Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Počátek deamerikanizace řízení v ČR?

Jsme svědky počátku odstraňování viditelného českého řízení, které je prodlouženou rukou PAX AMERICANA? Je kauza Dozimetr odstartováním výměny elit v ČR? Na očích máme některé indicie, které nám napovídají, že tomu tak opravdu může být! Už je na čase, protože česká společnost se již blíží ke svému morálnímu dnu a v jejím bytostném zájmu je, začít realizovat určitý očistný proces.


Česká společnost potřebuje novou ideologii ke svému přežití, protože ideologie nekonečného HDP růstu, což neznamená nic jiného než ideologii nekonečné spotřeby, narazila na svůj strop. Už pouze přihlížíme k probíhající degradaci všeho a degeneraci téměř všech! Calhounův experiment pravděpodobně opravdu odhalil skutečnou podstatu fungování systému genomu lidské rasy [1].


Vláda ubohých neodborných otroků


Že je úplně každá vláda na světě vybraná skupina otroků, tak to už většina lidí hledajících odpovědi na své globální otázky na alternativě pochopila. Dále také pochopila, že lidská rasa je s největší pravděpodobností otrocká rasa! Dále ale také pochopila, že otrocké řídící kádry můžeme rozdělit na odborně vzdělané a odborně nevzdělané. My, odborně nevzdělané řídící složky označujeme jako ŠPÍNU!


A tato ŠPÍNA zaplavila celou naši zemi, protože vlastnosti ŠPÍNY se staly jedinou a hlavní podmínkou pro vstup mezi řídící “KÁDRY”. A že to byl záměr, je dnes už také jasné, protože někdo ty malé státečky v Evropě vzniklé na základě práva každého národa na sebeurčení k tomu úpadku dostrkat musel. Expirace těchto malinkatých nesuverénních státečků nebyla nikdy plánovaná na dobu neurčitou, ale na dobu určitou, která právě končí. A jelikož už v tom úpadku jsme, práce “ŠPÍNY” se podařila, tak právě tato ŠPÍNA bude odstraněna. V nově zamýšlených evropských impériích už neumětelství ŠPÍNY nebude potřebné a dokonce by bylo asi i velmi nebezpečné. Naopak, bude potřeba otrocké řídící kádry daleko více odborně vzdělané!


Proces DEAMERIKANIZACE čeká celou Evropu


Odstranění ŠPÍNY napojené na struktury PAX AMERICANA (PA) bude muset proběhnout napříč celým starým kontinentem, protože Evropa se musí osamostatnit a její současný páníček USA je na pokraji plánovaného krachu a dále řídit (ovládat) evropské státy už nebude schopen. ŠPÍNA samostatně, bez dodaných not ke každému “prdu”, vládnout neumí, takže musel být zahájen proces na její likvidaci. Proces už evidentně započal a jako první hlavní důkaz o tom, že tomu tak je, nám poslouží Bulharsko.


Bulharská vláda proamerického premiéra Kirila Petkova prohrála hlasování v parlamentu o nedůvěře. Po hlasování Petkov obvinil opoziční stranu Obroda z prosazování ruských zájmů! Nepřipomíná Vám to něco? Kdo nejde s námi, jde proti nám! Jo jo, to známe a tato rétorika se bude stupňovat ve všech zemích, kde ve velmi blízké budoucnosti proběhne výměna elit, což my jsme pracovně pojmenovali jako “ZAMETÁNÍ ŠPÍNY”.


Hlavním důvodem pádu bulharské vlády je ale spíše odříznutí od 90 % dodávek zemního plynu na základě protiruského postoje, což dramaticky zvedlo faktury bulharským domácnostem a podnikům. Už chápete jaký je poslední úkol ŠPÍNY? Maximálně rozdráždit a nas_at vlastní obyvatelstvo, které následně přijme přeformátování Evropy dle zadání “Správců” i za cenu ztráty vlastního malinkatého státu. Bohužel, vše ukazuje na to, že toto se právě stane, protože není jiné cesty k tomu, jak lidi přesvědčit k nutnosti výstavby nového uspořádání života na evropském území. Když to nebude bolet, tak občané nebudou ochotni přijmout vnucovanou přestavbu …. perestrojka je tady v plné parádě! O novém zařazení Bulharska v rámci Evropy a plánovaném novém impériu Mezimoří jsme posledně psali zde [2]


Maximálně ublížit vlastnímu obyvatelstvu – to je poslední zadaný úkol ŠPÍNĚ! Pak bude zrecyklována jako každý jiný spotřební materiál!


Důkazy o zahájení procesu i u nás


Kauza Dozimetr je první vlaštovkou vymetání té české ŠPÍNY! Proč si to myslíme? Protože ohlášení kauzy v MSM a další skutečnosti v průběhu postupného informování o vyšetřování ukazují na práci “Správců”. Stále se držíme teze, že NÁHODY NEEXISTUJÍ, a tak indície jsou celkem jasné.


1. Prvotní všudypřítomný počet obviněných


Takto informoval o kauze například server Novinky.cz [3]. Dle našeho pozorování jsme dospěli k názoru, že tento portál je v Česku často využíván k ohlášení nové informace v řízení pro “KÁDRY”. Je dobré ho sledovat, i když odhadem 98% zpráv je balast a bahenní žurnalistika!


2. Jednací síň


Snímky jsou z nedávné reportáže České televize [4]. Státní zastupitelství se odvolalo proti rozhodnutí plzeňského soudu prodloužit omezení svéprávnosti lobistovi Michalu Redlovi. Soud mu doklad o nesvéprávnosti vystavoval opakovaně od roku 2008.


Co nám tato zpráva říká? Podle nás skončilo ovládání justiční moci v ČR systémem PA! Teď bude řízena a ovládána zástupci “Správců”, kteří dohlédnou na správné používání zákonů ve vztahu k českým přívržencům PA, což číslo jednacího sálu pro jednání ve věci p. Redla oznámilo. Jinak řečeno, v roce 2022 skončilo dvaatřicetileté období, ve kterém zákony ČR bylo možné ohýbat ve prospěch stoupenců PA, protože byli v podstatě nedotknutelní. Bylo ohlášeno, že je tomu konec!


Začíná období totálního bourání těchto PA struktur, což neznamená nic jiného, než odpoutávání se Evropy zpod řízení vládou Spojených států amerických!


Proamerické české elity již mají v kalhotách


Všechny ty proamerické neziskovky, Svobodné Evropy, podržtašky amerického velvyslanectví, havlističtí rádoby intelektuálové, herecké prostitutky atd., tak ti všichni již musí mít vlhko v kalhotách! Nikoliv vzrušením, ale strachem z toho, co přijde. To bude taková TSUNAMI, že všechny ty žvásty o americké svobodě po dobu 32 let se zhroutí jako domeček z karet a mnozí z té řídící ŠPÍNY vymění ony kalhoty za tepláky na dlouhou dobu.


Nemyslíme si, že dojde k poklidnému dávno předem domluvenému předání moci jako v roce 1989. Tenkrát tu předávku moci připravovaly na oko znepřátelené elity obou táborů dohromady, ale dnešní situace je jiná. Představitelé světové moci PA se dobrovolně svých parazitických výdobytků vzdát nechtějí, dále touží po hegemonii USA, a tak po nějakém padnutí kolem krku jako po pádu SSSR nemůže být ani řeč. Tohle je boj na život a na smrt, kde ale vítěz je dopředu daný, a to také brzy pochopí “manažeři-otroci” PA.


Současná nejčastější pozice stoupenců PA za pracovním stolem

Závěrem


Žijeme v přelomové době a my si myslíme, že ještě daleko přelomovější než byla ta během bourání SSSR a celého východního bloku. Obáváme se, že úchvatná doba to opravdu je, ale také o to bolestivější. Dopady z tohoto řízeného přechodu na nový systém uspořádání světa obyčejné evropské obyvatelstvo teprve pocítí! Lehké už to není, lehké to nebude, ale kdo se zajímá o věci kolem sebe, tak to zvládne a nabude nových důležitých znalostí pro svůj další osobní rozvoj. Držme si palce!


Zdroje: vimeo.com, novinky.cz, ceskatelevize.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Zeman ostře proti menšinám

Je Zemanovo ostré vystoupení proti transgender osobám a vyjádření určitého souhlasu pro názory maďarského prezidenta Orbána ohledně fungování sexuálních menšin ve společnosti ohlášením změny kurzu v těchto oblastech také pro Českou republiku? Je veřejná a finančně štědře podporovaná aktivita organizací zabývajících se podporou sexuálních minorit v zájmu jakéhokoliv národa? Nejsou to nakonec pouze využívané nástroje pro destrukci zdravého rozvoje populace? Maďarská politika razí jasnou tezi ohledně sexuálních menšin a jejich fungování ve zdravé populaci, a

Číst dál »

Kulturní fronta jako nástroj k ovládání mas (1. díl)

Od 20. století účelově vydržovaná společenská kasta jako propagandistický nástroj každého dosud proběhnuvšího režimu. Herci, herečky, zpěváci, zpěvačky, baviči, šašci………! Přeplacení vědomí i nevědomí manipulátoři jako donašeči nových trendů, nové morálky, nového způsobu života. Najímaní “soudci” všeho a všech. Proč je široká část veřejnosti napodobuje, kopíruje?   Naše kulturní fronta svou skutečnou morálku a pravou tvář vždy veřejně deklaruje přísahou vládnoucí vrchnosti a to i často v Národním divadle např. Říši a Adolfu Hitlerovi (1942),

Číst dál »

Ohlášení revize vztahů severu Evropy?

Na základě nedávných událostí se dá očekávat, že prudké politické turbulence čekají také sever Evropy. V krátkém časovém úseku proběhlo v severských zemích několik řídících manévrů, které mají globální charakter. Útoky v Kodani a Oslu, licence na další průzkum plánované těžby minerálů pro GreenRoc od vlády Grónska, spor o Hansův ostrov ukončen mírovou dohodou mezi Kanadou, Dánskem a Grónskem. Nemůžeme také opomenout nabídku Švédska na bezplatný převod nyní používaných stíhacích letounů Gripen, která s velkou

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru