Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

EU fond obnovy ekonomik po pandemii – co může nastat?

Uniklé informace ohledně budoucího čerpání peněz z evropského fondu obnovy a rozvoje pro krytí následků virové krize (Recocery and Resilience Facility) nutí k zamyšlení. Je to pouze bič na vládní garnitury jednotlivých EU států nebo to může také být jeden z dílků daleko vyššího plánu ohledně budoucího uspořádáni Evropy? Máme se bát nebo jásat? K čemu to také vlastně může vést? Zkusme do této problematiky vnést i trochu jiný pohled!

 

Předvčerejší článek na webu AE News [1] se věnoval tomuto tématu a odhalil nám nějaké (pro většinu z nás nové) čerstvé detaily ohledně podmínek čerpání z uvedeného fondu. Objem “šmelinářského” fondu je cca 700 mld. EUR! Zásadní a šokující informací je bezesporu to, že hlavní podmínkou je 75%-ní proočkovanost každé konkrétní země, která si bude chtít zažádat o tyto finance na obnovu své ekonomiky. Jinak ani ťuk!

 

Současná rozdílná proočkovanost v jednotlivých státech EU


O vzniklé nenáhodné rozdílné proočkovanosti v evropských zemích z důvodu odlišné výchovy jsme již psali [2]. Z odkazovaného článku na AE News také jasně vyplývá, že tempo očkování populace na starém kontinentu je pomalejší než se původně plánovalo a očekávalo. Opět to potvrzuje pravidlo, že žádný plán nikdy nevyjde na 100%!

 

Aktualizovali jsme naší dřívější tabulku proočkovanosti států EU k 47 týdnu 2021, dále jsme přidali novou kolonku “Status”, a ukázalo nám to jednu zajímavou skutečnost. Data jsme jako obvykle čerpali z European Centre for Disease Prevention and Control [3].

 

 


Na první pohled je evidentní, které země mají k možnému čerpaní peněz z onoho fondu nejdále. V podstatě to ani není překvapivé. Ano, všechny od počátku plánované státy do projektu Trojmoří! Jedinou výjimkou je Rakousko, ale to opět souvisí právě s tou výchovou, protože Rakousko bylo mnohá desetiletí nazpět součástí právě západní Evropy.

 

My jsme v uvedené tabulce dokonce do 75%-ní proočkovanosti započítali také ty osoby, které mají jenom 1 dávku. V tuto chvíli prostě netušíme, jestli se proočkovanost posuzuje již na základě pouhé 1 dávky (z hlediska začlenění do databáze) nebo je nutné akceptovat pouze osoby s dvěma dávkami. Myslíme si, že tato drobná neznalost není důležitá, protože na celkovém vyznění tabulky by to nic podstatného nezměnilo!

 

Rozbor tabulky


Je jasné, že 11 států bývalé západní Evropy již splnilo hlavní požadavek 75%-ní proočkovanosti populace na svém území a další v pořadí Nizozemí má splněno z pohledu 1 dávky, z pohledu proočkování dvěma dávkami mu chybí nějakých 6%. Dá se konstatovat, že tato skupina (červená) “šťastných” zemí již může činit administrativní kroky k žádání o finance z fondu dle stanoveného klíče.

 

Další sedmičlenná (růžová) řada zemí se k požadované metě blíží a je celkem velký předpoklad, že většina z nich požadovaného výsledku dosáhne. Společnost v těchto zemích, která je drtivě orientovaná na konzum, nakonec pod zvyšujícím se terorem vlastních vlád podlehne a kvótu dodrží!

 

Poslední zástup je reprezentován státy, které jsou již dnes v uskupení Trojmoří vyjma Lichtenštejnska. Lichtenštejnsko je země, která se spolupodílí na globálním řízení, není členem EU a opravdu nepotřebuje něco čerpat. My se přikláníme k názoru, že tyto státnosti budou dosahovat na peníze z onoho fondu velmi těžko! Vysvětlíme, proč dáváme přednost tomuto závěru v naší analýze.

 

Situace v EU státech se statusem “Trojmoří”


Nynější proočkovanost v těchto zemích se pohybuje v rozmezí zhruba od 27% do 63% z celé populace. Myslíme, že se dá celkem jistě předpokládat, že zbylé neočkované obyvatelstvo je již většinově právě ta část z lidu, která tuto “šmakuládu” odmítá z vlastního konceptuálního přesvědčení! To je důležité brát v potaz pro tuto analýzu. Určité malé procento se jistě ještě nechá zlomit, ale nikoliv tak vysoké, aby bylo dosaženo oněch požadovaných 75%. Věříme, že tento náš odhad se týká každého ze států se statusem “Trojmoří”.


Čas neúprosně hraje v neprospěch zkorumpovaných vlád těchto republik, protože:

 

  1. Datum expirace jednotlivých “vakcín” se blíží a brzy bude nezákonné je použít (pokud jim tedy administrativně neprodlouží trvanlivost – ale to opět více podkope důvěru)
  2. Pravdivé informace o “pandemii” a “vakcínách” se nemilosrdně derou na povrch
  3. Nesmyslnost neustále nově zaváděných restrikcí je již do očí bijící
  4. Roste také odpor v naočkované veřejnosti z důvodu, že byli podvedeni
  5. Část původně kolaborující intelektuální ELITY národa se začíná stavět na odpor proti postupující fašizaci společnosti
  6. Původně nastavený systém řízení dle tradičního “ROZDĚL A PANUJ” – OČKOVANÍ x NEOČKOVANÍ se pomalu začíná bortit a obě skupiny nalézají více a více společných názorů v řešeních při odporu proti ustanovování nového fašistického státního zřízení.

Jistě by se dalo najít mnoho dalších důvodů, z kterých současní vládní lokajové propadají obrovské hysterii, ale to není smyslem dnešního článku. Spíše to vypadá, že se opět stali pouhým spotřebním materiálem ve vyšším stupni řízení. O jediné možné samoléčbě těchto lokajů (Páté koloně) jsme se již také zmiňovali [4].

 

Pochod po stezce zrádců zorganizovaný Hnutím Otevřeme Česko – Chcípl PES ze dne 22.11.2021

Odhadovaný vývoj


V nejbližších dnech a týdnech můžeme očekávat v ČR a ostatních státech “Trojmoří” maximální teror ze strany vládních garnitur, protože hrozí nemožnost čerpání peněz z výše uvedeného fondu. Jsou to “prachy”, na které státní aparáty čekají včetně všech tamějších soukromých “přísavek”, a to je pro ně taková motivace, že se nezastaví téměř před ničím! První várku útlaku už zakoušíme, a to maximální znepříjemnění Vánoc a snahu proti sobě rozeštvat skupiny očkovaných a neočkovaných.

 

Stále stejné metody a žádná originalita. Naštěstí to nejsou KÁDRY, ale právě jenom lokajové. Jedou přesně podle zadaných a doručených not, které jsou plošně nastaveny pro všechny země, a tak víme, co očekávat. Není možné, aby to všude naprosto stejně zafungovalo, protože mentalita národů je různorodá. V tomto probíhajícím čase ještě nedošlo k takovému velkému rozředění národních kultur, takže zvolená “plošnost” nemůže být všude stejně úspěšná!

 

Záměr? Neschopnost v řízení? Špatný odhad nastavení evropské společnosti? Myslíme, že tím to asi nebude …..!

 

Jsme svědky vyššího řízení?


Je možné, že je to další řízený proces podporující zhroucení a roztržení EU na dvě části tak, jak o tom tady již delší dobu píšeme? Je možné, že pravděpodobná nemožnost některých zemí EU čerpat z onoho balíku peněz je plánovaný rezultát? Kdo by na tom mohl mít eminentní zájem?


Naši pravidelní čtenáři určitě tuší, kam míříme! Pokud jste přesvědčeni, že projekt “Trojmoří” je ve skutečnosti projektem “Správců”, čemuž my věříme, tak by tu celkem takové jedno logické vysvětlení bylo. Jestliže přijmeme fakt, že vyšší řízení se hlavně opírá o schopnost ovládat a řídit masovou statistiku, tak následující interpretace viditelných událostí už není tak složitá.

 

Ovlivňování masové statistiky jako způsob vyššího řízení

“Správci” si jsou naopak velmi dobře vědomi kulturních rozdílů, rozdílné výchovy, zakořeněných zvyků nebo jednoduše řečeno částečně odlišné genetické výbavy jednotlivých národů! Takže při nasazení stejného plošného řízení dojde k rozdílné reakci u konkrétních národů, což samozřejmě vede i k rozdílnému konečnému výsledku. Tuto metodu řízení používají stovky (tisíce) let, a tak právě práce s masovou statistikou je jejich doménou a vynikající schopností.

 

Závěrem


Z toho všeho můžeme odhadovat, že Recocery and Resilience Facility je fond, který s velkou pravděpodobností způsobí obrovské pnutí v EU. Nespokojenost zemí, které nebudou schopni čerpat peníze na “plánovanou” obnovu svých ekonomik, bude mít dalekosáhlé důsledky na fungování EU v dnešních zaběhlých kolejích. Pokud nastane tato situace, tak se může stát jedním z hlavních spouštěčů námi předpokládaného rozpadu EU.

 

Samozřejmě, že se může klidně stát, že se mýlíme, ale z logiky výše sepsaných skutečností, my, v současné době tuto záležitost vidíme touto optikou. Čas nám dá zapravdu nebo ukáže, že jsme v naší analýze chybovali. 

 

Vždyť je to jen jeden pohled na jednu z mnoha událostí, kterým dnes čelíme. Bůh s námi!

 

Zdroje: aeronet.cz, qap.ecdc.europa.eu

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Historie peněz a uctívání Mammona (2. díl)

V druhém dílu našeho seriálu o historii peněz a “mamonářství” si přiblížíme základní fakta moderního bankovnictví, dále něco o Warlord Banking Families a také o počátku modelu centrálních bank. Moderní bankovnictví Původní moderní banky byly „obchodní banky“, které ve středověku vynalezli italští obchodníci s obilím. Jak lombardští obchodníci a bankéři rostli na základě síly obilných plodin na lombardských pláních, mnoho vysídlených Židů prchajících před španělskou perzekucí přitahovalo bankovnictví v Itálii. Židé nemohli držet půdu v

Číst dál »

Novak Djoković – pouhý tenista nebo už i něco více?

Celá Djokovičova australská kauza na nás stále více a více působí jako perfektně připravený řídící manévr, který splnil svůj účel a zase o krůček posunul Evropu směrem k jejímu již několikátému přeformátování. Opět zde figuruje srbský národ a českému národu se také dostalo mediálního zviditelnění. Pro koho je tenis výkladní skříní sportu? Na který den byl svolán protest na podporu bělehradského rodáka? Kolik dní trvala celá aféra? Co bylo ve skutečnosti jejím cílem?    Musíme

Číst dál »

Vakcinace – nové náboženství ve jménu Satana

Dočkáme se spravedlivého konce tohoto smyšleného pandemického příběhu, který znázorňuje vytvořená koláž á la Norimberský proces? Bude potrestáno úmyslné propagandistické šíření vakcinační genocidy? Dozvíme se pravdu o vykrádání státního rozpočtu touto Covidovou mafií? Nebo naopak dopustíme odebrání většiny našich individuálních svobod a budeme jako národ pomalu vymírat?   Budeme dále nečinně přihlížet k plíživě vznikajícímu apartheidu? Necháme dále terorizovat děti ve školkách a školách? Co si ještě necháme líbit než řekneme DOST? Řekneme to vůbec?

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru