řídící manévr rozšifrovat, na to si ani veřejně netroufáme, ale spíše ukázat, jak to stovky let funguje. Také není cílem konstatovat, že volby nebudou výsledkem vůle voličů. Pointa je jinde, a to taková, že “správci” Země již v Německu vytvořili takovou masovou statistiku chování jeho obyvatel, o kterém ani na chvíli nepochybují, a tak mohou své lokaje u kormidel ostatních národů informovat předem. Jinými slovy – výsledek německých voleb je již jasně PŘEDURČEN!

 

Zdroje: hausundgrund-verband.de, rusvesna.su, telegram.org, cs.wikipedia.org

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Proces ukončování hegemonie USA

Nacházíme se již těsně před nutnou a veřejnosti viditelnou transformací USA? Má do dlouhodobě běžícího procesu ukončování hegemonie USA vstoupit nějaký další významný katalyzátor? Jsou současné známé první výsledky revizí prezidentských voleb součástí onoho procesu? Jsou již připravené státní elity evropských zemí na “samostatné” řízení Evropy nebo chtějí raději dále olizovat zadek svému americkému páníčkovi a nadále se nechat pouze vodit za ručičku při terorizování vlastního národa? V jaké fázi světových změn se opravdu nacházíme?

Číst dál »

Evropo, kam kráčíš?

Je úmyslně organizovaná migrace prostředkem pro plánovanou spotřební dietu v západní civilizaci? Byla současná EU vytvořena pouze proto, aby vlivem této masové migrace byla nakonec definitivně zničena? Jsou funkční jaderné elektrárny ukazatelem budoucího vývoje v Evropě? Pokusíme se tyto, na první pohled, nesmyslné otázky rozebrat a přijít na to, jestli i zde platí “na každém šprochu pravdy trochu”. Migrace jako prostředek ke zchudnutí Pro pochopení tohoto odstavce je již dobré znát, alespoň trochu, skutečný způsob

Číst dál »

Permanentní výroba napětí v americké společnosti

Časopis THE WEEK nás v minulosti už mnohokrát informoval o důležitém probíhajícím nebo blízkém budoucím způsobu řízení ve světě a není tomu jinak také v posledních týdnech. Titulní strana týdeníku je v podstatě permanentní reklamou na budoucnost. Nedávná témata? Potraty a zbraně! Jeho úvodní strana opravdu není reakcí na probíhající události, ale prezentací způsobů, kterých bude využito k tvarování společnosti k požadovanému nastavení a cíli. A cílem u americké společnosti je neustálá výroba napětí a

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru