Novak Djoković – pouhý tenista nebo už i něco více?

Celá Djokovičova australská kauza na nás stále více a více působí jako perfektně připravený řídící manévr, který splnil svůj účel a zase o krůček posunul Evropu směrem k jejímu již několikátému přeformátování. Opět zde figuruje srbský národ a českému národu se také dostalo mediálního zviditelnění. Pro koho je tenis výkladní skříní sportu? Na který den byl svolán protest na podporu bělehradského rodáka? Kolik dní trvala celá aféra? Co bylo ve skutečnosti jejím cílem? 

 

Musíme zopakovat: Hlavním cílem vrcholového sportu je být nástrojem pro globální zájmy a globální cíle! 

 

Novak Djoković jako symbol! Čeho? A pro koho? Ve prospěch komu a čemu?

 

Novak Djoković se narodil 22.5.1987 v Bělehradě [1]. V současné době je on symbolem srbského národa. Vždy se hrdě hlásí k vlastenectví. Vede rodinný život bez jakýchkoliv výrazných afér a svým stylem života dává jasně najevo, že rodinu pokládá za hlavní stavební jednotku společnosti. A to rodinu, kde je máma (žena), táta (muž) a děti. Je věřící a hlásí se k pravoslavnému vyznání. Srbský patriarcha Irinej mu 28. dubna 2011 udělil nejvyšší církevní vyznamenání Řád svatého Sávy I. třídy, za jeho náklonnost k církvi a podporu Srbů.

 

Jeho preferované životní hodnoty jsou přesným opakem novému vnucovanému vnímání světa, které postupně prostupuje celou současnou západní společností, tzn. kosmopolitismus, gender nauka, bezdětnost a antikřesťanskost aj.

 

Vyhazov z Australian Open a celé Austrálie

 

Nebudeme zde detailně popisovat den po dni celou nedávnou kauzu, ale upozorníme na některé aspekty. Podle nás nejsou náhodné a naznačují, kdo řídil a ovládal celý tento řídící manévr.

Prezident Vučič australským kritikům vzkázal:

Špatně zacházet s nejlepším tenistou světa 11 dní a jedenáctého dne o něm rozhodnout stejně jako v první den…

Dvakrát zopakováno, aby nikdo nezůstal na pochybách. Podpis „správců“ je oznámen a krytí Vučiče taktéž. A to je ten hlavní důvod toho, že si prezident této malé nesuverénní země mohl dovolit komentovat počínání anglosaských politiků tak ostře! Také bylo dovoleno nechat zaznít hlas otce Djokoviče, Srdjana, který se vyjadřoval absolutně bez servítků. Nikdy by si nemohl dovolit říct takto veřejně bez obav to, co řekl, kdyby neměl to nejvyšší krytí, tzn. kdyby to nebylo v tom nejvyšším zájmu! Mimo jiné také řekl:

Musíme hlasitě a jasně hovořit o tom, čemu věříme. Právě tohle dělá teď Novak a právě tohle posléze vyvolalo nenávist v Austrálii. Celé dva roky bylo třicet milionů lidí v této zemi drženo v otroctví a ve vězení. A nakonec za nimi přijel Novak Djokovič, který řekl: „Vyjděte, přestaňte pouštět armádu do svých domovů a nenechte se zatknout jen proto, že se odmítáte očkovat.“ Nebudu se do tohoto tématu podrobně pouštět, ale očkování je právem lidí na svobodnou volbu!

a také:

Proč se k nám takto chovají? Ve světě žije více než sedm miliard lidí, proč ale ti, kdo jsou z východní Evropy, Balkánu, Blízkého východu nebo Ruska, by měli být považováni za méně hodnotné? A ti, kdo jsou z Indie, Číny, Afriky, Jižní a Střední Ameriky? <…> A přestože jsme si rovni, existuje kasta, která si dovoluje shlížet na nás shora. Dost!

Srdjan Djokovič

Říci na plnou pusu pravdu o anglosaském způsobu vnímání světa – to už něco znamená, něco naznačuje a také někomu něco sděluje!

 

Důležité, potřebné a očekávané reakce v celém průběhu kauzy

 

Veškerá vyjádření hlavních účinkujících postav v tomto naplánovaném příběhu dokázala vybudit ten správný emocionální stav ve všech názorových skupinách. Zaznělo maximální množství argumentů na podporu všech názorových skupin, které tím vstoupily do vzájemné konfrontace, a to:

 

fans Djokovič x antifans Djokovič, očko x neočko, total control vs svoboda, anglosaský svět x slovanský svět atd.

 

„Správci“ si odkontrolovali názorové nastavení všech těchto skupin, aby případně mohli lehce korigovat své původní vypracované plány a může se pokračovat v dalších etapách předpřipraveného přeformátování světa. Příprava informačního pole pro základy dalšího samostatného nového regionu? Vše tomu nasvědčuje a nahrává. O co se pravděpodobně jedná?

 

Nový region pod správou Bělehradu ve vlivové zóně Ruska nebo „Správců“?

 

Celé to vypadá jako oznámení nové říše na Balkánském poloostrově, kterému bude „šéfovat“ Bělehrad. Dá se odhadovat, že by byla tvořena z cca těchto dnešních státností: Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Albánie, Severní Makedonie, Bulharsko a Řecko. Celkem se jedná asi o 35 mil. lidí, což dává předpoklad, že by se mohla zdrojově uživit téměř sama. Možná nakonec dojde k malým úpravám v začleňování současných „samostatných“ zemí mezi říše „Nové Srbsko“ a Trojmoří (Mezimoří ?), protože vše se nějak vyvíjí a postupně finalizuje. Rumunsko bude spíše členem Trojmoří, protože Maďarsko tam již dlouhodobě mohutně investuje.

 

Je otázkou, pod který přímý vliv budou Srbové patřit, ale my odhadujeme, že pod řízení Moskvy vzhledem ke společnému Pravoslaví a také nemalého nákupu ruských vojenských zbraňových systémů. Trojmoří bude samozřejmě řízeno přímo „Správci“, kde věříme, že hlavním řídícím centrem bude Praha. Zatím na to mnoho souvislostí a událostí ukazuje. Uvidíme …

 

Osvětlení některých průvodních událostí

 
1. Tenis
 

Tenis nepatří mezi obyčejné sporty, ale je to sport viditelných globálních Elit (stále ještě současných), tzn. převážně Anglosasů. Moc Londýna již dlouhodobě přechází do Číny, která právě Londýn střídá, takže mnoho staletí trvající nadřazenost Anglosasů končí! A kde jinde nechat vyostřit odjakživa trvající konflikt mezi Anglosaskou elitou a Slovany, než právě při tenisovém grandslamovém svátku. Anglosasové již nebudou globální elitou, ale pouze regionální, a tak už si Slované mohou otevřít svá ústa …

 

2. Výzva pro fanoušky Novaka
 

Rodina Novaka Djokoviče vyzvala všechny fanoušky a příznivce nejlepšího tenisty na světě, který se nachází v choulostivé situaci, aby se na protest sjednotili před městským zastupitelstvem v Bělehradě. Rodina uvedla, že největší křesťanský svátek je příležitostí v Bělehradě ukázat, jak velkou podporu má nejlepší tenista světa ve své vlastní zemi. Reklama pro Pravoslavnou církev, což asi bude budoucí hlavní náboženství v neislámské části Evropy.

 

3. Medializace české tenistky
 

Česká tenistka Renata Voráčová, bohužel pro ni, se stala nevědomou účastnicí velké globální ohlášky „Správců“ příštího uspořádání světa. O její deportaci z Austrálie informoval světový tisk, a to u tak méně významné hráčky nebývá zvykem [2]. Citace z článku:

České ministerstvo zahraničí uvedlo, že Voráčová a Djokovič jsou „ve stejné vazbě“ v Melbourne „společně s několika dalšími hráči“. Ostatní jména prohlášení neobsahovalo.

Překlad do lidské řeči: Česko a Srbsko jsou budoucími novými šéfy nových evropských budoucích říší, na které už anglosaský svět nebude mít vliv, a tak je už dnes vykopl ze svých hřišť! Něco v tom duchu …

 

4. Úmyslná agresivní prohlášení prezidenta Vučiče
 
  • Srbský prezident Aleksandar Vučič dokonce hovořil o honu na čarodějnice.
  • Srbský prezident obvinil australskou vládu ze lží
  • V nejnesmyslnějším soudním procesu jste viděli, jak moc právní zástupci vlády lhali. Například uváděli, že v Srbsku je méně než padesát procent očkovaných lidí, ve skutečnosti jich je procent osmapadesát. To je vyšší číslo než v mnoha jiných zemích Evropské unie. I to je možné v Orwellových hrách.
  • Jsme lepší než australská vláda
  • Nikdy jste nám nemohli vzít naše srdce a důstojnost, uvedl Vučić na adresu australského premiéra.
  • „Když jste chtěli Djokovičovi zakázat, aby podesáté vyhrál trofej, proč jste mu nezakázali vstup hned, proč jste mu neřekli, že je nemožné získat vízum? Proč ho obtěžujete? Prezident malé země promlouvá k premiérovi velké země. Říkám pravdu a vy víte, že vám říkám pravdu,“ řekl ve videu Vučič – všimněte si, že video trvá 4 min a 7 s (4+7 = 11) [3].

Působí to jako výroba nového vůdce a zvyšování světové prestiže Bělehradu a celému srbskému národu. Celá kauza upevňuje pozici Vučiče, dává nové ukotvení Bělehradu na politické mapě světa a zároveň stmeluje srbský národ pro blízké nelehké nové výzvy, které ho čekají.

 

Již viditelné důsledky kauzy

 

Ohlášení plánovaného vzniku další nové říše na evropském kontinentu změnilo rozložení vlivových politických sil na Balkánském poloostrově. Tato změna se už promítla do nově vzniklých událostí, které pouze dokazují výše vyřčené. Podívejme se na dvě důležité námi vybrané:

 

1. Licence na těžbu Lithia
 

Srbská vláda odebrala australské firmě licence na těžbu lithia [4]! Co více si přát, než oznámení takovéto přelomové události, která všem říká: Anglosaský svět už nemá právo rozhodovat o způsobu využívání surovinových zdrojů na Balkánském poloostrově a asi už ani v Evropě! Jednoduše řečeno – řízení přes britskou královskou rodinu se pomalu ukončuje. Zní to až neuvěřitelně, ale je tomu tak.

 

2. Vučič obvinil Rockefellerův fond ze sponzorování protivládních protestů v Srbsku [5]
 

Toto je už tvrdá nenáhodná dehonestace ještě donedávna hlavních globálních viditelných řídících struktur! Většina lidí si opravdu myslela, že Rockefellerové nebo Rothschildové a jím podobní sedí na onom pomyslném vrcholku pyramidy světové moci. Teď vidí nebo teprve brzy pochopí, že to byl omyl.

 

Srbský prezident Aleksandar Vučić

Závěrem

 

Co všechno nám přinesla Djokovičova australská kauza? Co odstartovala? Myslíme, že ohlásila konec světové nadvlády Anglosasů, ohlásila plánovaný vznik další nové evropské říše a určitou rehabilitaci Pravoslaví (náhražka za Vatikán?).

 

Podle nás jde také z celého dějství vyčíst budoucí regionální uspořádání Evropy, a to: „Chalífát (?) – Írán„, „Trojmoří (Praha ?) – Správci“ a „Nové Srbsko (Bělehrad) – Rusko„! A v neposlední řadě je jasné, že Novak Djoković přestal být „jenom“ sportovcem světového významu, ale jsme přesvědčeni, že se stal vědomou politickou figurou. On jel do Austrálie hlavně kvůli tomu, že věděl čemu slouží, komu slouží a jaký bude výsledek! Moc dobře dopředu věděl, že nebude hrát – jel z důvodu služby svému národu a tím se liší od ostatních vysoce úspěšných kosmopolitních tenistů. Doufáme, že ta předešlá věta bude opravdu správně pochopena – snad je ta formulace dostačující.

 

Dále také vnímáme určité ohlášení konce pandemie a lehce poukázaný směr tam, kde máme hledat viníky.

 

AKTUALIZACE dne 30. května 2023

 

V době napsání článku v lednu 2022 jsme nové uspořádání Evropy odhadovali na výše uvedenou variantu. Od té doby samozřejmě proběhlo mnoho událostí, které naznačují, že tato varianta nebyla přesná. Z toho důvodu jsme ji také už několikrát trochu poupravili. 

 

Zdroje: cs.wikipedia.org, nypost.com, instagram.com, novinky.cz, cz.sputniknews.com

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru