Mezimoří – finální jižní varianta odtajněna?

Dnes 11.9.2022 na stránkách MSM došlo podle nás k odtajnění finální varianty pro jižní část projektu Mezimoří. O tomto zamýšleném novém budoucím seskupení národů se zde na našem webu zmiňujeme už delší dobu. Opět přidáme další střípek do námi prezentované mozaiky.


Podstata dnešní ohlášky se hlavně týká území bývalé Jugoslávie. Z toho důvodu jsme také vybrali jako náhledový obrázek příspěvku mapku srovnávající území onoho státu z doby před rokem 1989 se současnou rozdrobenou podobou, která je tvořena několika malými státními útvary bez jakékoliv vlastní suverenity!


Dva články na stránkách velmi čteného MSM


Vše se týká těchto dvou článků, které byly zveřejněny na novinky.cz v rozmezí 4 dnů, tzn. dnes 11.9. [1] a ve středu 7.9. [2]. Téma obou článků je shodné: závadové učební knihy pro žáky maďarských osmých tříd ZŠ. Dostatečně neodrážejí současné oficiálně vnucované narativy v transatlantickém prostoru ohledně rozpadu Jugoslávie a navrácení Krymu pod správu RF.


Náhody neexistují, a tak je evidentní, že “Správci” vyložili karty na stůl pro své kádry zaobírající se ŘÍZENÍM v evropském prostoru. Procesy nabírají na obrátkách a Evropa stojí před svou velkou zatěžkávají zkouškou. Přesněji řečeno, evropské obyvatelstvo nečekají lehké časy a ani údajní “zachránci” světa Trump s Putinem s tím nic neudělají – spíše naopak!


Proč jde o vzkaz řídícím evropským strukturám?


Článek o problematických učebnicích v Maďarsku na hlavních stránkách masově nejčtenějších MSM v Evropě? A dvakrát? Nesmysl! Je jediný důvod, proč se příspěvek evidentně nezajímavý pro většinu MSM čtenářstva dostane na první stránky MSM po celé Evropě. Tím důvodem je to, že není prvotně určen pro pravidelné konzumní obyčejné čtivé zákazníky! Je určen řídícím silám, které jsou tímto instruovány, jakým politickým směrem se vydat, aby byl správně naplněn skutečný dlouhodobě plánovaný cíl jejich pravých pánů (nikoliv voličů), tzn. “Správců”.


Dalším vodítkem je to, že druhý pravděpodobně závěrečný článek na toto téma byl zveřejněn právě 11 den v měsíci. Několik dalších indícií:


  • odkazní řádek na první článek ze 7.9. končí osmičíslím 40408024, což je v součtu 22
  • oba texty končí naprosto stejnou větou, aby byly brány jako ucelený vzkaz, a to “Nikolenko potvrdil, že ukrajinští diplomaté již v této věci navštívili maďarské ministerstvo zahraničí a žádali nápravu.”
  • oba obrázky v jednotlivých článcích mají první pixel číslo naprosto stejné, a to 722 (1. 722 x 405, 2. 722 x 406). 722 = 7+2+2 = 11

Určitě by se toho dalo najít více, ale toto je dostačující na vysvětlenou ….


Podle nás doručované informace


Pokusíme se rozklíčovat základní obsahy doručovaných zpráv evropským řídícím silám.


1. článek – Ukrajina protestuje proti kresbě v maďarské učebnici [3]

Začíná být více než jasné, že státnost Ukrajiny již nezůstane v těch hranicích, ve kterých existovala před SVO Ruska. Skutečnou situaci skutečných protivníků ukazuje obrázek, který demonstruje pravou podstatu boje:

 

Kresba v maďarské učebnici pro osmé třídy

Odhadujeme, že vlivem soupeření těchto sil se Ukrajina rozčlení na minimálně dvě části. Jedna část se stane součástí Ruské federace, o tom již v podstatě není pochyb, a druhá západnější část se posléze začlení právě do projektu Mezimoří! Myslíme si, že to je opravdovým cílem “Správců”, takže už pouze zbývá správně “ovlivnit” výsledek bojů a může se začít porcovat. Poměr velikostí nově vzniklých částí z bývalé ukrajinské státnosti nejsme schopni plně predikovat. Nemyslíme si, že to bude 1 : 1!


Předpokládáme, že tento první příspěvek oznamuje již blízkou budoucnost, na kterou se neviditelní i viditelní evropští lídři musí připravit. Bez dialogu s Ruskem to nepůjde, takže přichází čas na obrušování hran a příprav k nutnému jednání. Vypadá to, že francouzský narcista Macron s tím již začal [4], a to již 1.9.!


2. článek – Kresba v maďarské učebnici znázorňuje rozdělení Jugoslávie pod dohledem USA [5]

Už zajímavé na tom celé je, že pravdu, kterou většina slušných evropských obyvatel zná, je otisknuta v učebnici pro děti ZŠ. Už pouze toto je excelentní ukázka toto, jak jsou USA odstavovány od moci nad Evropou. Dá se říci, že i toto je deklarace onoho “odstavovacího” procesu. Pravdu o Jugoslávii se budou brzy děti normálně učit ve školách – s velkou pravděpodobností právě minimálně ve školách v impériu Mezimoří.

A proč?


Protože právě téměř celý prostor bývalé Jugoslávie bude jeho součástí. A my pevně věříme, že obrázek z tohoto článku to všem důležitým řídícím personám oznamuje. Tady to je:


Kresba v maďarské učebnici znázorňuje rozdělení Jugoslávie pod dohledem USA

Text pod obrázkem, který je převzatý z onoho příspěvku vizuálně zvěstuje určitou část pravdy dětem, které se budou z učebnice učit. Ale tento obrazový vjem je hlavně určen KÁDRŮM a ohlašuje jim budoucí uspořádání jižní části impéria Mezimoří. Zároveň nám prozrazuje aktuálně probíhající procesy, které tento ohlašovaný plánovaný cíl dokonají!


A jaké procesy to jsou? Kde jsou rozevřené nůžky? Nad Ukrajinou a nad Kosovem!! Vojenská operace na Ukrajině už několik měsíců probíhá a v Kosovu jsme v podstatě na startovní čáře další připravované vojenské operace. Předpokládáme, že nynější Kosovo, jako současné regulérní území USA Inc., bude po úspěšné misi navráceno Srbsku, jakožto jeho dávné historické území.


Všimli jste si něčeho? Správně! Jedno území z bývalé Jugoslávie na obrázku chybí, a to dnešní státnost jménem Slovinsko. Pokud se tam nenachází, tak věřte, že to není nějaká chyba, ale plánovaný fakt. Z toho tedy můžeme usuzovat, že se stane součástí NŘŘ – Nové říše římské, protože jiná alternativa není a někdo jim určité chybějící kompetence poskytovat musí.


Závěrem


Informace k oběma zprávám z MSM jsme si ozřejmili, ale ještě jednu naprosto zásadní je potřeba vyřknout! Opět jsme byli ubezpečeni, že centrem řízení impéria Mezimoří bude Budapešť, tzn. Maďarsko. Celá dvoudílná zpráva se týkala nejvyšší PRIORITY ŘÍZENÍ, tedy ŠKOLSTVÍ! Nová ideologie pro uspořádání způsobu života v prostoru Mezimoří bude diktována, řízena a šířena z Pešti.


Můžeme dnes konstatovat, že složení velké části Mezimoří již bylo oznámeno. Jedná se o území bývalé Jugoslávie (vyjma Slovinska), Maďarska, Slovenska (o tom jsme referovali tady [6]). Dále jsme přesvědčeni o Rumunsku, protože tam ze strany maďarských podnikatelů, ale i samotného maďarského státu, probíhaly mohutné investice, což by za jiného plánovaného cíle postrádalo logiku. U Bulharska máme prozatím lehký otazník, ale spíše ano a Ukrajinu jsme si probrali teď.


Pokud postupujeme k severu, tak nám tam něco chybí, že? Máte pravdu, Polsko! Současné polské elity dělají vše, co je v jejich silách, aby o svůj stát přišly. My predikujeme, že se tak pravděpodobně i stane, ale detailní důvody, které nás k této predikci vedou, si prozatím ještě necháme pro sebe. Postupem času na to ještě zajisté dojde a vše nabude jasných a zřetelnějších kontur. Při pohledu na mapu je jasné, že celé území Polska nemůže být součástí ani jednoho z plánovaných impérií, a to jak Mezimoří, tak ani NŘŘ! To znamená jediný výsledek …..


Všimněte si rozdílného přístupu u některých politiků k současné krizové situaci v Evropě!


NĚKDO KŘIČÍ A NĚKDO MLČÍ! NĚKDO NEVÍ A NĚKDO VÍ! 


Zdroje: novinky.cz, parlamentnilisty.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Sergej Lavrov pro ty, co chtějí umět slyšet

Redaktorka Margarita Simonyan na televizní stanici RT zpovídala ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova ohledně současného politického dění ve světě. Důvodem rozhovoru nebylo nic jiného, než to, aby k určitým politickým otázkám zazněla jasná pozice Ruské federace. Ruský ministr byl ve většině odpovědí velmi otevřený a přímý, ale u některých témat se jasné pravdivé odpovědi vyhnul a z pochopitelných důvodů zvolil úhybný manévr. My, VOLIMCESKO, se pokusíme většinu rozhovoru přetlumočit z diplomatického jazyka do “lidštiny” a

Číst dál »

Rusko přebírá Kazachstán zpět do své sféry vlivu

Situace na bojišti se mění každým dnem, a tak nemůžeme navázat druhým dílem na předchozí příspěvek, ale dnešní celý text musíme věnovat událostem v Kazachstánu. Je to nadmíru důležité a už teď můžeme téměř s jistotou predikovat rozložení mocenských sil po ukončení vlivu USA na tuto zemi sousedící s Ruskem. Je už PAX AMERICANA u konce se silami? Další “nevýhra” státnosti USA? Co to bude znamenat pro další vývoj ve světě? Proč právě Kazachstán? Nic

Číst dál »

Fašismus jako nástroj ŘÍZENÍ končí …

Fašismus jako nástroj řízení mas je definitivně ukončován. Píšeme o tom tady opravdu již dlouho, ale námi zaregistrovaný poslední vzkaz je z našeho pohledu tím oním razítkem pro získaní jistoty v tomto názoru! Střelba v automobilce Mercedes u Stuttgartu potvrzuje otočku v dynamice ŘÍZENÍ světa.    Dva mrtvé si ve čtvrtek vyžádala střelba v areálu továrny automobilky Mercedes v Sindelfingenu poblíž Stuttgartu v západoněmecké spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Jde o muže, oba ve věku 44 let.

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Prosinec 2023
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru