Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno? 

 

Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.

Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější a zaostřenější a více odráží skutečnou pravdu. Jen hlupák nemění své názory a pokud postupující čas přijmeme jako cestu za znalostmi, tak není možné se ubránit názorovému vývoji.

Vakcinace a zaváděné restrikce s sebou také přinášejí pravidelně opakující se způsoby úmrtí 

 

Většina z nich již rezonuje ve veřejném prostoru, ale některé jsou ještě částečně tabu. Pojďme se podívat na ty, které jsou celkově publikovány v různých článcích a lékařských studiích na internetu.

  • Krevní sraženiny – tvoří se po aplikaci vakcín a způsobují myokarditidu, infarkty a mrtvice.
  • Smrt způsobená vakcínou klasifikovaná jako “ZEMŘEL NEBO ZEMŘELA NÁHLE” – opakovaně se vyskytuje u naprosto zdravých lidí (sportovců, pilotů, vojáků atd.)
  • Sebevražda z izolace – sociální distanc, beznaděj z uzamčení atd. vedou až k tomuto fatálnímu rozhodnutí.
  • Nehody – smrtelné nehody při řízení dopravních prostředků po aplikaci vakcín (ztráta vědomí, infarkty, mrtvice atd.).
  • Vakcíny snižují funkci imunitního systému (ADE) – osoba zemře téměř na jakoukoli bakteriální nebo jinou infekci.
  • Roušky – bakteriální infekce úst, krku a plic z celodenního nošení roušky se změní v zápal plic, který člověka zabije.
  • Prionová onemocnění – začínají být běžné mezi očkovanými lidmi a usmrcují je. Více než 80 % všech nadměrných případů Alzheimerovy choroby, demence a Creutzfeldt-Jakobovy choroby je nyní spojeno s očkováním! To již konstatují vědecké důkazy.
  • Potraty vyvolané vakcínou – děje se to u většiny těhotných žen během 2. a 3. trimestru.
  • Preexistující onemocnění – vakcíny působí jako katalyzátory probíhajících onemocnění u naočkovaného člověka

Je dobré si pořád připomínat hmatatelné hrůzné výsledky probíhajícího experimentu (testu), protože mají naprosto devastující vliv na společnost a kvalitu života většiny osob. Proč tak činíme v tomto článku, když si každý může tyto informace na netu vyhledat sám? Protože tento seznam zla je umožněn společností, která je vychovávána ke zbožšťování autorit! 

 

Samostatné myšlení není dovoleno 

 

Příslušníci společnosti (davu) nejsou vychováváni k samostatnému hledání pravdy, ale k přebírání pravdy od předvybraných autorit. Místo toho, aby hledali pravdu uvnitř sebe, tak ji hledají u jiných všude možně okolo, což samozřejmě nevyžaduje takovou námahu, a tak přijímají stále dokola někým systémově vnucovanou naplánovanou pravdu od nějaké médii nastrčené autority! 

 

Výsledkem je, že pravdu o p(L)andemii nám zvěstují lékaři z odlišných oborů, herci, zpěváci, sportovci, právníci z ministerstva zdravotnictví atd. O společenské funkci třeba tzv. kulturní fronty jsme již referovali [1]. O čem to konkrétně v tomto případě vypovídá? O tom, že p(L)andemie není otázkou veřejného zdraví, ale otázkou politickou! Stále to tady zdůrazňujeme.

Jinými slovy – cestu z p(L)andemie neohlašují a nehledají lékaři znalí v adekvátním oboru na základě odborné diskuze, ale politici! A politici fungují dle jim doručeného nějakého plánu z nadnárodní úrovně řízení, který je sestaven na základě fungování prověřených systémů a statistik. A právě tomu prověřenému systému a statistice se budeme věnovat v následujícím textu.

Ukázka z kampaně na podporu očkování z května 2021 [2] – systém zvolal: Šašci, na značky! 

 

Victoria Velvet, Aleš Háma a Ester Geislerová

Vzorce způsobu chování společnosti 

 

Na sociální síti jsme objevili vynikající video, úryvek z filmu, které perfektně odhaluje jasně danou predikci chování účastníků experimentu. Doporučujeme zhlédnout video celé, ale kdo je lenoch nebo nemá dostatek času, tak mu může postačit sledování až cca od 11 minuty.

Jedno z podstatných sdělení ve videu se nachází v tomto souvětí:

Z toho vyplývá, že v civilizované zemi, demokratické a liberální, jsou 2/3 populace schopné či ochotné vykonat jakýkoliv rozkaz, když je vydaný vyšší autoritou!

To je flákanec přímo mezi oči! V této větě obecně tkví důvody skoro totožných výsledků průměrné procentuální proočkovanosti západní bílé civilizace. Kompletní školství už od dětství společnost k tomuto výsledku ohledně individuálního rozhodování PROGRAMUJE a v dospělém věku ji v indoktrinovaném narativu pohodlně udržuje skrze uměle vytvořené autority pro konkrétní společenskou vrstvu.

1. Autority pro intelektuální třídy 
 

Pro pracující intelektuální vrstvy jsou to kolaborující intelektuálové, kteří razí politické ideologie ve svých odborných nebo vědních oborech. Zasouvají do nich falešné “odborné” myšlenkové konstanty, které jsou intelektuálním davem přebírány a dále rozšiřovány jako jediná pravda. Takto se formulují, formují a připravují do budoucna z počátku téměř neuvěřitelné aktivity, které s vědeckými fakty nemají vůbec nic společného. Namátkou: globální oteplování (lež se již v podstatě provalila, takže dnes je v tom učiněn myšlenkový posun a nazývá se to “změna klimatu) a s ním spojená CO2 agenda, ozónová díra – dnes po této agendě ani pes neštěkne, biopaliva, rasová rovnost – nepodporujeme v žádném případě rasovou nadřazenost, ale popírat rasovou diferenci je debilita, rozporování existence pouze dvou pohlaví – to už je úplný výsměch atd.

Tato vrstvička vědomých lhářů je vydržována různými granty, placeným publikováním ve vědeckých časopisech nebo jsou také honorováni za přednášky právě potřebných lží.

2. Autority hlavně pro “PLEBS”
 

Tady je to jednoduché – kulturní fronta, dnes také sociální sítě – takže youtubeři, instagramoví mamlasové a jiní, sportovci. Všimněte si, že tito všichni “myslitelé” byli povoláni na podporu očkování. To je hlavní funkce této vrstvy ve společnosti, pro kterou byla vytvořena, tzn. korigovat veřejné mínění nebo ho i spoluvytvářet. Z toho důvodu si je systém štědře vydržuje. O funkci sportu jsme v několika našich článcích též psali [3].

Tímto systémem vzdělávání a následného celoživotního ovlivňování uvedeným způsobem je docíleno toho, že drtivá většina (vlastně 2/3) z podváděných v takto zavedeném systému, není schopna samostatné celkové analýzy jakéhokoliv problému. Tím je zajištěna slepota davu!

Kdo všechno je účastníkem Covid-19 experimentu? 

 

Většinu lidí napadne, že pouze obyčejný lid, který je veden vládou a spřátelenou skupinou osob, která se údajně hlavně podílí na přípravě řešení p(L)andemie. My si myslíme, že to není celkový výčet všech účastníků! Jsme přesvědčeni, že dalšími téměř rovnocennými účastníky jsou též národní viditelné vládnoucí “Elity” (vlády + viditelné národní řídící elity), tzn. všichni Babišové, Vojtěchové, Hamáčkové, Fialové, Svrčinové, Kubkové, Hořejší, Maďarové, Smejkalové atd. Proč si to myslíme?

Oni samotní nerozhodují téměř o ničem, pouze opakují a zavádějí plánovaná řešení, která jim jsou doručena z nadnárodní úrovně řízení. Jinými slovy – oni také fungují, přemýšlejí a pracují v systému zbožšťování autorit a to dokonce ve vyšším “levelu”. Jsou to podržtašky, kolaboranti (Pátá kolona), kteří pracují vědomě za úplatu proti vlastnímu národu. V určitém momentu jejich kariér to byla jejich osobní volba, takže jsou vědomí strůjci svého budoucího osudu. Jejich statistické chování se vůbec ničím neliší od zbytku obyvatelstva – prostě ničím! Co z tohoto poznatku plyne?

Řídící struktury národních států jsou už v panice

 

Již v dřívějších článcích jsme deklarovali, že na planetě Gaia je vícero stupňů řízení a svět rozhodně nefunguje v systému jakéhosi samostatného konkurování si států a národů navzájem [4]. Také zde často zdůrazňujeme probíhající realizaci odchodu hegemona USA ze své stále ještě současné role četníka světa. Tento proces již běží dlouhodobě a my předpokládáme, že určitá část experimentu Covid-19 je jeho součástí. Stále věříme této naší predikci – červeně v článku [5].

Je evidentní, že mnoho lží a polopravd ze strany viditelných národních řídících elit jednotlivých států v oblasti řízení Covidu vyplouvá na povrch a začíná je popadat obrovská hysterie. Z toho pramení další a další utahování šroubů obyvatelstvu a další a další zamotávání se do vlastních lží. Důvěra lidu v jejich proklamovaná řešení dramaticky klesá a odpor veřejnosti narůstá. Vládní činitelé a současné národní řídící struktury si svým jednáním postupně utahují smyčku kolem vlastního krku. Vypadá to, že ještě nepochopili, že se brzy stanou obětí daleko vyššího řízení. Nebo možná už pochopili, ale budou to hrát do konce zrovna tak, jako USA. Obyvatele těchto zemí to bude ještě bolet, bohužel.

Veřejné mínění, ale i pozice veřejných médií se začíná pomalu měnit a není to určitě náhodné

 

Vyšší “level” plánování a přesná predikce chování jednotlivých účastníků v naplánovaném experimentu v každém jeho časovém úseku začíná měnit do této doby platný narativ o p(L)andemii Covid-19. Odpůrci restrikcí i očkování jsou více a více zviditelňováni v mediálním prostoru a začínají pracovat koordinovaně ve společném odporu proti postupující fašizaci společnosti a na dehonestaci prozatímních viditelných národních řídících struktur. Je to náhoda? Nemyslíme si!

Spíše to vypadá, že “Správci” nejvyšších procesů řízení na Zemi přesně predikovali veškeré chování účastníků experimentu a jedním z mnoha cílů projektu Covid-19 je mimo jiné také odstranění “kádrů” napojených na řízení států (národů) v systému PAX AMERICANA. Tyto struktury vzniklé po WWII v západní Evropě a po roce 1989 ve střední a východní Evropě, orientované na určitou část americké elity, musí být zničeny! Souvisí to s odstavováním vlivu USA na evropské národní struktury, který již není žádoucí. Přeformátovává se roky zaběhnutá obchodní struktura státy vs. státy, státy vs. firmy a firmy vs. firmy. Co to znamená?

Vymetání bordelu z evropských států

Znamená to, že současné viditelné řídící struktury jednotlivých národních států pracují aktivně vědomě/nevědomě na svojí definitivní zkáze, která je neodvratná! Část agendy “Covid-19” cílí na již několikátou přestavbu Evropy, která je nevyhnutelná a vysoce potřebná. Nejdříve musíte do základů zbourat starý dům, než začnete stavět dům zcela nový! Turbulentní měsíce jsou ještě před námi.

Zdroje: irozhlas.cz, facebook.com

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Sebevražda – léčebná kúra pro fašisty

Kolik času ještě zbývá do veřejného lynčování vládních činitelů, členů MeSES, všech těch prorežimních epidemiologů podporujících experimentální očkování a podílejících se na tomto podvodu gigantických rozměrů? Jaký čeká osud tyto fašistické kreatury? Je pro ně smysluplným řešením sebevražda? Celosvětově vládami držená jedna linie v účelově vykonstruovaném problému Covid-19 již začíná dostávat v některých částech planety neopravitelné trhliny a stále dokola obehrávaná oblbovací pohádka pro občany přestává mít ten původně zamýšlený efekt. Pomalu, ale jistě nám

Číst dál »

Evropo, kam kráčíš?

Je úmyslně organizovaná migrace prostředkem pro plánovanou spotřební dietu v západní civilizaci? Byla současná EU vytvořena pouze proto, aby vlivem této masové migrace byla nakonec definitivně zničena? Jsou funkční jaderné elektrárny ukazatelem budoucího vývoje v Evropě? Pokusíme se tyto, na první pohled, nesmyslné otázky rozebrat a přijít na to, jestli i zde platí “na každém šprochu pravdy trochu”. Migrace jako prostředek ke zchudnutí Pro pochopení tohoto odstavce je již dobré znát, alespoň trochu, skutečný způsob

Číst dál »

Kompromitace starých řídících struktur (1. díl)

Rozložení světových mocenských sil doznává dramatických změn! Vše se otřásá v základech, každý den jsme svědky nějaké přelomové zprávy. Stále se ale nějak nemůžeme navrátit do toho slibovaného “normálu”, tzn. do stavu před p(L)andemií. Pokud člověk není po čerstvé lobotomii mozku, tak už mu musí být nad slunce jasné, že návrat k avizovanému “normálu” se již nikdy neuskuteční! Stará epocha odchází, nová epocha přichází a s ní také samozřejmě nové uspořádání světa. Přicházející globální změny

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Prosinec 2023
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru