Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Americká úcta ke svým spolupracovníkům v praxi

Při procesu odstavování Spojených států z pozice hegemona světa můžeme být svědky praktik, které tato státnost používala po celou dobu své dominance. My se teď zaměříme konkrétně na jeden způsob chování, a to chování ke svým naverbovaným spolupracovníkům z řad občanů zemí, kde prováděla svoji vojenskou intervenci. Vždy to probíhá jako přes kopírák. Při proceduře stahování jejích kádrů ze světa již máme, a ještě budeme mít, možnost vidět to jako na dlani!


Když se Washington rozhodl urychleně opustit Afghánistán, tak toto své rozhodnutí o odchodu ani nepokládal za důležité konzultovat s Brity, Němci, Nizozemci či Čechy, kteří v Afghánistánu ztratili stovky svých vojáků. Byla to naprostá ukázka skutečného a pravdivého fungování struktur uvnitř NATO. Na způsob činnosti této organizace také upozornil prezident Miloš Zeman [1]. To bylo pouze prozatím jedno velké stažení z cizího území, ale uznáváme, že s obrovským dopadem na globální politiku! Teď si představte, že postupně se Spojené státy začnou stahovat z celého světa. Myslíme si, že všem kolaborujícím spolupracovníkům na dosud USA ovládaných územích by měla začít cvakat zadnice.


Zesměšnění a ponížení hegemona


Celý tento proces v Afghánistánu je řízený a rozhodně není náhodný. Sleduje vícero cílů a jedním z nich je celosvětové úmyslné zesměšnění a ponížení ještě stále současného četníka světa. Také USA okázale demonstrovaly, že na tuto dříve přidělenou funkci již vojensky ani kádrově nestačí. Bystřejším došlo, že opravdu jednopolární svět prezentovaný Amerikou skončil a přichází čas budování multipolárního světa, na které bude dohlížet jako jedna z hlavních autorit Čína.


I v tomto afghánském manévru byly USA použity pro několik cílů vyššího (nadnárodního) řízení a celý tento na první pohled zběsilý úprk má v sobě hluboké opodstatnění. Teď si představte, že přichází období, kdy se americké řízení bude stahovat z celého zbytku světa a co to s sebou přinese za důsledky. Jsme přesvědčeni, že způsob chování USA ke svým afghánským spolupracovníkům by měl být varováním pro všechny ty, kteří jsou jako rádoby národní elity napojeni na tento typ řízení ve svých domovských zemích.


Blížící se reálná hrozba ztráty současných pozic pro tuto sortu lidí by je měla přimět k nějaké akci. Pokud jsou tito lidé schopni pochopit tento skutečný stav na globálním politickém bojišti, tak by měli začít přehodnocovat své politické pozice a začít se přeorientovávat na opravdovou práci pro národní stát! To je jejich jediná šance, jak politicky přežít a nakonec se ještě stát užitečnými. V opačném případě je čeká politický konec a veřejné odsouzení. Je téměř poslední možná chvíle začít přijímat takováto opatření a zároveň řešení pro možnost uchování si své politické kariéry.


Restruktualizace národních elit


Pomalu přichází doba částečné výměny elit v národních státech. Celosvětový systém řízení skrze strukturní řízení Spojených států je ve fázi ukončování. Je jisté, že i část tohoto procesu je součástí genocidní p(L)andemie Covid-19, ale to my vychvalovat nebudeme, i když je tomu tak! Je to drastický způsob řešení obměny kádrů na významných pozicích v řízení v jednotlivých zemích, které jenom potvrzuje, že i pro “správce světa” jsme, my lidé, pouze přírodní zdroje k naplňování jejich sobeckých zájmů. Bohužel, musíme to přijmout jako fakt.


Národní elity v rukou svých loutkovodičů

Při detailním zkoumání určitých událostí ve světě je tento proces viditelný. Poslední zpráva ukazující na tento trend je zavádění opatření pro ztížení cestování amerických občanů do EU [2]. Veškeré takovéto cílené omezování cestování slouží k přetrhávání transatlantických vazeb, tzn. ke zničení závislosti na řízení praktikované USA. Těchto viditelných jednotlivých úkonů pro naplňování uvedeného cíle bude jen přibývat a jejich frekvence se bude zvyšovat. Je to jeden z nejdůležitějších úkolů při přestavbě světa.


Budeme se opakovat, ale jen připomeneme, že právě také boj za odstranění agenta Koudelky z pozice šéfa BIS je průvodním jevem tohoto procesu. Je prostě potřeba odstranit řídící kádry dnes orientované na velení za mořem a vybudovat nové řídící složky, které již svým zaměřením budou orientované na to řízení, které je cílem současné přestavby světa. Pokud člověk pochopí většinu cílů této transformace (bohužel i ty negativní), tak je většina postupně přicházejících kroků logických i viditelných.


Strach kolaborantských elit by se dal krájet


Blíží se parlamentní volby a je zábavou sledovat, jak je stará základna kádrů, ale také nových neomarxistů, neustále okopávána a dehonestována [3]. Doba nedávno minulá dávala velkou naději na premiérské křeslo Pirátovi (to je přesné) Bartošovi, ale brzy vyšlo najevo, že to bylo pouhé “vrtěti psem”! Sebranka neoliberálů si samozřejmě uvědomuje směr celosvětových procesů, a tak dělá vše, aby napomohla americkým nositelům moci PAX AMERICANA otočit pomyslné kormidlo zpět v jejich prospěch. To je absolutně nemožné a jejich soupeř “správci světa” si je stejně a pravidelně maže na chleba.


Pod pojmem “kolaborantské elity” je potřeba si také představit ty skutečné představitele moci posledních 30-ti let, nikoliv pouze viditelné politické loutky. Jedná se hlavně o majitele velkých firem u nás, kteří byli kompletně napojeni na starý celosvětový obchodní model. Ten je ničen ve prospěch nového, méně náročného na spotřebovávání přírodních zdrojů. Systém přeformátovávání jsme popsali zde. Právě toto je skupina obyvatel, která pomalu přichází o své vydobyté pozice dělá vše, aby si je udržela! Třeba i tím, že zorganizuje kampaň Milion chvilek pro demokracii a jiné. Tuto bitvu prohrála, ale bitva “Čapí hnízdo” stále pokračuje, i když zde také prohrává a nakonec bezpochyby prohraje. Na změnu těchto procesů aplikovaných z těch nejvyšších sfér řízení Země jednoduše nemá páky a dnes už ani kvalitní kádry. Prostě končí! Tuší to a strach ji vede k dělání více a více chyb, které ji dovedou k jejímu historickému konci.


Při probíhajícím opouštění pozic amerických struktur řízení v Evropě ji čeká podobný osud jako ty Afghánce spolupracující s Američany a “zápaďáky” na letišti v Kábulu. Ti, kteří se dobrovolně a úspěšně nepodvolí novému způsobu řízení světa, budou ponecháni napospas svému osudu. Pravděpodobně na ně bude ukázáno prstem jako na původce toho všeho zla, protože davu musí být nějaký viník každopádně předhozen.


Když se podíváte na nějaké současné medializované soudní kauzy, tak určité vymetání špíny již probíhá např. Pelta, Rittig atd. To je jenom začátek.


Fotbalový boss Miroslav Pelta u soudu

Závěrem


Aby každý mohl vidět tyto probíhající procesy ve světě, je nutné se zbavit naučeného vidění světa. To nám bylo vštěpováno jak za socialismu, tak také samozřejmě od devadesátých let minulého století do dnešních dní. Posuzovat neustále probíhající procesy optikou socialismus – kapitalismus, západ – východ, USA – Rusko atd. vede pouze k zahnání do slepé uličky a nemožnosti se ve složitých systémech řízení alespoň částečně vyznat.


To je záměrem tvůrců školních osnov, protože jedině indoktrinovanou konceptuální slepotou si vůdci světa mohou zabezpečit monopol na řízení planety Gaia.


Zdroje: euroskop.cz, kryptomagazin.cz, denikn.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Fašismus jako nástroj ŘÍZENÍ končí …

Fašismus jako nástroj řízení mas je definitivně ukončován. Píšeme o tom tady opravdu již dlouho, ale námi zaregistrovaný poslední vzkaz je z našeho pohledu tím oním razítkem pro získaní jistoty v tomto názoru! Střelba v automobilce Mercedes u Stuttgartu potvrzuje otočku v dynamice ŘÍZENÍ světa.    Dva mrtvé si ve čtvrtek vyžádala střelba v areálu továrny automobilky Mercedes v Sindelfingenu poblíž Stuttgartu v západoněmecké spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Jde o muže, oba ve věku 44 let.

Číst dál »

Sebevražda – léčebná kúra pro fašisty

Kolik času ještě zbývá do veřejného lynčování vládních činitelů, členů MeSES, všech těch prorežimních epidemiologů podporujících experimentální očkování a podílejících se na tomto podvodu gigantických rozměrů? Jaký čeká osud tyto fašistické kreatury? Je pro ně smysluplným řešením sebevražda? Celosvětově vládami držená jedna linie v účelově vykonstruovaném problému Covid-19 již začíná dostávat v některých částech planety neopravitelné trhliny a stále dokola obehrávaná oblbovací pohádka pro občany přestává mít ten původně zamýšlený efekt. Pomalu, ale jistě nám

Číst dál »

Konec dolarového systému?

Tragédie na letecké přehlídce v americkém Texasu jako vzkaz řídícím strukturám na planetě Zemi? Příliš mnoho indícií nám napovídá, že tomu tak je! Další podstatný krok v ukončování hegemonie USA je pravděpodobně již v blízké budoucnosti před námi. Pokusíme se Vám osvětlit, proč si to myslíme. Na letecké show z druhé světové války v Texasu se srazila a havarovala dvě letadla, a to stíhačka P-63 Kingcobra a bombardér B-17 Flying Fortress – video zde [1].

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru