Blíží se velký bod zlomu?

Blížíme se k velkému historickému milníku? Je NATO odsouzeno k zániku? Jsme před prasknutím hodně nafouklé bubliny jménem Covid-19? Vše nasvědčuje tomu, že rozuzlení obou zápletek míří téměř do jednoho časového bodu! Náhoda nebo mistrovský řídící manévr?

 

Je pátá kolona pracující ve většině zemí světa proti svému národu, a to ve prospěch PAX AMERICANA, už v panice? Poslední dny jsou plné velkých událostí, které jdou tvrdě proti společností dlouhodobě přijatých narativů!

Bublina SARS-CoV-2

 
1. Kamiony za svobodu
 

Žádná akce takových ohromných rozměrů není řízena tzv. obyčejnými lidmi. Výjimečně může něco obdobného vzniknout všelidovou spontánní cestou, což určitě není tento případ, ale vždy se nakonec takové akce stejně chopí zainteresované řídící kádry (tajné služby). Jejich cílem je korigovat průběh celého procesu takovým směrem, který vyhovuje nebo je potřebný jejich chlebodárcům.

 

Už jenom deklarovaná podpora od Elona Muska, který je kádrem „Správců“, ukazuje směr, odkud vítr fouká! Je evidentní, že Musk byl využit na žádoucí zviditelnění odporu. V tuto chvíli by měl každý trochu konceptuálně znalý člověk zpozornět a zamyslet se nad tím, co je skutečným cílem této masové akce. Můžeme si také citovat některé jeho výroky na sociální síti:

„Na chvíli si odpočinout od politiky. Tady je pěkná fotka kamionů.“

„Protest v kanadské zimě ukazuje skutečné odhodlání!“

„Zdá se, že takzvaná ‚okrajová menšina‘ je ve skutečnosti vláda,“

„Pokud by vláda měla mandát lidu, došlo by k výraznému protiprotestu. Nemá, proto žádný není.“

Všimněte si, že celý protest začíná být také podporován významnými osobnostmi, celebritami a určitými politiky např. Donaldem Trumpem [1].  Najednou po celém světě vznikají obdobné aktivity „kamioňáků“, a to naznačuje, že někdo má opravdu velký zájem na podkopání prozatím skoro stále jednotného postoje MSM a vládních politiků. „Kamioňácká demonstrace“ výrazným způsobem pootevře dveře do MSM názorům, které se po dobu dvou let nesměly mediálně prezentovat. Do této doby to nebylo ani v zájmu „Správců“, ale situace se změnila a už nastal ten správný čas dát veřejný prostor i opačným názorům na pandemii, léčení nemoci a očkování. Na konci článku si vysvětlíme, proč tomu tak najednou je!

 

2. Holandská advokátní kancelář Maes Law
 

Jestliže Rakousko zavede povinné očkování, musí být z EU vyloučené! Renomovaná holandská advokátní kancelář odeslala doporučený dopis, kde žádá okamžité zrušení povinného očkování, v opačném případě bude Brusel vyzvaný, aby Rakousku pozastavil členství v EU. Adresátem listu není nikdo jiný než rakouský kancléř Nehammer a celá rakouská vláda [2]. V dopise se doslova píše:

„Pokud bude skutečně zavedena očkovací povinnost, země jako Rakousko s vládou, jako je ta vaše, nebude mít v Evropské unii místo“

Obdobnou kritiku na stranu Rakouska také přednesl švédský politik Jan Ericson, člen švédského sněmu za stranu Moderaterna:

„Rakousko je tedy první zemí EU, která v souladu s Evropskou úmluvou odhodila lidská práva do popelnice. Zavedení nátlaku souvisejícího s trestem za lékařské ošetření by normálně mělo znamenat odchod z EU!“

V případě švédského politika se jednalo „pouze“ o výrok, takže tím se teď podrobně zabývat nebudeme, ale oficiálně zaslaný doporučený dopis z Holandska významnou advokátní kanceláří přímo vládě Rakouska je úplně jiná úroveň politiky. Pokud víme, co znamená Holandsko v globální politice, tak už si vše celkem jednoduše můžeme domyslet.

Nizozemí včetně jeho hlavně historického holandského území bylo společně s Velkou Británií vždy přímým a silným nástrojem řízení „Správců“! Takže pokud známe tyto souvislosti, tak s velkou pravděpodobností správně předpokládáme, že byl vyslán vzkaz, který informuje celý evropský kontinent. Informace spočívá v tom, že přichází změna ve způsobu „manažování“ řídícího manévru jménem p(L)andemie Covid-19. Dochází ke změně ….

3. Rakouský ústavní soud útočí na vládu
 

Do 18. února si musí rakouský ministr zdravotnictví připravit odpovědi na konkrétní, klíčové a kritické otázky. Musí se připravit na osobní výslech u Ústavního soudu [3]. V odkazu je článek včetně videa od Zdeňka Kedroutka, který prozrazuje i některé konkrétní dotazy na rakouského ministra.

Je až úsměvné, že soud požaduje odpovědi na otázky, na které, my „konspirační teoretici“, požadujeme odpovědi již cca 2 roky! Z toho je vidět jasný záměr a přisluhovačům BigFarmy se nebude odpovídat dobře. To není náhoda! Doba již prostě dozrála ….

4. Ivermectin
 

Japonská farmaceutická firma v klinické studii potvrdila, že Ivermectin skvěle funguje na Omicron i všechny ostatní kmeny SARS-Cov-2, účinek je okamžitý a bez vedlejších příznaků [4] [5]!

Článek na reuters.com

Pamatujete, jak téměř všechny vlády západního světa zakazovaly používat tento lék a dokonce ho hromadně stahovaly z lékáren? Další významné zpochybnění vládních p(L)andemických postupů! Napovíme Vám. Agentura Reuters není hlásnou troubou přívrženců PAX AMERICANA! „Správci“ o sobě dávají vědět …..

5. NSS zrušil platnost kontrol certifikátů
 

Nejvyšší správní soud ČR ve středu zrušil platnost kontrol certifikátů o očkování či prodělané nemoci v restauracích, klubech a hotelech. Jen připomínáme, že se to událo dnes 2.2. 2022 [6]!

Článek na novinky.cz

To je panečku načasování, že? Během několika dní takové veletoče v oblasti p(L)andemie po celé Evropě, co? Ten společný jmenovatel je evidentní, ne?

Blížící se konec NATO

 

Zdaleka nepřichází doba, ve které by fungoval svět bez nějaké vojenské „Správcovské“ aliance zaměřené proti Rusku. Tak to prostě je a je potřeba to přijmout jako fakt. My jsme ale přesvědčeni, že současné NATO, tak jak ho známe, tzn. pod vedením USA, je už přežité, nefunkční a zbytečné. Slyšíme zvonit jeho umíráček a teď je to jen o tom, jakým způsobem ze scény odejde. Doufejme, že politickou a ekonomickou porážkou, nikoliv nějakým krvavým zesměšněním, při němž budou umírat nevinní lidé. Bohužel, i v Česku je velká skupina politických idiotů (zaprodanců), kteří ve jménu PAX AMERICANA, se vší silou, se snaží o naplnění té druhé šílené varianty.

Každému, kdo se snaží sledovat politické dění ve světě je jasné, že současné NATO nemůže nynější ruské armádě konkurovat. Ani v rovině technologické a ani v rovině případných ekonomických nákladů při vedení boje – války! NATO prostě nemá absolutně žádné konkurenceschopné zdroje – ekonomické, lidské (vzdělanostní) a už vůbec ne technologické. Dá se konstatovat, že NATO je dnes kvalitativně prázdnou vojenskou schránkou západního vojensko-průmyslového komplexu vykrádající státní rozpočty členských zemí!

 

Spojené státy jsou cíleně likvidovány. Jejich role „policajta“ světa je jim odebírána, a tak fungování NATO na starých principech pozbývá smyslu. Dnes se tuto alianci snaží osedlat a řídit přívrženci systému PAX AMERICANA za účelem rozpoutání vojenského konfliktu mezi slovanskými národy s tím, že konflikt se následně rozšíří na celé evropské území. Rusko ve spolupráci se „Správci“ to nepřipustí a vojenští štváči nedopadnou dobře.

1. Parkoval tam každý den 22 let, teď Skotovi přišla pokuta
 

22.1.2021 se na twitteru ITV News Border prvně objevila zpráva, že Mark Shrimpton ze Skotska dostal pokutu za parkování. Brzy o tomto „obrovském incidentu“ informovala MSM po celém světě, což nemůže být náhodné [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]. Snažili jsme se celé této věci přijít na kloub!

Přiznáme se bez mučení, že skutečnosti neustále se opakující v textu jsme nedokázali konkrétně přiřadit k procesům reálného světa. Pouze intuice nám říká, že tato zpráva deklaruje odchod US Army z východní Evropy, kde se již poflakuje bez řádného „parkovacího lístku“ právě cca těch 22 let. Možná děláme chybu, když tuto naši domněnku takto veřejně interpretujeme bez řádného vysvětlení a doložení faktů, ale někdy je INTUICE tím jediným, čemu můžete věřit a na co se můžete spolehnout.

Pokud někdo z Vás dokážete rozšifrovat ten text, tak budeme moc rádi, když nám výsledek Vašeho bádání pošlete na náš kontaktní mail. Třeba se zde brutálně mýlíme a začínají se u nás projevovat první příznaky paranoi. Třeba je to opravdu nakonec vlastně jen obyčejná bulvární nepodstatná informace, senzace. My stále věříme, že je to řídící informace!

 

2. George Soros a jeho „uplakané“ video
 

Celý mediálním světem se šíří cca 24 minutové video, které nahrál sám „velký filantrop“ George Soros. Je to ufňukaný, ukňouraný a pro uši odporný monolog, který apeluje na prosazování liberální otevřené společnosti. Níže video převzaté z rumble od AENews (aeronet.cz).

Tento bojovník za PAX AMERICANA ukázal světu skutečnou aktuální situaci těchto neomarxistů, fašistů a levičácké chátry! My z toho odvozujeme pouze jednu jedinou věc: PŘIZNÁNÍ PORÁŽKY! Toto přiznání proběhlo možná nevědomě, ale proběhlo! NATO (USA) už prostě nemá páky jim zajistit celosvětové okrádání národů.

 

Je otázkou, co vše bude obnášet odchod této lůzy od propůjčeného částečného řízení světa. Setrvačnost jejich řízení ještě způsobí utrpení mnoha lidem a nemusíme chodit daleko, protože fašistické tendence naší liberální „demokratické“ pětikoalice dnes vidíme na vlastní oči. To vydržíme a zopakujeme – bylo nutné je nechat definitivně se znemožnit!

Závěrem

 

Cílem tohoto příspěvku bylo dokázat, že byla odstartována fáze ukončování p(L)andemie a fáze rozpadu vojenské aliance NATO. Naše dávné odhady se naplňují. Psali jsme o nich např. tady [15] [16] [17]. Někdy příště je potřeba rozebrat vyhlídky tzv. páté kolony, protože mnoho jejích členů svému trestu opravdu neunikne. Správci je použili jako totální užitečné idioty, kteří svou práci odvedli znamenitě – celosvětová proočkovanost toxickým jedem je velká, pro Správce je to vynikající výsledek, ale viníci davu budou muset být předhozeni.

Toto konečné zúčtování s p(L)andemií, které nás čeká, zapříčiní definitivní roztrhání světových vazeb systému řízení PAX AMERICANA. Mistrovské dílo Správců bude dokonáno, ale hlavně a opět, cizíma rukama! Skutečný „DIRECTOR“ zůstává a zůstane nepoznán ve stínu skutečné konceptuální moci. 

 

Zdroje: nationalpost.com, ejbron.wordpress.com, cz24.news, aeronet.cz, reuters.com, novinky.cz, nytimespost.com, newsbreak.com, indiatimes.com, itv.com, dailyrecord.co.uk, metro.co.uk, mirror.co.uk

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru