Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Horká fáze přestavby Evropy

Přestavba hlavně západní civilizace je v plném proudu a směřujeme k její další fázi. Postupující čas začíná nekompromisně odhalovat skutečné příčiny ukrajinského konfliktu. Zdá se, bohužel, že to opravdu nejsou dobré zprávy pro podstatnou část evropského obyvatelstva a po brutálním “covidovém” procesu, který ještě zdaleka neskončil, se Evropa opět nachází v další uměle a úmyslně vytvořené migraci.  

 

Západní Evropa dostala již část svého plánovaného přídělu nových afrických spoluobčanů, a tak aby to té východní straně nebylo líto, tak ta je a bude obdarována neonacistickou kulturou od nových ukrajinských spoluobyvatel.

 

Konflikt na Ukrajině v jehož důsledcích bude překreslena mapa Evropy 

 

Ukrajinský konflikt je výsledkem nízkofrekvenčního procesu, který byl zažehnut před mnoha desítkami let. No, příprava zabrala spíše několik staletí, jak jsme již z jiných zdrojů vydedukovali a pochopili. Jako většina lidí, která hledá odpovědi na současné nejpalčivější otázky jsme také předpokládali, že “Správci” pěstovaný neonacismus na Ukrajině je samozřejmě namířen proti Rusku. Určitě to tak v těch dávných dobách, kdy vše započalo, bylo i zamýšleno. To už asi 100% nezjistíme. Dnes množství indícií nasvědčuje tomu, že určitá nemalá ukrajinská vrstva společnosti vychovávaná v neonacistickém smýšlení je jako řídící nástroj namířena nikoliv na Rusko, ale ve výsledku na evropskou populaci (hlavně v EU). O nízkofrekvenčním procesu jsme psali třeba zde [1] nebo [2].

 

Ještě jednou zopakujeme hlavní myšlenku o způsobu, kterým je možné překreslit současné hranice evropských států, což “Správci” mají v plánu. Je nutné v celé společnosti vyvolat nějakou mohutnou abnormalitu, která umožní “Správcům” odebrat lidem jejich současné životní narativy, na které jsou zvyklí, a co hlavně, podle kterých jsou zvyklí žít. Naprosto zinscenovaná p(L)andemie Covid-19 nám se vším všudy ukázala to, jak se to dělá, aby se občané bez velkého křiku a odporu vzdali svých svobod.

 

Dnes už je jisté, že jsou “masy” většinově připravené a ochotné se vzdát i svého státu, bohužel! Třicet let MSM propaganda a protičeským jedem nasáklá školní výchova zařídily, že v české populaci významně poklesla “MÍRA” pozitivního vztahu k vlastnímu národu. Dnešní kolaborace vůči českému národu projevující se sebeukájením nad ukrajinskou vlajkou je toho důkazem. Debilizace pokročila na novou vyšší úroveň!

 

Začínáme pomalu vstupovat do fáze, která je alfou a omegou procesu na jehož konci budou nové státní útvary (impéria), lidé s novým přístupem k životu a nově poskládaná vlivová mocenská struktura Evropy. Je evidentní, že cílem ukrajinského konfliktu je vznik nové Evropy! 

 

Horká fáze procesu 

 

O funkci Ukrajiny a Ruska při přenastavování způsobu života na Zemi jsme psali zde – včetně videa s probíhající matricí [3]. Z článku si raději ještě jednou připomeneme citaci:

Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který
nenese dobré ovoce, bude sťat a vhozen do ohně.

Překlad do lidské řeči: Ukrajinští neonacisté (sekera – ten nástroj) jsou již připraveni na terorizování evropských národů. Každý národ, který už se stal pouze parazitem na Zemi vůči ostatním (příliš velká spotřeba zdrojů, příliš velká životní úroveň při malém množství vynaložené práce – parazitizmus) bude “pročištěn” a “ořezán”. To je cílem ukrajinského konfliktu z pohledu “Správců”.

 

Cílem Rusů je nabýt větší subjektnosti v řízení globálních procesů na planetě. V této finální části nízkofrekvenčního procesu je ruské vedení ve spolupráci se “Správci” – jejich civilizační a asi také definitivní střet je odložen na později. 

 

Nedokážeme odhadnout MÍRU krvavosti budoucího řádění ukronacistů po Evropě, ale lehká doba to nebude. Na 85% ukrajinského území se vůbec nebojuje! Do Evropy utíkají hlavně obyvatelé západní části země, která je líhní nacistů-fašistů, takže je logické, že to je řízený a cílený přesun těchto individuí do hloubi starého kontinentu. 

 

Ukronacisté, připravovaná řízená potravinová krize – částečný hladomor a již ohlašovaná nová varianta viru Covid-19 zajistí tu bolestnou abnormalitu pro evropské obyvatelstvo. Tato horká fáze procesu zajistí možnost přenastavení fungování celé Evropy a v některých řídících činnostech také světa! 

 

Vývoj představ o nových evropských regionech

 

Jsme nuceni poopravit námi často prezentovaný názor ohledně budoucích nových evropských regionů (impérií). Není to ještě tak dávno, kdy jsme stále odhadovali vývoj Trojmoří jako budoucí logický výsledek spolupráce V4. Hlavní centra s rozdílnou pravomocí jsme spatřovali v Praze, Vídni a Budapešti. První velké znejistění v tomto odhadu nám připravila ona slovenská vlaková událost, kterou jsme detailně rozebrali zde [4] a vlastně jsme se sami usvědčili z chybného původního úsudku. I v tomto pozdějším článku [5] jsme avizovali tyto tři nové regiony, a to Chalífát – Trojmoří – Nové Srbsko.

 

Dnes na pozadí UA konfliktu se ukazuje trochu rozdílné pojetí těchto tří regionu. Rozdílná rétorika Maďarska a ČR vůči Ruské federaci jasně signalizuje, že nás v příštích dekádách nečeká společný osud. Maďarská společnost si evidentně již určitou očistou prošla, Orbán vše drží pevně v rukou a vede svůj národ dle dodaných not směrem k naplánovaným světlým zítřkům.

 

Slovensku a ČR byly úmyslně dosazeny fašistické vlády, které zajistí tu potřebnou bolestnou očistu, která se blíží. Následně Bratislava se skloní pod křídla Budapešti. Slováci sice budou pod nadvládou Maďarů, ale bude se jim dařit mnohem lépe než v posledních 20-ti letech.

 

Česká republika se po očistné kúře stane pravděpodobně lídrem tzv. Nové říše římské. Dobře o této variantě píše tento portál [6]. V tuto chvíli dle aktuálně nasbíraných informací usuzujeme, že Evropa se po přeformátování bude rozčleněná na tyto tří regiony: Chalífát, Nová říše římská a Mezimoří. V nejbližších dnech se pokusíme zjistit tolik informací, abychom byli schopni maximálně zařadit dnešní státní subjekty nebo jejich části do nových námi očekávaných impérií!

 

Velká role Prahy v Nové říši římské 

 

Ohlašování budoucí velké role Prahy na politické mapě světa probíhá kontinuálně. O jedné velké ohlášce v minulém roce v září jsme informovali [7]. Ukážeme si další, které považujeme podle nás za celkem důležité.

 

Leopoldova kašna 
 

Úvodní obrázek příspěvku není zvolen náhodně. Jedná se o orla Svaté říše římské na vrcholu Leopoldovy kašny na II. Nádvoří Pražského hradu. Od roku 1918 chyběl kašně tento její vrcholový prvek, který byl v době osazení kašny významně heraldicky doplněn znakem Českého království. Po vzniku republiky byl orel odstraněn spolu s několika dalšími symboly.

 

PhDr. Petr Kroupa, ředitel Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky [8]:

Obnovením původní kompozice kašny císaře Leopolda chceme připomenout skutečnost, že Pražský hrad býval centrem Svaté říše římské.

 

Zde ani není moc co komentovat. Prostě příprava na důležitější pozici Prahy a českého národa v nové Evropě.

 

Jezdecká socha krále a císaře Karla IV. 
 

Vzniká umělecké dílo, které bude poctou zakladateli Karlových Varů, od jehož narození uplyne 14. května letošního roku 706 let [9]. Monumentální dílo bude vysoké 5,6 metrů (11) a jeho váha bude činit 30 tun. Informování o této události proběhlo tímto způsobem:

 

 

Zajímavý je čas uvedený jako moment zveřejnění článku, který skrytě odkazuje na rok 1212. Roku 1212 byla definitivně dokonána přeměna Českého knížectví v dědičné království, a to souborem tří navzájem provázaných listin tzv. Zlatou bulou sicilskou [10] 

 

Nás na propagaci této akce v Karlových Varech také zaujal naplánovaný datum odhalení, a to 7. května. Není to poprvé, kdy v souvislosti s výročím narození Karla IV. proběhne nějaká akce právě toho 7. května, jako třeba zde při 700. výročí od jeho narození v roce 2016 [11]. Náhoda? My tomu nevěříme ….

 

Věříme, a také chceme věřit tomu, že vybraný datum 7. května pokaždé odkazuje na korunovaci Jiřího z Poděbrad, který byl jediným českým králem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. Byl nazýván „husitským králem“ [12]. Omlouváme se, ale právě on je pro nás tím největším Čechem, který kdy žil a ne Karel IV. Ale samozřejmě je to věc názoru! 

 

Národní hokejové dresy 
 

Během letošních zimních OH nejprestižnější sportovní deník The Athletic vyhlásil anketu o nejhezčí hokejové olympijské dresy všech dob [13]. A vyhrály ty české, letošní. Konkrétní odůvodnění jsou dobře rozepsána tady [14], ale některá si zde zrekapitulujeme:

 

  • Syté barvy a erb, ve kterém si připadáte jako ve Hře o trůny (pokud víte o čem skutečně je tento seriál, tak ihned tušíte, co je tím řečeno)
  • Dvouocasý lev? Korunované orlice s pařáty? 
  • Milujte dresy opírající se o historii země a její významné symboly

Někdy to skutečně vypadá, že kontinuálně probíhá reklama pro zainteresované elity na český národ!

 

Prezident Miloš Zeman a jeho nenáhodná fotka 
 

Už pouze v rychlosti. Nedávno při nějaké videokonferenci se prezident Zeman nechal vyfotit v takto naaranžovaném prostředí, ze kterého hovořil s jinými politiky.

 

 

Naše interpretace tohoto obrazového vjemu/vzkazu je asi takováto:

 

  1. Blíží se konec NATO a slovo Prahy na evropském území bude brzy mít větší váhu. Praha jde do popředí!
  2. Demonstrace brzké důležitosti Prahy v Nové říši římské minimálně jako za dob Českého království!
  3. ACER – Praha jako budoucí ESO a šéf!

Miloš Zeman tvrdě prosazuje zájmy “Správců” a v rámci svých možností také zájmy českého národa, které jsou v současné době v souladu. Někdy je to velmi těžké rozpoznat a ještě těžší pochopit, ale je tomu tak. Také jeho prostor manévrování není kdovíjak velký a má své jasné limity, což se plně ukázalo v covidové p(L)andemii nebo kauze Vrbětice, kde jeho povinnosti vůči “Správcům” nebyly v těchto případech v souladu právě se zájmy obyčejných Čechů. Tušíme, že i on považuje za nutné učinit částečnou očistu českého národa takovým způsobem, aby v nové vedoucí roli dobře obstál. Tato rozhodnutí určitě nejsou jednoduchá ….

 

Miloš Zeman buduje a tvoří základy Nové říše římské! 

 

Závěrem 

 

Jsme v očekávání věcí příštích, i když asi všichni tušíme, co nás čeká a nemine. Nejbližším úkolem nás všech je se nějak ozbrojit, zabezpečit domov, vytvořit potravinové zásoby, zabezpečit si přístup k pitné vodě a udělat vše pro ochranu svých nejbližších. Lépe se připravit na to nejhorší, a pak být mile překvapen tím, že očekávaná hrůza se nekonala v očekávané “MÍŘE”!

 

Modleme se a doufejme, že ukrajinská migrační vlna nakonec nebude tak velká, protože ruská vojska zajistí tu správnou snesitelnou “MÍRU”. Jsme uprostřed velkých dějinných událostí, při kterých odjakživa prostě létají třísky … Šťastné zítřky všem.

 

Zdroje: konceptualcz.cz, hrad.cz, idnes.cz, cs.wikipedia.org, tipynavylet.cz, theathletic.com, seznamzpravy.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Trump chce, aby NATO bylo stejnou raketou, jakou vždy bylo
Přežití zápachu nového světa

Náhodný výběr

Fáze ukončování české státnosti?

Máme za sebou první kolo prezidentských voleb, ve kterém je poměr hlasů Babiše a Pavla 50:50. Přiznáme se, že ve druhém kole budeme podporovat lídra hnutí ANO. Zároveň si ale myslíme, že to není vůbec důležité! Celé volby jsou součástí dlouhodobého nadřazeného procesu přenastavení Evropy a jakýkoliv výsledek ho nemůže ohrozit! To prostě není možné … Za dobu fungování našeho webu stále opakujeme jednu podstatnou tezi, a to: SLEDUJTE PROCESY, NIKOLIV JEDNOTLIVÉ POLITIKY! Pokud systém

Číst dál »

Historie peněz a uctívání Mammona (6. díl)

Korporátní korupce a vojensko-průmyslový komplex jsou hlavní témata závěrečného dílu našeho seriálu. Věříme, že skutečnosti uvedené v těchto jednotlivých článcích o historii peněz a uctívání Mammona byly pro mnohé z Vás přínosné a trochu přispěly k dalšímu zaostření Vaší mozaiky vnímání světových globálních procesů.   Korporátní korupce Bank of America V roce 2014 Bank of America vyplatila největší vyrovnání v historii (v té době) za finanční podvody, které vedly k hypoteční krizi v roce 2008

Číst dál »

Zeman ostře proti menšinám

Je Zemanovo ostré vystoupení proti transgender osobám a vyjádření určitého souhlasu pro názory maďarského prezidenta Orbána ohledně fungování sexuálních menšin ve společnosti ohlášením změny kurzu v těchto oblastech také pro Českou republiku? Je veřejná a finančně štědře podporovaná aktivita organizací zabývajících se podporou sexuálních minorit v zájmu jakéhokoliv národa? Nejsou to nakonec pouze využívané nástroje pro destrukci zdravého rozvoje populace? Maďarská politika razí jasnou tezi ohledně sexuálních menšin a jejich fungování ve zdravé populaci, a

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

VIDEO - Tetování je doslova integrováno do imunitního systému

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Léčebné metody

Ústava ČR

Nejnovější článek

Bílo-červení vše na Zemi ŘÍDÍ ze čtvrtého patra

V tomto příspěvku se trochu vrátíme v čase. Ukážeme Vám dva starší hudební výstupy. Informovaly nás o globálním procesu, který v současné době plně prožíváme. Objevili jsme je cca před 2 lety a už tehdy jsme z nich mnoho pochopili. Na veřejnou presentaci tenkrát ještě nebyla ta správná doba, ale nyní již tomu nic nebrání. Mnoha sebevzdělávajícím se lidem je už celá “hra” jasná, takže věříme, že “ring” je již volný …   První videoklip

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Byl USA odejmut status “četník světa”?

Na konci dubna se v americkém Kentucky udála letecká tragédie. Srazily se tam dva vrtulníky americké armády a díky tomu zemřelo 9 vojáků. Služba v jakékoliv armádě s sebou nese nemalé riziko a takovéto nehody jsou součástí života vojáků po celém světě, bohužel. Jenže tato událost podle nás informuje hlavně úplně o něčem jiném! Status “četník světa” bude mít nového majitele?   Soustrast všem pozůstalým, ale dále se již této zprávě budeme věnovat jenom z pohledu globálního řízení. Nepochybujeme, že to je hlavním poselstvím této tragické události. Ve své mnohoznačnosti není svého druhu první, jak brzy sami uvidíte, ale o tom až později.   Způsob informování   My jsme prvně tuto zprávu o neštěstí zaznamenali 30. března zde [1]. Z článku vyplývá, že ke střetu došlo kolem 22:00 místního času, takže incident je datován na

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru