EU fond obnovy ekonomik po pandemii – co může nastat?

Uniklé informace ohledně budoucího čerpání peněz z evropského fondu obnovy a rozvoje pro krytí následků virové krize (Recocery and Resilience Facility) nutí k zamyšlení. Je to pouze bič na vládní garnitury jednotlivých EU států nebo to může také být jeden z dílků daleko vyššího plánu ohledně budoucího uspořádáni Evropy? Máme se bát nebo jásat? K čemu to také vlastně může vést? Zkusme do této problematiky vnést i trochu jiný pohled!

 

Předvčerejší článek na webu AE News [1] se věnoval tomuto tématu a odhalil nám nějaké (pro většinu z nás nové) čerstvé detaily ohledně podmínek čerpání z uvedeného fondu. Objem “šmelinářského” fondu je cca 700 mld. EUR! Zásadní a šokující informací je bezesporu to, že hlavní podmínkou je 75%-ní proočkovanost každé konkrétní země, která si bude chtít zažádat o tyto finance na obnovu své ekonomiky. Jinak ani ťuk!

 

Současná rozdílná proočkovanost v jednotlivých státech EU


O vzniklé nenáhodné rozdílné proočkovanosti v evropských zemích z důvodu odlišné výchovy jsme již psali [2]. Z odkazovaného článku na AE News také jasně vyplývá, že tempo očkování populace na starém kontinentu je pomalejší než se původně plánovalo a očekávalo. Opět to potvrzuje pravidlo, že žádný plán nikdy nevyjde na 100%!

 

Aktualizovali jsme naší dřívější tabulku proočkovanosti států EU k 47 týdnu 2021, dále jsme přidali novou kolonku “Status”, a ukázalo nám to jednu zajímavou skutečnost. Data jsme jako obvykle čerpali z European Centre for Disease Prevention and Control [3].

 

 


Na první pohled je evidentní, které země mají k možnému čerpaní peněz z onoho fondu nejdále. V podstatě to ani není překvapivé. Ano, všechny od počátku plánované státy do projektu Trojmoří! Jedinou výjimkou je Rakousko, ale to opět souvisí právě s tou výchovou, protože Rakousko bylo mnohá desetiletí nazpět součástí právě západní Evropy.

 

My jsme v uvedené tabulce dokonce do 75%-ní proočkovanosti započítali také ty osoby, které mají jenom 1 dávku. V tuto chvíli prostě netušíme, jestli se proočkovanost posuzuje již na základě pouhé 1 dávky (z hlediska začlenění do databáze) nebo je nutné akceptovat pouze osoby s dvěma dávkami. Myslíme si, že tato drobná neznalost není důležitá, protože na celkovém vyznění tabulky by to nic podstatného nezměnilo!

 

Rozbor tabulky


Je jasné, že 11 států bývalé západní Evropy již splnilo hlavní požadavek 75%-ní proočkovanosti populace na svém území a další v pořadí Nizozemí má splněno z pohledu 1 dávky, z pohledu proočkování dvěma dávkami mu chybí nějakých 6%. Dá se konstatovat, že tato skupina (červená) “šťastných” zemí již může činit administrativní kroky k žádání o finance z fondu dle stanoveného klíče.

 

Další sedmičlenná (růžová) řada zemí se k požadované metě blíží a je celkem velký předpoklad, že většina z nich požadovaného výsledku dosáhne. Společnost v těchto zemích, která je drtivě orientovaná na konzum, nakonec pod zvyšujícím se terorem vlastních vlád podlehne a kvótu dodrží!

 

Poslední zástup je reprezentován státy, které jsou již dnes v uskupení Trojmoří vyjma Lichtenštejnska. Lichtenštejnsko je země, která se spolupodílí na globálním řízení, není členem EU a opravdu nepotřebuje něco čerpat. My se přikláníme k názoru, že tyto státnosti budou dosahovat na peníze z onoho fondu velmi těžko! Vysvětlíme, proč dáváme přednost tomuto závěru v naší analýze.

 

Situace v EU státech se statusem “Trojmoří”


Nynější proočkovanost v těchto zemích se pohybuje v rozmezí zhruba od 27% do 63% z celé populace. Myslíme, že se dá celkem jistě předpokládat, že zbylé neočkované obyvatelstvo je již většinově právě ta část z lidu, která tuto “šmakuládu” odmítá z vlastního konceptuálního přesvědčení! To je důležité brát v potaz pro tuto analýzu. Určité malé procento se jistě ještě nechá zlomit, ale nikoliv tak vysoké, aby bylo dosaženo oněch požadovaných 75%. Věříme, že tento náš odhad se týká každého ze států se statusem “Trojmoří”.


Čas neúprosně hraje v neprospěch zkorumpovaných vlád těchto republik, protože:

 

  1. Datum expirace jednotlivých “vakcín” se blíží a brzy bude nezákonné je použít (pokud jim tedy administrativně neprodlouží trvanlivost – ale to opět více podkope důvěru)
  2. Pravdivé informace o “pandemii” a “vakcínách” se nemilosrdně derou na povrch
  3. Nesmyslnost neustále nově zaváděných restrikcí je již do očí bijící
  4. Roste také odpor v naočkované veřejnosti z důvodu, že byli podvedeni
  5. Část původně kolaborující intelektuální ELITY národa se začíná stavět na odpor proti postupující fašizaci společnosti
  6. Původně nastavený systém řízení dle tradičního “ROZDĚL A PANUJ” – OČKOVANÍ x NEOČKOVANÍ se pomalu začíná bortit a obě skupiny nalézají více a více společných názorů v řešeních při odporu proti ustanovování nového fašistického státního zřízení.

Jistě by se dalo najít mnoho dalších důvodů, z kterých současní vládní lokajové propadají obrovské hysterii, ale to není smyslem dnešního článku. Spíše to vypadá, že se opět stali pouhým spotřebním materiálem ve vyšším stupni řízení. O jediné možné samoléčbě těchto lokajů (Páté koloně) jsme se již také zmiňovali [4].

 

Pochod po stezce zrádců zorganizovaný Hnutím Otevřeme Česko – Chcípl PES ze dne 22.11.2021

Odhadovaný vývoj


V nejbližších dnech a týdnech můžeme očekávat v ČR a ostatních státech “Trojmoří” maximální teror ze strany vládních garnitur, protože hrozí nemožnost čerpání peněz z výše uvedeného fondu. Jsou to “prachy”, na které státní aparáty čekají včetně všech tamějších soukromých “přísavek”, a to je pro ně taková motivace, že se nezastaví téměř před ničím! První várku útlaku už zakoušíme, a to maximální znepříjemnění Vánoc a snahu proti sobě rozeštvat skupiny očkovaných a neočkovaných.

 

Stále stejné metody a žádná originalita. Naštěstí to nejsou KÁDRY, ale právě jenom lokajové. Jedou přesně podle zadaných a doručených not, které jsou plošně nastaveny pro všechny země, a tak víme, co očekávat. Není možné, aby to všude naprosto stejně zafungovalo, protože mentalita národů je různorodá. V tomto probíhajícím čase ještě nedošlo k takovému velkému rozředění národních kultur, takže zvolená “plošnost” nemůže být všude stejně úspěšná!

 

Záměr? Neschopnost v řízení? Špatný odhad nastavení evropské společnosti? Myslíme, že tím to asi nebude …..!

 

Jsme svědky vyššího řízení?


Je možné, že je to další řízený proces podporující zhroucení a roztržení EU na dvě části tak, jak o tom tady již delší dobu píšeme? Je možné, že pravděpodobná nemožnost některých zemí EU čerpat z onoho balíku peněz je plánovaný rezultát? Kdo by na tom mohl mít eminentní zájem?


Naši pravidelní čtenáři určitě tuší, kam míříme! Pokud jste přesvědčeni, že projekt “Trojmoří” je ve skutečnosti projektem “Správců”, čemuž my věříme, tak by tu celkem takové jedno logické vysvětlení bylo. Jestliže přijmeme fakt, že vyšší řízení se hlavně opírá o schopnost ovládat a řídit masovou statistiku, tak následující interpretace viditelných událostí už není tak složitá.

 

Ovlivňování masové statistiky jako způsob vyššího řízení

“Správci” si jsou naopak velmi dobře vědomi kulturních rozdílů, rozdílné výchovy, zakořeněných zvyků nebo jednoduše řečeno částečně odlišné genetické výbavy jednotlivých národů! Takže při nasazení stejného plošného řízení dojde k rozdílné reakci u konkrétních národů, což samozřejmě vede i k rozdílnému konečnému výsledku. Tuto metodu řízení používají stovky (tisíce) let, a tak právě práce s masovou statistikou je jejich doménou a vynikající schopností.

 

Závěrem


Z toho všeho můžeme odhadovat, že Recocery and Resilience Facility je fond, který s velkou pravděpodobností způsobí obrovské pnutí v EU. Nespokojenost zemí, které nebudou schopni čerpat peníze na “plánovanou” obnovu svých ekonomik, bude mít dalekosáhlé důsledky na fungování EU v dnešních zaběhlých kolejích. Pokud nastane tato situace, tak se může stát jedním z hlavních spouštěčů námi předpokládaného rozpadu EU.

 

Samozřejmě, že se může klidně stát, že se mýlíme, ale z logiky výše sepsaných skutečností, my, v současné době tuto záležitost vidíme touto optikou. Čas nám dá zapravdu nebo ukáže, že jsme v naší analýze chybovali. 

 

Vždyť je to jen jeden pohled na jednu z mnoha událostí, kterým dnes čelíme. Bůh s námi!

 

Zdroje: aeronet.cz, qap.ecdc.europa.eu

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Fluorid – řízená hromadná otrava?

Dnešní téma je trochu apolitické, ale to jen zdánlivě. V době vedení agresivní zdravotnické agendy vůči lidským obyvatelům planety si začíná kriticky přemýšlivý člověk klást další otázky v souvislosti s péčí o vlastní zdraví. Je až zarážející, kolik dogmat je člověk ochotný bezmyšlenkovitě přijmout, aniž by věnoval trochu času jejich zkoumání!   Obecně více času věnujeme například problematice jízdních vlastností při koupi automobilu, než zkoumání obsahu čehokoliv, co si na základě “svobodného” rozhodnutí vpravujeme do

Číst dál »

Novak Djoković – pouhý tenista nebo už i něco více?

Celá Djokovičova australská kauza na nás stále více a více působí jako perfektně připravený řídící manévr, který splnil svůj účel a zase o krůček posunul Evropu směrem k jejímu již několikátému přeformátování. Opět zde figuruje srbský národ a českému národu se také dostalo mediálního zviditelnění. Pro koho je tenis výkladní skříní sportu? Na který den byl svolán protest na podporu bělehradského rodáka? Kolik dní trvala celá aféra? Co bylo ve skutečnosti jejím cílem?    Musíme

Číst dál »

Hezký nový rok 2022

Přejeme všem šťastný Nový rok, ale hlavně hezký nedramatický nový rok! Jsme na konci roku 2021, který přinesl hodně pozoruhodných událostí a jevů. Několikrát vládou avizovaný návrat k tzv. normálu se nekonal a spíše jsme byli svědky mnoha nenormálností. Většina populace si potřebovala již odpočinout od neustálého stresu a tlaku od vrchnosti, a tak uvítala určitý částečný klid během svátečního období. Oddechový čas při přestavbě světa byl nutný asi pro všechny účastníky, ale již příští

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Listopad 2023
PoÚtStČtSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru