Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno? 

 

Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.

 

Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější a zaostřenější a více odráží skutečnou pravdu. Jen hlupák nemění své názory a pokud postupující čas přijmeme jako cestu za znalostmi, tak není možné se ubránit názorovému vývoji.

 

Vakcinace a zaváděné restrikce s sebou také přinášejí pravidelně opakující se způsoby úmrtí 

 

Většina z nich již rezonuje ve veřejném prostoru, ale některé jsou ještě částečně tabu. Pojďme se podívat na ty, které jsou celkově publikovány v různých článcích a lékařských studiích na internetu.

 

  • Krevní sraženiny – tvoří se po aplikaci vakcín a způsobují myokarditidu, infarkty a mrtvice.
  • Smrt způsobená vakcínou klasifikovaná jako “ZEMŘEL NEBO ZEMŘELA NÁHLE” – opakovaně se vyskytuje u naprosto zdravých lidí (sportovců, pilotů, vojáků atd.)
  • Sebevražda z izolace – sociální distanc, beznaděj z uzamčení atd. vedou až k tomuto fatálnímu rozhodnutí.
  • Nehody – smrtelné nehody při řízení dopravních prostředků po aplikaci vakcín (ztráta vědomí, infarkty, mrtvice atd.).
  • Vakcíny snižují funkci imunitního systému (ADE) – osoba zemře téměř na jakoukoli bakteriální nebo jinou infekci.
  • Roušky – bakteriální infekce úst, krku a plic z celodenního nošení roušky se změní v zápal plic, který člověka zabije.
  • Prionová onemocnění – začínají být běžné mezi očkovanými lidmi a usmrcují je. Více než 80 % všech nadměrných případů Alzheimerovy choroby, demence a Creutzfeldt-Jakobovy choroby je nyní spojeno s očkováním! To již konstatují vědecké důkazy.
  • Potraty vyvolané vakcínou – děje se to u většiny těhotných žen během 2. a 3. trimestru.
  • Preexistující onemocnění – vakcíny působí jako katalyzátory probíhajících onemocnění u naočkovaného člověka

Je dobré si pořád připomínat hmatatelné hrůzné výsledky probíhajícího experimentu (testu), protože mají naprosto devastující vliv na společnost a kvalitu života většiny osob. Proč tak činíme v tomto článku, když si každý může tyto informace na netu vyhledat sám? Protože tento seznam zla je umožněn společností, která je vychovávána ke zbožšťování autorit! 

 

Samostatné myšlení není dovoleno 

 

Příslušníci společnosti (davu) nejsou vychováváni k samostatnému hledání pravdy, ale k přebírání pravdy od předvybraných autorit. Místo toho, aby hledali pravdu uvnitř sebe, tak ji hledají u jiných všude možně okolo, což samozřejmě nevyžaduje takovou námahu, a tak přijímají stále dokola někým systémově vnucovanou naplánovanou pravdu od nějaké médii nastrčené autority! 

 

Výsledkem je, že pravdu o p(L)andemii nám zvěstují lékaři z odlišných oborů, herci, zpěváci, sportovci, právníci z ministerstva zdravotnictví atd. O společenské funkci třeba tzv. kulturní fronty jsme již referovali [1]. O čem to konkrétně v tomto případě vypovídá? O tom, že p(L)andemie není otázkou veřejného zdraví, ale otázkou politickou! Stále to tady zdůrazňujeme.

 

Jinými slovy – cestu z p(L)andemie neohlašují a nehledají lékaři znalí v adekvátním oboru na základě odborné diskuze, ale politici! A politici fungují dle jim doručeného nějakého plánu z nadnárodní úrovně řízení, který je sestaven na základě fungování prověřených systémů a statistik. A právě tomu prověřenému systému a statistice se budeme věnovat v následujícím textu.

 

Ukázka z kampaně na podporu očkování z května 2021 [2] – systém zvolal: Šašci, na značky! 

 

Victoria Velvet, Aleš Háma a Ester Geislerová

Vzorce způsobu chování společnosti 

 

Na sociální síti jsme objevili vynikající video, úryvek z filmu, které perfektně odhaluje jasně danou predikci chování účastníků experimentu. Doporučujeme zhlédnout video celé, ale kdo je lenoch nebo nemá dostatek času, tak mu může postačit sledování až cca od 11 minuty.

 

 

Jedno z podstatných sdělení ve videu se nachází v tomto souvětí:

Z toho vyplývá, že v civilizované zemi, demokratické a liberální, jsou 2/3 populace schopné či ochotné vykonat jakýkoliv rozkaz, když je vydaný vyšší autoritou!

To je flákanec přímo mezi oči! V této větě obecně tkví důvody skoro totožných výsledků průměrné procentuální proočkovanosti západní bílé civilizace. Kompletní školství už od dětství společnost k tomuto výsledku ohledně individuálního rozhodování PROGRAMUJE a v dospělém věku ji v indoktrinovaném narativu pohodlně udržuje skrze uměle vytvořené autority pro konkrétní společenskou vrstvu.

 

1. Autority pro intelektuální třídy 
 

Pro pracující intelektuální vrstvy jsou to kolaborující intelektuálové, kteří razí politické ideologie ve svých odborných nebo vědních oborech. Zasouvají do nich falešné “odborné” myšlenkové konstanty, které jsou intelektuálním davem přebírány a dále rozšiřovány jako jediná pravda. Takto se formulují, formují a připravují do budoucna z počátku téměř neuvěřitelné aktivity, které s vědeckými fakty nemají vůbec nic společného. Namátkou: globální oteplování (lež se již v podstatě provalila, takže dnes je v tom učiněn myšlenkový posun a nazývá se to “změna klimatu) a s ním spojená CO2 agenda, ozónová díra – dnes po této agendě ani pes neštěkne, biopaliva, rasová rovnost – nepodporujeme v žádném případě rasovou nadřazenost, ale popírat rasovou diferenci je debilita, rozporování existence pouze dvou pohlaví – to už je úplný výsměch atd.

 

Tato vrstvička vědomých lhářů je vydržována různými granty, placeným publikováním ve vědeckých časopisech nebo jsou také honorováni za přednášky právě potřebných lží.

 

2. Autority hlavně pro “PLEBS”
 

Tady je to jednoduché – kulturní fronta, dnes také sociální sítě – takže youtubeři, instagramoví mamlasové a jiní, sportovci. Všimněte si, že tito všichni “myslitelé” byli povoláni na podporu očkování. To je hlavní funkce této vrstvy ve společnosti, pro kterou byla vytvořena, tzn. korigovat veřejné mínění nebo ho i spoluvytvářet. Z toho důvodu si je systém štědře vydržuje. O funkci sportu jsme v několika našich článcích též psali [3].

 

Tímto systémem vzdělávání a následného celoživotního ovlivňování uvedeným způsobem je docíleno toho, že drtivá většina (vlastně 2/3) z podváděných v takto zavedeném systému, není schopna samostatné celkové analýzy jakéhokoliv problému. Tím je zajištěna slepota davu!

 

Kdo všechno je účastníkem Covid-19 experimentu? 

 

Většinu lidí napadne, že pouze obyčejný lid, který je veden vládou a spřátelenou skupinou osob, která se údajně hlavně podílí na přípravě řešení p(L)andemie. My si myslíme, že to není celkový výčet všech účastníků! Jsme přesvědčeni, že dalšími téměř rovnocennými účastníky jsou též národní viditelné vládnoucí “Elity” (vlády + viditelné národní řídící elity), tzn. všichni Babišové, Vojtěchové, Hamáčkové, Fialové, Svrčinové, Kubkové, Hořejší, Maďarové, Smejkalové atd. Proč si to myslíme?

 

Oni samotní nerozhodují téměř o ničem, pouze opakují a zavádějí plánovaná řešení, která jim jsou doručena z nadnárodní úrovně řízení. Jinými slovy – oni také fungují, přemýšlejí a pracují v systému zbožšťování autorit a to dokonce ve vyšším “levelu”. Jsou to podržtašky, kolaboranti (Pátá kolona), kteří pracují vědomě za úplatu proti vlastnímu národu. V určitém momentu jejich kariér to byla jejich osobní volba, takže jsou vědomí strůjci svého budoucího osudu. Jejich statistické chování se vůbec ničím neliší od zbytku obyvatelstva – prostě ničím! Co z tohoto poznatku plyne?

 

Řídící struktury národních států jsou už v panice

 

Již v dřívějších článcích jsme deklarovali, že na planetě Gaia je vícero stupňů řízení a svět rozhodně nefunguje v systému jakéhosi samostatného konkurování si států a národů navzájem [4]. Také zde často zdůrazňujeme probíhající realizaci odchodu hegemona USA ze své stále ještě současné role četníka světa. Tento proces již běží dlouhodobě a my předpokládáme, že určitá část experimentu Covid-19 je jeho součástí. Stále věříme této naší predikci – červeně v článku [5].

 

Je evidentní, že mnoho lží a polopravd ze strany viditelných národních řídících elit jednotlivých států v oblasti řízení Covidu vyplouvá na povrch a začíná je popadat obrovská hysterie. Z toho pramení další a další utahování šroubů obyvatelstvu a další a další zamotávání se do vlastních lží. Důvěra lidu v jejich proklamovaná řešení dramaticky klesá a odpor veřejnosti narůstá. Vládní činitelé a současné národní řídící struktury si svým jednáním postupně utahují smyčku kolem vlastního krku. Vypadá to, že ještě nepochopili, že se brzy stanou obětí daleko vyššího řízení. Nebo možná už pochopili, ale budou to hrát do konce zrovna tak, jako USA. Obyvatele těchto zemí to bude ještě bolet, bohužel.

 

Veřejné mínění, ale i pozice veřejných médií se začíná pomalu měnit a není to určitě náhodné

 

Vyšší “level” plánování a přesná predikce chování jednotlivých účastníků v naplánovaném experimentu v každém jeho časovém úseku začíná měnit do této doby platný narativ o p(L)andemii Covid-19. Odpůrci restrikcí i očkování jsou více a více zviditelňováni v mediálním prostoru a začínají pracovat koordinovaně ve společném odporu proti postupující fašizaci společnosti a na dehonestaci prozatímních viditelných národních řídících struktur. Je to náhoda? Nemyslíme si!

 

Spíše to vypadá, že “Správci” nejvyšších procesů řízení na Zemi přesně predikovali veškeré chování účastníků experimentu a jedním z mnoha cílů projektu Covid-19 je mimo jiné také odstranění “kádrů” napojených na řízení států (národů) v systému PAX AMERICANA. Tyto struktury vzniklé po WWII v západní Evropě a po roce 1989 ve střední a východní Evropě, orientované na určitou část americké elity, musí být zničeny! Souvisí to s odstavováním vlivu USA na evropské národní struktury, který již není žádoucí. Přeformátovává se roky zaběhnutá obchodní struktura státy vs. státy, státy vs. firmy a firmy vs. firmy. Co to znamená?

 

Vymetání bordelu z evropských států

Znamená to, že současné viditelné řídící struktury jednotlivých národních států pracují aktivně vědomě/nevědomě na svojí definitivní zkáze, která je neodvratná! Část agendy “Covid-19” cílí na již několikátou přestavbu Evropy, která je nevyhnutelná a vysoce potřebná. Nejdříve musíte do základů zbourat starý dům, než začnete stavět dům zcela nový! Turbulentní měsíce jsou ještě před námi.

 

Zdroje: irozhlas.cz, facebook.com

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Hebrejská bible se vrací domů …

Pravděpodobně nejstarší rukopis hebrejské bible se vrací domů. Ručně psaná 1100 let stará Bible zvaná Codex Sassoon se vrací zpět do Izraele, tzn. zpátky tam, kde ji písař vyhotovil. Vzácný rukopis byl ve středu 17. května 2023 v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů! Je na této informaci něco zvláštního, proč bychom jí měli věnovat větší pozornost? My si myslíme, že ano!   Dokonce si myslíme, že tato informace má obrovský globální význam. Tušíme,

Číst dál »

Historie peněz a uctívání Mammona (6. díl)

Korporátní korupce a vojensko-průmyslový komplex jsou hlavní témata závěrečného dílu našeho seriálu. Věříme, že skutečnosti uvedené v těchto jednotlivých článcích o historii peněz a uctívání Mammona byly pro mnohé z Vás přínosné a trochu přispěly k dalšímu zaostření Vaší mozaiky vnímání světových globálních procesů.   Korporátní korupce Bank of America V roce 2014 Bank of America vyplatila největší vyrovnání v historii (v té době) za finanční podvody, které vedly k hypoteční krizi v roce 2008

Číst dál »

Spojené státy – demontáž pokračuje

Poslední dny jsme svědky dalších procesů, jejíchž cílem je demontáž Spojených států, tzn. PAX AMERICANA. Pro dnešní částečnou analýzu jsme si vybrali dvě témata. První se týká uniklého dokumentu z Nejvyššího soudu USA ohledně možného zrušení práva na potrat a druhé téma je o plagiátorství na NBC News.   Jsou to cílené procesy, které budou podkopávat celistvost americké federace.   1. Uniklý dokument o potratech z Nejvyššího soudu   Americká potratová politika se opírá o

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru