Dogmata alternativních médií

Dogmata alternativních médií mají často negativní vliv na svobodné myšlení lidí hledajících pravdu o fungování světa. Tato skutečnost dělá medvědí službu všem lidem, kteří milují svobodu rozhodování a touží se samostatně vzdělávat za účelem dalšího poznání a získání nových dalších pohledů na probíhající nebo již proběhnuvší světové události.


V současné době se nacházíme ve zlomovém období, které s sebou přináší mnoho změn a mnoho jevů, kterým prostě nerozumíme. To není úplně jenom naše chyba! Je to i důsledkem toho, že v sobě automaticky a přirozeně, většinou i hlavně nevědomky, stále a pravidelně přiživujeme stará dogmata a narativy nám indoktrinované v epoše, která nekompromisně odchází. To je jeden z důvodů, který nás podstatně limituje v možnosti pochopit současné procesy ovlivňující tak mohutně naše nynější životy.


Při našich toulkách alternativními médii se setkáváme hlavně s těmito třemi názorovými proudy. Zajisté existují i jiné, ale dominující jsou asi tyto:


1. Mesiáš Trump a jeho patrioti


Bývalý prezident USA se svojí skupinou patriotů rozehrál za oponou viditelných událostí tajnou válku (bitvu), ve které se snaží odstranit veškeré staré řídící struktury světa tzv. DEEP STATE (DS). Trump řídí celosvětový převrat a až bude vše dokonáno, tak na Zemi zavládne Mír a USA se stanou opět svobodnou zemí, která půjde světu příkladem. Prosíme, nechytejte nás někdo za slovíčko, je to prostě pouze velmi hrubé vyjádření onoho názorového proudu.


Pro tento názorový směr je charakteristické velké množství termínů nějaké zlomové události, které se jaksi od zmanipulovaných voleb v USA stále nenaplňují, ale všichni názoroví stoupenci se vzájemně ujišťují, že už to brzy přijde. Pokud s nimi na 100% nesouhlasíte, tak jste v kategorii “ZTRACEN V TUNELU”! To znamená, že jste sice částečně probuzen, nevěříte zprávám v MSM a hledáte pravdu, ale nepřijal jste tu jejich jedinou, tak jste uvízl právě v této kategorii. Z jejich pohledu té nejhorší, kde se zaručeně vyskytuje největší množství sebevražd. Až bezvýhradně uvěříte, tak vyjdete na světlo a budete jejich věřící. Děkujeme, ale asi zůstaneme v tunelu!


NÁZOR VOLIMCESKO

Nepochybujeme o tom, že se prezident Trump účastní vyšší hry a je velmi aktivní v zákulisí, ale pouze z pozice další loutky. Jeho boj za nastolení nových pořádků ve světě je úžasný a jsme jeho fanoušci, ale mesiášem určitě není a cílem přestavby světa určitě nejsou opět dominující USA na Zemi. Je jasné, že je jedním z nemalých hráčů usilujících o přenastavení řízení světa.


Trenér New Jersey Generals Walt Michaels, hráč QB Doug Flutie a majitel týmu Donald Trump při podpisu smlouvy v roce 1985

Tato skupina přívrženců generuje mnoho zajímavých názorů, pohledů a my je pravidelně sledujeme, protože je to pro nás přínosné a vždy se zase něco nového dozvíme. Ale 100%-ní pravdu o fungování světa tam prostě nevidíme a bezvýhradní přístup k “platformě” QAnon je až nezdravý. Způsob řízení pod hlavičkou QAnon samozřejmě existuje, ale jeho skutečnou a pravdivou roli si neodvažujeme definovat. Je to pouze jeden z mnoha řídících mechanismů za požadovaným výsledkem – přeformátování světa. S tímto se dá souhlasit a je dobré tuto “platformu” sledovat.


2. Svět řídí jeho správci, a to Židé a židé


Potomci Nephilim s krevní skupinou 0 a negativním Rh faktorem jsou současní správci světa, a to je židovská komunita. Má mnoho řízených a řídících složek, které mezi sebou vzájemně soupeří. Jako spojenci spolu odjakživa vystupují vůči ostatnímu obyvatelstvu planety. Dle tohoto názorového přesvědčení oni stojí na vrcholu pyramidy při pozemském řízení lidského bytí.


Pokud s tím nesouhlasíte, tak jste konceptuálně slabí a neznalí a jiný názor se nepřipouští. Možná to tak je nebo také není! My to prostě nevíme a ani nemáme přístup do zmiňovaného “projektoru”, abychom to potvrdili nebo naopak vyvrátili. Problém je, že je to vše opět postaveno jako dogma, které musíte přijmout, jinak podstupujete riziko zesměšnění a určitý stupeň dehonestace. Opět na straně tohoto názoru bylo vyřčeno nemálo predikcí, které se nakonec vůbec nevyplnily, ale ano, mnohé (a to většinově) se potvrdily. Zpětná vazba k neuskutečněným odhadům prakticky neexistuje a vesele se pokračuje v dalších jiných tématech, což je ohromná škoda.


NÁZOR VOLIMCESKO

Tato platforma je na vysoké odborné úrovni, které my zdaleka nedosahujeme, ale i tento “dogmatický” světonázor již několikrát narazil na průběh událostí, které ho nepotvrzují, dokonce spíše naopak. Pro nás je to neskutečně zajímavá studnice informací, která v mnoha oblastech napomáhá lidem v orientaci probíhajících procesů, ale zatím jsme nenabyli přesvědčení, že tento světonázor dokáže jasně, bez pochybností, osvětlit a zdůvodnit veškeré dění, ke kterému na Zemi dochází. Klady jejich práce mnohonásobně převyšují i viditelné zápory.


Židovstvo představované jako jediný původce všeho zla na Zemi! Skutečně?

3. Koncepce společné bezpečnosti + Dostatečně všeobecná teorie řízení


Ruská společenská koncepce a teorie řízení, na které se podílelo velké množství ruských vědců. Nastavuje zrcadlo k současnému dominantnímu řízení naší civilizace, jakožto způsobu ovládání, kterému je podrobena většina světové populace. Čtení knih o této nauce vyžaduje maximální soustředěnost, protože není vše tak jednoduché pochopit. Dle prosazovaného světonázoru je na vrcholu moci “partička” lidí, která stále vlastní určitý přístup k vědění a znalostem minulých civilizací. Na základě této znalostní výhody si tato skupina stále udržuje určitý monopol na řízení světových procesů a ovládání naprosté většiny lidstva.


Současným asi nejpopulárnějším, nejznámějším a nejuznávanějším propagátorem této nauky je ruský Fond konceptuálních technologií [1].NÁZOR VOLIMCESKO

Pro nás je tento názorový proud asi nejlepší, ale nikoliv z důvodu jejich světonázoru, ale z důvodu:


  1. Přístupu k alternativnímu (odlišnému) výkladu historie – pohled na historii na základě právě jejich vypracované nauky
  2. Propracované metodologii řízení, a to, jak na způsob řízení pod diktátem oné “partičky”, tak na nové navrhované řízení právě z pohledu jejich konceptuální alternativy.

Stále více jsme také přesvědčeni, že pohled tohoto učení na řízení a ovládání tří dominantních náboženství je správný. Charakterizuje ho následující obrázek:Obecně se dá konstatovat, že tato nauka nejlépe napomůže zorientovat se v dějích (procesech) kolem nás a hlavně naučí vidět tak podstatné záležitosti určující chod světa, které bez těchto znalostí není možné vidět a rozpoznat. To je neoddiskutovatelná výhoda a pomůcka, která prostě nemá v jiných alternativních směrech pochopení světa konkurenci! To je realita, a proto se stává velmi nebezpečnou a nepohodlnou pro současné loutkové vlády po celém světě. Je to nebezpečná informační zbraň, která má až šílený potenciál rizikovosti pro stále ještě současný způsob manipulování (řízení) s lidstvem na planetě Gaia.


Prvotním cílem při hledání pravdy by mělo být hlavně vyhledávání procesů


Politici se vymění, ale procesy zůstávají a nové vznikají. Na těchto stránkách se pokoušíme hledat a nacházet procesy, které již dlouhodobě běží nebo i klidně již dávno skončily, ale mají neustálý vliv na současné dění. No, a dále samozřejmě ty, které naopak byly nově oznámeny. Ne vše trefíme přesně, někdy se zmýlíme nebo je interpretujeme neúplně, ale snažíme se je pro Vás vyhledávat. Děláme chyby (viz. naše predikce parlamentních voleb), protože se učíme za provozu a bez mučení se přiznáváme, že neznáme a nevíme všechno. Na dalším obrázku jsme se pokusili vyjádřit proces, o kterém si myslíme, že už probíhá ….Závěrem


Pokusili jsme se opravdu velmi zjednodušeně popsat hlavní světonázory českých alternativních médií. Cílem nebylo někoho dehonestovat nebo snížit jeho význam! Všem pracujícím na těchto myšlenkových proudech je potřeba z celého srdce poděkovat, protože jejich práce je veledůležitá a společnost ji docení pravděpodobně až po letech. Tak už to v “politice” chodí! Alternativa nutí lidi přemýšlet a odolávat neskutečnému tlaku MSM, který už s klidem můžeme nazvat BRUTALITOU a ZLOČINEM NA OBYVATELSTVU!


Hlavním poselstvím dnešního příspěvku by ale mělo být to, že by žádný alternativní portál neměl tak urputně (někdy až urážlivě) vnucovat svou jedinou pravdu. Lidé by měli být podporováni k samostatnému přemýšlení (protože školství několika posledních dekád je to s úspěchem odnaučilo a stále odnaučuje, bohužel) a spíše se snažit v každém čtenáři vyprovokovat hlad po znalostech s tím, že cestu za poznáním si určí a najde každý sám!


Jinak se alternativa stane diktátem, vnucováním jediného pohledu na svět, rozdělováním lidí v podstatě se stejným zájmem a cílem, prostorem bez možnosti svobodného vyjadřování atd. Nedopusťme, aby alternativa využívala téměř stejné metody jako dnešní MSM. Tím by se absolutně zpronevěřila svojí prvotní podstatné funkci, a to zachovávat svobodný prostor k vyjadřování a výměně názorů! 


Musíme se sami také přiznat, že v začátcích psaní našich příspěvků jsme také kolikrát volili konfrontační styl, ale byla to velká chyba! Za to se omlouváme.


Zdroj: fct-altai.ru


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Pandemie – proroctví J. Attaliho 2

V předchozí první části [1] dvojdílného seriálu, který se věnuje rozboru výňatku z dávného rozhovoru (1981) se zednářem Jacquesem Attalim ohledně řešení otázky přelidnění, jsme si rozebrali asi polovinu námi označených bodů. V závěrečném druhém díle se zaměříme na možné varianty způsobu provedení, vznikající ekonomickou krizi a nakonec se dotkneme i Židovské otázky. Pojďme na to…   Výňatek z rozhovoru (1981)! Máme problém – PŘELIDNĚNÍ ! ► člověk je pouze biologický stroj – 1 ► výběr strategie – 2 ► způsoby selektování – 3,

Číst dál »

Rusko přebírá Kazachstán zpět do své sféry vlivu

Situace na bojišti se mění každým dnem, a tak nemůžeme navázat druhým dílem na předchozí příspěvek, ale dnešní celý text musíme věnovat událostem v Kazachstánu. Je to nadmíru důležité a už teď můžeme téměř s jistotou predikovat rozložení mocenských sil po ukončení vlivu USA na tuto zemi sousedící s Ruskem. Je už PAX AMERICANA u konce se silami? Další “nevýhra” státnosti USA? Co to bude znamenat pro další vývoj ve světě? Proč právě Kazachstán? Nic

Číst dál »

A jdeme do finále … ?

Nejdříve omluva za delší čas, po který jsme nic nepublikovali. Mělo to své důvody! Ale dnes už musíme přijít se svojí “troškou do mlýna”, protože máme za to, že včera 22. října 2022 byla ohlášena změna velkého významu. Bohužel, neobešlo se to bez ztráty na životě! Tragická událost z pražského Hloubětína nese veškeré znaky pokynů řídícím strukturám …    19letý mladík zemřel v Praze násilnou smrtí. Další je ve vážném stavu – informují nás novinky

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru