Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Mezimoří – finální jižní varianta odtajněna?

Dnes 11.9.2022 na stránkách MSM došlo podle nás k odtajnění finální varianty pro jižní část projektu Mezimoří. O tomto zamýšleném novém budoucím seskupení národů se zde na našem webu zmiňujeme už delší dobu. Opět přidáme další střípek do námi prezentované mozaiky.


Podstata dnešní ohlášky se hlavně týká území bývalé Jugoslávie. Z toho důvodu jsme také vybrali jako náhledový obrázek příspěvku mapku srovnávající území onoho státu z doby před rokem 1989 se současnou rozdrobenou podobou, která je tvořena několika malými státními útvary bez jakékoliv vlastní suverenity!


Dva články na stránkách velmi čteného MSM


Vše se týká těchto dvou článků, které byly zveřejněny na novinky.cz v rozmezí 4 dnů, tzn. dnes 11.9. [1] a ve středu 7.9. [2]. Téma obou článků je shodné: závadové učební knihy pro žáky maďarských osmých tříd ZŠ. Dostatečně neodrážejí současné oficiálně vnucované narativy v transatlantickém prostoru ohledně rozpadu Jugoslávie a navrácení Krymu pod správu RF.


Náhody neexistují, a tak je evidentní, že “Správci” vyložili karty na stůl pro své kádry zaobírající se ŘÍZENÍM v evropském prostoru. Procesy nabírají na obrátkách a Evropa stojí před svou velkou zatěžkávají zkouškou. Přesněji řečeno, evropské obyvatelstvo nečekají lehké časy a ani údajní “zachránci” světa Trump s Putinem s tím nic neudělají – spíše naopak!


Proč jde o vzkaz řídícím evropským strukturám?


Článek o problematických učebnicích v Maďarsku na hlavních stránkách masově nejčtenějších MSM v Evropě? A dvakrát? Nesmysl! Je jediný důvod, proč se příspěvek evidentně nezajímavý pro většinu MSM čtenářstva dostane na první stránky MSM po celé Evropě. Tím důvodem je to, že není prvotně určen pro pravidelné konzumní obyčejné čtivé zákazníky! Je určen řídícím silám, které jsou tímto instruovány, jakým politickým směrem se vydat, aby byl správně naplněn skutečný dlouhodobě plánovaný cíl jejich pravých pánů (nikoliv voličů), tzn. “Správců”.


Dalším vodítkem je to, že druhý pravděpodobně závěrečný článek na toto téma byl zveřejněn právě 11 den v měsíci. Několik dalších indícií:


  • odkazní řádek na první článek ze 7.9. končí osmičíslím 40408024, což je v součtu 22
  • oba texty končí naprosto stejnou větou, aby byly brány jako ucelený vzkaz, a to “Nikolenko potvrdil, že ukrajinští diplomaté již v této věci navštívili maďarské ministerstvo zahraničí a žádali nápravu.”
  • oba obrázky v jednotlivých článcích mají první pixel číslo naprosto stejné, a to 722 (1. 722 x 405, 2. 722 x 406). 722 = 7+2+2 = 11

Určitě by se toho dalo najít více, ale toto je dostačující na vysvětlenou ….


Podle nás doručované informace


Pokusíme se rozklíčovat základní obsahy doručovaných zpráv evropským řídícím silám.


1. článek – Ukrajina protestuje proti kresbě v maďarské učebnici [3]

Začíná být více než jasné, že státnost Ukrajiny již nezůstane v těch hranicích, ve kterých existovala před SVO Ruska. Skutečnou situaci skutečných protivníků ukazuje obrázek, který demonstruje pravou podstatu boje:

 

Kresba v maďarské učebnici pro osmé třídy

Odhadujeme, že vlivem soupeření těchto sil se Ukrajina rozčlení na minimálně dvě části. Jedna část se stane součástí Ruské federace, o tom již v podstatě není pochyb, a druhá západnější část se posléze začlení právě do projektu Mezimoří! Myslíme si, že to je opravdovým cílem “Správců”, takže už pouze zbývá správně “ovlivnit” výsledek bojů a může se začít porcovat. Poměr velikostí nově vzniklých částí z bývalé ukrajinské státnosti nejsme schopni plně predikovat. Nemyslíme si, že to bude 1 : 1!


Předpokládáme, že tento první příspěvek oznamuje již blízkou budoucnost, na kterou se neviditelní i viditelní evropští lídři musí připravit. Bez dialogu s Ruskem to nepůjde, takže přichází čas na obrušování hran a příprav k nutnému jednání. Vypadá to, že francouzský narcista Macron s tím již začal [4], a to již 1.9.!


2. článek – Kresba v maďarské učebnici znázorňuje rozdělení Jugoslávie pod dohledem USA [5]

Už zajímavé na tom celé je, že pravdu, kterou většina slušných evropských obyvatel zná, je otisknuta v učebnici pro děti ZŠ. Už pouze toto je excelentní ukázka toto, jak jsou USA odstavovány od moci nad Evropou. Dá se říci, že i toto je deklarace onoho “odstavovacího” procesu. Pravdu o Jugoslávii se budou brzy děti normálně učit ve školách – s velkou pravděpodobností právě minimálně ve školách v impériu Mezimoří.

A proč?


Protože právě téměř celý prostor bývalé Jugoslávie bude jeho součástí. A my pevně věříme, že obrázek z tohoto článku to všem důležitým řídícím personám oznamuje. Tady to je:


Kresba v maďarské učebnici znázorňuje rozdělení Jugoslávie pod dohledem USA

Text pod obrázkem, který je převzatý z onoho příspěvku vizuálně zvěstuje určitou část pravdy dětem, které se budou z učebnice učit. Ale tento obrazový vjem je hlavně určen KÁDRŮM a ohlašuje jim budoucí uspořádání jižní části impéria Mezimoří. Zároveň nám prozrazuje aktuálně probíhající procesy, které tento ohlašovaný plánovaný cíl dokonají!


A jaké procesy to jsou? Kde jsou rozevřené nůžky? Nad Ukrajinou a nad Kosovem!! Vojenská operace na Ukrajině už několik měsíců probíhá a v Kosovu jsme v podstatě na startovní čáře další připravované vojenské operace. Předpokládáme, že nynější Kosovo, jako současné regulérní území USA Inc., bude po úspěšné misi navráceno Srbsku, jakožto jeho dávné historické území.


Všimli jste si něčeho? Správně! Jedno území z bývalé Jugoslávie na obrázku chybí, a to dnešní státnost jménem Slovinsko. Pokud se tam nenachází, tak věřte, že to není nějaká chyba, ale plánovaný fakt. Z toho tedy můžeme usuzovat, že se stane součástí NŘŘ – Nové říše římské, protože jiná alternativa není a někdo jim určité chybějící kompetence poskytovat musí.


Závěrem


Informace k oběma zprávám z MSM jsme si ozřejmili, ale ještě jednu naprosto zásadní je potřeba vyřknout! Opět jsme byli ubezpečeni, že centrem řízení impéria Mezimoří bude Budapešť, tzn. Maďarsko. Celá dvoudílná zpráva se týkala nejvyšší PRIORITY ŘÍZENÍ, tedy ŠKOLSTVÍ! Nová ideologie pro uspořádání způsobu života v prostoru Mezimoří bude diktována, řízena a šířena z Pešti.


Můžeme dnes konstatovat, že složení velké části Mezimoří již bylo oznámeno. Jedná se o území bývalé Jugoslávie (vyjma Slovinska), Maďarska, Slovenska (o tom jsme referovali tady [6]). Dále jsme přesvědčeni o Rumunsku, protože tam ze strany maďarských podnikatelů, ale i samotného maďarského státu, probíhaly mohutné investice, což by za jiného plánovaného cíle postrádalo logiku. U Bulharska máme prozatím lehký otazník, ale spíše ano a Ukrajinu jsme si probrali teď.


Pokud postupujeme k severu, tak nám tam něco chybí, že? Máte pravdu, Polsko! Současné polské elity dělají vše, co je v jejich silách, aby o svůj stát přišly. My predikujeme, že se tak pravděpodobně i stane, ale detailní důvody, které nás k této predikci vedou, si prozatím ještě necháme pro sebe. Postupem času na to ještě zajisté dojde a vše nabude jasných a zřetelnějších kontur. Při pohledu na mapu je jasné, že celé území Polska nemůže být součástí ani jednoho z plánovaných impérií, a to jak Mezimoří, tak ani NŘŘ! To znamená jediný výsledek …..


Všimněte si rozdílného přístupu u některých politiků k současné krizové situaci v Evropě!


NĚKDO KŘIČÍ A NĚKDO MLČÍ! NĚKDO NEVÍ A NĚKDO VÍ! 


Zdroje: novinky.cz, parlamentnilisty.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Hebrejská bible se vrací domů …

Pravděpodobně nejstarší rukopis hebrejské bible se vrací domů. Ručně psaná 1100 let stará Bible zvaná Codex Sassoon se vrací zpět do Izraele, tzn. zpátky tam, kde ji písař vyhotovil. Vzácný rukopis byl ve středu 17. května 2023 v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů! Je na této informaci něco zvláštního, proč bychom jí měli věnovat větší pozornost? My si myslíme, že ano!   Dokonce si myslíme, že tato informace má obrovský globální význam. Tušíme,

Číst dál »

Analýza – Zemanův projev k Vrběticím

Kauza “Vrbětice” má samozřejmě svoje pokračování, a to v podobě vyjádření se prezidenta Zemana v nedělním dopoledním pořadu TV Prima. Myslíme, že je důležité si celý projev včetně diskuze s moderátorkou analyzovat.   V projevu podle nás proběhlo několik zásadních momentů (vzkazů) směrem k naší páté koloně. Přepis celého projevu je např. k dispozici zde [1].Pojďme si je některé zopakovat, připomenout a některé i více detailněji rozebrat, protože pan prezident téměř každou větou někam důvodně

Číst dál »

Sebevražda – léčebná kúra pro fašisty

Kolik času ještě zbývá do veřejného lynčování vládních činitelů, členů MeSES, všech těch prorežimních epidemiologů podporujících experimentální očkování a podílejících se na tomto podvodu gigantických rozměrů? Jaký čeká osud tyto fašistické kreatury? Je pro ně smysluplným řešením sebevražda? Celosvětově vládami držená jedna linie v účelově vykonstruovaném problému Covid-19 již začíná dostávat v některých částech planety neopravitelné trhliny a stále dokola obehrávaná oblbovací pohádka pro občany přestává mít ten původně zamýšlený efekt. Pomalu, ale jistě nám

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru