Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Vojtěch – fašistický pohůnek s dětskou tváří

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obdržel další nové noty na terorizování českého národa. Tentokrát je to už ale vyšší level, protože nás pomalu začal připravovat na očkování malých dětí. Podle nás je to červená linie tohoto fašistického pokusu na lidech a velká zkouška pro český národ! Obstojíme? Ubráníme budoucnost českého člověka na tomto území? Projeví se nakonec ve většině dnešní populace ještě poslední zakořeněné zbytky lidství nebo to nejcennější, co náš národ má, taktéž prodáme satanovi?

 

Desítky let nás systematicky odlidšťovali a teď si jsou tak jistí svým triumfem, že už si přestávají brát jakékoliv servítky. Samozřejmě, že “vakcína” ještě není schválena pro toto věkové rozmezí, ale je potřeba rychle rozvířit debatu, aby bylo na stůl položeno co nejvíce skutečných pravdivých faktů o této zrůdnosti. Dále je také pravda, že není vůbec znám systém podmínek, za kterých bude možné děcka nechat “očkovat”, ale už pouze úvaha o tomto je důkazem protičeského chování této vlády! Jinými slovy: PÁTÁ KOLONA V AKCI [1]! Přiznáme se, že je opravdu těžké psát tento text bez použití sprostých slov.

 

Samotná úvaha o očkování dětí je důkaz, že “vakcíny” proti Covid-19 nejsou o veřejném zdraví

 

Za dobu p(L)andemie se bez sebemenší pochybnosti ukázala jedna věc, a to, že právě děti jsou nejvíce odolné proti něčemu, co nazýváme nemocí Covid-19. Jejich vyvíjející se imunita zvládá atak této “nemoci” nadmíru dobře a není nutné ji posilovat nějakou pochybnou nevyzkoušenou experimentální injekcí. Už jenom tento fakt v hlavě evokuje myšlenku, co je opravdovým cílem těchto “vakcín”! Z racionálního hlediska neexistuje opodstatněný důvod riskovat jejich zdraví něčím, u čeho neznáme na 100% budoucí vedlejší účinky [2].

 

A tak se ptáme, co je pravým motivem těch, kteří by rádi naočkovali tak malá děcka něčím tak rizikovým? To už člověk začíná přemýšlet o takových variantách typu, že nás snad chce někdo odpojit od našeho původního “TVŮRCE”? Zbavit nás SVĚDOMÍ, LIDSKOSTI? Je evidentní, že tento depopulační plán není ochoten se zastavit skutečně před ničím! Úvahou o možnosti očkovat takto malé děti se již naprosto odkopali a dali jasně najevo, že nejsou Lidé, ale “ZRŮDY” nepatřící do normální slušné člověčí společnosti. Vojtěchu, vybral sis peklo, a také tam zaručeně skončíš!

 

Ministr zdravotnictví a fašistický pohůnek Adam Vojtěch

Úkol zní jasně: Přerušit současným způsobem proudící tok informací na biologické a sociální úrovni

 

Probíhající zotročování lidstva probíhá na základě MONOPOLU na vědomosti. Pro pochopení dalšího textu je třeba znát problematiku ZÁKONA ČASU. Jeho vysvětlení máte zde ve videu:

 

 

Pokud přijmeme tuto teorii, tak vysvětlení probíhajícího řízeného přeformátovávání světa [3] z tohoto úhlu pohledu není zase už tak složité. Z jejich strany je to o tom, jak vzdorovat tomuto objektivnímu vesmírnému zákonu, aby bylo možné si zachovat monopol na vědomosti a tím pádem na řízení lidstva.

 

Pokud se vžijeme do myšlenkového pochodu “správce” planety, který nechce přijít o svou dominanci ve světových řídících procesech, tak je pro něho důležité vyřešit tyto úkoly:

 

  1. Odpojit Člověka od společného VĚDOMÍ LIDSTVA
  2. Zastavit zrychlující se frekvenci SOCIÁLNÍHO ČASU
  3. Narušit vývoj toku informací na GENETICKÉ ÚROVNI

Vědomí lidstva jako společná banka našich informací a znalostí

 

Individuální napojení každého Člověka na Zemi na kolektivního vědomí lidstva, a dále i Vesmír včetně jeho zákonů, je potřeba odpojit nebo narušit, protože vlivem tohoto spojení by se dnešní člověk mohl ještě nakonec odpoutat od otrockého systému řízení současných “správců”, a to fakt není v jejich zájmu.

 

Myslíme si, že právě experimentální injekce jsou jedním ze způsobů, jak toho docílit. Pokud opravdu tento “sajrajt” útočí na původní genetické nastavení Člověka s cílem ho pozměnit, tak se můžeme zamyslet nad tím, jestli takto zasažený člověk stále zůstává Člověkem v tom pravém slova smyslu. Můžeme dále spekulovat, jestli očkování není prvním krokem k dnes tak často zmiňovanému transhumanismu. Pravděpodobně je to další funkční rozměr kromě, i námi již dříve probírané, částečné depopulace [4].

 

Pokud tomu tak je, tak se vakcinace objektivně stává také výrobou zombies, tzn. otroků pravděpodobně se sníženou schopností vlastní vůle, která, jak víme, hlavně definuje Člověka. Očkování se stává sítem lidí, dělící je na lidi samostatně myslící a lidi poddajné! Je to nepříjemná pravda, ale nevidíme důvod, proč to takhle natvrdo nenapsat. Rozdělení obyvatelstva je dokonáno a teď se už může v pohodě vládnout systémem ROZDĚL A PANUJ! Stále stejný trik.

 

Zrychlující se frekvence sociálního času ohrožuje monopol na znalosti

 

Doufáme, že jste shlédli výše vložené video, a tak již máte určité základní povědomí co je to sociální čas a jeho stále se zrychlující frekvence. A tak, jak také zaznělo ve videu, vlivem se neustále zrychlujícího vývoje, a to minimálně v technosféře, se lidé stále stávají inteligentnější a vzdělanější v mnoha oborech znalostí, jak ve starých a dřívějších, tak v nově vznikajících. Obecně se zdokonalují v řízení různých procesů atd. a začínají se plést do kompetencí dříve spravovaných jenom “správci”. To je pro ně velké ohrožení!

 

Z tohoto důvodu je potřeba lidstvo vrátit někam zpátky, tzn. někam na úroveň feudálního typu řízení. Vlivem již vysoké úrovně různých výrobních technologií včetně umělé inteligence není potřeba tolik vzdělaných lidí. Stejně již pro ně nebude tolik práce, protože se vše automatizuje. Je nutné vymyslet, co, z jejich pohledu, s nadbytečnými a nepotřebnými lidmi. Rozhodnutí je očekávatelné: smrt (zdravotnictví – nemoci + očkování), debilizace (migrace, snižující se úroveň školství – inkluze, drogy, tupá zábava, sexuální deviace) a v průběhu čekání na smrt – univerzální příjem!

 

Ilustrace inkluzivního vzdělávání

To je jejich jednoduchý plán, ale už má celkem dost trhlin a musí z jejich strany docházet již k mnoha korekcím. Ale to teď detailněji probírat nebudeme.

 

Informační tok na genetické úrovni

 

Jelikož již víme, že výstavba nového genetické kódu probíhá pravidelně cca každých 25 let, což je průměrný věk matek prvorodiček, tak už tušíme, co má za lubem ten plánovaný útok na malé děti v souvislosti s mRNA očkováním. Genetické informace vložené do dnešních malých “capartů” ještě od zdravých nepoškozených rodičů již nejsou žádoucí, a tak musí nastoupit na řadu nějaký eliminační nebo v lepším případě ovládací proces těchto nevinných duší!

 

Je nám zle jenom, když ten proces popisujeme. Jednoduše řečeno – jejich zdravá nová genetická informace vzniknuvší ještě spárováním také zdravých nenarušených genů již není pro nový plánovaný feudální systém žádoucí. To je ta jejich TEČKA! Je potřeba ji poškodit, zrovna tak jako u dospělých jedinců. Jaký jiný důvod by mohli mít, když tuto věkovou skupinu v podstatě nic neohrožuje? Hnus, hnus a zase hnus … !

 

Věříme, že toto už jim téměř nevyjde, protože procento ochotných rodičů nechat děti tímto “sajrajtem” naočkovat se velmi snižuje i v řadách už očkovaných rodičů. Má to ale jeden důležitý předpoklad, a to, že nebude odebrána povinnost rodičů s vakcinací souhlasit. Tohle musíme hlídat a nesmíme dopustit to, co se již děje v Austrálii [5].

 

Závěrem

 

Jdou po našich, vašich a jejich dětech! Proč si to nepřiznat. Je to první krok k tomu, aby bylo možné se začít účinně bránit.

Zamyslete se:

 

  • Určité procento z řady očkovaných rodičů se dospělosti svých dětí s určitostí nedožije. Má stát zájem živit velké množství sirotků?
  • Tyto malé děti dostaly do vínku mnoho spotřebitelských návyků na genetické úrovni (ve školách se to neučí, ale je to tak). O eliminaci spotřebitelů na Zemi jsme psali [6]
  • Pokud tento očkovací “software” má schopnost ovlivňovat lidskou mysl, tak žádná věková skupina nemá být zproštěna vakcinování
  • Pokud máte možnost nebo schopnost někoho ovládat, tak to chcete činit okamžitě hned od jeho útlého věku

Proti tomuto úmyslu se musí společnost, v co možná největším počtu občanů, postavit jasně a nekompromisně na odpor!

 

Zdroje: youtube.com, ac24.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Blíží se velký bod zlomu?

Blížíme se k velkému historickému milníku? Je NATO odsouzeno k zániku? Jsme před prasknutím hodně nafouklé bubliny jménem Covid-19? Vše nasvědčuje tomu, že rozuzlení obou zápletek míří téměř do jednoho časového bodu! Náhoda nebo mistrovský řídící manévr?   Je pátá kolona pracující ve většině zemí světa proti svému národu, a to ve prospěch PAX AMERICANA, už v panice? Poslední dny jsou plné velkých událostí, které jdou tvrdě proti společností dlouhodobě přijatých narativů!   Bublina SARS-CoV-2

Číst dál »

Ukrajina – příprava kulis pro přetvoření světa

Hlavním důvodem zažehnutí reálné války na Ukrajině je následný vznik takových krizových situací po celém světě, které umožní přetvořit starý předpandemický svět na svět zcela nový. Nadvláda anglosasů je už téměř u konce, ale ještě to s sebou přinese velké otřesy, které ne všichni ve zdraví přečkáme, bohužel. V nejbližší době očekávejme opravdu dobu temnou s mnoha znaky fašismu, který už plíživým krokem dokráčel nejenom k českým dveřím!   V příštích několika článcích se pokusíme

Číst dál »

Oznámil Kissinger výsledek procesu na Ukrajině?

Henry Kissinger pronesl v posledních týdnech několik výroků na adresu probíhajícího řídícího manévru na Ukrajině. Bylo evidentní, že obsahově se výroky s postupujícím časem vyvíjely! Máme pocit, že vývoj v rétorice byl výsledkem čekání na to správné načasování, kdy už všechny procesní prvky budou na svém místě a bude možné “ohlásit” konečné rozuzlení všem těm ideologickým fašistům, a to právě v Davosu! Vše si detailněji probereme. Nejdříve si musíme trochu ozřejmit důležitost této osoby v

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru