Rusko – globální duchovní velmoc poslední instance?

Rusko učinilo další razantní krok proti pedofilům! Zákonodárci přijali zákon, který trestá vězením všechny ty, kteří spáchají zločin proti „sexuální integritě nezletilých“. Zatímco míra mravní zkaženosti v liberálním světě se neustále zhoršuje, tak ve většinově pravoslavném Rusku přijímají opatření na ochranu zdravého vývoje společnosti.


Pojďme se podívat na rozdílné přístupy Ruska a Západu, tzn. liberální společnosti k této problematice.


Zákon č. 1248305-7, který upravuje maximální trest na doživotí pro pedofily

 

Podle této aktualizované legislativy, která míří k podpisu prezidenta Putina, by i recidivista shledaný vinným z napadení nezletilého staršího 14-ti let mohl dostat doživotní trest. V současné chvíli hrozí doživotní trest odnětí svobody v případě opakovaného obtěžování dětí, kteří již byli dříve odsouzeni za porušování práv dítěte mladšího 14-ti let.


Další viditelná snaha o navýšení ochrany dětí v době, kdy současné „civilizované“ státy čelí invazi tzv. progresivního myšlení, které je zcela v rozporu s tím, co obecně definuje zdravý a rozumný stát. Rusko si je vědomo toho, jak tyto progresivní tendence požírají současná velká západní města.


Ani nemusíme chodit daleko. Nynější primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib je známým přívržencem deviantního chování, které je propagováno každoročně pochodem Prague Pride, na který město Praha z eráru přispívá nemalou částkou [1]. Vše samozřejmě probíhá za potlesku těchto progresivistů a Hřibovým vyvěšováním duhové vlajky na radnici.


Vedení Prahy při vyvěšování duhové vlajky. Zcela vlevo primátor Zdeněk Hřib (Piráti)

No, a takovéto „hlupačisko“ v řízení a bez znalostí globální politiky je za svou prodejnost včetně propagace morálního úpadku společnosti ve výsledku placen z daní občanů ČR. Naštěstí je už vidět, že byla zlehka odstartována dehonestace těchto „kádrů“ [2], protože příprava ČR na její novou roli v Evropě běží v zákulisí na plné obrátky …. např. náš starší článek o Praze [3].


Řízený morální úpadek západní civilizace


Úmyslné prosazování této zničující agendy sleduje nějaký cíl a záměr. My předpokládáme, že proces sleduje zavedení a ustanovení takové společnosti, která pouze preferuje způsob života ve stylu – nažrat se, vyprázdnit se, sex a zábava (alkohol, drogy, TV, PC hry, reality show apod.). Jde o to, nastavit tuto společnost tak, aby se dala „provozovat – živit“ s co nejmenšími náklady na spotřebu přírodních zdrojů. Takže závislost na spotřebě ANO, ale úroveň znalostí NÍZKÁ a životní úroveň NÍZKÁ!


Myslíme si, že na cestě za touto novou společností je potřeba chronologicky absolvovat minimálně tyto dva body, a to:


  • Zničení rodiny fungující dle nám známých „původních evropských“ hodnot

Rodina je hlavní obranný štít proti zlovůli dosazených psychopatických elit, takže snaha o její pokřivení a znefunkčnění je základním kamenem na cestě za „tupou“ společností. Jednoduše řečeno – je potřeba docílit toho, aby hlavním regulátorem utváření mysli nového dospívajícího člověka byla školní osnova, ideologicky spřízněné současné BigTech a uvolněná deviantní sexuální morálka. O funkci rodiny jsme již psali [4].


  • Zavedení chalífátu, tzn. nového způsobu fungování základní společenské jednotky – rodiny

Školství zajistí indoktrinaci těch správných požadovaných falešných hodnot, které umožní postupný vznik chalífátu na těch územích, kde je příliš velká spotřeba přírodních zdrojů planety. Chalífát je způsob řízení společnosti, který není tolik náročný na spotřebu a neumožňuje rozvoj genetického potenciálu člověka. Výsledkem je snadné řízení a znalosti (gramotnost) společnosti, které v celkovém důsledku nemohou ohrozit současnou téměř monopolní pozici „Správců“ při řízení Země.


Varování Vladimíra Putina před podporou deviantní společnosti


Před lety na toto téma prezident Ruské federace prohlásil:

„Excesy politické korektnosti dospěly do bodu, kdy se vážně mluví o registraci politických stran, jejichž cílem je propagovat pedofilii. Lidé v mnoha evropských zemích se stydí nebo se bojí mluvit o své náboženské příslušnosti.“

„Svátky se ruší nebo se jim dokonce říká jinak; jejich podstata je skryta, stejně jako jejich morální základ. A lidé se agresivně snaží exportovat tento model do celého světa. Jsem přesvědčen, že to otevírá přímou cestu k degradaci a primitivismu, což vede k hluboké demografické a morální krizi.“ [5] [6]

Samozřejmě, že scénář nasunutí islámského způsobu života neplatí pro všechna území zasažená indoktrinací LGBT+. My, ale převážně popisujeme procesy nasouvané do Evropy a chalífát se západní části Evropy týká, a také tam bude implementován. To je realita! Zničení původního statusu rodiny tak, jak ho po staletí v Evropě známe, je obecnou motivací „Správců“, protože tím se stanou obyvatelé daného území jednodušeji ovladatelní a manipulovatelnější.


Rusko si je vědomé všech těchto nebezpečných procesů, a tak dělá vše, aby si ochránilo po staletí budovaný kult ruské rodiny. Jedině tak může do budoucna počítat se svým dalším výrazným rozvojem a potřebnou porodností, která ochrání národ před vymřením. Všimněte si, že část Evropy se chová naprosto obráceně. Proč asi, že?


Středoevropský region a jeho postoj k pedofilii


Současným největším tahounem projektu „Trojmoří“ je dle všech ukazatelů Maďarsko. Dle nás má být tento nový region místem, kde bude přítomno k obsluze mnoho nejvyspělejších technologií, a tak je potřeba určitá znalostní úroveň společnosti. Vysoce deviantní societa není schopna náročné výroby či obsluhovat a udržovat takové technologie, natož je rozvíjet nebo dokonce vyvíjet!


Takže ještě před Ruskem již v minulém roce maďarští poslanci v polovině roku schválili zákon o komunitě LGBT+ a pedofilii [7], který způsobil obrovský poprask ve vedení EU a také byla vyřčena myšlenka, že buď Budapešť podpoří komunitu LGBT, nebo ať odejde z EU. Polsko a ani ČR tuto rétoriku namířenou proti Orbánovi nepodpořily [8]. Náhoda? To víte, že ne!


Maďarské děti jsou před deviantním chováním částečně chráněny tvrdým zákonem.

Současná česká i slovenská společnost byla za posledních min 15 let velmi pokažena, a tak ještě není v tom správném stavu. Musí si ještě projít nemalým očistcem, který oběma národům zajistí současné nainstalované „proamerické“ vlády. Tyto typy „národních“ vlád skládajících se z protinárodních elit se musejí nejdříve totálně znemožnit, zdiskreditovat a velmi „nasrat“ obyvatelstvo, aby posléze sám lid zatoužil po velké změně. Jsme v procesu …


Závěrem


Stát, který dostatečně nechrání své děti není státem v pravém slova smyslu, ale pouhou státností. Kdysi duševně stabilní česká společnost by bez zaváhání souhlasila s tvrzením, že pedofilie je zločinem nejvyššího rozsahu proti nejzranitelnějším členům společnosti! Díky metodě Overtonových oken [9] je naše společnost dnes v situaci, kdy se v ní najde celkem velký počet cynických kritiků takovéhoto výroku, bohužel.


My neochvějně věříme, že se česká i slovenská společnost postupně uzdraví a zase budou schopny okamžitě rozpoznat rozdíl mezi pravdou a lží, a také mezi dobrem a zlem! Jelikož je to podle nás i částečně v globálním zájmu, tak jim v tom bude i trochu pomoženo.


Zdroje: novinky.cz, expres.cz, russialist.org, books.google.ca, ct24.ceskatelevize.cz, idnes.cz, citarny.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru