Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Horká fáze přestavby Evropy

Přestavba hlavně západní civilizace je v plném proudu a směřujeme k její další fázi. Postupující čas začíná nekompromisně odhalovat skutečné příčiny ukrajinského konfliktu. Zdá se, bohužel, že to opravdu nejsou dobré zprávy pro podstatnou část evropského obyvatelstva a po brutálním “covidovém” procesu, který ještě zdaleka neskončil, se Evropa opět nachází v další uměle a úmyslně vytvořené migraci.  

 

Západní Evropa dostala již část svého plánovaného přídělu nových afrických spoluobčanů, a tak aby to té východní straně nebylo líto, tak ta je a bude obdarována neonacistickou kulturou od nových ukrajinských spoluobyvatel.

 

Konflikt na Ukrajině v jehož důsledcích bude překreslena mapa Evropy 

 

Ukrajinský konflikt je výsledkem nízkofrekvenčního procesu, který byl zažehnut před mnoha desítkami let. No, příprava zabrala spíše několik staletí, jak jsme již z jiných zdrojů vydedukovali a pochopili. Jako většina lidí, která hledá odpovědi na současné nejpalčivější otázky jsme také předpokládali, že “Správci” pěstovaný neonacismus na Ukrajině je samozřejmě namířen proti Rusku. Určitě to tak v těch dávných dobách, kdy vše započalo, bylo i zamýšleno. To už asi 100% nezjistíme. Dnes množství indícií nasvědčuje tomu, že určitá nemalá ukrajinská vrstva společnosti vychovávaná v neonacistickém smýšlení je jako řídící nástroj namířena nikoliv na Rusko, ale ve výsledku na evropskou populaci (hlavně v EU). O nízkofrekvenčním procesu jsme psali třeba zde [1] nebo [2].

 

Ještě jednou zopakujeme hlavní myšlenku o způsobu, kterým je možné překreslit současné hranice evropských států, což “Správci” mají v plánu. Je nutné v celé společnosti vyvolat nějakou mohutnou abnormalitu, která umožní “Správcům” odebrat lidem jejich současné životní narativy, na které jsou zvyklí, a co hlavně, podle kterých jsou zvyklí žít. Naprosto zinscenovaná p(L)andemie Covid-19 nám se vším všudy ukázala to, jak se to dělá, aby se občané bez velkého křiku a odporu vzdali svých svobod.

 

Dnes už je jisté, že jsou “masy” většinově připravené a ochotné se vzdát i svého státu, bohužel! Třicet let MSM propaganda a protičeským jedem nasáklá školní výchova zařídily, že v české populaci významně poklesla “MÍRA” pozitivního vztahu k vlastnímu národu. Dnešní kolaborace vůči českému národu projevující se sebeukájením nad ukrajinskou vlajkou je toho důkazem. Debilizace pokročila na novou vyšší úroveň!

 

Začínáme pomalu vstupovat do fáze, která je alfou a omegou procesu na jehož konci budou nové státní útvary (impéria), lidé s novým přístupem k životu a nově poskládaná vlivová mocenská struktura Evropy. Je evidentní, že cílem ukrajinského konfliktu je vznik nové Evropy! 

 

Horká fáze procesu 

 

O funkci Ukrajiny a Ruska při přenastavování způsobu života na Zemi jsme psali zde – včetně videa s probíhající matricí [3]. Z článku si raději ještě jednou připomeneme citaci:

Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který
nenese dobré ovoce, bude sťat a vhozen do ohně.

Překlad do lidské řeči: Ukrajinští neonacisté (sekera – ten nástroj) jsou již připraveni na terorizování evropských národů. Každý národ, který už se stal pouze parazitem na Zemi vůči ostatním (příliš velká spotřeba zdrojů, příliš velká životní úroveň při malém množství vynaložené práce – parazitizmus) bude “pročištěn” a “ořezán”. To je cílem ukrajinského konfliktu z pohledu “Správců”.

 

Cílem Rusů je nabýt větší subjektnosti v řízení globálních procesů na planetě. V této finální části nízkofrekvenčního procesu je ruské vedení ve spolupráci se “Správci” – jejich civilizační a asi také definitivní střet je odložen na později. 

 

Nedokážeme odhadnout MÍRU krvavosti budoucího řádění ukronacistů po Evropě, ale lehká doba to nebude. Na 85% ukrajinského území se vůbec nebojuje! Do Evropy utíkají hlavně obyvatelé západní části země, která je líhní nacistů-fašistů, takže je logické, že to je řízený a cílený přesun těchto individuí do hloubi starého kontinentu. 

 

Ukronacisté, připravovaná řízená potravinová krize – částečný hladomor a již ohlašovaná nová varianta viru Covid-19 zajistí tu bolestnou abnormalitu pro evropské obyvatelstvo. Tato horká fáze procesu zajistí možnost přenastavení fungování celé Evropy a v některých řídících činnostech také světa! 

 

Vývoj představ o nových evropských regionech

 

Jsme nuceni poopravit námi často prezentovaný názor ohledně budoucích nových evropských regionů (impérií). Není to ještě tak dávno, kdy jsme stále odhadovali vývoj Trojmoří jako budoucí logický výsledek spolupráce V4. Hlavní centra s rozdílnou pravomocí jsme spatřovali v Praze, Vídni a Budapešti. První velké znejistění v tomto odhadu nám připravila ona slovenská vlaková událost, kterou jsme detailně rozebrali zde [4] a vlastně jsme se sami usvědčili z chybného původního úsudku. I v tomto pozdějším článku [5] jsme avizovali tyto tři nové regiony, a to Chalífát – Trojmoří – Nové Srbsko.

 

Dnes na pozadí UA konfliktu se ukazuje trochu rozdílné pojetí těchto tří regionu. Rozdílná rétorika Maďarska a ČR vůči Ruské federaci jasně signalizuje, že nás v příštích dekádách nečeká společný osud. Maďarská společnost si evidentně již určitou očistou prošla, Orbán vše drží pevně v rukou a vede svůj národ dle dodaných not směrem k naplánovaným světlým zítřkům.

 

Slovensku a ČR byly úmyslně dosazeny fašistické vlády, které zajistí tu potřebnou bolestnou očistu, která se blíží. Následně Bratislava se skloní pod křídla Budapešti. Slováci sice budou pod nadvládou Maďarů, ale bude se jim dařit mnohem lépe než v posledních 20-ti letech.

 

Česká republika se po očistné kúře stane pravděpodobně lídrem tzv. Nové říše římské. Dobře o této variantě píše tento portál [6]. V tuto chvíli dle aktuálně nasbíraných informací usuzujeme, že Evropa se po přeformátování bude rozčleněná na tyto tří regiony: Chalífát, Nová říše římská a Mezimoří. V nejbližších dnech se pokusíme zjistit tolik informací, abychom byli schopni maximálně zařadit dnešní státní subjekty nebo jejich části do nových námi očekávaných impérií!

 

Velká role Prahy v Nové říši římské 

 

Ohlašování budoucí velké role Prahy na politické mapě světa probíhá kontinuálně. O jedné velké ohlášce v minulém roce v září jsme informovali [7]. Ukážeme si další, které považujeme podle nás za celkem důležité.

 

Leopoldova kašna 
 

Úvodní obrázek příspěvku není zvolen náhodně. Jedná se o orla Svaté říše římské na vrcholu Leopoldovy kašny na II. Nádvoří Pražského hradu. Od roku 1918 chyběl kašně tento její vrcholový prvek, který byl v době osazení kašny významně heraldicky doplněn znakem Českého království. Po vzniku republiky byl orel odstraněn spolu s několika dalšími symboly.

 

PhDr. Petr Kroupa, ředitel Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky [8]:

Obnovením původní kompozice kašny císaře Leopolda chceme připomenout skutečnost, že Pražský hrad býval centrem Svaté říše římské.

 

Zde ani není moc co komentovat. Prostě příprava na důležitější pozici Prahy a českého národa v nové Evropě.

 

Jezdecká socha krále a císaře Karla IV. 
 

Vzniká umělecké dílo, které bude poctou zakladateli Karlových Varů, od jehož narození uplyne 14. května letošního roku 706 let [9]. Monumentální dílo bude vysoké 5,6 metrů (11) a jeho váha bude činit 30 tun. Informování o této události proběhlo tímto způsobem:

 

 

Zajímavý je čas uvedený jako moment zveřejnění článku, který skrytě odkazuje na rok 1212. Roku 1212 byla definitivně dokonána přeměna Českého knížectví v dědičné království, a to souborem tří navzájem provázaných listin tzv. Zlatou bulou sicilskou [10] 

 

Nás na propagaci této akce v Karlových Varech také zaujal naplánovaný datum odhalení, a to 7. května. Není to poprvé, kdy v souvislosti s výročím narození Karla IV. proběhne nějaká akce právě toho 7. května, jako třeba zde při 700. výročí od jeho narození v roce 2016 [11]. Náhoda? My tomu nevěříme ….

 

Věříme, a také chceme věřit tomu, že vybraný datum 7. května pokaždé odkazuje na korunovaci Jiřího z Poděbrad, který byl jediným českým králem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. Byl nazýván „husitským králem“ [12]. Omlouváme se, ale právě on je pro nás tím největším Čechem, který kdy žil a ne Karel IV. Ale samozřejmě je to věc názoru! 

 

Národní hokejové dresy 
 

Během letošních zimních OH nejprestižnější sportovní deník The Athletic vyhlásil anketu o nejhezčí hokejové olympijské dresy všech dob [13]. A vyhrály ty české, letošní. Konkrétní odůvodnění jsou dobře rozepsána tady [14], ale některá si zde zrekapitulujeme:

 

  • Syté barvy a erb, ve kterém si připadáte jako ve Hře o trůny (pokud víte o čem skutečně je tento seriál, tak ihned tušíte, co je tím řečeno)
  • Dvouocasý lev? Korunované orlice s pařáty? 
  • Milujte dresy opírající se o historii země a její významné symboly

Někdy to skutečně vypadá, že kontinuálně probíhá reklama pro zainteresované elity na český národ!

 

Prezident Miloš Zeman a jeho nenáhodná fotka 
 

Už pouze v rychlosti. Nedávno při nějaké videokonferenci se prezident Zeman nechal vyfotit v takto naaranžovaném prostředí, ze kterého hovořil s jinými politiky.

 

 

Naše interpretace tohoto obrazového vjemu/vzkazu je asi takováto:

 

  1. Blíží se konec NATO a slovo Prahy na evropském území bude brzy mít větší váhu. Praha jde do popředí!
  2. Demonstrace brzké důležitosti Prahy v Nové říši římské minimálně jako za dob Českého království!
  3. ACER – Praha jako budoucí ESO a šéf!

Miloš Zeman tvrdě prosazuje zájmy “Správců” a v rámci svých možností také zájmy českého národa, které jsou v současné době v souladu. Někdy je to velmi těžké rozpoznat a ještě těžší pochopit, ale je tomu tak. Také jeho prostor manévrování není kdovíjak velký a má své jasné limity, což se plně ukázalo v covidové p(L)andemii nebo kauze Vrbětice, kde jeho povinnosti vůči “Správcům” nebyly v těchto případech v souladu právě se zájmy obyčejných Čechů. Tušíme, že i on považuje za nutné učinit částečnou očistu českého národa takovým způsobem, aby v nové vedoucí roli dobře obstál. Tato rozhodnutí určitě nejsou jednoduchá ….

 

Miloš Zeman buduje a tvoří základy Nové říše římské! 

 

Závěrem 

 

Jsme v očekávání věcí příštích, i když asi všichni tušíme, co nás čeká a nemine. Nejbližším úkolem nás všech je se nějak ozbrojit, zabezpečit domov, vytvořit potravinové zásoby, zabezpečit si přístup k pitné vodě a udělat vše pro ochranu svých nejbližších. Lépe se připravit na to nejhorší, a pak být mile překvapen tím, že očekávaná hrůza se nekonala v očekávané “MÍŘE”!

 

Modleme se a doufejme, že ukrajinská migrační vlna nakonec nebude tak velká, protože ruská vojska zajistí tu správnou snesitelnou “MÍRU”. Jsme uprostřed velkých dějinných událostí, při kterých odjakživa prostě létají třísky … Šťastné zítřky všem.

 

Zdroje: konceptualcz.cz, hrad.cz, idnes.cz, cs.wikipedia.org, tipynavylet.cz, theathletic.com, seznamzpravy.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Babišovy skoky z misky na misku

V dnešním článku se podíváme na Babišův veletoč, který jenom ukazuje na naše koloniální postavení. Praha je velmi významný geopolitický bod, který byl, je a bude vždy v gigantickém zájmu hlavních globálních sil. Důvody, proč tomu tak je (nápověda třeba Golem), nyní ponecháme stranou, ale je nutné to přijmout jako fakt. Na základě tohoto faktu dochází v Česku k obrovskému boji ve snaze získat a dlouhodobě si udržet moc nad tímto městem.   Na úvod

Číst dál »

Vysere se Karlovi na hlavu kůň?

Budeme svědky parádní taškařice nebo vše proběhne přesně a bez chyb dle oficiálního protokolu? Do zítřejší korunovace britského krále Karla III. zbývá už jen pár hodin, a tak se i my zamýšlíme nad tím, co vše nám během akce bude sděleno. Vysere se Karlovi na hlavu kůň?    Žádná taková světová událost se samozřejmě nemůže obejít bez nějakých instrukcí globálním řídícím strukturám. Zmiňujeme to zde pravidelně, že na akcích takového významu jsou vyslány signály, které

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru