Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Mezimoří – finální jižní varianta odtajněna?

Dnes 11.9.2022 na stránkách MSM došlo podle nás k odtajnění finální varianty pro jižní část projektu Mezimoří. O tomto zamýšleném novém budoucím seskupení národů se zde na našem webu zmiňujeme už delší dobu. Opět přidáme další střípek do námi prezentované mozaiky.


Podstata dnešní ohlášky se hlavně týká území bývalé Jugoslávie. Z toho důvodu jsme také vybrali jako náhledový obrázek příspěvku mapku srovnávající území onoho státu z doby před rokem 1989 se současnou rozdrobenou podobou, která je tvořena několika malými státními útvary bez jakékoliv vlastní suverenity!


Dva články na stránkách velmi čteného MSM


Vše se týká těchto dvou článků, které byly zveřejněny na novinky.cz v rozmezí 4 dnů, tzn. dnes 11.9. [1] a ve středu 7.9. [2]. Téma obou článků je shodné: závadové učební knihy pro žáky maďarských osmých tříd ZŠ. Dostatečně neodrážejí současné oficiálně vnucované narativy v transatlantickém prostoru ohledně rozpadu Jugoslávie a navrácení Krymu pod správu RF.


Náhody neexistují, a tak je evidentní, že “Správci” vyložili karty na stůl pro své kádry zaobírající se ŘÍZENÍM v evropském prostoru. Procesy nabírají na obrátkách a Evropa stojí před svou velkou zatěžkávají zkouškou. Přesněji řečeno, evropské obyvatelstvo nečekají lehké časy a ani údajní “zachránci” světa Trump s Putinem s tím nic neudělají – spíše naopak!


Proč jde o vzkaz řídícím evropským strukturám?


Článek o problematických učebnicích v Maďarsku na hlavních stránkách masově nejčtenějších MSM v Evropě? A dvakrát? Nesmysl! Je jediný důvod, proč se příspěvek evidentně nezajímavý pro většinu MSM čtenářstva dostane na první stránky MSM po celé Evropě. Tím důvodem je to, že není prvotně určen pro pravidelné konzumní obyčejné čtivé zákazníky! Je určen řídícím silám, které jsou tímto instruovány, jakým politickým směrem se vydat, aby byl správně naplněn skutečný dlouhodobě plánovaný cíl jejich pravých pánů (nikoliv voličů), tzn. “Správců”.


Dalším vodítkem je to, že druhý pravděpodobně závěrečný článek na toto téma byl zveřejněn právě 11 den v měsíci. Několik dalších indícií:


  • odkazní řádek na první článek ze 7.9. končí osmičíslím 40408024, což je v součtu 22
  • oba texty končí naprosto stejnou větou, aby byly brány jako ucelený vzkaz, a to “Nikolenko potvrdil, že ukrajinští diplomaté již v této věci navštívili maďarské ministerstvo zahraničí a žádali nápravu.”
  • oba obrázky v jednotlivých článcích mají první pixel číslo naprosto stejné, a to 722 (1. 722 x 405, 2. 722 x 406). 722 = 7+2+2 = 11

Určitě by se toho dalo najít více, ale toto je dostačující na vysvětlenou ….


Podle nás doručované informace


Pokusíme se rozklíčovat základní obsahy doručovaných zpráv evropským řídícím silám.


1. článek – Ukrajina protestuje proti kresbě v maďarské učebnici [3]

Začíná být více než jasné, že státnost Ukrajiny již nezůstane v těch hranicích, ve kterých existovala před SVO Ruska. Skutečnou situaci skutečných protivníků ukazuje obrázek, který demonstruje pravou podstatu boje:

 

Kresba v maďarské učebnici pro osmé třídy

Odhadujeme, že vlivem soupeření těchto sil se Ukrajina rozčlení na minimálně dvě části. Jedna část se stane součástí Ruské federace, o tom již v podstatě není pochyb, a druhá západnější část se posléze začlení právě do projektu Mezimoří! Myslíme si, že to je opravdovým cílem “Správců”, takže už pouze zbývá správně “ovlivnit” výsledek bojů a může se začít porcovat. Poměr velikostí nově vzniklých částí z bývalé ukrajinské státnosti nejsme schopni plně predikovat. Nemyslíme si, že to bude 1 : 1!


Předpokládáme, že tento první příspěvek oznamuje již blízkou budoucnost, na kterou se neviditelní i viditelní evropští lídři musí připravit. Bez dialogu s Ruskem to nepůjde, takže přichází čas na obrušování hran a příprav k nutnému jednání. Vypadá to, že francouzský narcista Macron s tím již začal [4], a to již 1.9.!


2. článek – Kresba v maďarské učebnici znázorňuje rozdělení Jugoslávie pod dohledem USA [5]

Už zajímavé na tom celé je, že pravdu, kterou většina slušných evropských obyvatel zná, je otisknuta v učebnici pro děti ZŠ. Už pouze toto je excelentní ukázka toto, jak jsou USA odstavovány od moci nad Evropou. Dá se říci, že i toto je deklarace onoho “odstavovacího” procesu. Pravdu o Jugoslávii se budou brzy děti normálně učit ve školách – s velkou pravděpodobností právě minimálně ve školách v impériu Mezimoří.

A proč?


Protože právě téměř celý prostor bývalé Jugoslávie bude jeho součástí. A my pevně věříme, že obrázek z tohoto článku to všem důležitým řídícím personám oznamuje. Tady to je:


Kresba v maďarské učebnici znázorňuje rozdělení Jugoslávie pod dohledem USA

Text pod obrázkem, který je převzatý z onoho příspěvku vizuálně zvěstuje určitou část pravdy dětem, které se budou z učebnice učit. Ale tento obrazový vjem je hlavně určen KÁDRŮM a ohlašuje jim budoucí uspořádání jižní části impéria Mezimoří. Zároveň nám prozrazuje aktuálně probíhající procesy, které tento ohlašovaný plánovaný cíl dokonají!


A jaké procesy to jsou? Kde jsou rozevřené nůžky? Nad Ukrajinou a nad Kosovem!! Vojenská operace na Ukrajině už několik měsíců probíhá a v Kosovu jsme v podstatě na startovní čáře další připravované vojenské operace. Předpokládáme, že nynější Kosovo, jako současné regulérní území USA Inc., bude po úspěšné misi navráceno Srbsku, jakožto jeho dávné historické území.


Všimli jste si něčeho? Správně! Jedno území z bývalé Jugoslávie na obrázku chybí, a to dnešní státnost jménem Slovinsko. Pokud se tam nenachází, tak věřte, že to není nějaká chyba, ale plánovaný fakt. Z toho tedy můžeme usuzovat, že se stane součástí NŘŘ – Nové říše římské, protože jiná alternativa není a někdo jim určité chybějící kompetence poskytovat musí.


Závěrem


Informace k oběma zprávám z MSM jsme si ozřejmili, ale ještě jednu naprosto zásadní je potřeba vyřknout! Opět jsme byli ubezpečeni, že centrem řízení impéria Mezimoří bude Budapešť, tzn. Maďarsko. Celá dvoudílná zpráva se týkala nejvyšší PRIORITY ŘÍZENÍ, tedy ŠKOLSTVÍ! Nová ideologie pro uspořádání způsobu života v prostoru Mezimoří bude diktována, řízena a šířena z Pešti.


Můžeme dnes konstatovat, že složení velké části Mezimoří již bylo oznámeno. Jedná se o území bývalé Jugoslávie (vyjma Slovinska), Maďarska, Slovenska (o tom jsme referovali tady [6]). Dále jsme přesvědčeni o Rumunsku, protože tam ze strany maďarských podnikatelů, ale i samotného maďarského státu, probíhaly mohutné investice, což by za jiného plánovaného cíle postrádalo logiku. U Bulharska máme prozatím lehký otazník, ale spíše ano a Ukrajinu jsme si probrali teď.


Pokud postupujeme k severu, tak nám tam něco chybí, že? Máte pravdu, Polsko! Současné polské elity dělají vše, co je v jejich silách, aby o svůj stát přišly. My predikujeme, že se tak pravděpodobně i stane, ale detailní důvody, které nás k této predikci vedou, si prozatím ještě necháme pro sebe. Postupem času na to ještě zajisté dojde a vše nabude jasných a zřetelnějších kontur. Při pohledu na mapu je jasné, že celé území Polska nemůže být součástí ani jednoho z plánovaných impérií, a to jak Mezimoří, tak ani NŘŘ! To znamená jediný výsledek …..


Všimněte si rozdílného přístupu u některých politiků k současné krizové situaci v Evropě!


NĚKDO KŘIČÍ A NĚKDO MLČÍ! NĚKDO NEVÍ A NĚKDO VÍ! 


Zdroje: novinky.cz, parlamentnilisty.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Kolaps amerického impéria
100 „konspiračních teorií“, které se staly „konspiračními fakty“

Náhodný výběr

Byl USA odejmut status “četník světa”?

Na konci dubna se v americkém Kentucky udála letecká tragédie. Srazily se tam dva vrtulníky americké armády a díky tomu zemřelo 9 vojáků. Služba v jakékoliv armádě s sebou nese nemalé riziko a takovéto nehody jsou součástí života vojáků po celém světě, bohužel. Jenže tato událost podle nás informuje hlavně úplně o něčem jiném! Status “četník světa” bude mít nového majitele?   Soustrast všem pozůstalým, ale dále se již této zprávě budeme věnovat jenom z

Číst dál »

Není brána jako brána …

Musíme se přiznat, že jsme původně měli v úmyslu se těmto dvěma událostem vyhnout. Obsahují totiž tak velké penzum třaskavých informací, které samozřejmě vůbec nekorespondují se současným oficiálním postojem Západu k probíhajícím světovým událostem v této době. A tak jsme tyto “ohlášky” chtěli nechat prozatím u ledu, protože časem se stejně většina informací nějakým způsobem projeví a dostane na povrch. Nakonec jsme pozměnili názor …   Náš web nemá zase tak velkou návštěvnost, což je

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru