Kompromitace starých řídících struktur (1. díl)

Rozložení světových mocenských sil doznává dramatických změn! Vše se otřásá v základech, každý den jsme svědky nějaké přelomové zprávy. Stále se ale nějak nemůžeme navrátit do toho slibovaného “normálu”, tzn. do stavu před p(L)andemií. Pokud člověk není po čerstvé lobotomii mozku, tak už mu musí být nad slunce jasné, že návrat k avizovanému “normálu” se již nikdy neuskuteční! Stará epocha odchází, nová epocha přichází a s ní také samozřejmě nové uspořádání světa. Přicházející globální změny se určitým způsobem dotknou každého člověka na této planetě. Kompromitace starých struktur je v plném proudu a proces realizace přeformátování světa je viditelný téměř na každém kroku!


Společnost brzy bude také sanovat obrovské lidské škody a tragédie způsobené p(L)andemií. Dále postupně si bude přenastavovávat obecný žebříček hodnot, který už byl vychýlený, hlavně v transatlantickém prostoru, a to opravdu už hodně někam směrem do HELL. Síto je nastaveno nekompromisně – více to rozmazávat tady teď nebudeme.


V hrubých rysech se pokusíme nastínit některé námi vybrané probíhající procesy, které se spolupodílejí na přenastavení určitých světových vazeb, a to: současný nabírající směr p(L)andemie, instalace neschopných (spíše všehoschopných) vlád, energetická krize a ukrajinský konflikt. Poslední dva zmiňované si necháme do druhé části tohoto příspěvku.


Viditelná destrukce původních základních pilířů p(L)andemie Covid-19


Stále plynoucí čas začíná postupně obnažovat veškeré ty nesmysly a lži v souvislosti s podvodem Covid-19. Ukazuje nám, jak celá tato šaráda stojí na hliněných nohou. Skoro by se dalo konstatovat, že ZÁKON ČASU [1] tady o sobě dává plnou silou vědět, ale pouze jeho zásluhou to asi nebude! Vyšší hra a záměr z toho kouká na všechny světové strany. Všechny hlavní pilíře této “rodinné hry”, téměř bez věkového omezení, jsou vyjádřeny níže na obrázku:Ani jeden z pilířů již nestojí sebevědomě a pevně na své pozici! Všechny původně deklarované pozice oněch pilířů již byly tvrdě zpochybněny, některé dokonce vyvráceny a usvědčeny z nepravdivosti. Pokusíme se některé tyto teorie, možné pravdy, jiné pohledy přiřadit v odkazech právě ke každému pilíři.


  1. Nový virus – my zpochybňujeme celý obor virologie [2A] [2B]. Pokud se budeme držet původního příběhu o netopýrovi z jeskyně, tak Fauciho proslovy při výsleších v kongresu [3] [4], dále také nikdo virus SARS-CoV-2 neizoloval/nepurifikoval [5] – článek sice z 7/2021, ale to nic na situaci nemění.
  2. MSM – zde snad není třeba nic vysvětlovat. Kdo pravidelně čte tady nebo jinou obdobnou alternativu, tak chápe funkci MSM ve společnosti a není třeba tady něco dokládat. Lži, lži a zase lži! Hlavní šiřitelé strachu ….. třeba [6] [7].
  3. PCR testy – kolik nastavíte cyklů, tolik budete mít pozitivně testovaných! Už mnoho zveřejněných skutečností zpochybňuje úroveň těchto testů [8] [9] [10A]. Pokud test nedokáže rozpoznat rozdíl mezi údajným virem SARS-CoV-2 a viry chřipky, tak už není potřeba další komentář. Vše jasné, ne? Ještě něco k aplikování testovacích tyčinek [10B].
  4. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM – už dávno není o veřejném zdraví, ale pouze o zisku! Tím je řečeno vše … [11] [12a] [12b]. Nemocnice se napakovaly na nafukování počtu Covid pacientů, protože k tomu byly finančně velmi štědře motivovány. Srovnání počtu hospitalizací na lůžku akutní péče v letech 2016 – 2021 naprosto dokonale vyvrací nějaká údajná přetížení zdravotnických zařízení [13]! Slušní lékaři se již ve větším počtu začínají vzpouzet proti BigPharma, což vyústilo k sepsání deklarace [14].
  5. RESTRIKCE – “NOVÝ JED” = nová protipandemická opatření! Uzavírky podniků, nesmyslné rozestupy, uzavírky okresů, QR kódy atd. Vše bez logického vysvětlení jednotlivých opatření a často vydáváno protizákonně! Stát úmyslně, opakovaně vždy na dobu určitou, porušuje ZÁKON! Nějaké odkazy k tomuto bodu [15] [16] [17].
  6. OCHRANNÉ POMŮCKY – pokud výjimečně akceptujeme pro tento bod existenci virů tak, jak je nám vštěpováno, tak žádný hadr ani respirátor proti prachu nezabrání potenciální respirační nákaze. Majitelé Covid-19 projektu to samozřejmě vědí, ale “tlamokryty” plní funkci psychologickou, kdy i vizuálně rozdělují společnost a jedince zbavují vlastní vůle včetně pocitu důstojnosti. Něco o tom [18] [19].
  7. VAKCÍNA neposkytuje bezinfekčnost, a tak to není vakcína! To je nejzásadnější informace o doporučovaných vakcínách v transatlantickém prostoru. Jenže tím to, bohužel, nekončí. Výrobce nenese odpovědnost, neznámé dlouhodobé vedlejší účinky, již známe mnoho krátkodobých vedlejších účinků, mlžení kolem skutečného úplného složení vakcín atd. Od samého začátku slyšíme kolem vakcín jen samé lži! Různé zajímavé odkazy [20] [21] [22] [23] [24].

O některých informacích v poskytnutých odkazech by se dalo diskutovat a je jasné, že každý z nich nepřináší tu jedinou konečnou pravdu v konkrétní problematice, ale nutí přemýšlet a pochybovat o té jediné vsugerovávané pravdě MSM a vládou i za pomocí BigTech. Veškeré alternativní informace mají u člověka způsobit možnost, vytvořit si ucelenou mozaiku pochopení procesu odrážející skutečnou realitu oné “šarády” p(L)andemie Covid-19.


Z výše uvedeného vyplývá, že celá pohádka o SARS-CoV-2 se hroutí a její nejdůležitější pilíře již nedokážou tomuto příběhu dodat patřičnou stabilitu. Ukončování tohoto mamutího řídícího manévru, který náramně posloužil při přenastavování světa, bude velmi zajímavé a neobejde se beze svých obětí! Budou pouze z řad obyčejných lidí nebo také z řad viditelných řídících struktur? My jsme přesvědčeni, že to nadobro “smete” určitou část staré řídící struktury. MUSÍ – jinak by to nemělo ten celkový efekt změny řízení na Zemi! Záměrem tak rozsáhlé celosvětové operace nemůže být pouze určitá částečná depopulace, protože to by byl pro “Správce” příliš malý zisk oproti náročnosti celého manévru!


Instalace neschopných, ale všehoschopných vlád v mnoha zemích světa! Náhoda nebo záměr?


Až opadne pandemická vlna, tak odhalí nánosy různého bordelu a bahna, které se nahromadily za několik posledních dekád hlavně v transatlantickém prostoru. Takže je zapotřebí vytvořit situaci, kdy samotné obyvatelstvo bude lačné po změnách a s díky přijme ty, které mu “Správcem”, skrze vlády, budou salámovou metodou bez odporu vnuceny. Tomu se říká kvalitní řízení!


My si myslíme, že celá přípravná fáze na nové finální uspořádání světových mocenském sil by se dala rozdělit na dvě etapy, a to:


  • Etapa covidová
  • Etapa postcovidová

Věříme, že většina z Vás již dávno chápe, že celá p(L)andemie je centrálně řízená, ale je (i bylo) viditelné, že v jejím průběhu u kormidla probíhala určitá přetahovaná na úrovni strukturního řízení. Celkově to na nás nepůsobí jako čistý kontinuální proces a jenom to opět potvrzuje otřepané pravidlo, že žádný plán neproběhne na sto procent.


1. Etapa covidová

Tato etapa vyžaduje ve vedení jednotlivých států osoby alespoň trochu schopné řízení, protože je nutné nastartovat, zprovoznit, zautomatizovat a hlavně upevnit první čtyři pilíře “pandemické smyčky” ve svěřené společnosti (viz. obrázek výše)! Je důležité umět tuto etapu dobře a efektivně “manažovat”. V té chvíli (při instalaci 4 pilířů) nehraje příslušnost k jakékoliv strukturní mocenské síle žádnou roli, protože se jedná o globální projekt nejvyššího zájmu. Zde je hlavně nutné mít znalosti ke kvalitnímu řízení a celý instalační proces dobře zvládnout.


Všichni tito politikové se s tím popasovali velmi dobře: Andrej Babiš (CZ), Igor Matovič (SK), Sebastian Kurz (AT), Viktor Orbán (HU), Mateusz Morawiecki (PL), Angela Merkel (DE), Donald Trump (US), Joe Biden (US) aj.


2. Etapa postcovidová

Nabyli jsme dojmu, že v této části pandemického řídícího manévru budou ve vládách osoby, které jsou jako řídící struktury pro novou epochu nevyhovující a je třeba se jich, této mocenské národní struktury, definitivně zbavit. Tyto zcela protinárodní síly byly většinově ve svých domovských státech řízeny velvyslanectvím USA! A jelikož Spojené státy ve funkci jediného hegemona světa končí, tak je také potřeba nadobro zničit jejich řídící prvky (přímo napojené struktury) v konkrétních zemích.


Transatlantický prostor bude teď vstupovat do přetěžké doby, a to doby postpandemické, ve které se projeví všechno léty nahromaděné zlo starého systému (staré epochy), které bylo skrýváno a tajeno před davem. Teď bude prostému obyvatelstvu “vylito” s plnou parádou na hlavu jenom proto, aby z celého srdce zatoužilo po změně a bezproblémově začalo přijímat předpřipravená nová pravidla předpřipravené nové doby – nové epochy.


Z toho důvodu bylo staženo z vysoké politiky mnoho skutečných KÁDRŮ, jako např. namátkou Donald Trump, Andrej Babiš, Robert Fico, Sebastian Kurz aj. Byly provedeny takové manévry, aby se na těchto postech ocitli právě takoví amatéři, kteří v tak těžkých chvílích díky své neschopnosti přivedou vlastní lid do totálního zoufalství. Oni se stanou viníky všeho zla, za které ale nese plnou odpovědnost již dlouho přežitý liberalismus = neomarxismus. Nová česká vláda “odborníků” zde:


Dosažené vzdělání nových ministrů podle resortů. No, nečekají nás krásné časy?

Prezident Zeman demonstrativně nespálil ony červené trenýrky (spíše vlajka jako symbol) z důvodu pouhé ješitnosti, on jen veřejně předjímal událostem a dal najevo to, co se bude odehrávat v ani ne tolik vzdálené době! Někdo pochopil, někdo nepochopil! Kompromitace starých řídících struktur započala!


V navazující závěrečné části příspěvku se zaměříme na energetickou krizi a ukrajinský konflikt.


Pokusíme se zrychlit tempo v přidávání nových příspěvků, témata by byla, ale času není tolik, kolik by bylo potřeba. Budeme se snažit!


Pokračování zde!


Zdroje: ymuhin.ru, aeronet.cz, epochtimes.cz, resetheus.org, otevrisvoumysl.cz, cz24.news, parlamentnilisty.cz, cdc.gov, hrdinovesteckou.cz, deklaracelekaru.cz, advokatnidenik.cz, rekonstrukcestatu.cz, odysee.com, howbad.info, gab.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním

Číst dál »

Slovensko již na cestě za uzdravením vlastního národa?

Slovensko a jeho poslední kauza ohledně LGBT+ komunity možná ukazuje více, než je na první pohled viditelné. Otočení politického směřování Bratislavy ze směru fašistického liberalismu směrem ke konzervatismu a lidštějším hodnotám s sebou přináší už první podstatné průvodní jevy! Mediální humbuk kolem fotografky Doroty Holubové a její “výstavy” nebo “nevýstavy” ve Slovenském národním muzeu (SNM) věnované tématu LGBT+ spíše ukazuje na to, že slovenská společnost si brzy projde velkými změnami. Pozitivními změnami! Na tomto příkladu

Číst dál »

Sergej Lavrov pro ty, co chtějí umět slyšet

Redaktorka Margarita Simonyan na televizní stanici RT zpovídala ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova ohledně současného politického dění ve světě. Důvodem rozhovoru nebylo nic jiného, než to, aby k určitým politickým otázkám zazněla jasná pozice Ruské federace. Ruský ministr byl ve většině odpovědí velmi otevřený a přímý, ale u některých témat se jasné pravdivé odpovědi vyhnul a z pochopitelných důvodů zvolil úhybný manévr. My, VOLIMCESKO, se pokusíme většinu rozhovoru přetlumočit z diplomatického jazyka do “lidštiny” a

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Listopad 2023
PoÚtStČtSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru