Kompromitace starých řídících struktur (2. díl)

Jak jsme se již zmínili v úvodní předešlé části článku, tak v jeho druhém závěrečném díle napíšeme něco o dalších procesech, a to konkrétně o energetické krizi a ukrajinském konfliktu. Je stále nutné se držet pravdivého sousloví: „Nic se neděje náhodně, vše souvisí se vším a tím pádem vše, co na planetě probíhalo a probíhá a bude probíhat, je nějakým subjektem řízeno – je to řízený proces! Tuto tezi je nutné nastudovat, pochopit a následně přijmout. Díky tomu se stane svět pro každého opravdu přehlednějším.

 

V posledních dnech jsme všichni ve společném informačním poli zaplavováni stále novými a novými událostmi, které reprezentují nějaký proces nebo dokonce ohlašují začátek nového procesu.

Určitě nenáhodné a velmi vážné události jsme svědky v případě australské anabáze Novaka Djokoviče, která ihned získala patřičný globální rozměr a její zacílení je, doufáme, i pro náš národní životní prostor optimistickou ohláškou. Český prezident zase něco tušil (věděl) s předstihem, když se omlouval Srbům a maximálně se snažil narovnat vztahy mezi oběma národy [1]? Kdo byl ještě celosvětově medializován v souvislosti s Novakovou kauzou? Naše česká tenistka Voráčová [2]! Opět náhoda?

Ale zpět k avizovanému, tedy ohlášenému předmětu nynějšího příspěvku.

 

Energetická krize

 

Zde vůbec není nutné zacházet do nějakých konkrétních detailů, které jakoby způsobily nebo způsobují současnou energetickou krizi (EK) v tzv. vyspělých státech světa. EK je řízený proces, který úmyslně vede obyvatelstvo těchto států ke zchudnutí.

Zchudnutí je jeden z plánovaných bodů, které z pohledu „Správců“ rozežrané obyvatelstvo, nasměruje ke snížení spotřeby zdrojů.

 

Zchudnutí je jeden z těch nejzákladnějších pilířů na cestě ke snižování veškeré spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů na planetě. Tím dalším a asi nejdůležitějším pilířem je snížení počtu lidských obyvatel na Zemi, což vyústilo v PANDEMII = VAKCINACI = GENOCIDĚ! Není jednoduché to takhle suše napsat, ale čím více lidí to pochopí a bude znát tvrdou pravdu bez jakýchkoliv příkras, tak se tomu dá nějak čelit nebo to minimálně určitým způsobem korigovat, ovlivňovat = částečně SPOLUŘÍDIT! K tomu všemu je samozřejmě nutné přičíst ještě import „inteligence“ z Afriky na promíchání se současnou geneticky chytřejší populací Evropy a máme to komplet.

 

ZCHUDNUTÍ – GENOCIDA – DEBILIZACE! Prostý plán o třech základních bodech, ale jeho realizace už potřebuje „fištróna“, což „Správci“ po několikatisíciletém „správcování“, bez všech pochybností, mají. Ale chyby také dělají ….

 

To jsme malinko odbočili od EK. Níže máme konkrétní ukázku u plynu, jak se to provádí v praxi. Vyvolat nedostatek a následně zdražit (bude toho málo a ještě budete okradeni). Ruský prezident ví, proč ruský plyn nemůže proudit do EU. Vladimír Putin to právě u této komodity dobře nastínil po dotazu novináře:

 

 

Ruský prezident Vladimir Putin měl 23.12.2021 svou tradiční promluvu k národu.

Celkem jednoduše jsme se dozvěděli, proč Němci obrací tok plynu zpět! Každou strategickou přírodní surovinu mají „Správci“ pod kontrolou, a tak svět mohou řídit a ovládat dle svých zájmů. Jestli si svoje zájmy určují a stanovují výlučně sami, toť otázkou a možná to většinově pro lid, se současným stavem vědomí, je lepší ani nevědět!

 

Jedinou zemí, kde přírodní zdroje nedrží absolutisticky v rukou, je Rusko! A to je ten dlouhotrvající minimálně tisíciletý problém, který neustále hýbe Globální politikou a je vlastně jejím středobodem.

 

Ukrajinský konflikt

 

V současné době je ukrajinské území noční můrou pro všechny globální hráče krom Ruska. Rusku stačí pouze čekat! Jeho pozice je nejlepší na pomyslné šachovnici, protože si svůj díl pro svoje zájmy již dávno odpracovalo, a to sjednáním dohod pod názvem MINSKÉ DOHODY.

 

Když to zjednodušíme, dle nás, tak podstatným výsledkem těchto dohod je to, že zabraňují legalizovat Kyjevskou vládu, která se k moci dostala ilegální cestou. Všechny ukrajinské vlády jsou protiústavní, a to je ta časovaná „bomba“, kterou se podařilo podpisem těchto smluv nainstalovat ruskému vedení pod všechny protektorátní vlády existující po „Majdanu“. Je to velké politické vítězství Putina, který již může na svůj naplánovaný výsledek pouze čekat s rukama v kapsách ….

 

Chování „pomajdanovských“ ukrajinských vlád je výsledkem mixu příkazů od „Správců“ a zároveň příkazů od amerických přívrženců pokračování systému PAX AMERICANA. Jelikož oba dva tyto velící směry mají rozdílné zájmy a cíle, tak také podle toho vypadala a vypadají veškerá rozhodnutí od těchto uměle dosazených koloniálních vlád.

 

Obrázek vyjadřuje současnou politickou pozici ukrajinské státnosti.

Výborně hodnotí celou problematiku ukrajinského příběhu analytik Pjakin. Jeho teze má několik styčných bodů. Pokusíme se tento myšlenkový konstrukt zde vyjádřit v několika souvětích.

 

1. Velká hedvábná stezka
 

Velká hedvábná stezka (VHS) [3] je projekt „Správců“ za účelem začlenění států pod systém čínského řízení, který postupně nahrazuje několik staletí používaný systém, a to řízení skrze Londýn (Britská královská rodina). Tento proces předávání řídících pravomocí už postupně probíhá nemálo let.

 

„Správci“ řídí Ukrajinu od roku 1991 přes velvyslanectví USA a vše připravovali na následné převzetí ukrajinské státnosti Čínou, a to po naplánovaném rozpadu USA. Vše z důvodu začlenění Ukrajiny do VHS. Rozpad USA viditelně probíhá, ale určitá část amerických elit se mu samozřejmě brání, a to jsou právě přívrženci systému PAX AMERICANA – unipolární svět pod diktátem Spojených států.

 

Čína neustále ve velkém skupuje na Ukrajině půdu prostřednictvím svých nastrčených figur. Také ještě donedávna ukrajinský Krym měl po čase přejít pod plnou správu čínského vedení, kde už byla naplánována výstavba nových přístavů pro vykládku a nakládku zboží mezi Čínou a Evropou v rámci právě VHS. S Ruskem do projektu VHS nebylo vůbec počítáno, protože mělo zůstat vlastně pouze okupovaným územím, které bude dodávat suroviny světu dle klíče „Správců“. Jak to dopadlo, víme …

 

2. PAX AMERICANA
 

Část amerických elit, která stále propaguje svět pokračující v systému PAX AMERICANA (PA) zorganizovala státní převrat (Majdan), který měl posloužit k rozpoutání války za účasti Ruska. Teritoriem války (po vzoru WWII.) měla být Ukrajina, Rusko a následně samozřejmě Evropa. Je to jediná možnost, jak udržet systém PA.

 

Tím, že tato část amerických elit zorganizovala jejich klasickou barevnou revoluci na cizím území, tak narušila/přerušila integrační proces Ukrajiny do VHS. Nadobro překazili jasně nastavený proces „Správců“, takže je ještě čeká v budoucnu „sladká“ odměna!

 

3. Rusko
 

Prezident Putin a jeho spolupracovníci okamžitě pochopili situaci a bleskurychle, za použití vojenské síly včetně diplomatických schopností, „vyrvali“ strategický Krym [4] ze spárů „Správců“ a amerických „bojovníků“ v žoldu PA. S jistotou se dá také konstatovat, že překazili po delší dobu strategicky budované investice Číny do ukrajinského území. Prostě facka naráz přes tři huby …

 

Tímto činem, který ve zbytku světa způsobil doslova šok, si Ruská federace zajistila začlenění do projektu VHS (pokud bude pokračovat, myslíme ale, že ani není jiná možnost – prostě musí!) a možnost ho ovlivňovat ve prospěch svých zájmů!

 

4. Směřování
 

Čína se bez pomoci Ruska nikdy v nejbližší době není sama schopná stát plnohodnotným nástupcem Velké Británie! Vše vypadá tak, že po následné dohodě mezi „Správci“ a Ruskem (my si dokonce myslíme, že ta dohoda už dávno proběhla) se dobyvatelé (USA + Čína) vzdají Ukrajiny, která se bez boje vrátí zpět pod řízení Moskvy. Ukrajina prostě bude následovat Kazachstán, protože jiné řešení z důvodu střednědobého výhledu rozložení sil na Zemi snad ani není možné!

 

Závěrem

 

Pokusili jsme se vysvětlit a popsat vybrané dva procesy, které mají obrovský vliv na současné dění ve světě. Žijeme ve velmi turbulentní době, která přináší a ještě bude přinášet mnoho změn, a tak Vám všem přejeme, ať se Vám daří a fandíme Vám v navyšování svých znalostí na takovou úroveň, abyste zajistili bezpečí sobě a svým rodinám. Také se o totéž snažíme!

 

První část zde!

 

Zdroje: youtube.com (Vladimír Franta), novinky.cz, nytimes.com, cs.wikipedia.org

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru