Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Dogmata alternativních médií

Dogmata alternativních médií mají často negativní vliv na svobodné myšlení lidí hledajících pravdu o fungování světa. Tato skutečnost dělá medvědí službu všem lidem, kteří milují svobodu rozhodování a touží se samostatně vzdělávat za účelem dalšího poznání a získání nových dalších pohledů na probíhající nebo již proběhnuvší světové události.


V současné době se nacházíme ve zlomovém období, které s sebou přináší mnoho změn a mnoho jevů, kterým prostě nerozumíme. To není úplně jenom naše chyba! Je to i důsledkem toho, že v sobě automaticky a přirozeně, většinou i hlavně nevědomky, stále a pravidelně přiživujeme stará dogmata a narativy nám indoktrinované v epoše, která nekompromisně odchází. To je jeden z důvodů, který nás podstatně limituje v možnosti pochopit současné procesy ovlivňující tak mohutně naše nynější životy.


Při našich toulkách alternativními médii se setkáváme hlavně s těmito třemi názorovými proudy. Zajisté existují i jiné, ale dominující jsou asi tyto:


1. Mesiáš Trump a jeho patrioti


Bývalý prezident USA se svojí skupinou patriotů rozehrál za oponou viditelných událostí tajnou válku (bitvu), ve které se snaží odstranit veškeré staré řídící struktury světa tzv. DEEP STATE (DS). Trump řídí celosvětový převrat a až bude vše dokonáno, tak na Zemi zavládne Mír a USA se stanou opět svobodnou zemí, která půjde světu příkladem. Prosíme, nechytejte nás někdo za slovíčko, je to prostě pouze velmi hrubé vyjádření onoho názorového proudu.


Pro tento názorový směr je charakteristické velké množství termínů nějaké zlomové události, které se jaksi od zmanipulovaných voleb v USA stále nenaplňují, ale všichni názoroví stoupenci se vzájemně ujišťují, že už to brzy přijde. Pokud s nimi na 100% nesouhlasíte, tak jste v kategorii “ZTRACEN V TUNELU”! To znamená, že jste sice částečně probuzen, nevěříte zprávám v MSM a hledáte pravdu, ale nepřijal jste tu jejich jedinou, tak jste uvízl právě v této kategorii. Z jejich pohledu té nejhorší, kde se zaručeně vyskytuje největší množství sebevražd. Až bezvýhradně uvěříte, tak vyjdete na světlo a budete jejich věřící. Děkujeme, ale asi zůstaneme v tunelu!


NÁZOR VOLIMCESKO

Nepochybujeme o tom, že se prezident Trump účastní vyšší hry a je velmi aktivní v zákulisí, ale pouze z pozice další loutky. Jeho boj za nastolení nových pořádků ve světě je úžasný a jsme jeho fanoušci, ale mesiášem určitě není a cílem přestavby světa určitě nejsou opět dominující USA na Zemi. Je jasné, že je jedním z nemalých hráčů usilujících o přenastavení řízení světa.


Trenér New Jersey Generals Walt Michaels, hráč QB Doug Flutie a majitel týmu Donald Trump při podpisu smlouvy v roce 1985

Tato skupina přívrženců generuje mnoho zajímavých názorů, pohledů a my je pravidelně sledujeme, protože je to pro nás přínosné a vždy se zase něco nového dozvíme. Ale 100%-ní pravdu o fungování světa tam prostě nevidíme a bezvýhradní přístup k “platformě” QAnon je až nezdravý. Způsob řízení pod hlavičkou QAnon samozřejmě existuje, ale jeho skutečnou a pravdivou roli si neodvažujeme definovat. Je to pouze jeden z mnoha řídících mechanismů za požadovaným výsledkem – přeformátování světa. S tímto se dá souhlasit a je dobré tuto “platformu” sledovat.


2. Svět řídí jeho správci, a to Židé a židé


Potomci Nephilim s krevní skupinou 0 a negativním Rh faktorem jsou současní správci světa, a to je židovská komunita. Má mnoho řízených a řídících složek, které mezi sebou vzájemně soupeří. Jako spojenci spolu odjakživa vystupují vůči ostatnímu obyvatelstvu planety. Dle tohoto názorového přesvědčení oni stojí na vrcholu pyramidy při pozemském řízení lidského bytí.


Pokud s tím nesouhlasíte, tak jste konceptuálně slabí a neznalí a jiný názor se nepřipouští. Možná to tak je nebo také není! My to prostě nevíme a ani nemáme přístup do zmiňovaného “projektoru”, abychom to potvrdili nebo naopak vyvrátili. Problém je, že je to vše opět postaveno jako dogma, které musíte přijmout, jinak podstupujete riziko zesměšnění a určitý stupeň dehonestace. Opět na straně tohoto názoru bylo vyřčeno nemálo predikcí, které se nakonec vůbec nevyplnily, ale ano, mnohé (a to většinově) se potvrdily. Zpětná vazba k neuskutečněným odhadům prakticky neexistuje a vesele se pokračuje v dalších jiných tématech, což je ohromná škoda.


NÁZOR VOLIMCESKO

Tato platforma je na vysoké odborné úrovni, které my zdaleka nedosahujeme, ale i tento “dogmatický” světonázor již několikrát narazil na průběh událostí, které ho nepotvrzují, dokonce spíše naopak. Pro nás je to neskutečně zajímavá studnice informací, která v mnoha oblastech napomáhá lidem v orientaci probíhajících procesů, ale zatím jsme nenabyli přesvědčení, že tento světonázor dokáže jasně, bez pochybností, osvětlit a zdůvodnit veškeré dění, ke kterému na Zemi dochází. Klady jejich práce mnohonásobně převyšují i viditelné zápory.


Židovstvo představované jako jediný původce všeho zla na Zemi! Skutečně?

3. Koncepce společné bezpečnosti + Dostatečně všeobecná teorie řízení


Ruská společenská koncepce a teorie řízení, na které se podílelo velké množství ruských vědců. Nastavuje zrcadlo k současnému dominantnímu řízení naší civilizace, jakožto způsobu ovládání, kterému je podrobena většina světové populace. Čtení knih o této nauce vyžaduje maximální soustředěnost, protože není vše tak jednoduché pochopit. Dle prosazovaného světonázoru je na vrcholu moci “partička” lidí, která stále vlastní určitý přístup k vědění a znalostem minulých civilizací. Na základě této znalostní výhody si tato skupina stále udržuje určitý monopol na řízení světových procesů a ovládání naprosté většiny lidstva.


Současným asi nejpopulárnějším, nejznámějším a nejuznávanějším propagátorem této nauky je ruský Fond konceptuálních technologií [1].NÁZOR VOLIMCESKO

Pro nás je tento názorový proud asi nejlepší, ale nikoliv z důvodu jejich světonázoru, ale z důvodu:


  1. Přístupu k alternativnímu (odlišnému) výkladu historie – pohled na historii na základě právě jejich vypracované nauky
  2. Propracované metodologii řízení, a to, jak na způsob řízení pod diktátem oné “partičky”, tak na nové navrhované řízení právě z pohledu jejich konceptuální alternativy.

Stále více jsme také přesvědčeni, že pohled tohoto učení na řízení a ovládání tří dominantních náboženství je správný. Charakterizuje ho následující obrázek:Obecně se dá konstatovat, že tato nauka nejlépe napomůže zorientovat se v dějích (procesech) kolem nás a hlavně naučí vidět tak podstatné záležitosti určující chod světa, které bez těchto znalostí není možné vidět a rozpoznat. To je neoddiskutovatelná výhoda a pomůcka, která prostě nemá v jiných alternativních směrech pochopení světa konkurenci! To je realita, a proto se stává velmi nebezpečnou a nepohodlnou pro současné loutkové vlády po celém světě. Je to nebezpečná informační zbraň, která má až šílený potenciál rizikovosti pro stále ještě současný způsob manipulování (řízení) s lidstvem na planetě Gaia.


Prvotním cílem při hledání pravdy by mělo být hlavně vyhledávání procesů


Politici se vymění, ale procesy zůstávají a nové vznikají. Na těchto stránkách se pokoušíme hledat a nacházet procesy, které již dlouhodobě běží nebo i klidně již dávno skončily, ale mají neustálý vliv na současné dění. No, a dále samozřejmě ty, které naopak byly nově oznámeny. Ne vše trefíme přesně, někdy se zmýlíme nebo je interpretujeme neúplně, ale snažíme se je pro Vás vyhledávat. Děláme chyby (viz. naše predikce parlamentních voleb), protože se učíme za provozu a bez mučení se přiznáváme, že neznáme a nevíme všechno. Na dalším obrázku jsme se pokusili vyjádřit proces, o kterém si myslíme, že už probíhá ….Závěrem


Pokusili jsme se opravdu velmi zjednodušeně popsat hlavní světonázory českých alternativních médií. Cílem nebylo někoho dehonestovat nebo snížit jeho význam! Všem pracujícím na těchto myšlenkových proudech je potřeba z celého srdce poděkovat, protože jejich práce je veledůležitá a společnost ji docení pravděpodobně až po letech. Tak už to v “politice” chodí! Alternativa nutí lidi přemýšlet a odolávat neskutečnému tlaku MSM, který už s klidem můžeme nazvat BRUTALITOU a ZLOČINEM NA OBYVATELSTVU!


Hlavním poselstvím dnešního příspěvku by ale mělo být to, že by žádný alternativní portál neměl tak urputně (někdy až urážlivě) vnucovat svou jedinou pravdu. Lidé by měli být podporováni k samostatnému přemýšlení (protože školství několika posledních dekád je to s úspěchem odnaučilo a stále odnaučuje, bohužel) a spíše se snažit v každém čtenáři vyprovokovat hlad po znalostech s tím, že cestu za poznáním si určí a najde každý sám!


Jinak se alternativa stane diktátem, vnucováním jediného pohledu na svět, rozdělováním lidí v podstatě se stejným zájmem a cílem, prostorem bez možnosti svobodného vyjadřování atd. Nedopusťme, aby alternativa využívala téměř stejné metody jako dnešní MSM. Tím by se absolutně zpronevěřila svojí prvotní podstatné funkci, a to zachovávat svobodný prostor k vyjadřování a výměně názorů! 


Musíme se sami také přiznat, že v začátcích psaní našich příspěvků jsme také kolikrát volili konfrontační styl, ale byla to velká chyba! Za to se omlouváme.


Zdroj: fct-altai.ru


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Ohlášení revize vztahů severu Evropy?

Na základě nedávných událostí se dá očekávat, že prudké politické turbulence čekají také sever Evropy. V krátkém časovém úseku proběhlo v severských zemích několik řídících manévrů, které mají globální charakter. Útoky v Kodani a Oslu, licence na další průzkum plánované těžby minerálů pro GreenRoc od vlády Grónska, spor o Hansův ostrov ukončen mírovou dohodou mezi Kanadou, Dánskem a Grónskem. Nemůžeme také opomenout nabídku Švédska na bezplatný převod nyní používaných stíhacích letounů Gripen, která s velkou

Číst dál »

Poslední pokus od PAX AMERICANA?

Krym, Sýrie, Afghánistán, Kazachstán a nynější Ukrajina! To je částečný výčet neúspěchů přívrženců PAX AMERICANA (PA), který pomaloučku a systematicky, posílá tento jednopolární systém řízení Země do propadliště dějin. Mohou to natahovat, dělat obstrukce, udělovat nové a ještě nesmyslnější sankce, ale konec tohoto probíhajícího procesu je již dávno stanoven a Putin ho ve svém posledním projevu na petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru SPIEF 2022 nemilosrdně vyřkl: Epocha unipolárního světa skončila!   Jakou poslední kartu mohou stoupenci

Číst dál »

Podstata konfliktu na Blízkém východě

Konflikt na Blízkém východě má jasný cíl, a to ukončit vliv židovské diaspory na globálním řízení a s ním související jednopolární systém PAX AMERICANA, tzn. přenést hlavní řídící moc z atlantického křídla na křídlo euroasijské. Pro řízení a ovládání všech mezistátních konfliktů se používají tajné služby! Nic se neděje náhodně a každý tah figurou na pomyslné globální šachovnici ohledně tohoto konfliktu je předem důkladně promyšlen.  Dávno jsme pochopili, že za vznikem jakékoliv teroristické organizace stojí

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru