Pohled o úroveň výše …

V tomto příspěvku se pokusíme zamyslet nad probíhajícími procesy ve světě z o mnoho vyšší perspektivy. Každý samostatný proces se dá hodnotit z různých úhlů pohledu a z rozdílné perspektivy. Myslíme si, že mít šanci „dotknout“ se pravdy o skutečném fungování života na Zemi, je dosáhnout úrovně znalostí z co možná nejvyšší perspektivy. Podle nás jedinou cestou, jak dospět k tomuto levelu, je postupně neustále rozporovat nabyté nové vědomosti a hledat na nově vzniklé otázky odpovědi ve vyšších informačních sférách.


Článek je souhrnem různých myšlenek našeho současného uvažování a po určitém čase se samozřejmě ukáže, že určité části (my budeme věřit, že pouze určité!) jsou úplné pitomosti a byly výsledkem chyb v odhalování skutečných cílů a záměrů jednotlivých procesů! Nemáme problém jít s kůží na trh …


Podsouvání informací antisystémově smýšlejícím lidem


Vždy bude v populaci existovat skupina lidí, která bude zpochybňovat systémem předkládané informace. Cílem tvůrců nebo správců v té době zavedeného a stále ještě funkčního systému je, nepřetržitě kontrolovat a tím pádem ŘÍDIT tuto skupinu obyvatel, aby neohrozila dlouhodobě kontinuální moc „Správců“ nad LIDSTVEM, a to i v časech probíhajících „vesmírných“ fyzikálních změn ve způsobu fungování biosféry Země.


Odhadujeme, že je dnes úmyslně zformulováno několik alternativních pohledů na princip fungování světa s tím, že všude je ukázána jenom určitá část pravdy. Tím se zabezpečí to, že není možné pochopit skutečnou funkčnost biosféry, tzn. pravdivé zákonitosti a principy života na našich v současné době propůjčených světadílech. Je evidentní, že v každé alternativní variantě je nastrčený určitý počet konstant zrovna tak, jako v nynější vyučované fyzice (gravitace, pí atd.). Tou hlavní konstantou stále zůstává BŮH!


V našich úvahách vycházíme hlavně z těchto alternativních nejznámějších principů: aeronetovský židé – Židé – syndikát atd., KOB-DOTU globální prediktor a systém řízení přes platformu Q – frekvence, vibrace, spasitelé Trump-Putin! OSTATNÍ VLIVY různorodých alternativních pohledů jsou víceméně podružné. V podstatě se dá říci, že každá výše uvedená nauka se dá použít pro vysvětlení jakéhokoliv procesního jevu, ale pouze s využitím jejich protlačovaných konstant. To je podle nás důvod, proč se fanatičtí přívrženci jedné, druhé nebo třetí alternativy nemohou nikdy ve velké míře přiblížit pravdě. Touto celkově řízenou opozicí je jim v tom ze 100% zabráněno. A to je smyslem! Jedinou šancí je číst veškerá alternativní média a používat vlastní hlavu a být velmi kritičtí ke všemu, co čteme.


Na základě uvedeného principu jsme dospěli k nějakým závěrům, o které se s Vámi podělíme.


Covid p(L)andemie


Mediálně vymyšlená pandemie má několik základních funkcí. Z nízkého pohledu jsme se detailněji této problematice věnovali v prvním článku našeho webu zde [1]. Z pozice tehdejšího prezentovaného úhlu pohledu tam není moc co měnit ani po uplynutí tak dlouhé doby od jeho publikování. Řekli bychom, že vše stále platí, ale pokud vystoupáme za novým úhlem zkoumání výše, tak již vidíme trochu nadřazenější cíle, které jsou prvnímu nízkému způsobu nazírání naprosto skryté! Nižší pohled na očkování jsme také řešili třeba tady [2] a určitě je dobré se též podívat na naší stránku „Zajímavosti“ [3], kde je tomu věnována sekce „V Egyptě již vše znali?“ – doporučujeme, protože příběh bohyně Nút nastiňuje určitou velmi pravděpodobnou pravidelnou cykličnost ve snižování počtu entit-lidí …


Depopulační motivace zůstává, ale z našeho pohledu její důvod nabírá podstatných změn. Z vícero zdrojů na nás bliká jedna podstatná informace, a to taková, že po cca 2000 letech končí určitá epocha lidstva a začíná nová. Alternativa KOB o tomto v knize Poslední Gambit  [4] píše takto:

Západní civilizace, považující se za křesťanskou, je ve své podstatě civilizací biblickou, ale její počátek byl položen ne ukřižováním Spasitele, jak to tvrdí teologický kánon a jak to podporuje oficiální historie, ale „useknutím“ hlavy Jana Křtitele 17. 11. září 2001 vypršel čas této civilizace. Dva tisíce let trvala epocha „Ryb“, za ní, jak je známo následuje epocha „Vodnáře“. „Ryba“ je symbol biblické civilizace a tento symbol – „mrtvou rybu“ – vidíte mezi obrázky „Post historického pikniku“. Co může ten symbol označovat? — Jedině konec biblické civilizace.

QAnon platforma hovoří o přicházející změně frekvencí na naší planetě a určitém skoku lidstva na novou vyšší dimenzionální úroveň. Z obou teorií nám vychází jeden jediný výsledek, a to, že Covid p(L)andemie má též důležitý selektivní účel. Na základě učení KOB si to vysvětlujeme tak, že je tímto zajištěn odchod všech nelidí (všech entit se špatným typem psychiky), kteří nejsou kompatibilní s nároky na typ psychiky ČLOVĚKA, který bude budovat novou společnost v následující epoše Vodnáře. Na základě platformy Q dochází k selekci obyvatelstva Země z důvodu potřeby pravě pouze LIDÍ již fungujících na úrovních vyšších frekvencí. 


Oba způsoby vysvětlení vystavují jednoznačně stopku MATERIALISMU!Zavedené podmínky a nastavené důvody pro rozhodnutí vzít si dobrovolně vakcínu proti falešné nemoci Covid-19 jsou právě tím sítem, které zabezpečí požadovanou selekci populace při postupném vcházení do nové EPOCHY. Věřte, že není jednoduché o tom psát, ale zavírat před tím oči a dělat, že se nic neděje, nemá smysl! V našem chápání smrti se v tomto případě jedná o odklon nepotřebné části obyvatelstva pro tento významný manévr související s postupem lidstva na nový vyšší level z našeho časoprostoru právě jinam, do jiného časoprostoru! My jsme přesvědčeni, že SMRT tak, jak ji chápe většinově stávající společnost, NEEXISTUJE!


Aplikace TELEGRAM


Jakou funkci má aplikace Telegram? Jak je možné, že v době celosvětové cenzury zde existuje médium, které se zdá být naprosto svobodné? Proč jsou tady tolerovány alternativní názory relativně bez jakékoliv cenzury a na jiných platformách to možné není?


Většinově neočkované (nejenom, ale hlavně) komunitě lačnící po alternativních informacích z důvodu potřeby hledat pravdu na své otázky, bylo nutné zajistit médium, které bude schopné ukojit těmto lidem tyto jejich touhy. Lidem, kterým byla sebrána svoboda pohybu včetně dalších významných svobod bylo zapotřebí podstrčit něco, co zajistí uklidnění emocí, protože jinak by nastal její emoční výbuch a vznikl by tolik nepotřebný neřízený chaos. Tomu se muselo předejít. To je zaprvé!


Zadruhé. Na těch správných kanálech v Telegramu je možné se dostat k informacím, které nikde jinde nenaleznete. Je možné si důkladně prostudovat různé alternativní a konspirační teorie, jako např. plochá Zemi, Obři na Země, zmizelé technologie z časů minulých, USA/Rusko – NASA – vesmír – podvody včetně zajímavých videí, necenzurovaná fyzika, problematika volné energie, jaderná energetika – Uran? a mnoho mnoho dalšího.


Proč je tam toho tolik „odkrývajícího“ běžnému smrtelníkovi? Kde se najednou vzala všechna ta videa a informace, která prokazují, že v současné době žijeme v totálním MATRIXU, tzn. v jedné obrovské LŽI? Cui bono? Myslíme si, že je to z důvodu ochrany probuzených lidí před prvotním, pro někoho možná i likvidačním, nárazem s novou očekávanou realitou! Záměrně nepíšeme skutečnou realitou, ale realitou, ve které budou LIDÉ v blízké přítomnosti existovat a žít. Pravděpodobně bylo rozhodnuto (spíše je to běžná cyklická praxe), že kontakt s novou realitou je potřeba postupně a pomalu dávkovat, což je logické!V individuální realitě to asi funguje tak, že ČLOVĚK se dostane k té informaci, ke které se v tom daném čase dostat má. Alespoň tak to prozatím chápeme. Na nás to působí tak, že Telegram funguje jako taková přípravka na skutečnou srážku s novou realitou. Je to obrovská studnice dříve utajovaných informací, takže pokud někdo chce, tak může udělat za velice krátký čas opravdový vědomostní „megaskok“.


Závěrem


Myslíme si, že „Správci“ připravili tento Telegram informační kanál pro většinově nové budoucí obyvatele Země v tomto časoprostoru. V dalším díle v této nové rubrice High Level probereme minimálně SVO na Ukrajině a také ve skutečnosti neexistující globální konflikt na planetě Gaia. Nemůžeme se zbavit dojmu, že scénář pro existenci LIDSTVA je kompletně celý napsán a hlavně i dopsán.


Prosíme, vše berte s nadhledem a určitou rezervou, protože je to pouze naše teorie, která určitě nebude kompletně pravdivá! Jedná se spíše o návod pro ty z Vás, kteří neví, jakou cestou nebo jakým směrem se vydat při hledání té své individuální pravdy.


Zdroje: vlastní hlava


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru