Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Rusko – globální duchovní velmoc poslední instance?

Rusko učinilo další razantní krok proti pedofilům! Zákonodárci přijali zákon, který trestá vězením všechny ty, kteří spáchají zločin proti “sexuální integritě nezletilých”. Zatímco míra mravní zkaženosti v liberálním světě se neustále zhoršuje, tak ve většinově pravoslavném Rusku přijímají opatření na ochranu zdravého vývoje společnosti.


Pojďme se podívat na rozdílné přístupy Ruska a Západu, tzn. liberální společnosti k této problematice.


Zákon č. 1248305-7, který upravuje maximální trest na doživotí pro pedofily

 

Podle této aktualizované legislativy, která míří k podpisu prezidenta Putina, by i recidivista shledaný vinným z napadení nezletilého staršího 14-ti let mohl dostat doživotní trest. V současné chvíli hrozí doživotní trest odnětí svobody v případě opakovaného obtěžování dětí, kteří již byli dříve odsouzeni za porušování práv dítěte mladšího 14-ti let.


Další viditelná snaha o navýšení ochrany dětí v době, kdy současné “civilizované” státy čelí invazi tzv. progresivního myšlení, které je zcela v rozporu s tím, co obecně definuje zdravý a rozumný stát. Rusko si je vědomo toho, jak tyto progresivní tendence požírají současná velká západní města.


Ani nemusíme chodit daleko. Nynější primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib je známým přívržencem deviantního chování, které je propagováno každoročně pochodem Prague Pride, na který město Praha z eráru přispívá nemalou částkou [1]. Vše samozřejmě probíhá za potlesku těchto progresivistů a Hřibovým vyvěšováním duhové vlajky na radnici.


Vedení Prahy při vyvěšování duhové vlajky. Zcela vlevo primátor Zdeněk Hřib (Piráti)

No, a takovéto “hlupačisko” v řízení a bez znalostí globální politiky je za svou prodejnost včetně propagace morálního úpadku společnosti ve výsledku placen z daní občanů ČR. Naštěstí je už vidět, že byla zlehka odstartována dehonestace těchto “kádrů” [2], protože příprava ČR na její novou roli v Evropě běží v zákulisí na plné obrátky …. např. náš starší článek o Praze [3].


Řízený morální úpadek západní civilizace


Úmyslné prosazování této zničující agendy sleduje nějaký cíl a záměr. My předpokládáme, že proces sleduje zavedení a ustanovení takové společnosti, která pouze preferuje způsob života ve stylu – nažrat se, vyprázdnit se, sex a zábava (alkohol, drogy, TV, PC hry, reality show apod.). Jde o to, nastavit tuto společnost tak, aby se dala “provozovat – živit” s co nejmenšími náklady na spotřebu přírodních zdrojů. Takže závislost na spotřebě ANO, ale úroveň znalostí NÍZKÁ a životní úroveň NÍZKÁ!


Myslíme si, že na cestě za touto novou společností je potřeba chronologicky absolvovat minimálně tyto dva body, a to:


  • Zničení rodiny fungující dle nám známých “původních evropských” hodnot

Rodina je hlavní obranný štít proti zlovůli dosazených psychopatických elit, takže snaha o její pokřivení a znefunkčnění je základním kamenem na cestě za “tupou” společností. Jednoduše řečeno – je potřeba docílit toho, aby hlavním regulátorem utváření mysli nového dospívajícího člověka byla školní osnova, ideologicky spřízněné současné BigTech a uvolněná deviantní sexuální morálka. O funkci rodiny jsme již psali [4].


  • Zavedení chalífátu, tzn. nového způsobu fungování základní společenské jednotky – rodiny

Školství zajistí indoktrinaci těch správných požadovaných falešných hodnot, které umožní postupný vznik chalífátu na těch územích, kde je příliš velká spotřeba přírodních zdrojů planety. Chalífát je způsob řízení společnosti, který není tolik náročný na spotřebu a neumožňuje rozvoj genetického potenciálu člověka. Výsledkem je snadné řízení a znalosti (gramotnost) společnosti, které v celkovém důsledku nemohou ohrozit současnou téměř monopolní pozici “Správců” při řízení Země.


Varování Vladimíra Putina před podporou deviantní společnosti


Před lety na toto téma prezident Ruské federace prohlásil:

„Excesy politické korektnosti dospěly do bodu, kdy se vážně mluví o registraci politických stran, jejichž cílem je propagovat pedofilii. Lidé v mnoha evropských zemích se stydí nebo se bojí mluvit o své náboženské příslušnosti.“

„Svátky se ruší nebo se jim dokonce říká jinak; jejich podstata je skryta, stejně jako jejich morální základ. A lidé se agresivně snaží exportovat tento model do celého světa. Jsem přesvědčen, že to otevírá přímou cestu k degradaci a primitivismu, což vede k hluboké demografické a morální krizi.“ [5] [6]

Samozřejmě, že scénář nasunutí islámského způsobu života neplatí pro všechna území zasažená indoktrinací LGBT+. My, ale převážně popisujeme procesy nasouvané do Evropy a chalífát se západní části Evropy týká, a také tam bude implementován. To je realita! Zničení původního statusu rodiny tak, jak ho po staletí v Evropě známe, je obecnou motivací “Správců”, protože tím se stanou obyvatelé daného území jednodušeji ovladatelní a manipulovatelnější.


Rusko si je vědomé všech těchto nebezpečných procesů, a tak dělá vše, aby si ochránilo po staletí budovaný kult ruské rodiny. Jedině tak může do budoucna počítat se svým dalším výrazným rozvojem a potřebnou porodností, která ochrání národ před vymřením. Všimněte si, že část Evropy se chová naprosto obráceně. Proč asi, že?


Středoevropský region a jeho postoj k pedofilii


Současným největším tahounem projektu “Trojmoří” je dle všech ukazatelů Maďarsko. Dle nás má být tento nový region místem, kde bude přítomno k obsluze mnoho nejvyspělejších technologií, a tak je potřeba určitá znalostní úroveň společnosti. Vysoce deviantní societa není schopna náročné výroby či obsluhovat a udržovat takové technologie, natož je rozvíjet nebo dokonce vyvíjet!


Takže ještě před Ruskem již v minulém roce maďarští poslanci v polovině roku schválili zákon o komunitě LGBT+ a pedofilii [7], který způsobil obrovský poprask ve vedení EU a také byla vyřčena myšlenka, že buď Budapešť podpoří komunitu LGBT, nebo ať odejde z EU. Polsko a ani ČR tuto rétoriku namířenou proti Orbánovi nepodpořily [8]. Náhoda? To víte, že ne!


Maďarské děti jsou před deviantním chováním částečně chráněny tvrdým zákonem.

Současná česká i slovenská společnost byla za posledních min 15 let velmi pokažena, a tak ještě není v tom správném stavu. Musí si ještě projít nemalým očistcem, který oběma národům zajistí současné nainstalované “proamerické” vlády. Tyto typy “národních” vlád skládajících se z protinárodních elit se musejí nejdříve totálně znemožnit, zdiskreditovat a velmi “nasrat” obyvatelstvo, aby posléze sám lid zatoužil po velké změně. Jsme v procesu …


Závěrem


Stát, který dostatečně nechrání své děti není státem v pravém slova smyslu, ale pouhou státností. Kdysi duševně stabilní česká společnost by bez zaváhání souhlasila s tvrzením, že pedofilie je zločinem nejvyššího rozsahu proti nejzranitelnějším členům společnosti! Díky metodě Overtonových oken [9] je naše společnost dnes v situaci, kdy se v ní najde celkem velký počet cynických kritiků takovéhoto výroku, bohužel.


My neochvějně věříme, že se česká i slovenská společnost postupně uzdraví a zase budou schopny okamžitě rozpoznat rozdíl mezi pravdou a lží, a také mezi dobrem a zlem! Jelikož je to podle nás i částečně v globálním zájmu, tak jim v tom bude i trochu pomoženo.


Zdroje: novinky.cz, expres.cz, russialist.org, books.google.ca, ct24.ceskatelevize.cz, idnes.cz, citarny.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Ohlášení změny způsobu nadnárodního řízení Slovenska?

O systému fungování států a jejich řízení jsme se už zmiňovali mnohokrát. Dokonce jsme se snažili tento styl ovládání států a národů nějakým způsobem vysvětlit v jednom z prvních článků zde na webu [1] – sice dost krkolomně, ale každý nějak začíná. Dnes bychom to asi popisovali jiným způsobem, ale doufáme, že je tak alespoň vidět nějaký náš progres. Máme další ukázku způsobu ohlašování důležitého řídícího manévru! Změna nadnárodního řízení Slovenska? V některých předchozích článcích

Číst dál »

Kompromitace starých řídících struktur (1. díl)

Rozložení světových mocenských sil doznává dramatických změn! Vše se otřásá v základech, každý den jsme svědky nějaké přelomové zprávy. Stále se ale nějak nemůžeme navrátit do toho slibovaného “normálu”, tzn. do stavu před p(L)andemií. Pokud člověk není po čerstvé lobotomii mozku, tak už mu musí být nad slunce jasné, že návrat k avizovanému “normálu” se již nikdy neuskuteční! Stará epocha odchází, nová epocha přichází a s ní také samozřejmě nové uspořádání světa. Přicházející globální změny

Číst dál »

Fluorid – řízená hromadná otrava?

Dnešní téma je trochu apolitické, ale to jen zdánlivě. V době vedení agresivní zdravotnické agendy vůči lidským obyvatelům planety si začíná kriticky přemýšlivý člověk klást další otázky v souvislosti s péčí o vlastní zdraví. Je až zarážející, kolik dogmat je člověk ochotný bezmyšlenkovitě přijmout, aniž by věnoval trochu času jejich zkoumání!   Obecně více času věnujeme například problematice jízdních vlastností při koupi automobilu, než zkoumání obsahu čehokoliv, co si na základě “svobodného” rozhodnutí vpravujeme do

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru