Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Fáze ukončování české státnosti?

Máme za sebou první kolo prezidentských voleb, ve kterém je poměr hlasů Babiše a Pavla 50:50. Přiznáme se, že ve druhém kole budeme podporovat lídra hnutí ANO. Zároveň si ale myslíme, že to není vůbec důležité! Celé volby jsou součástí dlouhodobého nadřazeného procesu přenastavení Evropy a jakýkoliv výsledek ho nemůže ohrozit! To prostě není možné …


Za dobu fungování našeho webu stále opakujeme jednu podstatnou tezi, a to: SLEDUJTE PROCESY, NIKOLIV JEDNOTLIVÉ POLITIKY! Pokud systém sčítání hlasů je transparentní, tak rezultát neomylně ukazuje současný stav naší společnosti. Můžeme vést diskuze a polemizovat o tom, protože o neregulérnosti voleb existuje ze světa za poslední roky nemálo příkladů, ale my předpokládáme, že výsledek deklaruje přesně nynější nastavení české populace. Stačí si vzpomenout na chování obyvatelstva při falešné pandemii Covid-19 a na prvotní reakci na ruskou SVO na Ukrajině.


Takže realitou je, že proliberální fašistické síly mají v ČR naprosto pohodlnou většinu, a tak vše nasvědčuje tomu, že vládní kandidát Petr Pavel pohodlně zvítězí ve druhém kole. Může to tak doopravdy být, ale také nemusí. Očekáváme, že Andrej Babiš v brzké době opět zaujme přední místo v české vysoké politice. My o tom vůbec nepochybujeme! O tom později …


Školství a MSM


Školství je nejdůležitější a nejvyšší priorita řízení, která nejpodstatnějším způsobem ovlivňuje budoucí směřování společnosti. “Chceš-li pokořit nepřítele – vychovej jeho děti!” – východní moudrost, která by se také dala interpretovat takto: “Chceš-li ŘÍDIT (ovládat) jakýkoliv národ na Zemi – vychovej (kontinuálně vychovávej) jeho děti!”


Úplně stejně jako v 50-60. letech školní systém vychovával kované komunisty, tak poslední tři dekády školní systém vychovává (vyrábí) kované liberální progresivisty (fašisty). Z tohoto důvodu ani není pravděpodobně nutné nějakým nekalým způsobem v těchto prezidentských volbách fyzicky nebo softwarově ovlivňovat výsledky! Poměry různých generací, jako např. generace seniorů – Husákovy děti – mladí progresivisté atd., se vlivem pouhého postupujícího času dostaly právě do dnešního nastavení, což znamená, že liberální síly mají u nás jasnou nadpoloviční většinu.


Na tu starší část obyvatelstva, která neprošla liberálním programovacím školstvím, je vyvíjen maximální tlak skrze veřejnoprávní proliberální média a velkoryse sponzorovaná soukromá média. Současné evropské liberální síly jsou využívány k destrukci svých národních států, přičemž po splnění svého úkolu zaniknou spolu s nimi. Perfektní ukázkou zmiňovaného procesního vývoje je Slovensko – učebnicový příklad. Miloš Zeman ty červené trenky demonstrativně nespálil pro srandu králíkům. Po mnoha letech onoho ohýbání lidí, jsme v situaci, že slovo NÁROD se téměř stává sprostým slovem! A proč?


PROTOŽE PROJEKT MALÝCH STÁTŮ NA ÚZEMÍ EVROPY BYL VŽDY PROJEKTEM PLÁNOVANÝM POUZE NA DOBU URČITOU A TEĎ UŽ JE VE FÁZI UKONČOVÁNÍ


44 tisíc neplatných hlasů


MSM článek

Nás ani tolik nezaujal průběžný výsledek voleb, ale daleko více to, jakým způsobem o nich také bylo informováno! Podívejte se na to:Ukázka z článku [1], který podle nás avizuje jednu jedinou věc, a to, že “Správci” celý proces v ČR mají pevně v rukou. Myslíme si, že nejvyšší řízení i tímto způsobem svým řídícím strukturám oznamuje následný vývoj na území dnešní České republiky. Námi vložený obrázek osvětluje, jakým způsobem se podepisuje. Pracujeme s tím zde neustále! Kdysi jsme psali o podpisu u německých voleb [2].


Ukázka neplatného hlasovacího lístku

To ale není vše, co tento článek odkrývá. Nevěříme, že dále pokračující text článku je dílem náhody, ale že je predikcí budoucího vývoje. Píše se tam, že krátce před volbami také začal na internetu kolovat obrázek hlasovacího lístku, který už před deseti lety vyrobil pro prezidentskou volbu pan Miroslav Svoboda.

Kdo může mít zájem na tom, aby se jako ukázka neplatného hlasovacího lístku použil právě tento rádoby alternativní volební lístek z kauzy staré 10 let? Zájem na tom může mít pouze ten, kdo predikuje vývoj Evropy a obhospodařuje střednědobé procesy. My z toho dedukujeme pouze to, že “Správci” informují, že český lid se svým hlasováním vlastně “dobrovolně” vzdává své české státnosti (státu) a z vlastní vůle odevzdává svou státnost ve prospěch plánované mnohonárodnostní říše. Jaké říše?


Již delší dobu zde na základě mnoha indícií a našich amatérských rozborů referujeme o celku ve stylu Nové říše římské (NŘŘ) [3] – nebo celkově tady [4]. Samozřejmě, není to tak, že by se náš národ svého “státu” vzdával na základě těchto konkrétních voleb. To v žádném případě! Hlasovací lístek se jménem Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka posledního rakouského císaře Karla I. [5], je odkazem na zakončení procesu, který byl spuštěn právě v oněch školních lavicích na první prioritě ŘÍZENÍ před 30 lety. Vývoj přestavby evropského kontinentu nepřetržitě pokračuje tak, jak bylo před několika dekádami naplánováno, což ale neznamená, že pravidelné korekce ŘÍZENÍ nejsou zapotřebí.


Babiš nebo Pavel?


Předpokládáme, že Babiš je kádr, který v žádném případě neřekl své poslední slovo a s jeho prací “Správci” nadále počítají viz. návštěva Macrona! Je to jejich KÁDR  a takových se jen tak nezbavujete.


Následující procesní body

  • Vítězství Ruska nad ZÁPADEM je neodvratitelné – nemusí nutně znamenat i totální vojenské vítězství (6. priorita) na ukrajinském území. Pro “Správce” asi bude výhodné spíše nějaké včasné podepsání mírové smlouvy, protože Rusko by nabylo příliš mnoho na globálním vlivu, ale uvidíme
  • Konec NATO po ukončení SVO Ruska na Ukrajině
  • Rozpad USA
  • Rozpad EU + ukončování malých států Evropy
  • Celosvětový konec liberálních struktur napojených na politiku USA
  • Výstavba nových evropských říší

To jsou pouze opravdu strašně zjednodušeně procesní body z evropského pohledu, které jsou před námi. Hóóóóódně zjednodušeně! Bylo nutné je nastínit, protože každý výše uvedený proces už dlouhodobě běží, a také jsou samozřejmě zároveň ve vzájemné závislosti.


NŘŘ

Očekáváme, že hlavní tvůrčí strukturní řídící sílou pro období přechodu z české státnosti do nového globálního subjektu NŘŘ bude řídící struktura na veřejnosti prezentovaná Babišem. Současná česká liberální fašistická struktura je potřebná pro provedení destrukce českého státního zřízení, což je jejich jediná role! Obecně je to na dnešním ZÁPADĚ jediná role liberálních sil ve všech národních státech včetně USA.


Takže podle nás je vše odvislé od toho, jak dlouhý časový úsek je plánován pro absolvování všech výše uvedených procesních bodů. Jeden nejmenovaný alternativní internetový zdroj udává, že začátkem roku 2031 bude již vše hotovo, což není ještě nijak krátká doba. Fašistická lůza nás bude ještě určitou dobu rozhodně terorizovat, krást, zavírat lidi a strašit Ruskem, ale jejich čas je na 100% omezený – potom budou tvrdě pykat za své činy a utíkat před vlastním na_raným obyvatelstvem.


Varianty

Varianty možného vývoje jsou celkem jasné. Fakt si myslíme, že PĚTIDEMOLICE nezvládne celé funkční období a dojde k nějaké rekonstrukci vlády nebo k předčasným volbám. Takže možné varianty:


  1. PREZIDENTPavel, brzké volby a následuje PREMIÉRBabiš
  2. PREZIDENTBabiš, brzké volby a následuje PREMIÉR – např. Havlíček (ANO)


Závěrem


Víme, že někteří naši čtenáři jsou nešťastní, protože hrozí zánik České republiky. Chápeme obavy všech vlastenců, a také z toho nemáme bůhvíjakou radost, ale je potřeba mít za každé situace snahu, psát pravdu, o které jsme přesvědčeni. Je to čestnější, než si vzájemně úmyslně lhát do kapsy.


Ne náhodou jsme zvolili pro náš web název VOLIMCESKO! Osud českého národa nám leží na srdci, a to je také hlavním motorem, proč provozujeme tyto stránky. Opravdu si stojíme za tím, že je lepší být členem funkčního vlivného globálního subjektu, než přežívat v postupně umírajícím národním státě, který již nemá své opodstatnění v mezinárodním společenství a aktuální vývoj globální politiky ho kontinuálně dusí.


Stále platí to, že veškeré indicie, které spatřujeme, nás ubezpečují, že právě Praha má být tím šéfem NŘŘ. Ano, uznáváme, že Praha není český národ, ale je potřeba to vidět optimisticky. Věříme, že za pár let se Čechům i Slovákům bude dařit velmi dobře a bezproblémově si uchovají vlastní kulturu i nárok na její rozvoj. Všem přejeme dostatek víry v lepší zítřky.


Zdroje: seznamzpravy.cz, cs.wikipedia.org


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Oznámil Kissinger výsledek procesu na Ukrajině?

Henry Kissinger pronesl v posledních týdnech několik výroků na adresu probíhajícího řídícího manévru na Ukrajině. Bylo evidentní, že obsahově se výroky s postupujícím časem vyvíjely! Máme pocit, že vývoj v rétorice byl výsledkem čekání na to správné načasování, kdy už všechny procesní prvky budou na svém místě a bude možné “ohlásit” konečné rozuzlení všem těm ideologickým fašistům, a to právě v Davosu! Vše si detailněji probereme. Nejdříve si musíme trochu ozřejmit důležitost této osoby v

Číst dál »

Kulturní fronta jako nástroj k ovládání mas (1. díl)

Od 20. století účelově vydržovaná společenská kasta jako propagandistický nástroj každého dosud proběhnuvšího režimu. Herci, herečky, zpěváci, zpěvačky, baviči, šašci………! Přeplacení vědomí i nevědomí manipulátoři jako donašeči nových trendů, nové morálky, nového způsobu života. Najímaní “soudci” všeho a všech. Proč je široká část veřejnosti napodobuje, kopíruje?   Naše kulturní fronta svou skutečnou morálku a pravou tvář vždy veřejně deklaruje přísahou vládnoucí vrchnosti a to i často v Národním divadle např. Říši a Adolfu Hitlerovi (1942),

Číst dál »

Vojenská analýza konfliktu na Ukrajině

Podruhé za fungování našeho webu jsme nuceni porušit interní pravidlo, které spočívá v tom, že veškeré články na tomto webu jsou tvořeny autorskými texty. Poprvé jsme tak učinili v době maximální snahy o zprostředkování těch z našeho pohledu nejdůležitějších informací ohledně genových injekcí mRNA [1]. Nyní tak činíme z důvodu vojenské analýzy zveřejněné na portálu cf2r.org [2], autorem je Jacques Baud, což je bývalý plukovník generálního štábu, bývalý člen švýcarské strategické rozvědky, specialista na východoevropské

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru