Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Kompromitace starých řídících struktur (2. díl)

Jak jsme se již zmínili v úvodní předešlé části článku, tak v jeho druhém závěrečném díle napíšeme něco o dalších procesech, a to konkrétně o energetické krizi a ukrajinském konfliktu. Je stále nutné se držet pravdivého sousloví: “Nic se neděje náhodně, vše souvisí se vším a tím pádem vše, co na planetě probíhalo a probíhá a bude probíhat, je nějakým subjektem řízeno – je to řízený proces! Tuto tezi je nutné nastudovat, pochopit a následně přijmout. Díky tomu se stane svět pro každého opravdu přehlednějším.

 

V posledních dnech jsme všichni ve společném informačním poli zaplavováni stále novými a novými událostmi, které reprezentují nějaký proces nebo dokonce ohlašují začátek nového procesu.

 

Určitě nenáhodné a velmi vážné události jsme svědky v případě australské anabáze Novaka Djokoviče, která ihned získala patřičný globální rozměr a její zacílení je, doufáme, i pro náš národní životní prostor optimistickou ohláškou. Český prezident zase něco tušil (věděl) s předstihem, když se omlouval Srbům a maximálně se snažil narovnat vztahy mezi oběma národy [1]? Kdo byl ještě celosvětově medializován v souvislosti s Novakovou kauzou? Naše česká tenistka Voráčová [2]! Opět náhoda?

 

Ale zpět k avizovanému, tedy ohlášenému předmětu nynějšího příspěvku.

 

Energetická krize

 

Zde vůbec není nutné zacházet do nějakých konkrétních detailů, které jakoby způsobily nebo způsobují současnou energetickou krizi (EK) v tzv. vyspělých státech světa. EK je řízený proces, který úmyslně vede obyvatelstvo těchto států ke zchudnutí.

 

Zchudnutí je jeden z plánovaných bodů, které z pohledu “Správců” rozežrané obyvatelstvo, nasměruje ke snížení spotřeby zdrojů.

 

Zchudnutí je jeden z těch nejzákladnějších pilířů na cestě ke snižování veškeré spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů na planetě. Tím dalším a asi nejdůležitějším pilířem je snížení počtu lidských obyvatel na Zemi, což vyústilo v PANDEMII = VAKCINACI = GENOCIDĚ! Není jednoduché to takhle suše napsat, ale čím více lidí to pochopí a bude znát tvrdou pravdu bez jakýchkoliv příkras, tak se tomu dá nějak čelit nebo to minimálně určitým způsobem korigovat, ovlivňovat = částečně SPOLUŘÍDIT! K tomu všemu je samozřejmě nutné přičíst ještě import “inteligence” z Afriky na promíchání se současnou geneticky chytřejší populací Evropy a máme to komplet.

 

ZCHUDNUTÍ – GENOCIDA – DEBILIZACE! Prostý plán o třech základních bodech, ale jeho realizace už potřebuje “fištróna”, což “Správci” po několikatisíciletém “správcování”, bez všech pochybností, mají. Ale chyby také dělají ….

 

To jsme malinko odbočili od EK. Níže máme konkrétní ukázku u plynu, jak se to provádí v praxi. Vyvolat nedostatek a následně zdražit (bude toho málo a ještě budete okradeni). Ruský prezident ví, proč ruský plyn nemůže proudit do EU. Vladimír Putin to právě u této komodity dobře nastínil po dotazu novináře:

 

 

Ruský prezident Vladimir Putin měl 23.12.2021 svou tradiční promluvu k národu.

Celkem jednoduše jsme se dozvěděli, proč Němci obrací tok plynu zpět! Každou strategickou přírodní surovinu mají “Správci” pod kontrolou, a tak svět mohou řídit a ovládat dle svých zájmů. Jestli si svoje zájmy určují a stanovují výlučně sami, toť otázkou a možná to většinově pro lid, se současným stavem vědomí, je lepší ani nevědět!

 

Jedinou zemí, kde přírodní zdroje nedrží absolutisticky v rukou, je Rusko! A to je ten dlouhotrvající minimálně tisíciletý problém, který neustále hýbe Globální politikou a je vlastně jejím středobodem.

 

Ukrajinský konflikt

 

V současné době je ukrajinské území noční můrou pro všechny globální hráče krom Ruska. Rusku stačí pouze čekat! Jeho pozice je nejlepší na pomyslné šachovnici, protože si svůj díl pro svoje zájmy již dávno odpracovalo, a to sjednáním dohod pod názvem MINSKÉ DOHODY.

 

Když to zjednodušíme, dle nás, tak podstatným výsledkem těchto dohod je to, že zabraňují legalizovat Kyjevskou vládu, která se k moci dostala ilegální cestou. Všechny ukrajinské vlády jsou protiústavní, a to je ta časovaná “bomba”, kterou se podařilo podpisem těchto smluv nainstalovat ruskému vedení pod všechny protektorátní vlády existující po “Majdanu”. Je to velké politické vítězství Putina, který již může na svůj naplánovaný výsledek pouze čekat s rukama v kapsách ….

 

Chování “pomajdanovských” ukrajinských vlád je výsledkem mixu příkazů od “Správců” a zároveň příkazů od amerických přívrženců pokračování systému PAX AMERICANA. Jelikož oba dva tyto velící směry mají rozdílné zájmy a cíle, tak také podle toho vypadala a vypadají veškerá rozhodnutí od těchto uměle dosazených koloniálních vlád.

 

Obrázek vyjadřuje současnou politickou pozici ukrajinské státnosti.

Výborně hodnotí celou problematiku ukrajinského příběhu analytik Pjakin. Jeho teze má několik styčných bodů. Pokusíme se tento myšlenkový konstrukt zde vyjádřit v několika souvětích.

 

1. Velká hedvábná stezka
 

Velká hedvábná stezka (VHS) [3] je projekt “Správců” za účelem začlenění států pod systém čínského řízení, který postupně nahrazuje několik staletí používaný systém, a to řízení skrze Londýn (Britská královská rodina). Tento proces předávání řídících pravomocí už postupně probíhá nemálo let.

 

“Správci” řídí Ukrajinu od roku 1991 přes velvyslanectví USA a vše připravovali na následné převzetí ukrajinské státnosti Čínou, a to po naplánovaném rozpadu USA. Vše z důvodu začlenění Ukrajiny do VHS. Rozpad USA viditelně probíhá, ale určitá část amerických elit se mu samozřejmě brání, a to jsou právě přívrženci systému PAX AMERICANA – unipolární svět pod diktátem Spojených států.

 

Čína neustále ve velkém skupuje na Ukrajině půdu prostřednictvím svých nastrčených figur. Také ještě donedávna ukrajinský Krym měl po čase přejít pod plnou správu čínského vedení, kde už byla naplánována výstavba nových přístavů pro vykládku a nakládku zboží mezi Čínou a Evropou v rámci právě VHS. S Ruskem do projektu VHS nebylo vůbec počítáno, protože mělo zůstat vlastně pouze okupovaným územím, které bude dodávat suroviny světu dle klíče “Správců”. Jak to dopadlo, víme …

 

2. PAX AMERICANA
 

Část amerických elit, která stále propaguje svět pokračující v systému PAX AMERICANA (PA) zorganizovala státní převrat (Majdan), který měl posloužit k rozpoutání války za účasti Ruska. Teritoriem války (po vzoru WWII.) měla být Ukrajina, Rusko a následně samozřejmě Evropa. Je to jediná možnost, jak udržet systém PA.

 

Tím, že tato část amerických elit zorganizovala jejich klasickou barevnou revoluci na cizím území, tak narušila/přerušila integrační proces Ukrajiny do VHS. Nadobro překazili jasně nastavený proces “Správců”, takže je ještě čeká v budoucnu “sladká” odměna!

 

3. Rusko
 

Prezident Putin a jeho spolupracovníci okamžitě pochopili situaci a bleskurychle, za použití vojenské síly včetně diplomatických schopností, “vyrvali” strategický Krym [4] ze spárů “Správců” a amerických “bojovníků” v žoldu PA. S jistotou se dá také konstatovat, že překazili po delší dobu strategicky budované investice Číny do ukrajinského území. Prostě facka naráz přes tři huby …

 

Tímto činem, který ve zbytku světa způsobil doslova šok, si Ruská federace zajistila začlenění do projektu VHS (pokud bude pokračovat, myslíme ale, že ani není jiná možnost – prostě musí!) a možnost ho ovlivňovat ve prospěch svých zájmů!

 

4. Směřování
 

Čína se bez pomoci Ruska nikdy v nejbližší době není sama schopná stát plnohodnotným nástupcem Velké Británie! Vše vypadá tak, že po následné dohodě mezi “Správci” a Ruskem (my si dokonce myslíme, že ta dohoda už dávno proběhla) se dobyvatelé (USA + Čína) vzdají Ukrajiny, která se bez boje vrátí zpět pod řízení Moskvy. Ukrajina prostě bude následovat Kazachstán, protože jiné řešení z důvodu střednědobého výhledu rozložení sil na Zemi snad ani není možné!

 

Závěrem

 

Pokusili jsme se vysvětlit a popsat vybrané dva procesy, které mají obrovský vliv na současné dění ve světě. Žijeme ve velmi turbulentní době, která přináší a ještě bude přinášet mnoho změn, a tak Vám všem přejeme, ať se Vám daří a fandíme Vám v navyšování svých znalostí na takovou úroveň, abyste zajistili bezpečí sobě a svým rodinám. Také se o totéž snažíme!

 

První část zde!

 

Zdroje: youtube.com (Vladimír Franta), novinky.cz, nytimes.com, cs.wikipedia.org

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Spekulace o pravých důvodech zavedení mRNA očkování

Tento příspěvek je odlišný od předchozích tím, že porušuje naše interní pravidlo! To spočívá v tom, že veškeré články na tomto webu jsou tvořeny autorskými texty. Samozřejmě používáme citace z jiných zdrojů a pracujeme s odkazy. Hlavní podstatou ale zůstává, tvořit příspěvky na základě vlastního uvažování a přesvědčení, které je výsledkem studia, no – spíše samostudia.   Dostali jsme od našeho čtenáře mailem odkaz na text, který je z našeho pohledu tak zajímavý a mimořádný,

Číst dál »

Na vědomí se dává, že ….

Tragédie v ruském Iževsku není v žádném případě nahodilá samostatná akce nějakého vyšinutého jedince. Celý akt je protkám symbolikou, že právě toto můžeme tvrdit s téměř 100% jistotou. Myslíme si, že tento teroristický čin má veškeré znaky pro to, abychom mohli konstatovat, že se jedná o událost globálního řídícího významu! Pokusíme se osvětlit to, co nám naše současné znalosti umožní. Určitě je tam těch významů, které korigují světové řízení, mnohem více. Každý s již vyšší

Číst dál »

Je Joe Biden nový Gorbačov, ale ZÁPADU?

Zdá se, že vše je o správném načasování. Každý úspěšný proces jde ruku v ruce se správným načasováním. Bez dokonalého načasování jednotlivých procesních kroků se nemůže dosáhnout požadovaného výsledku. Pokud víme, že žijeme v době probíhajícího procesu odstraňování USA z pozice hegemona, tak je vše jednodušší pochopit. Tohle je minimální výšková linie pohledu na současné události ve Státech! Bez této prvotní a zásadní podmínky není možné pochopit, co se tam teď odehrává. Kdo na všechny

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru