Ohlášení změny způsobu nadnárodního řízení Slovenska?

O systému fungování států a jejich řízení jsme se už zmiňovali mnohokrát. Dokonce jsme se snažili tento styl ovládání států a národů nějakým způsobem vysvětlit v jednom z prvních článků zde na webu [1] – sice dost krkolomně, ale každý nějak začíná. Dnes bychom to asi popisovali jiným způsobem, ale doufáme, že je tak alespoň vidět nějaký náš progres. Máme další ukázku způsobu ohlašování důležitého řídícího manévru! Změna nadnárodního řízení Slovenska?


V některých předchozích článcích jsme to již odkrývali např. [2], [3], [4], [5]. Pokud už máte určité povědomí o tom, jak se takové nové ohlášení dělá, tak ve Vás již některé zprávy v mediálním prostoru samovolně vyvolávají neklid. Automaticky Vás přitahují a nedají Vám pokoj do té doby, dokud je prostě nezačnete svým amatérským způsobem analyzovat, nějak zkoumat a prověřovat.


Nade vši pochybnost, že se jedná o řídící ohlášku, můžeme rozebrat mediálně pokrytou „slovenskou kauzu“ ohledně jízdy vlakové soupravy bez strojvedoucího z Košic až do Maďarska. V souvislosti s výše napsaným máme dva úkoly, kterých se musíme zhostit, a to:


  • Dokázat, že jsme svědky opravdu ohlášení nějaké záležitosti (manévru) skutečným KÁDRŮM, na základě které si následně upraví nebo přizpůsobí svou další politickou činnost.
  • Vysvětlit samotný vzkaz této ohlášky.

Veškeré důkazy, které to potvrzují


Nejdříve si porovnáme způsoby, jak o tom informovali v České republice, na Slovensku a také samozřejmě v Maďarsku.


1. Článek na českém velmi čteném zpravodajském MSM portálu novinky.cz [6].


2. Článek na slovenském zpravodajském portálu
kosice.korzar.sme.sk [7] .


Všimněte si, jak byl ten článek ještě aktualizován, aby tam byl uveden ten „správný“ potřebný čas.


3. Příspěvek na MSM maďarském webu iho.hu [8].


V textu viditelné 47920 je číslo vlaku! Originál článku si samozřejmě přečtěte v češtině pomocí „google translate“. Dále upozorníme na číslo, které se nachází v adrese odkazu článku a ještě dokonce pokud pravým tlačítkem myši kliknete na mapku a dáte „uložit obrázek jako ..“ a v názvu  souboru sečtete všechna numera, tak jsme zase u 22. Náhody neexistují!


Vidíme, že obsah textu je ve všech zemích téměř totožný. Pokud by tomu tak nebylo, tak se není dále o čem bavit a už vůbec ne, veřejně psát!  


4. Nepřímé důkazy

Doporučíme se vrátit zpět k českému článku [9] a trochu detailněji si pročíst diskuzi. Objevují se tam velmi zajímavé připomínky k celému nám vnucovanému příběhu – i když „nám“, my asi nebudeme ta důležitá „cílovka“, které je ono čtení adresováno!


Namátkou uvedeme některé tamější zajímavé postřehy:


  • Jak se to mohlo stat buď je to novinářská kachna ,novináře který nezná tuto trať , nebo někdo musel vlak dat do pohybu. Tam je rovina tak že nezabrzděny vlak nepřichází v úvahu , takový kolos bez cizí pomoci se nemůže pohybovat.
  • Sklony neznám ,nejsem odborník ale mezi Barcou a Maďarskem když se nemýlím jsou asi 6-8 nádraží v provozu a v Čani je dokonce nákladné nádraží .Tak že tomu nelze uvěřit že ho tam nikdo nezastavil.
  • Jen mi nejde na rozum, jak se mohl dostat vlak z Hidásnémeti do Abajúszántó říznutím výměny, když je to proti hrotu. Košice jsou od hranic dost daleko, a ta souprava asi nejela moc rychle. Nejspíš se to Slováci snažili před Maďary zatlouct.

Na základě pouhých těchto tří ukázek z diskuze by člověk pomalu začal uvažovat i nad tím, že se celá ta událost vůbec nestala! Je možné, že by média byla pouze využita k hromadnému instruování těch konkrétních řídících struktur (kádrů)? Zaregistroval někdo z Vás nějakou videoreportáž z místa incidentu? Všimli jste si, že veškeré fotky použité v příspěvcích informujících o události jsou pouze ilustrační?


Vše evidentně ukazuje na to, že v této zveřejněné zprávě jsou skryté informace pro řídící struktury a samotná událost se vůbec nestala! Pokud z Vás někdo zaregistroval video, foto nebo TV reportáž z místa údajného dění, tak nám vše, prosíme, zašlete na kontaktní mail [10] – děkujeme. Nevěříme, že něco takového existuje.


Myslíme, že důkazní část máme za sebou, a tak se již můžeme myšlenkově přesunout k analýze vzkazu, což je podstatně těžší úkol a rádi bychom Vás také vyzvali ke spolupráci. Něco víme, něco tušíme, ale také tušíme, že nám určitě něco uniká! Jdeme na to ….


Analýza ohlášky – vysvětlení vzkazu


Slovensko poslední doby

Slovensko patří mezi ty státy, které nemají absolutně žádnou státní suverenitu a události posledních měsíců to jenom tragicky potvrzují. Při počtu cca 5 mil. lidí to ani jinak být nemůže, a kdo je alespoň částečně konceptuálně znalý, tak to ví. Na tento status v hierarchii zemí upozorňuje i jejich vlajka, oficiální politika atd.


V současné době je ale také nutné si povšimnout, že během celé p(L)andemie Covid-19 byl na slovenský národ vyvinut největší tlak ze zemí bývalého východního bloku! My jsme to tak prostě subjektivně vnímali. To, co tam předváděla ta fašistická a kolaborantská sebranka u moci, hlavně kolem PCR testování, to bylo prostě hrůzostrašné a Slováků nám bylo neskutečně líto. Mohli jsme jen držet palce!


Slováci nakonec v sobě našli ztracenou sílu, hrdost a obětovali očkovací genocidě pouze půlku národa, když jejich proočkovanost min. 1 dávkou v celé populaci je cca 51% [11]. Nezbývá než obdivně zatleskat a pogratulovat! Slováci, prozatím, v tomto globálním pandemickém podvodu obstáli. My Češi, více pohodlní a více Západem ovlivněni, dnes atakujeme hranici 65%. Taková je realita …


Jakou budoucnost má Slovensko očekávat? Co napovídá tento vzkaz?

V „ohlášce“ se objevuje několik zajímavých slovních spojení, která určitě něco deklarují a oznamují, a to: 25 km bez strojvedoucího, vlak se nepodařilo zastavit na slovenské straně, vlak bol vedený „kolajovým vozidlom aj personálom“ dopravce Petrolsped, souprava bez řízení dojela až do Maďarska, lokomotiva řady 750. Ke každému slovnímu spojení jsme se pokusili přiřadit, podle našeho rozboru a současných znalostí, ten správný sdělovaný skrytý význam. Jestli se nám to skutečně podařilo, posuďte sami. Pojďme na to …..


  • 25 km bez strojvedoucího

Slovensko není dobře kontinuálně řízeno, a to minimálně od doby 1997, kdy proběhlo ono známé zneplatněné celonárodní referendum [12]. „Správci“ nejsou spokojeni s jeho řízením.


  • Vlak se nepodařilo zastavit na slovenské straně

Samotné Slovensko není schopné převzít řízení vlastního státu do svých rukou. Dnes řízení pokračuje nějakým neřízeným samospádem.


  • Vlak byl vedený „kolajovým vozidlom aj personálom“ dopravce Petrolsped

Odpovědnost za řízení vlaku měla slovenská společnost včetně slovenského personálu, což asi ukazuje na skutečnost, že politické elitě Slovenska byly pravděpodobně někdy v minulosti na nějaký čas propůjčeny větší pravomoci pro řízení státu, ale elita to nezvládla. Stát teď v podstatě funguje bez řízení nebo je pod vlivem toho špatného řízení.


  • Souprava bez řízení dojela až do Maďarska

Slovenská elita prokázala, že není schopná řídit stát, tak svojí nekompetentností „dovezla“ špatně řízený slovenský národ zpět pod maďarské řízení. To se v budoucí době ujme tohoto území a bude ho řídit dle obdržených not od „Správců“.


  • Lokomotiva řady 750

Před 750-ti lety skončilo určité období, ve kterém Slovákům bylo hodně dobře a jejich území zaznamenalo nebývalý rozkvět a vývoj ve všech směrech.

Uherské království – první známou vládnoucí dynastií byli Arpádovci a prvním papežem uznaným panovníkem se stal Štěpán I. V období středověku se Slovensko projevovalo velkým hospodářským rozvojem. Maďaři zde rozvinuli těžbu stříbra, zlata a mědi a Slovensko se tak řadilo k největším producentům tohoto bohatství na světě.


Ve 13. století bylo Uhersko otřeseno vpády tatarských kočovných kmenů a po mnoha bitvách byla tato země prakticky vypleněna. Také mnohé oblasti Slovenska zpustly [13].


Krásné Slovensko – pohled na Bratislavu

Námi vypracovaná analýza této „ohlášky“ říká toto: Slovenský národ bude navrácen pod maďarské řízení s tím, že brzy zaznamená velký hospodářský rozvoj a slovenskému lidu se povede o mnoho lépe. Slováky čekají lepší zítřky, hlavně to vše musí dobře pochopit, a výstavba regionálního projektu Trojmoří nebo Mezimoří (je jedno, jak to pojmenujeme) nezpomaluje ani v této době.


Poslední větou ještě musíme zmínit, že to je pouze náš názor, můžeme se mýlit nebo také něco nepřesně pochopit a následně formulovat, ale my tomuto našemu úsudku věříme! Pokud má někdo lepší vysvětlení nebo jakékoliv upřesnění, budeme rádi, když nám to napíšete do kontaktního mailu. Děkujeme.


Zdroje: novinky.cz, kosice.korzar.sme.sk, iho.hu, qap.ecdc.europa.eu, sk.wikipedia.org, dejiny.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru